Protokoll för förskoleråd och skolråd Kyrkheddingeskola

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för förskoleråd och skolråd Kyrkheddingeskola 2014-09-24"

Transkript

1 Protokoll för förskoleråd och skolråd Kyrkheddingeskola Närvarande: Skolpersonal Dan Hansson Biträdande rektor Helene Edenhorn Lärare Anna Tiljander Fritids Charlotta Svensson Almen Kristina Andersson Linden Föräldrar Mattias Moberg Förskoleklass Susanne Jonsson Årskurs 1 Martina Rosdahl Årskurs 2 Cecilia Kamstad Årskurs 2 Micko Tvedberg Årskurs 3 Annette Sällvik Årskurs 3 Veronica Karlsson Årskurs 5 Monica Lundahl Almen Dan hälsade oss välkomna och gick igenom kallelsen med vilka som var närvarande och uppdaterade den med ändringar och nya representanter. Föregående protokoll: Föregående protokoll fanns tillgängligt på mötet och finns även att läsa på hemsidan. Dan nämnde som hastigast planerna på ny förskola, 6:orna stannar kvar i Kyrkheddinge, bygget av en spontanidrottsplats och namngivningen av matsalen. Information från skolledningen om förskolan: * Förskolan fick inleda mötet med att berätta om sina verksamheter. Linden har fått upp sju nya barn från Almen och inskolningen har fungerat bra. Det är en stor omställning att få komma till Linden på skolan från lilla Almen. I början handlar det mycket om att arbeta ihop gruppen och de har haft grupparbete om att vara rädd om sakerna och varandra. De arbetar också på ett Nalle Puh tema där de bygger ett träd, en flotte och ska ha sjörövarkalas. Totalt är de 17 barn på Linden. För själva den pedagogiska verksamheten är antalet barn bra, det märks stor skillnad mot när de har haft barn, för den ekonomiska biten av verksamheten är barnantalet en nackdel. Almen har totalt 11 barn varav tre inskolningar. För en småbarnsavdelning har det varit en lugn start och inskolningarna har gått bra. De arbetar också på att få ihop gruppen och skapa en trygg stämning. De har ett tema som kallas: Jag, vi och babblarna. De har gjort stora förändringar invändigt

2 i lokalerna och skapat olika miljöer och områden, ex musikrum, naturrum och byggrum. Barnen får göra egna val för vad de vill göra genom att sätta sin bild på en aktivitetstavla. Linden har något liknande som de kallar lekschema. * Ny förskola Det har varit många överklaganden vilka har påverkat tidsplanen. Man har löst en del av problemen men minst ett kvarstår som gäller trafiklösningen för att lämna och hämta barnen. Man har tillsatt en ny arkitekt som samarbetar med Sara och Emelie från Almen och Linden. De träffas regelbundet och planerar för både inne och utemiljön. Det finns både översiktsritningar och detaljritningar som vi fick se på mötet. Man planerar för fyra avdelningar i kommunal regi. Finns barnunderlag till fyra avdelningar? Det finns planer på att bygga fler bostäder i Kyrkheddinge men inget är fastställt. Planeringen löper dock på och inflyttning till de nya lokalerna är satt till augusti Som sista steg ska dock ett slutgiltigt beslut fattas av politikerna. * Föräldrafråga om det finns planer på grind till bussfållan på skolan? Det kommer att asfalteras från bussfållan in till trappan vid matsalen för mattransporterna och detta går kanske att kombinera så att det blir en gemensam grind ut mot vägen. Dan kollar upp detta. * Föräldrafråga om hur skolan arbetar med valresultatet i klasserna med anledning av det höga antalet röster som Sverigedemokraterna fick i Staffanstorp och Kyrkheddinge? Skolan arbetar efter sin likabehandlingsplan och pratar mycket om hur man är mot varandra. Det finns önskemål om samverkan med andra förskolor/skolor exempelvis i Malmö, att träffas och utbyta erfarenheter. * Övrigt, från skolledningen: Inga synpunkter på Likabehandlingsplanen för förskolan, den är därmed antagen. Information från skolledningen om skolan: * Likabehandlingsplan När det gäller förslaget på Likabehandlingsplanen för skolan kommenterade vi föräldrar att vi inte har kunnat läsa igenom det innan mötet då det inte har funnit tillgängligt för oss. Dan noterade att han skulle ha detta i åtanke till nästa läsår. Han tog därefter upp de områden som skolan ska arbeta med: Språkbruk, detta diskuteras på klassråd, elevråd och föräldramöten. Kränkningar avseende kön, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning. Fadderaktivitet. Öka trivsel i matsal. Rastvärdar, att de täcker hela skolans område. Inga synpunkter fanns på detta och likabehandlingsplanen för skolan är därmed antagen. En förälder kommenterade att redan i tidig ålder är språkbruket mycket dåligt och man använder sig av väldigt starka ord, ofta bland tjejerna, som man inte vet vad de betyder och som även visar att det är ok att nervärdera tjejer. Från lärarnas sida är det nolltolerans som gäller och de markerar vilka ord som inte är acceptabla, i vissa fall går denna diskussion att ta i hela klassen och i vissa fall enbart med eleven. Vid upprepade tillfällen och då det syns ett tydligt mönster kontaktas föräldrarna.

3 Bland annat i SET-lektionerna kan man ta upp diskussioner om olämpliga ord. Vissa ord yttras ofta i samband med att man blir arg, t.ex. i en fotbollsmatch och här kan man följa upp vad det var som gjorde att man blev arg och vad man kan göra i stället. * Budgeten ser ut att kunna följas. Vid en kommunal budget läggs det en så kallad 0-budget, man ska varken gå med vinst eller förlust. * V-klass är vid terminsstarten igång för skolan och så småningom kommer även förskolan att byta ut sitt Pluttra mot v-klass. Först ut i användningen av funktionerna i v-klass är närvarorapporteringen. Därefter är planen att man ska kunna se samma information som i Informentor med IUP och skriftligt omdöme samt kommunicera med elevens olika lärare. I de fall det finns vikarie i klassen noteras närvaron på lapp som lämnas till läraren som registrerar i efterhand. Det finns andra skolor inom Staffanstorp som är längre fram i användandet av v-klass och en del av dessa är högstadium som kan använda flera funktioner i v-klass, bland annat läxhjälpen. Man kan även koppla på elever till v-klass. Då kan eleverna logga in till en mötesplats/community där de kan dela information med varandra, få läxhjälp två kvällar i veckan via chat, delge arbeten till lärarna och vid exempelvis dyslexi få tillgång till alternativa hjälpmedel. * Teknik Eleverna har tillgång till både datorer och ipads. Skolan har även haft besök av Digiteket som har gett tips om olika appar. Föräldrafråga om hur skolan ser på nackproblem vid användning av ipads? De används en relativt lite del av lektionstiden och likadant på fritids. Eleverna har möjlighet att koppla på tangentbord. Skolan är positiv till att följa upp förslaget om ergonomilektion vid dator och Ipad användande. I 5-6:an ingår det en ergonomilektion på idrotten som brukar ta upp t.ex. sittställning och belysning vid läxläsning. * Multisportsarena/Spontanidrottsplats Multisportsarenan är på plats. Några saker finns kvar att fixa såsom nät runt sidorna, belysning och asfaltering runt om. Invigning av arenan kommer att ske tisdagen den 7/10 kl då alla är välkomna att närvara. Skolan har diskuterat användandet av arenan på rasterna och gjort olika förslag som man kommer att prova och utvärdera för att alla ska kunna få ut så mycket som möjligt av alla möjligheter som arenan erbjuder. Man kommer att kunna spela bland annat fotboll, basket, innebandy och vollyboll men även andra förslag finns. * Bussar Detta läsår, med åk 6 kvar, är det fler bussturer än tidigare för Sven-Erik på Bergkvara att få till att fungera. Efter en inkörningsperiod verkar allt ha fallit på plats. Personal från skolan åker alltid med eleverna i bussen mellan skolorna.

4 * Hagalid 6:orna Det finns en liten lucka i v-klass angående frånvarohanteringen då eleverna är på Hagalid för hemkunskap och språkval. Lärarna där är ej sammankopplade i v-klass till eleverna. Rutinen är att om en elev inte kommer till lektionen så kontaktas skolpersonalen i Kyrkheddinge som då tar över ärendet. * Föräldrafråga om hur riksdagsvalet har diskuterats i klasserna? I 4-6:an har man diskuterat mycket kring valet, man har bildat egna partier och på måndagen efter valet fick dessa klasser prova på att rösta. De gröna båsen och valkuverten fanns kvar efter helgen så detta passade man på att använda. * Föräldrafråga om det finns möjlighet att delta i föreläsningar som anordnas på Stanstorp? Det är föräldraföreningen på Stanstorp som håller i detta och Dan kollar upp vilka möjligheter som finns. * Direko kommunens satsning på föräldrastöd har gjort en genomgång av sitt upplägg och från och med våren 2015 kommer man att erbjuda information i samband med föräldramöten för 1-3 åringar, blivande F-klassbarn, åk 3 och åk 6. * Föräldrafråga om läxor och schema för 3:orna. Vi har endast fått ut ett schema med tider och inga ämnen utsatta. Anna förklarade hur Sara väver ihop de olika ämnena i teman och att det på tavlan finns ett dagligt schema med information till barnen om vilka ämnen som berörs. * Våra fritidspedagoger är med på idrotten på Stanstorp och det finns värdar för omklädningsrummen hos både flickor och pojkar. * Hemsidan administreras och uppdateras av Sara Drincic Jeppsson på Almen. Hon får material till sig från övriga pedagoger på förskolan/skolan. * Föräldrafråga om musiklektioner för F-klass? F-1 har musik på skolan med Jenny och Denise. Planen var att från och med åk 3 skulle musiklektionerna ske på Stanstorp för att lättare kunna tillgodose kunskapskraven. I schemaläggningen visade sig en öppning även för tvåorna i samband med att de åker till idrotten och där av har de också musik på Stanstorp. * Föräldrafråga om att de äldre barnen tidigare anordnade disco på skolan, är detta något som kan vara av intresse att ta upp igen? Helene berättade om hur det hela började med att sexorna och hem- och skolaföreningen köpte in godis och tog inträde till discot för att tjäna pengar till lägerskolan som sexorna hade på den tiden. Det var ett ganska stort arrangemang att anordna och i takt med att besökarna blev färre och färre gav det ingen lönsamhet och man valde istället att låta klasserna ordna egna klassfester med medhavd fika, vilket de verkar mycket nöjda med. * Föräldrafråga om hur mellanmålet fungerar på måndagar? På måndagar är fritids i Hemvärnsparken och då tar de mellanmålet med sig dit.

5 * Föräldrafråga om tider för läxhjälpen. På måndagar har femmorna inte möjlighet att gå på läxhjälp då detta krockar med idrotten, de kan däremot gå på torsdagstiden. Dan tipsade även om Röda korsets läxhjälp som finns på biblioteket i Staffanstorp på tisdagar kl Det finns också möjlighet till studiecoaching i Vklass då eleverna får inloggningar dit. * Anna informerade om Fritids verksamhet. På måndagar är de i Hemvärnsparken där det är mellanmål och fri lek. De har tema på tisdagar - onsdagar - torsdagar ex. kompistema med samarbetsövningar. På fredagar finns det möjlighet till dans i gympasalen och fri lek. På tisdagar är det obligatoriskt att delta i aktiviteten medan onsdag, torsdag och fredag är det frivilligt. (Obligatoriskt dag ändrades dagen efter skolrådet så jag har valt att uppdatera i protokollet.) Det finns möjlighet att låna Ipads på fritids och man får spela två 15-minutersperioder per dag och barn dock inte sammanhängande. Från och med åk 3 får man vara i datarummet. * Skolbibliotekarien Helene har varit på skolan och presenterat sig. Hon delar sin tjänst mellan Stanstorp och Mellanvången. Planen är att hon även kommer att besöka Kyrkheddinge och gå runt i klasserna och få igång lite bokprat och bokcirklar. Hon har tidigare varit lärare och tycker det är mycket roligt att träffa barnen och få dem intresserade av böcker och läsning. * Nästa gång skolrådet träffas är den 4/11 och förskolerådet träffas den 13/11. * Dan tackade för visat intresse och hälsade oss än en gång välkomna på invigning av multisportsarenan den 7/10 kl Protokoll fört av: Veronica Karlsson Justerat av: Dan Hansson

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling

Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Underlag för Kvalitetsredovisning av processen Hälsofrämjande skolutveckling Detta underlag kan med fördel användas av medarbetarna i de enskilda arbetslagen när arbetet med indikatorerna diskuteras och

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling

Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Bäckagårdsskolans årliga plan mot Diskriminering och Kränkande behandling Gäller år 2012-2013 Vision Bäckagårdsskolan ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som bygger på positiv förstärkning

Läs mer

Samrådsmöte Ålem 14-11-13 med föräldramedverkan

Samrådsmöte Ålem 14-11-13 med föräldramedverkan Samrådsmöte Ålem 14-11-13 med föräldramedverkan Föräldrarepresentanter Skolans representanter Angelica Böök Ove Nyblom Rektor Annelie Mimmi Hagman Förskolechef Anna Jonsson Sophie Oskarsson Sekreterare

Läs mer

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN

1 (19) Töllsjöskolan F-6 Läsåret 2010/2011. Töllsjöskolan år F-6. Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 1 (19) Töllsjöskolan år F-6 Kvalitetsredovisning 2010/2011 BOLLEBYGDS KOMMUN 2 (19) 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Töllsjöskolan tar emot elever från förskoleklass till och

Läs mer

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet.

a) Skolan har köpt in 5 st ipads i en första liten ansats att höja IT utrustning i skolarbetet. Skolrådsmöte Nyvångsskolan Onsdagen den 22 maj 2013 kl 18:30-20:30 Plats: Personalrummet, Nyvångsskolan Närvarande: Camilla Fajerson, Rektor Anneli Roth, Tf. Rektor Kristin Helmersson, Fritidspedagog Rockan

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6

Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 - Oskarshamns kommun Barn och utbildningsförvaltningen Kvalitetsredovisning för läsåret 2007-2008 Påskallaviksskolan F-år 6 Rektor: Maritha Karlsson Adress: Kustvägen 5 Postadress: 570 90 Påskallavik Telefon:

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT FORNÄNGSSKOLAN SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT Fornängsskolan 2005-06-09 Sandra Brolin Per Dahlberg Lars Karlsson Marianne Karnell Tuula Löfborg Gunnar Carlsson

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män Arbetsplats/Projektdeltagare: Vårgårda kommun, Utbildningsförvaltning Inger Karlsson, Asklanda skolas fritidshem Mari Berlin, Nårunga skolas fritidshem Inger Sundén, Kesbergskolans fritidshem Susanne Hallersbo,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt?

RÄVNYTT v 22. Veckans dilemmafråga: Varför vill man göra det som är farligt? RÄVNYTT v 22 Kalender v 22 Måndag 25 maj Kyckling- och pastasallad med Rhode Islandsås och mjukt bröd. Salladsbuffé. Dagen soppa. Tisdag 26 maj Krämig tomatsås med pasta. Salladsbuffé. Dagens soppa. Pedagogisk

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Västerfärnebo skola och fritidshem 2014-15 Inledning Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Bilaga till undersökning av skolsituationen för elever i stockholms kommunala skolor med syn- respektive hörselnedsättning 2010 och 2011

Bilaga till undersökning av skolsituationen för elever i stockholms kommunala skolor med syn- respektive hörselnedsättning 2010 och 2011 Bilaga till undersökning av skolsituationen för elever i stockholms kommunala skolor med syn- respektive hörselnedsättning 2010 och 2011 AVIDENTIFIERADE FALLBESKRIVNINGAR GÄLLANDE SYNSKADADE ELEVER 2010

Läs mer

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59

Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar. Tel: 0480-45 32 60 Fax: 0480-45 32 59 1 (28) Ledungsvägen 11, 393 50 Kalmar Tel: 0480-45 32 60 Fa: 0480-45 32 59 E-post: vastrafunkaboskolan@kalmar.se Hemsida: http://www.kalmar.se/vastrafunkaboskolan 2 (28) Sammanfattning... 3 A Enhetens

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsdokument 2013/2014

Kvalitetsdokument 2013/2014 Kvalitetsdokument 2013/2014 Innehållsförteckning Kvalitetsdokument 2014 1 Inledande frågor... 3 1.1 Utvecklingsområden på skolan... 3 1.2 Framgångsfaktorer och goda exempel... 5 1.3 Hur ser det systematiska

Läs mer