// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "// Mamut Business Software. Uppdateringsguide"

Transkript

1 // Mamut Business Software Uppdateringsguide

2 Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server 12 Flytta programmet till en annan dator/server 12 Flytta systemet: En användare 14 Flytta systemet: Serverinstallation 14 Flytta systemet: Klient/Arbetsstation 16 Flytta dokumentområdet 17 Hur delas dokumentområdet? 18 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare 24 Steg 1: Flytta din webbplats till den nya plattformen 26 Steg 2: Kontrollera din webbutik och justera inställningar 30 Steg 3: Ladda upp din webbplats/webbutik till den nya plattformen 33 Uppdatera E-handel från version Mer information 35 Service och support 35 Mamut Serviceavtal säkrar dig en enklare vardag 36 Övriga manualer och guider 37 Mamut Academy 38 Mamut Tutorials 39 Version 17 MBS.BKL.UPD.SE

3 Uppdateringsguide Om uppdatering till ny version Med jämna mellanrum lanseras uppdateringar av Mamut Business Software. Dessa uppdateringar kallas huvudversioner och skickas till alla användare med ett Serviceavtal som inte redan har laddat ned uppdateringen. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till senaste huvudversionen. Obs! Du bör se till att din dator/server uppfyller de aktuella systemkraven innan du installerar. Denna information är tillgänglig på Internet: Observera att uppdateringsprocessen kan ta lång tid. Mellan huvuduppdateringarna görs det ständigt små förbättringar av redan befintliga funktioner. Dessa uppdateringar är tillgängliga via Internet, Service Releases. Lägg märke till att alla uppdateringar som finns tillgängliga på Service Releases inte nödvändigtvis berör alla användare, etersom ändringarna ofta är relaterade till vilket sätt programmet används på och vilka funktioner som finns tillgängliga. Programvaruleverantören meddelar när en ny version har släppts. Det är viktigt att du läser informationen som medföljer uppdateringen innan du börjar installationen. Du måste även göra en säkerhetskopia. Vissa versioner kan endast uppdateras från en nyare version av programmet. Har du en äldre version kan du behöva gå via en nyare version innan du kan uppdatera till den senaste. Läs mer nedan. När uppdateringar finns tillgängliga kan du hitta viktig information om uppdateringen och samt uppdateringsguide på Internet: Vissa egendefinierade rapporter kan upphöra att fungera efter uppdatering till ny version. Obs! Mamut Business Software använder.net Framework och Windows Installer 4.5. Installation av dessa komponenter kan leda till att du måste starta om din dator/server två gånger, beroende av din nuvarande installation. Sök efter uppdateringar När vi rekommenderar dig att uppdatera till en ny version av programmet, eller har lanserat en obligatorisk uppdatering, mottar du ett meddelande innan du loggar in i programmet. Du kan öppna meddelandet i Mamut Business Software genom att klicka Hjälp - Om - Sök efter uppdateringar. Meddelandet startar inte uppdateringen utan tar dig till nedladdningsområdet där du kan få mer information om den nya versionen, uppdateringsguiden samt själva nedladdningsfilen. 2

4 Om uppdatering till ny version Uppdatering i miljöer med flera användare Systemadministratören bör ansvara för uppdatering i miljöer med flera användare. När säkerhetskopieringen är klar och alla användare utloggade, börjar man med att uppdatera servern. När servern är uppdaterad, får användarna som loggar på sina arbetsstationer besked om att deras version måste uppdateras. Systemadministratören kan under serveruppdateringen välja att lagra installationsfilerna på servern. Användaren får då frågan om hon/han vill använda sig av dessa när hon/han uppdaterar sin arbetsstation. Flytta Mamut Business Software och databasen till en annan dator/server Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. Uppdatering av Mamut Online Användare som är inloggade på den webbaserade funktionaliteten via Mamut Online kommer att få ett meddelande som upplyser om att systemet uppdateras. Tills uppdateringen är slutförd kan de inte arbeta i systemet. Synkroniseringen med Mamut Online återupptas när uppdateringen är slutförd. Därefter blir den webbaserade funktionaliteten tillgänglig. Behörighetskontroll Endast systemadministratören, det vill säga användare med behörighetsmallarna Full tillgång/superanvändare eller Administrator, har som standard tillgång till att uppdatera till ny version. Övriga användare kan tilldelas tillgång via behörighetsmallarna under Behörighetskontroll i Användaradministration. Detta måste göras innan uppdateringen. Innan uppdateringen av systemdatabasen kan startas kontrolleras behörigheten och den som uppdaterar måste ange Användarnamn och Lösenord. Det måste alltid finnas minst en användare med Full tillgång/superanvändare i systemet. Alla användare i en miljö med många användare kan emellertid uppdatera klienter/arbetsstationer när systemdatabasen har uppdaterats på servern. Uppdatering av integrerad hjälp Hjälpfilerna i programmet uppdateras automatiskt när du uppdaterar till en ny version av programmet. Tips! Du kan även välja att öppna onlinehjälpen som alltid innehåller den mest uppdaterade informationen. Inställningen hittar du genom att klicka Visa - Inställningar - Användare - Annat. 3

5 Hur skapas en säkerhetskopia? Hur skapas en säkerhetskopia? Så här gör du en säkerhetskopia: 1. Välj Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia och klicka Nästa. 2. Välj vilken sorts säkerhetskopia som du vill skapa (Standard i detta exempel) och klicka Nästa. 3. Skriv in en Beskrivning av säkerhetskopian om du inte vill använda den som systemet föreslår. Namn: Sökväg och namn på säkerhetskopian föreslås på underlag av 4

6 Uppdateringsguide inställningarna som du har definierat för säkerhetskopiering. Du kan välja att spara säkerhetskopian på annan sökväg genom att klicka på sökknappen till höger om namnfältet. Välj Skydda säkerhetskopian med lösenord om du vill registrera ett lösenord. Lösenordet måste då anges för att återställa säkerhetskopian. 4. Klicka Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Detaljerad information om säkerhetskopian visas när säkerhetskopieringen är slutförd. Obs! Säkerhetskopiering kan ta lång tid. 5

7 Uppdatera till den senaste versionen Uppdatera till den senaste versionen Obs! Du bör skapa en säkerhetskopia av befintlig data innan du installerar en ny version. Detta gör du genom att välja Arkiv - Säkerhetskopia Skapa säkerhetskopia i ditt befintliga system. Miljö med flera användare: Uppdatering i en miljö med flera användare bör företas av systemadministratören. Innan du installerar på en klient/arbetsstation måste du slutföra uppdateringen på servern som beskrivs nedan och sedan starta Mamut Business Software från servern. Alla användare måste vara utloggade ur systemet innan uppdateringen påbörjas. Uppdatera SQL-servern: Om du vill uppdatera Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 Express R2, måste du välja Avancerade inställningar under punkt 3a i denna vägledning. Observera att du bara kan uppdatera Expressversionen. Mer information får du under punkt 3c. Observera att uppdateringsprocessen från Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 Express R2 hanteras av Microsoft. Under uppdateringen blir hela databasen avläst. 1. Välkommen Installationsguiden tar dig igenom installationen. 6

8 Uppdateringsguide 2. Användaravtal Läs användaravtalet och välj Jag accepterar villkoren i användaravtalet ovan. 3a. Installationstyp Välj installationstyp, i det här exemplet Server. 3b. Avancerade inställningar - Server Avancerade inställningar: Markera den här rutan om du önskar anpassa sökvägen till programfiler och databasfiler. Om du önskar uppdatera Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, måste du välja Avancerade inställningar. Det här fönstret visas endast om du valt Server och Avancerade inställningar i steg 3a. Här måste du välja vilken databasinstans som du vill använda. Vi rekommenderar att du använder standardvärdet.. 7

9 Uppdatera till den senaste versionen 3c. Uppdatera SQL Server-instans Fönstret visas bara om du har valt installationstyp En användare eller Server, samt att du även valt Avancerade inställningar i steg 3a och att du använder Microsoft SQL Server 2005 Express. 3d. Avancerade inställningar Om du önskar uppdatera SQL Server-instansen från Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, väljer du Ja, uppdatera SQLserverinstansen. Se till att du har en aktuell backup och välj Ja, jag har en aktuell säkerhetskopia av systemet inklusive systemfiler och dokument. Klicka Nästa utan att välja dessa alternativ om du inte önskar uppdatera SQL Serverinstansen. Detta fönster visas bara om Avancerade inställningar har valts i steg 3a. Kontrollera sökvägarna till programoch databasfilerna. Om du vill ändra sökvägarna måste du följa instruktionerna om hur du flyttar programmet. Vi rekommenderar att du först slutför uppdateringen och därefter flyttar programmet. Du kan även avbryta uppdateringen, flytta programmet och starta uppdateringen på nytt från den nya platsen. Information om hur du flyttar programmet hittar du nedan. 8

10 Uppdateringsguide 4. Klient/Arbetsstation Fönstret visas bara om du har valt att installera Klient/Arbetsstation. Om du installerar med klientinstallationsset, kan inga ändringar göras i detta fönster. Välj vilken databasserver du du vill koppla dig till. Välj Sök efter databasservrar i mitt nätverk eller Skriv namnet på den databasserver du vill koppla dig till. 5. Starta installationen Om systemet inte hittar några databasservrar, kan detta bero på att du inte har tillgång till serverdatorn i nätverket. Kontakta systemadministratören för att lösa detta innan du fortsätter. I summeringen, klicka Installera för att starta installationen eller klicka Föregående om du önskar ändra inställningarna. 9

11 Uppdatera till den senaste versionen 6a. Installationsguiden slutförd Klicka på Slutför för att slutföra installationen. Observera att detta kan ta tid. Avbryt inte processen. 6b. Server: Skapa installationsfiler Om du uppdaterar på server kan du välja att Kopiera installationsfiler för klientinstallation om du vill skapa installationsfiler. Detta förenklar uppdateringen för dessa användare och du som systemadministratör kan förhandsdefiniera värden. Användarna ansluts dessutom direkt mot rätt server och instans. Detta fönster visas bara om du har valt Server i steg 3a och Kopiera installationsfiler för klientinstallation i steg 6a. Ange inställningarna för installationsfilerna här. Användarna kan inte upphäva dessa val. 7. Starta programmet Kopiera till: Vid uppstart på server efter uppdatering placeras klientinstallationsfilerna på dokumentområdet. Du kan dessutom välja att kopiera installationsfilerna till ytterligare ett område som du specificerar här, om du vill samla alla installationsfiler på ett eget område/en egen server. Vi rekommenderar att du startar om din dator innan du startar programmet. Starta Mamut Business Software via genvägen på skrivbordet eller från Start-menyn. 10

12 Uppdateringsguide 8. Din databas kommer nu att uppdateras 9. Systemet uppdateras Ange Användarnamn och Lösenord. Användare med behörighetsmallarna Full tillgång/superanvändare eller Administrator, har som standard tillgång till att uppdatera till ny version. Observera att alla användare i en miljö med många användare kan emellertid uppdatera klienter/arbetsstationer när systemdatabasen har uppdaterats på servern. Vänta tills uppdateringsguiden är slutförd. Uppdateringen kan ta lite tid, avbryt inte processen. Uppdatering på Klient/Arbetsstation Innan du installerar på klient/arbetsstation måste uppdateringen först utföras på servern som beskrivet ovan. Om du skapade installationsfiler under serverinstallationen, rekommenderar vi att du använder dessa. Systemadministratören kan då skicka en länk till filen Setup.exe som du dubbelklickar på för att starta uppdateringsguiden. 11

13 Flytta programmet till en annan dator/server Flytta programmet till en annan dator/server Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. Observera att databasen endast kan flyttas genom att skapa en säkerhetskopia. Det är inte möjligt att flytta programfilerna - du måste installera programmet på nytt på den nya datorn. Efter installationen får du möjligheten att återställa en säkerhetskopia i guiden för förstagångsuppstart. Proceduren beror på vilken installationtyp du använder. Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen automatiskt att uppdateras. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen. Obs! Om du har en äldre version är det möjligt att du först måste återställa säkerhetskopian via en nyare version och inte direkt till den senaste. Läs mer på Internet: Flytta installationer för en användare Installation för en användare innebär att du har licens för att använda programmet på en dator. Programfilerna ska installeras på den dator där du ska använda programmet och avinstalleras på den dator som du flyttar ifrån. Flera personer kan dela på datorn och registreras som användare av programmet. Flytta installationer för flera användare - server Om du har en fleranvändarinstallation ska du flytta dokumentområdet till den nya servern innan du flyttar programmet. Du måste se till så att alla användare har tillgång till delade områden på denna dator för dokumentområdet och databasen. Datorn som du väljer kan vara en dator som bara används som server, eller en av användarnas datorer. Flytta fleranvändarinstallationer - klient/arbetsstation Om du ska byta arbetsstation sätter du först den "gamla" datorn som Inaktiv innan du installerar på den nya och ansluter till servern. Flytta programmet till en annan dator/server Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. 12

14 Uppdateringsguide Observera att databasen endast kan flyttas genom att skapa en säkerhetskopia. Det är inte möjligt att flytta programfilerna - du måste installera programmet på nytt på den nya datorn. Efter installationen får du möjligheten att återställa en säkerhetskopia i guiden för förstagångsuppstart. Proceduren beror på vilken installationtyp du använder. Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen automatiskt att uppdateras. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen. Obs! Om du har en äldre version är det möjligt att du först måste återställa säkerhetskopian via en nyare version och inte direkt till den senaste. Läs mer på Internet: Flytta installationer för en användare Installation för en användare innebär att du har licens för att använda programmet på en dator. Programfilerna ska installeras på den dator där du ska använda programmet och avinstalleras på den dator som du flyttar ifrån. Flera personer kan dela på datorn och registreras som användare av programmet. Flytta installationer för flera användare - server Om du har en fleranvändarinstallation ska du flytta dokumentområdet till den nya servern innan du flyttar programmet. Du måste se till så att alla användare har tillgång till delade områden på denna dator för dokumentområdet och databasen. Datorn som du väljer kan vara en dator som bara används som server, eller en av användarnas datorer. Flytta fleranvändarinstallationer - klient/arbetsstation Om du ska byta arbetsstation sätter du först den "gamla" datorn som Inaktiv innan du installerar på den nya och ansluter till servern. 13

15 Flytta programmet till en annan dator/server Flytta systemet: En användare Flytta Mamut Business Software och databasen till en annan dator: 1. Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation - Installerade maskiner och välj Inaktiv till höger om datorn som du inte längre vill använda och klicka OK. Obs! Stäng inte Mamut Business Software. Gå istället direkt till nästa steg. 2. Skapa en standardsäkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Se till att du sparar säkerhetskopian på en plats där den nya servern har tillgång eller varifrån du enkelt kan återställa den, exempelvis ett USBminne. 3. Installera Mamut Business Software-programfilerna på den nya datorn. Obs! Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen att uppdateras automatiskt. Du rekommenderas att alltid använda den senaste versionen. 4. Starta Mamut Business Software. Guiden för förstagångsuppstart öppnas. 5. Klicka på Återställ i guidens första steg. Guiden för förstagångsuppstart stängs och guiden för återställning av säkerhetskopiering startas. 6. Välj Extern säkerhetskopia och använd sökknappen för att bläddra fram till säkerhetskopian. Om du har valt att lösenordsskydda säkerhetskopian måste du ange ditt lösenord när du väljer säkerhetskopian. 7. Klicka därefter Nästa och Nästa. 8. Läs Viktig information och kryssa i rutan Jag har läst och förstått varningarna ovan. Klicka Nästa. Säkerhetskopian återställs och information om säkerhetskopian visas när återställningen är färdig. 9. Klicka på Slutför för att stänga MDataTools. Proceduren är klar och du kan använda Mamut Business Software på den nya datorn. Flytta systemet: Serverinstallation Obs! Alla användare måste logga ut innan du kan påbörja nedanstående procedur. 14

16 Uppdateringsguide Flytta Mamut Business Software och databasen till en annan server: 1. Flytta dokumentområdet. Läs mer om du hur du flyttar dokumentområdet i avsnittet "Flytta dokumentområdet". 2. Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation - Installerade maskiner. Välj Inaktiv till höger om datorn som du inte längre vill använda och klicka OK. Obs! Stäng inte Mamut Business Software. Gå istället direkt till nästa steg. 3. Skapa en standardsäkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia.. Se till att du sparar säkerhetskopian på en plats där den nya servern har tillgång eller varifrån du enkelt kan återställa den, exempelvis ett USBminne. 4. Installera Mamut Business Software-programfilerna på den nya datorn. Obs! Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen att uppdateras automatiskt. Du rekommenderas att alltid använda den senaste versionen. 5. Starta Mamut Business Software. Guiden för förstagångsuppstart öppnas. 6. Klicka på Återställ i guidens första steg. Guiden för förstagångsuppstart stängs och guiden för återställning av säkerhetskopiering startas. 7. Välj Extern säkerhetskopia och använd sökknappen för att bläddra fram till säkerhetskopian. Om du har valt att lösenordsskydda säkerhetskopian måste du ange ditt lösenord när du väljer säkerhetskopian. 8. Klicka därefter Nästa och Nästa. 9. Läs Viktig information och kryssa i rutan Jag har läst och förstått varningarna ovan. Klicka Nästa. Säkerhetskopian återställs och information om säkerhetskopian visas när återställningen är färdig. 10. Klicka på Slutför för att stänga MDataTools. Proceduren är klar och du kan använda Mamut Business Software på den nya servern. Eftersom databasen nu har flyttats kan klienterna/arbetsstationerna inte längre ansluta till databasen. Följ stegen nedan för att återansluta arbetsstationerna till databasen. 15

17 Flytta programmet till en annan dator/server Anslut en klient/arbetsstation till en databas: 1. Ta bort filen mamut.ini från klienten/arbetsstationen. Filen lagras som standard här: Windows XP : C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut. Windows Vista och Windows 7 : C:\Användare\Delat\Public Mamut\Mamut. (C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut) 2. Starta Mamut Business Software. 3. Välj Anslut mig till en befintlig fleranvändarinstallation i guiden. 4. Du kan välja vilken databasserver som du ska ansluta till genom att klicka på länken Välj databasserver. I fönstret som öppnas kan du även testa om du kan ansluta till servern. 5. Klicka Nästa. 6. Välj databas och klicka Nästa. Om det finns flera databaser på servern visas en lista över alla befintliga databaser. 7. Logga in med användarnamn och lösenord som du har fått från din administratör. Klicka OK. 8. Upprepa dessa steg för alla klienter/arbetsstationer. Du har nu anslutit till databasservern. Flytta systemet: Klient/Arbetsstation Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. Observera att databasen endast kan flyttas genom att skapa en säkerhetskopia. Det är inte möjligt att flytta programfilerna - du måste installera programmet på nytt på den nya datorn. Proceduren beror på vilken installationtyp du använder. Obs! Installera samma version av programmet på den nya datorn. Om du har en äldre version av Mamut Business Software rekommenderas du att uppdatera versionen först. Kom i gång med en klient/arbetsstation: 1. Notera din nuvarande programversion via Hjälp - Om. 2. Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation - Installerade maskiner och välj Inaktiv till höger om datornamnet som du inte längre vill använda. Klicka OK. 3. Installera Mamut Business Software-programfilerna på den nya datorn.om du fortfarande har tillgång till Klientinstallationssetet (som kan skapas under 16

18 Uppdateringsguide serverinstallationen), rekommenderas du att installera den filen. 4. Om du har installerat programmet med Installationsfilerna för Klientinstallation kommer inloggningsfönstret att öppnas när du öppnar programmet. Om du inte har använt denna fil måste du följa stegen nedan. 5. Välj Anslut mig till en befintlig fleranvändarinstallation i guiden. 6. Du kan välja vilken databasserver som du ska ansluta till genom att klicka på länken Välj databasserver. I fönstret som öppnas kan du även testa om du kan ansluta till servern. 7. Klicka Nästa. 8. Välj databas och klicka Nästa. Om det finns flera databaser på servern visas en lista över alla befintliga databaser. 9. Logga in med användarnamn och lösenord som du har fått från din administratör. Klicka OK. Proceduren är nu slutförd, du kan du använda Mamut Business Software på den nya datorn. Flytta dokumentområdet Det är viktigt att alla användare har full tillgång till dokumentområdet. Om området ligger på en plats där du inte vill att alla användare ska ha full tillgång kan du flytta dokumentområdet. Om du vill börja använda en ny server måste du flytta dokumentområdet. I sådant fall måste du först slutföra nedanstående procedur innan du flyttar servern. Obs! Dokumentområdet består av mappen System000x samt alla undermappar. Siffran som ersätter x beror på antalet SQL-databaser som har skapats. I detta exempel används dokumentområdet System0001. Så här flyttas dokumentområdet: 1. Öppna Windows Utforskaren och bläddra fram till det nuvarande dokumentområdet. Tips! Du hittar den nuvarande platsen genom att gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program i Mamut Business Software. 2. Kopiera dokumentområdet (mappen System0001 med undermappar) till den nya platsen. Det är väldigt viktigt att du kopierar och inte klipper ut och klistrar in mappen. 17

19 Flytta programmet till en annan dator/server 3. Anteckna den nya sökvägen. Kom i håg att detta måste vara en nätverkssökväg, till exempel: \\server\mamut\data\system Se till att alla andra användare av programmet har full tillgång till det nya området. Läs mer om detta nedan. 5. I ditt Mamut-program går du till l Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program. 6. Klicka på Redigera bredvid Dokumentområde. 7. Ange den nya sökvägen och klicka Uppdatera. Ett felmeddelande visas om sökvägen är ogiltig eller om mappen inte har delats på rätt sätt. 8. Ta bort det gamla dokumentområdet. Se till att du bara tar bort mappen System0001. Dokumentområdet har nu flyttats. Hur delas dokumentområdet? Vid fleranvändarinstallation måste du först installera programmet på en dator och därefter välja på vilken dator/server som databasen ska placeras. Därefter delar du ut dokumentområdet och ger de andra datorerna full tillgång till databasen så att andra användare kan koppla sig upp och hämta information därifrån. Så här delar du ut dokumentområdet på Windows XP och Windows Server 2003: 1. Öppna Windows Utforskaren och bläddra fram till dokumentområdet. Tips! Du kan öppna dokumentområdet i Windows Utforskaren genom att i Mamut Business Software klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. Du öppnar nu företagsdatabasens dokumentområde. Vi rekommenderar att dela ut hela dokumentområdet som du hittar högre upp i 18

20 Uppdateringsguide filstrukturen. Som standard är det mappen <Mamut> som bör delas ut. 2. Navigera upp i filstrukturen och högerklicka mappen <Mamut> och välj Delning och säkerhet. Obs! Om du har aktiverat funktionen Förenklad fildelning bör du inaktivera denna inställning. Öppna Windows utforskare och klicka Verktyg - Mappalternativ - Visning. I området Avancerade inställningar tar du bort markeringen för Använd förenklad fildelning. 3. I fliken Delning (Sharing), välj Dela denna mapp (Share this folder). 4. Klicka på Tillåtelser (Permissions) för att ange användare med tillgång. Användare som ska använda programmet måste ha full tillgång. 19

21 Flytta programmet till en annan dator/server 5. Klicka OK. 6. Öppna fliken Säkerhet (Security) och ge användarna full tillgång även där. 7. Klicka OK. Alla datorer har nu tillgång till databasen på servern. 20

22 Uppdateringsguide Så här delar du ut dokumentområdet på en server med Windows Vista och nyare eller Windows Server 2008 och nyare: 1. Öppna Windows Utforskaren och bläddra fram till dokumentområdet. Tips! Du kan öppna dokumentområdet i Windows Utforskaren genom att i Mamut Business Software klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. Vi rekommenderar att dela hela dokumentområdet som du hittar högre upp i filstrukturen. Som standard är det mappen <Mamut> som bör delas. 2. Navigera upp i filstrukturen och högerklicka mappen <Mamut> och välj Egenskaper (Properties). 3. I fliken Delning (Sharing), klicka på knappen Avancerad delning (Advanced Sharing) och välj Dela ut den här mappen (Share this folder). 4. Klicka på knappen Behörigheter (Permissions) och ge gruppen eller användare fullständig behörighet. 21

23 Flytta programmet till en annan dator/server 5. Klicka OK i båda fönstren. 6. I fliken Säkerhet (Security), klicka Redigera och markera gruppen och/eller användaren som ska få tillgång. Gruppen kan till exempel heta Användare (Users) eller Alla (All). Markera Tillåt (Allow) på alla nivåer. 7. Klicka Verkställ (Apply) och OK. Om du får meddelanden om Åtkomst nekad (Access denied), klicka Fortsätt 22

24 Uppdateringsguide (Continue). 8. Klicka OK. Databasen på servern har nu delats ut så att övriga användare kan logga in. >> I exemplen ovan har mappen <Mamut> delats ut. Under förstagångsuppstarten av programmet i en installation för många användare måste detta område anges som en nätverkssökväg (UNC). Sökvägen ser då ut på följande sätt: \\SERVERNAMN\Mamut. Om mappen <Data> har delats kan sökvägen se ut på följande sätt: \\SERVERNAMN\Data. 23

25 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare Obs! Denna beskrivning gäller för alla kunder som uppgraderar från Mamut Business Software version 14 eller tidigare. Fördelar E-handelsmodulen i Mamut Business Software har förbättrats i version Webbplatsen och webbutiken driftas nu på en mer avancerad och modern plattform, Windows Azure, och webbutiken innehåller nu många nya funktioner. Här är några exempel på förbättringar som gjorts: Webbutikens produkthierarki har utökats från två till fyra produktgrupper. Alla domänkunder till Mamut/Active24 kommer nu att ha sina domännamn integrerade i webbutiken. För dessa kunder används tilläggsadressen "mamutnet.com" bara på säkra https-sidor. Webbutiken stödjer nu automatisk hantering av produktbilder. Upp till fyra olika bildstorlekar kan läggas till, beroende på grundstorleken på bilden. Dessa storlekar är (från minsta till största): Miniatyrbild i kundvagn, produktlistabild, produktdetaljbild och zoombild. Förutsättningar Innan du kan uppdatera din webbplats, måste du uppdatera Mamut Business Software. När du har installerat den nya versionen, kan du flytta din webbplats till den nya plattformen. Så här uppdaterar du din webbplats och webbutik Uppdateringsprocessen är indelad i flera steg: 1. Flytta din webbplats till den nya Windows Azure-plattformen: Det första du måste göra är att flytta din befintliga webbplats till den nya plattformen. Uppdateringsguiden för E-handel kommer att hjälpa dig med detta. När du har slutfört detta steg, kommer din gamla webbplats och webbutik att fortfarande vara tillgängliga. 2. Kontrollera din webbplats och justera några få inställningar: När du har upprättat din webbplats på den nya plattformen, rekommenderar vi att du gör några små ändringar i din befintliga webbutik, beroende av vilken funktionalitet du använder. Detta bör du göra genom att gå igenom funktionaliteten och verifiera inställningarna samt färgkombinationerna för den nya webbutiken (som ska ersätta den gamla). 24

26 Uppdateringsguide 3. Ladda upp din webbutik till den nya plattformen: Du kan nu ladda upp webbplatsen med den justerade webbutiken till den nya plattformen genom att använda funktionen Uppdatera webbplats i Mamut Business Software. Om du äger en domän som är levererad av Mamut/Active24, bör du ändra domänpekaren i det sista steget om du vill att din domän ska visas korrekt. Om du har en domän från en annan leverantör, måste du kontakta leverantören för att ändra pekaren. Du kan göra detta steg senare om du så önskar. Dina kunder kommer ändå att vidaresändas till din nya webbplats. Uppdateringsprocessen är slutförd. Obs! Dina kunder kommer att ha tillgång till din webbplats under hela uppdateringsprocessen. När din nya webbplats har laddats upp till den nya plattformen, kommer de att vidaresändas till den nya webbplatsen med den nya webbutiken, där de kan se det uppdaterade innehållet. Kunder som skriver in den gamla webbadressen kommer automatiskt att vidaresändas till den nya adressen. 25

27 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare Steg 1: Flytta din webbplats till den nya plattformen Flytta din webbplats till den nya plattformen Det första du måste göra är att flytta din befintliga webbplats till den nya plattformen. En guide kommer att hjälpa dig genom alla steg i denna process. Så här uppdaterar du din webbplats (om du inte äger en domän eller inte har en Mamut-domän som är kopplad till din gamla webbplats) 1. Öppna din nya version av Mamut Business Software. 2. Gå till Visa - E-handel - Utforma webbplats. 3. Välj din webbsida och klicka OK. 4. Acceptera Användaravtalet och klicka Start. 5. När systemet har verifierat att du äger webbplatsen, kommer uppdateringsguiden att skapa webbplatsen på den nya plattformen samt uppdatera din licensinformation. Du kommer att få en bekräftelse när detta är gjort. 26

28 Uppdateringsguide 6. Klicka Fortsätt. Du får nu en summering av ändringarna. Om det har uppstått ett fel, kommer du att vidaresändas till en loggfil som innehåller mer information om felet. Vänligen läs informationen och korrigera felkällan. Om du har frågor, kontakta Mamut Supportcenter så kan de hjälpa dig vidare. 27

29 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare 7. Klicka Slutför. Webbplatsen har nu blivit registrerad och aktiverad. Om din befintliga webbplats hade webbadressen har systemet nu upprättat den nya webbplatsen Din gamla webbplats kommer under tiden att fortsatt vara tillgänglig. Obs! Fortsätt nu med steg 2, där du kan justera din befintliga webbutik i Mamut Business Software. Så här uppdaterar du webbplatsen (om du äger en domän som pekar mot din gamla webbplats, och ägs av Mamut) 1. Öppna din nya version av Mamut Business Software. 2. Gå till Go to Visa - E-handel - Utforma webbplats. 3. Välj din webbplats och klicka OK. 4. Acceptera Användaravtalet och klicka Start. 5. Du kan nu koppla en domän till din befintliga webbplats. Om du inte har all nödvänding information för tillfället, kan du avbryta detta steg och göra det vid ett senare tillfälle via Visa - E-handel - Webbplatsintsällningar - Admin. Här hittar du en ny knapp för domänuppdatering. 28

30 Uppdateringsguide I fältet Mamut-webbplats hittar du namnet på din webbplats. I rullgardinsmenyn Domän kan du välja den tillhörande domänen. Om du har flera domäner som pekar till webbplatsen, kommer systemet att försöka peka alla till din nya webbplats. Den valda domänen kommer att visas i webbadressen (medan resten kommer att vidaresändas till den valda domänen). Markera Ange att <namn1> ska peka till <namn2> om du önskar att vidaresända användare. Skriv in ditt Active24-användarnamn och lösenord. 6. Du får nu summering av inställningarna som du har definierat. Kontrollera dessa och klicka sedan på Fortsätt. 7. Uppdateringsguiden kommer nu att aktivera webbplatsen på den nya plattformen samt uppdatera din licensinformation. Du får en bekräftelse när detta är gjort. Om det har uppstått ett fel, vidaresänds du till en loggfil som innehåller mer information om felet. Vänligen läs igenom informationen och korrigera felkällan. Om det behövs, ta kontakt med Mamut Supportcenter. Webbplatsen är nu registrerad och aktiverad. Din gamla webbplats kommer tillsvidare fortsatt att vara tillgänglig. 29

Uppdateringsguide. // Mamut Business Software. Uppdateringsguide

Uppdateringsguide. // Mamut Business Software. Uppdateringsguide Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide 2 Innehåll Om uppdatering till ny version... 2 Hur skapas en säkerhetskopia?... 5 Uppdatera till den senaste versionen... 7 Flytta programmet

Läs mer

Mamut Business Software Uppdatering från version 12

Mamut Business Software Uppdatering från version 12 Mamut Business Software Uppdateringsvägledning Mamut Business Software Uppdatering från version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.SE.001 Uppdatering av Mamut Business Software från version 12 Innehåll Om uppdateringar

Läs mer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Enterprise Travel CRM I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Om Mamut Enterprise Travel CRM... 4 Synkronisering

Läs mer

Uppdatering till Mamut Business Software version 14

Uppdatering till Mamut Business Software version 14 Mamut Business Software Uppdateringsvägledning Uppdatering till Mamut Business Software version 14 Version 14 MBS.BKL.UPD.SE.141.1 Uppdatering till Mamut Business Software version 14 Innehåll Om uppdateringar

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion 2 Ny version 2 Om uppdatering till ny version 3 Nyheter i Mamut Business Software version 17 5 Kontaktuppföljning

Läs mer

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE.140.2 1 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation

Läs mer

// Mamut Business Software Enkel installationsguide

// Mamut Business Software Enkel installationsguide Efter installationen // Mamut Business Software Enkel installationsguide Introduktion Denna guide har skapats för att förenkla installationen och förstagångsuppstarten av Mamut Business Software. Huvudfokus

Läs mer

Mamut Enterprise Call Center

Mamut Enterprise Call Center Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Enterprise Call Center Innehåll Tilläggsprodukter och Enterpriseutökningar... 3 Mamut Enterprise Call Center... 4 Viktiga inställningar...

Läs mer

// Mamut Business Software. Installationsguide

// Mamut Business Software. Installationsguide // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Denna guide har skapats för att förenkla installationen och förstagångsuppstart av Mamut Business Software. Guidens struktur är likt det sätt

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Mamut Enterprise Variant

Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Enterprise Variant I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Variant... 4 Produktvarianter...

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

// Mamut Business Software. Installationsguide

// Mamut Business Software. Installationsguide // Mamut Business Software Installationsguide 1 Introduktion Innehåll Innan installationen... 2 Denna guide har skapats för att förenkla installationen och förstagångsuppstart av Mamut Business Software.

Läs mer

Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb

Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb 0B13BTilläggsprodukter och Enterpriseutökningar Mamut Business Software Enterpriseutökning Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterpriseutökningar... 3 Kund- och PartnerWeb...

Läs mer

Mamut Business Software. Installationsvägledning. En användare. Version 14 MBS.BKL.ISU.SE.140.2

Mamut Business Software. Installationsvägledning. En användare. Version 14 MBS.BKL.ISU.SE.140.2 Mamut Business Software Installationsvägledning En användare Version 14 MBS.BKL.ISU.SE.140.2 Installationsvägledning: En användare Innehåll Om installation av programmet... 3 Installation för en användare...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online

Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software och Mamut Online Innehåll Introduktion... 2 Om uppdatering till ny version... 3 Nyheter i Mamut Business Software version 16... 6 Kontaktuppföljning...

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD VÄGLEDNING SOM STEG FÖR STEG BESKRIVER HUR DU UPPDATERAR FRÅN MAMUT BUSINESS SOFTWARE VERSION 11 TILL VERSION 12 Mamut Kunskapsserie, 6 2009

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice

Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice 0BTilläggsprodukter och Enterpriseutökningar Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Enterprise Produkt- och Kundservice I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterpriseutökningar...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Introduktion Kom igång med Mamut Application Hosting

Introduktion Kom igång med Mamut Application Hosting Mamut Business Software Introduktion Kom igång med Mamut Application Hosting Utgiven 2011 MBS.BKL.APPH.SE.2011.1 1 Kom igång med Mamut Application Hosting Innehåll Mamut Application Hosting... 3 Kom igång...

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise DIBS Version: 12.1 Innehåll BETALNINGSTJÄNSTER FÖR BETALNING I WEBBUTIK...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) FEBDOK 2014-01-08 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Koncern (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 koncerninstallation (server). För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise DIBS Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise DIBS Mamut Enterprise DIBS Med Mamut Enterprise DIBS får du en betalningslösning som gör det säkert för kunden att betala och säkert för dig att få

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Mamut Anläggningsregister. Introduktion

Mamut Anläggningsregister. Introduktion Mamut Anläggningsregister Introduktion MAMUT ANLÄGGNINGSREGISTER INNEHÅLL 1 OM MAMUT ANLÄGGNINGSREGISTER... 1 2 INSTALLATION... 2 Installation av programmet... 2 3 REGISTRERING... 5 Guide för registrering

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop och Mamut Kassa

// Mamut Business Software. Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop och Mamut Kassa // Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software, Mamut Online Desktop och Mamut Kassa Innehållsförteckning Ny version... 3 Om uppdateringar till ny version... 4 Nyheter i Mamut Business Software

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem

Installation av. Vitec Mäklarsystem Installation av Vitec Mäklarsystem Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Installera Vitec Mäklarsystem... 3 3. Inställningar av rättigheter i Windows Vista och Windows 7... 7 4. Första gången du startar...

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk)

Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/9 Installation av FEBDOK version 5.4 Server (nätverk) Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. För andra operativsystem kan skärmbilderna vara annorlunda

Läs mer

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom-igång-guide

Mamut ServiceSuite. Mamut ServiceSuite Planning. Kom-igång-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom-igång-guide Mamut ServiceSuite Mamut ServiceSuite Planning Kom-igång-guide V1: 12 VÄLKOMMEN TILL MAMUT SERVICESUITE Den medföljande kom-igång-guiden ger

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web

Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Mamut Enterprise Kund- och Partner Web Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Kund och Partner Web. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Kund och

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variation Web Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variation Web Mamut Enterprise Variation Web Tilläggsprodukten Mamut Enterprise Variant Web ger dig möjligheten att detaljprofilera dina produkter

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Installation, inställningar, rapporter och urval

Introduktion till Mamut Business Software Installation, inställningar, rapporter och urval Introduktion till Mamut Business Software Installation, inställningar, rapporter och urval Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.INT.111.SE I INSTALLATION, INSTÄLLNINGAR, RAPPORTER OCH URVAL Producent och distributör:

Läs mer

Installationsanvisning fr o m version 2014.1

Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Installationsanvisning fr o m version 2014.1 Innehåll Hämta aktuell version från Kundtorget... 1 Detaljerad beskrivning för nedladdning av programmet från Kundtorget... 1 Kontrollera Microsoft.Net Framework

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5

Innehållsförteckning Val av installation...3 Installationens olika delar...5 Innehållsförteckning Val av installation................................3 Installationens olika delar..........................5 Installation.......................................6 Installationstyper................................12

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide

Xerox Device Agent, XDA-Lite. Installationsguide Xerox Device Agent, XDA-Lite Installationsguide Introduktion XDA-Lite XDA-Lite är ett program avsett för insamling av data från skrivare. Det används framför allt för att automatiskt skicka in mätaravläsningar

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

HASP-felsökningsguide

HASP-felsökningsguide HASP-felsökningsguide Huvudkontor: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright och varumärken: 2005-2013, Trimble Navigation Limited. Med ensamrätt.

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA

SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA SNABBGUIDE TILL LÄRANÄRA Välkommen till LäraNära! Här är en snabbguide till hur du installerar programmet och registrerar dig för kurser. Vad du behöver Dator med Windows 98, 2000, XP eller Vista. CD-spelare

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer