Skolrå dsprotokoll Sunnånå skolån

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolrå dsprotokoll Sunnånå skolån 2015-02-26"

Transkript

1 Skolrå dsprotokoll Sunnånå skolån Närvarande: Föräldrarepresentanter Fsk a Robert Widz Fsk c John Melander Eliasson 1b Camilla Andreassen 2a Katarina Eman 2b Sara Wallström 3a Camilla Franck 3b Maja Jonsson 4b Ingela Persson 4c Åsa Karlsson 5a Linda Sundlöf 5b Erik Hultqvist Kontaktpolitiker Lars Åhman Elevrådsrepresentanter Chloe Vallström, Klara Brännström-Skilling Lärarrepresentant Marie Hedlund Fritidsrepresentant Eva Lindström Rektor Sofia Isaksson Byggledare, Ske-å kommun Rolf Andersson 1 Öppning av mötet Sofia förklarar mötet öppnat 2 Val av sekreterare Maja Jonsson väljs till sekreterare för mötet 3 Rolf Andersson inleder mötet genom att visa en Powerpoint och berätta om den kommande om- och tillbyggnaden på Sunnanåskolan. Förhoppningen är att bygget kan starta i april, det är ute på anbud nu och om allt går som planerat kan nämnden ta beslut om entreprenör på nämndsmöte i april. Det är kontors och personaldelen som byggs om. Det kommer att bli en övervåning över dagens expedition, spec. och personalrum. Den nya och ombyggda delen kommer att inrymma sex nya klassrum, grupprum, specialpedagogrum, personalrum, personalarbetsplatser, expedition, rymligare matsal och en tydligare och större huvudentré mm. Det blir två trappor samt hitt upp till övervåningen. Ombyggnaden beräknas vara klar i januari När den är klar ska utemiljön mot Skråmträskvägen samt parkeringen ses över.

2 Säkerheten är a och o under byggtiden. Det ska vara tydligt vad som är verksamhet och vad som är entreprenad. Eleverna ska få tydlig information om var gränserna går och staket kommer att sättas upp. Byggtrafik kommer att gå in direkt från Skråmträskvägen. Rolf kommer att ha dialog med rektor och personal under hela byggtiden. Under ombyggnationstiden så kommer delar av skolgården att vara byggarbetsplats. En större del skolgården mot Skråmträskvägen och en del på innergården kommer att stängas av. De som har klassrum i flygeln mot äldreboendet kommer att gå utevägen när man ska till mat, musik, idrott mm. För att vi ska ha en trygg skolmiljö under byggtiden så kommer personalen på skolan att arbeta med säkerhetstänk och göra en risk- och konsekvensanalys. 4 Elevrådet Elevrådet kommer också att arbeta med risker och säkerhetstänk inför och under tiden bygget pågår. Elevrådsrepresentanterna tog på sitt senaste möte upp vikten av att: Se upp för arbetsbilarna, inte vara i närheten av bilarna. Inte stå för nära de som jobbar med bygget Inte störa byggjobbarna. Vi vill ju att de snabbt ska bli klara och göra ett bra jobb. Viktigt att alla elever får information om vad som händer och när det händer. Elevrådet framför önskan om sand istället för grus på skolgården. Det är risk att man skjuter upp grus när man spelar bandy och att någon blir skadad. Rektor Sofia ska höra med de som grusar. Elevrådet framför önskan om större gympasal och större omklädningsrum med fler duschar. Personalen på skolan har också framfört detta, men fick inte igenom det i denna ombyggnation. Elevrådet uppskattar att alla gått in för att lyckas med projektet att kasta mindre mat. Bra jobbat! Personalen på skolan är stolta över elevernas insats. Belöning kommer. Rektor ber om ursäkt att den inte kommit tidigare. Spadar och bandybollar till alla klasser var en del av belöningen, men det ska komma mer. Elevrådet har bidragit till att salladsutbudet ändrats och förbättrats utifrån elevernas önskemål. Man har också fått igenom att man nu serverar Valios laktosfria mjölk till dem som önskat det. Det har kommit in många önskemål kring vilka maträtter som ska serveras oftare respektive inte alls. Elevrådet får genom matrådet tycka till om det vid särskilda tillfällen, så till dess det är aktuellt igen så bromsar vi matfrågorna. Synpunkter på fritidsmellanmålet har kommit in från elever, föräldrar och personal. Vi har dialog med måltidspersonalen och arbetsledare. Man har nu, från februari, fått en extra personal i köket, tidigare har man varit kort i bemanningen och nu ska man ha mer tid till arbetet med lunch och mellanmål. Önskemål från elevrådet: Att vi får en till klätterställning Att förråden är öppna på rasterna. Svar och förklaring har getts från fritids.

3 Låna inte mössor av varandra och luskamma hemma. Vi vill inte att lössen sprids runt hos oss. Var försiktiga med varandra i snöhögarna. Gör inte dig själv eller andra illa. Puttas inte! Vi måste hjälpas åt så att toaletterna hålls rena och fräscha. Kolla hur du lämnar efter dig. 4 Rektor går igenom föregående protokoll. 6 Aktuellt i skola och fritidshem Under våren, vecka 11-14, är det nationella prov för eleverna i årskurs 3. Vi vill ju alltid ha alla elever på skolan, men dessa veckor är det extra viktigt att alla är här. Vi är mycket restriktiva kring ledighet under de veckor som nationella proven pågår. Den 12 mars åker klass 3-5 på friluftsdag till Bygdsiljum. Alla elever åker med, de som önskar kan köpa liftkort och åka i backen övriga åker längdskidor och pulka. Till lunch serverar skolpersonalen hamburgare. Tänk på att det kommer att bli trångt på parkeringen denna dag. Vi ska försöka lösa det på bästa sätt med uppställning av bussar. Mer information om när och var bussarna avgår kommer i början av vecka 11. Kolla på Skellefteå kommuns Instagramkonto. Här la vår lärare och IT-ansvariga Lena Westermark ut bilder under vecka 9. Miljökampen Klass 4 kämpar för miljön och för att vinna en klassuppsättning Ipads. Om man vinner kommer Ipads att användas som verktyg i skolarbetet. Räkna med att elever i klass 4 kommer att fråga efter batterier, så har du uttjänta batterier hemma så vet du var du kan vända dig. Idrott och hälsa Tre veckors intensivträning i skidspåren ger resultat. Eleverna har utvecklat tekniken och motoriken i skidspåren. Roligt att se att eleverna gärna åker skidor på fritidstid också. De boende på äldreboendet Sunnanäng har glatt sig åt att se våra barn och elever ute i skidspåren. Nätkärlek# Efter önskemål från elever och personal arbetade Unghästen och mediacenter om föreställningen Nätkärlek# till att passa årskurs 5. Den har tidigare visats för högstadiet och gymnasiet. Elever i klass 5 fick möjlighet att se föreställningen tillsammans med en förälder och klasslärare. Närvaron var i princip mangrann. Det blev en uppskattad föreställning om risker med olika sajter, spel och mötesplatser på nätet. Vi vuxna fick också en tankeställare om hur våra nätvanor kan se ut och vilken värld våra barn/elever möter på nätet. En ögonöppnare och ingång till samtal om språket på nätet och hur vi förhåller oss till de risker som finns.

4 Roligt att så många föräldrar deltog från Sunnanåskolan. Skolrådsrepresentanter önskar att fler klasser får ta del av föreställningen och att den om möjligt kan filmas och visas för alla klasser. Rektor framför önskan. Fritids Eleverna som går på Rallarbackens fritidshem arbetar nu med att spela in och redigera sina filmer. På Travbacken har man öppnat ett konto på Instagram, låst för vårdnadshavare till elever som går där. Här lägger man ut bilder med kort information om det som händer på Travbacken. Man fotar händelser, skapelser och aktiviteter, inte barn. Annat som är aktuellt är spa, minimello, mingel och mysmellis. I klass 1-2 är fritidspassen under dagen en stor del av den mer styrda verksamheten. Här arbetar man bland annat med drama, sällskapsspel, kompissamtal, läsning och boksamtal. Eleverna är mycket ute på fritidstiden. Skridskor har varit populärt och nu är det skidor, innebandy och snölek som gäller. Eleverna har hittat en liten asfaltsfläck och den passar man på att nyttja för att hoppa hopprep. Man planerar nu för aktiviteter på sport- och påsklov. Hårlöss Detta läsår har vi fört en ständig kamp mot hårlöss. Tyvärr har vi inte vunnit än och nu hoppas vi att ni tar vår vädjan om luskamning på största allvar, så att vi är av med lusspridning efter lovet. Se mail. Förskolechef på Sunnanå är kontaktad och hon har skickat information och vädjan till förskolorna. Skolsköterskorna i kommunen jobbar med ny information kring hårlöss. Det är frusterande för de familjer som drabbas flera gånger och vi måste hjälpas åt för att sätta stopp för lössens framfart. 7 Fysisk/psykisk arbetsmiljö Personalen jobbar kontinuerligt kring värdegrund och det goda bemötandet. Vikariesituationen har varit extra svår i efter jullovet. Vi har haft många elever hemma och sjuka, men också ovanligt många sjukskrivningar hos personalen. Influensan har varit långdragen. Vi har en vikariepool där vi beställer vikarier, men då många andra skolor och förskolor har hög sjukfrånvaro är det svårt att få vikarier. Tyvärr har några klasser drabbats extra hårt och det har kommit olika vikarier eller så har vi gjort andra lösningar på skolan då vi fått avslag i vikariepoolen. Vecka 9 ställde vi in all slöjdundervisning och slöjdlärarna hade istället klassundervisning. Detta för att säkerställa undervisningens kvalitet och skapa trygghet och studiero för eleverna. Detta var en kortsiktig lösning i ett akutläge. Rektor arbetar med en hållbar lösning efter lovet.

5 8 Trygghet/trivsel Vi har jobbat med uppföljning av resultaten på trygghetsenkät och hälsosamtal. Elevrådet gör en arbetsmiljöcheck på varje möte. 9 Kvalitetsarbetet mål, metoder, resultat Restriktioner kring ledighet elever missar mycket när de är borta och allt är svårt att ta igen. 10 Organisation/ekonomi Inga förändringar i organisationen inför vårterminen. Fortsatt tufft budgetläge. 11 Övriga frågor Skolavslutning. Det har inte kommit in så många tankar och önskemål till skolrådsrepresentanterna gällande avslutningen två alternativ är nu aktuella. Beslut och inbjudan kommer under vecka Sörvalla utomhus den 10 juni. f-5 tillsammans. Anderstorpsaulan 2-3 föreställningar, på aftonen 9 juni med start från kl Fördelen med Anderstorpsaulan är att man kan se och höra eleverna bra. Konceptet är inarbetat och Sunnanåskolan samarbetar med Sörböle och Tuböle med beställning av ljudtekniker och utsmyckning av lokalen. Nackdelen är begränsade antal publikplatser. Om det blir Anderstorp så måste vi be att yngre syskon sitter i föräldrars knä och att familjerna är välkomna, men att övrig släkt får fira med eleverna efter skolavslutningen. Skolavslutning på Sörvalla skulle innebära något helt nytt; alla tillsammans och ute. Fördelen är att alla ryms och att vi får känna att vi gör en gemensam skolavslutning- alla tillsammans, ute i det vackra värdet. Nackdelen kan vara att få till ljudet och att föräldrarna kan få svårt att se och höra sitt barn, särskilt om man har syskon i olika klasser. Vädret, regnar det den 10 juni? Får vi till ett bra ljud ute, eller försvinner det ut i luften? Trafiken Förra skolrådet skickade skolrådsrepresentanterna ut några frågor kring trafiksituationen och skjutsning/lämning med bil. Det har inte kommit in så många svar, men vi är glada för de svar och synpunkter som kommit in. Vi ser att fler och fler nyttjar bussfickan vid lämning, vilket förbättrat trafiksituationen på parkeringen. 30-syltningen har gett resultat. Några föräldrar är positiva till att hämta/lämna vid återvinningen. Det är bra att man plogade vid sargen så att barnen kan gå där istället för på parkeringen. Nya och tydligare parkeringsskyltar ska sättas upp. Skolan ligger på. Önskemål om förändring vid förskolans parkering har kommit in och rektor tar önskemålen vidare till förskolechef och fastighet. Fastighet planerar att göra om parkeringen då ombyggnationen på skolan är klar. Till dess så måste vi tillsammans säkra trafikmiljön för våra elever på bästa sätt.

6 Kompledighet för elever Föräldrar i klass 5a önskade att få lyfta frågan hur vi ger elever kompensation för studier på kvällstid. De samlade in tankar och synpunkter via sin skolrådsrepresentant. Måste elever ges kompledighet om skolan förlägger obligatorisk undervisning på kvällstid? En svårighet i att korta elevers skoldagar finns då vi inte kan ändra skolskjutsen under pågående läsår. Vi tar till oss föräldrars synpunkter, mycket bra att ni framför dem, och ska tänka på det när/om detta blir aktuellt igen. Eleverna kan också göras delaktiga i kompensationen, kanske kan de få önska någon rolig aktivitet på skolan istället för ledighet? Säkerhet och tillgänglighet vid massivt snöfall Fråga lyftes runt säkerhetstänk och tillgänglighet vid massivt snöfall. Fastighet hade svårt att hinna med all snöröjning vid senaste snöovädret. Skottning av tak prioriterades och i väntan på skottning hos oss kontaktade vi fastighetsskötare för avspärrning där det fanns rasrisk. Årskurs 5 och 6 Frågan om klass 6 ska gå på Sunnanåskolan lyftes av skolrådsrepresentant. Här finns inga beslut tagna. Det är en fråga som berör fler skolor och vi på skolan har ingen information att frågan skulle vara aktuell i nuläget. Skolrådsrepresentanter i årskurs 5 lyfter önskemål om att de nya klasserna för årskurs 6 ska skickas hem med brev. För eleverna är klassindelningen mycket spännande. Varför inte få öppna brev med den nya klassen hemma tillsammans med föräldrarna? Sunnanåskolan samarbetar med 6-9 skolorna, främst Sörböleskolan, för att övergången till klass 6 ska bli så bra som möjligt. Rektor framför frågan, önskemålet, till rektor på Sörböleskolan. Vikariesituationen Skolrådsrepresentanter lyfter frågan om undervisning och bedömning av elevers måluppfyllelse vid ordinarie lärares frånvaro. Hur säkrar vi kvalitén på undervisning och trygghet för eleverna när är olika vikarier under lång tid? Se information ovan. Rektor jobbar med frågan och kommer att maila vårdnadshavare i berörda klasser under sportlovet. Förhoppningen är att ordinarie lärare kommer tillbaka efter lovet, men rektor arbetar också utifrån plan B om så inte är fallet. Föräldraföreningen Maria Asserud och föräldraföreningen har lyckats med sitt mål. Nu har vi åter en hel sarg på Sunnanåskolans isplan. Skolråd, elever och föräldrar är imponerade. Hur inviger vi den? Kommer vi att ha någon is kvar nu när det är så milt? Ingen i skolrådet och föräldraföreningen kände att man hade tid att ta tag i någon större invigningsceremoni nu. Men vissa planer finns, men protokollförs inte. Sekreterare Maja Jonsson Justerat Sofia Isaksson, Eva Lindström

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan

150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan 150303 Minnesanteckningar Skolråd Haga/Lyckebyskolan Närvarande: Föräldrar: Nina Randone (Fa), Alexandra Gyris (Fb), Maria Tibbling (Fe), Anna Wremborn (1d), Linda Säterbring (1d), Håkan Stenmark (4b),

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Protokoll Skolkonferens 2014-11-20

Protokoll Skolkonferens 2014-11-20 Protokoll Skolkonferens 2014-11-20 Närvarande: Jennie Blom ordf 8A Jari Ljungquist sekr 8B Maria Papec 9C Magnus Holm 7D Patrik Christierson 9B Anna Lena Andersson 8A Tina Bjerhag 8A Alice Rostgaard Evald

Läs mer

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler

Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Organisationsförändring Holmsunds för- och grundskola- Vi blir fler Här nedan redovisas frågor inkomna på mötet och via mejl samt svar. De synpunkter som inkommit redovisas inte här men tas med i arbetet.

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby

Vilans skola f-6 Nacka. Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vilans skola f-6 Nacka Anna Frändestam, Ekerö Karin Nordblom, Upplands Väsby Vecka 45-46 år 2013 Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 FAKTADEL 4 Fakta om enheten 4 Statistik 4 Organisation /Ledning 4 OBSERVATIONENS

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Visättraskolans A till Ö

Visättraskolans A till Ö Visättraskolans A till Ö Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Vår vision... 5 Kontaktuppgifter... 6 VISÄTTRASKOLANS A till Ö... 7 A... 8 Allergi... 8 Arbetsmiljö... 8 Arbetsplan... 8 Arbetsro... 8 Avgifter...

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola

Så här gjorde vi hälsofrämjande förskola och skola Goda hälsofrämjande exempel Syftet med denna bok är att inspirera och öka intresset för ett hälsofrämjande synsätt och arbete i förskolan och skolan. Alla exempel kommer från Halländska förskolor och skolor.

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer