Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation"

Transkript

1 Mer information Mamut Business Software Installationsvägledning Server och klient/arbetsstation Version 14 MBS.BKL.IMU.SE

2 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Innehåll Om installation av programmet... 3 Serverinstallation... 5 Om installation i nätverk för många användare... 5 Så här installerar du: Server... 9 Hur delas dokumentområdet? Brandvägg på server Klientinstallation Så här installerar du: Klient/Arbetsstation Inloggning Utvärdera produkter och testa funktionalitet Installera exempeldatabasen/utvärdera produkter Licens Mer information Service och support Mamut Serviceavtal säkrar dig en enklare vardag Övriga manualer och guider Mamut Academy Videohandledning

3 Postadress: Mamut AB Box Stockholm Telefon: Fax: Internet: E-post: Besöksadress: Kungsgatan 24, 2 tr Stockholm Mamut Support: För information om produktanvändning. Telefon: Fax: Mamut Lön Support tlf: Internet: E-post: Försäljning: Telefon: (Gratisnummer) Internet: E-post: Fax: Mamut AB. Alla rättigheter. Med förbehåll om ändringar/fel. Mamut och Mamut-logotypen är registrerade varumärken. Alla andra varumärken är registrerade av respektive företag. 2

4 Om installation av programmet OM INSTALLATION AV PROGRAMMET Krav på system och nätverk Programmet är skapat för att fungera på uppdaterade versioner av Windows, och med uppgraderad maskinvara. Systemkraven beskriver minimumrekommendationer och rekommendationer för installationer på arbetsstation och för installationer för en användare. För installation på server omtalar vi bara rekommendationer. En rekommendation är vad vi anser vara tillräckligt hög presetanda för att kunna utnyttja våra lösningar till fullo. I vissa fall kan du uppleva att systemet fungerar trots att minimumrekommendationerna inte har uppfyllts. Obs! Du bör se till att din dator/server uppfyller de aktuella systemkraven innan du installerar. Denna information är tillgänglig på Internet: Installation av programfiler från DVD eller nedladdning Det första du måste göra för att kunna använda programmet är att installera programfilerna. Programfilerna kan installeras från DVD, eller laddas ner från våra hemsidor Där hittar du också installationshandledningen. Installationstyper: Innan du börjar bör du ta ställning till vilken sorts installation du vill utföra. De olika varianterna installeras från samma DVD eller nedladdade filer. Du väljer installationstyp i installationsguiden: En användare - standardinstallation Används om du har licens för att använda programmet på en dator. Programfilerna ska installeras på den datorn du vill köra programmet på. Server - installation för många användare Om du har köpt en fleranvändarlicens kan du välja vilken dator som ska fungera som server och installera programmet på denna först. Du måste även se till att användarna har tillgång till det gemensamma dataområdet på denna dator. Datorn som du väljer kan vara en dator som bara fungerar som server, eller en av användarnas datorer. Innan du installerar i en fleranvändarmiljö bör du läsa mer om detta nedan. Klient/Arbetsstation - installation för många användare Om du har en fleranvändarlicens installerar du programmet först på servern, därefter installerar du programfilerna på datorerna på vilka programmet ska köras. Du kan välja att kopiera installationsfilerna för klientinstallation och spara dessa på ett delat område på servern. Övriga användare behöver då inte en DVD för att installera programmet utan kan installera från den delade mappen. Läs mer om nätverksinstallation nedan. 3

5 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Installation av databasfiler Databasfilerna installeras tillsammans med programfilerna och innehåller alla data som du registrerar i programmets olika moduler. Sökvägen till databasfilerna kan anpassas efter dina behov genom att välja Avancerade inställningar i installationsguiden. Vi rekommenderar dock att den förhandsdefinierade sökvägen används. Obs! Databasfilerna måste installeras på en lokal disk på server. Filerna kan inte installeras på mappade eller externa enheter. Flytta Mamut Business Software och databasen till en annan dator/server Det är möjligt att flytta programmet och databasen exempelvis från en gammal till en ny dator eller server. Utvärdering/test Du kan på ett enkelt sätt utvärdera program eller tillhörande tilläggsprodukter som inte är inkluderade i din licens. Du kan utvärdera nästan alla funktioner. Både användare med och utan licens kan utvärdera programmet och/eller dess olika funktioner. Om du ska utvärdera programmet rekommenderas du att installera på en dator. Läs mer om detta nedan. Ny kund: Fram till förfallodatumet på din första faktura från Mamut har du tillgång till funktionalitet som motsvaras av Mamut Enterprise E5 samt utvalda tilläggsprodukter som du kan ha nytta av att utvärdera även i din(a) ordinarie företagsdatabas(er). Uppdatering till ny version Programvaruleverantören meddelar dig när det släpps nya versioner av programmet. Du kan uppdatera till en nyare version med hjälp av DVD, programmet eller genom nerladdning från vår hemsida. Det är viktigt att du läser igenom det medföljande materialet innan du börjar med uppdateringen. Du bör även börja med att ta en säkerhetskopia. Licens Du får ett licensnummer som bevis för att du har betalat licensen. Licensnumret fungerar som en nyckel med vilken du "låser upp" funktionalitet när det registreras i programmet. Licensnumret registreras antingen i registreringsformuläret under förstagångsuppstarten av programmet, eller genom att välja Hjälp - Om - Registrera licensnummer. Denna vägledning beskriver installation för flera användare, på server och klient/arbetsstation. Du kan ladda ner installationsvägledningen för installation för en användare från 4

6 Serverinstallation SERVERINSTALLATION Om installation i nätverk för många användare Hur många datorer som du kan installera programmet på är beroende av vilken licens du har köpt. Obs! Du bör se till att din dator/server uppfyller de aktuella systemkraven innan du installerar. Denna information är tillgänglig på Internet: En installation för många användare kräver att flera datorer är anslutna till ett nätverk. Du kan placera databasen på en egen server eller på en av användarnas datorer. Vi installation för flera användare måste du först installera programmet på den dator som ska vara server. Därefter måste du dela ut dokumentområdet i nätverket för att användarna ska få full tillgång till databasen. Mer information om hur du delar ut dokumentområdet hittar du nedan. När du har gjort det kan du installera programmet på de andra datorerna. Obs! Vid fleranvändarinstallation är det viktigt att programmet först installeras på en dator. Databasen på en av användarnas dator Alla datorer i nätverket delar då information från databasen, som installeras på en av datorerna. Andra användare får tillgång om både serverdatorn är på. Klientinstallation Klientinstallation Serverinstallation - Databas 5

7 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Det kan vara praktiskt att placera databasen på den dator som använder programmet mest. Användaren av denna dator får då snabbast tillgång till filerna i databasen. Många väljer att låta den "bästa" datorn i nätverket fungera som server för att maximera hastigheten. Databasen på en server I ett klient-server-nätverk är en av datorerna utsedd till server och delar ut alla filer från hårddisken. I klient-server-nätverk kan exempelvis operativsystemet Microsoft Windows 2000 Server användas. I klient-server-nätverk måste du lägga databasen på en plats på servern som alla användare av programmet har tillgång till. Programfilerna till Mamut måste ändå installeras på varje enskild dator. Installera programfilerna på servern först. Egen server med serverinstallation och databas Klientinstallationer Kopiera installationsfiler för enklare klientinstallation När du installerar på serverdatorn kan du i installationsguiden kopiera installationsfilerna för klientinstallation. Dessa installationsfiler kan senare användas av övriga användare som ska installera programmet. Detta förenklar installationen för dessa användare och du som systemadministratör kan förhandsdefiniera värden. Användarna kopplas direkt till rätt server och instans. Om en användare loggar in på servern med en klientinstallation som är äldre än de kopierade installationsfilerna, visas ett meddelande innehållandes sökvägen till de nya installationsfilerna. Obs! Du måste välja ett område i nätverket som användarna har tillgång till. Övriga användare behöver då inte en DVD för att installera programmet utan kan istället installera från denna mapp. 6 Nedan hittar du en detaljerad beskrivning av installation och förstagångsuppstart på server och klient.

8 Serverinstallation SQL Server Mamut Business Software använder Microsoft SQL Server som databas. När du installerar programmet genomsöks din dator efter befintliga versioner av Microsoft SQL Server. Om du redan har en version kan du använda denna. Vi rekommenderar att du registrerar en egen instans för Mamut Business Software. Detta gör du i installationsguiden. Brandvägg När du väljer serverinstallation öppnar systemet automatiskt en port för SQL Server i Windows Brandvägg (om du använder Windows Brandvägg). Om du använder annan programvara som brandvägg måste du lägga till undantag (Exceptions) i brandväggen för SQL. Läs mer om brandvägg nedan. Databasområdet Databasfilerna innehåller alla data som du registrerar i programmets olika moduler. När du installerar programmet föreslås en förhandsdefinierad sökväg. Denna sökväg kan anpassas efter dina behov genom att välja Avancerade inställningar i installationsguiden. Vi rekommenderar dock att den förhandsdefinierade sökvägen används. Tips! Du kan gå direkt till programmets databasområde genom att klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till systemets datafiler. Obs! Databasfilerna måste installeras på en lokal disk på server. Filerna kan inte installeras på mappade eller externa enheter. Dokumentområdet Dokumentområdet används av systemet som lagringsplats för dokumentfiler, bildfiler, rapportfiler och annat som inte är en del av själva databasen. På samma plats som dokumentområdet hittar du även filen mamut.ini. Varje systemdatabas får sitt eget dokumentområde, system0001, system0002 och så vidare. I en installation för flera användare måste du ange en nätverkssökväg under installation/uppdatering. Tips! Programmets dokumentområde hittar du genom att klicka Visa - Inställningar - Övriga inställningar - Andra program. Du kan öppna dokumentområdet i Windows utforskare genom att klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde i Mamut Business Software. Obs! Dokumentområdet måste delas i nätverket för att alla användare ska få tillgång. Du kan skapa och dela ett dokumentområde på förhand eller låta systemet skapa ett dokumentområde som du delar under installation/förstagångsuppstarten. Läs mer om detta nedan. 7

9 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Säkerhet SQL Server installerad med Mamut Business Software använder som standard SQL Autentisering. Systemadministratören kan differentiera användarnas tillgång till databasen direkt i SQL Server. Uppdatering av nätverksinstallation En uppdatering i fleranvändarmiljö bör göras av en systemadministratör. När alla användare loggat av och en säkerhetskopia tagits, börjar man med att uppdatera servern. När servern är uppdaterad får alla användare som loggar sig på ett meddelande om att deras version måste uppdateras. Systemadministratören kan under uppdateringen välja att spara installationsfilerna på servern. Användaren får du frågan om hon vill använda dessa när hon uppdaterar sin dator. När uppdateringar finns tillgängliga hittar du information uppdateringen samt en uppdateringsguide på Internet: 8

10 Serverinstallation Så här installerar du: Server Vi rekommenderar följande procedur Installera Serverinstallation på servern och Kopiera installationsfiler för klientinstallation. Kontrollera att dokumentområdet delas i nätverket och att klienterna har tillgång till detta området samt det område där du har sparat installationsfilerna. Läs mer om dokumentområdet ovan. Starta programmet på server genom att slutföra guiden för förstagångsuppstart. Installera Klientinstallation på alla arbetsstationer som ska använda programmet med hjälp av klientinstallationsfilerna som du skapade när du installerade på server. Så här utför du en serverinstallation från DVD eller via nedladdning Serverinstallationen måste utföras från den dator som ska fungera som server. Obs! Du bör avsluta alla andra program innan du startar installationen. Programfilerna kan installeras från DVD eller via nedladdning från våra hemsidor 1 Start: Sätt in installations-dvd:n i CD/DVD-spelaren. Om inget händer efter 10 sekunder kan du öppna filerna manuellt genom att gå till Start-menyn i Windows och välja Kör (Run). Skriv "X\Setup" (Byt ut X med namnet på din DVD/CD-ROMspelare). -- eller -- Installerar du från våra hemsidor kan du välja språk och fortsätta från punkt 5 nedan. 9

11 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation 2 Välj land: Välj land Sverige. Programmet finns tillgängligt i versioner för en rad andra europeiska länder. Du bör välja landet där du bedriver din verksamhet. Systemet är anpassat efter de olika länderna. 3 Välkommen: Välj Installera Mamutprogram under Installation. 4 Välj vilket program du vill installera: Välj program i förhållande till din licens. Mamut Business Software förbereder automatiskt installationsprogrammet InstallShield Wizard, som leder dig igenom installationen. Denna process kan ta lite tid. 10

12 Serverinstallation 5 Användaravtal: Användaravtalet måste accepteras innan installationen kan slutföras. Läs användaravtalet, markera Jag accepterar villkoren i användaravtalet ovan och klicka på Nästa. 6 Välj installationstyp: I nästa fönster väljer du installationstypen Server. Avancerade inställningar: Markera denna kryssruta om du vill anpassa sökvägen dit program- och/eller databasfilerna ska installeras. De avancerade inställningarna beskrivs i steg 7a, 7b och 7c nedan. Vi rekommenderar att du använder standardvärdena. Markera inte om du vill använda de förvalda områdena och gå vidare till steg 8. 7a Avancerade inställningar - Databasserver funnen: Om systemet hittar en eller flera SQL Server -databaser på datorn kan du välja server här. Systemet föreslår att installera en ny databasinstans med namnet <MAMUT>. Vi rekommenderar att du väljer denna. Alternativt kan du använda en befintlig instans. Klicka Nästa och gå vidare till punkt 7c - Avancerade inställningar. 11

13 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation 7b Avancerade inställningar - Installera en ny databasserver Om systemet inte hittar en SQL Server -databas skapar installationen en ny. Systemet föreslår att installera en ny databasinstans med namnet <MAMUT>. Vi rekommenderar att du använder detta. Alternativt kan du själv välja namn på instansen genom att skriva namnet i fältet Instans. Du kan inte använda mellanrum eller tecken i databasnamnet. Klicka Nästa och gå vidare till punkt 7c - Avancerade inställningar. 7c Avancerade inställningar I detta fönster kan du här bland annat anpassa sökvägarna till program- och databasfilerna. Vi rekommenderar att du använder standardvärdet. Klicka på sökknappen bredvid fälten Programfiler och/eller Databasfiler och navigera till den plats på din hårddisk där du vill installera filerna. Klicka därefter OK. Återställ: Klicka på knappen Återställ för att återgå till den förhandsdefinierade standardsökvägarna. Obs! Programfilerna måste installeras på varje dator som ska använda programmet. Program- eller databasfilerna kan inte installeras på några av följande enheter: mappade enheter, nätverksresurser (UNC-sökvägar), USB-minnen eller komprimerade mappar. Klicka Nästa för att fortsätta till punkt 8. 12

14 Serverinstallation 8 Starta installationen: Installationsguidens sista steg visar en översikt över platserna där programmets Programfiler ska installeras, vilken Databasserver som ska användas samt var Databasfilerna ska installeras. Klicka Installera för att starta installationen eller klicka Föregående om du vill ändra några av inställningarna. Systemet kontrollerar om du har öppna program som måste avslutas. Avsluta programmen och klicka Försök igen om du får ett meddelande om detta. 9 Programmet installeras: Microsoft SQL Server : Programmet använder Microsoft SQL Server databasprogramvara. Om du inte redan har installerat en Microsoft SQL Server-version installerar installationsguiden gratisversionen Microsoft SQL Server 2008 Express R2. Nu installeras ditt Mamutsystem och programfilerna kopieras till det valda området. Denna process kan ta tid. Processen får inte avbrytas. 13

15 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation 10 Installationsguiden är slutförd: Markera Kopiera installationsfiler för klientinstallation om du vill kopiera installationsfilerna till ett delat område på servern. Dessa installationsfiler kan senare användas av övriga användare som ska installera programmet. Detta förenklar installationen för dessa användare och du som systemadministratör kan förhandsdefiniera värden. Användarna ansluts direkt mot rätt server och instans. Obs! Övriga användare behöver då inte en DVD-skiva för att installera programmet utan kan installera från den delade mappen. Kom ihåg att du under Kopiera till bör välja ett område i nätverket där användarna har tillgång. Om en användare loggar in på servern med en klientinstallation som är äldre än de kopierade installationsfilerna, visas ett meddelande innehållandes sökvägen till de nya installationsfilerna. 11 Skapa installationsset Om du ovan valde att skapa installationsset anger du inställningarna för installationssetet här. Användarna kan inte upphäva valen. I fältet Välj sökväg för klientinstallation väljer du till vilken mapp användarna ska installera filerna. Tips! Du kan gärna lägga installationssetet på dokumentområdet. Systemet har nu skapat dokumentområdet och du kan bläddra dig fram till det med hjälp av sökknappen. Läs mer om dokumentområde nedan. Klicka Slutför. Installationssetet skapas. 14

16 Serverinstallation 12 Installationssetet har skapats Klicka OK för att gå vidare. Vi rekommenderar att du startar din dator på nytt innan du går vidare. 13 Dela dokumentområdet: Du kan nu dela dokumentområdet i nätverket. Som standard placeras dokumentområdet här: Windows XP : C:\Documents and settings\all Users\Public Mamut\Mamut. Windows Vista och Windows 7 : C:\Användare\Delat\Public Mamut\Mamut. Dela mappen <Mamut>. Du kan eventuellt vänta till steg 16 nedan med att dela dokumentområdet. Läs mer om hur du delar dokumentområdet nedan. 15

17 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation 14 Starta programmet: Starta Mamut Business Software via genvägen på skrivbordet eller från Startmenyn. Genom att starta programmet startas guiden för förstagångsuppstart. 15 Välj versionstyp: Markera Registrera fullversion. Om du inte har licensnumret tillgängligt kan du installera en utvärderingsversion och registrera licensnumret senare. Om du har en säkerhetskopia kan du välja Återställ säkerhetskopia. Om du väljer detta alternativ stängs denna guide och guiden för att återställa säkerhetskopior öppnas. 16 Välj dokumentområde: Dokumentområdet används av systemet för lagring av dokumentfiler, bildfiler, rapportfiler och annat som inte är en del av själva databasen. Sökvägen som du anger måste vara en nätverkssökväg, till exempel: \\SERVERNAMN\Mamut. Exemplet förutsätter att mappen <Mamut> har delats ut i nätverket. Läs mer om hur du delar dokumentområdet nedan. Klicka på Bläddra om du vill ange ett annat dokumentområde. Databas: Server och Instans skapas automatiskt. 16

18 Serverinstallation 17 Skapa en användarprofil: Skriv in Fullständigt namn, Användarnamn och Lösenord. Detta blir din användarprofil i systemet. Notera ditt användarnamn och lösenord. Du bör inte använda mellanrum eller punkt i användarnamn/lösenord. 18 Registrera programmet: Här skriver du registreringsinformationen om dig och ditt företag. I fältet Licensnummer skriver du ditt licensnummer. Tips! Licensnumret kan skrivas med små eller stora bokstäver. Om du har tecknet <0> i licensen ska detta vara siffran 0 och inte en bokstav. 19 Skapa ny företagsdatabas: När du skapar en företagsdatabas kan du välja att göra detta via en guide som hjälper genom de mest centrala inställningarna. Markera Nej tack... om du inte behöver hjälp med detta. Du kan läsa mer om guiden för uppdatering av ny företagsdatabas i programmets hjälpfiler. Tyck F1 på tangentbordet eller på knappen Hjälp. 17

19 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation 20 Företagsinställningar: Om du har valt att inte använda guiden för att skapa en ny företagsdatabas registrerar du nu information om din verksamhet i fönstret Företagsinställningar, innan du slutför uppstarten. Om du använder ett brutet redovisningsår kan du ändra redovisningsårets startmånad. Klicka Slutför. Processen kan ta lite tid. 21 Påloggning: Logga in med det användarnamn och lösenord som du har mottagit från systemadministratören. Klicka OK. Färdig: Systemet har nu installerats, du har loggat in och kan börja använda programmet. Du kan nu skapa användarkonton för de användare som ska ha tillgång till databasen. Användarkonton skapas via Visa - Inställningar - Säkerhet - Användaradministration..I hjälpfilerna (F1) hittar du mer information om hur du kommer igång. Tips! Om övriga användare ska installera programmet själv lokalt bör du informera om följande: - Var de ska installera ifrån, mapp med installationsfiler på server eller från DVD? - Vilken databasserver i nätverket de ska ansluta till. - Vilket användarnamn och lösenord de ska logga in med. 18

20 Serverinstallation Hur delas dokumentområdet? Vid fleranvändarinstallation måste du först installera programmet på en dator och därefter välja på vilken dator/server som databasen ska placeras. Därefter delar du ut dokumentområdet och ger de andra datorerna full tillgång till databasen så att andra användare kan koppla sig upp och hämta information därifrån. Så här delar du ut dokumentområdet på Windows XP och Windows Server 2003: 1. Öppna Windows Utforskaren. 2. Bläddra dig fram till dokumentområdet. Tips! Du kan öppna dokumentområdet i Windows Utforskaren genom att i Mamut Business Software klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. Du öppnar nu företagsdatabasens dokumentområde. Vi rekommenderar att dela hela dokumentområdet som du hittar högre upp i filstrukturen. Som standard är det mappen <Mamut> som bör delas. 3. Navigera upp i filstrukturen och högerklicka mappen <Mamut> och välj Delning och säkerhet. 4. Välj Delning (Sharing) i menyn som öppnas. Obs! Om du har aktiverat funktionen Förenklad fildelning bör du inaktivera denna inställning. Öppna Windows utforskare och klicka Verktyg - Mappalternativ - Visning. I området Avancerade inställningar tar du bort markeringen för Använd förenklad fildelning. 5. Välj sedan alternativet Dela denna mapp (Share this folder). 6. Klicka på Tillåtelser (Permissions) för att ange användare med tillgång. Användare som ska använda programmet måste ha full tillgång. 7. Klicka på Säkerhet (Security) och ge användarna full tillgång även där. Alla datorer har nu tillgång till databasen på servern. 19

21 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Så här delar du ut dokumentområdet på en server med Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008: 1. Öppna Windows Utforskaren. 2. Bläddra fram till dokumentområdet. Tips! Du kan öppna dokumentområdet i Windows Utforskaren genom att i Mamut Business Software klicka Arkiv - Databasverktyg - Gå till företagsdatabasens dokumentområde. Vi rekommenderar att dela hela dokumentområdet som du hittar högre upp i filstrukturen. Som standard är det mappen <Mamut> som bör delas. 3. Navigera upp i filstrukturen och högerklicka mappen <Mamut>. 4. Välj Egenskaper (Properties). 5. Klicka på fliken Delning. 6. Klicka på knappen Avancerad delning. 7. Välj Dela ut den här mappen. 8. Klicka på knappen Behörigheter och ge gruppen eller användare fullständig behörighet. 9. Klicka OK och Verkställ. 10. Klicka på fliken Säkerhet (Security). 11. Klicka på Redigera och markera gruppen och/eller användaren som ska få tillgång. Gruppen kan till exempel heta Användare (Users) eller Alla (All). 12. Markera Tillåt (Allow) på alla nivåer. 13. Klicka Verkställ (Apply) och OK. 14. Klicka Fortsätt (Continue) på 4 meddelanden om Åtkomst nekad (Access denied). 15. Klicka OK. Databasen på servern har nu delats ut så att övriga användare kan logga in. Obs! I exemplen ovan har mappen <Mamut> delats ut. Under förstagångsuppstarten av programmet i en installation för många användare måste detta område anges som en nätverkssökväg (UNC). Sökvägen ser då ut på följande sätt: \\SERVERNAMN\Mamut. Om mappen <Data> har delats kan sökvägen se ut på följande sätt: \\SERVERNAMN\Data. Brandvägg på server När du väljer serverinstallation öppnar systemet automatiskt en port för SQL Server i Windows Brandvägg (om du använder Windows Brandvägg). Dessa inställningar hittar du i Windows Kontrollpanel under Windows Brandvägg/Firewall. Obs! Annan brandvägg: Om du använder annan programvara som brandvägg måste du lägga till undantag (Exceptions) i brandväggen. Hur du anger undantag i annan brandväggsmjukvara varierar. Samma värden måste dock anges, oavsett brandvägg. Mer information hittar du i dokumentationen till brandväggen. 20

22 Serverinstallation Windows Brandvägg Nedan hittar du den konfiguration av Windows Brandvägg som anges automatiskt under installationen. Du kan kontrollera inställningarna samt göra nödvändiga ändringar. Så här kontrollerar du Windows Brandväggsinställningar i Windows XP/Windows Vista: 1. Öppna brandväggsinställningarna via Kontrollpanelen. 2. Öppna fliken Undantag (Exceptions). 3. Välj SQL och Redigera (Edit). Kontrollera följande inställningar: SQL: Port 1433/TCP. 4. Klicka OK. 5. Välj sqlbrowser och klicka Redigera (Edit). 21

23 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation Kontrollera följande inställningar: sqlbrowser: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe 6. Klicka OK. 7. Välj sqlservr.exe och klicka Redigera (Edit). Kontrollera följande inställningar: sqlservr.exe: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.2\MSSQL\Binn\sqlservr.exe Var god notera att siffran efter MSSQL kan variera beroende av din installation. 8. Klicka OK. 9. Om alla inställningar är korrekta klickar du OK och stänger kontrollpanelen. Om inställningarna måste ändras kan du få mer information på Microsofts webbsidor. Notera att för SQL måste du lägga till en Port och för sqlbrowser samt sqlservr.exe måste du lägga till ett program. Du har nu kontrollerat och konfigurerat inställningarna för Windows Brandvägg. 22

24 Serverinstallation Så här kontrollerar du Windows Brandväggsinställningar i Windows 7: 1. Öppna brandväggsinställningarna via Kontrollpanelen. 2. I vänstermenyn väljer du Tillåt att ett program eller en funktion passerar Windowsbrandväggen. 3. Välj SQL och klicka Information. Kontrollera följande inställningar: SQL: Port 1433/TCP. 4. Klicka OK. 23

25 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation 5. Välj sqlbrowser och klicka Information. Kontrollera följande inställningar: sqlbrowser: C:\Program Files (x86)\microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe 6. Klicka OK. 7. Välj sqlservr.exe och klicka Information. Kontrollera följande inställningar: sqlservr.exe: C:\Program Files (x86)\microsoft SQL Server\MSSQL.2\MSSQL\Binn\sqlservr.exe Var god notera att siffran efter MSSQL kan variera beroende av din installation. 8. Klicka OK. 9. Om alla inställningar är korrekta klickar du OK och stänger kontrollpanelen. Om inställningarna måste ändras kan du få mer information på Microsofts webbsidor. Notera att för SQL måste du lägga till en Port och för sqlbrowser samt sqlservr.exe måste du lägga till ett program. Du har nu kontrollerat och konfigurerat inställningarna för Windows-brandväggen. 24

26 Klientinstallation KLIENTINSTALLATION Så här installerar du: Klient/Arbetsstation Obs! Innan du installerar bör du kontrollera följande: - Att alla andra program har avslutats innan du startar installationen. - Att du har fått information om du ska installera programfilerna från DVD eller från en mapp med installationsfiler i nätverket. - Att du har fått information om vilken databasserver i nätverket som du ska ansluta till. (Inte nödvändigt om du installerar via en mapp med installationsfiler i nätverket. En egen fil med förhandsdefinierade inställningar ser till att du ansluts till rätt databasserver). - Att du har användarnamn och lösenord för inloggning. - Att din dator/server uppfyller de aktuella systemkraven. Denna information är tillgänglig på Internet: 1 Installation från utan klientinstallationsset: Sätt in installations-dvd:n i CD/DVD-spelaren: Installerar du från våra hemsidor kan du välja språk och fortsätta från punkt 5 nedan. -- eller -- 1 Installation med klientinstallationsset:. Öppna Windows utforskaren och bläddra fram till mappen med installationsfiler som systemadministratören har informerat om. Dubbelklicka på filen setup.exe för att starta installationen. Om du använder klientinstallationsset kan du gå direkt till steg 5. 25

27 Installationsvägledning: Server och klient/arbetsstation 2 Välj land: Välj land Sverige. Programmet finns tillgängligt i versioner för en rad andra europeiska länder. 3 Välkommen: Välj Installera Mamutprogram under Installation. 4 Välj vilket program du vill installera: Välj program i förhållande till din licens. Mamut Business Software förbereder automatiskt installationsprogrammet InstallShield Wizard, som leder dig igenom installationen. Denna process kan ta lite tid. 26

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide

// Mamut Business Software. Uppdateringsguide // Mamut Business Software Uppdateringsguide Innehåll Om uppdatering till ny version 2 Hur skapas en säkerhetskopia? 4 Uppdatera till den senaste versionen 6 Flytta programmet till en annan dator/server

Läs mer

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager

Mamut Business Software. Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar. Mamut Client Manager Mamut Business Software Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Client Manager Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Tillgång till Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar...

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys 0BTilläggsprodukter och Enterprise-utökningar Mamut Business Software Enterprise-utökning Mamut Enterprise Status/Analys I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterprise-utökningar... 3 Mamut Enterprise Status/Analys...

Läs mer

Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb

Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb 0B13BTilläggsprodukter och Enterpriseutökningar Mamut Business Software Enterpriseutökning Mamut Enterprise Kund- och PartnerWeb I Innehåll Tilläggsprodukter och Enterpriseutökningar... 3 Kund- och PartnerWeb...

Läs mer

Mamut Kunskapsserie. Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5

Mamut Kunskapsserie. Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 Mamut Kunskapsserie Redovisning/Lager Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 1 Kostnadsföring av lagervaror i Mamut Enterprise E5 Innehåll Om kostnadskontering och räkenskapsmässigt lagervärde...

Läs mer

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1

Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Nyheter i Mamut Business Software Nyheter i Mamut Business Software version 11.1 Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.NEWS.111.SE I Producent och distributör: Postadress Mamut AB Mamut AB Kungsgatan 24, 2 tr

Läs mer

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet

Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kom igång med Mamut! Användbara tips som hjälper dig att snabbt komma igång med systemet Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda Sida 6-7 8-9 0-6 7 8 9 Innehåll Välkommen

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Kom igång med Mamut Online Desktop

Kom igång med Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Kom igång med Mamut Online Desktop Kom igång med Mamut Online Desktop Innehåll Välkommen till Mamut Online Desktop... 3 Kom igång... 6 Status... 22 Kontakt... 24 Tidrapportering...

Läs mer

Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången

Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången Kom igång med Mamut! En snabb introduktion för dig som ska börja använda Mamut för första gången Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med -0 anställda SIDAN BROSCHYREN INNEHÅLLER TIPS

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

Mamut Business Software KASSA. Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare

Mamut Business Software KASSA. Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Mamut Business Software KASSA Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Introduktion till Mamut Kassa Återförsäljare Kom i gång med Mamut Kassa Version 1.3 POS.MAN.GST.130.DIS.SE 1 INTRODUKTION TILL

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Version: 11.1 Partnr.: MBS.MAN.CRM.111.SE I KOMPLETTA CRM-, SÄLJSTÖD OCH INTERNETLÖSNINGAR Producent och distributör:

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.CRM.121.SE

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar

Mamut Business Software. Introduktion. Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Mamut Business Software Introduktion Kompletta CRM-, säljstöd och Internetlösningar Introduktion till Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödoch Internetlösningar Version: 12. Partnr.: MBS.MAN.CRM.12.SE

Läs mer

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar

// Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar // Mamut Business Software Kompletta CRM-, säljstödsoch Internetlösningar Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566

Läs mer

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal

// Mamut Business Software. Ekonomistyrning, logistik och personal // Mamut Business Software Ekonomistyrning, logistik och personal Postadress och distributör: Mamut AB - ett företag i Vismakoncernen Box 7654 103 94 Stockholm Telefon: 08-411 61 90 Fax: 08-566 991 01

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Çrona Lön Installation

Çrona Lön Installation V Crona Lön Installation Copyright DataVara AB Handbok Björn Dahlin, Lena Kragelund Programutveckling Thomas Palm, Hans Bäcklund Morgan Klebom, Christian Elber Patrik Ekman, Peter Falkesand Lena Kragelund

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING...

1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 3 KLIENTUPPFÖLJNING, TIDSRAPPORTERING OCH AKTIVITETSSTYRNING... INLEDNING INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Byrå 1 INLEDNING...3 2 INSTÄLLNINGAR, SNABBKOMMANDON OCH GENVÄGAR I REDOVISNING...4 2.1 Effektiv redovisning/ verifikatsregistrering...4 2.1.1 Översikt över verifikatsregistreringsfönstret...4

Läs mer

Internet Security 2013. Snabbstartguide

Internet Security 2013. Snabbstartguide Panda Internet Security 2013 Snabbstartguide Viktigt! På cd-fodralet hittar du Aktiveringskoden som du aktiverar produkten med. Förvara den på ett säkert ställe. Om du köpte produkten på Internet, så har

Läs mer