Användarhandledning, Studiedokumentation Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)"

Transkript

1 Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34)

2 Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden. Som utbildningsanordnare ska du rapportera in uppgifter för studerande på de utbildningar du har ansvar för. Den här handledningen är tänkt att vara ett stöd då du rapporterar in uppgifter via Myndigheten för yrkeshögskolans studiedokumentationstjänst. Studiedokumentationstjänstens olika funktioner Du hittar studiedokumentationstjänsten via Mina sidor. För att få tillgång till tjänsten måste du vara inloggad och ha behörigheten Hantera studiedokumentation. Du får användarkonto, rätt behörighet samt tillgång till de utbildningar du ska hantera genom fullmaktshavare eller enhetsansvarig inom din organisation. Tjänsten omfattar en rad funktioner du använder för att registrera studerande och för att rapportera deras studieresultat. Den omfattar också funktioner som ger möjlighet att rapportera studieavbrott eller studieuppehåll, att utfärda examen och att skriva ut examensbevis och utbildningsbevis. Denna handledning tar upp tjänstens olika funktioner och beskriver hur de ska användas. Vad händer med de uppgifter jag rapporterar? De uppgifter du rapporterar kommer att bevaras i ett register hos Myndigheten för yrkeshögskolan. Avsikten med registret är just att bevara studiedokumentation för yrkeshögskolans utbildningar långsiktigt, för att tidigare studerande alltid ska ha möjlighet att styrka sina meriter och sitt studiedeltagande, även om examens- eller utbildningsbevis skulle ha kommit bort. Uppgifterna i registret betraktas som så kallad allmän handling, vilket betyder att vi på Myndigheten för yrkeshögskolan är skyldiga att lämna ut uppgifterna på begäran. Vi lämnar dock aldrig ut personuppgifter utan noggrann prövning i samråd med jurist. Uppgifterna i registret kan komma att användas som rådata för statistik som Myndigheten för yrkeshögskolan är skyldig att rapportera till regeringen. Uppgifterna kan också komma att användas som underlag för utbetalning av statsbidrag. Användarstöd Då du har loggat in i tjänsten kan du ladda ner denna användarhandledning i PDF-format. Du kommer också att hitta texter i gränssnittet som kan vara till hjälp. I några av funktionerna finns ikonen i som du kan klicka på om du vill ha mer information. Om du vill kontakta oss som arbetar med studiedokumentation på Myndigheten för yrkeshögskolan är du välkommen att ringa till (vx) eller skriva till Skriv gärna studiedokumentation i ämnesraden. 2(34)

3 Innehållsförteckning 1. Logga in Ingångssidan Registrera studerande Registrera nya studerande Registrera individ Registrera grupp Studerandelista Fastställ studerandelistan Skriv ut studerandelista Rapportera betyg Rapportera betyg i samband med kursavslut Rapportera betyg för enstaka studerande Tillgodoräknande Skriv ut lista Fastställ betyg Kontaktuppgifter Rapportera studieavbrott/uppehåll Rapportera studieavbrott eller studieuppehåll Rapportera studieuppehåll Ta bort rapporterat studieavbrott eller uppehåll Utfärda examen Skriv ut examensbevis Skriv ut utbildningsbevis (34)

4 1. Logga in För att kunna arbeta med tjänsten måste du ha rätt behörighet kopplad till ditt användarkonto. Om du inte har något användarkonto, eller om du inte har rätt behörighet, vänder du dig till ansvarig inom din egen organisation. Den roll som ger dig behörighet att rapportera betyg kallas Hantera studiedokumentation. Du loggar in via Mina sidor, Myndigheten för yrkeshögskolans portal för webbtjänster Klicka på Logga in längst uppe till höger. Du loggar in genom att skriva in ditt användarnamn och ditt lösenord i fälten och sedan klicka på knappen Logga in. 4(34)

5 2. Ingångssidan Den första sidan du kommer till efter att ha loggat in visar vilka tjänster du har tillgång till. Välj Yrkeshögskoleutbildning/Studiedokumentation. Därefter kommer du till den första sidan i studiedokumentationstjänsten. Fig 1: Ingångssida Nederst på sidan hittar du denna manual för Studiedokumentation. informationsmaterialet Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan som beskriver de bestämmelser som har betydelse för hur rapporteringen ska gå till. handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning som ger dig övergripande vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna. länk till Datainspektionens webbplats, där du kan läsa mer om hantering av personuppgifter. I vänstermenyn hittar du tjänstens olika funktioner. Du väljer vilken funktion du vill arbeta med genom att klicka på funktionens namn. 5(34)

6 3. Registrera studerande Den första uppgiften i samband med studiedokumentation är att ange vilka studerande som har påbörjat en viss utbildningsomgång. Genom att välja funktionen Registrera studerande får du möjlighet att göra detta. Fig 2: Registrera studerande Börja med att ta fram den utbildningsomgång du vill arbeta med genom att välja i rullisterna. I den första rullisten väljer du utbildning. I den andra rullisten väljer du utbildningsomgång utifrån omgångens startdatum. Du kommer att ha tillgång till de utbildningsomgångar som ditt användarkonto ger dig rätt att rapportera för. Det är alltså inte säkert att du kommer att ha tillgång till alla utbildningar din organisation driver. Eftersom roller delas ut av en ansvarig person inom din egen organisation, ska du i första hand vända dig till henne eller honom om den utbildningsomgång du vill arbeta med inte visas i rullisterna. 6(34)

7 3.1 Registrera nya studerande När du har valt den utbildningsomgång du vill arbeta med får du möjlighet att rapportera in person- och kontaktuppgifter för nya studerande, antingen genom att skriva in person- och eventuellt kontaktuppgifter för dina studerande en och en eller genom att ladda upp en Excel-fil med alla uppgifter Registrera individ Fig 3: Registrera studerande på vald utbildningsomgång Klicka på knappen Registrera individ. 7(34)

8 Fig 4: Skriv in personuppgifter I det formulär som öppnas skriver du in den studerandes personnummer med tolv siffror (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) tillsammans med för- och efternamn. Dessa uppgifter är obligatoriska. Om du har studerande med ett nordiskt personnummer väljer du nationalitet i det översta fältet. När du skrivit in personnumret gör systemet en kontroll. Om personen i fråga har varit antagen på någon YH-utbildning tidigare, kommer för- och efternamn att läsas in automatiskt. Kontrollen görs för att systemet inte ska skapa flera poster för en och samma person. 8(34)

9 Fig 5: Skriv in kontaktuppgifter Du har också möjlighet att skriva in kontaktuppgifter för den studerande. Dessa uppgifter är inte obligatoriska. Skriv telefonnummer utan streck, till exempel Du kan hämta fram kontaktuppgifterna när som helst genom att använda funktionen Kontaktuppgifter (läs mer i avsnitt 5). 9(34)

10 Fig 6: Avvikande startdatum Då du skriver in uppgifter om en studerande anges automatiskt startdatum för utbildningsomgången som den dag då han eller hon påbörjade sina studier. För studerande som blir antagna i efterhand anger du den dag då den studerande påbörjade studierna i fältet Avvikande startdatum. 10(34)

11 Fig 7: Skyddade personuppgifter Personer som av någon anledning är utsatta för allvarliga och konkreta hot kan ibland ha skyddade personuppgifter. Om någon av dina studerande har uppgett att han eller hon har skyddade personuppgifter, markerar du rutan Skyddade personuppgifter. Du kommer att se personnummer och namn i förteckningen över studerande tillsammans med symbolen Uppgifterna kommer däremot inte att skrivas ut om du väljer att skriva ut en studerandelista (läs mer om utskrift av studerandelista i avsnitt 3.2.2). Läs mer om skyddade personuppgifter på Skatteverkets webbplats. Fig 8: Spara När du är klar, klickar du på Spara längst ner i formuläret. 11(34)

12 3.1.2 Registrera grupp Fig 9: Registrera grupp Klicka på knappen Registrera grupp. Fig 10: Ladda upp fil 12(34)

13 I det formulär som öppnas har du möjlighet att ladda upp en Excelfil med de uppgifter du vill registrera för dina studerande. Studerande med nordiska personnummer måste registreras individuellt och kan inte finnas med i Excelfilen. Du kan använda antingen Excel (.xlsx) eller Excel (.xls). De uppgifter du vill registrera ska ligga på den första fliken. Cellerna ska vara formaterade som Text. Nio typer av uppgifter ska läggas in i ordning i Excel-filens kolumner: A personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) B förnamn C efternamn D e-postadress E telefonnummer F c/o-adress G gatuadress H postnummer I postort Personnummer, förnamn och efternamn är obligatoriska uppgifter. Uppgifterna för en person ska skrivas in på en rad. Den första personen skrivs på rad 1, den andra på rad 2 och så vidare. Det ska alltså inte finnas någon rubrikrad. Filen får inte innehålla några andra uppgifter än de som ska läsas in och registreras. Kolumnerna för de uppgifter som inte är obligatoriska (kolumn D I) får lämnas tomma. Fig 11: Exempel på utformning av Excel-fil Du laddar upp filen på vanligt sätt. När uppladdningen är klar visas de studerande i formuläret. Om någonting går fel vid uppladdningen, markeras den studerande som felet gäller med rött och ett felmeddelande visas. 13(34)

14 Fig 12: Felmeddelande vid uppladdning av fil med person- och kontaktuppgifter Du måste då rätta felet i filen du försökte ladda upp och sedan göra om uppladdningen. Fig 13: Uppladdning av fil med person- och kontaktuppgifter Då alla uppgifter i den uppladdade filen stämmer får du möjlighet att spara uppgifterna. 14(34)

15 3.2 Studerandelista Då du har klickat på knappen Spara kommer uppgifter om de studerande du registrerat visas i en lista. Studerandelistan visar personnummer, för- och efternamn för de studerande som är antagna till utbildningsomgången, tillsammans med startdatum. Startdatum är det datum då utbildningsomgången startade. Studerande som blivit antagen i efterhand ska registreras med Avvikande startdatum som är det datum då han eller hon påbörjade sina studier. Fig 14: Studerandelista Längst till höger visas texten Editera som du kan klicka på om du vill öppna registreringsformuläret igen och redigera uppgifterna om någon enskild studerande. Du har då också möjlighet att ta bort en studerande helt och hållet. 15(34)

16 3.3 Fastställ studerandelistan Då du har registrerat uppgifterna om de studerande, ska du fastställa din studerandelista. Det är lämpligt att fastställa studerandelistan tre veckor efter utbildningsomgångens startdatum. Fig 15: Fastställ Du fastställer din studerandelista genom att klicka på knappen Fastställ. En dialogruta öppnas. Fig 16: Intygande Genom att klicka på Ja intygar du att de uppgifter du registrerat är korrekta. Du kan ändra namn och kontaktuppgifter även efter att du har fastställt din studerandelista. Detta gör du genom funktionen Kontaktuppgifter (läs mer i avsnitt 5). Du har alltid möjlighet att lägga till nya studerande, även efter att du fastställt listan. När du har registrerat uppgifterna för nya studerande ska du fastställa listan igen. Då listan är fastställd kan du inte längre ta bort någon studerande. Om du upptäcker fel efter att ha fastställt personuppgifterna, går det bra att kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan och begära ändring av uppgifterna. Du ser att studerandelistan har fastställts genom att personnummer och namn visas med kursiv stil. Knappen Editera är inte tillgänglig. 16(34)

17 Fig 17: Fastställd studerandelista. Personnummer och namn visas med kursiv stil. 3.4 Skriv ut studerandelista Skriv ut en studerandelista genom att klicka på knappen Skriv ut lista. Du har alltid möjlighet att gå tillbaka till funktionen Registrera studerande och skriva ut en studerandelista. Uppgifter för studerande med skyddade personuppgifter skrivs inte ut på listan. 17(34)

18 4. Rapportera betyg Fig 19: Rapportera betyg Börja med att ta fram den utbildningsomgång du vill arbeta med genom att välja i rullisterna. I den första rullisten väljer du utbildning och i den andra väljer du utbildningsomgång utifrån omgångens startdatum. I den tredje rullisten hittar du de kurser som enligt utbildningsplanen ingår i utbildningen. Ta fram den kurs du vill arbeta med genom att välja i rullisterna. 4.1 Rapportera betyg i samband med kursavslut För att det ska vara möjligt att rapportera betyg, måste registreringen av studerande ha fastställts (läs mer i avsnitt 3.2.1) Fig 20: Rapportera betyg 18(34)

19 När du valt utbildningsomgång och kurs kommer en lista över de studerande att läsas in och du får möjlighet att rapportera betyg. 1. Börja med att ange kursens start- och slutdatum. Du kan sedan välja att skriva in betygsdatum i fältet nedanför och sedan klicka på knappen Fyll i betygsdatum. Det betygsdatum du angett läses då in för samtliga studerande. Du kan även välja att skriva in betygsdatum för respektive studerande i fältet längst till höger på studeranderaden. 2. Nu anger du betyg genom att välja i rullisten. Om någon studerande inte har fått betyg, hoppar du helt enkelt över honom eller henne. 3. Du har möjlighet att spara listan tillfälligt genom att klicka på knappen Spara listan. Efter att ha sparat har du möjlighet att fortsätta betygsrapporteringen vid ett senare tillfälle och kan då också ändra de betyg du rapporterat. Funktionen Rapportera betyg är tillgänglig under den tid utbildningen ingår i yrkeshögskolan. Det går alltså bra att gå tillbaka och rapportera betyg för studerande som får sitt betyg i efterhand, till exempel efter att ha gjort ett omprov. 4.2 Rapportera betyg för enstaka studerande Då du ska lägga till betyg i efterhand för någon studerande, kommer kursens start- och slutdatum att läsas in tillsammans med uppgifter om studerande som redan fått betyg. Fig 21: Registrera betyg, enstaka studerade Betygsrapporteringen går till på samma sätt som beskrivits tidigare, det vill säga att du anger betygsdatum genom att fylla i fältet Betygsdatum och klicka på knappen Fyll i betygsdatum eller genom att fylla i fältet för en individuell studerande. Du väljer också betyg i rullisten. 19(34)

20 4.3 Tillgodoräknande Studerande inom yrkeshögskolan har möjlighet att tillgodoräkna sig kunskaper, färdigheter och kompetenser de fått genom tidigare studier eller yrkeserfarenhet. Då ledningsgruppen fattar beslut om ett tillgodoräknande ska utbildningsanordnaren samtidigt bedöma den studerandes nivå i förhållande till kursmålen och sätta betyg i enlighet med de betygskriterier som anges i kursplanen. Om tillgodoräknandet avser del av kurs sätts betyget först då hela kursen har genomförts. För tillgodoräknande används samma betygsskala som för genomgången kurs (Icke godkänt Godkänt Väl godkänt) och betyget rapporteras på samma sätt som andra betyg Fig 22: Rapportera betyg grundat på tillgodoräknande 1. Då du rapporterar ett betyg som grundar sig på ett tillgodoräknande, ska du markera rutan i kolumnen Tillgodoräknande. 2. Då du markerar rutan, öppnas ett fritextfält där du ska göra en notering om vad tillgodoräknandet grundar sig på. 20(34)

21 4.4 Skriv ut lista Då du har sparat de betyg du rapporterat har du möjlighet att skriva ut en lista över de studerande och deras betyg. Fig 23: Skriv ut lista 4.5 Fastställ betyg Om du klickar på knappen Skapa fil skapas en textfil (.txt) som innehåller uppgifter om utbildningsomgång och kurs tillsammans med personnummer, för- och efternamn, betyg och betygsdatum för samtliga studerande på listan. Uppgifter för studerande som har skyddade personuppgifter kommer inte med i filen. Om du i stället väljer Skriv ut lista skapas ett PDF-dokument för utskrift på papper. PDFdokumentet innehåller uppgifter om utbildningsomgång och kurs tillsammans med personnummer, för- och efternamn, betyg och betygsdatum för de studerande. Uppgifter för studerande som har skyddade personuppgifter kommer inte med på listan. Utskriftsmöjligheterna är tillgängliga under hela den tid utbildningsomgången är tillgänglig för rapportering. 21(34)

22 Fig 24: Fastställ betyg När du är klar med betygsrapporteringen och har kontrollerat alla uppgifter ska du fastställa betygen genom att klicka på knappen Fastställ lista. En dialogruta öppnas. Fig 25: Intygande Genom att klicka på Ja intygar du att de uppgifter du registrerat är korrekta. Då betygen är fastställda kan du inte längre ta bort eller sänka ett betyg. Det är däremot möjligt att ändra från Ej satt till ett betyg eller att höja ett betyg. Om du efter att ha fastställt upptäcker att någon studerande fått fel betyg, går det bra att kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan och begära ändring av uppgiftena. Om någon studerande får betyg i efterhand, och du därför kompletterar betygsrapporteringen, ska du fastställa betygslistan en gång till. 22(34)

23 5 Kontaktuppgifter Om du har valt att lägga in dina studerandes kontaktuppgifter i samband med att du registrerade de studerande, kan du använda funktionen Kontaktuppgifter för att hämta fram uppgifterna. Du har också möjlighet att ändra namn eller kontaktuppgifter för en enskild studerande. Fig 26: Kontaktuppgifter Du kan använda personnummer, förnamn eller efternamn då du vill hämta fram uppgifter. Skriv in ditt sökbegrepp i avsett fält och klicka på knappen Sök. Fig 27: Kontaktuppgifter, sökresultat 23(34)

24 Om bara en studerande motsvarar sökbegreppet visas formuläret för kontaktuppgifter direkt. Om din sökning ger flera svar, kommer personnummer och namn att visas för flera studerande tillsammans med en pil längst till höger. Du väljer rätt studerande genom att klicka på pilen och därefter visas formuläret för kontaktuppgifter. Fig 28: Formulär för kontaktuppgifter Du kan också använda funktionen Kontaktuppgifter för att ändra uppgifter för en studerande genom att skriva in den nya uppgiften i avsett fält. Efter att du har fastställt registrering av en studerande, kan du dock inte längre ändra personnummer. Du kan också lägga till sekretessmarkering om någon av dina studerande under utbildningstiden får skyddade personuppgifter, eller ta bort sekretessmarkeringen om personuppgiftsskyddet upphör. Klicka på knappen Spara när du gjort dina ändringar. 24(34)

25 6 Rapportera studieavbrott/uppehåll Fig 29: Rapportera studieavbrott eller studieuppehåll Börja med att söka fram rätt studerande genom att skriva in antingen personnummer, förnamn eller efternamn i avsett fält och klicka på knappen Sök. 6.1 Rapportera studieavbrott eller studieuppehåll Genom att klicka på Sök hämtar du fram rätt studerande tillsammans med uppgifter om den utbildningsomgång han eller hon är registrerad på. Fig 30: Uppgifter om studerande och utbildningsomgång Då du tagit fram rätt studerande och rätt utbildningsomgång, klickar du på knappen Ny status för att gå vidare. 25(34)

26 Fig 31: Rapportera studieavbrott Markera rätt utbildningsomgång i rullisten. Om den studerande du sökt fram är registrerad på flera utbildningar samtidigt, visas samtliga dessa utbildningsomgångar i rullisten. Välj också om du vill rapportera ett studieavbrott eller ett studieuppehåll genom att markera motsvarande alternativ. Om du rapporterar ett studieavbrott ska du ange det datum den studerande avbröt utbildningen i fältet Startdatum. 6.2 Rapportera studieuppehåll Om du i stället rapporterar ett studieuppehåll öppnas ytterligare ett datumfält och du ska ange både det datum då studieuppehållet påbörjades och det datum då den studerande planerar att återuppta studierna. Fig 33: Rapportera studieuppehåll Klicka på knappen Spara när du är klar. 26(34)

