ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR"

Transkript

1 Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler än en ruta kan markeras) Projektbidrag Utrustningsbidrag Bidrag t. samarbetsprojekt Akutbidrag Sökande (efternamn, förnamn) Titel Födelseår - månad - dag Organisation, institution, företag etc. Adress Postadress Telefon E-post Bidrag förvaltas av (om annan än ovanst.) Medsökande institutioner Projekttitel Sammanställning av sökta medel År 2014, summa kr År 2015, summa kr År 2016, summa kr Totalt , kr Medel har också sökts hos annan finansiär (spec. sid 3) Ansökan om medel, sid 1 av 5

2 Sammanfattning/summary På svenska På engelska Ansökan om medel, sid 2 av 5

3 Översikt över sökta medel fördelade på år och utgiftsslag (exkl. utgående moms). I projektbeskrivningen lämnas en mer komplett redovisning med specifikation för varje delprojekt i ansökan. Direkta kostnader År 2014, kr År 2015, kr År 2016, kr Totalt, kr Lönekostnader inklusive sociala avgifter Materiel etc. Resekostnader Övrigt Summa direkta kostnader Indirekta kostnader (inklusive andel av lokalkostnader) * År 2014, kr År 2015, kr År 2016, kr Totalt, kr Indirekta kostnader enl. SUHF:s redovisningsmodell Summa projektkostnader* Planerad medfinansiering, uttryckt i kr* Planerad medfinansiering, % av projektkostnader* *Fylls endast i av sökande från universitet/högskola i Sverige (bifoga även fullkostnadskalkyl enligt SUHF:s redovisningsmodell) Summa sökta medel (till sid. 1). Sökande från universitet/högskola anger differensen mellan totala projektkostnader och medfinansiering. Övriga anger summan av löne-, material- och resekostnader. År 2014, kr År 2015, kr År 2016, kr Totalt, kr Andra finansieringskällor som helt eller delvis avser det nu sökta projektet Organisation el. dyl. Ansökan är Ansökan är beviljad; ange år och belopp Obehandlad Avslagen År År År År Ansökan om medel, sid 3 av 5

4 Bilagor Förteckning av bilagor till denna ansökan Eventuellt bidrag utbetalas till postgiro/bankgiro (clearing-nr ) Namnteckning Datum Sökandens underskrift Datum Underskrift av prefekt (ekonomiansvarig, firmatecknare el. motsv.) Ansökan om medel, sid 4 av 5

5 ANVISNINGAR Sökande Huvudman för projektet (ansvarig för genomförande och rapportering/redovisning). Eventuella medsökande anges i projektbeskrivningen. Organisation, institution, företag etc. Den organisatoriska enhet som juridiskt ansvarar för ansökan, medelsanvändning etc. Samarbetspartners/medsökande Eventuella andra som förutom den huvudsökande medverkar i projektet. Ange endast namn och organisation, fullständig adress kan anges i projektbeskrivningen. Se även under bilagor. Sammanställning av sökta medel Här förs de belopp in som sökanden angett längst ned på sid. 3. Sökande vid universitet och högskolor i Sverige anger således den totala projektkostnaden minskat med den planerade medfinansieringen. Övriga anger summan av de sökta löne-, material- och resekostnaderna (som sedan räknas upp schablonmässigt vid beviljning se nedan under sökta medel). Sammanfattning Ge på tillgängligt utrymme en så fullständig bild av arbetet som möjligt på svenska resp. engelska. Sökta medel Summorna anges normalt exklusive moms. För sökande vid universitet och högskolor i Sverige specificeras indirekta kostnader inklusive lokalkostnader liksom tänkt medfinansiering från lärosätets sida. En detaljerad fullkostnads- kalkyl enligt SUHF:s redovisningsmodell bifogas. Om Svenska artprojektet endast beviljar en del av sökt belopp, förutsätts lärosätet bidra med samma procentuella andel medfinansiering som angetts i ansökan. För beviljade medel som förvaltas av andra organ än universitet och högskolor uppräknas det sökta beloppet i normalfallet schablonmässigt (normalt med 35%). Andra finansieringskällor Finns andra finansieringskällor som helt eller delvis berör denna ansökan specificeras detta här (och markeras även i kryssrutan längst ned på sid. 1). Detta kommenteras även i den bilagda projektbeskrivningen. Relevans Ge din syn på hur resultaten från ditt projekt kommer att främja arbetet inom Svenska artprojektet. Bilagor Projektbeskrivning på svenska ska bifogas ansökan. I projektbeskrivningen ska ingå en översiktlig redovisning av de ekonomiska och personella resurser som sökandens hela verksamhet omfattar. Om ansökan omfattar flera delprojekt ska en separat budget för varje delprojekt redovisas i projektredovisningen. För ansökningar/delprojekt som omfattar digitalisering och koordinatsättning ska en uppskattning av hur många kollekter som kan digitaliseras och koordinatsättas för de sökta medlen anges i ansökan. För sökande vid universitetet och högskolor bifogas en detaljerad fullkostnadskalkyl enligt SUHF:s redovisningsmodell. Ansökan (original + 4 kopior) skickas till: Uppsala och ska vara oss tillhanda senast den 5 april En digital kopia ska också skickas till Ansökan om medel, sid 5 av 5

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om arrangemangsbidrag Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning

PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning PROJEKTSTÖD INOM LEADER - ansökan om utbetalning Denna blankett använder du när du vill söka utbetalning av projektstöd inom Leader. Tänk på: Din ansökan om slututbetalning måste ha kommit in till länsstyrelsen

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG UTSTÄLLNINGSARRANGÖRER INOM BILD- OCH FORMOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

PROJEKTPLANEN. ORDNING

PROJEKTPLANEN. ORDNING 2010-06-22 Leaderkontorets genomgång av projektets Ansökan om utbetalning Leaderkontoret är inte formellt ansvariga för att kontrollera projektens ansökningar om utbetalningar innan de skickas till länsstyrelsen.

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i din projektplan

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Till Sveriges universitets och högskolors rektorer

Till Sveriges universitets och högskolors rektorer Till Sveriges universitets och högskolors rektorer Samordning av forskningsstiftelser agerande vad gäller indirekta kostnader vid externfinansierade forskningsbidrag till svenska universitet och högskolor

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer