Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Direktupphandling Projektledning Guldfesten"

Transkript

1 Handläggare Datum Linda Petersson Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning för Guldfesten enligt denna offertförfrågan. Som projektledare kommer ni att fungera som totalentreprenör vilket innebär att ni ansvarar för helheten såsom koncept, sponsorbearbetning, biljettförsäljning, projektledning och upphandling av varor och tjänster, inklusive exempelvis marknadsföring och galamiddagen. I offertförfrågan benämns Kalmar kommun, Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten, som beställaren och anbudsgivaren som leverantören. Bakgrund och syfte Guldfesten är en årlig galakväll då Kalmars näringsliv hyllas. Under 15 år har Kalmar kommun genom arrangemanget Guldfesten jobbat för att premiera, glädja och hylla framgångsrika företagare, organisationer eller goda idéer. Kalmar kommun har för avsikt att även fortsättningsvis arrangera Guldfesten i syfte att skapa inspiration, framåtanda, optimism och vinnarkänsla. Det finns mycket material på guldfesten.se samt lokala tidningars arkiv och sociala medier som bland annat visar föregående års vinnare. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 16 Tel vx

2 2 (5) Målgrupp Guldfesten är stämning och förväntan och vänder sig till alla, privatpersoner, företag och organisationer, som vill vara med och hylla Kalmarregionens näringsliv från olika perspektiv. Mål med arrangemanget Guldfesten Guldfesten och arbetet kring denna ska bidra till att inspirera och skapa framåtanda i regionen och bidra till att sprida känslan av hur härligt och viktigt det är att vilja, våga och kunna lyckas. Med tio pristagare varje år är det, genom åren, cirka 150 personer, företag och organisationer som hyllats av över festbesökare. Många har beskrivit vinnarkänslan som en härlig och njutbar stund. Målet med Guldfesten är att på ett osvenskt vis hylla dem som gjort något gott för vårt fantastiska Kalmar och ge dem ett minne för livet! Krav på leverantören Vi söker en leverantör som med nya tankar och idéer kan utveckla näringslivsgalan Guldfesten. Det ska finnas en lokal kännedom om företag och organisationer då ett nära samarbete med det lokala näringslivet blir en förutsättning för ett starkt genomförande. Projektledare och totalentreprenör Leverantören ska, i samarbete med beställare och övriga intressenter, fungera som projektledare och totalentreprenör för arrangemanget. Beställaren har alltså för avsikt att skriva kontrakt med endast en leverantör som svarar för allt från koncept till genomförande. Leverantören ska också se till så att informationshanteringen fungerar väl gentemot både beställare, samtalspartners och slutkunder. Koncept Leverantören ska utöver pris för projektledning, även leverera ett beskrivande koncept för galakvällen och beskriva hur man tänkt sig att genomföra uppdraget. Krav på genomförande Omfattning och lokalisering Guldfesten ska arrangeras i Kalmar och ha karaktär av galakväll. Vi vill att leverantören lägger stor vikt på kvalitet. Vi ser också gärna en lokal prägel på både mat-, och underhållningskoncept. Efter 15 år i en liknande form vill vi se tydligt förslag på nya idéer kring genomförandet.

3 3 (5) Tidplan Guldfesten är tänkt att arrangeras någon gång under våren 2016 och Finansiering och budget Guldfesten finansieras dels via biljettförsäljning och dels via sponsorer/samarbetspartners. Det är leverantören som ansvarar för biljettförsäljning och sponsorbearbetning. Samarbets-, och sponsoravtal tecknas däremot mellan beställare och respektive partner. Beställaren fakturerar alla samarbetspartners och sponsorer. Företagspresentation Leverantören ska i offerten lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag och dess verksamhet och kompetens med utgångspunkt från den efterfrågade insatsen. Vi kommer att göra en sedvanlig kreditanalys. Referenser och referensuppdrag bör lämnas från annan uppdragsgivare än Kalmar kommun/näringslivs- och arbetsmarknadsenheten. Avtal Avtalstiden avser perioden med möjlighet till förlängning 12 månader. Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt LOU lagen om offentlig upphandling. Fakturering Fakturan ska ställas till avropande enhets faktureringsadress. Även påminnelser ska sändas till respektive faktureringsadress. Order-, expeditions-, faktureringsavgifter eller andra liknande avgifter betalas ej. Referens i form av namn och i förekommande fall referensnummer samt leveransadress ska anges på fakturan. Av fakturan ska utöver F-skattesedelnummer, framgå leverantör med angivet organisations-, mervärdesskattenummer.

4 4 (5) Mervärdesskatt tillkommer enligt gällande lagstiftning. Betalningsvillkor Beställaren ska erlägga betalning senast 30 dagar efter mottagande och godkänd leverans/faktura. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter. Dröjsmålsränta betalas ej för ofullständigt adresserade fakturor. 10 kap. 1 och 2 LOU Om omständighet som anges i 10 kap. 1 eller 2 LOU föreligger avseende en leverantör kan dennes offert komma att förkastas. Genom undertecknade av offert intygar leverantören att han är fri från hinder för deltagande enlig 10 kap. 1 och 2 lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling. Pris Leverantören ska offerera ett pris per Guldfest. Offererat pris ska anges netto i SEK exkl. moms. (inkluderat leverantörens samtliga kostnader, dvs resekostnader och traktamenten mm). Försäkringar Leverantören ska på egen bekostnad inneha erforderliga och lagstadgade försäkringar. På anmodan ska leverantören skicka beställaren bevis om försäkringsskydd. Hävning av avtal Om leverantören inte fullgör sina åtaganden enligt avtal och rättelse inte sker senast 30 dagar efter att beställaren lämnat leverantören en skriftlig begäran om rättelse eller om leverantören ej fullgjort betalning av skatter eller andra allmänna avgifter eller vid leverantörs konkurs, betalningsinställelse eller därmed liknande händelse får beställaren häva avtalet med omedelbar verkan. Hävning ska ske skriftligen. Skadestånd Leverantören ska hålla beställaren skadelös för varje skada eller brist som orsakas beställaren på grund av leverantörens kontraktsbrott.

5 5 (5) Offertens giltighetstid Leverantören ska vara bunden av sin offert t o m Kontaktpersoner Upplysningar lämnas av Thomas Davidsson. Frågor mailas till: Offert i två (2) exemplar ska i slutet kuvert, tydligt märkt Projektledning Guldfesten vara Näringslivsenheten tillhanda senast Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Att: Thomas Davidsson Box Kalmar - för sent inlämnad offert kommer ej att prövas - ersättning för lämnat offert/varuinformation utgår ej - expeditions- eller faktureringskostnader accepteras ej - offert via fax eller e-post accepteras ej - leverantörens faxnummer eller e-postadress anges i offerten Övrigt Svensk rätt och lagstiftning gäller för lämnade offert. Beställaren äger rätt att förkasta samtliga offerter och upphäva offertförfrågan om offerten inte uppfyller kraven, innefattar ett för högt pris, ändrade verksamhetsdirektiv eller av annan anledning kan anses oförmånliga. Offerten ska vara undertecknad. Kalmar kommun Näringlivs- och arbetsmarknadsenheten. Thomas Davidsson Näringslivs- och arbetsmarknadschef

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning

Upphandling av konsultuppdrag - omvärldsbevakning och dokumentation av genteknisk forskning 2012-02-10 002/2012 1(8) Sista anbudsdag: 2012-03-09 kl. 16.30 Anbudets giltighet: 2012-07-08 Upphandlingsförfarande: förenklad upphandling Anbudsmärkning: dnr 002/2012 Upphandling av konsultuppdrag -

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad VA-enheten - anhåller härmed om Ert anbud avseende projekt Sanering Ödemarksvägen i enlighet med nedanstående förutsättningar. 1.0 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 UPPHANDLINGSFORM

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:060 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer