Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inköp i ADJob 4.5. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls."

Transkript

1 Inköp i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor som står i licensen. ADJob och uppgifterna i dokumentationen kan ändras utan föregående varning och ska inte ses som ett åtagande. ADJob Nordic AB tar inte på sig något ansvar eller skyldigheter för eventuella fel och felaktigheter som kan finnas i denna handbok eller i programvaran. ADJob Nordic AB, Häggelundsvägen 17, Ulricehamn Tel ,

2

3 ADJOB Inköpsflödet i ADJob 1 Förfrågan Offerten Inköpet Leverantörsfakturan... 5 Arbetsgång Förfrågningar 1. Gör inställningar på Förfrågningar Mata in Ny Förfrågan Skriv ut och mejla din Förfrågan Byt status till Bevakning Notera pris, kommentarer och välj en leverantör Hur återanvänder du din Förfrågan? Arbetsgång Offerter 7. Gör inställningar på Offerter Skapa Offert av en Förfrågan Offert med flera Förfrågningar Skriv ut och Byt Status på Offerten till bevakning Om Offerten accepteras Om förutsättningarna ändras Arbetsgång Inköp 14. Gör inställningar på Inköp Komplettera Inköpet som skapats från Offerten / Förfrågningen Byt Status till Beställd eller Levererad Arbetsgång Leverantörsfakturor Allmänt om Leverantörsfakturor Ange vilka inköpskonton som ska kopplas till Jobb Preliminärregistrera Leverantörsfakturan Attestering och komplettering Färdigkontering Debiteringsunderlaget där allt samlas... 22

4 4 ADJOB 4.5

5 ADJOB Inköpsflödet i ADJob En steg-för-steg-handbok som visar ett exempel hela vägen. Handboken hänvisar till detaljer i Handbok ADJob 4.3 samt Offerter i ADJob 4.3. Gäller varianterna Classic och Total. Q Förfrågan E Offert Inköp Leverantörsfaktura Fokus är på Inköpets väg genom ADJob. Från det att du frågar din leverantör vad kostar det? tills du får leverantörsfakturan. Denna process kan ta flera månader. Under hela denna tid gäller det att hålla reda på vad som sagts och vad som levererats. 1 Förfrågan Ofta är det din kund eller prospekt som frågar dig vad kostar det?. Om du behöver underleverantörer eller underkonsulter, frågar du i din tur. Gör du en skriftlig Förfrågan, spar du mycket tid och slipper diskussioner vid ett senare tillfälle. Förfrågningar har en nummerserie som börjar med bokstaven Q (Exempel Q ) 2. Offerten I L Förfrågningarna bildar tillsammans med byråns arvode grunden för din Offert. Ofta handlar det om flera Förfrågningar på en Offert. Ibland är det bara en Förfrågan. Offerter har en nummerserie som börjar med bokstaven E (Exempel E ) 3. Inköpet Antingen skapar du din beställning direkt från Förfrågan. Eller bildas beställningarna automatiskt när du ändrar status på Offerten till accepterad. Eftersom du redan har gjort grunden för beställningen när du gör din Förfrågan, krävs inte mycket arbete för att skapa även en skriftlig beställning. En skriftlig beställning minskar risken för missförstånd och kan bidra till att öka lönsamheten. Inköp har en nummerserie som börjar med bokstaven I (Exempel I ) 4. Leverantörsfakturan En tid efter att din beställning har levererats, kommer Leverantörsfakturan. Du kan då möta din beställning med Leverantörsfakturan. På så sätt godkänner du eller verifierar att beloppet och Leverantörsfakturan är OK. Leverantörsfakturor har en nummerserie som börjar med bokstaven L (Exempel L ). Leverantörsfakturor är också en del av bokföringen och har samma verifikationsserie i bokföringen.

6 6 ADJOB 4.5

7 ADJOB Förfrågningar E Offert Q I L Förfrågan Inköp Leverantörsfaktura Förfrågan Q Datum Vår referens Mats Olsson Svar före V g ange vårt förfrågningsnummer på er faktura. Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Format A4 Antal sidor 4 Färger 4+4 Repro Papper pdf från oss MultiArt 90 g Upplaga 1000 Efterbehandling Falsas Övrigt Leveranstid Levereras till Offererat pris Faktureras Med vänlig hälsning ADJob Nordic AB Postadress: Box, Halmstad, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

