ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning"

Transkript

1 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige. ABB:s krav på Svefaktura baseras på Svefaktura Bas enligt Svefaktura standard, som beskrivs på ABB kan idag inte ta emot bilagor som en del av efakturan. e-fakturor skickas till ABB via vår partner Strålfors AB, som ansvarar för den tekniska uppkopplingen med ABB:s leverantörer och ev andra VAN-leverantörer. Se bild på denna sida och också Produkter & Tjänster/Leverantör till ABB/Fakturahantering/Elektronisk fakturering där mer information anges. Kontaktpersoner kring svefaktura anges på nästa sida i denna specifikation. En ny uppkoppling till ABB ska alltid starta med en testfas för att verifiera att fakturorna innehåller all erforderlig information. Innan sådan test kan genomföras kontaktas Utredningsgruppen på ABB Telephone: +46 (0) eller mejl ABB vill veta följande: * Att ditt företag kommer att skicka dina fakturor i svefaktura-format * Ditt företags fullständiga namn och adress * Ditt företags organisationsnummer * Ditt företags kontaktperson. Ange namn, telefonnummer och e-postadress. Vid beskrivning av ABB:s krav på Svefaktura har vi utgått från den fakturabild vi ser i vårt fakturahanteringssystem. Varje fält har ett nummer som på följande sidor ges mer utförlig förklaring. Sist i dokumentet finns anvisning om hur "Headern" på svefakturafilen ska se ut för att kunna tas emot av Strålfors. 1(13)

2 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Kontakter Kontakter ABB AB Main contact Invoices: Utredningsgruppen Tel: +46 (0) Strålfors AB (VAN Services / communication) Customer Service Sweden Tel: +46 (0) (13)

3 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Fakturabild H41 H11 H42 H12 H44 H14 H13 H60 H45 H43 H21 H51 H52 H22 H24 H25 H23 H61 H62 H63 H31 H32 H33 H35 H34 H64 H65 H71 H71 H46 L11 L12 L19 L18 L14 L15 L17 L16 L20 L22 L21 L24 L23 L13 L25 S11 S12 S14 S13 S16 S18 S15 S17 S19 S21 S23 S20 S22 H01 H02 H51 H06 H05 H04 H52 H53 H10 H03 H07 H08 H09 H54 3(13)

4 InvoiceDetailRequestHeader H01 X Leverantörens adress - Namn Kontorsmaterial AB Leverantörsnamn <cac:sellerparty> - <cac:partyname> <cbc:name>kontorsmaterial AB</cbc:Name> </cac:partyname> H02 X - Box/Gata Box 3579 Leverantörens gatuadress alt box <cac:sellerparty> - <cac:address> <cbc:streetname>box 3579</cbc:StreetName> H03 X - Ort Brastad Leverantörens Ort <cac:sellerparty> - <cac:address> <cbc:cityname>brastad</cbc:cityname> H04 X - Postnr Leverantörens Postnummer <cac:sellerparty> - <cac:address> <cbc:postalzone>12345</cbc:postalzone> H05 X - VAT-nr SE vv101 Leverantörens VAT-nr <cac:sellerparty> - <cac:partytaxscheme> <cac:companyid>se vv101</cac:companyid> </cac:partytaxscheme> H06 - Orgnr Används fn ej av ABB <cac:sellerparty> - <cac:partytaxscheme> <cac:companyid> vv1</cac:companyid> <cac:id>swt</cac:id> </cac:partytaxscheme> H07 X - Tfnnr - Landskod H08 X - Tfnnr - Riktnr 46 (470?) Se också H64 <cac:sellerparty> <cac:party> <cac:contact> <cbc:name>sellersgeneralcontact</cbc:name> <cbc:telephone> </cbc:telephone> <cbc:telefax> </cbc:telefax> </cac:contact> 33 4(13)

5 H09 X - Tfnnr Abonnentnr H10 X - Landkod SE Leverantörens landskod. <cac:sellerparty> <cac:partytaxscheme> - <cac:country> <cac:identificationcode>se</cac:identificationcode> </cac:country> H11 X Fakturaadress - Namn ABB AB Fakturamottagarenamn - <cac:buyerparty> - <cac:partyname> <cbc:name>abb AB</cbc:Name> <cbc:name>"abb:s affärsenhet"</cbc:name> </cac:partyname> H12 X - Fe Fe 6610 Fakturamottagarens Box- eller Fe-nr ska finnas med. - <cac:buyerparty> - <cac:address> <cbc:postbox>fe 6610</cbc:Postbox> H13 X - Ort ÖSTERSUND Fakturamottagarens Ort - <cac:buyerparty> <cbc:cityname>östersund</cbc:cityname> H14 X - Postnr Fakturamottagarens Postnummer - <cac:buyerparty> <cbc:postalzone>83984</cbc:postalzone> Mappningen ska lägga svefakturans båda Name-taggar i cxml:s Name-tagg och med komma efter första Name. Ex "ABB AB, H21 X Kundadress - Namn ABB AB C/O AA Logistic Köparens företagsnamn Finns ej i svefaktura. H11 används. Fakturaadress används H22 X - Box/Gata Box 6610 Köparens gatuadress alt box Finns ej i svefaktura. H12 används. Fakturaadress används H23 X - Ort VÄSTERÅS Köparens Ort Finns ej i svefaktura. H13 används. Fakturaadress används H24 X - Postnr Köparens Postnummer Finns ej i svefaktura. H14 används. Fakturaadress används H25 X - VAT SE Köparens momsregistreringsnummer. - <cac:buyerparty> - <cac:partytaxscheme> <cac:companyid>se </cac:companyid> </cac:partytaxscheme> </cac:party> </cac:buyerparty> 5(13)

6 H31 Leveransadress - Namn ABB AB C/O AA Logistic Leveransmottagarens företagsnamn - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:department>abb AB C/O AA Logistic</cbc:Department> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H32 - Mottagarens namn Godsmot. Mimer Kerstin Drugge Person hos leveransmottagaren. <cbc:department>godsmot. Mimer, Kerstin Drugge</cbc:Department> H33 - Box/Gata Stora Gatan 3 Leveransmottagarens gatuadress alt box - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:streetname>bnr 347/FINNSLÄTTEN</cbc:StreetName> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H34 - Ort VÄSTERÅS Leveransmottagarens Ort - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:cityname>västerås</cbc:cityname> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H35 - Postnr Leveransmottagarens Postnummer - <cac:delivery> - <cac:deliveryaddress> <cbc:postalzone>72136</cbc:postalzone> </cac:deliveryaddress> </cac:delivery> H41 X Fakturanr <ID> </ID> H42 X Fakturadatum <cbc:issuedate> </cbc:issuedate> H43 X Betalningsfrist 61 Beräknas av ABB som H45-H42 Beräknas som H45- H42 H44 Betalningsvillkor 60 dagar efter fakturadatum på godkänd faktura H45 Förfallodatum Efter beräknas detta av ABB som Fakturadatum + Betalningsfrist <cac:paymentterms> <cbc:note>60 dagar efter fakturadatum på godkänd faktura</cbc:note> </cac:paymentterms> <cac:paymentmeans> <cac:paymentmeanstypecode>1</cac:paymentmeanstypecode> <cbc:duepaymentdate> </cbc:duepaymentdate> H46 Leverantörens Förfallodatum <cac:paymentmeans> <cac:paymentmeanstypecode>1</cac:paymentmeanstypecode> <cbc:duepaymentdate> </cbc:duepaymentdate> H51 X Bankref nr - BG Bankgirot <cac:paymentmeans> <cac:payeefinancialaccount> <cac:id>640-31xx</cac:id> <cac:financialinstitutionbranch> <cac:financialinstitution> <cac:id>bgabsess</cac:id> Mappning ska före förfallodatum ange "Leverantörens förfallodatum" Mappning ska före BGnr ange "Bankgirot" 6(13)

7 H52 - PG PlusGirot <cac:paymentmeans> <cac:payeefinancialaccount> <cac:id>75xx-9</cac:id> <cac:financialinstitutionbranch> <cac:financialinstitution> <cac:id>pgsisess</cac:id> - IBAN Måste finnas med på fakturan om valutan inte är SEK Se också S30 ang moms <cac:paymentmeans> <cac:paymentmeanstypecode>1</cac:paymentmeanstypecode> <cac:payeefinancialaccount> <cac:id>bankaccountnumberoribannumber</cac:id> <cac:financialinstitutionbranch> <cac:financialinstitution> <cac:id>bankbicsess</cac:id> - <cac:payeefinancialaccount> Mappning ska före PGnr ange "Plusgirot" H60 Kundnr <cac:buyerparty> <cac:party> <cac:partyidentification> <cac:id identificationschemeid="99">kundnr</cac:id> </cac:partyidentification> Finns inte attributet "identificationschemeid="99" väljs PartyIdentification utan attribut, se nedan <cac:buyerparty> <cac:party> <cac:partyidentification> <cac:id>kundnr</cac:id> </cac:partyidentification> 7(13)

8 H61 X Inköpsordernr ABB Inköpsordernummer Kan anges på olika sätt, efter överenskommelse med ABB Alt 1: (se avsnitt "Adress till ABB) - <cac:invoiceline> - <cac:orderlinereference> - <cac:orderreference> <cac:buyersid>kpj001422</cac:buyersid> </cac:orderreference> </cac:orderlinereference> Alt 2: (se avsnitt "Adress till ABB) Prio1: <cac:invoiceline> <cac:orderlinereference> <cac:orderreference> <cac:buyersid>kpj001422</cac:buyersid> </cac:orderreference> </cac:orderlinereference> Prio2: <RequisitionistDocumentReference> <cac:id>kpj001422,m83</cac:id> För Prio 2 väljs andra cac:id i svefakturafilen Finns inte ett andra cac:id lämnas Inköpsordernr tomt H62 X Er referens Johan Svartengren ABB referensperson, dvs den som ska ta emot fakturan om inköpsordernummer H61 saknas. Kan anges på olika sätt, efter överenskommelse med ABB Alt 1: (se avsnitt "Adress till ABB) <RequisitionistDocumentReference> <cac:id>johan Svartengren</cac:ID> </RequisitionistDocumentReference> Alt 2: (se avsnitt "Adress till ABB) Prio1: <cac:buyerparty> <cac:party> <cac:contact> <cbc:name>johan Svartengren</cbc:Name> Prio2: <RequisitionistDocumentReference> <cac:id>johan Svartengren</cac:ID> Första cac:id väljs i svefakturafilen H63 Leveransdatum <cac:delivery> <cbc:actualdeliverydatetime> </cbc:actualdeliverydatetime> 8(13)

9 H64 Vår referens Se också H07 <cac:accountscontact> <cbc:name>sellersaccountingcontact</cbc:name> <cbc:telephone> </cbc:telephone> <cbc:telefax> </cbc:telefax> H65 Vårt ordernummer Finns ej Se också H07 H71 Fritext på fakturanivå Kontorstjänst Fritt antal rader, 70 (?) tecken långa <cbc:note>info - invoice heading remarks - row 1 Info - invoice heading remarks - row NB! This file has been developed for the checking of Svefaktura reference style sheet. Max occurencies are not tested here, and most of the attributes are omitted. NB! This invoice contain some conflicting elements; it satisfies most of, but not all, the rules that are checked by the Svefaktura verification service. </cbc:note> InvoiceDetailOrder L11 Rad 6 Fakturaradnummer - <cac:invoiceline> <cac:id>6</cac:id> L12 X Artikelnr Säljarens produktid - <cac:invoiceline> - <cac:sellersitemidentification> <cac:id>880618</cac:id> </cac:sellersitemidentification> L13 X Beskrivning Kop.ppr Staples Multiuse A4 80g oh2500/f Produktbenämning - <cac:invoiceline> <cbc:description>kop.ppr Staples Multiuse A4 80g oh2500/f</cbc:description> L14 X Antal 2 Fakturerad kvantitet <cac:invoiceline> <cbc:invoicedquantity quantityunitcode="fp">2</cbc:invoicedquantity> L15 X Enhet FP Sortkod <cac:invoiceline> <cbc:invoicedquantity quantityunitcode="fp">2</cbc:invoicedquantity> L16 X A-pris 136,13 - <cac:invoiceline> - <cac:baseprice> <cbc:priceamount amountcurrencyid="sek">136,13</cbc:priceamount> </cac:baseprice> L17 - Valuta SEK - <cac:invoiceline> - <cac:baseprice> <cbc:priceamount amountcurrencyid="sek">557.00</cbc:priceamount> </cac:baseprice> L18 Momsbelopp 66,06 Momsbelopp raden Finns ej i svefaktura. ABB:s mappning beräknar Mappning beräknar L19 - Valuta SEK Finns ej i svefaktura. Samma som L17 används Samma som L17 9(13)

10 L20 Se Momssats 25,00% Måste anges om fakturan har fler momssatser. - <cac:invoiceline> notering - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25.00</cbc:percent> </cac:taxcategory> L21 Brutto 340,32 Finns ej i svefaktura. ABB:s mappning beräknar Mappning beräknar L22 - Valuta SEK Finns ej i svefaktura. Samma som L17 används Samma som L17 L23 X Netto 272,26 Radbelopp Netto (à-pris*fakturerad kvantitet) - <cac:invoiceline> <cbc:lineextensionamount amountcurrencyid="sek">272,26</cbc:lineextensionamount> L24 - Valuta SEK - <cac:invoiceline> <cbc:lineextensionamount amountcurrencyid="sek">272,26</cbc:lineextensionamount> L25 Fritext på radnivå Valfritt antal rader max 70 tecken <cac:invoiceline> <cbc:note>additional info</cbc:note> InvoiceDetailSummery S11 Öresavrundning -0,45-1,00 SEK > Öresavrundning < 1,00 SEK <cac:legaltotal> <cac:roundoffamount amountcurrencyid="sek">- 0,45</cac:RoundOffAmount> S12 Tilläggskostnader Svefakturan kan innehålla info om olika avgifter som cxml inte kan hantera bra. Finns flera avgiftsposter på en faktura, ska avgiften läggas som egna fakturarader - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>true</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="adr Avgift">ZZZ</cac:ReasonCode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek">148.80</cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> Öresavrundning adderas med t.ex. emballagekostnader eller andra specialkostnader (Tilläggskostnad). Använd rader för frakt, emballage mm 10(13)

11 S13 Fraktkostnad 0,00 Svefakturans fraktinfo kan innehålla info som cxml inte kan hantera bra. Finns flera fraktposter på en faktura, ska dessa läggas som egna fakturarader - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>true</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="frakt">zzz</cac:reasoncode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek">929.00</cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> S14 Volymrabatt - Procent 0 <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>false</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="exampleofallowance">zzz</cac:reasoncode> <cbc:multiplierfactornumeric>2</cbc:multiplierfactornumeric> S15 0,00 Svefakturans rabattinfo kan innehålla mer än som cxml kan hantera bra. Finns flera rabattposter på en faktura, ska dessa läggas som egna fakturarader - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>false</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="rabatt">zzz</cac:reasoncode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek"> </cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> S16 - Valuta SEK - <AllowanceCharge> <cbc:chargeindicator>false</cbc:chargeindicator> <cac:reasoncode name="rabatt">zzz</cac:reasoncode> <cbc:amount amountcurrencyid="sek"> </cbc:amount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> </cac:taxcategory> </AllowanceCharge> S17 X Summa exkl. moms 534,31 <cac:legaltotal> <cbc:taxexclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">534,31</cbc:taxexclusivetotalamount> S18 X - Valuta SEK <cac:legaltotal> <cbc:taxexclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">534,31</cbc:taxexclusivetotalamount> 11(13)

12 S19 X Moms 25,00 % ( Summa exkl. 133,69 Flera momssatser kan förekomma, vilket - <cac:taxsubtotal> moms) är OK <cbc:taxableamount amountcurrencyid="sek">534,31</cbc:taxableamount> <cbc:taxamount amountcurrencyid="sek">133,69</cbc:taxamount> - <cac:taxcategory> <cac:id>s</cac:id> <cbc:percent>25</cbc:percent> S20 X Summa moms 133,69 - <cac:taxtotal> <cbc:totaltaxamount amountcurrencyid="sek">133,69</cbc:totaltaxamount> S21 X - Valuta SEK - <cac:taxtotal> <cbc:totaltaxamount amountcurrencyid="sek">133,69</cbc:totaltaxamount> S22 X Totalsumma inkl. moms 668,00 <cac:legaltotal> <cbc:taxinclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">668.00</cbc:taxinclusivetotalamount> S23 X - Valuta SEK <cac:legaltotal> <cbc:taxinclusivetotalamount amountcurrencyid="sek">668.00</cbc:taxinclusivetotalamount> Om fakturering görs i annan valuta än SEK ska svensk moms anges på fakturan enl S30 nedan S30 Summa moms lokal valuta - Valuta ,51 Om fakturering görs i annan valuta än SEK <cac:taxsubtotal> <cac:taxcurrencytaxamount amountcurrencyid="sek"> </cac:taxcurrencytaxamount> 12(13)

13 ABBs tillämpning av svefaktura xls, Adress till ABB Adress till ABB Fakturafilen skickas till ABB:s testsystem och efter godkänd test till ABB:s produktionssystem via Strålfors. För att fakturan ska hanteras på korrekt sätt ska svefakturafilen inledas på följande sätt För Alternativ 1 vad gäller Referens och Inköpsordernummer Till ABBs testsystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB" REC=" " RECKVAL="ZZ" MSGTYPE="SVEFAKTURA"?> Till ABBs produktionssystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB " REC=" " RECKVAL="14" MSGTYPE="SVEFAKTURA"?> För Alternativ 2 vad gäller Referens och Inköpsordernummer Till ABBs testsystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB" REC=" " RECKVAL="ZZ" MSGTYPE="SVEFAKTURA2"?> Till ABBs produktionssystem <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <?POSTEN SND="avsändande UNB " REC=" " RECKVAL="14" MSGTYPE="SVEFAKTURA2"?> 13(13)

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Elektronisk fakturahantering. Per.carlsson@sigtuna.se

Elektronisk fakturahantering. Per.carlsson@sigtuna.se Per.carlsson@sigtuna.se 08 591 26 000 070-592 60 45 http://ekoportal.sigtuna.se:82/agetor2/soapinlet/webservice 1 Agenda Sigtuna Kommun EFH på olika sätt E-handel - status idag SFTI/Svefaktura - praktikfall

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Apoteket Farmaci Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-20 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Sigtuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-29 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter Expert Systems 2012 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 12-02-17 Exder svefaktura eprinter Sida 2 av 9 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI)

Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) Kommunikationsalternativ för elektroniska dokument (EDI) För utgående beställningsmeddelanden (ORDERS) Elektroniska beställningar skickas via FTP ut från Elektroskandias affärssystem till av leverantören

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text...

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR FAKTURAPORTALEN... 2 Allmänt om Fakturaportalen... 2 Obligatoriska fält... 2 Informationstext... 2 Klickbar text... 2 INLOGGNING... 3 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till

Så skickar ni elektroniska fakturor till Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning

Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning Senast uppdaterat: 08-04-0402 Exder efaktura sida 1 av 14 Användarhandledning för Exder efaktura via Itella Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EFAKTURA VIA ITELLA...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Neova AB Så skickar ni elektroniska fakturor till Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware. Det här dokumentet innehåller viktig information för

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved

Så skickar ni elektroniska fakturor till JM AB. Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Så skickar ni elektroniska fakturor till Basware Corporation Copyright Basware Corporation All rights reserved Information till leverantörer 2 (5) Bästa leverantör, kan ta emot e-fakturor via Basware.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna

Så skickar ni elektroniska fakturor till. Landstinget Dalarna Så skickar ni elektroniska fakturor till Landstinget Dalarna Information till leverantörer 2 (6) Landstinget Dalarna har nu möjlighet att ta emot e-fakturor via Basware BT (Business Transactions) tjänst.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning

BEHANDLINGSREGLER. för. e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 1(8) BEHANDLINGSREGLER för e-tullräkning Elektronisk tullräkning Sid 2(8) Innehållsförteckning 1 för e-tullräkning... 3 1.1 Mottagarens referens... 3 1.2 Bilaga, betalningsinformation

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning för efakturamottagare

Handledning för efakturamottagare Handledning för efakturamottagare Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Handledningen

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Livfaktura BIS 5A 2.0

Livfaktura BIS 5A 2.0 Livfaktura BIS 5A 2.0 Anvisning för användande av Svefaktura BIS 5A 2.0 för Svensk Livfaktura Version 1.0 Upphovsrätt Den här anvisningen för Livfaktura BIS 5A 2.0 är baserad på PEPPOL BIS 5A 2.0 som i

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 6.1.6 Faktura INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 43. Fakturahuvud e-center Sweden Utskriven: 2004-12-10 14:19:54 1 AT 6.1.6 Faktura -meddelande MS 43 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura

Läs mer

A Basware Presentation. Matcha rätt? Johan Kruse. Användardagarna 2011

A Basware Presentation. Matcha rätt? Johan Kruse. Användardagarna 2011 A Basware Presentation Matcha rätt? Johan Kruse Användardagarna 2011 Vad har vi att jobba med? Olika typer av matchning kräver helt olika typ av data Huvudnivå ns order# och belopp matchas mot order ns

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet

Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Fakturaportalen Axfood Administrationsgränssnittet Varje Fakturaportal har ett administrationsgränssnitt där användaren/ägaren till Fakturaportalen kan ändra inställningar, lista fakturor i arkivet, lägga

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27

E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 E-faktura företag Anslutningshandbok för fakturamottagare V 2.0 Bankgirot 2012-03-27 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura företag... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av

Läs mer

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3

PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 PX e-fakturering v3 för PX Control 6.3 Användarhandledning Innehållsförteckning PX e-fakturering...1 Allmänt om PX e-fakturering...3 Register...11 Operationer...29 Skriv ut...37 i PX e-fakturering Välkommen

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total?

e-faktura Total Allmänt Om e-faktura i Danske Bank Distributionskanaler Var hittar jag e-faktura Total? Allmänt e-faktura Total är en elektronisk faktureringstjänst i Business Online. Tjänsten möjliggör för dig att: registerhålla och administrera dina fakturamottagare ta emot anmälningsfiler från fakturamottagare

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28

Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Handbok för Visma Proceedo Rapportgenerator 2014-02-28 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Tillgång till Rapportgenerator... 4 3 Rapportgeneratorn... 4 3.1 Standard rapporter... 4 3.2 Bygga egna rapporter... 5

Läs mer

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6

Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Snabbguide för leverantörer Basware Supplier Portal Fakturering 5.2.6 Processöversikt Basware Supplier Portal är avsedd för leverantörorganisationer (senare kallad leverantörer). Beroende på systeminställningarna

Läs mer

Teknisk rekommendation 2013-12-16

Teknisk rekommendation 2013-12-16 Negativa värden vid avdrag och avgifter Negativa värden/tecken i en e-faktura Tumregeln är att en ren debetfaktura (fakturatyp 380) och ren kreditfaktura (fakturatyp 381) aldrig har några negativa tecken/värden

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Information & Beskrivning. för. Elektroskandia Punchout. Open Catalog Interface. cxml

Information & Beskrivning. för. Elektroskandia Punchout. Open Catalog Interface. cxml Information & Beskrivning för Elektroskandia Punchout Open Catalog Interface & cxml Huvudkontor Elektroskandia AB Norrvikenleden 97 191 83 Sollentuna Tel: 08-92 35 00 Fax: 08-92 39 80 info@elektroskandia.se

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC

INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC E-faktura, BGCInvoce Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR:

Läs mer

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2052-01-12 Moms tillbaka för november månad. 2. 2052-01-29 Inkommen betalning av utestående faktura. 3. 2052-02-12 Moms betalning för december

Läs mer

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4

INNEHÅLL. INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 FAKTURERING-MINI 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhet 2 MENYERNA Huvudmeny 3 Register 3 Fakturering 4 Rapporter 4 SNABBSTART Artikelgrupper 5 Inmatningsrutor 5 Registrera artikelgrupper

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå kundfakturor 3 Kontera kundfakturor 3 Använda redovisningsprogrammet

Läs mer

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund

LATHUND Upplägg ny icke statlig kund i Agresso. AGRESSO Ekonomi / Kundreskontra / Kundregister / Kund Vid upplägg av nytt kundnummer ska blanketten - Kund, uppläggning i kundregister / kreditprövning fyllas i av beställaren. Finns under länken http://blanketter.gu.se/ekonomi.htm Kontrollera att följande

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22) INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2001-08-28 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(24) INLEDNING... 3 STANDARD... 3 KOMMUNIKATION... 3 EAN-LOKALISERINGSKOD

Läs mer

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6

Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: 2009-05-13 Version: 1.52 Faktura 20.1.6 Faktura Entity name: Faktura Transaktionen används för fakturering av levererade varor och tjänster. En faktura motsvarar en leverans. Om ordern har uppdelats i flera delleveranser, skapas en fakturatransaktion

Läs mer

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania

Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Instruktion för leverantörer och underentreprenörer till Titania Allmänna villkor som måste vara uppfyllda för att kunna vara leverantör till Titania. 1. Ditt företag måste inneha svenskt F-skattebevis.

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13

Svefakturan. Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar. Page 1 av 13 Svefakturan Bas Termnamn Informationsgrupp Svensk affärsterm Förekomst Typ Kommentar B ID Invoice Fakturanummer 1 Identifier Krav 2 i ML: ett löpnummer baserat på en eller fler serier, som ensamt identifierar

Läs mer

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3

Dokument ID Datum INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 Mellan Ahlsell och Kund 1.5 Sida 1 av 58 INVOIC INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INLEDNING...3 MEDDELANDEBESKRIVNING...4 MEDDELANDETILLÄMPNING...4 TILLÄMPNING AV SEGMENT...4 MEDDELANDESTRUKTUR...5

Läs mer

Skicka e-faktura via webben till Schenker

Skicka e-faktura via webben till Schenker Skicka e-faktura via webben till Schenker Skapat av: Camilla Nilsson, Schenker AB, HQ Procurement sid 1 av 10 Inledning Sedan hösten 2001 arbetar Schenker aktivt med att införa e-handel inom företaget

Läs mer

Importera adressregister

Importera adressregister Importera adressregister Pacsoft Online 2014-09-25 2 Innehåll 1 Export och import... 3 1.1 Export från andra system... 3 1.2 Importfilens uppbyggnad... 3 1.3 Importera filen... 7 3 1 Export och import

Läs mer

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36.

EANCOM /ESAP EAN Sverige AnvändarProfil. 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning INVOIC:D:96A:UN:EAN008. EDIFACT-meddelande MS 36. 1 AT 9.1.1 Faktura, baserad på förbrukning -meddelande MS 36 Fakturahuvud INVOIC:D:96A:UN:EAN008 Transaktionen används för fakturering vid förbrukning av produkter och/eller tjänster. En faktura skapas

Läs mer

Handaid AB Fax: +46 10 10 11 312 Mistelgatan 1A Telefon: +46 708 252129 754 37 Uppsala E-post: contact@handaid.se SVERIGE.

Handaid AB Fax: +46 10 10 11 312 Mistelgatan 1A Telefon: +46 708 252129 754 37 Uppsala E-post: contact@handaid.se SVERIGE. Ordersedel Handaid AB Fax: +46 10 10 11 312 Mistelgatan 1A Telefon: +46 708 252129 754 37 Uppsala E-post: contact@handaid.se SVERIGE Datum: Order nr: Beställare: Leveransadress: Fakturaadress: Telefon:

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 2. SÖK KUND... 8 3. REGISTRERA EXTERN KUNDFAKTURA... 12 4. KOPIERA EXTERN KUNDFAKTURA... 38 INNEHÅLL KUNDRESKONTRA 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 4 SYFTE... 4 FUNKTIONER I KUNDMODULEN... 4 KUNDREGISTRERING... 4 UPPLÄGGNING AV NYA KUNDER... 5 ELEKTRONISKA KUNDFAKTUROR... 5 FLÖDE I KUNDMODULEN...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Börja utnyttja vår ett enkelt och effektivt sätt att lägga beställningar och söka information om våra produkter. VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Välkommen till Poly-Produkters öppet 24 timmar om dygnet! Vi

Läs mer

6.3 Riktlinjer för fakturautställare

6.3 Riktlinjer för fakturautställare 6.3 Riktlinjer för fakturautställare Dokumentbeskrivning: Detta dokument ska användas av B som en del i det underlag och de anvisningar som lämnas till inför start av fakturering via e-giro eller e-faktura.

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17

Visma Proceedo E-handelsbilaga. Page 1 of 17 Visma Proceedo E-handelsbilaga Page 1 of 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kontaktpersoner... 3 2 Definitioner... 4 3 Teknisk Specifikation 5 3.1 Aktuella meddelandeformat 5 3.1.1 Faktura...5 3.1.2 Inköpsorder5

Läs mer

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura

Användarhandledning Standardfaktura SEB imail 1.1 Standardfaktura imail 1.1 Standardfaktura INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 ANSLUTNING... 3 2.1 Certifiering... 3 2.2 Test... 3 2.3 Produktionssättning... 4 3 PRODUKTION... 4 4 ARKIV OCH VIEWING... 5 5 FORMATBESKRIVNINGAR...

Läs mer

Tips & Trix INVOICES. Joakim Dahl, ReadSoft

Tips & Trix INVOICES. Joakim Dahl, ReadSoft Tips & Trix INVOICES Joakim Dahl, ReadSoft Agenda Produktnyheter INVOICES i praktiken Tips från supporten Produktnyheter ReadSoft 2011 Aktuella versioner INVOICES 5-6 Main Fungerar med COLLECTOR 6-2 Patch

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Handledning för Danske Bank

Handledning för Danske Bank Handledning för Danske Bank Exder EDI Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-05-19 Exder Danske Bank EDI Sida 2 av 35 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Arbetsgång för Husarbete

Arbetsgång för Husarbete Arbetsgång för Husarbete Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att du måste lämna fler uppgifter än tidigare till Skatteverket för att få utbetalning för

Läs mer

Aiste Asdranias Ekonomiassistent

Aiste Asdranias Ekonomiassistent E-faktura, Matchning är det ett gammalt av inköpsorder rostigt spår? mot faktura Mats Carlsson KEY ACCOUNT MANAGER +46 73 4170 253 mats.carlsson@palette.se Aiste Asdranias Ekonomiassistent Palette Software

Läs mer

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen

Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Information till öppenvårdsapotek 1(8) Vidarefaktureringsrutiner för landstingssubventioner i Västra Götalandsregionen Inledning Instruktionen avser öppenvårdsapotekens fakturering av kostnader för följande

Läs mer