// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "// Mamut Business Software. Uppdateringsguide"

Transkript

1 // Mamut Business Software Uppdateringsguide

2 Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server 12 Flytta programmet till en annan dator/server 12 Flytta systemet: En användare 14 Flytta systemet: Serverinstallation 14 Flytta systemet: Klient/Arbetsstation 16 Flytta dokumentområdet 17 Hur delas dokumentområdet? 18 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare 24 Steg 1: Flytta din webbplats till den nya plattformen 26 Steg 2: Kontrollera din webbutik och justera inställningar 30 Steg 3: Ladda upp din webbplats/webbutik till den nya plattformen 33 Uppdatera E-handel från version Mer information 35 Service och support 35 Mamut Serviceavtal säkrar dig en enklare vardag 36 Övriga manualer och guider 37 Mamut Academy 38 Mamut Tutorials 39 Version 17 MBS.BKL.UPD.SE

3 Uppdateringsguide Om uppdatering till ny version Med jämna mellanrum lanseras uppdateringar av Mamut Business Software. Dessa uppdateringar kallas huvudversioner och skickas till alla användare med ett Serviceavtal som inte redan har laddat ned uppdateringen. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till senaste huvudversionen. Obs! Du bör se till att din dator/server uppfyller de aktuella systemkraven innan du installerar. Denna information är tillgänglig på Internet: Observera att uppdateringsprocessen kan ta lång tid. Mellan huvuduppdateringarna görs det ständigt små förbättringar av redan befintliga funktioner. Dessa uppdateringar är tillgängliga via Internet, Service Releases. Lägg märke till att alla uppdateringar som finns tillgängliga på Service Releases inte nödvändigtvis berör alla användare, etersom ändringarna ofta är relaterade till vilket sätt programmet används på och vilka funktioner som finns tillgängliga. Programvaruleverantören meddelar när en ny version har släppts. Det är viktigt att du läser informationen som medföljer uppdateringen innan du börjar installationen. Du måste även göra en säkerhetskopia. Vissa versioner kan endast uppdateras från en nyare version av programmet. Har du en äldre version kan du behöva gå via en nyare version innan du kan uppdatera till den senaste. Läs mer nedan. När uppdateringar finns tillgängliga kan du hitta viktig information om uppdateringen och samt uppdateringsguide på Internet: Vissa egendefinierade rapporter kan upphöra att fungera efter uppdatering till ny version. Obs! Mamut Business Software använder.net Framework och Windows Installer 4.5. Installation av dessa komponenter kan leda till att du måste starta om din dator/server två gånger, beroende av din nuvarande installation. Sök efter uppdateringar När vi rekommenderar dig att uppdatera till en ny version av programmet, eller har lanserat en obligatorisk uppdatering, mottar du ett meddelande innan du loggar in i programmet. Du kan öppna meddelandet i Mamut Business Software genom att klicka Hjälp - Om - Sök efter uppdateringar. Meddelandet startar inte uppdateringen utan tar dig till nedladdningsområdet där du kan få mer information om den nya versionen, uppdateringsguiden samt själva nedladdningsfilen. 2

4 Om uppdatering till ny version Uppdatering i miljöer med flera användare Systemadministratören bör ansvara för uppdatering i miljöer med flera användare. När säkerhetskopieringen är klar och alla användare utloggade, börjar man med att uppdatera servern. När servern är uppdaterad, får användarna som loggar på sina arbetsstationer besked om att deras version måste uppdateras. Systemadministratören kan under serveruppdateringen välja att lagra installationsfilerna på servern. Användaren får då frågan om hon/han vill använda sig av dessa när hon/han uppdaterar sin arbetsstation. Flytta Mamut Business Software och databasen till en annan dator/server Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. Uppdatering av Mamut Online Användare som är inloggade på den webbaserade funktionaliteten via Mamut Online kommer att få ett meddelande som upplyser om att systemet uppdateras. Tills uppdateringen är slutförd kan de inte arbeta i systemet. Synkroniseringen med Mamut Online återupptas när uppdateringen är slutförd. Därefter blir den webbaserade funktionaliteten tillgänglig. Behörighetskontroll Endast systemadministratören, det vill säga användare med behörighetsmallarna Full tillgång/superanvändare eller Administrator, har som standard tillgång till att uppdatera till ny version. Övriga användare kan tilldelas tillgång via behörighetsmallarna under Behörighetskontroll i Användaradministration. Detta måste göras innan uppdateringen. Innan uppdateringen av systemdatabasen kan startas kontrolleras behörigheten och den som uppdaterar måste ange Användarnamn och Lösenord. Det måste alltid finnas minst en användare med Full tillgång/superanvändare i systemet. Alla användare i en miljö med många användare kan emellertid uppdatera klienter/arbetsstationer när systemdatabasen har uppdaterats på servern. Uppdatering av integrerad hjälp Hjälpfilerna i programmet uppdateras automatiskt när du uppdaterar till en ny version av programmet. Tips! Du kan även välja att öppna onlinehjälpen som alltid innehåller den mest uppdaterade informationen. Inställningen hittar du genom att klicka Visa - Inställningar - Användare - Annat. 3

5 Hur skapas en säkerhetskopia? Hur skapas en säkerhetskopia? Så här gör du en säkerhetskopia: 1. Välj Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia och klicka Nästa. 2. Välj vilken sorts säkerhetskopia som du vill skapa (Standard i detta exempel) och klicka Nästa. 3. Skriv in en Beskrivning av säkerhetskopian om du inte vill använda den som systemet föreslår. Namn: Sökväg och namn på säkerhetskopian föreslås på underlag av 4

6 Uppdateringsguide inställningarna som du har definierat för säkerhetskopiering. Du kan välja att spara säkerhetskopian på annan sökväg genom att klicka på sökknappen till höger om namnfältet. Välj Skydda säkerhetskopian med lösenord om du vill registrera ett lösenord. Lösenordet måste då anges för att återställa säkerhetskopian. 4. Klicka Nästa för att starta säkerhetskopieringen. Detaljerad information om säkerhetskopian visas när säkerhetskopieringen är slutförd. Obs! Säkerhetskopiering kan ta lång tid. 5

7 Uppdatera till den senaste versionen Uppdatera till den senaste versionen Obs! Du bör skapa en säkerhetskopia av befintlig data innan du installerar en ny version. Detta gör du genom att välja Arkiv - Säkerhetskopia Skapa säkerhetskopia i ditt befintliga system. Miljö med flera användare: Uppdatering i en miljö med flera användare bör företas av systemadministratören. Innan du installerar på en klient/arbetsstation måste du slutföra uppdateringen på servern som beskrivs nedan och sedan starta Mamut Business Software från servern. Alla användare måste vara utloggade ur systemet innan uppdateringen påbörjas. Uppdatera SQL-servern: Om du vill uppdatera Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 Express R2, måste du välja Avancerade inställningar under punkt 3a i denna vägledning. Observera att du bara kan uppdatera Expressversionen. Mer information får du under punkt 3c. Observera att uppdateringsprocessen från Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 Express R2 hanteras av Microsoft. Under uppdateringen blir hela databasen avläst. 1. Välkommen Installationsguiden tar dig igenom installationen. 6

8 Uppdateringsguide 2. Användaravtal Läs användaravtalet och välj Jag accepterar villkoren i användaravtalet ovan. 3a. Installationstyp Välj installationstyp, i det här exemplet Server. 3b. Avancerade inställningar - Server Avancerade inställningar: Markera den här rutan om du önskar anpassa sökvägen till programfiler och databasfiler. Om du önskar uppdatera Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, måste du välja Avancerade inställningar. Det här fönstret visas endast om du valt Server och Avancerade inställningar i steg 3a. Här måste du välja vilken databasinstans som du vill använda. Vi rekommenderar att du använder standardvärdet.. 7

9 Uppdatera till den senaste versionen 3c. Uppdatera SQL Server-instans Fönstret visas bara om du har valt installationstyp En användare eller Server, samt att du även valt Avancerade inställningar i steg 3a och att du använder Microsoft SQL Server 2005 Express. 3d. Avancerade inställningar Om du önskar uppdatera SQL Server-instansen från Microsoft SQL Server 2005 Express till Microsoft SQL Server 2008 R2 Express, väljer du Ja, uppdatera SQLserverinstansen. Se till att du har en aktuell backup och välj Ja, jag har en aktuell säkerhetskopia av systemet inklusive systemfiler och dokument. Klicka Nästa utan att välja dessa alternativ om du inte önskar uppdatera SQL Serverinstansen. Detta fönster visas bara om Avancerade inställningar har valts i steg 3a. Kontrollera sökvägarna till programoch databasfilerna. Om du vill ändra sökvägarna måste du följa instruktionerna om hur du flyttar programmet. Vi rekommenderar att du först slutför uppdateringen och därefter flyttar programmet. Du kan även avbryta uppdateringen, flytta programmet och starta uppdateringen på nytt från den nya platsen. Information om hur du flyttar programmet hittar du nedan. 8

10 Uppdateringsguide 4. Klient/Arbetsstation Fönstret visas bara om du har valt att installera Klient/Arbetsstation. Om du installerar med klientinstallationsset, kan inga ändringar göras i detta fönster. Välj vilken databasserver du du vill koppla dig till. Välj Sök efter databasservrar i mitt nätverk eller Skriv namnet på den databasserver du vill koppla dig till. 5. Starta installationen Om systemet inte hittar några databasservrar, kan detta bero på att du inte har tillgång till serverdatorn i nätverket. Kontakta systemadministratören för att lösa detta innan du fortsätter. I summeringen, klicka Installera för att starta installationen eller klicka Föregående om du önskar ändra inställningarna. 9

11 Uppdatera till den senaste versionen 6a. Installationsguiden slutförd Klicka på Slutför för att slutföra installationen. Observera att detta kan ta tid. Avbryt inte processen. 6b. Server: Skapa installationsfiler Om du uppdaterar på server kan du välja att Kopiera installationsfiler för klientinstallation om du vill skapa installationsfiler. Detta förenklar uppdateringen för dessa användare och du som systemadministratör kan förhandsdefiniera värden. Användarna ansluts dessutom direkt mot rätt server och instans. Detta fönster visas bara om du har valt Server i steg 3a och Kopiera installationsfiler för klientinstallation i steg 6a. Ange inställningarna för installationsfilerna här. Användarna kan inte upphäva dessa val. 7. Starta programmet Kopiera till: Vid uppstart på server efter uppdatering placeras klientinstallationsfilerna på dokumentområdet. Du kan dessutom välja att kopiera installationsfilerna till ytterligare ett område som du specificerar här, om du vill samla alla installationsfiler på ett eget område/en egen server. Vi rekommenderar att du startar om din dator innan du startar programmet. Starta Mamut Business Software via genvägen på skrivbordet eller från Start-menyn. 10

12 Uppdateringsguide 8. Din databas kommer nu att uppdateras 9. Systemet uppdateras Ange Användarnamn och Lösenord. Användare med behörighetsmallarna Full tillgång/superanvändare eller Administrator, har som standard tillgång till att uppdatera till ny version. Observera att alla användare i en miljö med många användare kan emellertid uppdatera klienter/arbetsstationer när systemdatabasen har uppdaterats på servern. Vänta tills uppdateringsguiden är slutförd. Uppdateringen kan ta lite tid, avbryt inte processen. Uppdatering på Klient/Arbetsstation Innan du installerar på klient/arbetsstation måste uppdateringen först utföras på servern som beskrivet ovan. Om du skapade installationsfiler under serverinstallationen, rekommenderar vi att du använder dessa. Systemadministratören kan då skicka en länk till filen Setup.exe som du dubbelklickar på för att starta uppdateringsguiden. 11

13 Flytta programmet till en annan dator/server Flytta programmet till en annan dator/server Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. Observera att databasen endast kan flyttas genom att skapa en säkerhetskopia. Det är inte möjligt att flytta programfilerna - du måste installera programmet på nytt på den nya datorn. Efter installationen får du möjligheten att återställa en säkerhetskopia i guiden för förstagångsuppstart. Proceduren beror på vilken installationtyp du använder. Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen automatiskt att uppdateras. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen. Obs! Om du har en äldre version är det möjligt att du först måste återställa säkerhetskopian via en nyare version och inte direkt till den senaste. Läs mer på Internet: Flytta installationer för en användare Installation för en användare innebär att du har licens för att använda programmet på en dator. Programfilerna ska installeras på den dator där du ska använda programmet och avinstalleras på den dator som du flyttar ifrån. Flera personer kan dela på datorn och registreras som användare av programmet. Flytta installationer för flera användare - server Om du har en fleranvändarinstallation ska du flytta dokumentområdet till den nya servern innan du flyttar programmet. Du måste se till så att alla användare har tillgång till delade områden på denna dator för dokumentområdet och databasen. Datorn som du väljer kan vara en dator som bara används som server, eller en av användarnas datorer. Flytta fleranvändarinstallationer - klient/arbetsstation Om du ska byta arbetsstation sätter du först den "gamla" datorn som Inaktiv innan du installerar på den nya och ansluter till servern. Flytta programmet till en annan dator/server Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. 12

14 Uppdateringsguide Observera att databasen endast kan flyttas genom att skapa en säkerhetskopia. Det är inte möjligt att flytta programfilerna - du måste installera programmet på nytt på den nya datorn. Efter installationen får du möjligheten att återställa en säkerhetskopia i guiden för förstagångsuppstart. Proceduren beror på vilken installationtyp du använder. Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen automatiskt att uppdateras. Vi rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen. Obs! Om du har en äldre version är det möjligt att du först måste återställa säkerhetskopian via en nyare version och inte direkt till den senaste. Läs mer på Internet: Flytta installationer för en användare Installation för en användare innebär att du har licens för att använda programmet på en dator. Programfilerna ska installeras på den dator där du ska använda programmet och avinstalleras på den dator som du flyttar ifrån. Flera personer kan dela på datorn och registreras som användare av programmet. Flytta installationer för flera användare - server Om du har en fleranvändarinstallation ska du flytta dokumentområdet till den nya servern innan du flyttar programmet. Du måste se till så att alla användare har tillgång till delade områden på denna dator för dokumentområdet och databasen. Datorn som du väljer kan vara en dator som bara används som server, eller en av användarnas datorer. Flytta fleranvändarinstallationer - klient/arbetsstation Om du ska byta arbetsstation sätter du först den "gamla" datorn som Inaktiv innan du installerar på den nya och ansluter till servern. 13

15 Flytta programmet till en annan dator/server Flytta systemet: En användare Flytta Mamut Business Software och databasen till en annan dator: 1. Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation - Installerade maskiner och välj Inaktiv till höger om datorn som du inte längre vill använda och klicka OK. Obs! Stäng inte Mamut Business Software. Gå istället direkt till nästa steg. 2. Skapa en standardsäkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia. Se till att du sparar säkerhetskopian på en plats där den nya servern har tillgång eller varifrån du enkelt kan återställa den, exempelvis ett USBminne. 3. Installera Mamut Business Software-programfilerna på den nya datorn. Obs! Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen att uppdateras automatiskt. Du rekommenderas att alltid använda den senaste versionen. 4. Starta Mamut Business Software. Guiden för förstagångsuppstart öppnas. 5. Klicka på Återställ i guidens första steg. Guiden för förstagångsuppstart stängs och guiden för återställning av säkerhetskopiering startas. 6. Välj Extern säkerhetskopia och använd sökknappen för att bläddra fram till säkerhetskopian. Om du har valt att lösenordsskydda säkerhetskopian måste du ange ditt lösenord när du väljer säkerhetskopian. 7. Klicka därefter Nästa och Nästa. 8. Läs Viktig information och kryssa i rutan Jag har läst och förstått varningarna ovan. Klicka Nästa. Säkerhetskopian återställs och information om säkerhetskopian visas när återställningen är färdig. 9. Klicka på Slutför för att stänga MDataTools. Proceduren är klar och du kan använda Mamut Business Software på den nya datorn. Flytta systemet: Serverinstallation Obs! Alla användare måste logga ut innan du kan påbörja nedanstående procedur. 14

16 Uppdateringsguide Flytta Mamut Business Software och databasen till en annan server: 1. Flytta dokumentområdet. Läs mer om du hur du flyttar dokumentområdet i avsnittet "Flytta dokumentområdet". 2. Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation - Installerade maskiner. Välj Inaktiv till höger om datorn som du inte längre vill använda och klicka OK. Obs! Stäng inte Mamut Business Software. Gå istället direkt till nästa steg. 3. Skapa en standardsäkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopia - Skapa säkerhetskopia.. Se till att du sparar säkerhetskopian på en plats där den nya servern har tillgång eller varifrån du enkelt kan återställa den, exempelvis ett USBminne. 4. Installera Mamut Business Software-programfilerna på den nya datorn. Obs! Om du installerar en version som är nyare än din nuvarande version kommer databasen att uppdateras automatiskt. Du rekommenderas att alltid använda den senaste versionen. 5. Starta Mamut Business Software. Guiden för förstagångsuppstart öppnas. 6. Klicka på Återställ i guidens första steg. Guiden för förstagångsuppstart stängs och guiden för återställning av säkerhetskopiering startas. 7. Välj Extern säkerhetskopia och använd sökknappen för att bläddra fram till säkerhetskopian. Om du har valt att lösenordsskydda säkerhetskopian måste du ange ditt lösenord när du väljer säkerhetskopian. 8. Klicka därefter Nästa och Nästa. 9. Läs Viktig information och kryssa i rutan Jag har läst och förstått varningarna ovan. Klicka Nästa. Säkerhetskopian återställs och information om säkerhetskopian visas när återställningen är färdig. 10. Klicka på Slutför för att stänga MDataTools. Proceduren är klar och du kan använda Mamut Business Software på den nya servern. Eftersom databasen nu har flyttats kan klienterna/arbetsstationerna inte längre ansluta till databasen. Följ stegen nedan för att återansluta arbetsstationerna till databasen. 15

17 Flytta programmet till en annan dator/server Anslut en klient/arbetsstation till en databas: 1. Ta bort filen mamut.ini från klienten/arbetsstationen. Filen lagras som standard här: Windows XP : C:\Documents and Settings\All Users\Public Mamut\Mamut. Windows Vista och Windows 7 : C:\Användare\Delat\Public Mamut\Mamut. (C:\Users\Public\Public Mamut\Mamut) 2. Starta Mamut Business Software. 3. Välj Anslut mig till en befintlig fleranvändarinstallation i guiden. 4. Du kan välja vilken databasserver som du ska ansluta till genom att klicka på länken Välj databasserver. I fönstret som öppnas kan du även testa om du kan ansluta till servern. 5. Klicka Nästa. 6. Välj databas och klicka Nästa. Om det finns flera databaser på servern visas en lista över alla befintliga databaser. 7. Logga in med användarnamn och lösenord som du har fått från din administratör. Klicka OK. 8. Upprepa dessa steg för alla klienter/arbetsstationer. Du har nu anslutit till databasservern. Flytta systemet: Klient/Arbetsstation Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. Observera att databasen endast kan flyttas genom att skapa en säkerhetskopia. Det är inte möjligt att flytta programfilerna - du måste installera programmet på nytt på den nya datorn. Proceduren beror på vilken installationtyp du använder. Obs! Installera samma version av programmet på den nya datorn. Om du har en äldre version av Mamut Business Software rekommenderas du att uppdatera versionen först. Kom i gång med en klient/arbetsstation: 1. Notera din nuvarande programversion via Hjälp - Om. 2. Gå till Hjälp - Om - Administrera licensinformation - Installerade maskiner och välj Inaktiv till höger om datornamnet som du inte längre vill använda. Klicka OK. 3. Installera Mamut Business Software-programfilerna på den nya datorn.om du fortfarande har tillgång till Klientinstallationssetet (som kan skapas under 16

18 Uppdateringsguide serverinstallationen), rekommenderas du att installera den filen. 4. Om du har installerat programmet med Installationsfilerna för Klientinstallation kommer inloggningsfönstret att öppnas när du öppnar programmet. Om du inte har använt denna fil måste du följa stegen nedan. 5. Välj Anslut mig till en befintlig fleranvändarinstallation i guiden. 6. Du kan välja vilken databasserver som du ska ansluta till genom att klicka på länken Välj databasserver. I fönstret som öppnas kan du även testa om du kan ansluta till servern. 7. Klicka Nästa. 8. Välj databas och klicka Nästa. Om det finns flera databaser på servern visas en lista över alla befintliga databaser. 9. Logga in med användarnamn och lösenord som du har fått från din administratör. Klicka OK. Proceduren är nu slutförd, du kan du använda Mamut Business Software på den nya datorn. Flytta dokumentområdet Det är viktigt att alla användare har full tillgång till dokumentområdet. Om området ligger på en plats där du inte vill att alla användare ska ha full tillgång kan du flytta dokumentområdet. Om du vill börja använda en ny server måste du flytta dokumentområdet. I sådant fall måste du först slutföra nedanstående procedur innan du flyttar servern. Obs! Dokumentområdet består av mappen System000x samt alla undermappar. Siffran som ersätter x beror på antalet SQL-databaser som har skapats. I detta exempel används dokumentområdet System0001. Så här flyttas dokumentområdet: 1. Öppna Windows Utforskaren och bläddra fram till det nuvarande dokumentområdet. Tips! Du hittar den nuvarande platsen genom att gå till Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program i Mamut Business Software. 2. Kopiera dokumentområdet (mappen System0001 med undermappar) till den nya platsen. Det är väldigt viktigt att du kopierar och inte klipper ut och klistrar in mappen. 17

19 Flytta programmet till en annan dator/server 3. Anteckna den nya sökvägen. Kom i håg att detta måste vara en nätverkssökväg, till exempel: \\server\mamut\data\system Se till att alla andra användare av programmet har full tillgång till det nya området. Läs mer om detta nedan. 5. I ditt Mamut-program går du till l Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program. 6. Klicka på Redigera bredvid Dokumentområde. 7. Ange den nya sökvägen och klicka Uppdatera. Ett felmeddelande visas om sökvägen är ogiltig eller om mappen inte har delats på rätt sätt. 8. Ta bort det gamla dokumentområdet. Se till att du bara tar bort mappen System0001. Dokumentområdet har nu flyttats. Hur delas dokumentområdet? Vid fleranvändarinstallation måste du först installera programmet på en dator och därefter välja på vilken dator/server som databasen ska placeras. Därefter delar du ut dokumentområdet och ger de andra datorerna full tillgång till databasen så att andra användare kan koppla sig upp och hämta information därifrån. Så här delar du ut dokumentområdet på Windows XP och Windows Server 2003: 1. Öppna Windows Utforskaren och bläddra fram till dokumentområdet. Tips! Du kan öppna dokumentområdet i Windows Utforskaren genom att i Mamut Business Software klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. Du öppnar nu företagsdatabasens dokumentområde. Vi rekommenderar att dela ut hela dokumentområdet som du hittar högre upp i 18

20 Uppdateringsguide filstrukturen. Som standard är det mappen <Mamut> som bör delas ut. 2. Navigera upp i filstrukturen och högerklicka mappen <Mamut> och välj Delning och säkerhet. Obs! Om du har aktiverat funktionen Förenklad fildelning bör du inaktivera denna inställning. Öppna Windows utforskare och klicka Verktyg - Mappalternativ - Visning. I området Avancerade inställningar tar du bort markeringen för Använd förenklad fildelning. 3. I fliken Delning (Sharing), välj Dela denna mapp (Share this folder). 4. Klicka på Tillåtelser (Permissions) för att ange användare med tillgång. Användare som ska använda programmet måste ha full tillgång. 19

21 Flytta programmet till en annan dator/server 5. Klicka OK. 6. Öppna fliken Säkerhet (Security) och ge användarna full tillgång även där. 7. Klicka OK. Alla datorer har nu tillgång till databasen på servern. 20

22 Uppdateringsguide Så här delar du ut dokumentområdet på en server med Windows Vista och nyare eller Windows Server 2008 och nyare: 1. Öppna Windows Utforskaren och bläddra fram till dokumentområdet. Tips! Du kan öppna dokumentområdet i Windows Utforskaren genom att i Mamut Business Software klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. Vi rekommenderar att dela hela dokumentområdet som du hittar högre upp i filstrukturen. Som standard är det mappen <Mamut> som bör delas. 2. Navigera upp i filstrukturen och högerklicka mappen <Mamut> och välj Egenskaper (Properties). 3. I fliken Delning (Sharing), klicka på knappen Avancerad delning (Advanced Sharing) och välj Dela ut den här mappen (Share this folder). 4. Klicka på knappen Behörigheter (Permissions) och ge gruppen eller användare fullständig behörighet. 21

23 Flytta programmet till en annan dator/server 5. Klicka OK i båda fönstren. 6. I fliken Säkerhet (Security), klicka Redigera och markera gruppen och/eller användaren som ska få tillgång. Gruppen kan till exempel heta Användare (Users) eller Alla (All). Markera Tillåt (Allow) på alla nivåer. 7. Klicka Verkställ (Apply) och OK. Om du får meddelanden om Åtkomst nekad (Access denied), klicka Fortsätt 22

24 Uppdateringsguide (Continue). 8. Klicka OK. Databasen på servern har nu delats ut så att övriga användare kan logga in. >> I exemplen ovan har mappen <Mamut> delats ut. Under förstagångsuppstarten av programmet i en installation för många användare måste detta område anges som en nätverkssökväg (UNC). Sökvägen ser då ut på följande sätt: \\SERVERNAMN\Mamut. Om mappen <Data> har delats kan sökvägen se ut på följande sätt: \\SERVERNAMN\Data. 23

25 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare Obs! Denna beskrivning gäller för alla kunder som uppgraderar från Mamut Business Software version 14 eller tidigare. Fördelar E-handelsmodulen i Mamut Business Software har förbättrats i version Webbplatsen och webbutiken driftas nu på en mer avancerad och modern plattform, Windows Azure, och webbutiken innehåller nu många nya funktioner. Här är några exempel på förbättringar som gjorts: Webbutikens produkthierarki har utökats från två till fyra produktgrupper. Alla domänkunder till Mamut/Active24 kommer nu att ha sina domännamn integrerade i webbutiken. För dessa kunder används tilläggsadressen "mamutnet.com" bara på säkra https-sidor. Webbutiken stödjer nu automatisk hantering av produktbilder. Upp till fyra olika bildstorlekar kan läggas till, beroende på grundstorleken på bilden. Dessa storlekar är (från minsta till största): Miniatyrbild i kundvagn, produktlistabild, produktdetaljbild och zoombild. Förutsättningar Innan du kan uppdatera din webbplats, måste du uppdatera Mamut Business Software. När du har installerat den nya versionen, kan du flytta din webbplats till den nya plattformen. Så här uppdaterar du din webbplats och webbutik Uppdateringsprocessen är indelad i flera steg: 1. Flytta din webbplats till den nya Windows Azure-plattformen: Det första du måste göra är att flytta din befintliga webbplats till den nya plattformen. Uppdateringsguiden för E-handel kommer att hjälpa dig med detta. När du har slutfört detta steg, kommer din gamla webbplats och webbutik att fortfarande vara tillgängliga. 2. Kontrollera din webbplats och justera några få inställningar: När du har upprättat din webbplats på den nya plattformen, rekommenderar vi att du gör några små ändringar i din befintliga webbutik, beroende av vilken funktionalitet du använder. Detta bör du göra genom att gå igenom funktionaliteten och verifiera inställningarna samt färgkombinationerna för den nya webbutiken (som ska ersätta den gamla). 24

26 Uppdateringsguide 3. Ladda upp din webbutik till den nya plattformen: Du kan nu ladda upp webbplatsen med den justerade webbutiken till den nya plattformen genom att använda funktionen Uppdatera webbplats i Mamut Business Software. Om du äger en domän som är levererad av Mamut/Active24, bör du ändra domänpekaren i det sista steget om du vill att din domän ska visas korrekt. Om du har en domän från en annan leverantör, måste du kontakta leverantören för att ändra pekaren. Du kan göra detta steg senare om du så önskar. Dina kunder kommer ändå att vidaresändas till din nya webbplats. Uppdateringsprocessen är slutförd. Obs! Dina kunder kommer att ha tillgång till din webbplats under hela uppdateringsprocessen. När din nya webbplats har laddats upp till den nya plattformen, kommer de att vidaresändas till den nya webbplatsen med den nya webbutiken, där de kan se det uppdaterade innehållet. Kunder som skriver in den gamla webbadressen kommer automatiskt att vidaresändas till den nya adressen. 25

27 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare Steg 1: Flytta din webbplats till den nya plattformen Flytta din webbplats till den nya plattformen Det första du måste göra är att flytta din befintliga webbplats till den nya plattformen. En guide kommer att hjälpa dig genom alla steg i denna process. Så här uppdaterar du din webbplats (om du inte äger en domän eller inte har en Mamut-domän som är kopplad till din gamla webbplats) 1. Öppna din nya version av Mamut Business Software. 2. Gå till Visa - E-handel - Utforma webbplats. 3. Välj din webbsida och klicka OK. 4. Acceptera Användaravtalet och klicka Start. 5. När systemet har verifierat att du äger webbplatsen, kommer uppdateringsguiden att skapa webbplatsen på den nya plattformen samt uppdatera din licensinformation. Du kommer att få en bekräftelse när detta är gjort. 26

28 Uppdateringsguide 6. Klicka Fortsätt. Du får nu en summering av ändringarna. Om det har uppstått ett fel, kommer du att vidaresändas till en loggfil som innehåller mer information om felet. Vänligen läs informationen och korrigera felkällan. Om du har frågor, kontakta Mamut Supportcenter så kan de hjälpa dig vidare. 27

29 Uppdatera E-handel från version 14 eller tidigare 7. Klicka Slutför. Webbplatsen har nu blivit registrerad och aktiverad. Om din befintliga webbplats hade webbadressen har systemet nu upprättat den nya webbplatsen Din gamla webbplats kommer under tiden att fortsatt vara tillgänglig. Obs! Fortsätt nu med steg 2, där du kan justera din befintliga webbutik i Mamut Business Software. Så här uppdaterar du webbplatsen (om du äger en domän som pekar mot din gamla webbplats, och ägs av Mamut) 1. Öppna din nya version av Mamut Business Software. 2. Gå till Go to Visa - E-handel - Utforma webbplats. 3. Välj din webbplats och klicka OK. 4. Acceptera Användaravtalet och klicka Start. 5. Du kan nu koppla en domän till din befintliga webbplats. Om du inte har all nödvänding information för tillfället, kan du avbryta detta steg och göra det vid ett senare tillfälle via Visa - E-handel - Webbplatsintsällningar - Admin. Här hittar du en ny knapp för domänuppdatering. 28

30 Uppdateringsguide I fältet Mamut-webbplats hittar du namnet på din webbplats. I rullgardinsmenyn Domän kan du välja den tillhörande domänen. Om du har flera domäner som pekar till webbplatsen, kommer systemet att försöka peka alla till din nya webbplats. Den valda domänen kommer att visas i webbadressen (medan resten kommer att vidaresändas till den valda domänen). Markera Ange att <namn1> ska peka till <namn2> om du önskar att vidaresända användare. Skriv in ditt Active24-användarnamn och lösenord. 6. Du får nu summering av inställningarna som du har definierat. Kontrollera dessa och klicka sedan på Fortsätt. 7. Uppdateringsguiden kommer nu att aktivera webbplatsen på den nya plattformen samt uppdatera din licensinformation. Du får en bekräftelse när detta är gjort. Om det har uppstått ett fel, vidaresänds du till en loggfil som innehåller mer information om felet. Vänligen läs igenom informationen och korrigera felkällan. Om det behövs, ta kontakt med Mamut Supportcenter. Webbplatsen är nu registrerad och aktiverad. Din gamla webbplats kommer tillsvidare fortsatt att vara tillgänglig. 29

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.SE I KOMPLETTA CRM-, SÄLJSTÖD OCH INTERNETLÖSNINGAR Producent och distributör:

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer