Datum Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013"

Transkript

1 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum Diarienummer NHO Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta att bevilja Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun kr i handikappbidrag för år 2013 att uppdra åt kontoret att följa upp Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala verksamhet och rapportera till nämndens senast i maj 2013 Sammanfattning Vid sitt sammanträde den 22 november fattade nämnden beslut om fördelning av 2013 års bidrag till handikappföreningar. I samband med detta beslöt nämnden att skjuta upp beslutet om bidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun (HSO) då underlagen i ansökan inte bedömdes som tillräckliga för att fatta beslut om bidrag. HSO har efter nämndbeslut lämnat in begärda handlingar som verifierar underlag i ansökan om handikappbidrag. Kvar av handikappbidraget att fördela för 2013 finns kr. Kontoret föreslår nämnden att bevilja HSO i Uppsala kommun denna bidragsumma. Ärendet Kontoret för hälsa vård och omsorg har, innan och efter nämndens novembersammanträde meddelat HSO i Uppsala kommun om vilka kompletteringar som behöver lämnas in för att handikappbidrag för 2013 ska kunna beviljas. Vid nämndsammanträde beslöt nämnden för hälsa och omsorg att Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun får återkomma med kompletterande handlingar senast 31 december Postadress: Uppsala kommun, kontoret för hälsa, vård och omsorg, Uppsala Besöksadress: Stationsgatan 12 Telefon: (växel) Fax: E-post:

2 2 (2) HSO har efter nämndens sammanträde lämnat in begärda handlingar som innehåller budget för 2013, hyresspecifikation för Kungsgatan 54 förvaltning Södertull, specifikation av lönekostnader samt elkostnader för Ekolnsnäs. Med de kompletteringar som HSO lämnat in till sin ansökan om handikappbidrag 2013 och som verifierar underlag i ansökan så föreslår kontoret att nämnden för hälsa och omsorg beviljar HSO i Uppsala kommun handikappbidrag för år 2013 om kronor. Bidragstilldelningen är 12,6% lägre än år Nämnden föreslås uppdra åt kontoret att följa upp HSO i Uppsala kommun under våren Kontoret avser att återkomma till nämnden med en rapport i maj 2013 om HSO:s verksamhet åren 2011 och Kontoret för hälsa, vård och omsorg Inga-Lill Björklund Direktör Bilagor Budget 2013 Faktura, förvaltning Södertull, del hyresbetalning Beräkning personalkostnader 2013 Elfaktura Ekolnsnäs

3 1>^ \ 6L.fr ^ Budget 2013 Resultat 2011 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 QSF Intäkter Medlemssvgifter Kommunala bidrag ##### Deltagaravgifter ##### Statliga lönebidrag ##### Försäljning av tjänster.##### Övriga ersättningar och intäkter Projektbidrag ##### Återföring av projektmedel S:a rörelseintäkter MtttW Kostnader Kurser och konferenser.##### Föreningsutveckling Lokalkostnad Södertull el motsv ' '##### Q Lokalkostn Ekolnsnäs Förbrukningsinventarier Reparationer/underhåll (inkl Ekolnsnäs) Kontorsmaterial Tryckkostnader Telefon/data Porto Möteskostnader Informationsmaterial Företagsförsäkringar Medlemsavgifter m.m Övriga Projektkostnader Övriga kostnader o avskrivningar S:a rörelsekostnader mtutttt Löner inkl socavg ##### Personalutb/vård Konsulttjänster/tjänsteköp Arvoden Reseersättningar Sociala avgifter ##### KP-pensionsinbet. ##### Lunchkuponger-friskvård

4

5 Faktura från.. Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala län Förvaltning Södertull Till HSO i Uppsala kommun Kungsgatan Uppsala Fakturanummer Fakturadatum: Att betalas senast: (ev anmärkningar bör göras inom 7 dagar) Specifikation Belopp Del av hyresbetalning, kvartal ,00 Öresutjämning Handikappföreningarna i Uppsala län är en ideell organisation och har ej skyldighet att redovisa moms 'rtfmji t«oriiij'himi;ir-.,./moompfcronor Beloppet insattes på PlusGiro vg ange fakturanummer på inbetalningskortet Förvaltning Södertull Adress Tfn Orgnr Handikappföreningenarnas Kungsgatan samarbetsorgan i Uppsala län UPPSALA

6

7 Beräkning personalkostnad 2013 månadslön socialak KP kosti S:a kostn Ibs Ibk övr int. S:a int Netto xl , , , , , , , ,75 Summa , ,2 7, Per år , i i

8

9 VATTENFALL Faktura Nr Kundservice: vardagar E-post: Mina sidor: Kundnummer: Personlig kod: 9533 AnläggningsID: OmrådesID: UPP Anläggningsadr: Ekolnsnäs HSO (HCK) Uppsala Kommun Kungsgatan UPPSALA 1(2) Vid strömavbrott: Faktisk förbrukning förelhandel och elnät för perioden till var kwh Elhandelskostnad Vattenfall AB Försäljning Norden (Org nr ) Elnätskostnad Vattenfall Eldistribution AB (Org nr ) 4 495,11 kr 1 660,85 kr Påminnelseavgift för faktura Dröjsmålsränta 9,50% för faktura under perioden kr kr Öresutjämning Totalbelopp exkl moms Moms 4 991,78 kr 1 231,19 hr Energiskaft exkl moms 1 015,00 kr Oss tillhanda senast ,03 kr kr Vattenfall Kundservice AB Box 1006 Telefon Momsreg Nr Umeå SE E-post: Telefax Innehar F-skaltesedel Plusrjlro Bankgiro Bank Nordea Bank AB S Stockholm BIC(SWIFT) NDEASESS IBAN Nr SE U. O o Qbankgirot INBETALNING/GIRERING AVI Med denna avi kan du betala på alla bankkontor eller via * Bankgiro * Privatgiro * Personkonto * Balanskonto * Internetbank Vid betalning på annat sätt än med denna avi skall du ange nedanstående Referensnr. Betalnlngsavaandara Kundnummer: HSO (HCK) Uppsala Kommun Referensnummer Anges alltid vid betalning InbeLavglft (ifylls av banken) Fakturans belopp oss tillhanda senast O C R VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR Referensnr I Kronor Tära I Till bankglronr Betalningsmottagare Vattenfall Kundservice AB MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PA AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT ft > #41#

10 I M I M VATTENFALL Faktura Nr Fakturaspecifikation Kundnummer: Personlig kod: 9533 AnläggningsID: OmrådesID: UPP Elområde: SE3 Anläggningsadr: Ekolnsnäs 2(2) Beräknad årsförbrukning: kwh Faktisk förbrukning för elhandel och elnät för perioden till var kwh Mätarnr: Avläst av nätägare Avläst av nätägare Debiterad kwh Avläsningsorsak Normal Normal Datum Mätarställning Elnätsföretag: Vattenfall Eldistribution AB Elnät - Enkeltariff E4 Abonnemang Elöverföring Moms 25 % av 1 328,68 kr Summa Elnätskostnad Säkring: 50 A 30 dygn 8160,00 kr/år kwh 18,80 öre/kwh 670,68 kr 658,00 kr 332,17 kr 1 660,85 kr Elhandelsföretag: Vattenfall AB Försäljning Norden Elhandel - Tillsvidarepris Årsavgift 30 dygn El kwh Energiskatt kwh Elcertifikatsavgift kwh Moms 25 % av 3 596,09 kr Summa Elhandelskostnad 360,00 kr/år 68,00 öre/kwh 29,00 öre/kwh 4,90 öre/kwh 29,59 kr 2 380,00 kr 1 015,00 kr 171,50 kr 899,02 kr 4495,11 kr

Uppsala ^ "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun NHO-2013-0131.15 2013-08-20. Nämnden för hälsa och omsorg

Uppsala ^ KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun NHO-2013-0131.15 2013-08-20. Nämnden för hälsa och omsorg Uppsala ^ "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag till

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Uppsala T "KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta

Uppsala T KOMMUN. Uppföljning av HSO Uppsala kommun. Nämnden för hälsa och omsorg. Förslag till beslut Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta dö Uppsala T "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Karlsson Daniel 2013-08-20 Diarienummer NHO-2013-0131.15 Nämnden för hälsa och omsorg Uppföljning av HSO Uppsala kommun Förslag

Läs mer

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg

fr.o Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden för hälsa och omsorg föreslås besluta Nämnden för hälsa och omsorg fr.o KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Monica Petersson 2014-06-02 Diarienummer NHO-2013-0195.31 Nämnden för hälsa och omsorg Ledsagarservice utanför Stockholms och Uppsala län Nämnden

Läs mer

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx)

Riktlinjer för omsorgsnämndens bidrag till sociala föreningar (antagna av nämnden 2015-xx-xx) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karlsson Daniel Datum 2015-05-04 Diarienummer OSN-2015-0221.15 Omsorgsnämnden Revidering av nämndens riktlinjer för bidrag till föreningar Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Förtydligande Innehåll

Förtydligande Innehåll Förtydligande Innehåll På kommande sidor förtydligas Vad Ansökan om utbetalning ska innehålla Hur kostnader redovisas Vad som ska bifogas Hur verifieringen ska ske Rapportering Viktigt! Redovisning av

Läs mer

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande

2013-10-15. Kultur och fritidsnämnden. Johan Wiktorsson. Katarina Gustafsson. Ärende Dnr Föredragande Kallelse Föredragningslista Kultur och fritidsnämnden 1(2) 2013-10-15 Sammanträde Kultur och fritidsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde, 2013-10-24 kl. 9:00 Ordförande Sekreterare Johan Wiktorsson

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Din kontakt med elföretagen

Din kontakt med elföretagen Din kontakt med elföretagen sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el sid 4 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) sid 8 Du ska flytta ut (så

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden

Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA. Så talar vi med kunden ? Huvudsäkring Elberedskapsavgift Elhandelsföretag Avläsning ORDLISTA Så talar vi med kunden Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat elhandelsföretag

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen

Datum 2013-02-20. Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KS 9 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Jan Malmberg Datum 2013-02-20 Diarienummer KSN-2013-0341 Kommunstyrelsen Ansökan om kompletterande kommunal borgen avseende AB UTK-hallen Förslag till

Läs mer

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4)

FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) 1 FAKTURA 2013-12-05 Sid 1 (4) Kundnr: 362993 Fakturanr/OCR-nr: 131205011465355 Box 1500, 581 15 Linköping Kundservice 0771-25 26 27 Öppettider mån-tor 8-17, fre 8-16 kundservice@tekniskaverken.se tekniskaverken.se/minasidor

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Elhandelsföretag? Avläsning? Abonnemang Allmänna avtalsvillkor Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto. Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001

Att betala tillbaka studielån. lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 Att betala tillbaka studielån lån tagna mellan 1 januari 1989 och den 30 juni 2001 2007 Innehåll Studielån 3 Återbetalning 4 Nedsatt årsbelopp 8 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav 14 Övriga upplysningar

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer