Miva informerar. Frågor & svar MAJ Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miva informerar. Frågor & svar MAJ 2012. Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern"

Transkript

1 Frågor & svar Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus? Ja, enligt miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Byggoch miljöenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Bygg- och miljöenheten på telefon om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom avfalls- och VA-området. MAJ 2012 Miva informerar Nytt utseende Vår faktura har fått nytt utseende se förändringarna i den bifogade foldern Mitt sopkärl har gått sönder, hur gör jag? Kontakta vår kundservice. Vi ersätter kostnadsfritt sopkärl som gått sönder vid ett tömningstillfälle eller av normalt slitage. Behöver jag läsa av vattenmätaren vid flytt? Har du kommunalt vatten och avlopp så måste du läsa av din vattenmätare vid datum för ägarbyte och meddela mätarställningen via vår självservicetjänst Mina sidor på miva.se eller genom att kontakta vår kundservice. Läs mer om hur du rapporterar mätarställning på föregående uppslag. Kan jag begära rotavdag för tjänster som Miva utför, t ex återinkoppling av vatten? Nej, enligt Skatteverket får du bara göra rotavdrag för arbete som görs inom den egna fastigheten. Om Miva utför en återinkoppling av vattnet utanför din fastighetsgräns, där avstängningsventilen som regel är placerad, kan du inte begära rotavdrag för detta. Läs själv av din vattenmätare Dags för slamtömning Må återvinningscentral Måndag torsdag Fredag Lördag Dag före helgdag Sön- och helgdag Stängt Vår personal berättar gärna om hur du sorterar ditt avfall! Mobil återvinningscentral Tid och plats för den mobila återvinningscentralen finns på Mivas hemsida miva.se och i vår miljökalender. I Tidningen 7 kan du läsa var den mobila återvinningscentralen finns under de närmaste veckorna. Miva Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Kundservice: , Öppettider: måndag fredag , lunch Felanmälan: Växel: Webbplats: Besöksadress: Torggatan 10, Örnsköldsvik

2 Dags för slamtömning Läs själv av din vattenmätare minst en gång varje år Miva genomför avläsning av vattenmätaren var tredje år. För att få en mer rättvisande faktura rekommenderar vi dock att du själv läser av din vattenmätare minst en gång om året, gärna oftare. På så sätt slipper du också onödiga överraskningar när du får din faktura. För att få en mer rättvisande faktura avseende din vattenförbrukning rekommenderar vi att du själv läser av din vattenmätare minst en gång om året, gärna oftare. Utifrån den mätarställning som du rapporterar till oss gör vi sedan en beräkning av din årsförbrukning, som vi i de flesta fall debiterar sex gånger per år. Om mätarställningen inte rapporteras minst en gång varje år finns risk att skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen blir stor, vilket kan innebära onödiga överraskningar när du får din faktura. Hur läser jag av vattenmätaren? Vattenmätaren sitter vanligtvis placerad i källarvåningen, tvättstugan eller under varmvattenberedaren på den inkommande vattenledningen. Utseendet på vattenmätaren kan variera, men räkneverket består som regel av fem siffror. Läs av siffrorna på mätaren. Hur rapporterar jag mätarställningen? Du kan välja att registrera din mätarställning på två sätt. I första hand registrerar du mätarställningen via vår självservicetjänst Mina sidor på vår hemsida miva.se. För att logga in behöver du ditt kundnummer och självservicekoden som står angivet på din faktura. I andra hand registrerar du mätarställningen genom att ringa vår kundservice på telefon Självklart är du också välkommen att kontakta vår kundservice om du har frågor eller problem med att läsa av din mätarställning. Prenumerera på driftinformation Via e-post får du information så snart vi har störningar i vår verksamhet. Det kan gälla ett planerat underhållsarbete, en akut läcka eller försenad sophämtning. Genom att prenumerera på Mivas driftinformation får du vetskap om vad vi gör i ditt närområde. Starta din prenumeration av driftinformation genom att gå in på Mivas hemsida miva.se och ange din e-postadress under Kundservice och Driftinformation. Slam i enskilda avloppsanläggningar klassas som hushållsavfall. I vår kommun är det Miva som ansvarar för insamling av hushållsavfall och därmed också tömning och behandling av slam. Från den 15 maj till den 15 oktober genomförs obligatorisk slamtömning av enskilda avlopp i Örnsköldsviks kommun. Sophämtning vid fritidshus 15 maj till 15 september är hämtningsperiod för hushållssopor för dig med fritidshusabonnemang sommar. Information om hämtningsdag och intervall finns på vår hemsida miva.se. Kontakta kundservice om du har frågor eller om ditt fritidshus saknar abonnemang för hushållsavfall. Ska vi arbeta där du bor? Nu förbättrar vi informationen om de projekt vi planerar att utföra på ledningsnätet. Titta in på Mivas hemsida miva.se under Vatten och avlopp och Planerade arbeten för att se vad som är på gång i ditt närområde. Akuta och pågående arbeten publicerar vi Uppfräschad hemsida Nu har vår hemsida fräschats upp inför våren. Med en tydligare struktur, mer information och nya funktioner vill vi att miva.se ska bli en komplett webbplats för allt som rör vatten och avlopp samt avfall och återvinning. Gör ett besök och testa exempelvis vår nya sopsorteringsguide! Slambilen kommer till permanentboende en gång per år och till fritidshus en gång vartannat år. Information om när ordinarie slamtömning utförs i ditt område finns på vår hemsida miva.se. Läs gärna foldern Tömning av enskilt avlopp som kan laddas ned från vår hemsida. Den kan även beställas genom att kontakta kundservice. Avloppet ingen papperskorg När fel saker spolas ner i toaletten störs reningsprocessen och hindrar oss från att återföra näring till kretsloppet. Därför är grundregeln att endast sådant som passerat genom kroppen samt toalettpapper får spolas ner. Spola aldrig ner något i avloppet som kan äventyra brunnens eller tankens funktion eller vara farligt för miljön. Släng i soppåsen: bindor, trosskydd, tamponger, bygger kondomer, om bomullstops, hemsidan tandtråd, Vi Fram våtservetter, till och med tvättlappar, maj kommer pappershanddukar vår hemsida miva.se och liknande. att successivt förändras. Sidor struktureras Lämna till om närmaste och innehållet apotek: utökas överblivna och förtydligas. läkemedel, Allt för sprutor att du och ska få kanyler. en mer komplett webbplats Lämna till återvinningscentral: för allt som rör vatten färgoch avlopp och kemikalierester, samt avfall och återvinning. oljor, lösningsmedel Hoppas du och har liknande. överseende under renoveringsarbetet. Visste du att......det nu är högsäsong på våra återvinningscentraler. Varje vecka besöker bilar Må återvinningscentral, vilket motsvarar en bil per minut! Välkommen du också!

3 Nytt utseende på Mivas faktura Fakturan från Miva har fått ett nytt utseende. Den förändrade fakturan är en del i arbetet med att uppgradera vårt kundhanteringssystem inför framtida krav och behov. Förändringarna är små, men vi vill ändå passa på att förklara några av dem. På följande uppslag har vi markerat de viktigaste förändringarna som sedan förklaras på folderns baksida. Har du frågor eller funderingar kring din faktura och dess nya utseende är du välkommen att kontakta vår kundservice,

4 Miljö & Vatten i Örnsköldsvik AB Box 385, ÖRNSKÖLDSVIK Förfrågningar angående denna faktura: Kundservice Fax E-post Sker ej betalning i rätt tid förbehåller vi oss rätten att debitera ränta och ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Samlade kontaktuppgifter Miljö & Vatten i Örnsköldsvik AB SE Löpnr Hushållsavfall Slamtömning Vatten/Avlopp Våra tjänster redovisas i klartext FAKTURA Fakturadatum 2 apr 2012 Fakturanummer Kundnummer Självservicekod Ditt Alf Näslund namn Din Västerbacke adress 156 Din 894 postadress 95 MOLIDEN Anläggningsinformation Anl nr Anl adress Adress Västerbacke som fakturan 156 avser Anl info Västerbacke Fastighet som 3:17 fakturan avser Sida: 1/3 Kod till Mina sidor 264,69 kr 2 310,00 kr 781,19 kr EXEMPEL PÅ FAKTURA Påminnelse om att vända blad Invoice1.rpt :44 Oss tillhanda senast 1 jun 2012 exkl moms Moms Öresutjämning Att betala (SEK) 2 684,71 kr 671,17 kr 0,12 kr 3 356,00 kr F-skattsedel finns Org.nr IBAN SE Momsregnr SE Bankgiro BIC NDEASESS Var god VÄND! Vänd BG 130 OCR spec Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via * Bankgiro * Privatgiro * Sparbanksgiro Vid betalning på annat sätt än med denna avi skall du ange nedanstående Referensnr. Betalningsavsändare Ditt Alf Näslund namn Din Västerbacke adress 156 Din 894 postadress 95 MOLIDEN Från bankgironr (vid girering) * Personkonto * Balanskonto * Internetbank VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR Referensnr INBETALNING/GIRERING EXEMPEL PÅ FAKTURA Till bankgironr Inbet avgift (ifylls av banken) Betalningsmottagare Miljö & Vatten i Örnsköldsvik MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT Kronor öre AVI Fakturanummer Oss tillhanda senast jun 2012 OCR # # > #41#

5 FAKTURASPECIFIKATION Fakturanummer Sida: 2/3 Miljö & Vatten i Örnsköldsvik AB Hushållsavfall prodnr l kärl vid väg 1 st Varannan vecka Adress som specifikationen avser Västerbacke 156 Hämtningsavgift Avser: Vikt 2 st 14,40 kr/st 28,80 kr 22 mar kg 1,56 kr/kg 35,88 kr Moms 25 % på 64,68 kr 16,17 kr Hushållsavfall prodnr familjshus 1 st Adress som specifikationen avser Västerbacke 156 Grundavgift 1 mar maj dagar 880,00 kr/år 147,07 kr Moms 25 % på 147,07 kr 36,77 kr 264,69 kr Endast årlig grundavgift för hushållsavfall Tydligare text i specifikationen Slamtömning prodnr Brunn Permanentboende 1 st 1 gång/år Adress Västerbacke som specifikationen 156 avser Slam grundavg 0-2kbm Slamtömning Akut Moms 25 % på 1 848,00 kr FAKTURASPECIFIKATION Fakturanummer Sida: 3/3 25 mar st 1 064,00 kr/st 1 064,00 kr 25 mar st 784,00 kr/st 784,00 kr Årskostnaden har flyttats upp 462,00 kr 2 310,00 kr Vatten/Avlopp prodnr Vatten Beräknad årsförbrukning 128 kbm Beräknad årskostnad kr Mätarnummer Ställning Förbrukning Föregående avläsning 30 apr Avläsning 1 apr kbm Beräkning 1 maj kbm Fast avgift 1 mar maj dagar 2 512,00 kr/år 419,81 kr Avstämd period 30 apr apr 2012 Förbrukn.avg 30 apr feb kbm 8,11 kr/kbm 1 824,75 kr Förbrukn.avg 1 feb apr kbm 8,23 kr/kbm 164,60 kr Avgår tidigare fakturerat 30 apr mar ,35 kr Preliminär beräkning Faktura kbm -186,53 kr Preliminär beräkning Faktura kbm -178,42 kr Preliminär beräkning Faktura Preliminär beräkning Faktura Preliminär beräkning Faktura Preliminär beräkning Faktura Preliminär beräkning Faktura kbm -186,53 kr Preliminär beräkning Faktura kbm -178,42 kr Preliminär beräkning Faktura Preliminär beräkning Faktura Preliminär beräkning Faktura ,40 kr ,50 kr för avstämd period 122,85 kr Beräknat för ny period 1 apr maj 2012 Förbrukn.avg 10 kbm 8,23 kr/kbm 82,30 kr beräkning ny period 82,30 kr Moms 25 % på 624,96 kr 156,23 kr Totalt att betala till Miljö & Vatten i Örnsköldsvik AB 781,19 kr 3 355,88 kr Tydligare uppställning av beräknad och faktisk vattenförbrukning

6 Förklaringar till fakturans nya utseende Kod till Mina sidor Den tidigare rubriken Kod har förtydligats och heter numera Självservicekod. Detta är den kod du anger när du loggar in på vår självservicetjänst Mina sidor på Mivas hemsida miva.se. Förutom koden behöver du även ange ditt kundnummer som finns angivet på fakturan. Samlade kontaktuppgifter På den nya fakturan har vi samlat alla kontaktuppgifter som behövs om du vill ta kontakt med Miva via telefon, fax eller e-post. Självklart är man också välkommen att besöka oss på Torggatan 10 i centrala Örnsköldsvik. Våra tjänster redovisas i klartext Redan på fakturans första sida ska du klart och tydligt se vilka tjänster fakturan omfattar. Hushållsavfall avser hämtning av hushållsavfall, Vatten/avlopp avser vattenförbrukning och om du är ansluten till kommunalt avlopp även omhändertagande av avloppsvatten, samt Slamtömning avser tömning av enskild avloppsanläggning. Enkelt och miljövänligt med e-faktura På fakturans baksida följer precis som tidigare en fakturaspecifikation. I vissa fall kan specifikationen fortsätta på ytterligare en sida trots att det finns utrymme kvar på den första sidan. I dagsläget är det tyvärr inte något som vi kan påverka. Det styrs av den avancerade teknik och systemkopplingar som krävs för att varje månad skicka ut cirka fakturor. Men självklart arbetar vi för att i framtiden slippa onödiga pappersutskrifter. Redan nu kan du själv bidra till detta genom att skaffa e-faktura. Läs mer om det på Mivas hemsida miva.se. Påminnelse om att vända blad Vår kundservice har fått många samtal från kunder som vill veta mer specifikt vad fakturan omfattar. I samtliga fall har man missat att vända på fakturan där specifikationen följer. Nederst på fakturan påminner vi nu därför om att vända på fakturan. Tydligare text i specifikationen Fakturan och fakturaspecifikationen har fått en tydligare text som är enklare att läsa, och som gör att specifikationen inte upplevs rörig. Endast årlig grundavgift för hushållsavfall Den beräknade årskostnaden för hushållsavfall har tagits bort på den nya fakturan. Det beror på att det helt enkelt inte går att förutspå hur många tömningar och kilo du som kund kommer att lämna under ett år. Däremot finns givetvis den årliga grundavgiften redovisad. Tydligare uppställning av beräknad och faktisk vattenförbrukning Den beräknade årsförbrukningen och årskostnaden samt mätarställning för vatten har placerats direkt under rubriken Vatten/avlopp istället för sist som tidigare. Detta för att få ett mer pedagogiskt upplägg där du först ska se vilken förbrukning du haft och därefter vad den förbrukningen kostat dig. Först framgår en beräknad årsförbrukning som baseras på den mätarställning som du bör rapportera till oss minst en gång per år. Utifrån mätarställningen du rapporterar gör vi sedan en beräkning av din årsförbrukning och en årskostnad, som vi i de flesta fall debiterar sex gånger per år. Det är den beräkningen som står angiven på fakturan. Om mätarställningen inte rapporteras minst en gång varje år finns risk att skillnaden mellan den beräknade och den faktiska förbrukningen blir stor, vilket kan innebära onödiga överraskningar när du får din faktura. Under årsberäkningarna står ditt vattenmätarnummer och strax under framgår vilken förbrukning som fakturan avser. Först redovisas föregående beräkning från den förra fakturan. Därefter framgår om du har rapporterat in en ny mätarställning. Sist finns en ny beräkning av din förbrukning för den kommande perioden fram till nästa faktura. Detta ger en summa i antal kubikmeter som ligger till grund för vad du ska betala i rörlig förbrukningsavgift. I exemplet på föregående sida är det två år sedan kunden senast rapporterade sin mätarställning. Det har inneburit att han betalat mer än vad han faktiskt har förbrukat. Så snart en ny avläsning rapporteras till oss reglerar vi det utifrån den preliminära beräkningen som gjorts på tidigare fakturor. PDF-möjlighet på Mina sidor En efterlängtad förbättring är också att det i fortsättningen blir möjligt att spara ner fakturor som PDF-filer på självservicesidorna Mina sidor på vår hemsida miva.se. Miva Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Kundservice: , Öppettider: måndag fredag , lunch Felanmälan: Växel: Webbplats: Besöksadress: Torggatan 10, Örnsköldsvik

Vi är stolta över att arbeta för dig!

Vi är stolta över att arbeta för dig! Till fastighetsägare i Umeå kommun Vi är stolta över att arbeta för dig! UMEVA ansvarar för vatten, avlopp, avfall och återvinning i Umeå kommun. I denna folder får du en översiktlig information om vad

Läs mer

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall.

Miljö SLAMTÖMNING. Hållbar utveckling. Friskt. vatten. Sophämtning. Miljö. Återvinning. spillvatten. vlopp. Sortera avfa. sortera avfall. Dricksvatten Miljö SLAMTÖMNING Friskt vatten Miljö Hållbar utveckling Sophämtning Återvinning spillvatten vlopp sortera avfall Sortera avfa avlopp Framtid Hej Ö-viksbo! Jag heter Gerth Mattebo och är vd

Läs mer

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare

sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare sid 4-7 Allt om din sophämtning sid 10 Återvinningscentralernas öppettider sid 18-21 Allt om ditt matavfall och olika abonnemangsformer sid 23 Enkel avläsning av vattenmätare VIVAB ansvarar för att du

Läs mer

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4)

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) 1 FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) Kundnr: 362993 Fakturanr/OCR-nr: 131205011465355 Box 1500, 581 15 Linköping Kundservice 0771-25 26 27 Öppettider mån-tor 8-17, fre 8-16 kundservice@tekniskaverken.se tekniskaverken.se/minasidor

Läs mer

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi

Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB. Foto: Tomas Utsi Foto: Tomas Utsi Välkommen till oss! Tekniska Verken i Kiruna AB och Kiruna Kommunpartner AB KIRUNA KOMMUNPARTNER AB EN DEL AV TEKNISKA VERKEN I KIRUNA AB Det är vi på Tekniska Verken i Kiruna AB som ansvarar

Läs mer

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning

Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Vansbro 2015 Avfallshantering Vatten och avlopp Slamtömning Denna folder är en sammanställning av vanliga avgifter och tjänster i Avfalls- och VA-taxorna. Fullständiga taxor finns på www.dalavattenavfall.se

Läs mer

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015)

Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) Avtalsvillkor Allmännavillkor (Uppdaterad 09/09-2015) EMS Design Webbyrå (Erik Martin Sundell Design) Domäner och företag som ägs av EMS Design www.emsdesign.se www.sverigehemsidor.se www.kopa-hemsida.se

Läs mer

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009

Avfall,vatten och avlopp. Guide 2009 Avfall,vatten och avlopp Guide 2009 Allmän information om avfall Överallt där människor bor eller arbetar bildas avfall. Den här broschyren riktar sig främst till våra kommuninvånare som bor i småhus,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Norrtälje kommun finns närmare 24 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning!

HOS OSS. Första. Färgsortering. Magasinet. allt du behöver veta. Miljödiplomering. numret av vår nya kundtidning! Magasinet HOS OSS EN KUNDTIDNING FRÅN STRÄNGNÄS ENERGI. NR 1 2015 Miljödiplomering Första numret av vår nya kundtidning! Färgsortering allt du behöver veta Vanligaste frågorna till SEVAB? Vi vill lyfta

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9

Guide: SPARA PENGAR I FÖRETAGET ELLER PRIVAT? SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR DITT FÖRETAGANDE. IT-nyheter NR 9 ARTIKLAR: Spara i företaget eller privat? s.4 Krönikan: Positivt med sänkt moms! s.3 Ny metod att ta betalt med kort s.7 Ekonomifakta & Skattekalender s.12 NR 9 IT-nyheter SMARTA PROGRAM SOM FÖRENKLAR

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige.

Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Skattekontobroschyren Den här broschyren vänder sig till dig som har ett skattekonto, d.v.s. alla som betalar skatt i Sverige. Nyhet! För att med automatik få en utbetalning under 2 000 kr måste du ha

Läs mer

Reviderad 2014-08-13

Reviderad 2014-08-13 Reviderad 2014-08-13 INNEHÅLL Inledning... 4 Behörighet till Robin... 6 Navigering... 7 Medlem... 8 Sök medlemsuppgifter... 8 Medlemsinformation... 11 Medlemsuppgifter... 11 Avregistrera medlem och återta

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010

Autogiro Privat. ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Autogiro Privat ANVÄNDARMANUAL Gäller från och med 1 augusti 2010 Kontaktvägar och adresser Postadress BGC, 105 19 Stockholm Telefon, fax och e-post till BGC Kundservice hittar du på bgc.se under Kontakta

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2

Datum: 2008-09-17. Rubrik: Frågor och svar flytt av tjänstepensionen ITP del 2 ... 2 Så går flytten till...2 1. När kan jag flytta mitt intjänade pensionskapital?...2 2. Hur gör jag om jag vill flytta mitt kapital?...2 3. Jag vill inte göra flytten via e-legitimation på s hemsida.

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer