Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnadsförslag och finansieringsplan. Information för dig som gör kostnadsförslaget:"
  • Siv Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Kostnadsförslag och finansieringsplan Sökandes namn: Projektets namn: Projekttid: Moms ingår i beloppen, ja/nej: Kostnadsförslag per år Lönekostnader Xbefattning anställd på xx % av heltid: Bruttolön/månad = x Lönekostnad/månad (lön + alla lönebikostnader) = x Föreningen r.f. Projektet X xx.xx.xxxx - xx.xx.xxxx Utredning av prisnivån: Inköp under : Priset på orten har undersökts. Tillvägagångssättet kommer att redovisas senast i samband med ansökan om utbetalning. Inköp över : Minst tre offerter begärs, detta kommer att redovisas senast i samband med ansökan om utbetalning. Inköp över : Lagen om offentlig upphandling följs. Personal: Projektets avlönade personal för arbetsdagbok. Ifall personal anställs för perioder över ett år lediganslås tjänsten. Trycksaker/information: Vid alla informations- och publiceringsåtgärder som ansluter sig till projektet följs anvisningarna som finns bl.a. på Aktion Österbottens hemsida. 20xx 20xx 20xx xx xx xx xx xx xx xx Information för dig som gör kostnadsförslaget: Använd samma uppställning av huvudposterna (och samma namn) som i ansökningsblanketten och som i detta exempel, d.v.s. börja med "Lönekostnader", därefter "Köptjänster" osv. Alla beloppen i ansökningsblanketten ska stämma överens med beloppen i projektplanens kostnadsförslag. Ta bort dom kostnadsposter som inte är aktuella i ert projekt. T.ex. om posten "Hemsida" inte behövs tar du bort den från kostnadsförslaget helt. Du kan också lägga till kostnadsposter, men placera dem då under något av de befintliga huvudrubrikerna, t.ex. under huvudrubriken "Övriga kostnader". S.g.s alla belopp i kostnadsförslaget borde specificeras. Skriv in specifikationerna direkt i budgeten eller på en sparat flik i Excel-dokumentet

2 Köptjänster och arvoden (Se separat bilaga för detaljerad specifikation) Bokföring, administration Hemsida Marknadsföring Experttjänster Tryckkostnader Hyror Kontorshyror Hyresvärd: Hyra av utrustning Typ av utrustning: Mötesarvoden xx xx xx 20xx 20xx 20xx Resekostnader i hemlandet Reseersättningar 2008: xxxx km * 0,44 /km 2009: xxxx km * 0,44 /km 2010: xxxx km * 0,44 /km xx Resekostnader i utlandet I samband med ansökan om utbetalning behövs verifikat på exakt vad som betalts och till vem. I bokföringen borde man enkelt kunna separera de affärshändelser som hör till projektet (genom t.ex. separat kostnadsställe el. dyl.) och jämföra bokföringen med budgeten. Det är viktigt att den som sköter bokföringen får denna information

3 Övriga kostnader Kontorsmaterial, här ingår: Telefonavgifter enl. separat räkning Post Kopieringskostnader Talkoarbete (separat blankett behövs) xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx,xx xx xx som sköter bokföringen får denna information. Kostnader totalt Projektets inkomster (avdras) Inträdesarvgift för seminarium xx -xx Kostnadsförslag tot. (utan intäkter) x x x xx

4 Finansieringsplan per år Finansiering som söks genom Leader-gruppen Studiefrämjandet Ev. annan offentlig finansiering Ev. kommunal finansiering som sökanden själv har ordnat Ev. statlig finansierng som sökanden själv har ordnat 20xx 20xx 20xx x x Privat finansiering I pengar talkoarbete (blankett, talkoplan bifogas) Projektets ev. inkomster (läggs till) x x Totalfinansiering

5 Kostnadsförslagets specifikationer Kostnadsförslaget baseras vanligen på uppskattningar. Syftet med specifikationerna är att visa vad man baserar uppskattningarna på. Hur har man kommit fram till beloppen i kostnadsförslaget? Dela gärna upp beloppen i delsummor. - "Marknadsföring" t.ex. vilka olika typer av åtgärder ingår i posten "Marknadsföring"? Vem utför? Kan man dela upp i delsummor? - "Seminarium" t.ex. var? När? Vem deltar? - "Hyror" t.ex. hyra/månad? Var finns kontoret? Vem äger fastigheten? Vilka andra använder utrymmet? Kvadratmetrar? Ingår något annat än ren hyra i posten "kontorshyror"? -"Mötesarvoden" t.ex. arvode/möte? Antal medlemmar i styrgrupp? Antal möten/år? Om projektet har styrgrupp ska detta anges under punkt 2 i ansökningsblanketten. Styrgruppsmedlemmarnas skriftliga samtycke ska lämnas in som en separat bilaga till ansökningsblanketten. Mer om detta finns i bilageförteckningen som du hittar sist i ansökningsblanketten. - "Resekostnader" t.ex. vilken typ av resor handlar det om? Vem/vilka kommer att resa? - "Kopieringskostnader" t.ex. vad ingår? Egen kopiator? Om man betalar per kopia: pris/kopia? - "Resekostnader i utlandet" t.ex. vem/vilka reser? Vart? När?

6 Finansieringsplanens specifikationer - Ev. annan offentlig finansiering: är finansieringen redan beviljad? Varifrån har man sökt? o.s.v. - Privat finansiering, t.ex: är det lånade pengar eller har föreningen egna pengar att tillgå? Är lånet beviljat? o.s.v