Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar"

Transkript

1 Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar

2 Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare.

3 Varför Solidus ecare? Vad kan ett kontaktcenter göra för dina kundrelationer? Det sägs att man aldrig får en andra chans att göra ett bra första intryck. Eftersom de flesta kunder identifierar den person som besvarar deras samtal med det företag de vill komma i kontakt med är detta första intryck av avgörande betydelse för kundens uppfattning av företaget. Besvarades samtalet snabbt och vänligt av en välinformerad person, eller fick kunden vänta? Om så var fallet, blev han eller hon positivt överraskad av att få specialerbjudanden under väntetiden, eller lämnades kunden bara att vänta under lång tid? Kopplades han eller hon till den handläggare som behandlade ärendet förra gången, eller fick kunden förklara allt ännu en gång för en ny person? Med ett avancerat kontaktcenter kan varje enskild person få en specialbehandling som han eller hon inte kan undgå att bli imponerad av. Hur kan Aastra Solidus ecare ge dig konkurrensfördelar? Solidus ecare är inte bara ett kontaktcenter, utan också en prisbelönt IP-lösning som möjliggör multimodal kommunikation och kan integreras med dina växellösningar. Det är det enda kontaktcenter som dina kunder kan skicka en SMS-förfrågan till och få svar via e-post. De känns omedelbart igen av administrationsprogrammen och kopplas snabbt till den handläggare som har de bästa förutsättningarna att svara på frågan. Det spelar ingen roll var handläggaren finns. Eftersom samtalet kan kopplas till mobiltelefoner och IP-klienter kan handläggarna arbeta var de vill, och, om så behövs, endast under perioder med hög belastning. Det enda kunderna kommer att märka är att de alltid får utmärkt service när de ringer. Hur kan ett kontaktcenter vara bra för affärerna? En lojal kund är ett företags värdefullaste tillgång. Det har statistiskt bevisats upprepade gånger att det kostar mindre att hålla en befintlig kund nöjd än att skaffa en ny. Det har också statistiskt bevisats att 80 procent av alla konsumenter betraktar kontaktcenter som företagets ansikte utåt, och att 68 procent av alla kundavhopp beror på att kunderna känner att de inte har behandlats tillräckligt väl. Om du minskar kundavhoppen med fem procent kan du öka vinsten med procent. Solidus ecare är verktyget du behöver för att stärka kundrelationerna och förbättra dina affärsresultat. 68 Procent av alla kundavhopp beror på att kunderna känner att de inte har behandlats tillräckligt väl. (TARP)

4 Solidus ecare ett kontaktcenter i flera moduler Detta är fördelarna med Solidus ecare Solidus ecare, som bygger vidare på den prisbelönta originalversionen, är flexiblare och mer skalbar och öppen i förhållande till olika standarder än någonsin tidigare. Den har också hög tillgänglighet, så att företagen kan arbeta med ett minimum av avbrott. Både säkerheten och redundansen har förbättrats, och detta gäller också administrationsprogrammen. Oöverträffad tillgänglighet Solidus ecare är den enda kontaktcenterlösning där agenterna kan vara mobila samtidigt som de har tillgång till de resurser och det stöd de behöver. Den gör att handläggarna kan arbeta mer flexibelt och att kunderna kan kommunicera mer dynamiskt, oavsett var i världen de befinner sig och vilken slags enhet de använder. Ett samtal kan besvaras via e-post, SMS, chatt, fax, video eller med ett telefonsamtal, och vice versa. I Solidus ecare finns stöd för handläggare med samtal i timmen, dygnet runt. Det finns en buffertfunktion som ger säkerhet och redundans också vid oförutsedda händelser, vilket gör Solidus ecare till en idealisk kontaktcenterlösning för virtuell användning och fjärranvändning. Unik kunskapsbaserad dirigering Solidus ecare är ett helt IP-baserat kontaktcenter som ger tillgång till intelligent dirigering av all inkommande kommunikation mellan platser, organisationer och företagsfunktioner. Denna avancerade kunskapsbaserade dirigering är helt överlägsen konkurrenternas eftersom samtalen alltid förmedlas till rätt handläggare oavsett tid, plats och kommunikationsmedel.

5 Ett Solidus ecare -system kan också delas upp för hantering av flera individuella kontaktcenterfunktioner eller användargrupper. Detta är användbart för organisationer med olika kontaktcenter för olika avdelningar, sektioner eller till och med företag. Genom att man konfigurerar och administrerar kontaktcentret som ett system (trots att det innehåller flera stycken) kan det anpassas till olika lojalitetsstrategier och kundvårdsprogram. Avancerade administrationsprogram Solidus ecare erbjuder administrationsprogram som ger kortfattad, användbar och effektiv information. Förbättringar har gjorts av Desktop Manager (exempelvis av det grafiska användargränssnittet), Report Manager och Information Manager samt av programmen för kampanj och skripthantering. På så sätt blir det enklare att konfigurera kontaktcentret och att visa dess prestanda i realtid. Det är enkelt att hantera frågor och att skapa rapporter om aktivitet och prestanda i kontaktcentret. I Solidus ecare ingår funktionen Interactive Voice Response (IVR), som ger bättre stöd under samtalet och gör det möjligt för handläggaren att spara tid och arbeta effektivt. After Agent Handling ger ökad effektivitet och förbättrad kundservice. Den mer flexibla handläggaradministrationen gör att resurserna enkelt kan anpassas efter ändrade affärsstrategier eller tillfälliga behov i verksamheten. Utmärkt integrering Aastra är den enda leverantör av telefonilösningar som, för mobila användare, tillhandahåller fullständig funktionstransparens gentemot företagsväxeln. Detta gör att det blir mycket mer kostnadseffektivt att ha flera eller utspridda kontaktcenter. De blir också enklare att driva och underhålla. Den öppna arkitekturen gör att Solidus ecare enkelt kan integreras med dina befintliga affärsprocesser, till exempel CRM-applikationer. Programpaketet är i själva verket utformat för att skydda tidigare investeringar genom enkel integrering i telefoniinfrastrukturen och utveckling i takt med dina affärsbehov. Mervärden för kunden Solidus ecare är den enda kontaktcenterlösning där handläggarna kan vara helt mobila samtidigt som de har tillgång till den företagsinformation de behöver. Med fullständig konvergens mellan fasta och mobila samtal, mellan röst och datakommunikation och mellan privata och publika nät blir tillgängligheten den bästa möjliga. Genom anpassad användning av kontaktcenter på många olika områden kan kunderna få individuella erbjudanden om tjänster som är till nytta för dem och stärker deras lojalitet. Med Solidus ecare får handläggarna bästa möjliga stöd för att alltid kunna ge kunderna bästa möjliga service. När liknande produkter eller tjänster erbjuds till liknande priser av andra leverantörer varför ska kunden då välja dina? För att du behandlar kunden bättre.

6 Ett möjligt scenario Nyckeln till framgång för en resebyrå: effektiv dirigering till handläggare Hur fördelar vi resurserna och gör kunderna nöjda? På en resebyrå märkte man att resurserna inte användes effektivt. Trots att man kunde få stöd från ett antal fjärrhandläggare när man så behövde fungerade systemet helt enkelt inte tillräckligt bra. Vid plötsliga arbetstoppar tog det för lång tid att få extra resurser, och kunderna blev missnöjda med de långa kötiderna. Dessutom upplevde kunderna ofta när de kom fram att de inte fick den service de hade förväntat sig, delvis därför att de varje gång fick förklara sitt ärende för en ny handläggare. Solidus ecare som fjärrkontaktcenter Resebyrån behövde en teknisk lösning som gav handläggarna tillgång till avancerade kundstödsverktyg oberoende av var de befann sig. Man valde Solidus ecare, som var det enda kontaktcenter som klarade alla krav. Med Solidus ecare kände man sig på resebyrån säker på att kunna ge service dygnet runt med minimala avbrott, tack vare den ökade säkerheten och redundansen i systemet. Man visste också att alla kundfrågor skulle kunna besvaras direkt och oberoende av kommunikationsmedel telefon, mobiltelefon, SMS, e-post, chatt, fax eller video. Fördelarna med en framgångsrik lösning Så snart Solidus ecare hade installerats var det lätt att se fördelarna. Först och främst upplevde kunderna att de fick särskild uppmärksamhet oavsett när de valde att kontakta resebyrån och oavsett hur små frågor de hade. Dessutom fick fjärrhandläggarna tillgång till all företagsinformation, presenterad på ett lättfattligt och lättanvänt sätt. De kunde arbeta effektivare tack vare det starka stöd de fick, och uppskattade de positiva reaktionerna från kunderna. Ledningen uppskattade de lättanvända gränssnitten, realtidsrapporteringen och möjligheten att enkelt göra ändringar i systemet vid förändrade behov. Eftersom man kunde arbeta effektivare och minska kostnaderna ökade lönsamheten starkt. Företagets nästa steg blev att skapa individuella erbjudanden, vilket visade sig vara ännu en framgångsrik åtgärd, som möjliggjordes tack vare Solidus ecare. Solidus ecare -kontaktcentret är särskilt anpassat för att skapa och upprätthålla direktkontakter.

7 Allmännyttan: betydelsen av tillgänglighet Hur når man en hel befolkning med ett enda samtal? I alla offentliga förvaltningar i alla länder har man servicecentraler vars uppgift är att hjälpa medborgarna och hålla dem informerade. Detta är särskilt viktigt i krissituationer. Hur konsoliderar då den offentliga förvaltningen dessa centraler för att säkerställa kontrollen och kostnadseffektiviteten? Faktum är att det i många länder fortfarande saknas rutiner för hantering av nödsituationer på nationell nivå. Exempelvis framstår möjligheten att varna medborgarna för hotande naturkatastrofer som en viktig fråga i en tid av oförutsägbara klimatförändringar. Solidus ecare : ett kontaktcenter för många grupper Solidus ecare är den enda lösning som gör det möjligt att konsolidera många kontaktcenter till ett och samma enhetliga system. Samtidigt behåller varje sektor sitt oberoende. Faktum är att varje Solidus ecare -system har kapacitet för att ge stöd åt flera användargrupper i ett och samma system, med smidig integrering av alla program och processer så att de ger stöd åt varandra. Detta är en perfekt lösning för en offentlig förvaltning som behöver en gemensam plattform för att hålla kontakt med medborgarna vid en nödsituation. Solidus ecare är också det enda kontaktcenter som möjliggör kommunikation på det sätt som bäst passar varje enskild medborgare. Om det inte finns någon elektricitet kan medborgarna till exempel ändå skicka textmeddelanden och ringa med sina mobiltelefoner. Fördelarna med att vara tillgänglig Solidus ecare erbjuder unika fördelar som ett medel för masskommunikation. Medborgarna får professionell och personlig service när de behöver den. Eftersom alla i samhället har tillgång till samma information och får samma stöd kan relationen mellan myndigheter och medborgare bygga på ömsesidig tillit och respekt. Handläggarna har tillgång till de informationsdatabaser de behöver för att ge professionell service vid alla tidpunkter och på valfritt sätt. Tack vare automatisk nummeridentifiering (ANI) kan frågor förmedlas till den lämpligaste handläggaren på kortast möjliga tid. När flera olika system ersätts med ett och samma konsoliderade system förenklas naturligtvis också resurshanteringen. Tack vare den smidiga integreringen av avancerade tillämpningar och systemets flexibilitet kan resurserna enkelt anpassas efter föränderliga aktiviteter och behov. Därför minskar Solidus ecare kostnaderna och ökar effektiviteten i hela verksamheten. Att leverera anpassade tjänster och samtidigt ge alla åtkomst via en gemensam plattform skulle innebära en motsättning om det inte vore för Solidus ecare.

8 Aastra Technologies Limited är ett ledande globalt företag inom företagskommunikation som har sitt huvudkontor i Concord, Ontario i Kanada. Företaget utvecklar och levererar innovativa, integrerade lösningar som täcker kommunikationsbehoven vid små och stora företag runtom i världen. Med hjälp av Aastras lösningar kan företag kommunicera och samarbeta på ett mer effektivt sätt och vi erbjuder våra kunder en full uppsättning traditionella och IP-baserade kommunikationsnätverksprodukter med öppna standarder, däribland telefoner, system och applikationer. Om du vill veta mer om Aastra kan du besöka vår webbplats på Aastra är ett registrerat varumärke som tillhör Aastra Technologies Limited. Subject to alterations without notice. Produced in Sweden on Eco-labeled paper XGS ComPrint Aastra Telecom Sweden AB Box SE Stockholm, Sweden SV/LZT RE Aastra Telecom Sweden AB, 2008

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov.

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONE-lösningen och se alla fördelar Upptäck MX-ONE-lösningen... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia MiVoice MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONElösningen och se alla fördelar UPPTÄCK MX-ONE-LÖSNINGEN... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad

Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad Centrex Stabil och fast anknytning som är kvalitetssäkrad En fast anknytning kan vara det enda ditt företag behöver. Skulle ni i framtiden få nya kommunikationsbehov är det enkelt att bygga på er fasta

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon.

TEKNIK- PLATTFORM. Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir en större verksamhet imorgon. JANUARI 2008 : NR. 3 I DETTA NUMMER: SPOTLIGHT Få dina affärsinformationssystem att arbeta ännu hårdare dag efter dag. TEKNIK- PLATTFORM Den perfekta lösningen till ett företag som växer idag och blir

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation är förmedling av tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna förmedla måste ett budskap formuleras

Läs mer

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION

VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VERKTYGS- LÅDA FÖR MARKNADS- KOMMUNIKATION VÄRDEKEDJAN Marknadsföring, information och kommunikation förmedlar tankar, idéer, fakta eller känslor. Men för att kunna nå fram måste ett budskap formuleras

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online

Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Nöjdare kunder och högre produktivitet Microsoft Dynamics CRM & Microsoft Dynamics CRM Online Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning

Spring Mobil Växel. Produktbeskrivning Spring Mobil Växel Produktbeskrivning Innehåll Spring Mobil Växel...sid 3 Abonnemang...sid 4 Tilläggstjänster för abonnemang...sid 4 Mobilt Bredband...sid 6 Affärspaket...sid 7 Företagstjänster...sid 7

Läs mer

Låt företaget växa med tillförsikt

Låt företaget växa med tillförsikt Låt företaget växa med tillförsikt Håll igång företaget och få det att växa Oavsett om ett företag skapar widgets, säljer tjänster eller flyttar varor är det beroende av sin personal. Personalen är i sin

Läs mer

Så funkar Novacura Flow

Så funkar Novacura Flow Ett verktyg ska göra arbetet enklare för den som utför det. Företag behöver verktyg för att deras medarbetare ska kunna utföra sina uppgifter och dessutom verktyg för att planera att allt utförs i rätt

Läs mer