ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning"

Transkript

1 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige. ABB:s krav på Svefaktura baseras på Svefaktura Bas enligt Svefaktura standard, som beskrivs på ABB kan idag inte ta emot bilagor som en del av efakturan. e-fakturor skickas till ABB via vår partner Strålfors AB, som ansvarar för den tekniska uppkopplingen med ABB:s leverantörer och ev andra VAN-leverantörer. Se bild på denna sida och också Produkter & Tjänster/Leverantör till ABB/Fakturahantering/Elektronisk fakturering där mer information anges. Kontaktpersoner kring svefaktura anges på nästa sida i denna specifikation. En ny uppkoppling till ABB ska alltid starta med en testfas för att verifiera att fakturorna innehåller all erforderlig information. Innan sådan test kan genomföras kontaktas Utredningsgruppen på ABB Telephone: +46 (0) eller mejl ABB vill veta följande: * Att ditt företag kommer att skicka dina fakturor i svefaktura-format * Ditt företags fullständiga namn och adress * Ditt företags organisationsnummer * Ditt företags kontaktperson. Ange namn, telefonnummer och e-postadress. Vid beskrivning av ABB:s krav på Svefaktura har vi utgått från den fakturabild vi ser i vårt fakturahanteringssystem. Varje fält har ett nummer som på följande sidor ges mer utförlig förklaring. Sist i dokumentet finns anvisning om hur "Headern" på svefakturafilen ska se ut för att kunna tas emot av Strålfors. 1(13)

2 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Kontakter Kontakter ABB AB Main contact Invoices: Utredningsgruppen Tel: +46 (0) Strålfors AB (VAN Services / communication) Customer Service Sweden Tel: +46 (0) (13)

3 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Fakturabild H41 H11 H42 H12 H44 H14 H13 H60 H45 H43 H21 H51 H52 H22 H24 H25 H23 H61 H62 H63 H31 H32 H33 H35 H34 H64 H65 H71 H71 H46 L11 L12 L19 L18 L14 L15 L17 L16 L20 L22 L21 L24 L23 L13 L25 S11 S12 S14 S13 S16 S18 S15 S17 S19 S21 S23 S20 S22 H01 H02 H51 H06 H05 H04 H52 H53 H10 H03 H07 H08 H09 H54 3(13)

4 InvoiceDetailRequestHeader H01 X Leverantörens adress - Namn Kontorsmaterial AB Leverantörsnamn <cac:sellerparty> - <cac:partyname> <cbc:name>kontorsmaterial AB</cbc:Name> </cac:partyname> H02 X - Box/Gata Box 3579 Leverantörens gatuadress alt box <cac:sellerparty> - <cac:address> <cbc:streetname>box 3579</cbc:StreetName> H03 X - Ort Brastad Leverantörens Ort <cac:sellerparty> - <cac:address> <cbc:cityname>brastad</cbc:cityname> H04 X - Postnr Leverantörens Postnummer <cac:sellerparty> - <cac:address> <cbc:postalzone>12345</cbc:postalzone> H05 X - VAT-nr SE vv101 Leverantörens VAT-nr <cac:sellerparty> - <cac:partytaxscheme> <cac:companyid>se vv101</cac:companyid> </cac:partytaxscheme> H06 - Orgnr Används fn ej av ABB <cac:sellerparty> - <cac:partytaxscheme> <cac:companyid> vv1</cac:companyid> <cac:id>swt</cac:id> </cac:partytaxscheme> H07 X - Tfnnr - Landskod H08 X - Tfnnr - Riktnr 46 (470?) Se också H64 <cac:sellerparty> <cac:party> <cac:contact> <cbc:name>sellersgeneralcontact</cbc:name> <cbc:telephone> </cbc:telephone> <cbc:telefax> </cbc:telefax> </cac:contact> 33 4(13)

5 H09 X - Tfnnr Abonnentnr H10 X - Landkod SE Leverantörens landskod. <cac:sellerparty> <cac:partytaxscheme> - <cac:country> <cac:identificationcode>se</cac:identificationcode> </cac:country> H11 X Fakturaadress - Namn ABB AB Fakturamottagarenamn - <cac:buyerparty> - <cac:partyname> <cbc:name>abb AB</cbc:Name> <cbc:name>"abb:s affärsenhet"</cbc:name> </cac:partyname> H12 X - Fe Fe 6610 Fakturamottagarens Box- eller Fe-nr ska finnas med. - <cac:buyerparty> - <cac:address> <cbc:postbox>fe 6610</cbc:Postbox> H13 X - Ort ÖSTERSUND Fakturamottagarens Ort - <cac:buyerparty> <cbc:cityname>östersund</cbc:cityname> H14 X - Postnr Fakturamottagarens Postnummer - <cac:buyerparty> <cbc:postalzone>83984</cbc:postalzone> Mappningen ska lägga svefakturans båda Name-taggar i cxml:s Name-tagg och med komma efter första Name. Ex "ABB AB, H21 X Kundadress - Namn ABB AB C/O AA Logistic Köparens företagsnamn Finns ej i svefaktura. H11 används. Fakturaadress används H22 X - Box/Gata Box 6610 Köparens gatuadress alt box Finns ej i svefaktura. H12 används. Fakturaadress används H23 X - Ort VÄSTERÅS Köparens Ort Finns ej i svefaktura. H13 används. Fakturaadress används H24 X - Postnr Köparens Postnummer Finns ej i svefaktura. H14 används. Fakturaadress används H25 X - VAT SE Köparens momsregistreringsnummer. - <cac:buyerparty> - <cac:partytaxscheme> <cac:companyid>se </cac:companyid> </cac:partytaxscheme> </cac:party> </cac:buyerparty> 5(13)

6 H31 Leveransadress - Namn ABB AB C/O AA Logistic Leveransmottagarens företagsnamn - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:department>abb AB C/O AA Logistic</cbc:Department> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H32 - Mottagarens namn Godsmot. Mimer Kerstin Drugge Person hos leveransmottagaren. <cbc:department>godsmot. Mimer, Kerstin Drugge</cbc:Department> H33 - Box/Gata Stora Gatan 3 Leveransmottagarens gatuadress alt box - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:streetname>bnr 347/FINNSLÄTTEN</cbc:StreetName> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H34 - Ort VÄSTERÅS Leveransmottagarens Ort - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:cityname>västerås</cbc:cityname> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H35 - Postnr Leveransmottagarens Postnummer - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:postalzone>72136</cbc:postalzone> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H41 X Fakturanr <ID> </ID> H42 X Fakturadatum <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> H43 X Betalningsfrist 61 Beräknas av ABB som H45-H42 Beräknas som H45- H42 H44 Betalningsvillkor 60 dagar efter fakturadatum på godkänd faktura H45 Förfallodatum Efter beräknas detta av ABB som Fakturadatum + Betalningsfrist <cac:paymentterms> <cbc:note>60 dagar efter fakturadatum på godkänd faktura</cbc:note> </cac:paymentterms> <cac:paymentmeans> <cac:paymentmeanstypecode>1</cac:paymentmeanstypecode> <cbc:duepaymentdate> </cbc:duepaymentdate> H46 Leverantörens Förfallodatum <cac:paymentmeans> <cac:paymentmeanstypecode>1</cac:paymentmeanstypecode> <cbc:duepaymentdate> </cbc:duepaymentdate> H51 X Bankref nr - BG Bankgirot <cac:paymentmeans> <cac:payeefinancialaccount> <cac:id>640-31xx</cac:id> <cac:financialinstitutionbranch> <cac:financialinstitution> <cac:id>bgabsess</cac:id> Mappning ska före förfallodatum ange "Leverantörens förfallodatum" Mappning ska före BGnr ange "Bankgirot" 6(13)

7 H52 - PG PlusGirot <cac:paymentmeans> <cac:payeefinancialaccount> <cac:id>75xx-9</cac:id> <cac:financialinstitutionbranch> <cac:financialinstitution> <cac:id>pgsisess</cac:id> - IBAN Måste finnas med på fakturan om valutan inte är SEK Se också S30 ang moms <cac:paymentmeans> <cac:paymentmeanstypecode>1</cac:paymentmeanstypecode> <cac:payeefinancialaccount> <cac:id>bankaccountnumberoribannumber</cac:id> <cac:financialinstitutionbranch> <cac:financialinstitution> <cac:id>bankbicsess</cac:id> - <cac:payeefinancialaccount> Mappning ska före PGnr ange "Plusgirot" H60 Kundnr <cac:buyerparty> <cac:party> <cac:partyidentification> <cac:id identificationschemeid="99">kundnr</cac:id> </cac:partyidentification> Finns inte attributet "identificationschemeid="99" väljs PartyIdentification utan attribut, se nedan <cac:buyerparty> <cac:party> <cac:partyidentification> <cac:id>kundnr</cac:id> </cac:partyidentification> 7(13)

8 H61 X Inköpsordernr ABB Inköpsordernummer Kan anges på olika sätt, efter överenskommelse med ABB Alt 1: (se avsnitt "Adress till ABB) - <cac:invoiceline> - <cac:orderlinereference> - <cac:orderreference> <cac:buyersid>kpj001422</cac:buyersid> </cac:orderreference> </cac:orderlinereference> Alt 2: (se avsnitt "Adress till ABB) Prio1: <cac:invoiceline> <cac:orderlinereference> <cac:orderreference> <cac:buyersid>kpj001422</cac:buyersid> </cac:orderreference> </cac:orderlinereference> Prio2: <RequisitionistDocumentReference> <cac:id>kpj001422,m83</cac:id> För Prio 2 väljs andra cac:id i svefakturafilen Finns inte ett andra cac:id lämnas Inköpsordernr tomt H62 X Er referens Johan Svartengren ABB referensperson, dvs den som ska ta emot fakturan om inköpsordernummer H61 saknas. Kan anges på olika sätt, efter överenskommelse med ABB Alt 1: (se avsnitt "Adress till ABB) <RequisitionistDocumentReference> <cac:id>johan Svartengren</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference> Alt 2: (se avsnitt "Adress till ABB) Prio1: <cac:buyerparty> <cac:party> <cac:contact> <cbc:name>johan Svartengren</cbc:Name> Prio2: <RequisitionistDocumentReference> <cac:id>johan Svartengren</cac:ID> Första cac:id väljs i svefakturafilen H63 Leveransdatum <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydatetime> </cbc:actualdeliverydatetime> 8(13)

9 H64 Vår referens Se också H07 <cac:accountscontact> <cbc:name>sellersaccountingcontact</cbc:name> <cbc:telephone> </cbc:telephone> <cbc:telefax> </cbc:telefax> H65 Vårt ordernummer Finns ej Se också H07 H71 Fritext på fakturanivå Kontorstjänst Fritt antal rader, 70 (?) tecken långa <cbc:note>info - invoice heading remarks - row 1 Info - invoice heading remarks - row NB! This file has been developed for the checking of Svefaktura reference style sheet. Max occurencies are not tested here, and most of the attributes are omitted. NB! This invoice contain some conflicting elements; it satisfies most of, but not all, the rules that are checked by the Svefaktura verification service. </cbc:note> InvoiceDetailOrder L11 Rad 6 Fakturaradnummer - <cac:invoiceline> <cac:id>6</cac:id> L12 X Artikelnr Säljarens produktid - <cac:invoiceline> - <cac:sellersitemidentification> <cac:id>880618</cac:id> </cac:sellersitemidentification> L13 X Beskrivning Kop.ppr Staples Multiuse A4 80g oh2500/f Produktbenämning - <cac:invoiceline> <cbc:description>kop.ppr Staples Multiuse A4 80g oh2500/f</cbc:description> L14 X Antal 2 Fakturerad kvantitet <cac:invoiceline> <cbc:invoicedquantity quantityunitcode="fp">2</cbc:invoicedquantity> L15 X Enhet FP Sortkod <cac:invoiceline> <cbc:invoicedquantity quantityunitcode="fp">2</cbc:invoicedquantity> L16 X A-pris 136,13 - <cac:invoiceline> - <cac:baseprice> <cbc:priceamount amountcurrencyid="sek">136,13</cbc:priceamount> </cac:baseprice> L17 - Valuta SEK - <cac:invoiceline> - <cac:baseprice> <cbc:priceamount amountcurrencyid="sek">557.00</cbc:priceamount> </cac:baseprice> L18 Momsbelopp 66,06 Momsbelopp raden Finns ej i svefaktura. ABB:s mappning beräknar Mappning beräknar L19 - Valuta SEK Finns ej i svefaktura. Samma som L17 används Samma som L17 9(13)

10 L20 Se Momssats 25,00% Måste anges om fakturan har fler momssatser. - <cac:invoiceline> notering - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25.00</cbc:percent> </cac:taxcategory> L21 Brutto 340,32 Finns ej i svefaktura. ABB:s mappning beräknar Mappning beräknar L22 - Valuta SEK Finns ej i svefaktura. Samma som L17 används Samma som L17 L23 X Netto 272,26 Radbelopp Netto (à-pris*fakturerad kvantitet) - <cac:invoiceline> <cbc:lineextensionamount amountcurrencyid="sek">272,26</cbc:lineextensionamount> L24 - Valuta SEK - <cac:invoiceline> <cbc:lineextensionamount amountcurrencyid="sek">272,26</cbc:lineextensionamount> L25 Fritext på radnivå Valfritt antal rader max 70 tecken <cac:invoiceline> <cbc:note>additional info</cbc:note> InvoiceDetailSummery S11 Öresavrundning -0,45-1,00 SEK > Öresavrundning < 1,00 SEK <cac:legaltotal> <cac:roundoffamount amountcurrencyid="sek">- 0,45</cac:RoundOffAmount> S12 Tilläggskostnader Svefakturan kan innehålla info om olika avgifter som cxml inte kan hantera bra. Finns flera avgiftsposter på en faktura, ska avgiften läggas som egna fakturarader - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>true</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="adr Avgift">ZZZ</cac:ReasonCode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek">148.80</cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> Öresavrundning adderas med t.ex. emballagekostnader eller andra specialkostnader (Tilläggskostnad). Använd rader för frakt, emballage mm 10(13)

11 S13 Fraktkostnad 0,00 Svefakturans fraktinfo kan innehålla info som cxml inte kan hantera bra. Finns flera fraktposter på en faktura, ska dessa läggas som egna fakturarader - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>true</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="frakt">zzz</cac:reasoncode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek">929.00</cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> S14 Volymrabatt - Procent 0 <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>false</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="exampleofallowance">zzz</cac:reasoncode> <cbc:multiplierfactornumeric>2</cbc:multiplierfactornumeric> S15 0,00 Svefakturans rabattinfo kan innehålla mer än som cxml kan hantera bra. Finns flera rabattposter på en faktura, ska dessa läggas som egna fakturarader - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>false</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="rabatt">zzz</cac:reasoncode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek"> </cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> S16 - Valuta SEK - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>false</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="rabatt">zzz</cac:reasoncode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek"> </cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> S17 X Summa exkl. moms 534,31 <cac:legaltotal> <cbc:taxexclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">534,31</cbc:taxexclusivetotalamount> S18 X - Valuta SEK <cac:legaltotal> <cbc:taxexclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">534,31</cbc:taxexclusivetotalamount> 11(13)

12 S19 X Moms 25,00 % ( Summa exkl. 133,69 Flera momssatser kan förekomma, vilket - <cac:taxsubtotal> moms) är OK <cbc:taxableamount amountcurrencyid="sek">534,31</cbc:taxableamount> <cbc:taxamount amountcurrencyid="sek">133,69</cbc:taxamount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> S20 X Summa moms 133,69 - <cac:taxtotal> <cbc:totaltaxamount amountcurrencyid="sek">133,69</cbc:totaltaxamount> S21 X - Valuta SEK - <cac:taxtotal> <cbc:totaltaxamount amountcurrencyid="sek">133,69</cbc:totaltaxamount> S22 X Totalsumma inkl. moms 668,00 <cac:legaltotal> <cbc:taxinclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">668.00</cbc:taxinclusivetotalamount> S23 X - Valuta SEK <cac:legaltotal> <cbc:taxinclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">668.00</cbc:taxinclusivetotalamount> Om fakturering görs i annan valuta än SEK ska svensk moms anges på fakturan enl S30 nedan S30 Summa moms lokal valuta - Valuta ,51 Om fakturering görs i annan valuta än SEK <cac:taxsubtotal> <cac:taxcurrencytaxamount amountcurrencyid="sek"> </cac:taxcurrencytaxamount> 12(13)

13 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Adress till ABB Adress till ABB Fakturafilen skickas till ABB:s testsystem och efter godkänd test till ABB:s produktionssystem via Strålfors. För att fakturan ska hanteras på korrekt sätt ska svefakturafilen inledas på följande sätt För Alternativ 1 vad gäller Referens och Inköpsordernummer Till ABBs testsystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB" REC=" " RECKVAL="ZZ" MSGTYPE="SVEFAKTURA"?> Till ABBs produktionssystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB " REC=" " RECKVAL="14" MSGTYPE="SVEFAKTURA"?> För Alternativ 2 vad gäller Referens och Inköpsordernummer Till ABBs testsystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB" REC=" " RECKVAL="ZZ" MSGTYPE="SVEFAKTURA2"?> Till ABBs produktionssystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB " REC=" " RECKVAL="14" MSGTYPE="SVEFAKTURA2"?> 13(13)

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura

BGC Invoice Light. Implementationsstöd för Bg E-faktura BGC Invoice Light Implementationsstöd för Bg E-faktura Innehå llsfo rteckning 1 Introduktion... 5 1.1 Dokumentets syfte... 5 1.2 Versionslista... 5 2 Utveckling och test... 6 2.1 XML... 6 2.2 Validering

Läs mer

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31

Välkommen till invoicegate. Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool. Rev 0.31 Välkommen till invoicegate Konverterings- och integrationsverktyget invoicetool 1 Innehållsförteckning Nyheter... 4 Skapa konto... 5 Logga in... 6 Glömt lösenord eller kontot är spärrat... 6 Ändra lösenord...

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Livfaktura BIS 5A 2.0

Livfaktura BIS 5A 2.0 Livfaktura BIS 5A 2.0 Anvisning för användande av Svefaktura BIS 5A 2.0 för Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

Gäller fr o m 1 april 2014 1/36. Instruktioner ebrev

Gäller fr o m 1 april 2014 1/36. Instruktioner ebrev Gäller fr o m 1 april 2014 1/36 Instruktioner ebrev Innehåll ebrev-processen... 5 Översiktligt flöde... 5 Kommunikationsvägar... 5 Adresseringsmetoder... 5 Filinlämning... 5 Filformat... 5 Strukturerat

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna Så skickar ni elektroniska fakturor till Landstinget Dalarna Information till leverantörer 2 (6) Landstinget Dalarna har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware BT (Business Transactions) tjänst.

Läs mer

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen

Att skicka e-fakturor. Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Att skicka e-fakturor Fördjupning till dig som ska använda fakturaportalen Välkommen till bankens e-fakturatjänst Att skicka e-fakturor med bankens fakturaportal är enkelt. Du skapar fakturaunderlaget

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36

Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Senast uppdaterat: 10-04-06 Exder EDI ESAP 20.1.5 sida 1 av 36 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI ESAP 20.1.5...2 FLÖDEN...3 Axfood ESAP 20.1.5...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Ariba

Vanliga frågor och svar om Ariba Vanliga frågor och svar om Ariba Innehållsförteckning Q&A... 3 SSAB självregistreringens formulär i Ariba (Första registreringen)... 3 Vad innebär förändringen i praktiken för mig som leverantör?... 3

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturautställare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

Handbok För Winstanvändare

Handbok För Winstanvändare Handbok För Winstanvändare Version 2014-05-23 2 (71) Innehåll 1 Logga in i Winst... 4 2 Hantera inköp i Winst... 4 3 Skapa beställning... 6 3.1 Välj rätt avtalskategori... 6 3.2 Avancerad sökning... 7

Läs mer