God Jul & Gott Nytt År!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul & Gott Nytt År!"

Transkript

1 Medlemsnytt december 2014 Linda Burenius Magnusson, vd O2 El Ekonomisk Förening. Kära andelsvän, I det här nyhetsbrevet berättar vi bland annat om det viktiga klimattoppmötet i Lima som avslutades förra veckan. Syftet med mötet var att höja ambitionerna för globala utsläppsminskningar fram till Tyvärr gick förhandlingarna trögt och gav ett ganska lamt resultat. En mer positiv nyhet är att vi hamnade på förstaplats bland elbolagen då SKI gjorde sin årliga NKI-undersökning. Läs om undersökningen och om Anna-Karin som jobbar på Kundservice. Vi skriver dessutom om en ny rapport som visar att vindkraft är det billigaste sättet att producera el på. Tyvärr har 2014 varit ett dåligt vindår, så produktionen har varit lägre än ett normalår. Vi hoppas på en blåsig vinter! Jag önskar er en riktigt god jul och ett gnistrande gott nytt år! Linda God Jul & Gott Nytt År! Svenskt Kvalitetsindex Kundservice öppettider: 23 december december Stängt 29 december december december Stängt Mellan den 2 oktober och 25 november kommer SKI (Svenskt Kvalitetsindex) att genomföra en kundundersökning bland OX2:s elkunder. Vi tycker det är viktigt med nöjda kunder och SKI är en pålitlig 1 januari Stängt modell och ett beprövat verktyg för att mäta hur nöjda 2 januari och lojala 9 16 kunder är. Undersökningen genomförs genom intervjuer per telefon bland 200 slumpvis 3 6 januari utvalda Stängt elkunder. Kanske ringer de dig? Renarna laddar inför jul på Sjiska vindkraftspark. Foto: Christoffer Rolke

2 Medlemsnytt december 2014 Sid 2/7 Lima COP20 Om det nyss avslutade klimattoppmötet i Lima och vindkraftens roll De senaste två veckorna, 1 14 december, träffades världens länder i Lima, Peru, för det tjugonde partsmötet under FN:s klimatkonvention. Syftet med mötet var att höja ambitionerna för utsläppsminskningar fram till år 2020 och att lägga grunden för det nya globala avtalet som de förhandlande länderna ska ta beslut om i Paris nästa år. Vid klimatmötet i Durban 2010 beslutade nämligen världens länder att en ny global överenskommelse för att hålla den globala temperaturökningen under två grader jämfört med 1990, ska beslutas 2015 och börja gälla I överenskommelsen ska följande ingå: Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser Finansiellt stöd till åtgärder för att minska utsläppen och till att anpassa utsatta länders samhällen till klimatförändringar Hur avtalet ska underlätta teknikutveckling och tekniköverföring mellan länder Förhandlingarna i Lima gick mycket trögt och resultatet av mötet blev att alla länder under mars 2015 ska presentera sina förslag på utsläppsminskningar, att rika länder ska hjälpa fattigare länder genom att investera i klimatsmart teknik eller bistånd och att utsatta ö-nationer ska få särskild hjälp. FN ska därefter analysera om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att begränsa den globala uppvärmningen till två grader. Överenskommelsen från Lima kritiseras då den innehåller svaga och icke bindande rekommendationer istället för konkreta åtgärder för att lösa klimatkrisen. Förnybar energi spelar en nyckelroll i om världen ska lyckas hålla tvågradersmålet. Och att vindkraft står sig väl ekonomiskt i jämförelsen med nyinvesteringar i andra kraftslag kan du läsa mer om i detta nyhetsbrev.

3 Medlemsnytt december 2014 Sid 3/7 Vindkraft billigaste sättet att producera el Enligt en rapport från Elforsk har nu den landbaserade vindkraften blåst upp till första position på listan över de billigaste sätten att producera el. Har du någonsin tvivlat på att vindkraft är rätt val för din elförsörjning? Nu kommer ytterligare bevis på hur bra det är med vindkraft. Tidigare (och fortfarande) kan man höra att vindkraft är dyrt att producera, men Elforsks rapport»el från nya och framtida anläggningar«från den 19 november slår rejält hål på den myten. Enligt studien är fortfarande kolkondenskraft billigast om man bortser ifrån koldioxidskatt och utsläppsrätter. Sedan kommer vindkraft eller storskalig vattenkraft beroende på val av kalkylränta. Men då varken kolkraft eller storskalig vattenkraft i praktiken kan byggas ut i Sverige, innebär det att landbaserad vindkraft idag är det billigaste sättet att producera ny el på. Och om man tar hänsyn till de styrmedel som finns i form av skatter och stödsystem (t ex elcertifikat) så är vindkraften i en klass för sig (se figur IV). Läs hela rapporten här: Varme/Rapporter/?rid=14_40_ Elproduktionskostnader för kommersiella tekniker I studien har sammanlagt 28 anläggningstyper jämförts 24 kommersiella och 4 semikommersiella. Graferna ovan är från studien och visar endast de kommersiella teknikerna som enbart producerar el. Vill du se alla grafer hänvisar vi till rapporten ovan.

4 Medlemsnytt december 2014 Sid 4/7 Klippan på kundservice Anna-Karin Andersen är ansvarig för kundserviceenheten på OX2. Det är hon som ser till att du får riktigt bra hjälp och information när du kontaktar oss. Här berättar Anna-Karin kort om vad hon gör på OX2. Berätta om vad du gör på OX2»Jag arbetar som kundserviceansvarig på OX2 vilket innebär att jag, tillsammans med mina kollegor, ser till att våra kunder får rätt hjälp och information när de till exempel har frågor om sina fakturor eller sitt elavtal. På vår enhet hanterar vi även bland annat elleveranser och fakturering. Vi ser oss själva som en lite annorlunda kundserviceenhet där»professionell men per- sonlig«är ledorden. Resultatet av SKI-under- sökningen (sid 6) bekräftade att våra kunder tycker vi är bra, eftersom vi hamnade på första plats bland Sveriges elbolag på privatmarknaden. Jag tror att nyckeln är att vi tar oss tid, är kunniga samt anpassar information och hjälp utefter vem vi pratar med. Det mest fantastiska är att många av våra kunder har ett starkt miljöengagemang och vi hamnar ofta i intressanta diskussioner om miljö och förnybar el. En dag hos oss på kundservice är aldrig den andra lik. Vi tar emot en mängd e-post och telefonsamtal varje dag och ibland får vi till och med besök ifrån kunder som föredrar att prata om deras ärende över en kopp kaffe.det bästa med jobbet är kontakten med våra miljöengagerade kunder.«säger Anna-Karin Andersen. Foto: Patrick Miller Varför valde du att jobba på OX2?»Jag är stolt över att arbeta på OX2 eftersom vi går i bräschen för att driva omställningen mot en förnybar energisektor. Vårt helgröna elbolag och vindkraftskooperativ ser jag som en viktig del i det.«bakgrund: Examen i ekonomi från Uppsala Universitet. Fritid: Vänner, spela saxofon och klättring. Prisbelönt park Sisjka mottar pris Sweden Green Building Awards, som premierar hållbart byggande i Sverige, har givit utmärkelsen för innovation och samverkan kring hållbar utveckling av anläggningsprojekt (färdigställt projekt) till Sjisjka vindkraftspark. Genom ett unikt samarbete lyckades Jämtkraft, OX2 och Skanska bygga en av de största landbaserade parkerna i Sverige på en otillgänglig plats, med extremt kort byggsäsong och kargt klimat.

5 Medlemsnytt december 2014 Sid 5/7 Händelser i höst Två trevliga evenemang i höst var Hem & Villa-mässan och vår Vindpub med soltema. Hem & Villa 2 5 oktober På Hem & Villa-mässan i Älvsjö träffade vi flera av våra befintliga och nya kunder för diskussion och inspiration kring fossilfritt. Vi kunde också stolt visa upp den nya e-golfen som kan köras med förnybar el från egenproducerad vindkraft tack vare ett unikt samarbete mellan Volkswagen och OX2. Om du är nyfiken på samarbetet kan du läsa mer här: Vindpub med soltema 29 oktober Ett stort antal intresserade samlades på Nordic Light Hotel den 29 oktober för att prata om hur solceller kan kombineras med vindandelar och hur du som mikroproducent kan tjäna på din överskottsproduktion. Här finns mer information för dig som vill veta mera om att producera solel hemma: Produktionen hittills 2014 Under jan nov har vi producerat 87 procent av beräknad årsproduktion. Det är mindre än förväntat, men ska ställas i relation till att förväntan beräknas på 20 års produktion och vi håller oss inom den normala årsvariationen som kan ligga på +/- 15 procent. Det låga utfallet i november beror framför allt på isbildning på rotorbladen. Tillgängligheten låg på 97,7 procent under jan-nov.

6 Medlemsnytt december 2014 Sid 6/7 Det är första gången som OX2 deltar i SKI:s undersökning och vi går direkt upp på förstaplats i kundernas rankning. SKI har ställt frågor inom kategorierna image, förväntningar, produktkvalitet, nöjdhet och lojalitet. OX2:s genomsnittsbetyg var 78,1 av 100 möjliga. SKI konstaterar att de elbolag som har en stark miljöprofil också är de som har de mest nöjda kunderna. Vi har nöjdast elkunder i Sverige! Nu har Svenskt Kvalitetsindex (SKI) gjort sin årliga undersökning och det står helt klart att OX2 toppar listan över de nöjdaste kunderna på privatmarknaden. Grön el i kombination med hög servicegrad är receptet. Tack ni som deltagit och givit oss de fina omdömena. Elbolag med de nöjdaste kunderna 2014 på privatmarknaden, enligt SKI 1. OX2 Vindel 78,1 2. Luleå Energi 77,7 3. Tibro Energi 77,6 4. Ale El 77,4 5. GodEl 75,6 Om SKI:s undersökning: Mätningarna har genomförts via telefonintervjuer till ett statistiskt urval av personer (från rikets totala befolkning) representerade alla boende i Sverige i åldern år. Totalt sett gjordes under 2014 cirka intervjuer i energibranschen. Skattereduktion för andelsägd el I budgetpropositionen låg ett förslag om att ge en skattereduktion till mikroproducerad el. Vi på OX2 har under flera år arbetat för att även andelsägd sol och vind ska omfattas av en skattereduktion. Detta är viktigt inte minst av rättviseskäl eftersom skattereduktionen annars enbart går till dem som har en villa med tak eller en stor tomt. Genom att andelsägande inkluderas får även lägenhetsinnehavare möjlighet till en skattereduktion. Vi vann en delseger i detta arbete då regeringen i sin budgetproposition skrev att de kommer att undersöka möjligheterna att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen. Detta arbetet fortsätter även om regeringens budget röstades ned och och det är positivt att såväl S, MP, V som C anser att andelsägande bör ingå. Och i dessa dagar är det viktigt för alla partier att identifiera vilka frågor de kan samarbeta kring.

7 Medlemsnytt december 2014 Sid 7/7 Ladda hållbart med gratis el Audi och OX2 har tagit fram ett oslagbart elerbjudande för dig som vill ladda din nya Audi e-tron med ren el från vindkraft. Du får gratis egenproducerad el i ett år. Elen produceras av ett av vindkraftverken på Fallåsberget i Ockelbo kommun. Du vet precis var elen kommer ifrån och att den produceras med största omtanke för miljön. Din el är nämligen märkt med Bra Miljöval, Naturskyddsföreningens garanti för vindkraft som tar särskild hänsyn till hela ekosystemet. Audi Energys erbjudande för privatkunder* Beräknad årsförbrukning för Audi e-tron är kwh (1 500 mils eldrift). En vindandel motsvarar kwh och med tre vindandelar täcker du därmed bilens elförbrukning under hela året. Audi bjuder alla som har köpt en Audi e-tron, eller någon annan av Audis elbilder och laddhybrider, på hyran av tre vindandelar och kwh under ett år. Det resterande behovet för bilen, hushållet eller företaget täcker du med el till rörligt pris, också den miljömärkt. Efter ett år går avtalet över till vårt ordinarie rörligt pris-avtal (om du inte säger upp avtalet). Då väljer du själv om du vill fortsätta producera din egen el genom att köpa eller hyra vindandelar. Vill du ladda företagsbilen med egen vindkraft? Erbjudandet gäller även för företag. Kontakta vår Kundservice för mer information. Här kan du läsa mer och teckna avtal: *Avtalet gäller i ett år från leveransstart av el till din anläggning. Kampanjen kan inte kombineras med andra erbjudanden. Ytterligare andelar kan köpas eller hyras efter första året. Erbjudandet gäller fram till den 30 september 2015.

Medlemsnytt December 2013

Medlemsnytt December 2013 Medlemsnytt December 2013 Kära O2-medlem, Vi kan glädjas åt att det blåst riktigt bra under oktober och november, vilket är bra eftersom vi i övrigt har haft ett något sämre vindår än föregående år. Nu

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Energianvändningen i två öländska byar

Energianvändningen i två öländska byar 10 Energianvändningen i två öländska byar Av Åsa Håkansson, Högskolan i Kalmar Insitutionen för teknik Högskolan i Kalmar Kalmar 2002-07-05 Examensarbete på c-nivå i energiteknik Företagsingenjörsprogrammet

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen

Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen Studieplan till Vår tid är nu tio hoppfulla perspektiv på klimatkrisen sid X Innehåll Inledning... sid 3-4 Träff 1 Jobbpolitiken... sid 5 Träff 2 Tekniken finns... sid 6 Träff 3 Dina värderingar... sid

Läs mer

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel

egen solel solkarta Intresset för solel ökar! se örebros Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel se örebros solkarta Intresset för solel ökar! en av sveriges största solcellsanläggningar finns i örebro Läs om företag, föreningar & privatpersoner som satsar på solel egen solel i örebroregionen

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Kan man leva på ett ton koldioxid?

Kan man leva på ett ton koldioxid? Kan man leva på ett ton koldioxid? Vägen till en klimatsmart livsstil. Vattenfall Försäljning Två graders temperaturökning. Det är vad vår jord mäktar med på lång sikt. Men jordens temperatur stiger snabbare

Läs mer

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren

En by som alla andra. Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt. Tips till handledaren Spel: Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt.

Flytta hemifrån. - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån - ett dilemmaspel om vardagsekonomi och konsumenträtt. Flytta hemifrån Göteborg Stad - Förvaltningen för Konsument och Medborgarservice 2 Innehåll: Sammanfattning, 3 Bakgrund, 3 Syfte,

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd

Hela steget. Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor. En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Hela steget Dags för en fungerande avdragsrätt för gavor En rapport från FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Frivilligorganisationernas Insamlingsråd Grafisk form: Kontrapunkt Tryckt: på FSC-märkt

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer