SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet."

Transkript

1 1 Rutin för SK-kurser SK-kurser anordnas för ST-läkare som är under vidareutbildning men ännu inte uppnått specialistkompetens i sin specialitet. Uppdraget att anordna SK-kurser söks i konkurrens med andra kursgivare och andra högskolor där läkarutbildning bedrivs. Kursavgift ska inte tas ut för deltagande i SK-kurser. Kurserna genomförs på uppdrag av IPULS och ersättning tas ut med stöd av Avgiftsförordning (1992:191). Ersättning skall vara beräknad så att det tillgodoser kravet på full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Att lämna anbud/kursförslag 1. Registrera ditt anbud/kursförslag med kalkylmall på IPULS hemsida. På nedanstående länk finner du vägledning samt dokument för anbud/kursförslag med kalkylmall 2. Fyll sedan i KIs interna kalkylmall. På nedanstående länk finner du kalkylen. 3. Anbud/kursförslag och KIs interna kalkyl ska undertecknas (se nedan). Alla handlingar (2 ex) ska vara Avdelningen för uppdragsutbildning (f.d. KI Education AB) tillhanda senast den 20 januari 2012 för att en sammanställning av handlingarna ska vara möjlig till IPULS innan deras ansökningsdatum går ut. Ansökan vid institutionen kommer sedan att ingå i det samlade anbud som Avdelningen för uppdragsutbildning lämnar till IPULS (se besök och postadress under rubriken kontaktuppgifter) Anbudshandlingar (IPULS) Utbildningsansvarigs underskrift Underskrift av administrativ chef/prefekt Vid KI avses Kursledning vid KI institution Administrativ chef/prefekt 4. Besked om antaget anbud lämnas direkt av IPULS till respektive kursledning.

2 2 Efter avslutad kurs I och med att kursen är genomförd och redovisningarna har inkommit är kursen slutredovisad och eventuella kvarvarande medel ska resultatföras. Betalning och redovisning Utbetalning kan ske när kursen är avslutad och komplett kursredovisning är inskickad och godkänd. Kursredovisning ska vara Avdelningen för uppdragsutbildning tillhanda senast två veckor efter avslutad kurs. Ersättning utbetalas genom att Avdelningen för uppdragsutbildning för över medel via pc-fil till institutionernas plusgiro. Bokföring av inbetalning Inbetalningar hänförliga till kursen, ska redovisas på ett projektkonto i Agresso på verksamhetskod 533 specialistkurser. Projektredovisning Verksamhet Projektkonto 533 specialistkurser Meddela projektnummer till kursledning Inbetalning Konto 3367 Fin 9 KIEDU

3 3 KIs kalkyl för SK-kurser Beräkning av direkt tid Modellen för direkt tid används som grund för beräkning av pris per timme för anbud/kursförslag. Direkt tid, ska täcka de lönekostnader som direkt är förenade med kursen. Här inräknas även för- och efterarbete samt tid för tekniskt förberedelsearbete. Som teknisk förberedelse räknas tid för praktiska moment (laborationer, demonstrationer, klinisk handledning), examination inklusive förberedelser, författande, vaktande, rättning och bedömning av tentamen. För att kunna bestämma direkt tid räknas tiden bort för helgdagar och annan betald ledighet, liksom tid för egen administration, möten mm. Modell Arbetstid på årsbas (heltid) Dagar Timmar 52 veckor x 40 tim veckor helgdagar Betald tid veckors betald semester Annan betald frånvaro I. Standardtid Egen administration - 80 Egen utveckling etc Resor, sammankomster Summa indirekt tid II. Direkt tid Anm. I kalkylen bör standardtid vara i stort sett oförändrad år från år, även om det aktuella årets värde är beroende av hur helgdagarna infaller. Beräkning av pris per timme är i exemplet nedan baserat på 100 timmar per månad. Det motsvarar 1200 timmar per år. Pris per timme (exempel) Månadslön/100 + Lkp Ex kr/100 = 250 kr + Lkp

4 4 Externt anlitad föreläsare Arvodesnivåer för externt anlitad föreläsare/handledare återfinns i lista med KI Riktlinjer för undervisningsarvoden. Övriga kostnader (specificerade i kronor) Extern utbildningskonsult Medverkan av extern konsult (med F-skattebevis) kräver uppdragsgivarens skriftliga samtycke. Tjänsten är momspliktig. Endast utbildning inom det offentliga skolväsendet och utbildning som berättigar till studiestöd, är befriad från moms, se ekonomihandboken flik 8.6 Skattepliktig verksamhet bedriven vid KI. Beräknade driftkostnader (i kronor) Hit hänförs kostnader för uppdraget. Vid behov ändras de föreslagna rubrikerna. Kostnader kan t.ex. vara instrument, fältutrustning, laboratorieundersökning, föreläsningsmaterial samt rese- och traktamentskostnader. Ingen förtäring eller internatkostnad får ingå. Beräknade administration samt lokalkostnader (i kronor) Hit hänförs kostnader som avser administration och lokaler. Lokalkostnad för kliniska lokaler är obligatoriskt för avtal som tecknas efter 1 januari Beräknad administration samt lokalkostnader ska uppges i kronor från år 2010! OBS Därmed inget procentpåslag som tidigare kalkylmall efterfrågat under rubriken högskolegemensamma kostnader. Administrativt påslag ( i kronor) Pålägg för administration ska tas upp med ett fast belopp per anbud/kursförslag och avser ersättning till Avdelningen för uppdragsutbildning. Utgår med 5000 kronor Moms Kalkylmallen upprättas exkl. moms.

5 5 Kontaktuppgifter: För frågor rörande IPULS anbud/kursförslag med kalkyl kontakta: För frågor avseende KIs interna kalkylmall samt övrig administration kontakta: Hélène Rosander Strömvall, projektledare Tel: E-post: Anbud/kursförslag samt kalkyler överlämnas/skickas senast den till nedanstående adresser: Besöksadress: Avdelningen för uppdragsutbildning Hélène Rosander Strömvall Nobels väg 15 A Postadress: Hélène Rosander Strömvall Karolinska Institutet Avdelningen för uppdragsutbildning Stockholm

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20

Utbetalningsguide för projektägare. UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 UTBETALNINGSGUIDE för projektägare 2005-12-20 INLEDNING... 3 REKVISITION AV MEDEL NÄR, VAR, HUR?... 3 NÄR KAN MEDLEN REKVIRERAS?... 3 VART SKICKAS REKVISITIONEN OCH HUR BETALAS MEDLEN UT?... 3 HUR MYCKET

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Riktlinjer för Administratörsgruppen

Riktlinjer för Administratörsgruppen Riktlinjer för Administratörsgruppen En sammanställning av riktlinjer för administratörsgruppen, med syfte att hantera administrativa frågor inom CLINTEC på ett enhetligt sätt och enligt KI:s intentioner

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Arbetsordning för LAG Lundaland

Arbetsordning för LAG Lundaland Arbetsordning för LAG Lundaland LAG betyder Local Action Group och ett Leaderområde får bara ha en sådan grupp. LAG:s viktigaste uppgift är att fatta beslut om Leaderprojekt. Kring LAG finns ett regelverk

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2.

1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. 1. Internredovisningens roll...3 1.1 Sammanfattning... 3 1.2 Ekonomistyrning... 3 1.3 Externredovisning... 3 1.4 Internredovisning... 3 2. Allmänt om projektredovisning...5 2.1 Sammanfattning... 5 2.2

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten.

OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. OBS! Detta är endast ett exempel. Denna blankett får inte fyllas i och skickas in till myndigheten. 1 2 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående skola Allmän information

Läs mer

Reviderad version Januari 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen

Reviderad version Januari 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Reviderad version Januari 2014 Arbetstidskonto Tjänstemän 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Arbetstidskonto för tjänstemän I bilaga 5 till avtalet om allmänna anställningsvillkor anges att

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer