Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn"

Transkript

1 Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015

2 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut När utbildningen är beviljad... 4 Se till att du har rätt användarroll på Mina sidor Fyll i uppgifter på Mina sidor När omgången startar... 6 Registrera studerande... 6 Skicka in startsignal Under utbildningens gång... 6 Håll studerandelistan uppdaterad Efter utbildningens avslut... 7 Skicka in slutsignal... 7 Skicka in studiedokumentation... 7 Skicka in kopior av utbildningsbevis och/eller intyg... 7 Ändringar... 8 Ansökningar om ändringar som görs via Mina sidor... 8 Ansökningar om ändringar som görs med blankett... 9 Årsplatser... 9 Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 2

3 Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn Den här handboken ger dig vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras. Dokumentet är skrivet på en övergripande nivå och riktar sig främst till dig som administrerar en utbildning för första gången. Vi har även tagit fram manualen Organisation/Användare Utbildningsanordnare som du hittar på Mina sidor. Om du stöter på frågor som inte besvaras här är du välkommen att kontakta myndigheten via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna hittar du på sista sidan. I denna handbok finns information om uppgifter som du ska skicka in till oss på myndigheten. Glöm inte att skicka in dem inom den tid som vi anger. Det underlättar för er då det kan vara svårt och tidsödande att återskapa uppgifter i efterhand när studerande har flyttat och personal har slutat. Det hjälper även oss i vårt arbete att genomföra tillsyner, producera statistik och godkänna ändringar i tid.! Glöm inte att skicka in de efterfrågade uppgifterna inom den tid som Myndigheten för yrkeshögskolan anger. Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 3

4 En utbildning från start till slut Under en utbildnings gång finns det ett antal administrativa uppgifter som måste genomföras. De obligatoriska uppgifterna är: q Skicka in uppgifter om ledningsgrupp eller styrelse q Rapportera uppgifter om de studerande q Skicka in startsignal q Underhålla uppgifter om de studerande q Skicka in slutsignal q Lämna uppgifter om de studerandes betyg, intyg och utbildningsbevis Det finns också möjlighet att göra ändringar och ansökningar av uppgifter som inte är obligatoriska, men som kan bli nödvändiga för just din utbildning. Kanske behöver du flytta startdatumet, anta studerande efter att omgången påbörjats eller göra förändringar i utbildningsplanen? Vissa av dessa uppgifter går att registrera direkt på Mina sidor, medan andra kräver att du skickar in en blankett till myndigheten. Läs mer om detta under rubriken Ändringar. De obligatoriska uppgifterna för alla utbildningar följer en tidslinje där varje del bör vara avklarad innan du går vidare till nästa steg. Genom att titta på nedanstående schema kan du försäkra dig om att alla nödvändiga uppgifter har blivit gjorda i rätt tid och i rätt ordning. Längre fram i handboken finns alla stegen förklarade. 1. När utbildningen är beviljad: Se till att du har rätt användarroll på Mina sidor. 5. Efter omgångens avslut: Skicka slutsignal och skicka in studiedokumentation. 2. Fyll i uppgifter på Mina sidor: Endel uppgifter hämtas automatiskt. Andra måste du själv fylla i. 4. Under utbildningens gång: Håll studerandelistan uppdaterad. 3. När omgången startar: Registrera studerande och skicka in startsignal. 1. När utbildningen är beviljad q Se till att du har rätt användarroll på Mina sidor För att kunna administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn behöver du ha användarrollen Hantera beviljad utbildning ET på Mina sidor. I din organisation finns en eller flera personer som har behörighet att tilldela olika användarroller, se manualen Organisation/användare, Utbildningsanordnare som du hittar på Mina sidor under Organisation/Användare. Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 4

5 2. Fyll i uppgifter på Mina sidor En del uppgifter som till exempel utbildningens namn, omfattning och studieort hämtas per automatik från den ansökan som skickats in. Andra uppgifter måste du som utbildningsanordnare fylla i själv. Om informationen ändras uppdaterar du uppgifterna på Mina sidor under utbildningens gång. Även en del av den information som du fyller i här visas på webbplatser som presenterar utbildningar, till exempel utbildningsinfo.se och allastudier.se. Dessa webbplatser är ett effektivt verktyg för att sprida information om din utbildning och därmed få så många och så intresserade sökande som möjligt. Fyll därför i korrekt information om utbildningen. Du bör fylla i informationen omgående så att fler kan hitta just din utbildning när de söker efter utbildningar. q Styrelse eller ledningsgrupp Uppgifterna om styrelsen eller ledningsgruppen lägger du in på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/styrelse/ledningsgrupp. q Utbildningsledare för utbildningen För varje utbildning ska det finnas en utbildningsledare. Det är den person som myndigheten kan kontakta vid frågor som rör utbildningen. För att kunna välja en utbildningsledare för utbildningen måste du lägga till henne eller honom som kontaktperson för utbildningen. Detta gör du på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/utbildningsledare. Därefter kan du välja utbildningsledare i listan med kontaktpersoner. q Beskrivning av utbildningen Här kan du fylla i information om vad utbildningen leder till, vad man studerar under utbildningen, vilka huvudämnen som finns samt hur de är upplagda och framtidsmöjligheter efter avslutad utbildning. Uppgifterna syns på de webbplatser som visar information om utbildningen. Beskrivningen fyller du i på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/beskrivning. q Utbildningens webbplats Den länk till er utbildnings webbplats ni vill ska vara synlig på de webbplatser som visar information om utbildningen anger ni på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/webbplats. q Viktiga datum Sista ansökningsdatum för potentiella studerande kan väljas för varje omgång. Uppgifterna syns på de webbplatser som visar information om utbildningen. Du har även möjlighet att ändra omgångens startdatum inom samma månad. Detta datum visas också på de externa webbplatserna. Om ändringen avser en annan månad ska istället en ansökan om ändring av starttidpunkt göras. Datumen väljs på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/omgång/viktiga datum.! Tänk på att en del av informationen som du fyller i på Mina sidor även visas på externa webbplatser som presenterar dina utbildningar. Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 5

6 3. När utbildningen startar q Registrera studerande Innan du kan skicka in startsignal måste du registrera uppgifter om de studerande på omgången. De uppgifter som ska lämnas är de studerandes namn, personnummer och kön. Du registrerar de studerande på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning//utbildning/omgång/studerande. De studerande kan läggas in direkt i formuläret eller laddas upp via en Excelfil. På sidan finns en mall som du kan använda för att ladda upp fler studerande vid samma tillfälle. Observera att Excelfilen skriver över de studerande som du har lagt in i formuläret innan uppladdningen. Efter att du har laddat upp de studerande med hjälp av Excelfilen går det bra att fylla på med studerande separat i formuläret. Om du har studerande som saknar svenskt personnummer eller har skyddad identitet kan du inte använda Excelfilen för dessa utan du behöver istället lägga in dessa separat i formuläret. För att du ska kunna registrera studerande måste styrelsen eller ledningsgruppen vara inskickad och godkänd av myndigheten. q Skicka in startsignal Startsignalen är ett meddelande som underrättar myndigheten om att en omgång har påbörjats. Samma dag som omgången startar kan du skicka in startsignalen via Mina sidor. Här kan du ändra start- och slutdatum inom samma månad som gäller enligt beslutet. Om du vill ändra till ett datum utanför den månad som gäller enligt beslutet måste du göra en ansökan om under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/omgång/ändra startmånad. För att startsignalen ska gå att skicka in måste styrelsen eller ledningsgruppen vara inskickad och godkänd av myndigheten och uppgifter om de studerande inlagda. Startsignalen skickar du in på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/omgång/startsignal. När du har skickat in startsignalen kan du själv inte längre ta bort studerande från listan, utan måste istället kontakta myndigheten. 4. Under utbildningens gång q Håll studerandelistan uppdaterad Den studerandelista som gäller för omgången kan du hantera på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/omgång/ Studerande. Här ska uppgifter läggas in om förändringar sker under utbildningens gång. Du ska ange om en studerande gör avbrott eller tar studieuppehåll. Här anger du också om den studerande är åter i studier efter uppehåll. Om en studerande påbörjar utbildningen efter det att omgången har startat kan du registrera den studerande i efterhand. Ange då det startdatum som gäller för just den studerande. Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 6

7 5. Efter omgångens avslut q Skicka in slutsignal Slutsignalen är ett meddelande som underrättar myndigheten om att en omgång har avslutats. Senast tre veckor efter att omgången avslutats ska du skicka in den via Mina sidor. Du kan också ändra slutdatumet till det verkliga slutdatumet. Slutsignalen skickar du in på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/omgång/ Slutsignal. I slutsignalen anger du vilka studerande som har slutfört utbildningen. Du ska skicka in slutsignalen även om det finns studeranden som inte är klara med sina studier men planerar att komplettera kurser och slutföra utbildningen senare. q Skicka in studiedokumentation I studiedokumentationen redovisar du: de studerandes studiedeltagande betyg eller intyg datum för utfärdade utbildningsbevis start- och slutdatum på utbildningens kurser Att dessa uppgifter arkiveras hos myndigheten är en avgörande del i de studerandes rättssäkerhet. De studerande kan behöva dessa uppgifter exempelvis för att kunna visa vilken kompetens de har ifall de har förlorat sitt utbildningsbevis. Genom att samla dessa uppgifter hos myndigheten finns det alltid en möjlighet att få fram dem vid behov, men i första hand ska dessa uppgifter lämnas ut av anordnaren. Myndigheten skickar ut en Excelfil med förifyllda uppgifter om de studerande för varje omgång på utbildningen till utbildningsledaren, ungefär en månad innan utbildningen slutar. Om du inte har fått mailet kontaktar du myndigheten. Senast fyra veckor efter att omgången avslutats ska du skicka in studiedokumentationen till myndigheten. Du skickar in de undertecknade dokumenten elektroniskt genom att skanna dem och via e-post skicka dem till Skriv gärna Studiedokumentation i ämnesraden. I studiedokumentationen ska samtliga studerandes prestationer finnas med, även betyg eller intyg samt studieavbrottsdatum för dem som inte genomfört hela utbildningen. Datum för utfärdande utbildningsbevis ska också finnas med. En mer utförlig beskrivning finns att läsa under fliken Instruktion i Excelfilen. Kompletterande studiedokumentation Om en studerande klarar av kurser och/eller får utbildningsbevis utfärdat efter omgångens avslut är det mycket viktigt att du skickar in kompletterad studiedokumentation. Då markerar vi på myndigheten att även den studerande har slutfört utbildningen. Enklast är att spara den fil du tidigare skickat in och lägga till nya uppgifter om betyg, intyg eller utbildningsbevis i denna. Kompletterad studiedokumentation skickas in precis som vanlig studiedokumentation. q Skicka in kopior av utbildningsbevis och/eller intyg När du utfärdar ett utbildningsbevis eller intyg till en studerande ska du skicka in en kopia av det undertecknade beviset eller intyget till myndigheten. Du skickar in kopian elektroniskt genom att skanna det undertecknade beviset eller intyget och via e-post skicka det till Skriv i ämnesraden att det är utbildningsbevis eller intyg, samt vilken utbildning de är utfärdade för. Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 7

8 Ändringar Det finns tillfällen då du kan behöva göra ansökningar om ändringar av olika slag. Det görs i vissa fall direkt via Mina sidor och i vissa fall genom att du skickar in en blankett till myndigheten för godkännande. Tänk på att ta del av den information som gäller regler och förutsättningar för varje ändring nedan. Flera av de ansökningar om ändringar som du kan göra ska vara styrkta av ett styrelse- eller ledningsgruppsprotokoll. Om ändringen gäller en pågående utbildningsomgång ska de studerandes synpunkter på ändringen dokumenteras och bifogas. Det kan göras i styrelse- eller ledningsgruppsprotokollet eller i en separat bilaga. Vissa ändringar kräver även att du redogör för om det blir förändringar av kostnaderna för utbildningen. Myndigheten kan i dessa fall komma att begära in komplettering i form av en ny budget i efterhand. Ansökningar om ändringar som görs via Mina sidor På Mina sidor kan du ansöka om nedanstående ändringar i utbildningen. När ansökan är inskickad granskar och godkänner eller avslår myndigheten den. Därefter skickas ett beslut till utbildningsanordnaren per post. Utbildningsplanen Utbildningsplanen är ett dokument som styr innehållet i utbildningen och hur den ska bedrivas. På Mina sidor kan du ansöka om att göra förändringar i utbildningsplanen. Ansökan om ändring i utbildningsplanen gör du på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/ändra utbildning. Utbildningens namn Om du ansöker om att ändra utbildningens namn kan det innebära att utbildningsplanens innehåll också kan behöva uppdateras. Ansökan om ändring av utbildningens namn gör du på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/ändra utbildning. Utbildningens studieform, studietakt och utbildningsort Du kan ansöka om dessa ändringar för omgångar som har statusen beviljad eller startad. Det innebär att omgångar som är avslutade eller inställda inte berörs av ändringen. Om du ansöker om någon av dessa ändringar kan det innebära att utbildningsplanens innehåll också kan behöva uppdateras. Ansökan om ändring av studieform, studietakt och utbildningsort gör du på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/ändra utbildning. Studerandeavgift Du kan ansöka om att ändra studerandeavgiften för omgångar som inte är startade. Ansökan om ändring av studerandeavgiften gör du på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/ändra utbildning. Ändra startmånad Om du vill ändra en omgångs start- eller slutmånad till en annan än den som gäller enligt beslutet måste du ansöka om att ändra startmånad. Detta gör du på Mina sidor under Konst- och kulturutbildning/hantera beviljad utbildning/utbildning/omgång/ändra startmånad. Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 8

9 Ställ in omgång Om det är mer än en månad kvar till startdatum och antagningsbesked inte skickats ut kan du ansöka om att ställa in omgången via Mina sidor. Ansökan gör du under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/utbildning/omgång/ställ in omgång. Här beskriver du också anledningen till att omgången ställs in. Om det är mindre än en månad kvar skickar du e-post till och anger varför omgången ska ställas in och hur eventuella sökande/antagna har informerats. Ansökningar om ändringar som görs med blankett Övriga ansökningar om ändringar ska göras på en blankett som skickas till myndigheten. När ansökan är inskickad granskar och godkänner eller avslår myndigheten den. Därefter skickas ett beslut till utbildningsanordnaren per post. Byte av ansvarig utbildningsanordnare Ett byte av ansvarig utbildningsanordnare får göras om myndigheten godkänner bytet. Ansökan görs via en blankett som finns att hämta på Mina sidor under Utbildning med endast tillsyn/hantera beviljad utbildning/blanketter. Årsplatser Årsplatser och studerandeplatser är två olika begrepp. En årsplats är en studerandeplats i heltidsutbildning som omfattar 40 veckor. En studerandeplats motsvarar en studerande som går på en utbildningsomgång. En studerandeplats utgörs alltid av en individ medan en årsplats kan motsvara flera olika personer. Utifrån de studerandeplatser som utnyttjas på en utbildnings alla omgångar under ett år beräknas det antal årsplatser som utbildningen utnyttjat under året. När en heltidsutbildning omfattar 40 veckor är antalet studerandeplatser och årsplatser detsamma. När en utbildning är kortare än 40 veckor kommer det antal studerandeplatser som är möjliga att utnyttja vara fler än antalet årsplatser. Eftersom antalet beslutade årsplatser för en utbildning inte får överskridas är det viktigt att du som anordnare inte antar fler studerande till utbildningen än vad beslutet tillåter.! Tänk på att alltid hålla studerandelistan uppdaterad. Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 9

10 Myndigheten för yrkeshögskolan Swedish National Agency for Higher Vocational Education Telefon: (växel) Mail: Box 145, Västerås Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn 10

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn april 2016 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning maj 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning juni 2016 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan................................................... 3 En utbildning från

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2017 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Januari 2017 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 februari 2017 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Maj 2015 Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Manual Interbook Bygdegårdar

Manual Interbook Bygdegårdar Manual Interbook Bygdegårdar Bidrag och föreningsuppgifter Datum: 2013 01 23 Version 1.0 Sidan 1 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster

Handbok för Energimyndighetens e-tjänster EM4500 W-4.0, 2010-11-22 Handling Datum 1 (14) Handbok för s e-tjänster Handling Datum 2 (14) Innehåll 1 Inledning 3 2 Att logga in 4 2.1 Logga in med mobilt BankID... 5 2.2 Logga in med BankID på fil...

Läs mer

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan genom

Läs mer

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9

SITHS i Easy. Handledning i hanteringen av Självdeklarationen. SITHS i Easy SITHS Förvaltning Senast ändrad 2015-06-11. Sid 1/9 SITHS i Easy Handledning i hanteringen av Självdeklarationen Sid 1/9 Innehållsförteckning Förutsättningar för att hantera Självdeklarationen i Easy... 3 1. Hantera Självdeklarationen i Easy... 4 2. Dokumenthantering...

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Handledning Biträdessidan Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2016-06-09 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 till projekt: Öppna projekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva i ditt

Läs mer

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27

Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 Ansökan om stöd till kulturverksamhet via webben Gäller från 2015-08-27 KULTURFÖRVALTNINGEN Innehåll Kontakta Kulturstöd... 2 Inledning, Ansökan på webben... 3 Logga in... 4 Felmeddelanden... 7 Godkänn

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18

Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Utbildningsmodulen Förening 2013-08-18 Inledning...3 Operativsystem och webbläsare...3 Föreningens utbildningsmodul.4 Inledning...4 Arrangemang...4 Öppna arrangemang...4 Sök arrangemang...7 Kopiera arrangemang...7

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bidrag Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Lösenord 3. Logga in 4.

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2016 till projekt: Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter!

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter! Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du förverkliga dina framtidsdrömmar! På Lärcenter finns

Läs mer

Handbok för skoladministratörer version 2.0

Handbok för skoladministratörer version 2.0 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Handbok för skoladministratörer version 2.0 Eva Rehnberg 2015-10-05 För att logga in gå till www.ksl.se/uedb Innehåll Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test

IndTA. Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline. Manual: Administrera evenemang - Test IndTA Tävlingsadministrativt system för konståkning på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang - Test Innehållsförteckning Inledning... 3 Om IndTA...3 Krav... 3 Logga in i IndTA... 3 Administrera evenemang...

Läs mer

Instruktion till Sökande/Ombud

Instruktion till Sökande/Ombud Version 1. 2016-04-20 Instruktion till Sökande/Ombud Trafikskadenämnden, Box 24048, 104 50 Stockholm www.trafikskadenamnden.se Innehåll Beskrivning av ärendets gång... 3 Ansökningsformuläret... 4 Mejl

Läs mer

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet 2013 En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till.

Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. samhällsskydd och beredskap 1 (6) Intresseanma lan fo r forskningsprogram klimatanpassning och naturolyckor Sa ga r det till. Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Intresseanmälans

Läs mer

Manual: Skapa egna ansökningsformulär

Manual: Skapa egna ansökningsformulär INFORMATION TILL FOLKHÖGSKOLORNA Manual: Skapa egna ansökningsformulär Alla folkhögskolor kan skapa egna digitala ansökningsformulär genom en funktion på Folkhögskola.nu. Genom att logga in på www.folkhogskola.nu/admin

Läs mer

Manual: Administrera evenemang

Manual: Administrera evenemang IndTA Tävlingsadministrativt system på IdrottOnline Manual: Administrera evenemang Innehåll Inledning Om IndTA Om evenemang, tävlingar och tävlingsklasser Hur ska man lägga upp evenemang / tävlingar /

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015

Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen. Statistisk årsrapport 2015 Årsrapport 2015 tabellbilaga Tolkutbildning inom folkbildningen Statistisk årsrapport 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan ISBN-nr: 978-91-87073-41-0 Dnr: MYH 2015/982 Omslagsbild: Lars Owesson 1 (9) Datum:

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015

Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 December 2015 Doktorander vid forskarskolor för lärare hösten 2015 Instruktion för webbrapportering Innehåll 1. Allmänt... 2 2. Viktig information inför ifyllandet av listan... 2 3. Information om vad

Läs mer

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu

Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu Manual för kursspecifika ansökningsformulär Folkhögskola.nu 2013-12-03 Bakgrund Folkhögskola.nu har utvecklat en funktion som gör det möjligt för skoladministratörer att skapa kursspecifika digitala ansökningsformulär

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE

ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE Uppdaterad.0.0 Sida / ANVÄNDARMANUAL FÖR KURRE KURRE är Svenska studiecentralens webbtjänst där du enkelt och snabbt kan göra kursanmälan och -redovisning elektroniskt. Uppdaterad.0.0 Svenska studiecentralen

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE

ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 1 (19) Projektledare Godkänd av (beställare/projektägare) ANVÄNDARMANUAL applikation CBRNE samhällsskydd och beredskap Användarmanual 2 (19) Innehåll 1. Applikation

Läs mer

Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till

Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till samhällsskydd och beredskap 1 (6) Ansö kan fö r utlysningen Kriskömmunikatiön öch fö rtröende Sa ga r det till Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida... 2

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport (Uppdaterat

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012

Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012 Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2012 Detta dokument är endast för er förberedelse. Skolverket tar emot ansökan om statsbidrag via webben. Länken till ansökan har skickats

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG LITTERÄRA EVENEMANG I UTLANDET För sista ansökningsdag, se Kulturrådets hemsida ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten

Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten Manual för ansökan av Idrottslyftsmedel på IdrottOnline - Smålandsidrotten - Rekrytering av barn och ungdomar till föreningsverksamhet (DF) - Öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer (DF)

Läs mer

8 Registrera sig för en inbjudan

8 Registrera sig för en inbjudan 8 Registrera sig för en inbjudan För att formellt få delta i en inbjudan måste du registrera dig för denna. Du måste då ange vissa uppgifter om ditt företag. Om du vill delta i en inbjudan i egenskap av

Läs mer

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle

KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Sida: 0 av 11 Användarstöd KA Webb - utbildning Skapa utbildningstillfälle Version 3.0 Uppdaterat 2015-06-26 Sida: 1 av 11 Innehåll Om utbildningstillfällen... 2 Skapa utbildningstillfälle... 2 Gruppstart...

Läs mer

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten

Administration av landstingsstatistik. Statistiktjänsten Administration av landstingsstatistik Statistiktjänsten Versionshistorik Version Författare Kommentar 1.0 Zara Sarén Första versionen för Statistiktjänsten 3.0 1.1 Zara Sarén I avsnittet Om landstingsstatistik,

Läs mer

Handledning Octo Anmälan

Handledning Octo Anmälan Handledning Octo Anmälan Senast uppdaterad: 2010-12-17 Introduktion Octo Anmälan har implementerats i Octo Statistik för att underlätta anmälningsförfarandet till en tävling, både för arrangörer och anmälande

Läs mer

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (7) Transport av farligt gods. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Inlämning i Studentportalen

Inlämning i Studentportalen Guide Inlämning i Studentportalen Via en inlämning kan studenter ladda upp filer som lärare kan bedöma. Det kan vara en individuell inlämning eller en gruppinlämning. Här kan även lärare och studenter

Läs mer

Användarhandbok för e-curia

Användarhandbok för e-curia Användarhandbok för e-curia Detta är en handbok för användare av datasystemet e-curia. Här beskrivs hur inlagor, domar och beslut kan utväxlas med kanslierna vid de domstolar som tillsammans utgör Europeiska

Läs mer

Guide till Min ansökan

Guide till Min ansökan Guide till Min ansökan INNAN DU BÖRJAR På startsidan kan du välja språk (svenska eller finska). För att kunna fylla i ansökan behöver du skapa ett användarkonto (se instruktion på bild 3). Ska du som skapar

Läs mer

Portföljfunktion i Studentportalen

Portföljfunktion i Studentportalen Guide Portföljfunktion i Studentportalen I en portfölj kan filer från inlämningsuppgifter på flera kurstillfällen samlas. I funktionen ingår också möjligheten att ha en självvärdering kopplad till de separata

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Välkommen till Min Ansökan

Välkommen till Min Ansökan Välkommen till Min Ansökan Min ansökan är en e-tjänst för företag och offentliga aktörer som ansöker om medel i följande stöd: Europeiska regionala utvecklingsfonden, projektmedel, regionalt investeringsstöd,

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto.

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto. Så här gör du din digitala ansökan Ansökan gymnasiala kurser Komvux Skaffa dig ett inloggningskonto Komvux Örebro använder nu digital ansökan. Det första du måste göra för att kunna ansöka om att läsa

Läs mer

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet

Manual. Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 1 (28) Manual Föreningsadministratör i medlemssystemet BRUKSANVISNING 2 (28) Innehållsförteckning Rubrik sida 1. Inledning 4 1.1 Målgrupp...4 1.2 Syfte...4 1.3 Omfattning...4 2. Bakgrund

Läs mer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer

Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Användarstöd Webbstödet för kompletterande aktörer Avtal, behörighet och roller Inloggning Hantera företagsinformation Uppdaterat 2015-10-13 Sid 2 av 28 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 OM

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15

ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 ANSÖKAN OM VALIDERING INOM LÄRARLYFTET VT15 Du som antagits till en kurs inom Lärarlyftet VT15 har möjlighet att ansöka om validering av dina kunskaper och färdigheter i relation till kursens lärandemål.

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Skriv text här Utbildningsförvaltningen Rektor 0171-625403 ulrika.rongelid@enkoping.se Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Externt

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Godkänn villkoren, klicka på Förhandsgranska och sedan på Spara. Klart.

Godkänn villkoren, klicka på Förhandsgranska och sedan på Spara. Klart. Liten manual till Annonsportalen För uppdrags- och arbetsgivare www.gu.se/samverkan/annonsportalen/ Att lägga in en annons i några enkla steg: Gå till Annonsportalens sida för arbetsgivare Skriv namnet

Läs mer

Rekvisition bygdemedel

Rekvisition bygdemedel Rekvisition bygdemedel Inledning Denna handledning vänder sig till dig som beviljats bygdemedel. Den visar hur du rekvirerar pengar och hur du redovisar ditt projekt. Beslutet om stöd (hädanefter beslutet)

Läs mer

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD

MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD MEDLEMSANSÖKAN SVERIGES UNGDOMSRÅD LÄS DETTA INNAN NI BÖRJAR FYLLA I ANSÖKAN HUR NI FYLLER I ANSÖKAN Läs den korta texten innan varje ruta. Den förklarar varför vi behöver de uppgifter som ni fyller i.

Läs mer