27 Fig 32: Studerande med status Studieavbrott eller Studieuppehåll En informationssymbol visas längst till vänster på studeranderaden för de som har ett studieavbrott eller studieuppehåll rapporterat. 6.3 Ta bort rapporterat studieavbrott eller uppehåll Det finns möjlighet att ta bort ett rapporterat studieavbrott eller studieuppehåll. Fig 34: Ta bort studieavbrott eller studieuppehåll Sök fram den studerande. Uppgifter om den studerande hämtas fram tillsammans med uppgifter om aktuellt studieavbrott eller studieuppehåll. Klicka på symbolen längst till höger. 27(34)

28 Fig 35: Ta bort status Klicka på knappen Ta bort status. En dialogruta med frågan Är du säker på att du vill ta bort status? öppnas. Bekräfta genom att klicka på knappen OK. 28(34)

29 7 Utfärda examen Då utbildningsomgången närmar sig sitt slut och de studerande har fått betyg i samtliga kurser ska utbildningens ledningsgrupp fatta beslut om examen för de studerande som uppfyller examensvillkoren. Då beslutet har fattats är det dags att utfärda examen. Välj funktionen Utfärda examen i vänstermenyn. Ta fram den utbildningsomgång du vill arbeta med genom att välja i rullisterna. Fig 36: Utfärda examen För att det ska vara möjligt att utfärda examen för en studerande, måste han eller hon uppfylla examenskraven, vilket innebär att den studerande har fått minst betyget godkänd i samtliga kurser som ingår i utbildningen. Betygen måste vara fastställda. Systemet kontrollerar om de studerande har fått godkänt betyg i samtliga kurser. Fältet för examensdatum är endast redigerbart för de studerande som uppfyller villkoren för examen. Studerande som inte uppfyller villkoren för examen visas tillsammans med en notering om vad som saknas. 29(34)

30 Fig 37: Studerande som uppfyller examenskraven Först ska du ange examensdatum. Du kan välja att ange datum för utfärdande av examen för alla studerande samtidigt genom att ange datum i den översta rutan och sedan klicka på knappen Sätt examensdatum. Du kan även välja att ange examensdatum för respektive studerande i fältet längst till höger på studeranderaden. Du har möjlighet att spara din rapportering tillfälligt genom att klicka på knappen Spara och att skriva ut en lista över de studerande som fått examen genom att klicka på knappen Skriv ut. Uppgifter för studerande som har skyddade personuppgifter kommer inte med på listan. När du är klar med rapporteringen och har kontrollerat alla uppgifter ska du fastställa examen genom att klicka på knappen Fastställ. En dialogruta öppnas. 30(34)

31 Fig 38: Intygande Genom att klicka på Ja intygar du att de uppgifter du registrerat är korrekta och att utbildningens ledningsgrupp har fattat beslut om examen. Då du har utfärdat examen, visas de studerande med noteringen Examen har fastställts längst till höger. Fig 39: Studerande med fastställd examen Efter att du har utfärdat examen är det inte längre möjligt att rapportera betyg, studieavbrott eller studieuppehåll för de studerande i fråga. 31(34)

32 8 Skriv ut examensbevis Det finns möjlighet att skriva ut examensbevis för de studerande som har fått en examen utfärdad och fastställd. Fig 40: Skriv ut examensbevis Ta fram den utbildningsomgång du vill arbeta med genom att välja i rullisten Fig 41: Fyll i text och skriv ut examensbevis 32(34)

33 1. Fyll i en kort och sammanfattande beskrivning av utbildningens innehåll och mål i fältet under rubriken Utbildningens innehåll och mål. Utgå från formuleringar som finns i utbildningsplanen. Beskrivningen bör till exempel ge en framtida arbetsgivare en bra uppfattning om det huvudsakliga innehållet och de viktigaste målen i den utbildning som den studerande genomfört. 2. Fyll i namn på de personer som ska underteckna examensbeviset i avsedda fält 3. Markera de studerande som du vill skriva ut examensbevis till och för att kunna göra det måste examen vara utfärdad och fastställd (läs mer i avsnitt 7). Klicka på knappen Skriv ut Då du klickar på Skriv ut skapas ett examensbevis i PDF-format för utskrift på papper. Examensbeviset innehåller uppgifter om utbildningen och om utbildningsanordnaren tillsammans med personuppgifter för den studerande och uppgift om de betyg han eller hon fått. Om du inte ska skriva ut examensbevis för alla studerande på en gång, har du möjlighet att gå tillbaka och skriva ut examensbevis till studerande i efterhand. Den beskrivning av utbildningens innehåll och mål du fyllde i första gången ligger kvar. 9 Skriv ut utbildningsbevis Denna funktion använder du för att skriva ut utbildningsbevis till studerande som har avbrutit utbildningen eller som fullföljt utbildningen utan att uppfylla villkoren för examen. Fig 42: Välj utbildningsomgång Ta fram den utbildningsomgång du vill arbeta med genom att välja i rullisten. En lista över de studerande som är registrerade på utbildningen läses in. 33(34)

34 Fig 43: Skriv ut utbildningsbevis 1. Fyll i en kort och sammanfattande beskrivning av utbildningens innehåll i fältet under rubriken Beskrivning av utbildningens innehåll. Utgå från formuleringar som finns i utbildningsplanen. Beskrivningen bör till exempel ge en framtida arbetsgivare en bra uppfattning om det huvudsakliga innehållet i utbildningen. Använd gärna samma beskrivning som för examensbevisen, men ta bort målformuleringarna. Fyll i en kort och sammanfattande beskrivning av de utbildningsmål den studerande uppnått i fältet under rubriken Beskrivning av mål som den studerande uppnått. 2. Fyll också i namn på den person som ska underteckna utbildningsbeviset. 3. Då du klickar på Skriv ut skapas ett utbildningsbevis i PDF-format för utskrift på papper. Det är möjligt att skriva ut utbildningsbevis flera gånger för en och samma studerande. Den beskrivning av utbildningens innehåll du fyllde i första gången ligger kvar, däremot måste du fylla i uppgift om uppnådda mål individuellt för varje studerande. 34(34)

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen?

6 Radera kontot/cv 6.1 Hur raderar jag ett från mitt konto CV? 6.2 Hur raderar jag mitt CV-konto helt från databasen? FAQ frågor och svar Vad avser din fråga? 1 Registrering 2 Inloggning/användarkonto 3 Söka jobb/ansökan 4 Rekrytering/frågor om specifika tjänster 5 Felmeddelanden/felsökning/inställningar 6 Radera kontot

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1

Användarmanual. Enkät. för uppföljning av åtgärder i miljömålsarbetet. www.relationwise.se. Sid 1 Användarmanual Enkät för uppföljning av Relationwise Sverigee www.relationwise.se Sid 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 LOGGA IN... 3 AREBETSYTAN... 4 DESIGN modul 1 VÄLJ RÄTT ENKÄTMALL... 5 REDIGERA/LÄGG

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

Anonymiserade tentamina

Anonymiserade tentamina Guide Anonymiserade tentamina Från tentamensanmälan till resultatrapportering hantering i Studentportalen, i skrivningssalar och i Uppdok. Instructions in English are available in the manual. Senast uppdaterad:

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer

Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manual för Svenska Scoutförbundets hemsida i EPiServer Manualen kompletterar: Webbkurs i EPiServer för Svenska Scoutförbundets scoutkårer EPiServers Redaktörsmanual 4.60 Frågor och svar om hemsida i EPiServer

Läs mer