8 8 ADJOB 4.5 Arbetsgång Förfrågningar 1. Gör inställningar på Förfrågningar Dokument > Förfrågningar > Inställningar Se Handbok ADJob 4.3 för mer detaljerad beskrivning. 1. Allmänt 2. Förfrågningar Layout OBS! Det är en fördel om du har samma layout som beställningen. 3. Beställningsmallar. Knyts till respektive Inköpskod. Se Prislista. OBS! Samma mall som för Inköp 2. Mata in Ny Förfrågan Dokument > Förfrågningar > Ny Förfrågan Välj rätt Inköpskod från Prislistan. Beställningsmallen som är knuten till denna Inköpskod läses in när du lämnar fältet. Har du inget Jobbnummer, behöver du inte ange detta nu. Ange kundens namn och kontaktperson samt ansvarig hos er. Ge Förfrågningen en tydlig rubrik eller ämne samt fyll i beskrivning. Du kan lätt lägga till eller ta bort listrader. Se menyn Alternativ. Låt dessa rader finnas med på Förfrågningen även om du inte använder dem. De behövs senare till beställningen. Dubbelklicka för att lägga till en eller flera leverantörer. Hämta upp leverantören på vanligt sätt. Noteringsfält och offertsumma behövs vid ett senare tillfälle. Leverantören får status Bevakning som förval.

9 ADJOB Skriv ut och mejla din Förfrågan Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Skriv ut Skriv ut Förfrågan till skärm och granska. Skriv ut till skrivare och välj Save as PDF. Observera att det finns även möjlighet att mejla PDF direkt. I Windows väljer du en virtuell skrivare typ Adobe pdf. Eller som i exemplet nedan CutePDF. Bifoga pdf-dokumentet på samma sätt. Har du skrivit in mejladress på personnivå i ADJob, finns dessa nu i minnet och du kan klistra in dem i hemlig kopia eller motsvarade. Då ser inte mottagaren de andra som fått mejlet. Bifoga pdf-dokumentet 4. Byt status till Bevakning Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Byt Status För att lättare se vilka Förfrågningar du skickat, Byt Status till Bevakning.

10 10 ADJOB Notera pris, kommentarer och välj en leverantör Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Ändra När du får in priserna från dina leverantörer kompletterar du din Förfrågan. Skriv in priset från leverantören. Kommentera vid behov. Byt Status till Accepterad på den leverantör du valt. 6. Hur återanvänder du din Förfrågan? Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Byt Status I detta läge har du tre alternativ: 1. Skapa Offert av Förfrågningen. Se punkt 8 2. Skapa Offert med flera Förfrågningar Se punkt 9 3. Skapa Inköp direkt av Förfrågningen. Se punkt 17

11 ADJOB Offerter E Offert Q I L Förfrågan Inköp Leverantörsfaktura Offert E Datum Grossistföretaget AB Mikael Persson Box 12 SE Göteborg Er referens Mikael Persson Vår referens Mats Olsson Giltig till Betalningsvillkor 30 dagar netto Moms, bud och frakter tillkommer. Vi delfakturerar månadsvis upparbetade tider och utlägg. Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Format: A4 Antal sidor: 4 Färger: 4+4 Repro: pdf från oss Papper: MultiArt 90 g Upplaga: 1000 Efterbehandling: Falsas Produktionsledning 4,00 tim 4 000,00 Tryckning Q ,00 Summa SEK ,00 Med vänlig hälsning Test AB Godkännes Grossistföretaget AB Mats Olsson Mikael Persson ADJob Nordic AB Postadress: Box, Halmstad, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

12 12 ADJOB 4.5 Arbetsgång Offerter 7. Gör inställningar på Offerter Dokument > Offert > Inställningar > Generella Se Handbok ADJob 4.3 och Offerter i ADJob för mer detaljerad beskrivning. 1. Allmänt OBS! Inställning för att Inköpet ska följa med till Jobbet när du accepterar Offerten. 2. Offert Layout OBS! Det är en fördel om du har ungefär samma layout som Kundfakturor. 3. Offertrubriker. 4. Kalkylunderlag. Se även specialhandboken Offerter i ADJob.

13 ADJOB Skapa Offert av en Förfrågan Dokument > Förfrågningar > Hitta / Lista > Byt Status > Skapa Offert Innehåller inte Offerten mer än en Förfrågan, är det ett mycket snabbt sätt att skapa en Offert. Det bildas då en normal Offert där du kan komplettera både kalkyl och Offert. Se separat handbok Offerter i ADJob. Offerten fylls i med de uppgifter som Förfrågningen har. Komplettera och ändra i kalkylen. Skjut in listrader om det behövs. När du är klar med kalkylen, klickar du på Uppdatera Offert Komplettera och ändra i beskrivningen. Spara Offerten.

14 14 ADJOB Offert med flera Förfrågningar Dokument > Offert > Ny Offert Innehåller Offerten flera Förfrågningar, gör du Offerten på vanligt sätt. Antingen väljer du en Normal eller Komplex Offert. I fältet för Kod skriver du in numret på Förfrågan som läses in och kopplas till Offerten. För att kunna läsa in Förfrågningen, måste en leverantör vara accepterad. Gör din kalkyl som vanligt. När du behöver hämta upp en Förfrågning, skriver du in Q-numret. Forsätt med nästa Förfrågning Uppdatera Offerten och komplettera med beskrivning etc. 10. Skriv ut och byt Status på Offerten till Bevakning Dokument > Offert > Hitta / Lista > Byt Status När Offerten är skickad till kund (via mejl - Se Förfrågan), lägger du Offerten på bevakning.

15 ADJOB Om Offerten accepteras Dokument > Offert > Hitta / Lista > Byt Status Finns inget Jobbnummer på Offerten, får du möjlighet att mata in Jobbet direkt efter att du ändrat status på Offerten. Komplettera med Mapp och Jobbtyp samt spara det nya Jobbet. Inköpet från Offerten ligger automatiskt på Jobbet om du har denna inställning. Inköpet får status Utkast och tas inte med på Debiteringsunderlag och Nuläge. Gå Till Inköpet, komplettera och skicka till din leverantör. OBS! Du kan stänga av denna funktion se punkt 7.

16 16 ADJOB Om förutsättningarna ändras Ibland säger kunden OK men ändrar något. Detta kallas oren accept och innebär att du bör skicka en ny Offert med de nya förutsättningarna. Här är en arbetsgång som minskar dubbelarbetet och ökar tydligheten: 1. Hitta Offerten och duplicera originalofferten. Spara utan ändringar. Kopian får ett nytt Offertnummer. Du kan även byta status till Utkast på originalofferten. Dokument > Offert > Hitta / Lista > Duplicera Offert 2. Gå till Förfrågningar Dokument > Offert > Gå Till 3. Uppdatera den aktuella Förfrågningen med nya förutsättningar och nytt inpris. Dokument > Förfrågningar > Ändra Förfrågan I exemplet har vi ökat upplagan med 1000 ex och även priset från leverantören. När du sparar, får du möjlighet att uppdatera även kopian av Offerten. Uppdatera aldrig originalofferten!

17 ADJOB Inköp E Offert Q I L Förfrågan Inköp Leverantörsfaktura Beställning I Datum V g ange vårt beställningsnummer på er faktura Tryckeriet AB Box 1 SE Borås Er referens Pelle Svensson Vår referens Mats Olsson Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Format A4 Antal sidor 4 Färger 4+4 Repro Papper pdf från oss MultiArt 90 g Upplaga 2000 Efterbehandling Falsas Leveranstid 12 mars 2011 Levereras till Älvsjömässan Stockholm Offererat pris :- Faktureras Faktureras Mikael Persson, Grossistföretaget AB Box 12, Göteborg Tel Test AB ADJob Nordic AB Postadress: Box, Halmstad, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

18 18 ADJOB 4.5 Arbetsgång Inköp 14. Gör inställningar på Inköp Jobb > Inköp > Inställningar > Personliga / Generella Se Handbok ADJob 4.3 för mer detaljerad beskrivning. 1. Allmänt 2. Beställningar Layout OBS! Det är en fördel om du har samma layout som Förfrågningar. 3. Beställningsmallar. Knyts till respektive Inköpskod. Se Prislista och Förfrågningar. 15. Komplettera Inköpet som skapats från Offerten / Förfrågningen Jobb > Hitta / Lista > Gå Till > Inköp > Ändra Inköp Oftast är det lättast att hitta Inköp via Jobb. Hitta Jobbet och gå till Inköp. OBS! Detta Inköp har kopierats från Förfrågningen som är knuten till Offerten. Det enda du behöver göra är att komplettera. Se inställning Offerter punkt 7. Observera att du kan läsa in alla adresser som finns i adressregistret. Se menyn Alternativ. I exemplet är Förfrågningen kompletterad med ytterligare information. 16. Byt Status till Beställd eller Levererad Jobb > Inköp > Hitta / Lista > Byt Status Det är först när du ändrat status till Bevakning som du ser Inköpet på rapporten Nuläge. Vill du ha maximal koll på Inköp, ändrar du även status till Levererad.

