Våra 8 bästa tips för att framgångsrikt implementera hemarbete i kontaktcenters

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra 8 bästa tips för att framgångsrikt implementera hemarbete i kontaktcenters"

Transkript

1 puzzel.se Våra 8 bästa tips för att framgångsrikt implementera hemarbete i kontaktcenters White Paper

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Hemarbete 5 anledningar att tänka om 2 Våra 8 bästa tips för framgångsrikt hemarbete 3 Att förverkliga hemarbete 3.1 Fallstudie Ombudsman Services stöder snabb affärstillväxt och växande kundbas 3.2 Fallstudie Domino s Pizza drar nytta av fördelarna med hemarbete och får nöjdare medarbetare och kunder Slutsatser

3 Sammanfattning Det är inte så många år sedan arbete i hemmet ansågs vara nästa stora grej, en game changer för kontaktcenterbranschen. Då publicerade det danska kommunikationsföretaget Jabra 1 ett white paper där sex av tio kontaktcenterchefer spådde en framtid för kontaktcenters där agenterna kommer arbeta på distans istället för från en traditionell arbetsplats. Särskilt chefer för stora kontaktcenters såg detta som en kritisk och växande trend, och 84 % menade att agenter som arbetar på distans var framtiden för kontaktcenters. Men för åtminstone ett kort tag fanns det en allmän nervositet och ibland en uppenbar ovilja att slå in på vägen med flexibelt arbete. Sedan dess har två viktiga faktorer åter satt flexibla arbetsmetoder i strålkastarljuset igen. För det första har konsumenternas beteende förändrats. Tidigare när en kund hade ett problem med en av sina tjänsteleverantörer, till exempel en telekomleverantör eller energileverantör, förväntades de ringa dem under ordinarie öppettider för att lösa problemet. Så är det inte längre. I dag vill kunderna ha tillgång till support dygnet runt, veckans alla dagar för att kunna lösa problem vid en tidpunkt när det passar dem. Enligt ManpowerGroup 2 innebär dessa konsumentbeteenden att kontaktcentren pressas att leverera på nya sätt, och att effektivt använda sig av tillfällig arbetskraft kan göra att de enklare kan möta dessa behov. För det andra är det främst icke-traditionella arbetssätt som tycks öka i popularitet bland anställda. När ManpowerGroup intervjuade personer ur millenniegenerationen för att få deras synpunkter på arbete i framtiden sa 75 % att de för närvarande har en heltidstjänst, men 50 % av de som deltog i undersökningen svarade att de var öppna för icke-traditionella anställningsformer i framtiden, till exempel uppdragsbaserade anställningar, frilansande och kortare jobb 3. Slutligen har tekniska framsteg skapat goda förutsättningar för effektivt arbete i hemmet. Dagens allt mer molnanslutna och virtualiserade värld har fört med sig obegränsade möjligheter. Därför är det kanske dags att tänka om. Detta white paper visar de viktigaste skälen till att överväga hemarbete som ett alternativ för anställda i kontaktcenters och ger praktiska tips för att klara de vanliga utmaningarna i samband med distansarbete och belyser flera framgångsexempel.

4 1 Hemarbete 5 anledningar att tänka om Det finns många fördelar med att kontaktcenteragenter arbetar hemifrån, speciellt när de har stöd av den senaste molnbaserade tekniken. Här ger vi vår syn på de fem viktigaste skälen för att inspirera till nya sätt att arbeta flexibelt Schemalägg flexibilitet Det är varje kontaktcenterchefs dröm att ha flexibla scheman som gör att agenter finns tillgängliga för att svara på kundförfrågningar under perioder med hög efterfrågan, men som inte sitter och väntar på samtal övrig tid. Verktyg för bemanningsplanering kan räcka långt för att lösa detta, men det finns tillfällen då perioder med höga samtalsvolymer är korta, tex 30 minuter var 3:e timme. Eller så kan det finnas tillfällen då skiftarbete skulle behöva vara bättre uppdelade för att möta efterfrågan. Arbetsscheman för att täcka den här nivån av flexibilitet är svårt att uppnå på kontor men är mer hanterbara när man använder sig av hemarbetare som kan logga in och ut efter behov, och som även kan arbeta flera kortare skift under en dag. I korthet ger hemarbete företag möjlighet att enkelt skala upp och ner för att klara ändrade affärsbehov och säsongstoppar och -dalar Inga fler gränser öppna upp för en bredare talangpool Det kan vara så att de som har de perfekta kunskaperna och unika specialistkunskaper har familjer med små barn, eller har fysiska funktionshinder. På samma sätt är det så att när merparten av de anställda på kontaktcentren är unga kan de som är lite äldre och med värdefulla erfarenheter känna sig lite utanför när de arbetar med kollegor som skulle kunna vara deras barn. Med molnbaserad teknik kan alla fortfarande logga in och förbinda sig till ett överenskommet antal arbetstimmar i bekväm hemmiljö. Företag som inte begränsas av en fysisk arbetsplats kan vidga sin horisont för att locka de bästa personerna till sina kontaktcenter, vilket är extra viktigt när det är svårt att hitta rätt specialistkompetens såsom flerspråkighet. Geografiska gränser kan elimineras och olika språkkunskaper kan tas in där de behövs mest. Exempelvis är antalet personer som har walesiska som modersmål såklart störst i Wales, medan ett företag som behöver personer som talar walesiska likaväl kan vara baserat i London.

5 Flexibelt distansarbete gör att det inte längre finns några geografiska eller demografiska gränser och detta öppnar upp för ett mycket bredare talangurval Kostnadsbesparingar Hemarbetare är särskilt effektiva när de schemaläggs att arbeta korta pass för att täcka perioder med hög efterfrågan. Kostnadsbesparingar på övertidsersättningar kan snabbt bli stora. Dessutom kan minskade infrastrukturkostnader via att man använder sig av en molnbaserad lösning med betalning per användning snabbt leda till ett affärscase för hemarbete. Enkelt uttryckt: fler agenter som arbetar på distans minskar behovet av stora kontorslokaler och dyr IT-infrastruktur. En organisation kan expandera utan att behöva flytta, eftersom agenterna helt enkelt använder sina egna enheter för att logga in på kontaktcentret oberoende av tid och plats Ökad produktivitet och kundnöjdhet Arbete hemifrån eliminerar de höga ljudnivåer som ofta är oundvikliga på stora kontaktcenter med en öppen planlösning, vilket gör att agenterna kan koncentrera sig utan avbrott. De kan fokusera sin tid och sitt arbete till 100 % på att ge kunderna sin fulla uppmärksamhet och leverera en mer personlig och tillfredsställande service. Eftersom arbetspassen tenderar att bli kortare och ibland mer praktiska lösningar för agenten, blir resultatet att hemarbetande ofta är mer produktiva. Istället för att anställda som redan är trötta ska arbeta övertid upprätthåller flexibelt arbete effektiviteten och produktiviteten. När agenterna väl har installerat den rätta utrustningen och molnbaserad infrastruktur är de inte lika benägna att söka andra jobb, vilket även gör att kostnaderna för rekrytering och utbildning minskar Glada kunder och glada kundprospekt Gladare anställda leder till ökad lojalitet hos personalen och minskad personalomsättning, vilket hjälper till att trygga värdefull kompetens. Hög moral hos agenterna och produktivt lagarbete skapar en stabil grund för företag att följa sina tillväxtplaner och öka lönsamheten. Dessutom kan de pengar som man sparar in på kontorsytor och utrustning användas till andra personalförmåner såsom barnpassning eller träningsmedlemsskap, eller andra incitament som lockar de största talangerna en win-win-situation som skapar framgång i och utanför företaget.

6 Titta på konkreta bevis fakta och statistik om hemarbete De anställda vill ha mer flexibilitet och 35 % av de brittiska arbetstagarna ser det som en viktig faktor när de ska fatta beslut om sin karriär. ManpowerGroup 4 65 % av de anställda på kontaktcentren som arbetar hemifrån har en bättre balans mellan arbete och fritid 58 % av alla kontaktcenters anställer nu distansarbetare 69 % av dessa företag säger att distansarbete ger gladare och mer produktiva medarbetare 74 % säger att distansarbete gör att de kan schemalägga personalen mer flexibelt för att möta förväntade kundkontaktvolymer UK Contact Centre Forum 5

7 2 Våra 8 bästa tips för framgångsrikt hemarbete Oavsett fördelarna med hemarbete finns det ett antal utmaningar vad gäller att hantera distansarbetande personal. Att arbeta hemifrån eller på annan plats kan göra att man isoleras socialt och det kan uppstå problem med att få åtkomst till system och information. Distansarbetande agenter riskerar att känna att de inte är delaktiga och behandlas annorlunda, till och med ojämlikt, jämfört med kollegorna som sitter på kontoret. Vidare: hur följer chefer upp individuella aktiviteter och arbetsprestationer och övervakar nyckeltal (KPI:er) om deras agenter inte är på plats fysiskt på kontoret eller sitter utspridda på flera platser? Det är viktigt att såväl kundtjänstpersonalen och distansarbetarna har tillgång till den information och teknik som de behöver för att kunna på kontoret en förstklassig kundupplevelse. Chefer behöver dessutom ha de rätta verktygen för att kunna stötta sina team och övervaka sin kontaktcentermiljö efter bästa förmåga Anställ rätt personer och ge dem rätt utbildning Rekrytering och utbildning är avgörande framgångsfaktorer. I sin artikel som publicerats i Call Center Helper 6, hävdar Bill Backus, vd för det internationella konsultföretaget Backus and Associates att Distansarbetande agenter är svaret på många av kontaktcentrens kostnadsfrågor i dag. Men för att vara framgångsrika måste man anställa rätt personer och ge dem en grundlig utbildning. För att sänka kostnaderna ytterligare rekommenderar han att anställningsprocessen är helt digital. Boka in 30-minuters telefonintervjuer där kandidaten ombeds att sitta vid sin dator vid tidpunkten för intervjun. Ge sökanden en kort förklaring av typen av produkter/tjänster som hen kommer att sälja. Låt därefter agenten utföra flera webbaserade aktiviteter för att fastställa dennes internetkunskaper och glöm inte att fråga de fyra stora frågorna för agenter. Se till att du kan höra sökanden le när hen talar: Ser du dig själv som tävlingsinriktad? Hur skulle du hantera en ilsken kund (inklusive ett exempel)? Hur hanterar du en kund med ett serviceproblem? Varför vill du arbeta hemifrån/vad är dina tankar om att arbeta hemifrån?

8 Framgångsrika agenter är resultatet av bra utbildning och förberedelser. Att flytta utbildningen online sänker kostnaderna genom att minska antalet utbildare som behövs samtidigt som man kan behålla en konsekvent nivå. Eftersom digital inlärning inte förlitar sig på en uppsättning instruktörer får agenterna information med samma höga kvalitet från lektion till lektion, inklusive videor med specialister som ger en djupgående bakgrund och demonstrationer. Den är lika interaktiv som traditionell klassrumsutbildning instruktörerna säkerställer att klassen deltar genom att uppmana eleverna att dela sina skärmar eller be dem visa en process på instruktörens dator. De senaste flerkanaliga molnbaserade kontaktcentren kan även erbjuda avancerade utbildningsmöjligheter. Schemaläggning av möten ansikte mot ansikte och utbildningssessioner via video bidrar till att höja agenternas produktivitet och överbryggar klyftan i relationen till personalen som ibland kan uppstå till följd av distansarbete. Det finns också konkreta bevis för att digital utbildning är den rätta vägen att gå. Den senaste forskningen från det brittiskbaserade HomeAgent Forum (en särskild intressegrupp som har inrättats av UK Contact Centre Forum) gör gällande att 86 % av HomeAgents deltar i virtuell utbildning och att 54 % av dessa tycker att det är lika effektivt som utbildningar som genomförs på kontoret Nyttja tekniken maximalt för att skapa en integrerad mobil arbetsstyrka Den senaste molnbaserade tekniken medför en mängd fördelar som stöder en sammanhängande kontaktcenterverksamhet. Ett molnbaserat agent-skrivbord gör det möjligt för agenter som arbetar på distans att arbeta när som helst på dygnet och från valfri plats. Välj ett system som gör att arbetstagarna kan arbeta på distans samtidigt som de är helt integrerade i företagets befintliga infrastruktur. Det gör att hemarbetande får samma upplevelse som agenter som arbetar på själva kontaktcentret Skapa en social aspekt Att arbeta ensam, hemma eller någon annanstans, kan göra att man isoleras. Distansarbetare vill känna sig som en del av teamet lika mycket som alla andra. Införande av ett helt integrerat, flerkanaligt kontaktcenter som omfattar chattfunktion både mellan personalen och kunderna skapar en social aspekt för agenter. Att ha samma informella och formella kommunikation med såväl agenter som arbetar hemifrån som de som är på kontoret bidrar till att alla anställda känner sig behandlade på samma sätt.

9 2.4. Tillför inslag av gamification Gamification-program har till syfte att efterlikna den omedelbara tillfredsställelse och belöningssystemen i spelenheter. Gamification kan hjälpa till att förbättra: Prestanda Produktiviteten Behålla medarbetarna Försäljningen Skapandet av en kul miljö Gamification kan göra att agenterna blir engagerade i sin egen framgång, oavsett var de befinner sig och ger cheferna ett effektivt sätt att identifiera coachnings- och utbildningsbehov Möjliggör mobil hantering Naturligtvis är det inte bara agenter som kommer att vara mobila chefer för kontaktcenters kan också dra nytta av flexibiliteten som det innebär att arbeta hemifrån. Att ha ett system som ger dem möjlighet att få tillgång till samma program för att se aktuella data och information på samma sätt som de skulle på kontoret är viktigt för full översikt av verksamheten Inför realtidsanalyser Spårning av agenters aktivitet och prestationer mot KPI:er om de inte är på plats fysiskt på kontoret eller är utspridda på flera platser kan vara en utmaning. Att införa ett system med realtidsanalys gör det emellertid möjligt för chefer och handledare att följa produktiviteten och ger även möjlighet att säkerställa att kontaktcentret uppfyller servicenivåavtalen och KPI:erna oavsett var kunderna befinner sig fysiskt Optimera bemanningsplanering Införandet av ett verktyg för bemanningsplanering ger tillgång till de data som krävs för att kunna skala upp eller ner verksamheten utifrån säsongstoppar och -dalar. Oavsett om kontaktcentret behöver 25 agenter en vecka och 100 veckan därpå, kan resurskraven enkelt och effektivt skalas upp eller ner, och med lätthet stödja en fluktuerande personalstyrka. En effektiv lösning för bemanningsplanering kommer även att indikera brister (tex när agenterna ska vara inloggade men inte är det) både i realtid och historiskt, i utbildnings- och administrationssyfte.

10 2.8. Dra fördel av kvalitetsövervakning och samtalsinspelning Samtalsinspelning är en viktig funktion i moderna kontaktcenter. Och den blir allt viktigare med en mobil arbetsstyrka, där en chef inte bara kan gå bort till en agents skrivbord eller enkelt lyssna på en konversation. Gör din samtalsinspelningslösning att du kan följa transaktioner i alla kanaler och oberoende av var agenten befinner sig fysiskt? Inför samtalsinspelning med en molnbaserad lösning för att skapa ett helt integrerat system för en mobil arbetsstyrka inte ett system som bara har sytts ihop. Att erbjuda alternativ för distansarbete kan ge följande fördelar: Ett större urval av sökande talanger till tjänsterna Vinster i personalens effektivitet Nöjdare medarbetare Låg personalomsättning bland agenterna Minskad frånvaro

11 3 Att realisera hemarbete Det är först när man prövat en sak som man vet vad den går för som det heter, och framåtblickande organisationer som Ombudsman Services och Domino s Pizza har valt ett nytt, inkluderande förhållningssätt till hemarbete och kombinerat det med de senaste molninnovationerna för att öka kundnöjdheten och boosta resultatet Fallstudie Ombudsman Services stöder snabb affärstillväxt och växande kundbas Ombudsman Services 8 erbjuder tvisthantering för kommunikations-, energi-, fastighets- och Copyright-licensieringsbranscherna. Företagets kontaktcenter hanterar mer än samtal i månaden och sysselsätter 166 förfrågningsansvariga, 150 undersökningsansvariga och 29 ärendeadministratörer. Teamet på kontaktcentret har vuxit kraftigt de senaste åren för att möta behoven hos Ombudsman s snabbt växande, diversifierade kundbas. För att maximera produktiviteten och ha kapacitet för ökad arbetsbelastning införde företaget möjligheten att arbeta hemifrån för undersökningsansvariga och investerade i molnbaserad teknik för att stödja utrullningen av programmet. I dag arbetar cirka hälften av Ombudsman s undersökningsansvariga hälften av tiden hemifrån och införandet av en molnbaserad lösning gör flexibelt arbete möjligt. Agenterna loggar bara in i systemet oavsett var de befinner sig med sina persondatorer eller mobila enheter för att ringa eller ta emot samtal. Det är lätt att använda och mycket skalbart, vilket gör att agenterna snabbt kan börja jobba och fler agenter kan enkelt läggas till när det behövs. Molnbaserad teknik är också smidigt och lätt att konfigurera, vilket gör att den har kapacitet för Ombudsman s diversifierade kundbas och snabbt växande verksamhet och kommer över tid att integreras med företagets nya ärendehanteringssystem för att säkerställa utmärkt kundservice och effektiv tvisthantering hela tiden. Enligt planeringschefen för support på Ombudsman Services är den överlägset största fördelen flexibiliteten och skalbarheten, eftersom det möjliggör distansarbete och ger oss ett bra stöd under en tid med enorm tillväxt och förändring. Transparensen i systemet ger oss fullständig överblick över samtalsköer och agenternas aktiviteter, vilket ger oss fullständig kontroll över den dagliga verksamheten vid våra kontaktcenter.

12 3.2. Fallstudie Domino s Pizza drar nytta av fördelarna med hemarbete och får nöjdare medarbetare och kunder Avgörande för verksamheten hos Domino s Pizza 9 är företagets IT helpdesk-tjänst, inklusive ett molnbaserat kontaktcenter. Kontaktcentret är öppet från 10:15 till 05:00 nästa morgon för att tillgodose den mångsidiga kundbasen, som inkluderar studenter och personer som går ut och gärna äter en bit mat mitt i natten. De ovanliga öppettiderna har emellertid haft en negativ inverkan på företagets rekryteringsprocess. Idag ligger fokus på att erbjuda flexibla arbetstider och distansarbete för att göra det möjligt för personalen att uppnå den viktiga balansen mellan arbete och fritid då det gör att både anställda och kunderna är nöjda. Helpdesk-chefen på Domino s Pizza tror att flexibelt arbete och smart teknik för att stödja det är avgörande. Distansarbete är viktigt för att kunna behålla personalen, men det skulle inte vara möjligt utan en molnbaserad infrastruktur som stöder det. Att arbeta hemifrån eller från ett mobilt kontaktcenter som har satts upp på ett hotell för företagsevenemang innebär att personalen tex inte missar några teambuilding-aktiviteter eller nedräkningen till tolvslaget på nyårsafton, och när ogynnsamma väderförhållanden gör att de inte kan ta sig till jobbet loggar de bara in där de befinner sig. Flexibiliteten som molnet ger har visat sig vara avgörande för att driva vår verksamhet. Referenser 1. Att förverkliga potentialen hos distansarbetande agenter på kontaktcenter downloads/jabracontactcentrebusinessbrief_remoteagents2012.pdf

13 Slutsatser Hemarbete ger en mer flexibel strategi för att hantera personalstyrkan, speciellt för kontaktcenter och är i högsta grad ekonomiskt förnuftigt. För att hemarbete ska vara framgångsrikt är det emellertid viktigt att man har de rätta verktygen och det betyder ett komplett och säkert molnbaserat system som ger full synlighet och förenklar arbetet för alla, oavsett om den anställde är på plats på kontoret, arbetar hemifrån eller befinner sig ute på fältet. Företag som kombinerar sunt förnuft med affärsmässighet och allt som molnet kan erbjuda kommer att belönas med nöjdare, superproduktiva agenter som har stöd av effektiva handledare. Tillsammans ökar de kundlojaliteten och försäljningen och bidrar aktivt till företagens framtida framgångar.

14 Om Puzzel Puzzel är en av Europas ledande leverantörer av kontaktcenterlösningar och är med över 20 års erfarenhet en av de första att utveckla en molnbaserad kontaktcenterlösning. Puzzel omfattar även ledande mobila meddelandetjänster och interaktiva betalninglösningar och levererar en flexibel och anpassningsbar plattform för alla typer av kundinteraktion. Allt för att möta dagens behov av omnikanallösningar i mobila kontaktcentermiljöer. Puzzel kan anpassas så att allt från en till flera tusen agenter kan betjäna sina kunder via valfri enhet från vilken plats som helst och med sömlös integration med alla tänkbara applikationer. För mer information, besök

Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter

Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter Checklista för kunders upplevelse av kontaktcenter Innan ni börjar förbättra ert kontaktcenter behöver ni sätta upp tydliga mål. Det finns nyckeltal att förbättra och det går att maximera effektiviteten,

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1

Gör ditt företag mobilt. med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Gör ditt företag mobilt med Microsoft Office 365 GÖR DITT FÖRETAG MOBILT MED MICROSOFT OFFICE 365 1 Troligtvis arbetar de flesta av dina kunder och anställda redan mobilt, att sitta på kontoret från nio

Läs mer

Goda kundupplevelser. Förenklat. Ett kontaktcenter i molnet med omnikanal skapar nöjda kunder.

Goda kundupplevelser. Förenklat. Ett kontaktcenter i molnet med omnikanal skapar nöjda kunder. Goda kundupplevelser. Förenklat. Ett kontaktcenter i molnet med omnikanal skapar nöjda kunder. FUNKTIONER ENKEL SKALBARHET MED OÄNDLIGA MÖJLIGHETER Oavsett om du är i ett litet team, eller en familj på

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Time Care Kommun Suite

Time Care Kommun Suite Time Care Kommun Suite Time Care Kommun Suite En intelligent bemanningslösning som balanserar kommunens, medborgarnas och medarbetarnas behov. Med Time Cares lösning har verksamheten fått en bättre överblick

Läs mer

Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling

Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling Cornerstone HCM Human Capital Management: investera i medarbetarna och skapa en kultur präglad av kontinuerlig utveckling Ett av de viktigaste målen för Human Resources är att se till verksamheten hela

Läs mer

Förenkla leveransen av nästa generations kundupplevelse. PureConnect

Förenkla leveransen av nästa generations kundupplevelse. PureConnect Förenkla leveransen av nästa generations kundupplevelse PureConnect Förenkla och säkerställ kvaliteten i kundrelationerna Vi valde PureConnect för dess enkla allt-i-ett-arkitektur Vi ville inte längre

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans

Mer än hälften av allt jobb går att utföra på distans Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 I takt med att internet blivit en del av våra liv så har våra jobb blivit alltmer mobila. Många arbetsuppgifter är idag inte beroende av

Läs mer

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt

Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Feedback till vardags Din guide till utvecklingssamtal med flyt Innehållsförteckning 1. 2.. 4. 5. INLEDNING Bli expert på utvecklingssamtal BYGG MOTIVATION och engagera med utvecklingssamtal GRUNDPELARNA

Läs mer

Gör alla tillfällen framgångsrika genom att leverera nästa generations kundupplevelser. PureEngage

Gör alla tillfällen framgångsrika genom att leverera nästa generations kundupplevelser. PureEngage Gör alla tillfällen framgångsrika genom att leverera nästa generations kundupplevelser PureEngage Leverera de differentierade och personliga upplevelser dina kunder förväntar sig Tekniken från Genesys

Läs mer

Den digitala arbetsplatsen. Vägen till effektivitet, kreativitet och innovation på jobbet. acando.se

Den digitala arbetsplatsen. Vägen till effektivitet, kreativitet och innovation på jobbet. acando.se Den digitala arbetsplatsen Vägen till effektivitet, kreativitet och innovation på jobbet acando.se Den digitala arbetsplatsen En arbetsplats består idag av mycket mer än bara det fysiska kontoret. Det

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig

7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig 7 trender inom rekrytering - Hur du hittar talanger och knyter dem till dig www.visma.se/enterprise Sverige befinner sig sedan ett par år i en högkonjunktur och har relativt låg arbetslöshet. Många företag

Läs mer

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG

KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG KÄNSLORNA SOM SKAPAR MEDARBETARENGAGEMANG Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Emotional_Engagement_062513_wpEMEA KÄNSLORNAS BETYDELSE

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande När ni är här så känner jag att jag kan prestera mästerverk! När ni är borta saknar jag er och er oerhörda kompetens! Pia Helsing Enhetschef LSS

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Framtidssäkra ditt säljteam i sju steg! En guide för dig som säljchef att säkra säljmetoder och arbetssätt

Framtidssäkra ditt säljteam i sju steg! En guide för dig som säljchef att säkra säljmetoder och arbetssätt Framtidssäkra ditt säljteam i sju steg! En guide för dig som säljchef att säkra säljmetoder och arbetssätt Som säljchef möter du idag flera ganska stora utmaningar. Tidigare säkra säljmetoder och arbetssätt

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

Attrahera och välj ut de bästa talangerna med framtidens rekryteringslösning

Attrahera och välj ut de bästa talangerna med framtidens rekryteringslösning Recruiting Attrahera och välj ut de bästa talangerna med framtidens rekryteringslösning Kampen om talangerna fortsätter och det är jobbsökarna som styr, inte arbetsgivarna. Att snabbt hitta rätt kandidat

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Effektiv och smidig kommunikation

Effektiv och smidig kommunikation Effektiv och smidig kommunikation TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Ökad tillgänglighet, förbättrad kundservice och effek tivare försäljning. Med våra unika kommunikationslösningar är det möjligt. Vi har en

Läs mer

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt?

Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? Aktivitetsbaserade kontor - ett nytt arbetssätt? CMB - Frukostmöte 2014-06-13 Ett nytt gränsöverskridande arbetsliv där allt fler jobbar när, var och hur de vill har lett till många tomma skrivbord på

Läs mer

Effektiv och smidig vårdkontakt

Effektiv och smidig vårdkontakt Effektiv och smidig vårdkontakt TAL TEXT VIDEO TAL TEXT VIDEO Digitaliseringen av vården är på framfart. Från och med 2016 erbjuder den moderna sjukvården valfrihet inte bara för vem du besöker, utan också

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Coachning som ett HR-verktyg Miniguide

Coachning som ett HR-verktyg Miniguide Coachning som ett HR-verktyg Miniguide Varför coachning? Enkelt. Det hjälper din personal att växa, gör dina kollegor gladare och har en enormt positiv inverkan på din organisations prestation genom bättre

Läs mer

Molnbaserad företagstelefoni

Molnbaserad företagstelefoni Molnbaserad företagstelefoni Wx3 molnbaserade företagsväxel är enkel att använda och driftsäker. Vi startade redan 2002 och har ett gott renommé med tusentals nöjda företagskunder i olika branscher. 2

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE

PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE PRATAMERA SVERIGE AB VI HJÄLPER FÖRETAG ATT MÅ BÄTTRE VAD KAN VI GÖRA FÖR ERT FÖRETAG? Psykisk ohälsa är ett växande problem. Psykisk ohälsa är ett stort problem på många arbetsplatser och medför höga

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Performance management: Motivera, belöna och engagera dina medarbetare och öka effektiviteten i verksamheten.

Performance management: Motivera, belöna och engagera dina medarbetare och öka effektiviteten i verksamheten. Performance Performance management: Motivera, belöna och engagera dina medarbetare och öka effektiviteten i verksamheten. Performance management handlar inte om att titta i backspegeln, utan om att se

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter.

Våra kunder finns representerade inom industrin, den akademiska forskarvärlden och myndigheter. Rekrytering Vi är specialiserade på att rekrytera naturvetare och civilingenjörer. Vårt nätverk täcker cirka 15000 forskare och över 1000 teknik- och Life Science-företag i Sverige. Våra kunder finns representerade

Läs mer

Inkludering och mångfald

Inkludering och mångfald 2017 Inkludering och mångfald Ställningstagande Ställningstagande för SEB-koncernen, antagen av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), december 2017. 1 Innehåll Vår VD och koncernchef har

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer

Välj affärssystem & partner i 5 steg. En guide för dig som ska välja, upphandla & implementera ett affärssystem

Välj affärssystem & partner i 5 steg. En guide för dig som ska välja, upphandla & implementera ett affärssystem Välj affärssystem & partner i 5 steg En guide för dig som ska välja, upphandla & implementera ett affärssystem Att byta affärssystem är en utmaning, men ofta ett nödvändigt steg för att lyfta verksamheten

Läs mer

CROMAX E-LEARNING DET NYA UTBILDNINGSVERKTYGET ONLINE

CROMAX E-LEARNING DET NYA UTBILDNINGSVERKTYGET ONLINE CROMAX E-LEARNING DET NYA UTBILDNINGSVERKTYGET ONLINE AN AXALTA COATING SYSTEMS BRAND CROMAX E-LEARNING DU ANMÄLER DIG ENKELT TILL CROMAX E-LEARNING. www.cromax. com/se/ectc 01 02 training 03 www.cromax.

Läs mer

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten

Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Hemligheten bakom framgångsrika samarbeten Skype For Business TDC Sverige En del av Tele2 1 Innehåll Att välja kommunikationsplattform 4 Skype for business som plattform 4 Användarupplevelsen kräver rätt

Läs mer

FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE. More than a job

FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE. More than a job FACILITY SOLUTIONS FOR AND BY PEOPLE WHO CARE More than a job 3 VEM SOM HELST KAN SOPA ETT GOLV ELLER SKALA EN POTATIS... Du kanske har upplevt liknande fördomar när det gäller städning, catering och andra

Läs mer

DEN NYA GENERATIONENS ARBETSPLATS. Framtidens Kontor och Arbetssätt

DEN NYA GENERATIONENS ARBETSPLATS. Framtidens Kontor och Arbetssätt DEN NYA GENERATIONENS ARBETSPLATS Framtidens Kontor och Arbetssätt NYA SÄTT ATT JOBBA OCH LEVA DIGITAL TRANSFORMATION GÅRDAGENS AFFÄRSLOGIK Massproduktion Fysiska produkter Inga uppdateringar Värdekedjor

Läs mer

KARTLÄGGNING: Så ser vardagen ut för IT-CHEFER. Du förtjänar bättre. Gör slut med dålig it.

KARTLÄGGNING: Så ser vardagen ut för IT-CHEFER. Du förtjänar bättre. Gör slut med dålig it. KARTLÄGGNING: Så ser vardagen ut för 400 IT-CHEFER Du förtjänar bättre. Gör slut med dålig it. Innehåll Sid 5 #1: Incidenter slår hårt mot produktiviteten Sid 6 #2: Hälften av it-cheferna hinner inte tänka

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

5-stegsguide. Till ett effektivt digitalt samarbete

5-stegsguide. Till ett effektivt digitalt samarbete 5-stegsguide Till ett effektivt digitalt samarbete Fem steg till ett effektivt samarbete med digitala tjänster Idag finns en mängd digitala verktyg, tjänster och plattformar som hjälper oss att samarbeta

Läs mer

Mer kvalitetstid på jobbet

Mer kvalitetstid på jobbet Mer kvalitetstid på jobbet Sätt människan i fokus med ett HR-system som skapar smarta processer mellan anställda, chefer och HR och effektiviserar era interna rutiner. Med Simployer sätter du ledaren i

Läs mer

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass!

Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ny personal? Med denna start får du personal som presterar i världsklass! Ett kostnadsfritt whitepaper utgivet av Level Recruitment Level Recruitment AB - 2015 En bra start! En magisk start är en av nycklarna

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp

Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Digital Signage: Effektivare kommunikation Kommunicera via digital signage och smartphones med PLAYipp Mobile View: Den smarta kommunikationsappen PLAYipp Manager Med molnbaserade och användarvänliga PLAYipp

Läs mer

Leverera exceptionella kundupplevelser Företagsbroschyr

Leverera exceptionella kundupplevelser Företagsbroschyr Leverera exceptionella kundupplevelser Företagsbroschyr Genesys plattform för kundupplevelser Engagera dina kunder Engagera din personal Leverera bättre affärsresultat 3 Vi hjälper dig vinna en ny generation

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

TSL-omställning på Right Management

TSL-omställning på Right Management TSL-omställning på Right Management Om Right Management I nära 30 år har Right Management skapat, utvecklat och förbättrat omställningsprogram till stöd för människor som av olika anledningar befinner

Läs mer

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt

Läs mer

Leverera nästa generations kundupplevelser i molnet. PureCloud

Leverera nästa generations kundupplevelser i molnet. PureCloud Leverera nästa generations kundupplevelser i molnet PureCloud Ge kunderna de upplevelser de vill ha även när deras förväntningar förändras Rätt plattform för kundengagemang hjälper er att uppfylla kundernas

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

Jörgen From, Umeå universitet

Jörgen From, Umeå universitet Jörgen From, Umeå universitet FJÄRRUNDERVISNING = PEDAGOGISK UTVECKLING! Jörgen From Pedagogiska institutionen I KORTA DRAG Fjärrundervisning: Innebär pedagogisk utveckling Innebär skolutveckling Är en

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365

Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365 Framgångsfaktorer för slutanvändares engagemang för Office 365 Kritiska framgångsfaktorer som påverkar utrullningen av Office 365 och hur du använder dem framgångsrikt under din utrullning Office 365 ändrar

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Customer Journey Design. Kundresan är ett kraftfullt verktyg för att skapa en extraordinär kundupplevelse

Customer Journey Design. Kundresan är ett kraftfullt verktyg för att skapa en extraordinär kundupplevelse Customer Journey Design Kundresan är ett kraftfullt verktyg för att skapa en extraordinär kundupplevelse Kunden är den viktigaste tillgången Det finns ett talesätt som säger att kunden är den viktigaste

Läs mer

Getinge Care. Service med omsorg

Getinge Care. Service med omsorg Getinge Care Service med omsorg Peace of mind från början till slut Namnet Getinge Care valdes med största omsorg. Vi vill uppfylla dina behov och maximera värdet av din investering. Reservdelar Försäljning

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

IF Försäkring. Insourcing Service Desk

IF Försäkring. Insourcing Service Desk IF Försäkring Insourcing Service Desk AGENDA Introduktion till If Projektet Insourca Service Desk Resultatet Egna reflektioner Framtiden Frågor OM IF If försäkrar det som är värdefullt i livet: människor,

Läs mer

Fotografdrömmar som lade grunden till en unik affärsidé

Fotografdrömmar som lade grunden till en unik affärsidé Fotografdrömmar som lade grunden till en unik affärsidé Drömmar om fotografering, teknikintresse och en outforskad marknad blev grunden åt det som senare utvecklades till företaget Swescan AB. Fredrik

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

DE UNGA OCH FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD. Lars Forseth VD ManpowerGroup

DE UNGA OCH FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD. Lars Forseth VD ManpowerGroup DE UNGA OCH FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD Lars Forseth VD ManpowerGroup Lars Forseth MANPOWERGROUP Se till att unga snabbt kan komma ut i arbete efter avslutad utbildning Hjälpa människor att fortsätta lära

Läs mer

Inkludering och mångfald

Inkludering och mångfald 2018 Inkludering och mångfald Policy Policy för SEB-koncernen, antagen av styrelsen för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), december 2018. 1 Innehåll Vår VD och koncernchef har ordet 3 Inledning 4

Läs mer

PROPORTAL WEBBASERAT GRÄNSSNITT TILL PROMARK

PROPORTAL WEBBASERAT GRÄNSSNITT TILL PROMARK PROPORTAL WEBBASERAT GRÄNSSNITT TILL PROMARK är den webbaserade ingången till ProMark både för chefer och löneadministration samt anställda. I portalen kan man registrera sin egen tid, sina arbetsuppgifter

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO

TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 1 TRADITIONELLA FÖRETAG DIGITAL ORO 2 DEN DIGITALA REVOLUTIONEN ÄR STARKT PÅDRIVEN AV ETT ANTAL TEKNOLOGIER SOM KOMMER HA EN STOR PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH SAMHÄLLET I STORT DIGITALA INTÄKTER MOBILITET Idag

Läs mer

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo

Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 2011 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo KommuniKationslösningar och välmående på svenska arbetsplatser 1 Kommunikations lösningar och välmående på svenska arbetsplatser 11 Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo Kommunikationslösningar

Läs mer

FYRA ENKLA SÄTT ATT LÅTA PERSONALEN ARBETA MER FLEXIBELT

FYRA ENKLA SÄTT ATT LÅTA PERSONALEN ARBETA MER FLEXIBELT FYRA ENKLA SÄTT ATT LÅTA PERSONALEN ARBETA MER FLEXIBELT Vidareutveckla ditt företag Oavsett hur du betygsätter ditt företags nuvarande prestanda kan nästan alla företag bli mer produktiva frågan är med

Läs mer

Trust-IT Cloud Services

Trust-IT Cloud Services Trust-IT Cloud Services IT-drift är vad vi arbetar med. IT-drift är det området vi är specialiserade på och också har stor kompetens inom. Att ni som kund har en IT-miljö som möter era behov och att ni

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö

Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Aktivitetsstyrd Arbetsmiljö Vi lyssnar och erbjuder lösningar Våra kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoren både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi lyssnar på kundernas

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer

Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer Vi skapar resultat och produktivitet genom hållbara arbetskonstellationer VerksamhetensDNA ArbetsrelateratDNA Vårt erbjudande Potential Management Kartlägger, definierar och säkerställer verksamhetens

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Komplett HR med extra allt.

Komplett HR med extra allt. Komplett HR med extra allt. När det kommer till HR handlar det inte längre om vad man ska göra utan hur. Och frågar du oss så tycker vi bara det finns ett sätt: det enklast möjliga. Med Aditro Helhetslösning

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Aktivitetsbaserad Arbetsmiljö

Aktivitetsbaserad Arbetsmiljö Aktivitetsbaserad Arbetsmiljö Vi lyssnar och erbjuder lösningar Våra kunder söker ständigt nya sätt att mer effektivt nyttja kontoren både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Vi lyssnar på kundernas

Läs mer

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt?

Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt? Dags för aktivitetsbaserat arbetssätt? så förbereder du chefer och medarbetare Aktiverings guide till hur du som arbetsgivare förbereder din organisation för ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Ta del av

Läs mer

Canon Business Services

Canon Business Services Canon Business Services Förändrar ditt företag Canon Business Services När konsumenternas beteenden ändras påverkar det hur företagen drivs och fungerar hur organisationer bygger och säljer sina produkter

Läs mer

Skrivtolkad version av telefonintervju med Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör i Västerås Stad

Skrivtolkad version av telefonintervju med Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör i Västerås Stad SKRIVTOLKNING 2019-05-30 1 (5) Ekonomi och Styrning Anders Nordh Skrivtolkad version av telefonintervju med Jörgen Sandström, digitaliseringsdirektör i Västerås Stad (drömsk musik) Kjell: Jakten på den

Läs mer