STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp"

Transkript

1 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan Klinisk mikrobiologi F68 Huddinge Karolinska Universitets- Sjukhus, Huddinge stockholm

2 Adjungerad klinisk adjunkt(aka) för klinisk mikrobiologi, Karolinska universitetssjukhuset, Pia Andersson Tfn Handledare, klinisk mikrobiologi, Aleris Medilab: Annika Rothoff Tfn Lokal: Nytorpsvägen 30, Näsby Park (Täby) Handledare, klinisk mikrobiologi, Unilabs AB, Eva-Karin /Kajsa) Holst Tfn / Lokal: Klinisk mikrobiologi, Unilabs AB, Anderstorpsvägen 16 3tr, Solna Handledare Visby Lasarett Annica Jakobsson Kontaktlärare och examinator vid KI Eva Sillerström Tfn Michel Silvestri Tfn Kursansvarig Eva Sillerström Tfn Kidokrapportör: Ingela Norström Tfn

3 Arbetstider: måndag fredag kl (eller enl överenskommelse). Arbetskläder: Tag med egna skor. Arbetskläder får du låna på avdelningen. Obligatorisk arbetsklädsel enligt gällande klädregler för personal. Klädskåp: Du behöver ett eget hänglås till det skåp där du kan förvara dina kläder etc. Lunchmöjligheter: Kliniken har eget lunchrum med kyl/frys och möjlighet att värma mat i mikrovågsugn. Sjukhuset har personalmatsal och cafeteria. Vid sjukdom eller annan frånvaro: Ring alltid din handledare/avdelningen. Före kursstart Vi tycker att det är väldigt bra om du som student skriver ett brev och presenterar dig själv. Beskriv vad du har för tidigare arbetslivserfarenheter, vad du har för förväntningar på denna kurs och om det är något annat du vill berätta. Vi kan då eventuellt ta viss hänsyn till detta när vi planerar din utbildning här hos oss. Brevet kan du e-posta till klinikens AKA/handledare senast en vecka innan kursen börjar. Kursens mål Kursens syfte är att studenten på ett laboratorium med inriktning mot klinisk mikrobiologi skall få tillfälle att pröva/tillämpa teoretiska och praktiska kunskaper genom att i laboratoriemiljö studera och använda metoder som förekommer på ett laboratorium med inriktning mot klinisk mikrobiologi. Syftet är också att kursen skall bidra till utveckling av yrkesidentitet, till reflekterande yrkesutövning samt till insikt i yrket Kunskap och förståelse - visa kunskap om relevanta metoder inom området och om relevanta författningar. - inhämta kunskap via olika källor, kritiskt värdera denna samt använda befintlig kunskap för att beskriva nya förhållanden i ett yrkesmässigt sammanhang. Färdighet och förmåga visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter, samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper. visa förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information samt att diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. hantera teknik för att samla in data samt dokumentera dessa data systematiskt i ett

4 yrkesmässigt sammanhang. analysera samt bearbeta insamlade data ett yrkesmässigt sammanhang Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. visa förståelse för den egna professionens roll samt betydelse för hälso- och sjukvården Kursens uppläggning: Studenten skall under hela kursen delta i praktiskt arbete under handledning på ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium och där få tillämpa olika metoder och tekniker som förekommer. Studenten skall skaffa sig kunskaper om de moment i laboratorieprocessen som kan påverka provsvaret. Det innebär att studenten genom praktiskt arbete och teoretiska studier tillägnar sig kunskaper om metodprinciper, det tekniska utförandet samt resultatbedömning ur metodologisk synvinkel. Studenten skall också inhämta information om kvalitetssäkringsarbetet som laboratoriet bedriver. Studenten skall även skaffa sig kunskaper om laboratoriets organisation och funktion inom hälso- och sjukvården. Litteraturstudier skall ingå som en integrerad del under hela kursen. Studenten dokumenterar sitt arbete i en arbetsbok som skall godkännas av ansvarig handledare på laboratoriet. Arbetsboken utgör också underlag för den slutliga examinationen. Klinisk arbetsbok Kliniska arbetsboken skrivs fortlöpande under den kliniska kursen. Följande ska finnas med; Innehållsförteckning Kortfattad beskrivning av analysprinciperna för de metoder som utförts Reflektion över utförande, resultat och återkoppling till patient Säkerhetsföreskrifter Felsökning Kvalitetssäkring Miljöaspekter Litteraturförteckning Sammanfatta hur det självstyrda lärandet har varit och reflektera över den kommande yrkesidentiteten. I arbetsboken skriver du för varje dag fortlöpande och kortfattat vilka analysmetoder, studiebesök etc. som du utför under din placering på laboratoriet. En analysmetod behöver bara beskrivas en gång. Om du använder samma metod vid ett senare tillfälle, ange t ex endast titel och hänvisa till den beskrivna metoden (sid nr) i din arbetsbok. Litteraturstudier skall ingå som en integrerad del under hela kursen.

5 Fullständig laborationsrapport(enligt mall skrivs enligt följande upplägg): Titelsida Innehållsförteckning Introduktion Material och metod Resultat Diskussion Litteraturförteckning Laborationsrapporten och arbetsboken utgör underlag för Din examination, samt att laborationsrapporten presenteras som Powerpoint. Arbetsboken ska vara inlämnad elektroniskt uppladdad på pingpong före examinationen, enligt överenskommelse med examinator. Arbetsboken ska vara godkänd före examination. Arbetsböcker och laborationsrapporter som plagierats riskerar att inte examineras. Examination 1. Laboratoriemetodik, tekniskt/praktiskt och teoretiskt 4.5 hp Studenten skall under hela kursen delta i praktiskt arbete under handledning på ett laboratorium och där få tillämpa olika metoder och tekniker som förekommer. Studenten skall skaffa sig kunskaper om de moment i laboratorieprocessen som kan påverka analyssvaret. Det innebär att studenten genom praktiskt arbete och teoretiska studier tillägnar sig kunskaper om analysprinciper, det tekniska utförandet samt resultatbedömning. 2. Integration av teori och praktiska färdigheter 3.0 hp Studenten ska kunna visa förmåga att samla, bearbeta och kritiskt tolka analys- och undersökningsresultat, uppmärksamma och hantera avvikelser samt muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera resultaten med berörda parter, samt i enlighet med relevanta författningar dokumentera dessa. Studenten ska kunna redogöra muntligt och skriftligt och förstå de analyser som görs på laboratoriet. Laboratoriemetodik, tekniskt/praktiskt och teoretiskt (4,5hp) bedöms av ansvarig handledare på laboratoriet. Bedömningsmall (se bilaga). OBS! Bedömningen från handledaren måste vara godkänd före den muntliga examinationen, som äger rum sista dagen på kursen. Muntlig examination från arbetsboken, sk Integration av teori och praktiska färdigheter (3 hp), görs av examinator som är utsedd av KI. Du är hjärtligt välkommen!

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

Att skriva förväntade studieresultat

Att skriva förväntade studieresultat 2006-10-11 Att skriva förväntade studieresultat Stöd för att skriva förväntade studieresultat på kursnivå Materialet är utarbetad inom projektet webbaserad kvalitetsstöd för högskolornas pedagogiska arbete

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov

Om bredd och djup 1. Medical Education Guide nr 3. Några tankar om hur progression kan uttryckas. Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov CME - Centre for Medical Education at the department of LIME Medical Education Guide nr 3 Om bredd och djup 1 Några tankar om hur progression kan uttryckas Maria Weurlander & Klara Bolander Laksov Innehåll

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13

Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Information till studerande, företag och handledare för Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik, YhLog3-13 Denna information riktar sig till studerande på Yrkeshögskoleutbildningen Produktionslogistik

Läs mer

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

2012 Vi vill och vågar

2012 Vi vill och vågar 2012 Vi vill och vågar 1 2 Syfte och mål Ung Entreprenör Torshälla ska utveckla elevers insikter om möjligheterna med företagande och entreprenörskap. Genom att öka kontakten mellan företag och skola väcker

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Datanätteknik, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan 5, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10 05 98 E-POST

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA?

VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? VILKEN KOMPETENS BEHÖVER EN SJUKSKÖTERSKA HA? En beskrivning av examensmål och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Sammanställt 2007-01-19 Innehåll Inledning 3 Examensmål

Läs mer