ett nytt steg i energiforskningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ett nytt steg i energiforskningen"

Transkript

1 ett nytt steg i energiforskningen

2

3 MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen med en samlad organisation för energiforskning är helt rätt. Vi samlar aktörer från industrin, samhället och den akademiska världen. Energisystemet hänger ihop allt mer och Energiforsk kan bidra till en effektivare forskning över gränserna, där flera energibärare ingår. I en framtid med ett ännu mer sammansatt energisystem blir det viktigare att forska kring effektiva och samordnade lösningar. Jag förväntar mig att Energiforsk blir starkt i svenska energisammanhang och att möjligheterna till medverkan i större internationella forskningssatsningar från exempelvis EU ökar. Kontaktytorna mot våra uppdragsgivare är viktiga. Till forskningsområdena hör områdesstyrelser med ansvar för den strategiska inriktningen för forskningen. Därtill finns också ett externt forskningsråd som är viktigt när det gäller forskningens övergripande strategiska inriktning. En bärande tanke med Energiforsk är att de energisysteminriktade forskningsområdena ska växa. Därtill ska den nya organisationen vara stark när det gäller att föra ut resultat så att de gör nytta för uppdragsgivarna. Effektiv kommunikation är därför ett tydligt uppdrag för Energiforsk.

4 MONIKA ADSTEN KÄRNKRAFT Säker och kostnadseffektiv kärnkraft Genom forskning bidrar vi till att våra kärnkraftverk kan drivas vidare på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Så länge det är motiverat säkerhetsmässigt och ekonomiskt finns det goda förutsättningar för att driva ett svenskt kärnkraftverk i 50 till 60 år. Utvecklingen är densamma i andra länder. I USA ger myndigheterna klartecken till förlängd driftstid för befintliga kärnkraftverk. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kärnkraftsområdet har successivt ökat eftersom det är viktigt att kunna driva anläggningarna på ett tillförlitligt sätt. Forskningen sker i sammanhållna program, men också i enskilda projekt och förstudier.

5 CRISTIAN ANDERSSON VATTENKRAFT En viktig resurs för balansering Vattenkraften svarar för nästan hälften av den svenska el produktionen och utgör en viktig resurs för att balansera kraftsystemet. Energiforsk bidrar med ny kunskap och kompetens för att vidareutveckla vattenkraften. Forskningsområdet omfattar tillrinning, dammars säkerhet, miljöfrågor samt underhåll och förnyelser av anläggningarna. Verksamheten genomförs i värdefullt samarbete med näringsliv, myndigheter och universitet.

6 STEFAN MONTIN ENERGISYSTEM OCH MARKNAD Helhetssyn och systemtänkande Omställningen av energisystemet innebär ett flertal stora utmaningar. Behovet av helhetssyn och ett tänkande i hela energisystemet ökar. Genom Energiforsk kan energibranschen möta framtidens utmaningar på energiområdet med den helhetssyn som dagens komplexa marknader kräver. Vår energisystemforskning ska fördjupa kunskaperna om energisystemets framtida omställning och utveckling. I första hand kommer vi att ta fram forskningssynteser som kan ge svar på frågor i ett helhetsperspektiv.

7 MARTIN RAGNAR FORSKNINGSCHEF OCH SKOGSINDUSTRIELL ENERGI Stammen i svensk industri Den svenska skogen växer så det knakar. I många och stora fabriker runt om i landet omvandlas virket till plank, massa och pappersprodukter. Skogsindustrin är en mycket stor energi förbrukare och även små processförändringar kan innebära stora energibesparingar. Därför är det viktigt att söka efter sådana. Forskningen kring energi i skogsindustrin syftar till att finna sätt att energieffektivisera produktionen. Därtill ska vi hitta smarta sätt att ta tillvara energi i olika restströmmar, vare sig de finns i form av värme eller biomassa.

8 MARTIN RAGNAR FORSKNINGSCHEF OCH ENERGIGASER OCH FLYTANDE DRIVMEDEL Mer förnybart i tanken Genom att röta eller förgasa biomassa kan man framställa miljövänliga och förnybara fordonsbränslen. Målet med den här forskningen är att ställa om fordonsflottan så att den blir oberoende av fossila bränslen. Biogas, metanol och dimetyleter och elektricitet tillhör framtidens intressantaste förnybara drivmedel. Forskningen kring energigaser och flytande drivmedel motiveras av behovet att ställa om transportsektorn. Målet är att med hög energieffektivitet omvandla lågvärda biomassaströmmar till miljövänliga fordonsbränslen, men också till råvaror för den kemiska industrin. Detta kan ske genom rötning, fermentering, förgasning, pyrolys och elektrolys.

9 HELENA SELLERHOLM BRÄNSLEBASERAD EL- OCH VÄRMEPRODUKTION Konsten att hantera besvärliga bränslen Ökade miljökrav innebär att driftsförutsättningarna för kraftverken förändras och att anläggningarna måste anpassas. Biobränslen kan till exempel vara besvärliga och öka risken för korrosion. Men med ny teknik och nya material kan problemen bemästras. Målet med forskningen är att finna metoder och teknik som leder till ökad effektivitet, minskade kostnader och lägre miljöpåverkan. Här handlar det om forskning och utveckling av alla bränslebaserade elproduktionsanläggningar. Våra projekt genomförs såväl inom näringslivet som på universitet och högskolor och kopplingen dem emellan är ofta stark.

10 ÅSE MYRINGER FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA SAMT ENERGIANVÄNDNING INKLUSIVE TRANSPORTER Fjärrvärme och fjärrkyla i det hållbara samhället Forskning som stärker fjärrvärme och fjärrkyla, kan uppmuntra konkurrenskraftig affärs- och teknikutveckling. Därmed skapas resurseffektiva lösningar för framtidens hållbara energisystem. Detta till nytta för energibranschen, kunderna, miljön och samhället i stort. De flesta projekt inom området fjärrvärme och fjärrkyla sker inom ramen för samverkansprogrammet Färrsyn. Programmet finansieras av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme. Fjärrsyn är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att till att stärka fjärrvärmens och fjärrkylans roll i klimatarbetet.

11 ERIK THUNBERG ELNÄT, VINDKRAFT OCH SOLEL Sol- och vindkraftsforskning driver utvecklingen Utbyggnaden av vindkraft i Sverige har varit framgångsrik, mycket tack vare den kunskap och kompetens som mångårig elnäts- och vindkraftsforskning bidragit med. På samma sätt bidrar forskningen om samverkan mellan elnät och solceller till att flytta fram positionen också för solel. Den här forskningen ska stärka vindkraftens och solelens förutsättningar och möjligheter i elproduktionen. Det görs genom att samtidigt studera elnätens funktion i förhållande till de nya varierande energikällorna.

12 Ett nytt steg i energiforskningen Energiforsk är en forsknings- och kunskapsorganisation som samlar stora delar av svensk forskning och utveckling om energi. Målet är att öka effektivitet och nyttiggörande av resultat inför framtida utmaningar inom energiområdet. Vi arbetar inom ett antal forskningsområden som beskrivs här. Vårt uppdrag är också att ta fram kunskap om resurseffektiv energi i ett helhetsperspektiv från källan, via omvandling och överföring till användning av energin. Genom samverkan och dialog verkar vi för att höja kvaliteten på och nyttan av forskningen i nära samarbete med våra uppdragsgivare som är energiföretag, tillverkande industrier, myndigheter med flera. Energiforsk ägs av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas. Energiforsk AB Org.nr Telefon: Fax: E-post: Besök: Olof Palmes gata 31, Stockholm. Nordenskiöldsgatan 6, Malmö Post: Stockholm

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling ELFORSK 2012 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling vd har ordet 4 Utveckling genom samarbete vattenkraft 6 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION, kärnkraft 8 Robusta och uthålliga

Läs mer

från forskning till lönsamma affärer

från forskning till lönsamma affärer halvårsinformation 1 forskningsprogrammet fjärrsyn februari 2015 från forskning till lönsamma affärer 2 fjärrsyn vi är redo för förändring energibranschen är just nu i en dramatisk period av förändringar.

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften

Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 6 O 1 4 oktober 2004 Strategi för den fortsatta avvecklingen av kärnkraften Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet är eniga om en strategi

Läs mer

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande

Mars 2013. En hållbar energi- och klimatpolitik. Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Mars 213 En hållbar energi- och klimatpolitik Försäkringslösningar lyft för kvinnors företagande Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder? Maria Sunér Fleming, Ansvarig Energi-

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling ELFORSK 2013 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling vd har ordet 4 Forskning med behoven i fokus vattenkraft 8 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 10 Robusta och uthålliga produktionslösningar

Läs mer

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016

Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Programbeskrivning Miljöriktig användning av askor 2014-2016 Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Programmets inriktning 4 2.1 Vision... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Framgångskriterier... 6 2.5 Forsknings-,

Läs mer

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat

Osäker lönsamhet för bioenergikombinat E t t N y h e t s m a g a s i n f r å n v ä r m e f o r s k Nummer 2 Oktober 2011 Osäker lönsamhet för bioenergikombinat Högre ångtemperatur före år 2015 Enzymatisk förbehandling ger billigare pappersmassa

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI

Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI Teknikföretagens ställnings tagande ENERGI KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FOTO: NASA FÖRORD I en globaliserad värld är kreativiteten Sveriges styrka, och energifrågan är i högsta grad global. Både vad

Läs mer

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept

Bioraffinaderier för ett grönt Sverige. en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Bioraffinaderier för ett grönt Sverige en strategisk forsknings- och innovationsagenda för utveckling av branschöverskridande bioraffinaderi-koncept 1 Förord Denna forsknings- och innovationsagenda har

Läs mer

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11

Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Ett nyhetsmagasin från Elforsk #1 2014 Sven Jansson ledde det svenska deltagandet i framtagandet av en ny standard för effektiv förvaltning.11 Efterfrågeflexibilitet En flexibel elanvändning kan göra en

Läs mer

Energiindikatorer 2015

Energiindikatorer 2015 Energiindikatorer 2015 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål ER 2015:15 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99

Läs mer

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN

ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA. Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energi 2050 närmare solen RAPPORT FRÅN PANELEN FÖR LÅNGSIKTSFRAMSYN Energiframsyn Sverige i Europa är ett IVA-projekt, vars syfte har varit att ge underlag för en bred diskussion

Läs mer

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016

BIOGAS VÄST. Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 BIOGAS VÄST Programmet för biogasutveckling i Västra Götaland 2014-2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Regionalt biogasmål... 6 Syfte med programmet... 6 Utmaningar för en ökad biogasutveckling...

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin

Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014. Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Värmeforsks Skogsindustriella program 2012-2014 Ett tillämpat forskningsprogram för skogsindustrin Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Omvärldsfaktorer... 3 3. Övergripande mål... 6 4. Prioriterade områden...

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället

Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Göteborg 2050 -Det Hållbara Vätgassamhället Robert Hedman Avdelningen för fysisk resursteori CHALMERS GÖTEBORGS UNIVERSITET Göteborg, november 2003 Sammanfattning Energianvändningen på jorden är en av

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Västerviks kommun 2015-2020 Samråd/Remiss 2015-03-16 Sammanfattning Energi- och klimatarbetet i Västerviks kommun speglar de regionala målen för Kalmar län och siktar på att

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn

Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Samverkan för tillväxt inom den svenska elsektorn Strategiska tankar och förslag Slutrapport från Elpanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle

Läs mer

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås

Innovate.on. Bioenergi. störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Innovate.on Bioenergi störst betydelse för att EUs klimatmål ska uppnås Förnybar energi som minskar utsläppen Bioenergi är en förnybar energiresurs som använder som bränsle. Utvecklingen av förnybar energi

Läs mer