An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt"

Transkript

1 An sökan om arrangemangsbidrag

2 Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande (förening, skola, företag, privatperson) Beskrivning av bidragssökande (gärna adress till hemsida) 2. Utbetalningsinformation Bankkonto PlusGiro BankGiro Bankens namn Clearingnummer Kontonummer Kontonummer, PlusGiro/BankGiro 3. Uppgifter om det arrangemang bidraget söks för Tid / datum för genomförande Plats / lokal Uppskattat antal deltagare Beskrivning av arrangemanget, deltagare, ledare samt motivering för RUM:s stöd Eventuell kontaktperson för arrangemang Telefonnummer alt. e-post adress till kontaktperson Datum samt sökandens (ev. firmatecknarens) underskrift Arr.stödsansökan version Riksförbundet Unga Musikanter - Stockholmsdistriktet

3 4. Intäkter för arrangemanget Specifikation Belopp Summa intäkter 5. Kostnader för arrangemang Specifikation Belopp Summa utgifter 6. Resultat Resultat för arrangemang: 7. Bilagor Efter denna sida, bifogas följande: Om utrymmet på blanketten är för litet går det bra att fortsätta i bilagor (samtliga papper måste vara undertecknade av sökanden). Eventuellt mer information för grund till distriktets beslut om arrangemangsbidrag. Exempelvis PR-text, affisch för arrangemanget. Sökandens namnförtydligande Telefon dagtid Adress Telefon kvällstid (alt. mobil) E-post adress Datum samt sökandens (ev. firmatecknarens) underskrift Arr.stödsansökan version Riksförbundet Unga Musikanter - Stockholmsdistriktet

4 Mer utrymme vid behov Datum samt sökandens (ev. firmatecknarens) underskrift Arr.stödsansökan version Riksförbundet Unga Musikanter - Stockholmsdistriktet

5 Instruktioner för ansökan Använd gärna datorn för att fylla i blanketten. För det behöver du t.ex. Adobe Acrobat Reader. När du fyllt i blanketten skriver du ut den. Innan du fyller i ansökan bör du läsa igenom reglerna för arrangemangsbidrag. De finns med i denna blankett eller på Stockholmsdistriktets hemsida. 1. Ange uppgifterna om dig (din förening, skola, organisation) som söker arrangemangsbidrag. Har ni ett organisationsnummer, skriv även detta. Beskriv kortfattat vad din/föreningens/skolans/organisationens normala verksamhet är och skriv gärna eventuell adress till hemsida. Exempel på beskrivning: Blåsorkestern som söker bidraget har repetitionsläger varje sommar i Stockholmstrakten. Vi samarbetar med --- och genomför regelbundna parader på Stockholms gator och torg. 2. Kryssa i och skriv in den utbetalningsinformation som behövs. Har ni ett PlusGiro, skriv då in kontonumret och kryssa i rutan för PlusGiro. 3. Beskriv det arrangemang/den aktivitet som ni söker arrangemangsbidrag för. Ange ungefär när arrangemanget kommer att äga rum och hur många deltagare ni uppskattar. Ange gärna inom parantes hur många RUM-medlemmar ni uppskattar delta. Om arrangemanget löper över flera dagar, inkludera ett dagsschema i beskrivningen. Om lokalavdelningen har en annan kontaktperson för aktiviteten än ordföranden, skriv dennes namn och kontaktinformation om distriktet har frågor angående aktiviteten. 4. Specificera intäkterna för arrangemanget, ange ungefärligt belopp och beräkna summan. Om något av beloppen är i utländsk valuta, skriv valutaförkortningen (exempelvis GBP för Brittiskt Pund, EUR för Euro eller NOK för Norska Kronor). Exempel på intäkter är deltagaravgifter, försäljning av biljetter, försäljning av fika, gage, honorar, andra än från RUM-Stockholm sökta/erhållna bidrag och stipendier. 5. Specificera utgifterna för arrangemanget, ange ungefärligt belopp och beräkna summan. Exempel på utgifter kan vara lokalhyra, lärarkostnader, matkostnader, resekostnader. 6. Beräkna resultatet: Summan av intäkter subtraherat med summan av utgifterna. 7. Lägg till eventuella bilagor.! Se till att sökanden (firmatecknaren för förening/skola/organisation) skriver in kontaktinformationen, namnförtydligandet och underskrift. Underskrift ska finnas på varje bifogad sida. Sänd in ansökan till Stockholmsdistriktets kansli. Adressen till kansliet är RUM:s Stockholmsdistrikt Slupskjulsvägen Stockholm Märk kuvertet Arrangemangsbidrag, ansökan

6 Regler om arrangemangsbidrag Regler för arrangemangsbidrag för Stockholmsdistriktet, fastställda av distriktsstyrelsen den 22 juni Distriktet stödjer de som anordnar verksamhet öppen för förbundets medlemmar. Distriktsstyrelsen beslutar om arrangörsbidrag baserat på följande regler: - Arrangörsbidraget kan sökas av fristående förening, organisation, skola, lokalavdelning eller privatperson som anordnar aktiviteter (exempelvis kurs- eller lägerverksamhet) vilka är öppna för RUM-medlemmar. - Ansökan ska ske skriftligen genom blankett som sändes via post till distriktskansliet senast tre månader innan aktiviteten ska äga rum. - Distriktsstyrelsen beslutar om beviljande eller avslag av inkommande ansökan om arrangörsbidrag. Beslutet går inte att överklaga. - Om arrangörsbidraget beviljas, påtar sig RUM:s Stockholmsdistrikt att hjälpa till med att sprida information om kursen till RUM-medlemmar. - Arrangörsbidraget består av två delar (där distriktsstyrelsen beslutar om beloppens storlek i varje enskild ansökan): Ett grundbelopp mellan kr och kr för att bistå i arrangemangets utgifter (exempelvis lärar- och lokalkostnader). En subvention i deltagaravgiften för RUM-medlemmar (om maximalt 150 kr per medlem). Subventionen beviljas för de första 30 medlemmar som anmäler sig och deltar i kursen och innebär endast att deltagaravgiften subventioneras (om kursen således har en deltagaravgift lägre än subventionen kommer distriktet endast täcka deltagaravgiften). - Arrangörsbidraget utbetalas till arrangören efter det att en korrekt redovisning lämnats in med deltagarlista (namn och eventuellt genom vilken lokalavdelning deltagarna är RUMmedlemmar). Redovisningen ska skickas per post till distriktskansliet och vara distriktet tillhanda inom fyra månader efter aktivitetens genomförande. Mall eller blankett för denna redovisning finns tillgänglig på distriktets hemsida och genom distriktets kansli. - Det står styrelsen fritt att när som helst och utan förvarning ändra dessa bidragsregler.

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Annan utvecklingsinsats

Annan utvecklingsinsats ANSÖKAN SÖKANDE GRUPP/FÖRENING/ORGANISATION * Telefon Utvecklingsstöd Postadress E-post Postnr Ort Webbplats Org.nr** Kontaktperson E-post kontaktperson Plusgiro/bankgiro eller kontonummer Telefon kontaktperson

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Riksföreningen för Barnsjuksköterskor. Riktlinjer. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Riktlinjer Riksföreningen för Barnsjuksköterskor Sammanställning över regler, riktlinjer och rutiner Sida reviderat 1. Regler för bokning och ersättning till förtroendevalda inom Riksföreningen för Barnsjuksköterskor

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015

Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 Riktlinjer för PU Göteborg & Bohus 2015 HÄR KAN DU SE VAD DU KAN GÖRA I SAMARABETE E MED OSS, SAMT VAD DET KRÄVS AV ER LOKALAVDELNING. WWW.PU-O-LAN.ORG Innehållsförteckning FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA DEL

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) inga-lill.tillgren@hsb.se 0104-423053 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändringsanmälan 914 Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer