ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD..."

Transkript

1 ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD REGLERAD.....

2 Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer Ort Beställarens telefon Datum Haninge Kommun Nec underrättar I frågar om följande omständighet/er av betydelse för entreprenaden: Brnddning av idrottsv Ise bilaga: Omständigheten innebär/medför: Att ÄTA måstelbör utföras j form av (förslag på åtgärd/et): Ä T A:n bedöms kosta I avgå med kr Kompletterande projektering krävs., (AB 04) ÄTA:n bedöms hamna över gränsbeioppei. NeG måste awakta beställarens synpunkter innan ÄTA utförs. Ä TA:n orsakar väsentlig rubbning av de kalkylerade förutsättningarna för den övriga entreprenadens utförande. Kostnadsreglering skall ske. ÄTA:nlhindrel påverkar lidpjan I försenar entreprenaden (tidsförlängning).. -, Senas! ; måste Nee ha beställarens svar/beställning, annars uppstår hinder. Datum Signatur Beställarens svar: e- l- Arbetet beställs. UAnnat: Svar lämnas i PM. Anbud skalllamnas. Datum Signatur NCC Verksamhetssystcm O

3 NCC'" ÄTA nr: 37 Nec Constructio n Sveri ge AB Projekt Skoos-Ekeby Projektnummer Ort Beställarens telefon Datum Haninge Kommun Tungelsta Beskrivning Bräddning av idrottsv. Samt diverse va inkopplingar och rasering av gammal v63. Påslag Typ av påslag % sats l 12% 2 10% 3 4 Kod I Specifikation I Mängd Pris enligt MF 1.0 I Eoh I " Pris/Enh I Nettobelopp I II Bruttobelopp Bandgrävare 44.0 tim Elektriker 60.0 tim l Yrkesarbetare 16.0 lim \68 7 J 68 VA material 1.0 " l KRONOR ~,.. Moms 25% Fl>' Nrt: ~,.. SUMMA KRONOR FII<IIP._. NCC Verksamhetssystem <O

4 AhiselI Sverige AB Lovoraniörens handläggare TOl'iMY BJURNER f Avtalsnummer EDI FAKTURA Fakturadatum Köpare NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB STOCKHOLM/MÄLARDALEN SOLNA VAT nr. SE Ert referens"r (1) Anges vid betalning! (Fakturanummer) Underkonto Anläggnlngsldentltet Er referena JAN FRöLINGER /HENRIK SVENSSON Leverantörens ordornummer Hemkostnadsställo Ert bestallnlogsnrlbestjllnlngsdatum / Leveransadress (om Bnnan än postadress) IDROTTSVÄGEN TUNGELSTA Artikelnummer BeskrivnIng Resurskonto Förfallodatum Betalning oss tillhanda Kvantitet Enhet A.pris Avdragl tillägg Belopp QOX32 ANBORRN-BYGELTYP 3800 Följes edelsnr: X50 ANBORRN-BYGELTYP 3800 Fö1jesedelsnr : ST ST 1480, 5 l 447, , 50 S:a nettobelopp exkl. moms S:a momsbelopp Oresavrundning An BETALA SEK 2 928, , 03 0, ,13 Momsspecifikation Momssats % Nettobelopp Momsbelopp 25, , , 03 Totalt 2 928,10 732, Post Ahlseli Sverige AB Bankgiro Bosö k PlusGIro Momsreg nr SE Organlsatlonsnummer Vllnnehar F skattescdel

5 AhiselI Sverige AB l.everantörens handläggare TOMMY BJURNER Avtalsnummer Anläggningsidentilet LoVOflIntOrens ordernummer EDIFAKTURA Fakturadatum Köpare NCC CONSTRUCTION SVERIGE AB STOCKHOLM/MÄLARDALEN SOLNA VAT nr. SE Ql Ert referensnr Er referens JAN FRÖLINGER Hemkostnadsslällo Anges vid betalning! (Fakturanummer) Undorkonto Ert bostlllnlngsnrlbestlllnlngsdalum / Leveransadress (om annan än postadress) HÄMTAS AV KUNDEN HOS OLAS KUNGENS KURVA Artikelnummer Beskrivning Resurskonto Förfallodatum Betalning oss tillhanda Kvantitet Enhet A-pris Avdragl tillägg Belopp SADELGRENRöR20Q-380X GR Följesedelsnr : S"I: 900, , SADELGRENRÖR X GR Följesede1snr : l ST, 730, , ' ST FÖRLÄNGNINGSBAND TILL 45 GSADEDELGREN RÖR Fö1jesede1snr: , , 50 S:a nettobelopp exkl. moms S:a momsbelopp Öresavrundning ATT BETALA SEK 3 746, , 69 0, ,43 MomsspeCifikation Momssats % Nettobelopp 25, , 74 Momsbelopp 936, 69 Totalt 3746,74 936, Post Ah1se11 Sverige AB Bankgiro Besök PIusGiro Momsreg_nr SE Organisationsnummer Vi Innehar F-skattesedIlI

6 FAKTURA Fakturadatum Kundnummer Fakturanummer nO SIda1 J 1 VATTENFALL ~ - Er referens Ert momsreg.nr. Peter Knutsson SE Nec Construetion Sverige AB Malmö. Vår referens nummer Bokföringsdatum Jonas Gustavsson 070-& Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med Riksbankens referensränla + 6%. om ej annat avtalats. lagstadgad avgift debiteras för skriftlig påminnelse. Ev. anmärkning mot denna faktura emotses Inom 10 dagar. Var god ange fakturanummer vid bela l nrn~ BetalnillgSvillkor 30 dagar netto. Ukvid oss tillhanda senast VI har F-skattebevis. Benämninglbeslällning Summa. Projekt : SM, Elmontörer Skogs-Ekeby, Tungelsta Best.nr : Projnr I Omvänd skattskyldighet för byggtjänster enligt ML gäller Enl spec Henrik Svensson _, ~' Elmontörer Skogs-Ekeby, Tungelsta Montör Inkl. Tr, Fordon -, -~ _--...-= Y_- -. ~_ - Serviceorder: H 530,00 147,340,00._ - _.,... Delsumma Elmontörer Skogs-Ekeby, Tunge!sta Summa Elmontörer Skogs-Ekeby, Tungelsta 147,340,00 147,340,00 Summa netto 147,340,00 Totalt att belala SEK 147_340,00 VATTENFAll SERVICE SYD AB TEL.EFON +46 (0) SE~168TAOLlHÅTTAN ORGANISATIONS NR: FAX NR: (0) STYRELSENS SATE: W'm/.vattenfall.com TROllHÄTTAN MOMSREG NR: BANK: SE NOROEA SVERIGE AB SE-lOS 71 STOCKH0lJ..1 PLUSGlAD: SWlFT(BIC): NOEASESS BANKGIRO; IBANNR: se

7 ... '.,,. " o!".., 18i j.,.... ~.\ "... ".'.

8 p.. "iekt: Idrottsvägen ÄTA 37 ",I 30)1"1 - ~ 110 tf/o 'lit o 2..NlJ ~~~~~~~~-1-r!-=t~~=j o2~~ 200& G:\cONSlStockholm MlllardalenlAvd MarklAffc JAGIPeter KnutssonlSkogs Ekeby'lDagbok-ATA Skogs Ekeby'Mängder 100rottsvagen.xls 2

9 Mängder Pr(,je~(t: Idrottsvägen ÄTA 37 het Mäng 110 :0JA ' )t{. ~J ffi ((1-7 ~ 200~''' G "'~!~~...:.. ~~.tjj.l:ta foyl.1l."""'''" CONS\S-'m """"",,,., mo 3

10 ~.uij l,- l:lom D? '''' 5110 J".': il... _......,... ;o.l r' 1, f :::.. f- i i i, " t! oi, ~,.. r-''' j /

AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD...

AlA HANINGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM... BEDÖMD... REGLERAD... AlA 5 HANINGE KMMUN M-511 SKGS EKEBY og-d I-n INKM.... BEDÖMD..... REGLERAD....... Produion Kund nr: Fakturaunderlag bj.nrlegetfakt.nr: T-20'07-04=''- Datum: 2007-06-14 Vår ref: Ted lindberg rg nr kund:

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 09) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Urval till ortodontibehandling

Urval till ortodontibehandling Koncernkontoret Avd Koncerninköp Enhet Medicinskt material Karin Forsberg Strategisk inköpare Telefon: 040-675 35 08 E-post: karin.l.forsberg@skane.se Datum 2011-11-18 Diarienr 1100709 1 (8) Urval till

Läs mer

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Inköp i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2052-01-12 Moms tillbaka för november månad. 2. 2052-01-29 Inkommen betalning av utestående faktura. 3. 2052-02-12 Moms betalning för december

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05)

ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) ENTREPRENADKONTRAKT (ABS 05) Detta formulär jämte bilagor avseende ändringar och tilläggsarbeten är avsett att användas vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus som

Läs mer

Retursedel Campingvaruhuset.se

Retursedel Campingvaruhuset.se Retursedel Campingvaruhuset.se Kunduppgifter Ordernummer: Förnamn: Person/kundnummer: Efternamn: Adress: Postnummer: Ort: Returinformation Här anger du information om varför du retunerar din beställning.

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat

Läs mer