Faktura. k ' Fakt nr / Kundnr. Fakturaadress. Vår referens. FörfaUodatum. Dröjsmålsränta. Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Faktura. k ' Fakt nr / Kundnr. Fakturaadress. Vår referens. FörfaUodatum. Dröjsmålsränta. Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa"

Transkript

1 RÖD 81:1 AB r Faktura k ' Fakt nr / Kundnr v 910 Fakturaadress Srnåhöga Bil & Växellådsservice BERGA3 ö //^?<, t s/j y n ] ' Falaoiradatum > ) " SJÖVIK Jan-Inge Carlsson Ert ordernr 30 dagar netto Leveransvillkor Fritt vårt lager FörfaUodatum Leveranssätt Post Dröjsmålsränta 23,00 % Leveransdatum Artnr Avvik leveransdatum /" Benärrrning Kvartalshyra avser juli-sep 2014 Hyra Fastighetsskatt (ej gem yta) Del av gem. ytor, (5 st delar) Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa... 3 Mån 7 234, ,00 3 Mån 126,00 378,00 3 Mån 674, , LE\TiRANTÖRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme m.m. är 8,70% Fjärrvärme , ,16 Fastighets el nät , ,08 Fastighets el , ,61 643,47 18,36 43,12 Sita ,1667 Ml. Städ 588 0, , ,00 171,88 200,00 k Netto ,83 Exkl moms Moms % ,83 25 Moms kr öresavr 6 294,71 0,46 ATT BETALA ,00 J Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet GodMnd för F-skatt e-post

2 JURIST G INKASSO : Gaidenar: &//^^^i Småhöga bil & växellådsservice Fordringsägare. Röd 81:1 A B 7 S/d Z Skuldspecifikation Fordran avser Ref/Faktura- Faktura- Förfallo- Kapital- Dröjsmåls- Räntesats nummer datum datum belopp ränta fn (%) Lokalhyra , ,89 8,00 Totalt att fordra per idag: ,89 Kapital: ,00 Ränta: 1 933,89 Avtalad avgift: Kostnader: 2 640,00 JURIST & INKASSO AB o AB Phone 16 (0) o;< ill Fax +46 (0) Göteb Besöksadress: Mils Ericssonsgatan 17.4 tr turist Sr Inkasso AB Box 813 SE-ior 56 Stockholm Phone 146 (0) Fax +46 (0) g.rgsvbduktengo.upv 5S , Plusgiro o.Oignr Styrelsens säte: Göteborg Bank Account: Norden bank AB, SE Stockholm ddress: NDEASESS, Acco

3 R0D81:1 AB Faktura OI /^<\< t~ S/7± 7 Fakt nr / Kundnr Fakturadatum Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA SJÖVIK Ert ordernr Leveransvillkor Leveranssätt Leveransdatum Jan-Inge Carlsson Fritt vårt lager Post Förfallodatum Dröjsmålsränta 30 dagar netto ,00 % Artar Avvik leveransdatum Benämning Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa r Kvartalshyra avser juli-sep 2014 Hyra Fastighetsskatt (ej gem yta) Del av gem. ytor, (5 st delar) 3 Mån 3 Mån 3 Mån 7 234,00 126,00 674, ,00 378, ,00 ^ LEVERANTÖRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme m.m. är 8,70% Fjärrvärme Fastigete el nät Fastighets el ,087 0,087 0, ,16 166,52 421,22 313,82 14,49 36,65 Sita Sita ,1667 0, , ,70 58,85 184,49 k Netto ,30 Exkl moms Moms % ,30 25 Moms kr Öresavr 6 177,58 0,12 ATT BETALA ,00 J Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet Godkänd för F-skatt e-post

4 JURIST C INKASSO : Refnr: &/ M&^i t *,l/ Gaidenär Fordringsägare: Småhöga bil & växellådsservice R ö d 8l:l AB Skuldspecifikation Fordran avser Ref/Faktura- Faktura- Förfallo- Kapital- Dröjsmåls- Räntesats nummer datum datum belopp ränta fn (%) Lokalhyra , ,59 8,00 Totalt att fordra per idag: ,59 Kapital: ,00 Ränta: 1 301,59 Avtalad avgift: Kostnader: 960,00 JURIST 8; INKASSO AB Jurist S; inkr.sso AB Phone s-46 (0) (0) : Nils Ericssonsgntan 17.4 tr Jurist Et: Inkasso AG Box S13 SE Stockholm Phone +46 (0) Fax +46 (0) : rgsviadukten 90, uppgång C j-1042, Plusgiro g.Orgnr Styrelsens säte: Göteborg Bank Account: Norden bank AB. SE Stockholm IBAN SE E-maii:

5 LAW SOLUTION FAKTUFuV : /AW lf&1 WJf Faktura nr Kund nr Röd 81:1 AB Vårt moms reg nr. SE Förfallodag 30 Dagar Netto Jonas Öjelid Arvode för juridiskt biträde enligt bilagd specifikation Löpande konsultation MotorMera AB Rättelse/uppsägning TSS AB Småhöga Bil- och växellådsservice Summa Moms 25% av 5 600,00 Kronor Kronor 350, , ,00 2,00 '**», Att betala Kronor Z ZS~i Efter förfallodagen utgår ränta enligt räntelagen. Godkänd för F-skatt Law & Solution Sweden AB Box Göteborg Telefon Telefax Bankgiro

6 LAW TION 8,\ 7 ' 5=< 3 $,. Specifikation Ärende: Löpande konsultation Beskrivning Telefon med Björn ang generell översyn av hyresavtalen och uppsägningar för villkorsändring alternativt avflyttning Ärende: MotorMera AB Beskrivning Upprättande av utkast brev till hyresgästen ang uppsägning befintligt avtal och ny lokal på minskad yta Exp slutligt brev per post Ärende: Rättelse/uppsägning TSS AB Beskrivning Upprättande av utkast rättelseanmodan Telefon Björn, exp av slutlig rättelseanmodan per post och per rekbrev Ärende: Småhöga Bil- och växellådsservice Beskrivning Upprättande av utkast brev till hyresgästen ang kommande förverkandeuppsägning och erbjudande om nytt hyresavtal Exp slutligt brev per post, info till Emma/Jl om handräckning/avhysning till kfm

7 RÖD 81:1 AB /5/7^< Y SV/ / Faktura Fakt nr / Kundnr Fakturadatum Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA SJÖVIK Ert ordernr Leverans villkor Leveranssätt Leveransdatum Jan-Inge Carlsson Fritt vårt lager Post Förfallodatum E>röjsmålsränta 30 dagar netto ,00 % c Artar Avvik leveransdatum Benämning Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa Kvartalshyra avser jan-rnar 2015 Hyra Fastighetsskatt (ej gem yta) Del av gem. ytor, (5 st delar) 3 Mån 3 Mån 3 Mån 7 500,00 126,00 674, ,00 378, ,00 \ LE\T 1RANTÖRS FAKTATRORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme mm. är 8,70% Fjärrvärme Fastigete el nät Fastighets el ,087 0,087 0, ,06 239,34 625,44 566,72 20,82 54,41 Sita Städ i november 0,1667 0, ,00 866,00 58,85 144,36 v. Netto ,16 Exkl moms Moms % ,16 25 Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Moms kr Öresavr 6 436,29-0,45 ATT BETALA ,00 J Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet Godkänd för F-skatt e-post

8 JURIST INKASSO : Refnic Gäldenär: ^ Småhöga bil & växellådsservice Fordringsägare: Röd 81:1 A B S*/Z Skuldspecifikation Fordran avser Ref/Faktura- Faktura- Förfallo- Kapital- Dröjsmåls- Räntesats nummer datum datum belopp ränta fn (%) Hyra från Röd 81:1 AB ,00 632,00 8,00 Totalt att fordra per idag: ,00 Kapital: ,00 Ränta: 632,00 Avtalad avgift: Kostnader: 920,00 Jurist Sr tnfcnsso AB Box SE Göt JURIST 8r INKASSO AB Phone +46 (0) (0) : Bese:::.. Ericssonsgatan 17,4 tr Jurist Sr Inkasso AB Box 813 SE Stockholm Phone +46 (0) Fax r-46 (0) Klarabergsviadukten go, uppgång C. a , Plusgiro , Orgnr Styrelsens säte: Göteborg Bank Account: Norden bank AB, St Stockholm Swift address: NDEASESS, A c c o u n t: 1BAN SE E-maii:

9 JURIST V C ' INKASSO B i^\j^\ Faktura OCR nr Kundnr Fakturaadress Röd 81:1 AB ROMELANDA Sverige Förfallodatum dagar netto Sida 1 Emma Ljungqvist Namn Beskrivning Belopp l Småhöga bil & växellådsservice Utfärdande av uppsägning. 600,00 i Totalt SEK exkl. moms 25% moms Öresutjämning Totalt SEK inkl. moms Momsspecifikation 600,00 150,00 0,00 750,00 Momssats % Radbelopp Nettobelopp Momsbelopp Totalt ,00 600,00 600,00 150,00 150,00 Vid betalning ange OCR-nummer: Invändningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar. Betalning sker till Pg(OCR) eller Bg Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt gällande räntelag. Vårt Org Nr Företaget innehar F-Skattesedel. JURIST & INKASSO AB.ic inkasso A3 04 l E Göteborg Phone +46 (0) Fax +46 (0) Besöksadress: Ni ', 4tr Jurist & Inkasso AB Box 813 SE-icn 35 Stockholm Phone +46 (0) Fax +46 (o) Klarabergsvia r äankgirc , Piusgiro (OCR) , , Orgrsr Styrelsens säte: Geteborg Bank Account: Nordea bank AB, SE Stockholm =t address: NDEASES! - ikasso.se

10 Bi >*-<jk LAW SOLUTION FAKTURA Faktura nr 5710 Kund nr /V57 Röd 81:1 AB 30 Dagar Netto Förfallodag Vårt moms reg nr. SE Jonas Öjelid Arvode för juridiskt biträde enligt biiagd specifikation MotorMera AB Rättelse/uppsägning TSS AB Småhöga Bil- och växellådsservice 1 225, , ,00 r fat. 'AS Summa Kronor 5 075,0/J Moms 25% av 5 075,00 Kronor 1 268/75 Öresutjämning Kronor /0,25 Att betala Kronor /o 344,00 / 75^ S O» _ Efter förfallodagen utgår ränta enligt räntelagen. Godkänd för F-skatt Law & Solution Sweden AB Box Göteborg Telefon Telefax Bankgiro

11 AW SOLUTION 8/bj^ su z Specifikation Ärende: MotorMera AB Beskrivning Telefon med Björn, upprättande och exp av brev till Rickard Abrahamsson med info om hyresskulden och förverkad hyresrätt, info till Emma/JI om uppsägning/handräckning på grund av hyresskulden Ärende: Rättelse/uppsägning TSS AB Beskrivning Telefon med Ted ang rättelseanmaningen, problemen med DTC:s verksamhet som är i vägen, förslag möte i februari samt skriftligt avtal för arrendet från motpart angående uppröjningen av marken, till David/DTC om att flytta på egendom så att marken blir tillgänglig, till motpart (Annika) angående städningen och beskedet som lämnats till DTC, samt utebliven hyresbetalning och risken för förverkande av lokalen som MotorMera hyr ut till TSS Ärende: Småhöga Bil- och växellådsservice Beskrivning Telefon med Jan-Inge, Björn med info Telefon med Jan-Inge om betalningen och nytt hyresavtal, Björn med info Telefon med Björn om ytterligare åtgärder pga uteblivna betalningen, info till Jl om egen partsdelgivning för handräckningen Telefon med Jan-Inge, mail till Björn med info Telefon med Jan-Inge im försäljning av bil för att lösa hyresskulden, Björn med info

12 JURIST winkasso 7 /(C^^^ 7 Faktura OCR nr Kundnr ILA f/t. Fakturaadress Röd 81:1 AB ROMELANDA Sverige Förfallodatum Sida dagar netto Emma Ljungqvist Namn Beskrivning Belopp Småhöga bil & växellådsservice Småhöga bil & växellådsservice Småhöga bil & växellådsservice Motormera AB Småhöga bil & växellådsservice Motormera AB Arvode, handräckning Partsdelgivning Utfärdande av uppsägning Utfärdande av uppsägning Partsdelgivning Partsdelgivning 420, ,00 600,00 600, , ,00 Totalt SEK exkl. moms 25% moms Öresutjämning Totalt SEK inkl. moms 4 620, ,00 0, ,00 Momsspecifikation Momssats % Radbelopp Nettobelopp Momsbelopp Totalt , , , , , ,00 101O f ^"^s - JTrVJ Vid betalning ange OCR-nummer: Invändningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar. Betalning sker till Pg(OCR) eller Bg Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt gällande räntelag. Vårt Org Nr Företaget innehar F-Skattesedel. /JR1ST&1NKA5SOAB Jurist & InkassoAB Box SE Göteborg Phone +46 (0) Fax +46 (0) oi Besöksadress: Nils tricssonsgatart T7,4tr Bankgiro , Piusgiro (OCR) , Orgnr c " Jurist & inkasso AB Phone (0) Box 813 Fax -46 (0) c SE-ioi 36 Stoc iholm Kiarabergsviaduktengo.^cccr-c Z Styreisens säte: Göteborg Bank Account: Nordea bank AB, SE Stockholm : c.se

13 RÖD 81:1 AB Faktura Fakt nr / Kundnr Fakturadatum Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA SJÖVIK Jan-Inge Carlsson Ert ordernr BetaMngsvillkor 30 dagar netto Leveransvillkor Fritt vårt lager Förfallodatum Leveranssätt Post Dröjsmålsränta 23,00 % Leveransdatum Artur Avvik leveransdatum Benämning Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa ' \ LEVERAbröRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme m.m. är 8,70% Fjärrvärme Fastigete el nät Fastighets el ,087 0,087 0, ,26 249,41 673,10 880,03 21,70 58,56 Göteborgs Stad V/A 0,087 Blandat avfall 0,1429 Sita ,1667 Städ i december 0,2 Er andel av Presto Lagning av grind och stängsel. Gbg Stängsel ,125 Avser nytt lås till grinden och renovering av det gamla ,70 792,20 780,00 519,70 213, ,00 262,02 113,21 130,03 103,94 213,00 377,25 v Forts... J Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet www. www. wintby. se Godkänd för F-skatt e-post

14 R0D81M AB r i. Faktura 'Faktnr/Kundnr t r Fakturaadress Småhöga Bil & Växelladsservice BERGA3 IS//C\<4^ $ éj Z- J ' Fakruradatum k, (2) k v > SJÖVIK k - Jan-Inge Carlsson Ert ordernr Leveransvillkor Fritt vårt lager Leveranssätt Post Leveransdatum Bj Örn Wintby 30 dagar netto Förfallodatum Dröjsmålsränta 23,00 % r Artar Benämning Lev ant Enh å-pris Rabatt v Avvik leveransdatum Summa SafeTeamF , ,27 400,91 Netto 2 560,65 Exklmoms 2 560,65 Moms% 25 Moms kr 640,16 Öresavr 0,19 ATT BETALA 3 201,00 Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län Internet vvvvw.vvww.wintby.se Godkänd för F-skatt e-post

15 JURIST S INKASSO Refnr: Gawenar Fordringsägare: Småhöga bil & växellådsservice Röd 81:1 AB /?*$*.& St/3 Skuldspecifikation Fordran Ref/Faktura- Faktura- Förfallo- Kapital- Dröjsmåls- Räntesats avser nummer datum datum belopp ränta fn (%) Hyra från Röd 81:1 AB ,00 31,30 8,00 Totalt att fordra per idag: 3 472,30 Kapital: 3 201,00 Ränta: 31,30 Avtalad avgift: Kostnader: 240,00 JURIST & INKASSO AB Jurist & Inkasso AB i (0) Jurist St Inkasso AB Phone +46 (0) (0) B0XS13 Fax+46 (0) ess: Nils Ericssonsgatan 17,4 ti SE Stockholm Klarabergsviaduktengo.upf giro : , Orgnr Styrelsens sate: Göteborg Bank Account: Nordca bank AB, SE Stockholm Swiffaddress: NDEASESS. Account:

16 ^$> Kronofogden Verkställighet Väst Kristoffer Pettersson Ombud/Sökande Jurist Inkasso Sweden AB Box Göteborg Underrättelse &/lck&cl Till sökanden om avhysning Målets ankomstdag Gäldenärens person-zorganisationsnr U nr U /1310 Gäldenär Carlsson Hans Jan-Inge Berga Sjövik ^ Ombudets/Sökandens plusgirokonto Sökande Röd 81:1 AB Meddelat av Kronofogden Kapital inkassokostnad Processkostnad Grundavgift 1 Ränta, kr 1 Ränta, kr I Ränta, kr Referensnummer Sökanden åberopar X utslag \ dom Tillkommer ränta med (%) Tillkommer ränta med (%) Tillkommer ränta med (%) Annat Fr.o.m. Fr.o.m. Fr.o.m. tills betalning sker tills betalning sker tills betalning sker Att betala Beg ärd åtgärd Avhysning samt ränta enligt ovan U+mätn na Senaste avflyttningsdag Omgående Beloppet ska vara bokfört på Kronos plusgirokonto fogdemyndigheten senast i Den av dig begärda avhysningen kommer att ske Klockan 10:00 Plats om annan än ovan Avflytta från lokal om 160 kvm samt tillhörande biutrymme med adress flygmotorsvägen Torslanda < 1 O O) 5 IL. Handläggs av Kristoffer Pettersson Postadress Besöksadress GÖTEBORG Rosenlundsgatan GÖTEBORG f > Upplysningar, se bilaga. E-postadress: kronoft en.se Telefon Telefax Plus-/Bankgiro

17 LAW SOLUTION FAKTURA Faktura nr Kund nr 'AW ^fe $;j? Röd 81:1 AB 30 Dagar Netto Förfallodag Vårt moms reg nr. SE Jonas Öjelid Arvode för juridiskt biträde enligt bilagd specifikation Småhöga Bil- och växelladsservice Hyresavtal Tofek/Supercar Bilvård Summa Moms 25% av 2800,00 Kronor Kronor 1 050, , ,00 700,00 / A '4*< Att betala Kronor 3 500,00 /J/Zx>: Efter förfallodagen utgår ränta enligt räntelagen. Godkänd för F-skatt Law & Solution Sweden AB Box Göteborg Telefon Telefax Bankgiro

18 LAW SOLUTION i:lf tosjj c Specifikation Ärende Småhöga Bil- och växellådsservice Beskrivning Telefon med Jan-Inge, Björn med info om samtalet Telefon med Jan-inge om förtida upphörande och avflytt samt betalning av hyresskulden, med info till Björn och rekommendation Ärende Hyresavtal Tofek/Supercar Bilvård Beskrivning Genomgång av utkastet till hyresavtal, genomgång med Björn per telefon om frågor/kommentarer, särskilt delen om hyresgästens för återställande vid avflytt

19 RÖD 81:1 AB Faktura Fakt nr / Kundnr Fakturadatum Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA SJÖVIK Jan-Inge Carlsson Ert ordernr 30 dagar netto Leveransvillkor Fritt vårt lager Förfallodatum Leveranssätt Post Dröjsmålsränta 23,00 % Leveransdatum Artar Avvik leveransdatum Berrämning Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa ( LEVERANTÖRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme ram. är 8,70% Fjärrvärme , ,46 Fastigete el nät , ,62 Fastighets el , , ,26 23,02 64,41 Sita , ,00 58,85 v Netto 1 543,54 Exkl moms Moms % 1 543,54 25 Moms kr Öresavr 385,89-0,43 ATT BETALA 1929,00 J Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län Internet Godkänd för F-skatt e-post

20 R0D81:1 AB Faktura Fakt nr / Kundnr b/uc< 1Z_ Falouradatum Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA SJÖVIK Ert ordernr Leverans villkor Leveranssätt Leveransdatum Jan-Inge Carlsson Fritt vårt lager Post Förfallodatum Emöjsmålsränta 30 dagar netto ,00 % f Artur Avvik leveransdatum Berämning Kvartalshyra avser april-juni 2015 Hyra Fastighetsskatt (ej gem yta) Del av gem. ytor, (5 st delar) Levant Enh a-pns Rabatt Summa 3 Mån 3 Mån 3 Mån 7 500,00 126,00 674, ,00 378, ,00 s LEVERANTÖRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme m.m. är 8,70% Fjärrvärme Fastigete el nät Fastighets el ,087 0,087 0, ,68 261,43 691, ,94 22,74 60,17 Sita Städ i januari 0,1667 0, ,40 693,00 162,43 115,52 k Netto ,80 Exkl moms Moms % ,80 25 Moms kr Öresavr 6 667,45-0,25 ATT BETALA ,00 ) Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet Godkänd för F-skatt e-post

21 JURIST C.INKASSO >//é\*p^ fl Faktura OCR nr Kundnr Fakturaadress Röd 81:1 AB ROMELANDA Sverige Förfallodatum Sida dagar netto Emma Ljungqvist Namn Beskrivning Belopp Småhöga bil & växellådsservice Småhöga bil & växellådsservice Småhöga bil & växellådsservice Småhöga bil & växellådsservice Motormera AB Motormera AB Ombudsarvode betalningsföreläggande Utlägg betalningsföreläggande 300 kr Arvode, handräckning Utlägg betalningsföreläggande 300 kr Utfärdande av uppsägning Partsdelgivning 380,00 600,00 420,00 300,00 600,00 \ 1 000,00 Totalt SEK exkl. moms 25% moms Öresutjämning Totalt SEK inkl. moms 3 300,00 600,00 0, ,00 Momsspecifikation Momssats % Radbelopp Nettobelopp Momsbelopp Totalt , , ,00 900, , ,00 0,00 600,00 600,00 11-Oö'r- F/M d>t^5 Vid betalning ange OCR-nummer: Invändningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar. Betalning sker till Pg(OCR) eller Bg Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt gällande räntelag. Vårt Org Nr Företaget innehar F-Skattesedel. JURIST & INKASSO AB ;;oab Jne +46 {0) Jurist & Inkasso AB Box Si 3 Besöksac ress: Nils Ericssonsgatan 17,4tr SE-ioijoSt. Phone +46 (0) Fax +46(0)8 -; Klarabe iro , Piusgiro (OCR) , 2: Styrelsens säte: Göteborg BänkAccot i: Nordea bank AB, SE Stockholm 3EASES! -

22 R0D81:1 AB Kreditfaktura &. \7*/) Fakt nr / Kundnr Fakturadatum Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA SJÖVIK Ert ordernr Leveransvillkor Leveranssätt Leveransdatum Jan-Inge Carlsson Fritt vårt lager Post Förfallodatum Krediterar falourarir 30 dagar netto Artnr Avvik leveransdatum Benämning Levant Enh a-pns Rabatt Summa Kvartalshyra avser april-juni 2015 Hyra 3 Mån 7500,00 Fastighetsskatt (ej gem yta) 3 Mån 126,00 Del av gem. ytor, (5 st delar) 3 Mån 674, ,00 378, ,00 *v LEVERANTÖRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme m.m. är 8,70% Fjärrvärme , ,68 Fastigete el nät , ,43 Fastighets el , , ,94 22,74 60,17 Sita , ,40 Städ i januari 0, ,00 162,43 115,52 v. Netto ,80 Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Ursprungsbelopp Ursprungsmoms , ,45 Exkl moms Moms % Moms kr Öresavr , ,45-0,25 ATT ERHÅLLA ,00 J Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet Godkänd för F-skatt e-post

23 RÖD 81:1 AB Faktura Fakt nr / Kundnr Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA3 S//^^ / s Fakturadatum SJÖVIK Ert ordernr Leveransvillkor Leveranssätt Leveransdatum Jan-Inge Carlsson Fritt vårt lager Post Förfallodatum Dröjsmålsränta 30 dagar netto ,00 % f Artar Avvik leveransdatum Benämning Lev ant Enh a-pris Rabatt Summa Avser januari månad LEVERANTÖRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Er andel av värme m.m. är 8,70% Fjärrvärme ,087 Fastigete el nät ,087 Fastighets el , ,68 261,43 691, ,94 22,74 60,17 \ Sita ,1667 Städ i januari 0, ,40 693,00 162,43 115,52 v Netto 1 769,80 Exkl moms Moms % 1 769,80 25 Moms kr Öresavr 442,45-0,25 ATT BETALA 2 212,00 J Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet Godkänd för F-skatt e-post

24 RÖD 81:1 AB Faktura v ' Fakt nr / Kundnr && '^ \/é> ' Fakturadatum v Fakrtrraadress DTC (david total construction) Mark och Bygg AB Flygmotorsvägen Torslanda Ert ordemr Leveransvillkor Leveranssätt Leveransdatum David Berglund Fritt vårt lager Post Betalmngsvillkor Förfaltodatum L>röjsmålsränta 30 dagar netto ,00 % / Artar Avvik leveransdatum Benämning Lev ant Enh a-pris SuTnma Försäljning av matrial från Srrråhöga bil o väckeliådsservic Avräkning sker mot deras skuld! Luftkompressor LL ,00 Verktygspress NIKE 20 ton , , ,00 v Netto 9 000,00 Hyran skall vara inne hos Jl Finance senast den 28 i månaden Exkl moms Moms % Moms kr 9 000, ,00 ATT BETALA ,00 Adress RÖD 81:1 AB Telefon Bankgiro Företagets säte Organisationsnr Västra Crötalands län GodMnd för F-skatt e-post

25 RÖD 81:1 AB Faktura Fakt nr / Kundnr Fakturaadress Småhöga Bil & Växellådsservice BERGA3 Fakturadatum B/U '<<< SJÖVIK Ert ordernr Leveransvillkor Leveranssätt Leveransdatum Jan-Inge Carlsson Fritt vårt lager Post Förfallodatum rjröjsmålsränta 30 dagar netto ,00 % f Artar Avvik leveransdatum Benärruiing Lev ant Enh a-pns Rabatt Summa LEVERANTÖRS FAKTURORNA FINNS ATT HÄMTA PÅ wintby.se Nedanstående avser februari månad Er % andel av fastighetskatten och värme m.m. äi 8,70% Fjärrvärme , ,39 Fastighets el nät , ,11 Fastighet el , , ,45 19,32 48,03 \ Sita ,1667 Sita ,1667 Städ i februari 0, ,60 247,60 693,00 231,48 41,27 138,60 v Netto 1 746,15 Exkl moms Moms % 1 746,15 25 Hyran skall vara inne hos JI Finance senast den 28 i månaden Moms kr Öresavr 436,54 0,31 ATTBETALA 2 183,00 J Adress RÖD 81:1 AB Telefon Företagets säte Organisationsnr Västra Götalands län, Internet www. Godkänd för F-skatt e-post

26 FAKTURA Smallöga Bil & VaxeUädsservice Flygmotorrägen Torslamla Tel Moh E-post: ROD 81:1 AB DUVESJON ROMELANDA BJÖRN J-I CARLSSON Faktura nr 3283 VW TRANSPORTER WMZ 947 DE-MO VÄXELLÅDA FRÅN BIL BYTE 6 ST LAGER + ALLA TÄTNINGAR DIFFLAGER HELT OKEY BYTE 2 ST NÅLLAGER MELLAN 5:an o 6:an BYTE VÄ + HÖ ÖVRE FJÄDERBENSLAGRLNG FRAM ÅR 2014 BYTE VÄ BAKJTJULSLAGER BYTE OLJA + FILTER MOTOR MATERIAL ARBETE 15 TIM 5 700: :00 INNEHAR F-SKATTSEDEL Anmärkningar ej gjorda inom 8 dagar godkännes inte Kronor: :00 Postgiro Bankgiro F - skattebevis Moms 25%: Att betala: 3 675: :00

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD...

ATA HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY. INKOM.&.t..-o.JJO... BEDÖMD... REGLERAD... ATA 37 HAN INGE KOMMUN M-511 SKOGS EKEBY INKOM.&.t..-o.JJO.... BEDÖMD....... REGLERAD..... Nec Construction Sverige AB Underrättelse nr: 37 Projekt Skogs-Ekeby Projektnummer 4403090 Ort Beställarens telefon

Läs mer

Artikelnr Artikelbeskrivning Antal Pris/Enhet Rabatt. Moms 1 574,00. Momsreg.nr. SE Org-nr Internet

Artikelnr Artikelbeskrivning Antal Pris/Enhet Rabatt. Moms 1 574,00. Momsreg.nr. SE Org-nr Internet * Presto Presto Brandsäkerhet AB Box 315 641 23 Katrineholm FAKTURA Sida 1(1 Fakturanr/lnv. no Datum/Date 4627481 15-12-14 Lev.adress/Consignee WintbyRöd81:1 AB Flygmotorsvägen 3 Torslanda Betalare/Payer

Läs mer

do Mariette Ahlin Till PlusGirokonto 1Avgift Kassastämpel 4143304-6 Betslningsmottagare (endast namn) Gotlands Elförsäljning AB

do Mariette Ahlin Till PlusGirokonto 1Avgift Kassastämpel 4143304-6 Betslningsmottagare (endast namn) Gotlands Elförsäljning AB IBAN Faktura KOPIA Fakturadatum FakturanrlOCR-nr Kundnr 2015-10.07 0251725305 957287 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013

Datum 2012-12-27. Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Uppsala kommun för år 2013 J.os KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Karlsson Daniel Datum 2012-12-27 Diarienummer NHO-2012-0165.15 Nämnden för hälsa och omsorg Handikappbidrag till Handikappföreningarnas samarbetsorgan

Läs mer

Viktigt! Nu ändrar vi vår. faktura! Viktig information om vår nya faktura

Viktigt! Nu ändrar vi vår. faktura! Viktig information om vår nya faktura Viktigt! Nu ändrar vi vår faktura! Viktig information om vår nya faktura Nu ändrar vi vår faktura Fakturan vår mest lästa trycksak! Nu gör vi det enklare för dig som kund att läsa vår faktura. Vi hoppas

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer

Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr Kundnr

Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr Kundnr Faktura KOPIA Fakturadatum Fakturanr!OCR-nr 2015-10-07 0251725305 Bert-Olof Lundström DB do Mariette Ahlin Västerhejde Hallvards allé 4 622 61 Visby Vid kontakt:gotlandsenergi.se eller ring vår kundtjänst

Läs mer

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]

Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ] för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig

Läs mer

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter. Summa: 18 429,00 0,00 1868,67

Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn. Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter. Summa: 18 429,00 0,00 1868,67 Verifikationer i samband med Inköp av ny spårvagn Roland Rydin Resor Grå teckenfärg == Tidigare lämnade uppgifter Resekostnad Övrigt en l Datum Resmål Färdsätt flyg :@g reseräkn Hotellkostnad Verifikation

Läs mer

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2052 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2052-01-12 Moms tillbaka för november månad. 2. 2052-01-29 Inkommen betalning av utestående faktura. 3. 2052-02-12 Moms betalning för december

Läs mer

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Bilaga 5b. Faktureringsrutiner. Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) Bilaga 5b Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för hantering av elevdokumentation inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan

Läs mer

P:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 33622131317 2016-02-28 1 500,00

P:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 33622131317 2016-02-28 1 500,00 Faktura Fakturadatum: Förfallodag: Att betala: HANDELSVERKET INVEST AB 2016-02-07 P:INFO@HANDELSVERKET.SE TIDELIUSGATAN 58 118 69 STOCKHOLM 2016-02-28 1 50 Nu kan du byta in företagets gamla mobiler mot

Läs mer

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Styrdokument RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2008-06-23 75 Ansvarig: Ekonomichef Revideras: Vid behov Följas upp: Vart 4:e år RIKTLINJER FÖR FAKTURERING OCH KRAVVERKSAMHET

Läs mer

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28

Omvänd beskattning inom byggsektorn. Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Informationsträff 2007-06-28 Omvänd beskattning inom byggsektorn Nya regler från 1 juli 2007 Syfte Att motverka momsfusk där köparen gör avdrag för ingående moms som

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1360-2014 Transcom Credit Management Services AB 691 77 Karlskoga Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR

ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR ÖVNING BOKFÖRA KUNDFAKTUROR Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå kundfakturor 3 Kontera kundfakturor 3 Använda redovisningsprogrammet

Läs mer

Summa exkl. moms 3 403,28 kr

Summa exkl. moms 3 403,28 kr 613 81 Oxelösund FAKTURA 2013-11-04 Sid 1 (5) Kundnr: 111111 Fakturanr/OCR-nr: 131104700089354 Kundcenters besök och telefontid: Mån 8-17, Tis - Fre 8-14:30 Lunchstängt alla dagar 12-13 Telefon 0155-388

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

EXEMPEL. Adressuppgifter Telefon. Maskin nr: Arbetsplats... Summa. Exempel 1 TIDRAPPORT

EXEMPEL. Adressuppgifter Telefon. Maskin nr: Arbetsplats... Summa. Exempel 1 TIDRAPPORT Exempel 1 TIDRAPPORT Maskin nr: Beställare...... Adressuppgifter Telefon... Arbetsplats... Datum Arbetets art m. m. Effektiv Övertid Ackord Flyttning Smörjning körtid Summa Bestyrkes... den... Chaufför...

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt)

HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) HYRESAVTAL Uthyrning av privatbostad (bostadsrätt) Sid 1 (4) Datum Kontraktsnummer Hyresvärd(ar) Hyresgäst(er) Hyresobjektets adress m m Fastighetsbeteckning/kommun Lägenhetsnummer Postadress Uthyrningens

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1288-2010 PayEx Finance AB 621 88 Visby Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Skandinaviska Områdesskydd erbjuder ett stort urval av områdesskydd: allt ifrån enklare inhägnader till totalskydd med säkerhetsklass 3.

Skandinaviska Områdesskydd erbjuder ett stort urval av områdesskydd: allt ifrån enklare inhägnader till totalskydd med säkerhetsklass 3. Offert Här är din offert ifrån Skandinaviska Områdesskydd, tillsammans med övrig information som kan vara bra att känna till. Din offert är giltig i 30 dagar om inget annat avtalats. Skandinaviska Områdesskydd

Läs mer

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte:

BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG. Beställare. Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: BESTÄLLNING LAGERBOLAG AKTIEBOLAG Beställare Kontaktperson: Telefon: E-post: Namnförslag 1: Namnförslag 2: Bolagets verksamhet: Bolagets säte: Bolagets adress Telefon: Räkenskapsår: 30/4 30/6 31/8 31/12

Läs mer

Tekniska verken önskar en trevlig sommar!

Tekniska verken önskar en trevlig sommar! FAKTURA 2014-07-12 Sid 1 (5) Kundnr: 123456 Fakturanr/OCR-nr: 140712010004050 Box 1500, 581 15 Linköping Kundservice 0771-25 26 27 Öppettider mån-fre 9-12, 13-16 kundservice@tekniskaverken.se tekniskaverken.se/minasidor

Läs mer

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012

RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 RAMAVTAL PRISVILLKOR 2012 Genom Maria Aö på Svea Ekonomi kan ni som medlem i Hantverkarna teckna ett förmånligt avtal gällande finansiella och administrativa tjänster mm. Nedan ser ni vilka tjänster det

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1286-2010 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

UbiGo. h"p://vimeo.com/96486671

UbiGo. hp://vimeo.com/96486671 UbiGo h"p://vimeo.com/96486671 Per- Erik Holmberg Magnus Kuschel Hans Arby MariAnne Karlsson h"p://vimeo.com/96486671 www.ubigo.me 10 5 0 402 78 Göteborg Telefon: 031-7647000 Godkänd för F-skatt Svenska

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Manual Fortus Faktura

Manual Fortus Faktura sida 1(9) Innehållsförteckning Presentation... 2 Användningsområde... 2 Pris... 2 Upplägg - Gratis för er... 2 Läs mer...2 Uppstart av Fortus Faktura...3 Hantera... 3 Beställning...3 Komplettera Beställning...

Läs mer

Fakturakonto 500125422 IHAB Ekonomibyrån EKAB ID: 240 Hacksta

Fakturakonto 500125422 IHAB Ekonomibyrån EKAB ID: 240 Hacksta Box 4003, 120501-120531 120603 1 EKAB ID: 240 Aktuella räntesatser % Övertrasseringsränta: 10,00 Gottskrivningsränta: 1,05 Maxi ICA Stormarknad Hälla, Stockholmsvä 72134 VÄSTERÅS KKU011.0608 120501 Ingående

Läs mer

Betalningsföreläggande och avhysning

Betalningsföreläggande och avhysning Betalningsföreläggande och avhysning Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering Riktlinjer för fakturering och kravhantering Antogs av fullmäktige 2013-04-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 1.1 Riktlinjernas syfte... 1 1.2 Ansvar och Ansvarsfördelning... 1 2 Riktlinjer för fakturering...

Läs mer

Er refererens Leveransvillkor Betalningsvillkor Sven Petersson 1 fri lev/v till ert lager 60 dagar netto från fakt.datum

Er refererens Leveransvillkor Betalningsvillkor Sven Petersson 1 fri lev/v till ert lager 60 dagar netto från fakt.datum OFFERT Kundnr Offertnummer Offertdatum 13098 Derome Byggvaror Halmstad Svarvaregatan 9 302 50 HALMSTAD Vår refererens Leveranssätt Leveransbestämmelser Tobias Bonnevier DHL STYCKE ABM 07 Er refererens

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i

Läs mer

Beskrivning av fakturan

Beskrivning av fakturan Beskrivning av fakturan Fakturahuvud Faktura Fakturanummer / OCR-nummer 2110101010 Kundnummer Er referens 999999-000 ABC-12345 Organisationsnummer Fakturaperiod Fakturadatum Betalning oss tillhanda senast

Läs mer

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten

HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten HYRESAVTAL ANDRAHANDSUTHYRNING När någon annan än bostadsrättshavaren självständigt nyttjar lägenheten BOSTADSRÄTTSHAVARE/HYRESVÄRD: Kontaktperson Tel nr dagtid ANDRAHANDSHYRESGÄST 1: ANDRAHANDSHYRESGÄST

Läs mer

Enklare! Kom ihåg! Betala med e-faktura eller Autogiro Ny design på fakturan. Mina sidor Läs mer om hur du får överblick över dina tjänster hos Vakin.

Enklare! Kom ihåg! Betala med e-faktura eller Autogiro Ny design på fakturan. Mina sidor Läs mer om hur du får överblick över dina tjänster hos Vakin. Information till fastighetsägare i Vindeln Enklare! Betala med e-faktura eller Autogiro Ny design på fakturan Kom ihåg! Vakin har ett nytt bankgironummer för boende i Vindeln, 5105-2231. Mina sidor Läs

Läs mer

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.

Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen. Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar

Läs mer

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT

ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT ÖVNING BOKFÖRA LEVERANTÖRS- FAKTUROR MANUELLT Efter denna övning ska man ha lärt sig följande: 3 Jobba verklighetsbaserat med bokföring 3 Läsa och förstå leverantörsfakturor 3 Kontera leverantörsfakturor

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE

VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Börja utnyttja vår ett enkelt och effektivt sätt att lägga beställningar och söka information om våra produkter. VÄLKOMMEN TILL DIN POLY.SE Välkommen till Poly-Produkters öppet 24 timmar om dygnet! Vi

Läs mer

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm

AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: Katrineholms kommun Katrineholm AVTAL Bilaga 1. Leverantörens prislista. 1 Parter Beställare: 641 80 Katrineholm Katrineholms Fastighets AB, KFAB OCH Katrineholms Industrihus AB, KIAB Box 7 641 21 KATRINEHOLM Västra Sörmlands Räddningstjänst

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2014-09-15 1358-2014 Sergel Kredittjänster AB Box 184 123 23 Farsta Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) ny uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens

Läs mer

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO

kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Färgelanda kommun POLICY FOR FORDRINGAR OCH INKASSO Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-16, 197 Dnr 2011/595 Ersätter reglemente daterat 200-10-12 Dnr 200/251 Kommentarer reviderade 2011-10-17 POLICY

Läs mer

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun

Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering. Motala kommun Riktlinjer för debitering, kreditering och kravhantering Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS 0231 Datum: 2012-11-26 Paragraf: KF 111 Reviderande instans: Datum: Gäller från:

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon

1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon 1(7) 1/13/VER - Avgift för uppställning av fordon Vid förvaring av fordon ska följande förfarande jämte bifogad promemoria tillämpas. Tillämpning av särskild avgift ska påbörjas i samband med beslut i

Läs mer

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering

Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering Antagen av kommunstyrelsen den 29 november, 174. 1 Riktlinjer för kundfakturering samt krav- och inkassohantering 1.1 Syfte Syftet med dessa

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1 Sundsvall Elnät AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt med domstolen

Läs mer

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar

Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datum Diarienr 2010-11-23 1402-2010 Lindorff Sverige AB Box 47297 100 74 Stockholm Tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppgift om grunden för tele-, TV- och Internetfordringar Datainspektionens beslut

Läs mer

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet

Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Regler för Munkedals kommun fakturerings och kravverksamhet Typ av dokument: Regler Handläggare: Ekonomichef/eknomienheten Therese Nilsson Antagen

Läs mer

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk=

h~ãã~êâçääéöáéí= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk= ^aslh^qcfph^ipbkebqbk Jens Blomquist 08-7000 825 1 (15) Inkassogruppens periodavstämning Kammarkollegiets grupp för fordringsbevakning (inkassogruppen) gör normalt periodavstämning den första arbetsdagen

Läs mer

Faktura nr. 11519218 Faktura. Anges vid betalning

Faktura nr. 11519218 Faktura. Anges vid betalning Sida 1 av (15) Kundnummer 75092 Fakturadatum 2012-02-24 Vår referens Webshop Betalning oss tillhanda 2012-03-25 Betalningsvillkor 30 dagar netto Order Fakturadatum Ert ordernummer Er referens Belopp SO

Läs mer

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version.

Rödmarkerade tillägg i denna version bör kollas upp. Svefakturor i Utökad version. Gröna fält = Obligatiorisk information Gråa fält - obligatioriska endast om de bär relevant information relaterat till fakturan eller varuslagets art Stockholms stad kan ta emot Svefakturor i Utökad version.

Läs mer

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3

Översikt Affärsdokumentspecifikation Publiceringsdatum: Version: 1.2.3 Faktura 1.. 1 Faktura huvud 1.. 1 Fakturatyp T6112 1.. 1 Fakturanummer T0060 1.. 1 Dokumentdatum T6113 0.. 1 Verkligt leveransdatum T0176 0.. 1 Leveransperiod, fr o m datum T2051 0.. 1 Leveransperiod,

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning DEL I: SAMTYCKE (SID 1/4) Ansökan om andrahandsuthyrning Den här ansökan är uppdelad i två delar. Den första delen är en ansökan om hyresvärdens samtycke till att du hyr ut i andra hand. Den andra delen

Läs mer

NY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI

NY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI NY FAKTURA FRÅN JÖNKÖPING ENERGI Nu blir det enklare allt på en faktura Från och med maj 2014 kommer vi att förenkla och samordna vår fakturering genom att samla alla nyttigheter per fastighet på en faktura.

Läs mer

FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017

FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017 435 80 MÖLNLYCKE PlusGiro 93 60 01-7 Bankgiro 946-0015 Org nr 556026-3245 Företaget innehar F-skattebevis 410139601 FAKTURA Fakturadatum 10 mar 2017 1 Fakturanummer 8569870 Kundnummer 527328 527328 Löfving

Läs mer

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING

INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING INEXCHANGE WEB SKAPA FAKTURA - EN GUIDE FÖR FAKTURAREGISTRERING MENY 3 Kom igång 3 Introduktion till InExchange Web 4 Skapa konto 5 Hitta rätt 6 Skicka dina fakturor 6 Skapa faktura 7 Välj kund 8 Fakturahuvudet

Läs mer

Fakturaportal för Leverantörer

Fakturaportal för Leverantörer Fakturaportal för Leverantörer Via fakturaportalen kan du enkelt och kostnadsfritt registrera och skicka elektronisk faktura till Swedac. Fakturan registreras i ett webbformulär. Portalen når du via en

Läs mer

Handledning för efakturering

Handledning för efakturering Handledning för efakturering Handledningen beskriver hur ni skickar elektroniska fakturor till olika fakturamottagare och hur deras respektive krav på innehåll och kontroller ser ut. Det inledande avsnittet

Läs mer

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson

Ska revideras senast Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Ska revideras senast 2018-01-01 Ansvarig tjänsteman: Carina Åresved-Gustavsson Bakgrund Kommunfullmäktige tog den 25 augusti 2008 regler för fakturerings- och fordringsbevakning. Dessa behöver uppdateras

Läs mer

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning

ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning ABBs tillämpning av svefaktura 2013-01-23.xls, Inledning Svefaktura till ABB Detta dokument beskriver hur e-fakturor i format Svefaktura ska utformas för att de ska kunna skickas till ABB AB i Sverige.

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010

AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 AKTUELLA KURSER & DATUM VÅREN 2010 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande

Läs mer

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN

ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN ATT BETALA TILLBAKA ANNUITETSLÅN Information om regler för betalning av lån tagna efter den 30 juni 2001 2006 Innehåll Annuitetslån 3 Återbetalning 4 Trygghetsregler 9 Avskrivning 10 Flera lån 12 Återkrav

Läs mer

SILENCI Design: O4i 2 3

SILENCI Design: O4i 2 3 PRISLISTA & ILER 2013 SILENCI esign: O4i 2 3 SWAVE esign: O4i 4 5 RENT esign: jörn ahlström COFFEE EEN esign: Tim Power 6 7 SUPERSTRUCTURE esign: jörn ahlström 2-4 esign: jörn ahlström 8 9 SE esign: Johanna

Läs mer

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal

För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal För dig som skall skicka fakturor i ICAs fakturaportal Inloggning i ICAs fakturaportal Starta din webbläsare (Internet Explorer). Gå till www.fakturaportalen.se. Du är nu inne i Fakturaportalen. Gå till

Läs mer

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e.

När i månaden kommer utbetalningen att ske från Kronofogden? -Utbetalningar kommer att ske i slutet av månaden mellan den 20:e-25:e. 2016-10-12 Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med anledning av nya skuldsaneringslagar. Frågor från borgenärer ang nya skuldsaneringslagar. Vad händer om en kund betalar in

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30

Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sidan 1 av 6 Kilsbostäder AB Inbjuder till anbudsgivning på: Elleveranser Avtalsperiod 2015-10-01 t.o.m. 2017-09-30 alt. 2018-09-30 Typ Elenergi Volym C:a 1775 MWh Sista anbudsdag

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 14 december 2016 T 4073-15 KLAGANDE PH MOTPART Migrationsverket 601 70 Norrköping Ombud: jur.kand. SR SAKEN Fordran ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt.

Avtal Ljusfesten. Ängelholms kommun. Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt. 2013-04-10 ÄNGEUIOLMS Avtal Ljusfesten Ängelholms kommun 1 Avtal Ljusfesten 11 Allmänna avtalsvillkor Villkoren i förfrågan tillsammans med vinnande anbud i upphandlingen bildar underlag för detta kontrakt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Ks 1995-02-07, 58 Blad 1(6) ALLMÄNNA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS KRAVVERKSAMHET Inledning Kommunens kravverksamhet bedrivs i överensstämmelse med bestämmelserna i inkassolagen, lagen om betalningsföreläggande

Läs mer

Mål) J97. Bilaeati FAKTURA Sida: 1/2. Borlange Energl " " " '

Mål) J97. Bilaeati FAKTURA Sida: 1/2. Borlange Energl    ' Bilaeati FAKTURA Sida: 1/2 a Fakturadatum 10 maj 2016 _ Faknnanunnner 1064324906 Borlange Energl " " " ' " ' K d 155774 Box 834 781 28 B I" Orange Mäss- och Fotbollshallen i Kvarnsveden AB Telefon 0243-73000

Läs mer

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering

InExchange Web. En handledning för fakturaregistrering InExchange Web En handledning för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura

Läs mer

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget I Il ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige 000219 2015-11-23- Datum _ 24 Sida 1 (2) Dnr LD15/03361 Uppdnr 1176 2015-10-19 Budgetberedningen 2015-11-09

Läs mer

Handledning för Stockholms stad

Handledning för Stockholms stad Handledning för Stockholms stad Fristående Svefaktura 1.0 Via eprinter Senast Uppdaterad: 11-10-13 Exder Stockholms stad eprinter Sida 2 av 12 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning

Läs mer

Bilaga 10 Faktureringsrutiner

Bilaga 10 Faktureringsrutiner SID 1 (7) Bilaga 10 Faktureringsrutiner Förfrågningsunderlag 1. Systemdrift och Systemförvaltning Centrala verksamhetssystem 2. Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036.

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Självfakturering. Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: 2016-02-11

Självfakturering. Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: 2016-02-11 Org nr: 55xxxxxx Fakturadatum: Månadsrapport kund med pantautomat Månadsrapporten är en rapport från Returpack, som talar om hur mycket pant som har betalats tillbaka till er under föregående månad, det

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datum Diarienr 2012-11-19 1326-2012 Intrum Justitia Sverige AB 105 24 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) uppföljning av uppgift om grunden för fordran Datainspektionens beslut

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 (03) Mob 070-927 20 31 Fax 019-766 45 50 E-post: hans.holmberg@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN mm LANSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Miljöskyddsenheten 031-60 54 68 0736-60 54 68 KOMPLETTERING 2011-12-13 Diarienummer 575-22836-2011 1490-1161 Naturvårdsverket Att: Kristina Sjödin Enheten för förorenade

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress CONVENTUM ÖREBRO Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara Conventum tillhanda

Läs mer

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 9.5 Sid 1 (5) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 133/2006/003 2006-05-01 Kf 2006-04-24 51 2015/37 2015-03-23 Kf 2015-03-23 19 FAKTURERINGS- OCH KRAVREGLEMENTE

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

KONSTEN ATT FÅ BETALT

KONSTEN ATT FÅ BETALT Det här är Företagarna Vi är Sveriges största intresseorganisation för dig som är företagare. Vi är 48 000 medlemmar och företräder 70 000 företag i Sverige. Det ger oss kraft att påverka makthavare på

Läs mer