19 ADJOB Leverantörsfakturor E Offert Q Förfrågan I Inköp L Leverantörsfaktura tryckeriet ab Faktura Datum Förfallodatum Test AB Box SE Halmstad Er referens Mats Olsson Vår referens Pelle Svensson Se till att leverantören anger ditt Inköpsnummer! Folder - Inbjudan till Mässan Tryckning enl ert beställningsnummer I ,00 Frakt till Älvsjö 675,00 Summa SEK ,00 Moms 25% SEK 3 919,00 Att betala SEK ,00 Godkänd Jobbnr Inköpsnr Mats : I :- Är det oklart, komplettera med ytterligare information Anmärkningar mot denna faktura ska göras inom 8 dagar. Vid betalning efter förfallodagen debiteras 0,035 % ränta per dag. Tryckeriet AB Postadress: Box, Göteborg, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro:

20 20 ADJOB 4.5 Arbetsgång Leverantörsfakturor Allmänt om Leverantörsfakturor För bästa möjliga kontroll över Inköpshanteringen, bör man ankomstregistrera alla Leverantörsfakturor i ADJob och även boka av när de är betalda. Risken att man missar något Inköp är då i praktiken obefintlig. Har du beställt via ADJob, finns redan ett Inköpsnummer som du möter och verifierar när Leverantörsfakturan kommer. Finns inget Inköp matar du in nytt Inköp i samband med ankomstregistrering av Leverantörsfakturor. Ofta är det projekt- eller produktionsledare som beställer och någon ekonomiansvarig som sköter ankomstregistrering. Genom att attestera och komplettera Leverantörsfakturan med Inköpsnummer och / eller Jobbnummer minskas risken för fel. Se föregående sida. 17. Ange vilka Konton som ska kopplas till Jobb Huvudmeny > Inställningar > Kontoplan > Ändra Konto 18. Preliminärregistrera Leverantörsfakturan Leverantörsfakturor > (Alternativ) Ny Leverantörsfaktura Genom att registrera preliminärt minskas risken för att Leverantörsfakturor försvinner.

21 Faktura Test AB Datum ADJOB 4.5 Förfallodatum SE Halmstad 21 Box 19. Attestering och komplettering Er referens Mats Olsson Se till att leverantören Vår referens Pelle Svensson anger ditt Inköpsnummer! När Leverantörsfakturan är preliminärregistrerad i ADJob, lämnas fakturan ut för attest. Ska det vidarefaktureras, kompletteras fakturan med: Alternativ 1. Folder Inköpsnummer - Inbjudan till om Mässan det finns. Tryckning enl ert beställningsnummer I ,00 Frakt till Älvsjö 675,00 Alternativ 2. Jobbnummer om det är frågan om ett nytt Inköp. Summa SEK ,00 Moms 25% SEK 3 919,00 Att betala SEK ,00 Godkänd Jobbnr Inköpsnr Mats : I :- 20. Färdigkontering Är det oklart, komplettera Leverantörsfakturor > Lista > Preliminärregistrerade med ytterligare information När Leverantörsfakturan är attesterad och klar, ska dessa konteras klart. Anmärkningar mot denna faktura ska göras inom 8 dagar. Vid betalning efter förfallodagen debiteras 0,035 % ränta per dag. Tryckeriet AB Postadress: Box, Göteborg, Tel: F-Skattebevis finns. Momsreg: SE , Bankgiro: Exemplet visar att ett Inköp ska mötas exakt och ett nytt Inköp ska matas in på samma Jobbnr. I de fall det är frågan om att möta eller verifiera ett Inköp behövs normalt ingen justering. Möjligen att inpriset förändras. Finns inget Inköp talar du om att du vill registrera ett Nytt Inköp. Komplettera detta Inköp med Inköpskod samt Ämne för att underlätta för faktureringen. Se Debiteringsunderlag nästa sida.

22 22 ADJOB Debiteringsunderlaget där allt samlas Jobb > Hitta / Lista > (Alternativ) Skriv ut > Debiteringsunderlag Observera att det finns många inställningar för denna rapport. Exemplet nedan har inställning Inriktning Inköp. Debiteringsunderlag Alla poster Grossistföretaget AB Box 12, Göteborg Tel Handelsvägen 12, Göteborg Mikael Persson, Lås & Beslag Trycksaker Folder inbjudan till Inköpsmässan 2011 Ansvarig: Mats Olsson Prislista: 1 Standard, Debitering: Normaljobb Startdatum: Översikt Kalkyl Inmatat Fakt Ofakt Arvode (0,00 tim) 2 000,00 Inköp (Påslag: 1732,00) , , ,00 Delsumma , , ,00 Detta Inköp är helt nytt direkt från Leverantörsfakturan Arvode per Kod Kalkyl Inmatat Fakt Ofakt Produktionsledning (0,00 tim) 2 000,00 Totalt Arvode (0,00 timmar) 2 000,00 Bud och frakt Inpris Fakt Ofakt I Bud till Älvsjö 675,00 776,00 L Tryckeriet AB Totalt Bud och frakt 675,00 776,00 Tryckning Inpris Fakt Ofakt I Folder inbjudan till , ,00 Inköpsmässan 2009 L Tryckeriet AB Totalt Tryckning , ,00 Offerter Kalkyl Offert Diff? E Accept , ,00 Detta Inköp fanns tidigare och är verifierat med Leverantörsfakturan Beräknat Täckningsbidrag - Vinst/Förlust Inmatat TB Fakt TB Vinst / Förlust Fakturerat TB - Inmatat TB = Vinst / Förlust 1 732, ,00 Test AB ADJob 430/ :07 1-1

23 ADJOB

24 Denna handbok distribueras digitalt i form av ett pdf-dokument. Både miljövänligt och ekonomiskt. ADJob Nordic AB Häggelundsvägen 17 SE Ulricehamn Tel

Offerter i ADJob 4.3. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

Offerter i ADJob 4.3. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare. ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. ADJob 4.3 revision 1.7 eller nyare Offerter i ADJob 4.3 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

E-faktura i ADJob 4.3

E-faktura i ADJob 4.3 E-faktura i ADJob 4.3 ADJob 4.3 ADJob Nordic AB 1985-2011. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5

INNEHÅLL. Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 FAKTURERING 1 INSTALLATION MENYERNA REGISTER INNEHÅLL Systembeskrivning 3 Knappar - handhavande 3 Kom igång snabbt 4 Säkerhetskopiering 5 Huvudmeny 6 Register 7 Order 8 Fakturering 8 Kundreskontra 9 Rapporter

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Handbok Leverantörsreskontra

Handbok Leverantörsreskontra Region Skåne Regionfastigheter Handbok Leverantörsreskontra Handbok LR Regionfastigheter 1 (47) Leverantörsreskontra Översikt...3 Vad händer i redovisningen?...4 Fakturastatus...5 Leverantörsregister...5

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.

Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24. E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs. Information om med ekonomifunktioner för Rebus - Box 341 Oppundavägen 28 641 23 KATRINEHOLM Tel: 0150-48 93 60 Fax: 0150-333 24 E-post: rebus@abergs.se Webb: www.abergs.se/rebus 1 Rebus - Resebyråmodul

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt

Senaste revisionsdatum: 2014-06-30. evry.com. Användarhandledning. Webbtjänsten Schakt Senaste revisionsdatum: 2014-06-30 evry.com Användarhandledning Webbtjänsten Schakt Innehållsförteckning 1 Inledning 4 1.1 Webbtjänsten Schakt 4 1.2 Detta material 4 1.3 Definitioner 4 1.3.1 Roller 4 1.3.2

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering...

ALLMÄNT... 4. Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4. Menyer... 4. Undermenyer... 4 Byta företag... 5. Rollhantering... Innehåll ALLMÄNT... 4 Inloggning... 4 Avtal... 4 Användarnamn... 4 Lösenord... 4 Menyer... 4 Menyer... 4 Undermenyer... 4 Byta företag... 5 Rollhantering... 5 Modulhantering... 5 Favoriter... 5 UPPLÄGG

Läs mer

Fakturering Bokfo ring Kassa

Fakturering Bokfo ring Kassa Hogia Smart Manual Fakturering Bokfo ring Kassa Bilaga: Smart fakturering Husabete Din första blick på Hogia Smart... 7 Toolbaren... 7 Sidan Mitt företag... 8 Hjälpen... 8 Hogia Smart forum... 8 E-post...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem.

Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Kom igång med Norstedts Redovisning/ Affärssystem. Ekonomi-, CRM- och e-handelslösningar för verksamheter med 1 50 anställda. Innehåll 3 Inledning 5 Så här kommer du igång 6 Verifikatsregistrering 8 Rätt

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Versionsdokumentation november 2008

Versionsdokumentation november 2008 Versionsdokumentation november 2008 Innehållsförteckning Allmän information... 3 Kom-igång guider... 3 Hjälpavsnitt... 3 Informationstexter... 3 Bokföring och fakturering... 4 Periodisering av kundfaktura...

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer