Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006"

Transkript

1 Omtentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Ulrika Arnersten 40 poäng Tentamen rörelseapparatens sjukdomar: Annika Söderbergh 17 poäng Magnus Johansson 26 poäng Godkänd Väl godkänd 60 % av totala poängen på varje tentamen 85 % av totala poängen på varje tentamen OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper Skriv kodnr på varje ark du lämnar in Börja varje nytt examinationsavsnitt på nytt ark Skriv endast på ena sidan av arket Frågeformuläret får behållas av studenten Lycka till!

2 Neurologi Ulrika Arnersten 1. Kristina, 64 år, har tidigare känt förmaksflimmer. En dag faller hon plötsligt ihop på sin arbetsplats och blir medvetslös. Hon hämtas med ambulans och vaknar så småningom till inne på akutmottagningen. Hon har då utpräglade talsvårigheter och kan inte göra sig förstådd. Hon är dessutom svag i höger kroppshalva. Ansiktet ser snett ut och ena mungipan hänger ner. Blicken är stelt riktad snett uppåt åt vänster och hon har en högersidig hemianopsi. a) Vad kan Kristina ha råkat ut för? Motivera! b) Härled patofysiologiskt och förklara de understrukna symtomen hos Kristina! 3p c) Härled ungefärligt (rita gärna) var skadan sitter som förklarar högersidig homonym hemianopsi! d) Förutom att kontrollera Kristinas vitalparametrar (andning, puls, blodtryck, temp mm) krävs ytterligare en undersökning för behandling och diagnos, vilken? e) Förklara ordet pneumbrazon, varför är det viktigt att behandla den så fort som möjligt? 2. Tvåbarnspappan Nikos är på väg hem från jobbet. Han uppträder plötsligt förvirrat, blir plockig och talar osammanhängande. När han klarnar efter några minuter står en skara människor runt honom och har tillkallat ambulans. Han vet inte själv vad som hänt men känner sig pigg och alert igen. Han får åka med in till sjukhuset och genomföra ett akut EEG. På EEG undersökningen visar det sig att Nikos har en fokal epileptiform aktivitet inom vänster temporallob. Man går vidare och gör en akut CT skalle som visar en hjärntumör inom samma område. a) En tumör inom centrala nervsystemet kan ge symtom av två slag, fokala symtom och symtom vid ökat intrakraniellt tryck. Ge några exempel på hur dessa olika former av symtom kan yttra sig hos patienten! 4p b) Ge exempel på en malign respektive en benign tumörform och hur de växer! c) Det visar sig att Nikos har ett astrocytom grad IV. Hur behandlar man den tumörformen?

3 3. Anette, 56 år, söker läkare på grund av svaghet. Hon tränar regelbundet men upplever sig trots det svagare i framför allt höger arm. Hon har fått lite knackigare handstil och har svårt att t ex hänga upp tvätt och lyfta tunga matkassar. Muskulaturen är tunnare i höger hand och arm än i vänster. Känseln är normal och sidolik. På återbesök sex månader senare har hon försämrats kraftigt. Hon är då helt inkapabel att använda sin högra hand. Man kan även se att musklerna i vänster hand atrofierat sedan nybesöket. Patienten upplever att svagheten blivit mer uttalad i benen. Muskulaturen är något atrofisk och fascikulationer är synliga, hon har även stegrade reflexer och positiv Babinski bilateralt. En lätt dysartri har även utvecklats sedan de sågs senast. a) Vilken diagnos är mest sannolik utifrån den kliniska bilden? Motivera! b) Vilken neurofysiologisk undersökning bekräftar diagnosen? c) Hur är prognosen för kvinnan? d) Nämn tre behandlingsinsatser man kan vidta för att hjälpa henne i vardagen? 3p 4. Vad betyder a. Subduralhematom b. Apraxi c. Plasticitet d. Babinskis tecken e. L dopa f. Muskeldystrofi 6p 5. Ett av följande alternativ är rätt, vanligt förekommande symtom vid multipel skleros är a) optikusneurit, tremor, rigiditet, afasi och domningar b) domningar, pareser, optikusneurit, internukleär oftalmoplegi och trötthet c) afasi, lhermittes syndrom, apraxi, illamående och opticusneurit d) trötthet, hypokinesi, huvudvärk, domningar och pareser e) internukleär oftalmoplegi, domningar, trötthet, agnosi och afasi

4 6. Kasper har genom trauma råkat ut för en ryggmärgsskada. Vilka problem uppstår för Kasper då hans ryggmärgsskada har utbredning som på bilden på Th10? Motivera varför! baksträngarna 6p 7. Robert studerar till arbetsterapeut. Han sitter ofta med näsan över böckerna och brukar då sätta armbågarna i bordsskivan och stödja huvudet i händerna. Efter intensivt pluggande inför en tentamen känner han att fått en både motorisk och sensorisk påverkan i ena handen. a) Vilken nerv har troligtvis kommit i kläm? Motivera! b) Vilka motoriska och sensoriska funktionsbortfall kan man förvänta sig vid Roberts klämskada?

5 Reumatologi Annika Söderbergh 1. Vilka 2 diagnoser tänker Du på vid enbart DIP-leds engagemang? () 2. Vad är en monoartrit? Ge ett exempel på en sådan ledsjukdom! () 3. En patient är remitterad till Dig för utprovning av handledsbandage pga. smärta i handlederna där hon också har synoviter (ledsvullnader). Pat har även ont i PIP-led 3 hö sida och 2 och 3 vä sida samt i MCP-lederna 2 och 3 på båda händerna. Pat har även svårt att gå pga. smärta i framfötterna. I labproverna hade man sett förhöjda inflammatoriska lab-parametrar. a. Vilken diagnos är troligast och varför? () b. Du tittar på ledsvullnaderna, hur beskriver Du en inflammatorisk ledsvullnad med 5 ord? (2 ½p ) c. På röntgen, vad skulle man kunna se vid denna sjukdom? () Patienten insättes på methotrexate behandling och är helt besvärsfri efter 6 veckor. 4. SLE karakteriseras av ett högt påslaget immunsystem med produktion av flertal antikroppar t.ex. ANA. a. Sjukdomen är en systemsjukdom vad innebär det? () b. Beskriv en typisk patient, vilket kön, vilken ålder, ett typiskt hudsymptom, vad bör patienten undvika för att minska risken för skov (ett exempel)! () 5. Dagens behandling av patienter med reumatoid artrit är mer effektiva än gårdagens behandling. Idag är felställningar inte lika vanligt i lederna. Patienter som dock haft sjukdomen länge innan dagens effektiva läkemedel kom eller patienter som inte svarar på dagens behandling kan ha eller kommer att utveckla typiska felställningar i fingerlederna. Ge 3 exempel. (1 ½p )

6 6. Vilken sjukdom? Beskriv hur han mår ledmässigt under ett dygn () 7. Diagnosen fibromyalgi kan vara svår att ställa då det inte finns några specifika prover att ta. a. Vad skall uppfyllas vid undersökning av patienten? () b. Ge exempel på allmänna symptom vid fibromyalgi? () c. Vid vilka två reumatologiska sjukdomar är det vanligt att fibromyalgi symptom också utvecklas? ()

7 Ortopedi Magnus Johansson FRÅGA 1 Beskriv sjukdomsförloppet vid en primär artros. FRÅGA 2 Nämn två orsaker till smärta på armbågens medialsida (ulnarsida) Förutom frakturer. 3p FRÅGA 3 Förklara begreppen: A) Hydrops B) Scolios C) Intraartikulär fraktur FRÅGA 4 Om man får en icke traumatiskt utlöst kontraktur av palmarfascian. A) Vad kallas detta? B) Nämn ett behandlings alternativ. FRÅGA 5 Periartritis humeroscapularis (Frusen skuldra) A) Vilka tre faser kännetecknar sjukdomsförloppet? 1,5p B) Hur kan du som arbetsterapeut agera för att försöka undvika detta hos en patient? FRÅGA 6 Nämn två orsaker till att man kan få ischiaspåverkan. FRÅGA 7 Vid skelettläkning används begreppet primärkallus, beskriv denna process. FRÅGA 8 Astid 82 år, drabbades för 6 månader sedan av en Cervikal femurfraktur. Hon blev besvärsfri efter operation med spikning av proximala femur. De senaste veckorna har Astrid fått en uttalad belastningssmärta från den opererade höften. Vilken komplikation till frakturen har Astrid troligtvis drabbats av? FRÅGA 9 Nämn tre faktorer som påverkar läkningsbetingelserna för en fraktur. 3p

8 FRÅGA 10 En fraktur kan vara dislocerad, vad innebär detta? 1 FRÅGA 11 En patient har enligt journalen ett diskbråck (L5-syndrom) Vad har patienten sannolikt för symtom? 3p FRÅGA 12 Om en patient opererat in en totalhöftplastik på det vanligaste sättet med ett bakre snitt bör man undvika vissa rörelser postoperativt för att den inte ska luxera. Vilka? 1,5p

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006

Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Tentamen Medicin A, Sjukdomslära med inriktning arbetsterapi (15 p) Kurskod: MC1006 Kursansvarig: Sara Nordkvist 2010-12-14 Skrivtid 300 min Totalpoäng: 83 Poängfördelning: Tentamen neurologi: Sara Nordkvist

Läs mer

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013

Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM. 20-21 maj 2013 Specialistexamen i neurologi STOCKHOLM 20-21 maj 2013 Skriv tydligt, klart och koncist! KODNAMN: 1. Vid utredning av misstänkt polyneuropati kan man bland annat dela in sjukdomspanoramat i primärt axonala

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011

Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG. 12-13 maj 2011 Specialistexamen i neurologi GÖTEBORG 12-13 maj 2011 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. En 40-årig man sökte för 2 dagar sedan på vårdcentralen pga huvudvärk vid vänster tinning. Värken hade

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta

1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta ID: 0 Namn:. Personnummer:. Studieort: Lund Malmö Helsingborg Svarsformulär T7 VT 2013 (2013 06 14) ID: 0 1. Fyll i namn och personnummer här ovanför 2. Sätt kryss i rätt studieortsruta..........................................................................................................

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 01 13(HT 2011) Reliabilitet Chronbach s α = 0.675 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort. 1 Neurologi 3. 2 Oftalmologi 11. 3 Oto-rhino-laryngologi 17 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 01 14(HT 2010) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (blad 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

Skriftligt prov för termin 10, ht2013 Läkarprogrammet 8 januari 2014 kl 08.00-13.30

Skriftligt prov för termin 10, ht2013 Läkarprogrammet 8 januari 2014 kl 08.00-13.30 Aid nr Skriftligt prov för termin 10, ht2013 Läkarprogrammet 8 januari 2014 kl 08.00-13.30 Examinator Jan Marcusson, tfn 0705-71 70 33 Utbildningsadministratör Lotta Berglund, tfn 010-103 72 62 Det här

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig)

Läs mer

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper.

OBS! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper. Tentamen Medicin, avancerad nivå, Farmakologi och sjukdomslära 15 hp, del 2 Kurskod: MC2014 Kursansvarig: Olle Henriksson Datum: 2012-01-12 Skrivtid: 300 min Totalpoäng: 98 poäng Poängfördelning: Farmakologi

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU

Kulturen och pilen. $OODKDULGpHURPKXU Kulturen och pilen '(1.8/785(//$ %,/'(1$97(5$3, Människor 1 som kommer till terapeuter och behandlare har olika idéer om hur psyket fungerar och om hur behandling skall bedrivas. Vi kallar deras idéer

Läs mer

Polymyalgia Reumatika

Polymyalgia Reumatika Polymyalgia Reumatika Temporalarterit, Takayasus arterit av Agneta Uddhammar utgiven av Reumatikerförbundet Innehåll Innehåll Om Polymyalgia Reumatika och temporalarterit 3 Hur diagnosen ställs 5 Behandling

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis

Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Det här häftet innehåller information till dig som blivit ordinerad Eliquis Eliquis patientbroschyr finns på 8 olika språk, fråga din sköterska eller läkare. Om du vill ha en fördjupad kunskap gällande

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 26 februari 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör

maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör maligna gliom en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör Att drabbas av hjärntumör innebär en chock, både för patienter och anhöriga. Frågorna är många och oron stor. Vår förhoppning är att denna

Läs mer

intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37

intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37 intsofq@lxxxiv0 Sidan 1 av 37 Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna

Läs mer

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren

Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt-Marie Nygren Datum: 2013-10-03 Totalpoäng: 48 Poängfördelning: Artai Pirouzram

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 19 november 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71

Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 Skriftligt omprov LÄL/LÄM/LÄHM71 2014 02 17(HT 2013) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till

Läs mer

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän.

Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. Blixtar och dunder. Tips för dig som ofta har huvudvärk eller lider av migrän. 1 Huvudvärk. Vi har alla haft det huvudvärk. Ibland känns det som om huvudet skulle sprängas, ibland som en lång, molande

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen?

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Vad är stroke? Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadan visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs

Läs mer

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00

den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 februari 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer