ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status"

Transkript

1 ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias Godkänd Lundgren, Nils LIPS Generell mall i grupp 1

2 Innehåll 1 Partners Bakgrund Laddningsstationer för elfordon Tvist Avtal Arrendeställe och ändamål Arrendetid och uppsägning Arrendeavgift Ekonomisk ersättning Nyttjande av laddningsstation Arrendeavgift Betalning av avgifter Utebliven betalning Underhåll och skötsel Avträdesersättning Inskrivning Arrenderätten Ledningar Avtalsbrott Upphörande av arrendeavtal Ändringar Tillägg och ändringar Referenser... 6 LIPS Generell mall ii grupp 1

3 1 Partners ARRENDEAVTAL Detta arrendeavtal har denna dag träffats mellan (1) Markägarens namn, org nr xxxxxx-xxxx, Adress (Markägaren); och (2) Projektgrupp 1, genom Mattias Abrahamsson ( Entreprenören ). 2 Bakgrund 2.1 Laddningsstationer för elfordon Projektgrupp 1 har för avsikt att installera totalt 17st laddningsstationer längs med E4 från Helsingborg till Haparanda. För detta ändamål måste mark anordnas för att kunna utföra ett montage av varje enskild laddningsstation. För varje enskild markägare sker en separat förhandling som ligger till grund för detta avtalsförslag, avtalstexten är i sin helhet en uppgörelse mellan två parter och får inte utan bådas medgivande föras vidare till tredje part. 2.2 Tvist Detta avtal ger Entreprenören rätt att installera och driftsätta laddningsstation för elbilar på den avtalade marken. Vid eventuella skiljaktigheter angående detta avtal som inte kan lösas mellan parterna ska i första hand Talib Morad vid Umeå Universitet kontaktas. Vid motstridiga uppgifter mellan parterna gäller handlingar i följande ordning 1. Arrendeavtal 2. Förhandlingsresultat, bilaga x 3. Kravspecifikation 2.3 Avtal Parterna har idag enats om följande 3 Arrendeställe och ändamål Entreprenören äger rätten att genom avtalad mark upprätta och driva laddningsstation för elbilar 3.1 Arrendetid och uppsägning Upplåtelsen gäller från (dagens datum) och till den 1/ Avtalet ska sägas upp med 6 månaders uppsägningstid och förlängs med automatik 2 år i taget i fall detta inte sker. 4 Arrendeavgift 4.1 Ekonomisk ersättning Den överenskomna årliga arrendeavgiften uppgår till 1000 SEK, exkl moms. LIPS Generell mall 3 grupp 1

4 Avgiften kan omförhandlas efter att halva arrendetiden har löpt ut, detta ske på någon av parternas begäran. 4.2 Nyttjande av laddningsstation Markägaren erhåller från Entreprenören laddningskort som ger möjligheten att utnyttja samtliga laddningsstationer längs med E4. Laddningskortet innehåller maximalt 1st laddning/dag och i övrigt finns inga begränsningar emot nyttjandet. 5 Arrendeavgift 5.1 Betalning av avgifter Entreprenören åligger att betala den årliga arrendeavgiften i förskott senast den 31 januari för respektive år. 5.2 Utebliven betalning Vid utebliven betalning äger markägaren rätt att erhålla ränta enligt räntelagen och eventuell ersättning för betalningspåminnelse. Vid upprepade uteblivna betalningar upphör avtalet att gälla omgående och marken skall därmed återställas i sitt ursprungliga skick. 6 Underhåll och skötsel Entreprenören har tillsammans med Markägaren gjort en besiktning av markförhållanden innan avtalet undertecknas, detta har dokumenterats enligt bilaga x. Entreprenören ansvarar för underhåll och skötsel av anläggningen och skall se till att lagar och regler efterlevs under hela anläggningens livscykel. Vid eventuellt upphörande av arrendeavtal skall marken återställas i sitt ursprungliga skick där bilaga x fastställer det ursprungliga skicket. 7 Avträdesersättning All utrustning som installeras och monteras på den aktuella marken tillhör under hela arrendetiden Entreprenören. Vid arrendets upphörande demonteras all utrustning och Entreprenören är ansvarig för att utrustningen även borttransporteras från den aktuella platsen. 8 Inskrivning 8.1 Arrenderätten Arrenderätten får inte föras vidare till tredje part och ej heller inskrivas eller intecknas. 9 Ledningar Markägaren intygar att Entreprenören har rätten att förlägga ledningar på det aktuella markområdet utan vidare ersättning utöver arrendeavtalet. Markägaren är också införstådd med att visst markarbete kommer att krävas dels vid kabelförläggningen men även vid installationen av laddningsstationen. LIPS Generell mall 4 grupp 1

5 10 Avtalsbrott 10.1 Upphörande av arrendeavtal I de fall parterna vid ett eventuellt avtalsbrott, som inte kan lösas av Talib Morad, skall avtalet anses upphöra med omgående verkan. Detta inkluderar även arrenderätten. 11 Ändringar 11.1 Tillägg och ändringar Samtliga eventuella justeringar till detta avtal skall vara skriftliga och undertecknas av båda parter. Detta avtal har upprättats i två originalexemplar, av vilka parterna erhållit var sitt Umeå Universitet den / Projektgrupp 1 genom Markägare genom LIPS Generell mall 5 grupp 1

6 12 Referenser Laddningsstationer efter E Kommun, R. (den 10 Maj 2015). Bilaga 3 - Förslag till arrendeavtal. Hämtat från Ragunda Kommun: %2BF%25C3%25B6rslag%2Btill%2Barrendeavtal.pdf&ei=STNPVaaOJYK LIPS Generell mall 6 grupp 1