Kära andelsvän, Medlemsnytt juni 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kära andelsvän, Medlemsnytt juni 2014"

Transkript

1 Medlemsnytt juni 2014 Kära andelsvän, Nu är äntligen sommaren här. Det var roligt att få träffa många medlemmar på årets föreningsstämma i maj och jag hoppas att få möta några av er nästa vecka i Almedalen. Frågan om vår framtida elförsörjning är brännande, inte minst med tanke på att vi nu har ett valår. Vi är med på flera olika spännande seminarier under årets Almedalsvecka och mer information om dessa hittar du längre fram i detta nyhetsbrev. Känner du inte igen logotypen här ovan? O2 har bytt namn till OX2 och mer om det kan du läsa på nästa sida. Produktionen i våra verk har varit stabil under våren. Med önskan om en solig sommar med mycket vila! Linda Burenius Magnusson. vd O2 El Ekonomisk Förening. Varma hälsningar, Linda Sommartider. Hör av dig om du längtar efter oss eller vill fråga om något. Kundservice sommaröppettider är måndag fredag kl 9 16 med lunchstängt mellan 12 och 13. Gäller fram tills 31 augusti. Lägg gärna upp fina sommarbilder på vår Facebooksida!

2 Referensnr Kronor öre Stora gatan Skogsviken Medlemsnytt juni 2014 Sid 2/7 Namnbyte O2 till OX2 hur påverkas du som andelsägare? Som du kanske redan vet så har O2 bytt namn till det mer unika OX2. Detta för att skapa en tydligare position och bättre förutsättningar för en fortsatt internationell expansion. OX2 Vindel AB Box Stockholm Faktura Kundnummer: Fakturanummer: Fakturadatum: Per Persson Sammanställning Avser förbrukningsperiod: Vindkraftverk på Sjiska. Anläggning: Kärrstigen 11 1 maj maj 2014 Antal andelar (täcker 37 % av uppskattad årsförbrukning) O2 Vindel byter namn till OX2 Vindel och den enda skillnaden för dig är att vårt nya namn och logotype kommer att synas på din elfaktura framöver. Ditt avtal med oss påverkas inte av namnbytet, utan priser och villkor gäller enligt avtal. Vårt organisationsnummer är oförändrat: BG 130 OCR spec nov 06 Spara miljön med e-faktura och autogiro Betalningsavsändare Per Persson Stora gatan SKOGSVIKEN Från bankgironr (vid girering) Summa förbrukning Din besparing av CO2 (upp till) 1324 Andelar kwh kg Att betala (inkl moms 25 %) Förfallodatum 1 307,00 kr 30 Jun 2014 Summa (exkl moms 25 %) 1 045,50 kr Moms 25 % 261,37 kr Öresutjämning 0,13 kr Fakturaspecifikation på baksidan Beställ en miljövänlig e-faktura direkt till din internetbank! Eller välj autogiro med e-postavisering. Du hjälper oss skona miljön då både papper, kuvert och transporter inte längre behövs. OX2 Vindel AB Org-nr/VAT.no Box Stockholm SE Telefon E-post Internet VAT.no Godkänd för F-skatt Bankgiro IBAN SE BIC/SWIFT SWEDSESS INBETALNING/GIRERING AVI Inbet avgift (ifylls av banken) Vid betalning anges OCR-nummer Förfallodag Sker ej betalning i rätt tid faktureras ränta enligt lag samt de kostnader som är förenade med dröjsmålet. OCR VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT Till bankgironr Betalningsmottagare OX2 Vindel AB # # > #41# Så här ser din nya faktura ut!

3 Medlemsnytt juni 2014 Sid 3/7 Sant eller falskt? Vindkraft är dyrt och ineffektivt Falskt! Kostnaderna för vindkraft går hela tiden nedåt och vindkraft är ett av de mest kostnadseffektiva kraftslagen. I Sverige har vi naturligt goda förutsättningar för vindkraft och andra förnybara energikällor, vilket gör att vi med smarta satsningar i framtiden kan ha ett stabilt, utsläppsfritt elsystem med konkurrenskraftiga priser. Men ett vindkraftverk är ju jättedyrt att bygga! Om man bara ser till investeringskostnaden så kan vindkraften verka dyr till skillnad från fossila energislag som t ex kol och gas. Men vindkraften har låga rörliga kostnader medan de rörliga kostnaderna för fossila bränslen är höga. Dessutom bidrar teknikutvecklingen till att kostnaderna fortsätter att minska för vindkraften. På Brännpunkt i SvD den 11/6 menar Regeringens långtidsutredare Professor Lars Bergman att subventioner till förnybar el är kostnadsineffektivt. Han anser att vindkraftsutbyggnaden behöver kombineras med fortsatt drift av och investeringar i konventionella kraftverk. Men både vattenkraften och kärnkraften, som står för en majoritet av den svenska elproduktionen, byggdes på en statligt reglerad (och subventionerad!) marknad. Den är dessutom kraftigt föråldrad och kräver enorma investeringar i ersättning och modernisering. De nyinvesteringar i vindkraft som gjorts på senare år har till stor del skett genom privata initiativ, inom ramen för elcertifikatssystemet, och bygger på ett hållbar framtid för både människors och jordens ekonomi och hälsa. forts...

4 Medlemsnytt juni 2014 Sid 4/7 Sant eller falskt? forts... Men det blåser ju inte jämt! Kärn- och vattenkraftverken ger ju en mer stabil tillförsel av energi. Det stämmer att produktionen i ett vindkraftverk är ojämn, men den går att prognostisera. Och den går att balansera eftersom vi i Norden har mycket vattenkraft. Dessutom är det bättre att satsa på att bygga upp ett smart system kring vindkraften genom bättre och mer miljövänliga åtgärder än att t ex bygga nya storskaliga konventionella kraftverk. Till exempel kan man bygga smarta elnät där man reglerar effekten, samarbeta mer över landsgränser, lagra energi i batterier och ackumulatortankar, skapa större energilager med pumpkraft eller med värmelager i fjärrvärmenätet, en effekt- reserv med biogasturbiner, energieffektivise- ring och frivillig bortkoppling vid ansträngda effektsituationer. Till syvende och sist så handlar det om jorden vi lever på. Europa och världen behöver ställa om från ett i huvudsak kolbaserat elproduktionssystem och det innebär utmaningar oavsett om man är för eller emot vindkraft. Läs Lars Bergmans inlägg på SvD Brännpunkt 11/6 2014» Läs kommentar på Lars Bergmans inlägg från Svensk Vindenergi» Produktionen hittills 2014 Produktionen fram till juni har varit fortsatt stabil med ett utfall på 96%, vilket innebär att vi har produ- cerat lite mindre än förväntat, men detta ska ställas i relation till att förväntan beräknas på 20 års produktion. Läs mer om elcertifikat»

5 Medlemsnytt juni 2014 Sid 5/7 Träffa OX2 i Almedalen Almedalsveckan närmar sig och vi ser speciellt fram emot Vinddagen den 1 juli. Dagen för alla som är intresserade av att diskutera framtiden för vindkraften i Sverige och globalt. Och framtiden ser ljus ut. Sverige har bland de bästa förutsättningarna för vindkraft i Europa. Både geografiskt sett och med tanke på det stora stöd svenska folket visat för en fossilfri energiförsörjning. På Vinddagen i Almedalen den 1 juli kommer mycket fokus vara på det europeiska samarbetet, som skulle kunna erbjuda stora möjligheter för Sverige som framgångsrik aktör inom vindkraft. Vinddagen arrangeras för andra året i rad i samarbete med Svensk Vindenergi och flera andra aktörer som liksom OX2 anser att energiförsörjningen är avgörande för vår konkurrenskraft, tillväxt och klimat. OX2 kommer att medverka vid två spännande samtal under vinddagen. Först ett lunchsamtal om vindkraftens roll i den framtida energimixen och där vi som representerar industrin får svara på frågor från Statssekreterare Daniel Johansson (C) om framtida satsningar på vindkraft. Sedan kommer en diskussion om investeringarna i vindkraft där mycket handlar om varför det svenska institutionella- och pensionskapitalet inte hittat till vindkraften. Onsdag den 2 juli kommer vi att medverka på ett seminarium tillsammans med Volkswagen. Där pratar vi om vårt samarbete kring en fossilfri fordonsflotta och fördelarna med elbilar. Redan idag erbjuds alla som köper en eldriven bil från Volkswagen Group möjlighet att ladda den med egenproducerad vindel från OX2. Missa inte heller Lindas närvaro på 100% Förnybarts seminarium den 3 juli om elproduktionens decentralisering. Det blir en inblick i framtidens elmarknad och debatt kring mikroproduktionens potential och roll i den genomgripande förändring som energibranschen står inför. Under hela Almedalsveckan kan du träffa representanter från OX2, vi ser fram emot att träffa dig! Se ett detaljerat OX2-program för Almedalen på nästa sida.

6 Medlemsnytt juni 2014 Sid 6/7 Vinddagen 1 juli Södra Kyrkogatan 13 OX2 i Almedalen Volkswagen 2 juli Briggen Tre Kronor i Visby Hamn Lunchsamtal: Daniel Johansson (C), ställer frågor om vindkraft till näringslivet Statssekreterare Daniel Johansson (C) ställer frågor till representanter från industrin. Hur ser framtiden ut för vindkraften? Vilka stora satsningar finns planerade? Ett spännande samtal utlovas om vindkraftens roll i den framtida energimixen och vilka möjligheter och utmaningar detta innebär. Medverkande: Annika Helker Lundström, samtalsledare, Svensk Vindenergi. Linda Burenius Magnusson, OX2, Daniel Johansson, Centerpartiet, Jakob Norström, Statkraft Sverige, Claes Hovstadius, Vestas Investeringar i vindkraft - var kommer kapitalet ifrån och varför saknas det svenska pensionskapitalet? Internationella investerare och utländskt pensionskapital investerar allt mer i svensk vindkraft. Samtidigt lyser det svenska institutionella kapitalet med sin frånvaro. Diskussion om investeringarna i svensk vindkraft med näringslivet, pensionsförvaltare och politiker. Medverkande: Matilda Afzelius, moderator, Nordisk Vindkraft. Johan Ihrfelt, OX2, Jonas Ahlen, Storebrand, Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden, Per Bodlund, Miljöpartiet, Per Åsling, Centerpartiet och Emma Ihre, Finansdepartementet Miljöfördelar med fler elbilar Volkswagen Group arbetar för en fossilfri fordonsflotta. OX2 och Volkswagen Group har ett samarbete där alla som väljer en elbil erbjuds vindandelar till ett förmånligt pris. Diskussion kring miljöfördelarna med fler elbilar på gatorna. Medverkande: Willy Silberstein, moderator. Linda Burenius Magnusson, VD OX2 Vindel, Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande riksdagens trafikutskott, Agneta Börjesson (MP), riksdagsledamot, Johan Mörnstam, VD E.ON. Elnät, Stefan Nygren, e-mobility manager Volkswagen Group Sverige. 100% Förnybart 3 juli Sjöbergs bakgård, Strandgatan Vilken roll spelar mikroproduktion i energiomställningen? Energibranschen är under stort förändringstryck och marknadens aktörer kommer att se annorlunda ut i en inte alltför avlägsen framtid. Vilken roll och potential har mikroproduktionen, hur ser elbolagen på prosumenter och hur kommer helheten att fungera? En inblick i och diskussion om framtidens elmarknad. Medverkande: Linda Burenius Magnusson, VD, OX2 Vindel. Lars Andrén, Styrelseordförande, Svensk Solenergi. Mikael Hagman, Public Affairs, Jämtkraft. Olle Johansson, VD, Powercircle. Anita Aspegren, Avdelningschef, Energimyndigheten.

7 Medlemsnytt juni 2014 Sid 7/7 Stämma med fin stämma Tack alla som kom till O2 El Ekonomisk Förenings årliga stämma. Vi som stannade till middagen fick njuta av andelsägare Louise Hoffstens underbara röst. Vi var ett hundratal medlemmar som slöt upp på årets föreningsstämma på Kungliga Mynt- kabinettet i Stockholm. Linda Burenius Magnusson redogjorde bland annat för året som gått och vindkraftverkens produktion. Föreningsstämman avslutades med en summering av vad vi andelsägare tillsammans har åstadkommit sedan 2008: Koldioxidbesparing på upp till ton, vilket motsvarar bilars genomsnittliga årliga utsläpp En ekonomisk besparing på kr jämfört med om vi hade köpt elen till rörligt pris på elbörsen Nord Pool Efter stämman serverades en mycket god middag och vår medlem Louise Hoffsten framträdde med flera sångnummer. Något som var mycket uppskattat. Hennes man Dan Bratt bjöd dessutom på en dikt tillägnad vinden, vindkraften och vår vd Linda Burenius Magnusson.

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År!

God Jul & Gott Nytt År! Medlemsnytt december 2014 Linda Burenius Magnusson, vd O2 El Ekonomisk Förening. Kära andelsvän, I det här nyhetsbrevet berättar vi bland annat om det viktiga klimattoppmötet i Lima som avslutades förra

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september

SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september SHE - 40 år, det firar vi på SHEdagen den 1 september Varmt välkommen! Kuponger hittar du i tidningen. AUGUSTI 2013 1 SHE - 40 år 40 år - det ska vi fira! 2013 är ett jubileumsår för SHE, nämligen 40 år,

Läs mer

Hur tänker de 29 centerpartisterna?

Hur tänker de 29 centerpartisterna? Hur tänker de 29 centerpartisterna? Inlägg 6 april 2010 på bloggen www.dagbokmotatomkraft.blogspot.om I min debattartikel i senaste numret av Dagens ETC riktar jag blickarna mot Riksdagens 29 centerpartister.

Läs mer

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4)

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) 1 FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) Kundnr: 362993 Fakturanr/OCR-nr: 131205011465355 Box 1500, 581 15 Linköping Kundservice 0771-25 26 27 Öppettider mån-tor 8-17, fre 8-16 kundservice@tekniskaverken.se tekniskaverken.se/minasidor

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus.

Nu tar hon över. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011. Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi Oktober 2011 Förskola i Järnbrott byggs som nollenergihus 10 11 Nu tar hon över möt Lotta Brändström, ny VD Sid 6 7 Här byggs landets största vindkraftverk

Läs mer

SAGA MILJÖKÄMPEN. Prisad av Miljöfonden. 3 tips! NR 03 2015. Guldläge för fastpris EN ELSMART SOMMAR. Följ vår börsblogg SID 03 SID 08 SID 07

SAGA MILJÖKÄMPEN. Prisad av Miljöfonden. 3 tips! NR 03 2015. Guldläge för fastpris EN ELSMART SOMMAR. Följ vår börsblogg SID 03 SID 08 SID 07 DU & DinEl NR 03 2015 ELAVTAL Guldläge för fastpris SID 03 OMVÄRLD Följ vår börsblogg SID 07 3 tips! EN ELSMART SOMMAR SID 08 MILJÖKÄMPEN SAGA Prisad av Miljöfonden EN TIDNING FRÅN 02 VÄLKOMMEN TEXT: PIA

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Nyhetsbrev december 2014

Nyhetsbrev december 2014 Nyhetsbrev december 2014 Medvind för sol, vind och vatten Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: Helt plötsligt händer det,

Läs mer

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T

LRF och vindkraft. vår policy L RF O CH V IND K R A F T LRF och vindkraft vår policy L RF O CH V IND K R A F T 1 Vindkraft i tiden Vindkraft som bransch har funnits i Sverige sedan 1980-talet men det är först de senaste åren som utbyggnaden tagit fart ordentligt.

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND 3/2011 HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND FYRA FRÅGOR TILL LANDETS VINDKRAFTS- SAMORDNARE KINESISK VINDKRAFT VIND TA TILL VARA KRAFTEN: HELA PROGRAMMET VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:9 2014-10-15 Mål nr C 12/13

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:9 2014-10-15 Mål nr C 12/13 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2014:9 2014-10-15 Mål nr C 12/13 KÄRANDE Bixia AB 556544-2638, Box 1510, 581 15 Linköping Ombud: advokaten K. L. och advokaten S. H, Advokatfirman MarLaw AB, Box 3079, 103 61 Stockholm

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM

AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM AVSÄNDARE CREDO SVERIGE LUNTMAKARGATAN 84 113 51 STOCKHOLM DJUP I HERRENS GODHET Gott nytt år! Första dagen på det nya året besökte jag Credos nyårsläger i Kungälv och morgonsamlingen inleddes med att

Läs mer

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig

Teckna bästa. Bo bättre PÅ 137 MILJ. Föreningar grundlurade. Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen. När ordföranden kan dömas som ansvarig Bo bättre Pris det föreningen behöver veta bostadsrättstidningen NR 3 2011 39:50 kronor Teckna bästa SNÖ-AVTALET Is-kaos och vintern kan knäcka föreningen EXTRA BYGGARE STÄMS PÅ 137 MILJ Föreningar grundlurade

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft

Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sverige har inte råd att tappa värdefull vattenkraft Sv Dagbladet 6/10 2013 Debatt (totalt 4 artiklar) Vattenverksamhetsutredningens förslag hotar satsningarna på ett fossilfritt energisystem och riskerar

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Bästa stämmodeltagare,

Bästa stämmodeltagare, VD:s anförande Årsstämma i Vattenfall AB 27 april 2015 Bästa stämmodeltagare, Efter mitt tillträde som VD för Vattenfall i oktober 2014 var det viktigt att förstå Vattenfalls utmaningar och våra kunders

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID

ELSKOLAN VI FIXAR VATTEN- KRAFTVERK. VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID nr 1 2011 LÄR DIG MER OM EL - NU STARTAR VI ELSKOLAN VI FIXAR FREDAGSMYSET SÅ KOLLAR DU DIN ELFÖRBRUKNING I REALTID VI VISAR PÅ ÅRETS BoDagar DJÄRV ALINGSÅSBO STARTADE EGET VATTEN- KRAFTVERK PÅ GÅRDEN

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer