Högskolan i Gävle Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen"

Transkript

1 Högskolan i Gävle Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p Förändringen När förändringens vindar blåser, bygger somliga vindskydd och andra vindkraftverk. Maria Skoglund Annika Stridh Avhoppet

2 Karl som är chef för de båda kontoren i Ljusdal och Bollnäs kallar personalen till morgonmöte då han berättar att han lämnar uppdraget som chef för kontoret i Bollnäs. - Jag kommer att stanna kvar tills man hittat en ersättare för mig. De flesta i personalen är besvikna men inte förvånade. Karl som varit en omtyckt ledare har ändå upplevts som svåråtkomlig genom att ständigt vara upptagen och på språng mellan de båda kontoren. Karl har under sin tid på kontoret inte gjort några stora förändringar i arbetssättet utan jobbat med att vara till stöd för det dagliga arbetet. - Bara vi nu får en chef som är på plats hos oss. Det är det enda jag egentligen önskar mig. - En chef som finns på kontoret såsom det alltid varit i banken. En chef som bestämmer och tar ansvar. Månaderna går. Personalen vet genom Karl att förhandlingar pågår med ett antal kandidater och den 1 juni är det klart. Karl kallar till morgonmöte igen. - Från och med idag så utgör ni en gemensam resultatenhet tillsammans med Edsbyn och Eva som är chef där kommer att dela sin tid mellan de båda kontoren. Första reaktionen från många av medarbetarna blir. - NEJ! Ännu en chef som vi måste jaga. Vi vill ha en som finns på plats. Eva kliver in på kontoret i Bollnäs några minuter senare för att officiellt ta över ansvaret. Karl överlämnar nycklarna och sveper ut genom lokalen. Avskedet som för Karls del präglas av lättnad känns lite abrupt då han bara försvinner i all hast. Eva presenterar sig lite kort och börjar tala om förändringar. Om nödvändigheten att förändra. Hon säger dock aldrig vad hon vill ändra. Även hon sveper iväg från kontoret ganska snabbt och lämnar personalen som fågelholkar. - Hur kommer detta bli? - Vad menar hon? - Vad vill hon? På mail samma dag kallar sedan Eva till ett första gemensamt möte tillsammans med medarbetarna i Edsbyn. Möte skall ske om en vecka utanför bankkontoren, på mark där alla känner sig neutrala. Osäkerheten sprider sig framförallt i Bollnäs, men också lite grann i Edsbyn. Spekulationer och rykten. De yngre tycker att det känns lite spännande medan de äldre som inte gärna vill släppa bordskivan är frustrerade. - Kommer någon att få gå? - Ska vi jobba i Edsbyn ibland? - Hur länge håller det den här gången innan vi är tillbaka till det gamla? - Spännande, vad kommer detta innebära? - Kvinnlig chef, hm? Bakgrund Bollnäs är en kommun med ca invånare och på Nordeas kontor där jobbar det 12 personer. Under har kontorets chef Karl haft ansvar för både kontoret i Bollnäs och Ljusdal som ligger 6 mil därifrån. Kontoren hade varsitt resultatansvar och varsina försäljningsmål och inget egentligt utbyte av personalen mellan de båda kontoren. På kontoret i Edsbyn jobbar det 6 personer, där har de inte delat sin chef med något annat kontor tidigare. I Ovanåkers kommun bor det ca invånare. 2

3 Arbetet på bank har blivit bredare med åren och organisationen har blivit plattare med färre gruppchefer. Tydlig ansvarsfördelning vad gäller de mesta av arbetet och dessutom vem som tar hand om vem i kundstocken. Både kontoret i Edsbyn och Bollnäs har haft stor omsättning av chefer under de senaste 8 år. De flesta av personalen på kontoret i Bollnäs har tyckt att Karl inte varit tillgänglig tillräckligt under det senaste halvåret. Påhoppet Så är det dags för det första gemensamma informationsmötet. Eva fortsätter att ge personalen många frågetecken. Hon säger saker som tex. - Omvärldsförändringarna är stora. Vi har nya konkurrenter. - Jag tänker inte motivera er. Ni måste hitta en egen meningsfullhet i vad ni gör om ni skall känna er motiverade. - Jag förväntar mig att alla ser på våra kunder som ett gemensamt ansvar. Ni måste vara flexibla. - Jag tycker det är allas plikt att klara av att betjäna våra kunder i kundtjänst. - Vi måste förändra vårt arbetssätt. - Har ni tänkt på att man kan jobba i New York i vår koncern? - Banken kan nästa uppfylla allt du önskar dig i din karriär om du bara ger in egen energi! Eva avslutar mötet med att säga hon förstår att det hänger en massa lösa tåtar, outredda frågor och ber om samtligas tålamod för under hösten lösa dessa frågor. En röd tråd i mötet är ändock nödvändigheten av att ändra strukturen på dessa två kontors organisationer. Samtliga medarbetare får en bok som heter Vem snodde osten? av Spencer Johnson som handlar om förändringsarbete på ett personligt plan och som även kan överföras till bankens situation. Reaktionerna är mycket olika. Några är än mera frustrerade och andra rejält taggade för att ta sig an jätteuppgiften. - Jag har jobbat i snart 40 år, det räcker med förändringar nu. - Vad säger att det ska bli bättre nu, vi har ju försökt tidigare. - Spännande, vi kanske får jobba i Bollnäs också. - Vad kommer att hända egentligen? Personalen går tillbaka till arbetet med många funderingar om framtiden. Teoriavsnitt Caset är en inblick i verkliga livet, men vissa små justeringar har gjorts. Många organisationer/avdelningar står nog ibland inför ett liknande dilemma. Omvärlden runt organisationen förändras, även inom företaget kommer önskemål om förändring. Det blir allt mer viktigt att försöka ha en organisation som är redo. Caset kan vara bra att gå igenom innan det är dags att ta upp förändringsarbete i sitt eget företag/organisation. De problem som vi först och främst ska belysa är organisationsförändringen och närmast då konsekvenserna att gå från en mer mekanisk organisation till en mera flexibel, dynamisk organisation. 3

4 Mekanisk/Organisk struktur Mekanisk stuktur är en organisation med många specialister. Var man jobbar med sitt. Det är en centraliserad organisation där chefen har ansvar över att allt fungerar. Kommunikationen är mestadels vertikal och mycket av arbetsuppgifterna är standardiserad. 1 Denna struktur kan leda till att personalen blir allt för försiktig och håller sig till traditionerna. Det är en organisation som ofta är förutsägbar och stabil. 2 Dessutom styrs arbetet för det mesta genom beslut och instruktioner från överordnad. Pliktkänsla och lojalitet mot ledning värderas högt. 3 Den mekaniska strukturen finner vi mer utpräglad på det större kontoret. Medarbetarna jobbar ogärna över gränserna och löser endast de problem som tilldelats dem från en överordnad. Medarbetarna tar ogärna eget ansvar och hänskjuter eventuella beslut till sin överordnad. Lösningsförslag hänvisas ofta till så har det alltid varit. Det är också traditionerna som styr. Bank hade för år sedan sina huvudsakliga inkomster från det s k räntenettot. De anställda kunde då ägna sig åt ren service. Att reagera när kunder efterfrågar lösningar på sina finansierings- eller placeringsproblem. Devisen kunden har alltid rätt till vilket pris som helst härskade. Att jobba på bank var dessutom ett högstatusarbete. Bank idag måste komplettera sin intjäning från räntenetto med provisionsintäkter vilket kräver att personalen måste sälja rådgivning och produkter. Detta är en förändring som vissa av de anställda i Bollnäs/Edsbyn har svårt att acceptera. Detta är inte lika utpräglad på det mindre kontoret pga. sårbarheten med den mindre bemanningen. En flexiblare inställning till arbetsuppgifterna har blivit nödvändig. I den organiska strukturen jobbar de anställda tillsammans för att klara av sina uppgifter. Det kan tex. bilda team eller sammanslutningar för vissa uppgifter. Organisationen är dessutom decentraliserad, vilket innebär att kontrollen att allt sköt även kan ske på lägre nivåer i företaget. 4 Den organiska stukturen är motsatsen till den mekaniska. Flexibilitet är ett av ledorden. Detta för att snabbt kunna förändra sig med omgivningens önskemål. I denna struktur blir de anställda mer medveten om varandras arbete vilket kan leda till bättre förståelse. 5 Informationen kommer mer horisontellt än vertikalt. Kommunikationen består mer av råd än av instruktioner. Omfördelning av uppgifter förändras ständigt och de varierar. Befattningsbeskrivningarna definierar inte rättigheter, skyldigheter och metoder. Information kan finnas överallt i organisationen. 6 Bankvärlden har under de senaste decenniet gått från att vara ordermottagare med relativt enkla och standardiserade kundlösningar till att idag vara en uppsökande rådgivande försäljningsorganisation. Detta har också visat sig på kontoren i Bolläs och Edsbyn där de enklare sysslorna i kontanthantering idag automatiseras vilket i sin tur lett till personalneddragningar. Den slimmade bemanningen tillsammans med komplexare kundärenden tvingar fram en flexiblare organisation. Detta kan tänkas vara en av de största orsakerna till förändringsarbetet i Bollnäs och Edsbyn. Genom att förändra organisationsstrukturen från det mekaniska till det organiska så den kan följa med förändringarna snabbare. 1 G.R Jones Organizational Theory, s G R Jones Organizational Theory, s J F Bakka mfl Organisationsteori, s.73 4 G R Jones Organizational theory, s.54 5 G R Jones Organizational theory, s J F Bakka mfl Organisationsteori, s. 73 4

5 Den organiska strukturen främjar utveckling av kulturella värden i innovation och kvalité, medan den mekaniska främjar de ekonomiska värdena genom att förbättra de befintliga reglerna istället för att hitta nya. 7 I samband med organisationsförändring uppstår ofta förändringsstress hos de anställda. 8 Denna stress leder ofta till att de anställda gör motstånd eller är negativa till förändringar. Det finns också många orsaker till att anställda accepterar och välkomnar förändringar. Orsaker till detta kan vara tex. hotad anställningstrygghet, lägre status, förbättrat arbetsinnehåll, låg/förstärkt självkänsla. 9 På kontoren i Edsbyn/Bollnäs finns det personal som varit anställda länge och då anställts för att passa den mekaniska strukturen. Dessa människor kan ha svårare att anpassa sig till ett organiskt tänkande och kan därför bli stressade. Det är av störst vikt att ledaren då tar hänsyn till detta i en organisationsförändring. Detta syns också i uttalandena när det blir känt att Eva ska ta över rollen som chef. Vissa uttalar sig mycket negativt till förändringsarbetet. - Vi har varit med förr, det brukar inte ge något. Ovisshetsteorin Ovisshetsteorin är en ledningsteori som säger att strukturen på organisationen bör designas så att den passar miljön den arbetar i. Detta för att få en så effektiv organisation som möjligt. I andra ord måste företaget designa den interna strukturen så att den passar den externa omgivningen. En liten anpassning mellan struktur och omgivning kan leda till misslyckande, medan en noggrann anpassning kan leda till framgång. 10 Bankvärlden står inför dilemmat att omvärlden kräver förändrat arbetssätt. Genom att kunderna har fått mer intresse för ämnet via tex. telekommunikation kräver de mer av sina finansiella leverantörer. Karl har inte förändrat så mycket i arbetssättet på kontoret i Bollnäs, men kunderna börjar kräva mer av personalen. Bra allmänkännedom om de mesta och snabba svar på sina ärenden. Detta kan kanske påvisa Evas tankar om förändring. Något behövs göras för att kunderna ska vara nöjda. Osäkerhetsfaktorer Dessa tre faktorer kan orsaka osäkerhet i och kring en organisation: Komplexitet Dynamik 7 G R Jones Organizational theory, s B Angelöv De goda förändringsarbetet, s B Angelöv De goda förändringsarbetet, s G R Jones Organizational theory, s

6 Rik resurstillgång Källa: G A Jones, Organizational Theory, s 167. Osäkerheten i och kring en organisation påverkas av dess komplexitet, stabilitet och resurstillgång. Om dessa faktorer är svaga ökar osäkerheten. Med komplexitet menas de variationer i styrka, antal och kopplingar i specifika/vanliga hinder som en organisation har att hantera. 11 Dynamik handlar om omvärldsförändringar och hur snabbt/ofta en organisation har anpassa sig till dessa. 12 Rik resurstillgång handlar om vilka resurser som är tillgängliga för organisationen. 13 Vi tror att även osäkerhetsfaktorerna kan kopplas till den snabba förändringarna som hela finansmarknaden utsätts för i form av tex. ökad konkurrens, osäkerhet i världsekonomin, ökade krav från kunder och hitta/behålla kompetensen i synnerhet i glesbygd. Troligtvis finns mycket tankar hos Eva om hur resurserna i denna nya organisation ska användas på bästa sätt. Detta framför hon även på de första gemensamma mötet, men har inte allt på det klara just då. På kontoret i Bollnäs/Edsbyn har arbetet blivit mer komplexare genom kundernas ökade krav samtidigt som resurserna har minskat. Automatisering av rutinärenden har medfört neddragningar i antal anställda, men i snabbare takt än kunderna börjat använda de automatiserade tjänsterna. Det krävs fler och större prestationer av varje medarbetare. Det är också så att de snabba omvärldsförändringarna där t ex mataffärer och möbelvaruhus blir banker kräver att de anställda måste agera genom uppsökande rådgivande verksamhet. Förslag till lösningar Med utgångspunkt från våra teorikoppling föreslår vi dessa lösningar. Detta case tycker vi visar på att organisationen Bollnäs/Edsbyn är på väg från mekaniska till organisk struktur. Genom att studera den mekaniska och organiska strukturen i tex. Jones, Organizational Theory kan likheter med förändringarna passa in under dessa begrepp. Denna förändring tycker vi är nödvändig för att kontoren skall kunna konkurrera på marknaden även i fortsättningen. Omvärlden kräver mer och då är det viktigt att även denna organisation är med. Det är därför viktig att Eva tydligt kommunicerar detta till sina medarbetare. I detta fall har Eva inte varit tillräckligt tydlig. Endast små inblickar har gjorts. I samband med att ett förändringsarbete startas måste medvetenhet finnas om att detta är en tidkrävande process. Förändringar som ska vara varaktiga görs inte från en dag till en annan. Denna insikt ska därför finnas hos både ledaren och medarbetarna i organisationen. Tydlig löpande information och kommunikation behövs för att alla ska förstå syftet med de olika förändringarna. Det är viktig för Eva att säkerhetsställa att samtliga förstår skälen och 11 G R Jones Organizational theory, s G R Jones Organizational theory, s G R Jones Organizational theory, s

7 hela tiden avrapportera gången i förändringsarbetet. Detta för att hindra att osäkerhet och ryktesspridning startas igen. Som vi läst i Angelöws, Det goda förändringsarbetet är det av största vikt att ta hänsyn till alla olika individer i organisationen genom att hela tiden ha samtal på individnivå. Ingen ska bli bortglömd, alla ska känna sig trygga i förändringsarbetet. När själva organisationsförändringen ska utvecklas är det viktigt att se över vad omvärlden har för förväntningar och krav. Ovisshetsteorin i Jones, Organizational Theory visar på vikten i att ha en organisation som klarar förändringarna i omvärlden. Om detta inte görs kan hela strukturförändringen bli misslyckad. Frågeställningar i detta fall tror vi skulle kunna vara. Hur möter vi kunden?, Hur ser vår kundbas ut? Vad vill kunden att vi levererar? Utifrån dessa frågeställningar kan kontoren sedan utveckla sin organisationsstruktur. Källförteckning Böcker: Bosse Angelöw, Det goda förändringsarbetet, Studentlitteratur 1991 J Bakka mfl. Organisationsteori, Liber ekonomi 1999 G R Jones, Organizational Theory, Prentice Hall Inc Referenslitteratur: Spencer Johnson, Vem snodde osten? Brain books AB,

Case: ICA Träffpunkten

Case: ICA Träffpunkten Högskolan i Gävle 2001-03-29 Institutionen för ekonomi Organisationsteori B, 5p Handledare: Pär Vilhelmson Case: ICA Träffpunkten Författare: Karin Gussing Kristina Lindberg Per Molin Nedin Zlatarac ICA

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

Att leda förändring. Diskussion 1. Förändring 1 Etik 1 Ledarskap 2 Förändringsprocessen 3 Projektperspektivet 4 Motivation 5

Att leda förändring. Diskussion 1. Förändring 1 Etik 1 Ledarskap 2 Förändringsprocessen 3 Projektperspektivet 4 Motivation 5 Min syn på Att leda förändringsarbete Av Ulrika Jonsson, INPRE4 Kurs KN3060, Produktutveckling med formgivning Datum: 24 April 2006 Innehållsförteckning Diskussion 1 Förändring 1 Etik 1 Ledarskap 2 Förändringsprocessen

Läs mer

Case Sveahus AB. Handledare: Per Vilhelmson. Anna Sahlin Henrik Teledal Helen Rudolfsson Josef Söylemez

Case Sveahus AB. Handledare: Per Vilhelmson. Anna Sahlin Henrik Teledal Helen Rudolfsson Josef Söylemez Instutitionen för Ekonomi Högskolan i Gävle Organisationsteori B, 5p 2001-10-30 Case Sveahus AB Handledare: Per Vilhelmson Anna Sahlin Henrik Teledal Helen Rudolfsson Josef Söylemez Sveahus AB Under år

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Personlig pensionsrådgivning

Personlig pensionsrådgivning SKATTESEKTIONEN MOTION 12 angående Personlig pensionsrådgivning Jusek ställer, tillsammans med samarbetspartners, upp med olika typer av pensionsföreläsningar i grupp. Förtroendevalda vid Skatteverket

Läs mer

Karriärfaser dilemman och möjligheter

Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärfaser dilemman och möjligheter Karriärdilemman Karriärdilemman kan uppstå av många olika orsaker. Oavsett anledning kan vi känna att vi inte är tillfredställda eller känner oss otillräckliga i den

Läs mer

Studiemedelshandläggning och. Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö

Studiemedelshandläggning och. Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö Studiemedelshandläggning och e tjänster på CSN Specialiserad problemlösning i centraliserad miljö Karin Axelsson Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet FACe Ett annat

Läs mer

V Ä R D E R I N G A R

V Ä R D E R I N G A R U R V A L U T V E C K L I N G L E D A R S K A P H O G A N L E D A R S K A P V Ä R D E R I N G A R GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR OCH DRIVKRAFTER I Rapport för: John Doe ID: HA154779 Testdatum: Januari 11, 2

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Implementering ny organisation riskanalys

Implementering ny organisation riskanalys HÖGSKOLAN I BORÅS RISKANALYS 1 (7) Implementering ny organisation riskanalys Arbetsgivaren är den som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tryckhjältarna AB Säljutbildning med motstånd Av Niklas Brinkfeldt & Malin Näsholm

Tryckhjältarna AB Säljutbildning med motstånd Av Niklas Brinkfeldt & Malin Näsholm Handelshögskolan vid Umeå universitet Företagsekonomi A, Företagets organisation och ledning MOMENT 2 FÖRETAGETS ORGANISATION OCH LEDNING CASE 1 Tryckhjältarna AB Säljutbildning med motstånd Av Niklas

Läs mer

Bodens golfklubb. Högskolan i Gävle 2001-10-29 Institutionen för ekonomi Organisationsteori B, 5 p Handledare: Jonas Kågström

Bodens golfklubb. Högskolan i Gävle 2001-10-29 Institutionen för ekonomi Organisationsteori B, 5 p Handledare: Jonas Kågström Högskolan i Gävle 2001-10-29 Institutionen för ekonomi Grupp: E4 Organisationsteori B, 5 p Handledare: Jonas Kågström Bodens golfklubb Författare Andreas Grundberg 791219-7816 Magnus Elofsson 780306-7516

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

IT, stress och arbetsmiljö

IT, stress och arbetsmiljö IT, stress och arbetsmiljö Människa-datorinteraktion Inst för informationsteknologi Uppsala universitet http://www.it.uu.se.@it.uu.se Vård- och omsorgsarbete Process-, fordons- och trafikstyrning Administrativt

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

1. När du kommunicerar med andra människor, har du känslan av att de inte förstår dig? 1 2 3 4 5 6 7

1. När du kommunicerar med andra människor, har du känslan av att de inte förstår dig? 1 2 3 4 5 6 7 KASAM frågeformulär Frågeformuläret innehåller 29 frågor som rör skilda områden i livet. Varje fråga har 7 svarsalternativ - ringa in det svars-alternativ (endast ett svar ) som ligger närmast till vad

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov

Aktiv sittställning för alla. Justera efter dina behov RH Mereo RH Mereo Nu lanserar RH en stol som också är ett arbetsredskap och ett affärsverktyg på samma gång. RH Mereo är konstruerad för att höja kapaciteten, både din egen och på hela arbetsplatsen. Den

Läs mer

Kapitel 8 Personalresurser och säkerhet

Kapitel 8 Personalresurser och säkerhet Kapitel 8 Personalresurser och säkerhet Människorna i en organisation brukar oftast kallas för kunskapskapitalet och betraktas som den viktigaste resursen. Men de är inte enbart en förutsättning för verksamheten

Läs mer

1. Inledning. 1. Inledning

1. Inledning. 1. Inledning För de flesta människor är ett relativt okänt begrepp trots att var och en i det dagliga livet ständigt kommer i kontakt med och t.o.m. själv utövar. Reglerteknik är varje rationell metod att styra eller

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet

Sårbarheter i det moderna betalningsväsendet ANFÖRANDE DATUM: 2006-10-18 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Eva Srejber Sveriges säkerhetsting i Eskilstuna SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46

Läs mer

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss!

Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! EX JOB B20 16 Roligt att du vill göra ditt exjobb hos oss! Knowit är ett av nordens ledande konsultbolag med 1800 specialister. Vi erbjuder spetskompetens inom Decision, Design & Digital, It och Management.

Läs mer

Summering. Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner

Summering. Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner Summering Gränslöst arbete gränshantering, livsbalans och hälsa TEK Halmstad 25 september 2013 Fil. dr. Christin Mellner 2 Tre samverkande utvecklingar bakom framväxten av det nya arbetslivet * Den nya,

Läs mer

P&organisations konsult AB. Föreläsningar & Utbildningar

P&organisations konsult AB. Föreläsningar & Utbildningar P&organisations konsult AB Föreläsningar & Utbildningar Vi vill i den här broschyrer presentera våra föreläsningar och utbildningsdagar som vi har tagit fram med tanke på kompetensutveckling och med fokus

Läs mer

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv.

6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv. 6-stegsguide för hur du tänker positivt och förblir positiv Låt oss säga att du vill tänka en positiv tanke, till exempel Jag klarar det här galant. och du vill förbli positiv och fortsätta tänka den här

Läs mer

Vad eleverna behöver. Eleverna behöver rätt språk

Vad eleverna behöver. Eleverna behöver rätt språk Vad eleverna behöver Publicerad här den 4 januari 2016 hur jag tycker att den goda skolan skulle se ut. Ingen liten fråga. Men jag kan nysta lite i den med utgångspunkt från det som jag har funnit att

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Ur boken Självkänsla Bortom populärpsykologi och enkla sanningar

Ur boken Självkänsla Bortom populärpsykologi och enkla sanningar Ur boken Bortom populärpsykologi och enkla sanningar av Magnus Lindwall, Göteborgs universitet Begreppet självkänsla har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet i populärvetenskapliga böcker. Innehållet

Läs mer

PERSONLIGA VÄRDEN Sorteringskort VIKTIGT FÖR MIG. PERSONAL VALUES Card Sort MYCKET VIKTIGT FÖR INTE VIKTIGT FÖR MIG IMPORTANT TO ME NOT FÖRSIKTIGHET

PERSONLIGA VÄRDEN Sorteringskort VIKTIGT FÖR MIG. PERSONAL VALUES Card Sort MYCKET VIKTIGT FÖR INTE VIKTIGT FÖR MIG IMPORTANT TO ME NOT FÖRSIKTIGHET PERSONLIGA VÄRDEN Sorteringskort W. R. Miller, J. C de Baca, and D.B. Matthews University of New Mexico, 1999 Översättning: Carl Åke Farbring PERSONAL VALUES Card Sort MYCKET VIKTIGT FÖR University MIG

Läs mer

Orolig för ett barn. vad kan jag göra?

Orolig för ett barn. vad kan jag göra? Orolig för ett barn vad kan jag göra? Rädda Barnen 2016 Formgivning: Rädda Barnen Foto: Oskar Kullander Upplaga: 4 000 ex Artikelnummer: 11505 ISBN: 978-91-7321-366-0 Barn i utsatta situationer behöver

Läs mer

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Sammanfattning Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Facilitatorguide - Cafémetoden Som café-chef är det ditt jobb att hjälpa deltagarna genom den inlärningsprocess som avgör vad den enskilda deltagaren

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22

INNEHÅLL. Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 Ingenjörslön 2016 INNEHÅLL Årets statistik 4 Lönestatistik 8 Lönerådgivning 9 Löneprocessen 10 Lönesamtalet 12 Råd till dig som är föräldraledig 21 Ordlista 22 3 Du som är ingenjör spelar en avgörande

Läs mer

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier

MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87. Mål. Betygskriterier MSPR1201 - Moderna språk, steg 1 100 poäng inrättad 2000-07 SkolFs: 2000:87 Mål Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall: kunna förstå det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

Utredningsgruppens uppdrag

Utredningsgruppens uppdrag UTREDNING FÖR EFFEKTIVARE UTBILDNINGSORGANISATION Första delrapporten Inledning och bakgrund Den 2 juni 2009 beslutade Polishögskolans ledning att tillsätta en utredningsgrupp med syfte att utreda möjligheterna

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella vårdrelationer

Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella vårdrelationer Verktyg för att överbrygga hinder för transkulturella vårdrelationer Erfarenheter från hälso- och sjukvårdspersonal inom barncancervården Pernilla Pergert, Leg. sjuksköterska, Med Dr. Barncancerforskningsenheten,

Läs mer

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018

Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Jämställdhetsplan för Trosa kommun 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-02, 127. Dnr KS 2015/106 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för chefer

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team

Framtidens Team AB. Seminarium Framtidens ledarskap. endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap. 2009 Framtidens Team Framtidens Team: Seminarium Framtidens ledarskap endagsseminarium för att få en inblick i framtidens ledarskap 2009 Framtidens Team 1 Framtidens ledarskap Vi tror att effektivt, modernt ledarskap kräver

Läs mer

Internationalisering och jag

Internationalisering och jag Övningar Internationalisering och jag Övning 1: Ordassociationer Övningar för att testa dina attityder till internationalisering och fundera på om det passar dig att resa ut i världen. Vad tänker du på

Läs mer

Lönebildning och lönesamtal

Lönebildning och lönesamtal Lönebildning och lönesamtal Bildspel att använda vid arbetsplats möten vid Uppsala universitet Uppdaterad 2011-11-04. Personalavdelningen. 1 Mål för lönebildning i staten Verksamhetens behov i centrum

Läs mer

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik

ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Sammanställning kompetenskartläggning ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik 2012-05-11 Elisabet Ström Bilagor: Bilaga 1: Intervjumall Bilaga 2: Kompetensbehov per företag sammanställning Sidan 1 av 12 1. Introduktion

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR STOCKHOLM VATTEN 2015-2017 Innehållsförteckning LIKABEHANDLINGSARBETET PÅ STOCKHOLM VATTEN... 2 POLICY... 2 STOCKHOLM VATTENS DEFINITION AV LIKABEHANDLING... 2 PLANENS SYFTE OCH

Läs mer

Hjärnan tänker som den lärt sig DUS. Mental träning. Mental träning. Den mänskliga hjärnan. Man kan faktiskt tänka sig sjuk 2016-05-08

Hjärnan tänker som den lärt sig DUS. Mental träning. Mental träning. Den mänskliga hjärnan. Man kan faktiskt tänka sig sjuk 2016-05-08 Hjärnan tänker som den lärt sig DUS 8 maj 2016 Mänisnanks hjnräa kan lsäa oedrn i vlkien odnrig somhlset, det edna vkitgia är att den fsötra och stsia btkosaevn stetir på rtät palts. Du tänker därför hellre

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Kapitel 7: Att förstå ditt eget beteende i relationer

Kapitel 7: Att förstå ditt eget beteende i relationer Kapitel 7: Att förstå ditt eget beteende i relationer DEL 4 DEN FJÄRDE GRUNDLÄGGANDE FÄRDIGHETEN Hur väl du lyckas göra effektiva val och leva ett autentiskt liv beror till stor del på din förmåga att

Läs mer

Case Blåsippans Äldreboende

Case Blåsippans Äldreboende Högskolan i Gävle Institutionen för Ekonomi Organisationsteori B Grupp C3: Maria Blomgren Andreas Miljeteig Emma Persson Susanne Sarwe Handledare: Pär Villhelmson Case Blåsippans Äldreboende Klockan är

Läs mer

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans

1. Bekräftelsebehov eller självacceptans 1. Bekräftelsebehov eller självacceptans Jag behöver kärlek och bekräftelse från människor som känns viktiga för mig och jag måste till varje pris undvika avvisande eller nedvärdering från andra. Jag gillar

Läs mer

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006.

Kommittédirektiv. Befattningsstruktur vid universitet och högskolor. Dir. 2006:48. Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Kommittédirektiv Befattningsstruktur vid universitet och högskolor Dir. 2006:48 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall göra en översyn

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Norrland Nr: 3/2013 Sammanträde: Styrelsemöte för Sektion Södra Norrland Datum: 20130517 Tid: 0830-1100 Plats: telefonkonferens Närvarande: Deltagande: Birgitta

Läs mer

Nina Jansdotter. tillsammans med Cathrin Frisemo FRAMGÅNGSFOBI. vinn över rädslan att lyckas

Nina Jansdotter. tillsammans med Cathrin Frisemo FRAMGÅNGSFOBI. vinn över rädslan att lyckas Nina Jansdotter tillsammans med Cathrin Frisemo FRAMGÅNGSFOBI vinn över rädslan att lyckas Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag och Nina Jansdotter

Läs mer

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism?

1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? 1. Hur ser ni på svensk rovdjursturism? Svenska Jägareförbundet har inga invändningar mot rovdjursturism i sig så länge den inte utformas på ett sätt som menligt påverkar andra aktörers möjlighet att bedriva

Läs mer

Högskolan i Gävle Institutionen för Ekonomi Organisationsteori B, 5p, VT-01

Högskolan i Gävle Institutionen för Ekonomi Organisationsteori B, 5p, VT-01 Högskolan i Gävle Institutionen för Ekonomi Organisationsteori B, 5p, VT-01 Lärare: Pär Vilhemsson o Jaana Kurvinen Datum: 2001-01-16 Grupp: Tyresö 1 Författare: Mirjam Fernström Siw R.Bergstad Johan Fredricsson

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012

Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåren 2010-2012 Enhetens namn Toltorps förskola 1 Barnomsorgs- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2011 Vision Mölndals stad ger optimala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012

Referensgruppsmöte. Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser. 9 februari 2012 Referensgruppsmöte Regeringsuppdrag: Utvärdering av nya hastighetsgränser 9 februari 2012 Slutrapport Innehåll Genomförande av nya hastighetsgränser, statlig väg och kommuner Effekter landsbygd - VTI Effekter

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87

Kommittédirektiv. Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll. Dir. 2011:87 Kommittédirektiv Lärlingsprovanställning en ny anställningsform med utbildningsinnehåll Dir. 2011:87 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och

Läs mer

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap.

Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande kurs i Latinamerikakunskap. Praktikrapport Louisa Flores Praktikplats Global Utmaning Birger Jarlsgatan 27 111 34 Stockholm Utbildning Jag har läst kandidatprogrammet i globala studier vid Göteborgs universitet, och en kompletterande

Läs mer

Policy för ersättningar

Policy för ersättningar 18. Policy för ersättningar Placerum Kapitalförvaltning Regelbok 2016 Sid. 2 (7) Policy för ersättningar Dessa riktlinjer fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) den 7 december

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 3, 33, 25, 8 DEFINITION, TEORI OCH CENTRALA BETEENDEN Catrin johansson Vernon D. Miller Solange Hamrin CORE COMMUNICATION, ORGANIZATION, RESEARCH, EDUCATION DEMICOM DEPARTMENT OF

Läs mer

Golf ur ett motoriskt perspektiv

Golf ur ett motoriskt perspektiv Golf ur ett motoriskt perspektiv Diskret färdighet Snabb, har en tydlig början och ett tydligt slut. Hela rörelsen programmeras i förväg. Motorisk färdighet Rörelsen/motoriken är avgörande för framgång.

Läs mer

Vad innebär en uppskjutandeproblematik?

Vad innebär en uppskjutandeproblematik? Vad innebär en uppskjutandeproblematik? På kyrkogården i Ravlunda i det skånska Österlen, ligger författaren Fritiof Nilsson Piraten begravd. På sin gravsten lät han inrista: Här under är askan av en man

Läs mer

Krishanteringsplan för

Krishanteringsplan för Krishanteringsplan för 2015-02-10 Förord I vårt samhälle försöker vi på alla sätt undvika olyckor och kriser. Trots alla ansträngningar som görs vet vi att någon gång händer det som inte går att förutse

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Elevledda utvecklingssamtal

Elevledda utvecklingssamtal SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Elevledda utvecklingssamtal Författare Johanna Brolin Juhlin, Karin Eliasson Skarstedt, Marie Öhman Nilsson Artikel nummer 4/2012 Skolportens

Läs mer

Tips och råd till handledare för praktikanter

Tips och råd till handledare för praktikanter 2015 Tips och råd till handledare för praktikanter Foto: Fredric Alm Framtaget för GRAMKO av IF-Metall, Boliden samt LKAB. Tips och råd till handledare för praktikanter 2 (8) Innehållsförteckning 1. Handledarrollen

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande

Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt hästföretagande 1(8) 2010-02-22 Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten Magnus Nordgren Tfn: 036-15 58 67 Mobilnr: 0705-42 22 58 E-post: magnus.nordgren@jordbruksverket.se Stöd till projekt för främjande av Livskraftigt

Läs mer

Tankar om språkundervisning

Tankar om språkundervisning in Lingua Nr 1, 1983.. 1 Tankar om språkundervisning Jens Allwood, Inst. för lingvistik, Göteborg universitet Om man funderar över undervisning inom något visst område, är det naturligt att ta sin utgångspunkt

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Checklista - vanliga stressorer

Checklista - vanliga stressorer Checklista - vanliga stressorer Krav Krav som i stunden överstiger individens förmåga Att ha för låga krav på sig, få för lite utmaning, för låg komplexitet på det man ska göra, få för lite stimuli Sociala

Läs mer

2009-01-13. Engelska

2009-01-13. Engelska 2009-01-13 Engelska Ämnets syfte och roll i utbildningen Engelska är modersmål eller officiellt språk i ett stort antal länder, förmedlar många vitt skilda kulturer och är dominerande kommunikationsspråk

Läs mer

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN

SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN SOCIALTJÄNSTPLAN EMMABODA KOMMUN EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN Ditt ansvar, vårt stöd. -Ett självständigt liv! Förändringar har blivit det normala i dagens samhälle. Förändringar berör alla delar av samhällslivet

Läs mer

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär

Gymnastik och kul på loven. Föräldrar- Barn gymnastik. Barr och Bom. Sport och Spark. Födelsedagskalas. Karate. Lek och Lär Föräldrar- Barn gymnastik Lek och Lär Barr och Bom Sport och Spark Karate Gymnastik och kul på loven Födelsedagskalas Ta tillvara varje steg i utvecklingen. En av livets största gåvor är självförtroende

Läs mer

Inledning Titel: Spargrisen AB ett företag i förändringens vindar

Inledning Titel: Spargrisen AB ett företag i förändringens vindar Inledning Titel: Spargrisen AB ett företag i förändringens vindar Det här caset är författat av Bia Tegnér, Cecilia Difs, Mäjt Lindgren. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS

SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS SÄKERHETSLÖSNINGAR BANK OCH FINANS Som verksam inom segmentet för bank och finans ställs du dagligen inför utmaningen att bland annat säkra hundratals anställda och besökare på bankkontor samt användare

Läs mer

Rapport skolinspektionen vt-11

Rapport skolinspektionen vt-11 Rapport skolinspektionen vt-11 De förskolor vi granskat klarar inte sitt pedagogiska uppdrag fullt ut. Det finns ibland också en ovilja att dokumentera barnens lärande av rädsla för att detta ska ses som

Läs mer

Kompetens 2025. Utbildning för en hållbar framtid på Åland

Kompetens 2025. Utbildning för en hållbar framtid på Åland Kompetens 2025 Utbildning för en hållbar framtid på Åland 1 2 Kompetens 2025 - att lära sig att lära I dagens snabba och rörliga samhälls- och arbetsliv är det svårt att fastställa vilka färdigheter och

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson Inledning Titel: Västindustrier AB Det här caset är författat av Christer Bergin, Pia Thebrin-Larsson, Karin Åkerman och Per Åkerman. Caset är skrivet som den del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november

Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner. Falun 29 november Dalaoffensiven Utfall gruppdiskussioner Falun 29 november Grupparbete Frågeställningar att behandla 1. Individutveckling Hur skapar vi en verksamhet som utvecklar alla under hela livet utifrån sina förutsättningar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum

KVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum /skolenhetcentrum Barn- och utbildningsförvaltningen Skolenhet Centrum KVALITETSREDOVISNINGAR 2010/2011 Skolenhet Centrum Vi utvecklar rötter och vingar. Nyfikenhet är vår drivkraft. Här gömmer vi oss

Läs mer

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet.

Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Global nedvärdering av sig själv, andra och livet. Att globalt värdera andra människor är som att döma en musikskiva efter dess konvolut. Låt oss nu titta på denna globala värdering om den riktas mot dig

Läs mer

Individuell prestationsbaserad lön inom det offentliga: Teori och Praktik. 24 april 2014. Teresia Stråberg IPF AB

Individuell prestationsbaserad lön inom det offentliga: Teori och Praktik. 24 april 2014. Teresia Stråberg IPF AB Individuell prestationsbaserad lön inom det offentliga: Teori och Praktik 24 april 2014 Teresia Stråberg IPF AB Hur kom det sig att vi började lönesätta individuellt? 1980-talet 1:a vågen av kritik & lösningar

Läs mer