Foto: Lina Westman Gefle Dagblad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto: Lina Westman Gefle Dagblad"

Transkript

1 Foto: Lina Westman Gefle Dagblad

2 Agenda den 15 maj 2014 Om O2 och en marknadsutblick Johan Ihrfelt vd O2 Om O2 El Ekonomisk Förening och året som har gått Linda Burenius Magnusson vd O2 El Ekonomisk Förening Resultat och balansräkning

3 Om O2 och den europeiska marknaden

4 O2 Förnybar el i Norden Total projekt- por-ölj övers1ger 900MW (230 MW under uppförande) Produk1onskapacitet på mer än 2 TWh Nästan 50% av storskalig landbaserad vindkraj i Norden Kommersiell och teknisk förvaltning av 500 MW Årlig produk1on på ca 1,5 TWh Mer än 2500 MW under utveckling Bevakar ständigt närliggande tekniker och marknader inom det förnybara 60 anställda i Sverige, Finland och Norge Självständigt och privatägt bolag 4

5 O2:s verksamheter Medlemmar O2 El Ekonomisk Förening O2 Vind AB Moderbolag O2 vindkraftskooperativ VD: Linda Burenius Magnusson VD: Johan Ihrfelt O2 Vindkompaniet AB O2 Bio AB O2 Kraft AB O2 Vindel AB Verksamhet: Projektutveckling och försäljning av vindkraftsparker. VD: Paul Stormoen Verksamhet: Framställning och försäljning av grön fjärrvärme VD: Fredrik Olrog Verksamhet: Försäljning av drift och förvaltningstjänster. VD: Hans Sollenberg Verksamhet: Försäljning av el, vindandelar och hela verk samt administration av O2 El Ekonomisk Förening. VD: Linda Burenius Magnusson 5

6 Dagens energimarknad präglas av en rad oväntade och svårförutsägbara händelser Finanskris / lågkonjunktur Kraftigt ökad förnybar elproduktion Utsläppsrättshandeln EU Skiffergas i USA Nordpool, electricity price (EUR/MWh), 2005 :ll jul-05 nov-05 mar-06 jul-06 nov-06 mar-07 jul-07 nov-07 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 jul-13 nov-13 mar-14 6 Ekonomisk återhämtning och Energimarknaden Hopp om ökad global klimatmedvetenhet Säker tillgång / The Putin effect Europeiska energiutmaningar driver policy/ gemensam marknad

7 Finanskris och påföljande lågkonjunktur.. Minskad efterfrågan på elmarknaderna driver ned elpriset (flera kopplingar) Även övriga energirelaterade prisdrivare som kol, gas och olja påverkas Försämrade statsfinanser minskar medlemsstaternas vilja/möjligheter att driva förnybarhetsagendan, ökat fokus på EU:s konkurrenskraft GDP development, Real GDP, EU and US 3,0 Electricity consump:on, western Europe (billion MWh) 2,8 2,6 2,4 2,2 2,

8 Kostnaden för att släppa ut växthusgaser har minskat kraftigt Den enskilt största styrmekanismen för elprisutvecklingen. Påverkar framförallt prissättningen av kolkraft som är marginalprissättande i Norden och Europa Styrs i huvudsak av politisk vilja men också av ekonomisk konjunktur UtsläppsräWshandel, Nasdaq/OMX, Euro/tCO2 EUR/tCO EUADEC CERDEC EUADEC EUADEC- 14 jan- 05 jan- 06 jan- 07 jan- 08 jan- 09 jan- 10 jan- 11 jan- 12 jan- 13 jan- 14 8

9 Kraftig utbyggnad av förnybar energi i Europa.. Samtidigt som efterfrågan viker ökar produktionskapaciteten kraftigt genom genom framförallt bio-, vind och solkraft Påverkar lönsamheten i samtliga traditionella kraftslag men i dagsläget framförallt gaskraft Balans och kapacitetshandel Annual electricity produc1on RES technologies: EU27, Norway and Switzerland (TWh) Biofuels & Geothermal Source: Eurostat Wind Solar 9

10 Skiffergas- boomen i USA Övergått till att producera el i gaskraftverk Exporterar sitt kol, världsmarknadspriset sjunker Kostnaden för att producera kolkraft i Europa historiskt lågt Crude Petro Average Coal Average Naturgas, US Naturgas, Europa LNG, Japan

11 Effekten av den globala uppvärmningen blir allt tydligare Samtidigt som den aktuella utvecklingen driver ned elpriset och skapar negativa incitament blir effekterna av den de fossilt drivna växthusgaserna allt tydligare Såväl den globala uppvärmningen som dess kostnader går att påvisa Detta kommer leda till en alltmer aktiv klimatpolitik 11

12 Politisk instabilitet driver security of supply I EU och dess medlemsstater blir beroendet av Ryssland för energitillförsel alltmer ifrågasatt Förnybara energislag som vind och sol bidrar starkt till att minska detta beroende 12

13 Europeiska energisektorn står inför en stor utmaning som kräver både politiskt ledarskap och finansiella resurser Hållbarhet ny produktionskapacitet ska vara ren (låga koldioxid- och partikelutsläpp) Säker tillgång självständig från instabila importer, behov av att ersätta gammal produktionskapacitet Konkurrenskraft låga och konkurrenskraftiga energipriser är centrala för ekonomisk tillväxt Vind, sol och bioenergi kommer stå för majoriteten av ersättningskapaciteten 13 Source: IEA, EU Roadmap 2050, O2

14 Att ta i beaktande Stödsystemets hållbarhet och långsiktiga klimatpolicies Säker tillgång och konkurrenskraft Teknisk utveckling och genomförbarhet 14 Source: AWEA

15 O2 El Ekonomisk Förening

16 O2 El Ekonomisk Förening Sveriges största vindkraftskooperativ Medlemmarna äger föreningen som gemensamt äger tio vindkraftverk Årlig vindkraftsproduktion om 62 miljoner kilowattimmar andelar motsvarar 267 Mkr som medlemmarna investerat i egen vindkraft

17 Vindandelar En miljöinsats utöver det vanliga. Som andelsägare köper du inte bara el från befintliga vindkraftverk, du är med och bygger nya Eftersom vi delar elsystem med stora delar av Europa så gör dina andelar skillnad även i stora kolnationer som Tyskland och Polen Varje andel gör det möjligt att minska koldioxidutsläppen med 800 kg per år Ett vindkraftverk är energineutralt efter ca sex månader Du blir din egen elproducent Lågt och stabilt elpris och en försäkring mot stigande elpriser 17

18 Avkastning År Vindandelar* Börsen OMX** % -3% % -39% % 37% % 19% % -14% % 12% % 19% Genomsnittlig avkastning 5% 4% Mellanskillnaden mellan totalpriset för andelsel och rörligt elpris på Nord Pool under de olika åren i relation till andelens pris. Totalpriset inkluderar energiskatt, elcertifikat, elhandlarnas påslag samt moms. Den årliga genomsnittliga avkastningen för samtliga noterade bolag på Stockholmsbörsen. 18

19 Föreningens vindkraftverk Olika geografisk placering av föreningens vindkraftverk ger en bra riskspridning och jämnar ut produktionen Att ha många verk leder till storskalighetsfördelar och att vi kan hålla nere kostnaderna för drift och underhåll, försäkringar, etc

20 Föreningens vindkraftverk Svegström, Härjedalen 2007/2008 (Vestas) Hedbodberget, Dalarna 2 st feb 2009 (Vestas) Grötlingbo, Gotland Q (Vestas) Råshön, Jämtland, årsskiftet 2009/2010 (Vestas) Brahehus Q (Siemens) Hedbodberget Q (Vestas) Fallåsberget Q (Siemens)

21 Produktion 2013

22 Produktion

23 Egenproducerad el Regeringen har lagt förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Vi driver politiskt frågan att även andelsägande bör omfattas av skattereduktionen Rättviseskäl Samhällsekonomiska och miljömässiga skäl Teknikneutralitet

24 Andra händelser 2013 Övertagande av tre vindkraftverk på Fallåsberget i Dalarna kring årsskiftet 2012/2013 Låneavtal med Swedbank om 45 Mkr för finansiering av de andelar som ägs av föreningen och som inte är kopplade till enskilda medlemmar Ny faktura med tydligare information Informationstillfällen Samarbete med Naturskyddsföreningen Samarbete med Volkswagens elbilssatsning Medlemsresa och invigning Fallåsbergets vindpark

25 Invigning Fallåsberget

26 Resultaträkning

27 Resultaträkning

28 Balansräkning

29 Balansräkning

30 Strategi Syftet med vår förening är att tillhandahålla vindkraftsproducerad el. Ambitionen är att ackumulera tillräckligt med överskott för att ersätta gamla vindkraftverk med nya utan att behöva ta in nya medel från andelsägarna. För att klara detta investerar vi successivt i nya vindkraftverk som genererar produktionsintäkter vilka möjliggör att föreningen kan fortsätta att leverera el till oss medlemmar även efter att nuvarande vindkraftverk har tjänat ut.

31 O2 El Ekonomisk Förening - Omsättning och resultat (före avskr.) Genom att ta in en del lång finansiering ökar produktionen och därmed intäkterna. Detta leder till förbättrad lönsamhet för föreningen vilket ger en buffert och ökad trygghet.

32 O2 El Ekonomisk Förening Omsättning och resultat (efter avskr.)

33 Våra gemensamma insatser gör stor skillnad Vad har vi tillsammans åstadkommit ? Koldioxidbesparing på upp till ton, vilket motsvarar bilars genomsnittliga årliga utsläpp En ekonomisk besparing på kr jämfört med om vi hade köpt elen till rörligt pris på elbörsen Nord Pool

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

Bästa stämmodeltagare,

Bästa stämmodeltagare, VD:s anförande Årsstämma i Vattenfall AB 27 april 2015 Bästa stämmodeltagare, Efter mitt tillträde som VD för Vattenfall i oktober 2014 var det viktigt att förstå Vattenfalls utmaningar och våra kunders

Läs mer

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag

Vattenfall idag ett europeiskt energibolag 2010 årsredovisning Innehåll Koncernchefen har ordet 2 3 Strategisk inriktning 4 17 Den europeiska energimarknaden 18 23 Konkurrenssituationen 24 25 Vattenfalls kunder 26 29 Vattenfalls sex energikällor

Läs mer

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN

ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September, 2014 ELMARKNADEN ÄR DÖD LÄNGE LEVE ELMARKNADEN Datum September 2014 Utförd av Godkänd av Christian Haeger, Fredrik Larsson, Rickard Dahlgren

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN

KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN Avsedd för Energimarknaden Dokumenttyp Rapport Datum September 2013 KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD I FÖRÄNDRING KORTSLUTNING I KRAFTBRANSCHEN FÖRUTSÄTTNINGAR PÅ EN ELMARKNAD

Läs mer

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22

INNEHÅLL. Marknaden 17 Aktien 22 ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Kort om Rabbalshede Kraft 3 VD har ordet 5 Fokusområden 6 Vision, affärsidé och mål 6 Organisation och medarbetare 8 Historik 9 Hållbarhet och miljö 10 Projektportfölj 11 Tre

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI

ENERGI- MARKNADER. Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI ENERGI- MARKNADER Niclas Damsgaard VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser.

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives

15 SLUTSATSER OM. Elsystemets utveckling. i Sverige, Norden och Europa NEPP. north european power perspectives 15 SLUTSATSER OM Elsystemets utveckling i Sverige, Norden och Europa NEPP north european power perspectives NEPP north european power perspectives NEPP (North Europan Power Perspectives) är ett sammanhållet

Läs mer

Kära andelsvän, Medlemsnytt juni 2014

Kära andelsvän, Medlemsnytt juni 2014 Medlemsnytt juni 2014 Kära andelsvän, Nu är äntligen sommaren här. Det var roligt att få träffa många medlemmar på årets föreningsstämma i maj och jag hoppas att få möta några av er nästa vecka i Almedalen.

Läs mer

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering.

Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT. Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Windcap Årsrapport 2012 DIREKTINVESTERING I SVENSK VINDKRAFT Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk och hållbar placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April 2013 Laika Consulting AB Hedagården

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:179

Regeringens proposition 2009/10:179 Regeringens proposition 2009/10:179 Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB (publ) Prop. 2009/10:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2010. Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö

Energipolitik för jobb, välfärd och miljö Energipolitik för jobb, välfärd och miljö juni 2006 Allians för Sverige. maktskifte06.se De fyra partierna i Allians för Sverige går till val på en gemensam energipolitik. Därmed lägger vi grunden till

Läs mer

Prisbildning på el på den nordiska marknaden

Prisbildning på el på den nordiska marknaden 1 Prisbildning på el på den nordiska marknaden Peter Fritz, Christian Dahlström, Sweco Priset på el bestäms genom en daglig auktion på spotmarknaden Elektricitet är en speciell råvara i det avseendet att

Läs mer