AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008"

Transkript

1 AKTUELLA KURSER & DATUM HÖSTEN 2008 Ansvar - behörighet befogenhet Dagligen uppstår situationer som vi normalt sett inte uppfattar som avtalssituationer. För att säkerställa de åtaganden som uppstår i förhållande till våra kunder och leverantörer krävs viss affärsjuridisk kompetens. JuraB tillhandahåller grundläggande utbildningar för att uppnå detta. Våra kurser syftar till att deltagarna skall klara de vardagliga affärssituationerna på ett praktiskt sätt i kontakten med kunder och leverantörer. Det kan vara värt att notera att det vi gör idag och varje dag framåt är det som skapar redovisningens innehåll. Det är således mycket viktigt att agera på rätt sätt i varje affärssituation, vare sig det rör sig om inköp eller försäljningkredit-krav. JuraB, 30 ÅR! Detta vill vi uppmärksamma genom att erbjuda våra kunder 15-30% rabatt på vårt sortiment vid beställningar t.o.m Är du kund på Fakturamanualen eller Policyguiden lämnar vi 30% på kurserna, Effektiv fakturering, Effektivt inköp, Effektiv inkasso steg 1 samt steg 2. vid beställning före Övriga erhåller 15% rabatt. Jubileumsrabatterna kan dock ej utnyttjas i kombination med andra erbjudanden. Har ni förberett er för sämre konjunktur och sämre betalningsförmåga samt trögare betalare? Passa på att utbilda personalen och vässa rutinerna!! Utnyttja vårt 30 års jubileum och erhåll upp till 30% rabatt!! Önskar du ytterligare information, tag kontakt på eller ring Hjärtligt välkomna till vårens utbildningar!

2 EFFEKTIVT INKÖP/Lev.resk. BESTÄLLNING-ATTEST-BETALNING - Inköpspersonal, - Personal som gör avrop från ramavtal, - Personal med begränsad inköpsrätt, - Personal som attesterar och/eller betalar leverantörsfakturor, - Personal som bevakar leverantörsfakturor och eller leveranser, - Personal som arbetar med införande av e-handel När uppstår ett avtal. Vad innebär ett avtal. Olika avtalstyper. Beställning/ordererkännande. Tolkning av betalnings-/räntevillkor. Fakturakontroll. Betalningsansvar, är vi skyldiga att betala/hur bestrider vi fakturor m.m. Räntelagen, innehåll och tillämpning med övningar. Olika typer av avgifter. Genomgång av Köplagen. Rätten att reklamera och häva köpet. Skadeståndsansvar. Säljarens ansvar för dröjsmål vid leverans och när betalning då skall ske. Betalningsansvar vid ofullständig leverans. (Standardavtal ALOS, NL). Tillämpningsövningar på köplagen. Ge deltagarna större kunskap och ökat självförtroende vad gäller de lagar och regler som praktiskt påverkar alla inköp samt betalningar av leverantörsfakturor. Förbättra relationerna med alla leverantörer, dels genom att klarare ange vilka villkor som skall gälla, före leverans/ fakturering. Veta hur man kan bestrida (klaga) efter leverans/fakturering och på detta sätt minska reklamationstiden. Undvika onödiga kostnader och därigenom förbättra lönsamheten. Att genom kunskap ha bättre kontroll och förståelse för avtalsskapande. Att ge personalen bättre kunskaper rörande organisationens/företagets betalningsansvar ,- (exkl. moms) vilket inkluderar kursavgiften, dokumentation samt för- och eftermiddagskaffe och lunch, fr.o.m. deltagare nr 3, 2 600,- (exkl. moms) vid samtidig anmälan. Kurs: Ort Datum Kursnnamn Göteborg 11 Nov - 08 Effektivt inköp/lev.reskontra Malmö 29 Sept - 08 Effektivt inköp/lev.reskontra Stockholm 6 Okt - 08 Effektivt inköp/lev.reskontra

3 EFFEKTIV FAKTURERING FÖRSÄLJNING-FAKTURERING-DEBITERING-KREDITGIVNING - Personal som fakturerar och/eller bevakar fakturafordringar, Personal som registrerar nya kunder, samt lämnar krediter till - kunder, - Kassa/expeditionspersonal, - Personal som handlägger ärenden inför inkassokrav/inkassobyrå, - Övrig personal som kommer i kontakt med fordringsunderlag och har kundkontakt Avtalsregler, avtalsformer, kreditpolicy, kreditgivning, riskbedömning, säkerheter, firmaformer och betalningsansvar. Registrering av ny kund. Val av betalningsvillkor och räntevillkor samt deras innebörd. Orderbekräftelsens innehåll och innebörd. Fakturans och påminnelsens innehåll och utformning. Giltiga/ogiltiga villkor på fakturan. Räntelagens innehåll, tillämpning med praktiska övningar. Räntefakturering. Ersättningsgilla avgifter. Fakturerings- och påminnelseavgifter. Lag om ersättning för inkassokostnader. Ge deltagarna en grundläggande utbildning i den lagstiftning och de rutiner som påverkar avtalsbildning, kreditgivning, fakturafordran och räntedebitering. Höja kompetensen på berörd personal, öka självförtroendet och stimulansen i arbetet. Minska tiden för "reklamationer" - som t ex gäller betalningsvillkor och/eller dröjsmålsränta. Förbättra betalningsbenägenheten hos kunderna. Öka ränteintäkter och förbättra likviditeten genom förbättrade rutiner och ökad kunskap att tillämpa gällande lagstiftning ,- (exkl. moms) vilket inkluderar kursavgift, dokumentation samt för- och eftermiddagskaffe och lunch, fr.o.m. deltagare nr 3, 2 600,- (exkl. moms) vid samtidig anmälan. Göteborg 12 Nov - 08 Effektiv fakturering Malmö 30 Sept - 08 Effektiv fakturering Stockholm 7 Okt - 08 Effektiv fakturering

4 EFFEKTIV INKASSO STEG 1 UTSÄNDANDE AV INKASSOKRAV Ur innehållet: Tider: - Personal som handlägger ärenden inför inkasso/inkassobyrå och/eller utsänder krav, - Personal som har kund / gäldenärskontakt i samband med fakturerings och debiteringsarbetet, - Personal som har kund / gäldenärskontakt i kravarbetet och efterföljande rättsliga och exekutiva åtgärder - Ansvariga befattningshavare för debitering/krav och leverantörsreskontra. Vilka uppgifter om kunden behövs. Datainspektionens roll. Inkassolagen i praktiken samt genomgång av lagen. Hur tillämpa DI: s allmänna råd, detaljgenomgång. Inkassokravets utformning och innehåll. Invändningar mot inkassokrav. Efterforskning av gäldenären. Kostnadsersättningar i kravrutinen. Hur och när upprätta amorteringsplan. Amorteringsplanens innehåll enligt gällande regler. Praktiska övningar/frågor. Vad innebär konkurs. Betalningsuppmaning före konkursansökan. Preskriptions - avbrott -bevakning. Genomgång av skuldsaneringslagens huvudsakliga innehåll och nyheter i lagen. Ge deltagarna kunskap om hur man utformar och skickar inkassokrav enligt gällande regler. Ge deltagarna kunskaper om den lagstiftning som reglerar kravarbetet samt de regler som påverkar rutiner rörande inkassokrav och rättsliga åtgärder. Att kunna kräva på ett lagenligt sätt och undvika skadeståndsanspråk. Att med större kunskap förbättra det ekonomiska utfallet i kravarbetet. Förbättra bedömningar, om och hur anstånd och amorteringsplaner ges/upprättas. Tvådagarsutbildning med möjlighet att välja endast en av dagarna, beroende på Ert behov och förkunskaper. 2 dagar (Steg 1 & 2) 5 300:- (exkl. moms)/deltagare vilket inkluderar kursavgift, dokumentation samt kaffe och lunch, fr.o.m. deltagare nr 3, 4 600:- (exkl. moms) vid samtidig anmälan. Önskas deltagande i enbart Steg 1är avgiften 3 300:- (exkl. moms)/deltagare, fr.o.m. deltagare nr 3, 2 600:- (exkl. moms) vid samtidig beställning. Göteborg 13 Nov - 08 Effektiv inkasso Steg 1 Malmö 1 Okt - 08 Effektiv inkasso Steg 1 Stockholm 8 Okt - 08 Effektiv inkasso Steg 1

5 EFFEKTIV INKASSO STEG 2 BETALNINGSFÖRELÄGGANDE/AVHYSNING - Personalkategorier som fakturerar, - Handlägger krav, - Personal som handlägger betalningsfastställelse, - Ansvariga chefer och ekonomiansvariga. Obetalda kundfordringar. Den summariska processens tillämpningsområde. Att söka fastställelse genom betalningsföreläggande. Skriftliga fordringsbevis/fakturafordran. Vanlig handräckning samt Särskild handräckning. Ansökningsförfarandet i den summariska processen, med praktiska övningar. Gäldenärens bestridande. Utslag, överklagande, återvinning, handläggningstid, avgifter och arvoden. Exekutiva åtgärder. Ackords uppgörelser. Ge deltagarna kunskaper om hur den summariska processen fungerar och hur fastställelse av fordran sker. Effektivisera arbetet med de rättsliga åtgärderna i kravarbetet. Genom kunskap få ett så bra utfall som möjligt av de rättsliga åtgärderna, till lägsta möjliga kostnad. Tider: Tvådagarsutbildning med möjlighet att välja endast en av dagarna, beroende på Ert behov och förkunskaper. 2 dagar (Steg 1 & 2) 5 300:- (exkl. moms)/deltagare vilket inkluderar kursavgift, dokumentation samt kaffe och lunch, fr.o.m. deltagare nr 3, 4 600:- (exkl. moms) vid samtidig anmälan. Önskas deltagande i enbart Steg 1är avgiften 3 300:- (exkl. moms)/deltagare, fr.o.m. deltagare nr 3, 2 600:- (exkl. moms) vid samtidig beställning. Göteborg 14 Nov - 08 Effektiv inkasso Steg 2 Malmö 2 Okt - 08 Effektiv inkasso Steg 2 Stockholm 9 Okt - 08 Effektiv inkasso Steg 2

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete. KREDIT-/KRAVPOLICY Tillämpningsanvisning Var.bergs Ml!1t!l'.il1M 1.1 INLEDNING I Varbergs kommun är de betalningsströmmar som flyter genom kommunens kassa många och stora. De rutiner som styr in- och utbetalningarna

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Svea Affärsutbildning

Svea Affärsutbildning Svea Affärsutbildning Våren 2013 Kunskap för bättre affärer Välkommen till Svea Affärsutbildning! Svea Affärs utbildning för dig som vill göra bättre affärer! Kunskap - för bättre affärer Ett av de snabbaste,

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar

Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Elbolags indrivning av konsumenters obetalda elfordringar Denna rapport finns att ladda ner på www.datainspektionen.se/ladda-ner Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus

NYHETSBREV LEDAREN. Överskuldsättningsdebatten i fokus NYHETSBREV LEDAREN Överskuldsättningsdebatten i fokus Som alltid när ledarskap utövas i ett företag, eller för den delen, för en hel bransch, och när branschen analyserar sitt arbete, sin vision och förhåller

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Certifiering krav- och inkassohandläggare Höstens fördjupningsseminarum. Fördjupningsseminarium. hyres- och bostadsrätt!

UTBILDNINGSPROGRAM. Certifiering krav- och inkassohandläggare Höstens fördjupningsseminarum. Fördjupningsseminarium. hyres- och bostadsrätt! UTBILDNINGSPROGRAM Certifiering krav- och inkassohandläggare Höstens fördjupningsseminarum Fördjupningsseminarium i hyres- och bostadsrätt! Välkommen till Svensk Inkasso! Tack för att du läser detta kursprogram!

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor

- beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor Kf 1994-08-30, 129 Blad 1(1 ) REGLEMENTE FÖR KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER 1 Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän

alla med mobilen Så skyddas fordringar om kunden går i konkurs Ingen generell utbildning av delgivningsmän Oktober 2011 Svea Update - Oktober 2011 Snart betalar alla med mobilen Ingen generell utbildning av delgivningsmän Den 1 april kom en ny delgivningslag, som ger privata delgivningsmän större befogenheter.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1

Riktlinjer. Finansförvaltning. Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer Finansförvaltning Beslutat av kommundirektören 2008-06-25 Uppdaterad 2013-01-31 2013-01-31 1 Riktlinjer finansförvaltning Betalningsströmmar 3 Inbetalningar 3 Utbetalningar 3 Fakturahantering

Läs mer

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan

Vägledning 2005:2 Version 13. Fordringshantering hos Försäkringskassan Fordringshantering hos Försäkringskassan Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Svensk Inkasso ANNONS SÄKRA AFFÄRER Medföljer som bilaga i Dagens Industri maj 2009 Räkna i pengar Varför inkassoverksamhet

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats.

Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. 2013-05-14 Leveransavtal nr Mellan AP&T-koncernens bolag, nedan kallad AP& T och [leverantör] nedan kallad leverantören, har följande leveransavtal träffats. Leverantören åtar sig att leverera på villkoren

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer