Om Fortes resebidrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Fortes resebidrag 2013-06-27"

Transkript

1 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera resultat från forskning med stöd av Forte vid internationell vetenskaplig kongress, konferens eller symposium, i de fall projektbidraget inte omfattar medel för resor Doktorander och nydisputerade forskare (ca 2 år före respektive efter disputation) kan söka resebidrag för att delta i internationell konferens, även om de inte har stöd från Forte, om den forskning som ska presenteras ligger inom Fortes ansvarsområde. För att som särskilt utsedd representera Sverige i sammanhang av stort intresse för svensk forskning inom Fortes ansvarsområde För att planera ett internationellt forskningssamarbete, i första hand en EU-ansökan, inom Fortes ansvarsområde Forte beviljar normalt schablonbidrag till de direkta omkostnaderna för konferensresor men inte till lön eller traktamenten och inte heller till omkostnader för framställning av OH-bilder, översättning, språkgranskning o. dyl. Bidrag till fler än en projektmedarbetare för deltagande i samma konferens beviljas i regel inte. Normalt beviljas inte heller bidrag för samma eller liknande presentation vid flera konferenser. Konferensdeltagande utan egen presentation finansieras inte. Information om Fortes ansvarsområde finns på 1 (6)

2 Inlämning av ansökan Resebidrag kan sökas löpande under året. Ansökan ska dock vara inlämnad senast tre månader före avresedatum. Ansökningar som lämnas in mellan den 15 juni och 15 augusti räknas som inkomna den 15 augusti. För sent inlämnade ansökningar kan inte garanteras behandling. Ansökan ska lämnas in elektroniskt via eklara, av den som ska företa resan. En undertecknad utskrift ska samma dag skickas in till Forte, Box 894, Stockholm. Utskriften ska vara undertecknad av sökanden och av prefekt eller motsvarande vid sökandens institution. Ansökningar som inte kommit in i undertecknad utskrift kommer inte att behandlas. Beredning Reseansökningar bereds inom Fortes kansli. Bland annat bedöms: Sökandens forskningsmeriter Forskningens relevans i förhållande till Fortes ansvarsområde Forum för att presentera forskningen Beredningstiden är vanligen mellan sex och åtta veckor. Beslut fattas av huvudsekreteraren. Ansökningsformulär och anvisningar Ansökningsformulär för resebidrag finns i eklara/söka medel/resa. Fullständiga anvisningar för formuläret och de bilagor som ska lämnas via eklara Ekonomi, Projektbeskrivning och Meritförteckning finns nedan samt i ansökningsformuläret under länken Anvisningar till denna sida och under de blå ikonerna. Arbetsgången för att upprätta och skicka in en ansökan finns beskriven i Handledning för eklara som hämtas på eklaras inloggningssida. Kontaktpersoner hos Forte Frågor kan ställas till Fortes handläggare, se Frågor om eklara Ninnie McCabe, forskningsadministratör Tel , e-post Carole Desmoulins, forskningsadministratör Tel e-post 2 (6)

3 Anvisningar Här följer anvisningar för ansökan om resebidrag. De finns också i ansökningsformuläret i eklara under Anvisningar till denna sida och under de blå ikonerna. Arbetsgången i eklara finns beskriven i Handledning för eklara, som hämtas på eklaras inloggningssida. Handledningen innehåller viktig information, som inte återkommer i anvisningarna. För att kunna skicka in en ansökan via eklara måste man ha ett användarkonto. Den som tidigare lämnat in en skiss eller ansökan till Forte har användarkonto. För att upprätta ett användarkonto, gå till För att skaffa användarkonto på eklaras inloggningssida under Fortes bidragsformer och ansökningstider. Logga in på eklara, gå till Söka medel. Läs först de generella anvisningarna på sidan Söka medel. Välj sedan formuläret Resa. Ansökningsformuläret SÖKANDE Sökande är den som ska företa resan. Ansökan ska upprättas från sökandens konto i eklara. PROJEKTTITEL I textfältet står redan Resebidrag:. Låt den texten står kvar och skriv sedan in en titel som får omfatta högst 250 tecken inklusive mellanslag. För konferensresor anges konferensens officiella namn, ort och tidpunkt, inget annat. För övriga resor anges resans ändamål. SÖKS HOS FORTE Ange hur mycket som söks hos Forte. Skriv in beloppet i formuläret på det budgetår då bidraget ska utbetalas. Beloppet ska anges i svenska kronor utan tusentalsavskiljare. Det ska inkludera indirekta kostnader. SAMMANFATTNING Lämna här en kort beskrivning av syftet med resan och motivera den. Sammanfattningen måste kunna läsas helt fristående, gör därför inga hänvisningar till andra delar av ansökan. Sammanfattningen får omfatta högst 2000 tecken inklusive mellanslag. 3 (6)

4 ANDRA BIDRAGSGIVARE Ange här om du söker eller har fått bidrag för denna resa från annan finansiär. I bilagan Ekonomi finns utrymme att specificera uppgiften. Ekonomi Använd eklaras bilagemall Ekonomi. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. SPECIFIKATION AV SÖKTA MEDEL Ta upp resekostnader efter billigast möjliga resesätt, hotellkostnader (mellanklass) och konferensavgifter samt dra av eventuella övriga bidrag. Från och med 1 januari 2010 finns inget avtal mellan Forte och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) beträffande indirekta kostnader för forskningsbidrag. Under denna rubrik anges den procentsats som beräknats för projektet. Ange procentsatsen för de indirekta kostnader som gäller vid din institution/lärosäte. Observera att Forte normalt endast beviljar ett schablonbidrag till de direkta omkostnaderna för resan men däremot inte till lön eller traktamenten, omkostnader för framställning av OH-bilder, översättning, språkgranskning o dyl. ANDRA BIDRAGSGIVARE Redovisa alla bidrag som du sökt eller fått för den planerade resan. Även finansiering från privata fonder, universitets- och landstingsmedel etc. ska redovisas. Om du söker eller får bidrag efter det att du lämnat in denna ansökan, ska du underrätta Forte. RESAN PÅBÖRJAS/AVSLUTAS Ange den tid under vilken resan ska företas. BERÄKNAD TIDPUNKT FÖR DISPUTATION Ska anges om du är doktorand. Skriv datum om du vet det, om inte ange termin. RESAN AVSER Om resan avser konferensdeltagande ska du besvara ja/nejfrågorna genom att sätta ett kryss i tillämplig ruta. Om resan har annat syfte ska detta kort anges (och redovisas i sammanfattningen och projektbeskrivningen). 4 (6)

5 KONFERENSBIDRAGET Ange titeln på ditt abstract samt vem som är huvudansvarig för projektet och om forskningen är finansierad av Forte (ange diarienummer) eller har annan extern huvudfinansiär (ange vilken). Projektbeskrivning Använd eklaras bilagemall Projektbeskrivning. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. I projektbeskrivningen ska du: Lämna information om konferensen arrangör, syfte, uppläggning, viktiga teman, målgrupp, ungefärligt antal deltagare, session där ditt arbete ska presenteras samt adress till konferensens webbplats. Kort beskriva den forskning som du ska presentera, Om resan avser forskningssamarbete ska du lämna en redogörelse för det planerade samarbetet och kort information om de medverkande forskarna Ange särskilda motiv för resan Projektbeskrivningen får vara på högst 4 A4-sidor. Meritförteckning och rekommendationsbrev Använd eklaras bilagemall Meritförteckning. Följ vad som står i Handledning för eklara om hantering av bilagemallarna m.m. Meritförteckningen ska innehålla uppgifter om utbildning, anställningar, forskningspublikationer och eventuella forskningsbidrag i eget namn. Doktorander anger tidpunkt för registrering som doktorand och genomgångna forskarutbildningskurser. Ett rekommendationsbrev från handledaren (förslagsvis i form av ett e-brev) är obligatoriskt för doktorander och kopieras in sist i meritförteckningen. Meritförteckningen får vara på högst 3 A4-sidor plus rekommendationsbrev i förekommande fall. Skicka in och skriva ut ansökan i eklara När formuläret är ifyllt och bilagorna på plats klickar du på Skicka in. Som bekräftelse på att ansökan kommit in till Forte får du i eklara upp en sida med ansökans diarienummer hos Forte och anvisningar om hur du skriver ut det 5 (6)

6 exemplar som ska undertecknas och skickas in till Forte tillsammans med en kopia. 6 (6)

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

ABC. till dig som söker projektbidrag

ABC. till dig som söker projektbidrag ABC till dig som söker projektbidrag KOLOFON Nordiska kulturfonden 2010 Texten får användas fritt så länge som källan anges tydligt och det handlar om icke-kommersiellt bruk. Design och produktion: Mar

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Lättläst om studiemedel

Lättläst om studiemedel Lättläst om studiemedel 2015 1 2 Innehåll Vad är studiemedel?...6 Vem kan få studiemedel?... 7 Hur mycket pengar kan du få?... 9 Hur många poäng måste du läsa?...14 Hur länge kan du få studiemedel?...16

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3

Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Hur hanterar banker en ansökan om registerutdrag? Datainspektionens rapport 2004:3 Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Sammanfattning...3 3. Aktuell lagstiftning...5 4. Datainspektionens iakttagelser,

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

Hur lånar jag på biblioteket?

Hur lånar jag på biblioteket? Bibliotekets startsida / Hur lånar jag på biblioteket? Hur lånar jag på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker, filmer, cd-skivor, tidskrifter och annat. För att låna behöver du ett bibliotekskort.

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer