Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan"

Transkript

1 Handbok för administratörer inom yrkeshögskolan April 2013

2 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan En utbildning från start till slut Ansöka om användarkonto Fylla i uppgifter på Mina anordnarsidor Skicka startsignal Fylla i studerandelistan och rekvirera statsbidrag för första gången Ny rekvisition var 6:e månad Skicka in underlag för Europasstillägg till examensbevis Skicka slutsignal Skicka in betygssammanställning Kompletterande betygssammanställning Resultatuppföljning sker 6 månader efter examen Ändringar Ansökningar som görs via mina anordnarsidor Ansökningar som görs med blankett Övrigt Utfärda utbildnings- och examensbevis Kontaktuppgifter till myndigheten Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 2

3 Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan Som administratör för en utbildning inom yrkeshögskolan skapar du grunden för utbildningens kvalitet. Det är också du som ser till att de studerandes betyg och examina dokumenteras på ett korrekt sätt vilket borgar för de studerandes rättssäkerhet. Detta är bara några exempel på de viktiga uppgifter som du kommer att utföra som administratör. Den här korta handboken ger dig vägledning kring några av de vanligaste administrativa uppgifterna, i vilken ordning de ska utföras samt svar på vanliga frågor om hur de ska utföras. Då dokumentet främst riktar sig till dig som administrerar en utbildning för första gången hålls det på en övergripande nivå. Antagligen kommer du i ditt arbete att stöta på frågor som inte besvaras i den här korta handboken och då är du välkommen att kontakta myndigheten via telefon eller e-post. Glöm inte att skicka in de efterfrågade uppgifterna inom den tid som myndigheten anger. Dels hjälper det myndigheten i dess arbete att genomföra tillsyner, betala ut statsbidrag och godkänna ändringar i tid. Dels underlättar det för er själva då det kan vara svårt och tidsödande att återskapa uppgifter i efterhand när studerande har flyttat och personal har slutat.! Glöm inte att skicka in de efterfrågade uppgifterna inom den tid som myndigheten anger. Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 3

4 En utbildning från start till slut Från att en utbildning har blivit beviljad till att den lämnar yrkeshögskolan finns det ett antal administrativa uppgifter som måste genomföras. Det finns obligatoriska uppgifter som gäller för samtliga utbildningar, som att t.ex: q skicka in startsignal q fylla i studerandelistor q skicka in underlag för Europasstillägg till examensbevis q skicka in betygssammanställningar Det finns också möjlighet att göra ändringar och ansökningar som inte är obligatoriska men som kan bli nödvändiga för just din utbildning. Kanske behöver du flytta fram startdatumet, anta fler studerande efter att omgången påbörjats eller göra förändringar i utbildningsplanen. Vissa av dessa uppgifter går att göra direkt på Mina anordnarsidor medan andra kräver att du skickar in en blankett till myndigheten. De obligatoriska uppgifterna för alla utbildningar följer en tidslinje där varje del bör vara avklarad innan du går vidare till nästa steg. Genom att titta på nedanstående schema kan du försäkra dig om att alla nödvändiga uppgifter har blivit gjorda i rätt tid och i rätt ordning. 1. När utbildningen är beviljad eller du är nyanställd. Ansök om användarkonto till Mina anordnarsidor månader innan utbildningens avslut. Skicka in underlag för Europasstillägg till examensbevis. 7. Senast 3 veckor efter utbildningens avslut. Skicka slutsignal. 2. När du har fått användarkonto. Fyll i uppgifter på Mina anordnarsidor. 5. Var 6:e månad. Ny rekvisition. 8. Senast 3 veckor efter utbildningens avslut. Skicka in betygssammanställning 3. Dagen då utbildningen startar. Skicka startsignal veckor efter start. Fyll i studerandelista och rekvirera månader efter utbildningens avslut. Resultatuppföljning. Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 4

5 Tänk dig att administrationen för utbildningen startar uppe till vänster när utbildningen blivit beviljad, varpå den följer schemat och avslutas i och med resultatuppföljningen. Om det finns omgångar kvar inom utbildningen så börjar processen om igen på den tredje rutan från start. Ansöka om användarkonto När din utbildning har blivit beviljad, eller om du är nyanställd hos anordnaren, ska du omgående ansöka om ett personligt användarkonto för Mina anordnarsidor. Mina anordnarsidor nås via myndighetens hemsida och mycket av din kontakt med myndigheten går genom denna sida. Här finner du även blanketten för att ansöka om användarkonto. Ditt användarkonto på Mina anordnarsidor är personligt och det är därför viktigt att du kontaktar myndigheten för att avaktivera användarkontot ifall du byter jobb, eller om du av någon annan anledning inte längre ska använda det. Fylla i uppgifter på Mina anordnarsidor När du har mottagit inloggningsuppgifter till Mina anordnarsidor ska du fylla i uppgifter om utbildningen och din organisation. En del uppgifter kopieras per automatik från ansökningswebben men bör kontrolleras och uppdateras om de inte är korrekta. Tänk på att mycket av den information som du fyller i här även visas på hemsidor som presenterar utbildningar som till exempel: arbetsformedlingen.se, utbildningsinfo.se, allastudier.se samt på myndighetens egen söksida yrkeshogskolan.se. Dessa hemsidor är ett effektivt verktyg för att sprida information om din utbildning och därmed få så många och så intresserade sökande som möjligt. Fyll därför i korrekt information om utbildningen. Du bör fylla i informationen omgående så att fler kan hitta just din utbildning när de söker efter utbildningar. Det gör du på Mina anordnarsidor under fliken Utbildningar. Uppgifter som ska fyllas i: q vilka som sitter i ledningsgruppen q behörighet och urval (gäller utbildningar som beviljats i ansökningsomgångar tidigare än hösten 2010.) q utbildningsledare för utbildningen q sista ansökningsdatum för en omgång q beskrivning av utbildningen Beskrivning av utbildningen kan innehålla: vilket yrke/yrkesområde man utbildas till efter avslutad utbildning, vad man läser under studieperioden, vilka huvudämnen som finns samt hur de är upplagda och vilken typ av tjänster man kan söka efter avslutad utbildning. Information om ledningsgruppen och dess uppbyggnad kan du hitta i faktabladet Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan på myndighetens hemsida under rubriken publikationer. Det går bra att skriva vakant som studeranderepresentant när du fyller i uppgifter om Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 5

6 ledningsgruppen. Senast i samband med den första rekvisitionen måste en studeranderepresentant ha blivit utvald och inskriven på Mina anordnarsidor. Det är korrekt att skriva in plusgiro/bankgiro för din organisation utan bindestreck. Om du skriver det med bindestreck måste vi tyvärr avslå uppgiften då vårt system inte kan hantera bindestreck.! Tänk på att mycket av informationen som du fyller i på Mina anordnarsidor även visas på andra hemsidor som presenterar dina utbildningar. Skicka startsignal Startsignalen är ett meddelande som underrättar myndigheten om att en omgång har påbörjats. Samma dag som omgången startar kan du skicka in startsignalen vilket du gör via Mina anordnarsidor. För att startsignalen ska gå att skicka in måste ledningsgruppen vara godkänd av myndigheten. I startsignalen anger du: q antalet inkomna ansökningar q antal antagna fördelat på kvinnor och män q verkligt startdatum och preliminärt slutdatum för omgången Fyll alltid i verkligt startdatum. Om en utbildning startar den 1:a, vilket automatiskt står som startdatum, ska du ändå ändra startdatumet till den 1:a. Startsignalen måste vara inskickad för att du ska kunna rekvirera statsbidrag för omgången. Fylla i studerandelistan och rekvirera statsbidrag för första gången Fliken för rekvisition syns inte förrän startsignalen är godkänd och det är först 3 veckor efter startdatum som du kan rekvirera. När du rekvirerar statsbidrag för första gången på Mina anordnarsidor fyller du i uppgifter om de studerande som efter beslut i ledningsgruppen har antagits till utbildningen och bedriver studier. Studerande som validerar vissa kurser får du rekvirera för då den studerande är antagen till utbildningen. För att rekvisitionen ska godkännas måste ledningsgruppen ha kompletterats med en studeranderepresentant. Statsbidrag betalas sedan ut varje månad och du kan se utbildningens samlade rekvisitioner på Mina anordnarsidor. Det finns ingen möjlighet att ändra en rekvisition på Mina anordnarsidor efter att den har skickats in. Om du behöver göra ändringar kontaktar du myndigheten och ber oss att avslå den varpå du kan skicka in en ny rekvisition. Vi förväntar oss att du rekvirerar i tid eftersom vi binder upp pengar för beviljade utbildningar. Ställ därför in omgången snarast möjligt om du vet om att starten inte blir av. Ju tidigare vi får in informationen desto tidigare kan vi planera om utbetalningarna och eventuellt omfördela till andra utbildningar som har möjlighet att ta emot fler studerande eller starta fler utbildningar. Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 6

7 ! För att rekvisitionen ska godkännas måste ledningsgruppen ha kompletterats med en studeranderepresentant. Ny rekvisition var 6:e månad I samband med att du skickar in startsignalen skapas fasta avstämningsdatum vilka är de datum då kommande rekvisitioner ska skickas in. Dessa infaller var 6:e månad. I samband med rekvisitionen ska du uppdatera studerandelistan så att den är aktuell. Studerande som har avbrutit sina studier ska inte finnas med på listan. Studerande kan efter beslut i ledningsgruppen antas till en utbildning efter att omgången påbörjats. Om du registerar en ny studerande använder du fritextfältet för att upplysa myndigheten om på vilka grunder (validering/tillgodoräknande eller återkomst från studieuppehåll) den studerande har tillkommit på studerandelistan samt vilket datum den har påbörjat utbildningen. Läs mer om rekvisitionshanteringen i faktabladet Rekvirering av statsbidrag vid studieuppehåll och studieavbrott som du hittar på myndighetens hemsida under rubriken publikationer. Skicka in underlag för Europasstillägg till examensbevis Europass förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder och gör det på så vis enklare för individer att söka jobb i andra EU-länder. Det är utbildningsanordnaren som i samverkan med sin ledningsgrupp ansvarar för att utarbeta underlag till Europasstillägg till examensbevis för yrkeshögskoleutbildningar. I enlighet med föreskrift ( MYHFS 2012:1) ska det ske senast två månader innan utbildningen avslutas. Utifrån underlaget färdigställer myndigheten sedan tillägget och gör det tillgängligt för nedladdning. All information om framtagning av Europasstillägg finns att tillgå på myndighetens hemsida.! Tänk på att föreskriften ålägger utbildningsanordnaren att skicka in underlag för Europasstillägg 2 månader innan utbildningens avslut. Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 7

8 Skicka slutsignal Slutsignalen är ett meddelande som underrättar myndigheten om att en omgång har avslutats. Senast 3 veckor efter att omgången avslutats ska du skicka in den via Mina anordnarsidor. I slutsignalen anger du: q det verkliga slutdatumet q vilka som tagit examen q andelen kvinnor och män Du ska skicka in slutsignalen även om någon studerande inte är klar men planerar att komplettera kurser och ta examen senare. Detta gäller även om du har ansökt om och fått beviljat att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan under en förlängd period. Om utbildningen omfattar mindre än 200 Yh-poäng, och därmed inte leder till examen, ska du lämna examensrutorna tomma. De studerandes resultat redovisar du för i en betygssammanställning som beskrivs nedan. Skicka in betygssammanställning I betygssammanställningen redovisar du: q de studerandes resultat q betyg q examina q vilka kurser utbildningen innehåller Att dessa uppgifter arkiveras hos myndigheten är en avgörande del i de studerandes rättssäkerhet. De studerande kan behöva dessa uppgifter exempelvis för att kunna visa vilken kompetens de har ifall de har förlorat sina examenspapper eller om de ska intyga för CSN att de har studerat under den period de har tagit lån för. Genom att samla dessa uppgifter hos myndigheten finns det alltid en möjlighet att få fram dem vid behov, men i första hand ska dessa uppgifter lämnas ut av anordnaren. Myndigheten skickar ut en Excel-mall med förifyllda uppgifter om utbildningsomgången och de studerande, till den e-postadress som är angiven på Mina anordnarsidor, någon månad innan utbildningen slutar. Om du inte har fått mallen kontaktar du myndigheten. Senast 3 veckor efter att omgången avslutats ska du skicka in betygssammanställningen till myndigheten, både i elektronisk form och i pappersform, underskriven av ansvarig utbildningsanordnare och/eller ledningsgruppens ordförande. I betygssammanställningen ska samtliga studerandes prestationer finnas med, även betyg och studieavbrottsdatum för de som inte genomfört hela utbildningen. Datum för utfärdande av utbildnings- eller examensbevis ska också finnas med. En längre beskrivning finns att läsa under fliken Instruktion i Excel-mallen. Kompletterande betygssammanställning Om en studerande klarar av kurser och/eller examineras efter omgångens avslut är det mycket viktigt att du skickar in en kompletterad betygssammanställning. Enklast är att spara den fil du tidigare skickat in och lägga till nya uppgifter om betyg eller examen i denna. Kompletterade betygssammanställningar skickas in precis som vanliga be- Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 8

9 tygssammanställningar, i elektronisk form och underskrivna i pappersform. Resultatuppföljning sker 6 månader efter examen 6 månader efter att en utbildningsomgång avslutats ska du följa upp hur de examinerade studerande lyckats i sin yrkeskarriär. Du ska redovisa uppgifter om deras huvudsakliga sysselsättning och om de har arbete inom det område som utbildningen var riktad mot. Uppgifterna skickas till myndigheten via ett webbformulär på Mina anordnarsidor. Mer information om resultatuppföljningen kommer att skickas ut i samband med att utbildningen avslutas till den e-postadress som du registrerat i era kontaktuppgifter. Om din utbildning omfattar mindre än 200 Yh-poäng, och därmed inte leder till examen, så skickar vi ut en anpassad mall för resultatuppföljning. Då ska du redovisa resultaten för de studerande som klarat av minst G i alla kurser. Ändringar Det finns tillfällen då du som administrerar en utbildning behöver göra ansökningar av olika slag. Det görs i vissa fall direkt via Mina anordnarsidor och i vissa fall genom att du skickar in en blankett till myndigheten för godkännande. Ansökningar som görs via Mina anordnarsidor På sidan 5 beskrevs vilka uppgifter du bör fylla i på Mina anordnarsidor. Dessa uppgifter kan du vid behov ändra: q vilka som sitter i ledningsgruppen q beskrivning av utbildningen q utbildningsledare för utbildningen q utbildningsplanen Utbildningsplanen: Om det ska göras ändringar i utbildningsplanen gör du en ansökan om ändring av utbildningsplan som myndigheten sedan granskar och godkänner eller avslår. För utbildningar som beviljats i ansökningsomgång hösten 2010 eller senare görs ansökan om ändring, även behörighet och urval, genom att redigera utbildningsplanen via Mina anordnarsidor. För utbildningar som beviljats vid en tidigare ansökningsomgång ska du fylla i en blankett som finns på Mina anordnarsidor. För en omgång som ännu inte har startat kan du även ändra: q behörighet och urval (ändras i utbildningsplanen för de utbildningar som beviljats i ansökningsomgång 2010 eller senare.) q sista ansökningsdatum för en omgång Ställa in en omgång Om det är mer än en månad kvar till startdatum kan du ställa in den via Mina anordnarsidor. I annat fall skickar du e-post till och anger varför den ska Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 9

10 ställas in och hur eventuella sökande/antagna har informerats. Ansökningar som görs med blankett Resterande ansökningar om ändringar måste göras på en blankett som ska skickas in till myndigheten. Blanketterna finns att hämta på Mina anordnarsidor under fliken Blanketter och de regler som gäller för respektive ansökan står på blanketten. Följande blanketter för ändringar och ansökningar finns på Mina anordnarsidor: Ändra: q utbildningens namn q starttidpunkt q utbildningsplan (gäller utbildningar som beviljats i ansökningsomgångar tidigare än hösten 2010.) q studieform q studietakt q utbildningsort q antal KY/YH-poäng q antal studerandeplatser q antal studerandeplatser efter studieuppehåll q byte av ansvarig utbildningsanordnare Ansök om: q statsbidrag för svenska med yrkesinriktning q särskilt pedagogiskt stöd för YH-studerande q särskilt pedagogiskt stöd för KY-studerande q inläsning av litteratur q förlängning/återinträde Förlängning/återinträde: Utbildningar som beviljats i ansökningsomgången hösten 2011 eller senare finns kvar inom yrkeshögskolan i sju månader efter att sista omgången på utbildningen avslutats. Utbildningar som beviljats i tidigare ansökningsomgångar finns kvar inom yrkeshögskolan tills sista omgången avslutas. Efter det går det inte längre att sätta betyg eller utfärda examen. Det är möjligt att ansöka om att utbildningen ska få ingå i yrkeshögskolan under en förlängd period på sju månader. Under förlängningen går det att sätta betyg och utfärda examen. Övrigt Utfärda utbildnings- och examensbevis Mallar för bevisen finns att hämta på Mina anordnarsidor under fliken Mallar. Kontaktuppgifter till myndigheten Har du frågor är du välkommen att kontakta Myndigheten för yrkeshögskolan på telefon (växel) eller via Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 10

11 Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 11

12 Rätt kompetens i rätt tid. Myndigheten för yrkeshögskolan Swedish National Agency for Higher Vocational Education Box Västerås Handbok för administratörer inom yrkeshogskolan 12

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2014 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning

Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning Handbok för administration av yrkeshögskoleutbildning 2017 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning inom yrkeshögskolan... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. Se till att du har rätt

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn september 2015 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning maj 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn

Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn Handbok för administration av utbildning med endast tillsyn april 2016 Innehållsförteckning Att administrera en utbildning som har stöd i form av endast tillsyn... 3 En utbildning från start till slut...

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning juni 2016 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan

Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Ny anordnare och utbildningsledare inom yrkeshögskolan Om Mina anordnarsidor och den Inledande tillsynen Susann Bork & Ing-Marie Rosvall Söka användarkonto Fyll i blankett för ansökan om användarkonto

Läs mer

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34)

Användarhandledning, Studiedokumentation 2014. Mina sidor. Manual: Studiedokumentation 1(34) Mina sidor Manual: Studiedokumentation 1(34) Inledning Begreppet studiedokumentation syftar på de samlade uppgifterna kring enskilda studerande, deras studiedeltagande och prestationer under utbildningstiden.

Läs mer

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan

Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan 1 (8) Version 2 Ändringar på s.7 Nya bestämmelser som rör yrkeshögskolan Regeringen har fattat beslut om ändringar i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (YHF), förordningen (2009:131) om utbildning

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016

Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Bilaga 1 Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande för konst- och kulturutbildning 2016 Innehåll Ansökningsformulärets frågor för ansökan om stöd i form av studiestödsberättigande

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter!

Välkommen som studerande hos oss på Yrkeshögskolan Lärcenter! Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du förverkliga dina framtidsdrömmar! På Lärcenter finns

Läs mer

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet. En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan genom

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan

Om studiedokumentation inom yrkeshögskolan inom yrkeshögskolan MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 2 (9) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1. Studiedokumentation inom yrkeshögskolan... 4 1.1 Ansvarsfördelning... 4 1.2 Kunskapskontroll och betygssättning...

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 250 Kommentarer

Läs mer

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018.

Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. Utbildningar inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2012 2018. 1 (5) Datum: 2012-04-05 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud... 2 3 Klassificering

Läs mer

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se

Tillsyn inom yrkeshögskolan. yhmyndigheten.se Tillsyn inom yrkeshögskolan 19 utredare, 2 administratörer, 2 jurister Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning Vi ska utöva tillsyn över utbildningarna inom vårt verksamhetsområde. Vi ska säkerställa

Läs mer

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås Ny inom YH Seminariedag om yrkeshögskolan Västerås 2016-08-30 Programmet 09:30-09:50 Inledning - Thomas Persson GD MYH 09:50-10:30 YH-systemet 10:30-10:45 Varumärket YH 10:45-11:00 Paus 11:00-12:00 YH-administration

Läs mer

YH-forum 22 mars 2017

YH-forum 22 mars 2017 YH-forum 22 mars 2017 Christer Bergqvist, verksamhetschef Jenny Sörby, kommunikationschef Myndigheten för yrkeshögskolan Program Det går bra för yrkeshögskolan Vad har hänt sedan sist - vad är på gång

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster våren 2015

Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster våren 2015 Instruktioner 1 (9) Instruktioner till rekvisitionsblankett för statsbidrag för karriärtjänster våren 2015 Steg-för-steg 1. Öppna och spara blanketten... 2 2. Så här fungerar blanketten... 2 Blad 1. Rekvisition...

Läs mer

Lathund utbildarwebben

Lathund utbildarwebben Handledning 1 (13) Upprättad av Konrad Asterbäck Sjö- och luftfartsavdelningen Bemannings- och behörighetsenheten Sektionen för sjöpersonal Till utbildningssamordnare Handledning 2 (13) shistorik Beskrivning

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306

komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Rutiner för studeranderapportering i Mina tjänster komvux Senast uppdaterad, juni 2013 CSN nr 1400A/1306 Innehåll Inledning 3 Kundstöd 3 Om CSN 4 Studiehjälp 4 Studiemedel 4 Skolans ansvar 5 Att lämna

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Webbansökan. För att göra din ansökan gå in på Klicka på Webbansökan Vuxenutbildningen

Webbansökan. För att göra din ansökan gå in på  Klicka på Webbansökan Vuxenutbildningen Webbansökan För att göra din ansökan gå in på www.sodertalje.se/vuxenutbildningen Klicka på Webbansökan Vuxenutbildningen 1 Studerandekonto För att göra en ansökan behöver du ett studerandekonto. Klicka

Läs mer

2015-09-09, version 1. Användarmanual för

2015-09-09, version 1. Användarmanual för 2015-09-09, version 1 Användarmanual för Innehåll Skolverkets Mina sidor en introduktion... 2 Behörigheter i Mina sidor... 3 Lägg upp en behörighetsstruktur för Mina sidor... 4 Vem får ett användarkonto

Läs mer

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson

Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen. yhmyndigheten.se. Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Koll på pengarna! Om ekonomidelen i ansökan och den ekonomiska delen av tillsynen Sven-Owe Eriksson och Göran Olsson Agenda 1) Lag och förordning om ekonomi/finansiering 2) Uppbyggnad av budget och schablonerna

Läs mer

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan

Idrottslyftet En guide i hur man gör en ansökan Idrottslyftet 2013 En guide i hur man gör en ansökan Till att börja med Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Yrkeshögskolan Kvalificerade yrkesutbildningar, utformade utifrån arbetslivets behov av eftergymnasial kompetens Eftergymnasial utbildningsform En yrkeshögskoleutbildning

Läs mer

Tillträde till yrkeshögskolan

Tillträde till yrkeshögskolan Tillträde till yrkeshögskolan Presentation av en ny handbok YH-väst 2015-10-09 A. Bernharth Tillträde till utbildningen - en vanlig kritikpunkt vid tillsynen av YH Bland annat därför kom...... regeringsuppdraget

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Ansöka om projektmedel i Projektrummet

Ansöka om projektmedel i Projektrummet 1(11) Datum 2009-11-06 Ansöka om projektmedel i Projektrummet Läs all information om ansökningsomgången (utlysningen) Börja alltid med att läsa vad som krävs för den ansökningsomgång du tänker söka medel

Läs mer

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101

IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 IdrottOnline klubb Sök Idrottslyftet 111101 Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Hemsidan baseras

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE

IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE IDROTTSLYFTET 2016 ANSÖKNINGSGUIDE TILL ATT BÖRJA MED Logga in på föreningens sida i IdrottOnline Klubb (mer information hittar ni på www.idrottonline.se). Du kommer till första sidan genom att klicka

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport

Idrottslyftet 2014. En guide i hur man skickar in en återrapport Idrottslyftet 2014 En guide i hur man skickar in en återrapport Återrapportering Alla godkända ansökningar genererar automatiskt en återrapport på föreningens Idrottslyftssida. Det kan vara bra att omgående

Läs mer

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016

Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan. Återrapportering 2016 Statistisk årsrapport 2016 tabellbilaga Yrkeshögskolan Återrapportering 2016 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2016/487 ISBN: 978-91-87073-73-1 1 (78) Datum: 2016-05-02 Tabellbilaga till

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Yrkeshögskola vad är det?

Yrkeshögskola vad är det? Yrkeshögskola vad är det? Sven-Owe Eriksson & Maria Reinitz Yrkeshögskolan är den utbildningsform som kommer att växa snabbast de närmaste åren! Utbildningsminister Jan Björklund 2009-08-26 Myndigheten

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 254 Kommentarer

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval

Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd till annan platsfördelning och alternativt urval Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap. 15 högskoleförordningen (1993:100) Universitets och högskolerådet

Läs mer

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades

Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes och reviderades Denna vägledning är en revidering av den vägledning för ansökan om alternativt urval som fastställdes 2007-02-20 och reviderades 2007-10-30. Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone:

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Januari 2017 Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, andra halvåret 2016 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 februari 2017 och kan endast lämnas via Internet

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015

Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Maj 2015 Utbildning i svenska för invandrare: elever och kursdeltagare, första halvåret 2015 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Yrkeshögskolan i siffror

Yrkeshögskolan i siffror Yrkeshögskolan i siffror 2012 Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform där arbetslivet har en central och drivande roll Den här broschyren ger dig en kortfattad information om yrkeshögskolan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2014 till projekt: Damhockeysymposium 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild), så måste du skriva

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK FÖR KUNDLOGIN

ANVÄNDARHANDBOK FÖR KUNDLOGIN ANVÄNDARHANDBOK FÖR KUNDLOGIN Den här manualen innehåller en komplett guide för hur du använder Studentums kundlogin. Med ert kundlogin kan ni bland annat redigera er skolinformation och era utbildningar

Läs mer

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola

Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Instruktioner i Adoy - Ansökan till Lernias Yrkeshögskola Lernias yrkeshögskola använder Adoy som administrativt verktyg för ansökningar. Vi godkänner enbart digitala ansökningar via detta system och vi

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006.

VÅR SYN PÅ. Ledningsgruppsarbetet inom KY. Ledningsgruppens uppdrag. Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006. VÅR SYN PÅ Information från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning April 2006 Ledningsgruppsarbetet inom KY Ledningsgruppen för varje kvalificerad yrkesutbildning (KY) har mycket viktiga arbetsuppgifter.

Läs mer

Inloggning i Ladokportalen för personal

Inloggning i Ladokportalen för personal Inloggning i Ladokportalen för personal Ladokportalen är en webbtjänst som gör det möjligt för all personal att via webben få tillgång till uppgifter i Ladok. Gå till https://ladokportalen.hb.se Ange de

Läs mer

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10)

UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) UTV5 Lathund för lärare (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Obligatoriska frågor Sid 4 Logga in i UTV5 Sid 5 Startsidan Sid 6 Starta kursutvärdering Sid 8 Skapa formulär Sid 12 Redigera formulär

Läs mer

Botkyrka Vuxenutbildning

Botkyrka Vuxenutbildning 2013-02-19 Botkyrka Vuxenutbildning Så här gör du din ansökan Post Botkyrka Vägledningscenter, Utbildningsvägen 2, 147 85 TUMBA Besök Tumba gymnasium Tel 08-530 617 90 www.botkyrka.se/ansokanvux 2 [24]

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018

Utbildningar. inom yrkeshögskolan. Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 Utbildningar inom yrkeshögskolan Utbildningsplatser som avslutas 2013-2018 1 (5) Datum: 2013-05-10 Diarienummer: YH 2013/752 Innehåll 1 Bakgrund, syfte och innehåll... 2 2 Yrkeshögskolans utbildningsutbud...

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om ändring

Hur du skapar en ansökan om ändring Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-11-29 Hur du skapar en ansökan om ändring Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Innan du skickar in en ansökan

Läs mer

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping

Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Regler och rutiner för kommunal vuxenutbildning i Enköping Skriv text här Utbildningsförvaltningen Rektor 0171-625403 ulrika.rongelid@enkoping.se Dokumenttyp Beslutad av Gäller f.om. Gäller t.om. Externt

Läs mer

Webbstöd till leverantörer för

Webbstöd till leverantörer för Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa lärare (Uppdaterat ) Sida: 2 av 10 Innehållsförteckning WEBBSTÖD FÖR ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.

Manual webb-bidrag. Giltig från 2015-02-01. Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla. Manual webb-bidrag Giltig från 2015-02-01 Kontakt: Emilia Lindberg, turist- och fritidskonsulent 0456-82 22 51 emilia.lindberg@bromolla.se Innehåll 1. Inledning och webbadress 2. Lösenord 3. Logga in 4.

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för

Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar utveckling, mervärde och tillväxt för individ och samhälle. Myndigheten för yrkeshögskolans

Läs mer

Tilltra de till utbildningen

Tilltra de till utbildningen Tilltra de till utbildningen Vem kan söka? Vilka behörighetskrav gäller? Hur går antagningen till? Hur görs urvalet? Du som söker till vår Yh-utbildning Logistiker och Speditör har säkert en del frågor

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz

Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU- eller EES-land samt Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare för dig med utländsk examen från EU, EES eller Schweiz Ansökan om legitimation för lärare och förskollärare - för dig med utländsk examen från ett EU-

Läs mer

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 19

Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 19 Lathund fo r Schakt och TA - a renden Sida 1 av 19 Innehåll Skapa användare i systemet... 3 Inloggning... 4 Skapa ärende... 4 Fylla i schaktformuläret... 5 Obligatoriska fält som måste vara ifyllda för

Läs mer

Researchweb och FoU i VGR

Researchweb och FoU i VGR Viktig information Den 13/3 2015 lanserades den nya projektdatabasen FOU i VGR. Detta betyder att alla projekt inom VGR har flyttats dit (pågående och avslutade) från FoU i Sverige och ska arbetas med

Läs mer

För dig med examen från gymnasieskolan (Gy11) Uppdaterad november 2014 För att kunna bli antagen till en högskoleutbildning måste du ha vissa förkunskaper. Detta kallas att vara behörig. Förkunskapskraven

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning. Yrkeshögskoleutbildning (YH-utbildning) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier och stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna erbjuds inom branscher

Läs mer

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger?

Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Kobling mellom fagskoler og arbeidslivet et kjennetegn på robuste og innovative utdanninger? Malin Palm Linda Wiklund Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se

Myndigheten för yrkeshögskolan. myh.se Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling Besluta om vilka

Läs mer

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma

Obs Bilderna kanske inte är helt korrekta, text ändringar kan förekomma Skolvalet I den här manualen beskrivs hur du ska utföra skolvalet. Tacka Ja till den reserverade skolan (CTRL+Vänsterklick för att använda länken) Söka till annan skola Tack nej till den reserverade skolan

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt

Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt Guide till hur jag ansöker i Idrottslyftet 2015 för projekt: Ishockeyn Vill och Fair play & Respekt 1. Logga in på föreningens sida i IdrottOnline genom att klicka på hänglåset i högra hörnet (se bild),

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Instruktion sfi elever

Instruktion sfi elever November 2014 1 (8) Instruktion sfi elever Insamling av elever och kursdeltagare i utbildning i svenska för invandrare (sfi) andra halvåret, 1 juli 31 december 2014 Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Moderator: Margareta Landh, Myndigheten för yrkeshögskolan

Moderator: Margareta Landh, Myndigheten för yrkeshögskolan Program Moderator: Margareta Landh, Myndigheten för 08.15-09.00 Registrering och kaffebuffé 09.00-09.15 Inledning Pia Enochsson och Margareta Landh, Myndigheten för 09.15-10.00 Yrkeshögskolan möjligheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN 2017

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN 2017 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE TRAFIKLÄRARUTBILDNINGEN 2017 Vad är en Yrkeshögskoleutbildning Skall motsvara arbetsmarknadens krav Arbetslivet skall ha starkt inflytande över utbildningen. Stor del arbetsplatsförlagd

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE Det finns två sätt att gå till ansökningsformulärsidan: 1. http://kulturdatabasen.se/projektbidrag

Läs mer

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås

Ny inom YH. Seminariedag om yrkeshögskolan. Västerås Ny inom YH Seminariedag om yrkeshögskolan Västerås 2016-06-15 Välkomna Abraham Bernharth Christer Bergqvist Malin Swanström Camilla Hemgard Helén Carlsson Marianne Eklund Dan Andersson Staffan Bolin Marie

Läs mer