Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtida arbetssätt? Inledning. Metod. Hur allting startade"

Transkript

1 Framtida arbetssätt? Inledning Jag har studerat hur distansarbete och flexibelt arbete och som det även kallas Work where you want fungerar. Jag är väldigt intresserad att få kunskap om ett så pass nytt sätt att arbeta på. Jag såg nyhetsprogrammet ABC-nytt, regionalt program för Stockholms län. På så sätt blev jag uppmärksammad på en annorlunda arbetsorganisation, programmet presenterade Canon. Metod Jag har intervjuat Paul Lacopie som är Konto-/projektledare på Canon Center i Rissne. Jag har även talat med andra anställda på Canon, för att få höra flera människors åsikter och erfarenheter om det här sättet att arbeta på. Hur allting startade I programmet visade de hur arbetsplatsen fungerade, bl.a. sänktes borden ner från taket. Samtliga anställda har en egen hurts. Vilken plats man fick beror på vilken tid man kommer, för de var inte reserverade genomförde Canon en stor undersökning för att kunna kartlägga marknaden och planera distribution till Europa i framtiden. De intervjuade människor i Spanien, Italien, Schweiz och Sverige. Resultatet visade att människor hade förändrat sina värderingar. Materiella belöningar och ytliga tecken på framgång har blivit mindre viktiga, till skillnad från icke materiella värden såsom ökad frihet i arbetet. Det är inte heller lika viktigt att sätta sin framgång och utveckling i relation till andra, tvärtom är det viktigare att själv känna att man lyckas och utvecklas. Så det var här allting startade för Canon. 1

2 Canons tre steg Förändringen av en verksamhet till ett flexibelt arbetssätt är en omfattande process som tar tid, och måste få ta tid. För att förändringen ska lyckas bör hela verksamheten anpassas och personalen göras delatig. Förenklat kan man beskriva förändringen i tre steg: Steg 1 Gör en nulägesanalys. Studera flöden och kommunikationsbehov. Klargör behoven. Formulera tydliga visioner och mål. Steg 2 Undersök verktygen för flexibelt arbete, ny organisation, nya IT-hjälpmedel, annorlunda ledarskapsroller. Skapa en ny organisation med bättre processer. Steg 3 Anpassa arbetsmiljön och arbetsformerna efter mål och vision, organisationen och de nya verktygen. Ta hjälp av beprövad metodik och experter på respektive områden, t.ex. projektledare, arkitekter och IT-leverantörer. Jag kommer här att ta upp hur Canon definierar flexibelt arbete. Jag vet inte om deras modell är allmängiltig och gäller andra företag än Canon. Canons modell MÅL T.ex. lönsamhet, marknadsandelar och kvalitet FLEXIBELT ARBETE Canons ideologi Vad du gör är viktigare än var och hur du gör det. Distansarbete Mobilt kontor Flexibelt kontor 2

3 Canons erfarenhet att arbeta flexibelt är positiva. De överväger de nackdelar som finns. Canon tycker inte att det viktigaste är vilken arbetsform eller kombination av tekniska hjälpmedel man väljer, utan att dessa är utformade efter mål och visioner i den verksamhet man sysslar med. Definition av de olika begreppen Distansarbete är när man arbetar hemma och har kontorsutrustningen där. Vanligtvis bor man ca 10 mil från sin arbetsplats och det är inte ovanligt i Stockholms skärgård som tillhör Stockholms län. Jag har inte studerat om distansarbete förekommer i andra delar av Sverige. Den som söker dig kan ringa till växeln på arbetsplatsenoch blir då vidarekopplad till den anställde som sitter hemma och arbetar. Personen som då söker den anställde märker inte att personen inte befinner sig på kontoret i stan. Arbete över ett geografiskt område. Flexarbeta: att arbeta flexibelt, flexa, ursprungligen i betydelsen ej fasta kontorstider, komma och gå tidigare eller senare för att undgå trafikstockning. Numera även flexibel arbetsplats, att vissa dagar arbeta någon annanstans än på ordinarie arbetsplats. Grannskapscentral är även någonting som Canon har satsat på även den kan ingå i deras modell, men den är ej inritad i figuren på sidan 2 (se figur på sidan 2). Det är ett lokalt kontor där människor från olika företag delar på telefonväxel, fax, kopiator och dylikt. Mobilt kontor: flyttbart kontor dvs. du har dator och telefonen med dig. Vad innebär flexibelt arbete? Allt fler har börjat jobba utanför kontoret någon dag ibland eller ofta och regelbundet. Det som en gång började som flextid, blir alltmer ett flexande i både tid och rum. Inte så att arbetsplatserna försvinner. Ingen vill väl vara utan kontakt med arbetskamraterna, och alla jobb passar inte för att flexa. Men många både vill och kan utnyttja den jättelika tidsreserven. Företaget Canon anser att de här fördelarna har man uppnått genom att jobba flexibelt. Färre resor frigör tid, att jobba ostört frigör tid. Om du själv disponerar din tid hinner du mer. Arbetslusten ökar, kreativiteten främjas. Förutom att 3

4 det är trevligare att själv styra över all sin tid. Ofta behövs inte mer utrustning än en telefon eller fax. Det finns många undersökningar som visar att flexare jobbar effektivare. Därför är flexandet värdefullt också ur företagets synvinkel. Ett annat exempel från företag med flexande personal visar att man kan spara kostnader genom att minska kontorsytan. Det blir lättare att attrahera och behålla personal. Hela samhället har något att vinna. Om vi börjar pendla mindre kommer trycket på storstadens trafiksystem att lätta och luftföroreningarna att minska betydligt. I Stockholm City arbetar pendlare varje dag. Om var och en stannade hemma en dag i veckan skulle det spara 12 miljoner arbetsresor varje år. Vilket skulle minska olyckorna i trafiken och därmed spara samhället 90 miljoner kronor i minskade olyckskostnader, produktionsbortfall och skador på egendom. Kanske de gigantiska satsningarna på motorvägar kan ersättas av mer framtidsmässiga satsningar på elektroniska motorvägar. Kanske glesbygden inte behöver bli glesare. Om teletekniken gör det möjligt att arbeta oberoende av geografiska avstånd får vårt avlånga land ett annat utseende. För- och nackdelar med flexibelt arbete Canon har även kommit fram till de här olika för- och nackdelarna, och även att det finns fördelar för samhället. Fördelar för samhället Regionalpolitiska fördelar Ökad rörlighet på arbetsmarknaden Ökad sysselsättning Minskat behov av infrastruktureringar Energibesparingar Fördelar för företaget Ökad produktivitet Minskande lokalbehov Kommer närmare marknaden Projektinriktad organisation Blir en attraktiv arbetsgivare Fördelar för den anställde I hemmet kan man arbeta ostörd i en trivsam miljö och blir därför mer effektiv. Man spar även tid och pengar på att slippa resa och kan istället 4

5 satsa det man vinner på familjelivet. Med den nya tekniken kan man bo närmare naturen och där bostäderna är billigare. Dessutom kan man skapa sysselsättning på orter som ligger avigt till vad gäller fysiska kommunikationer. Om folk reser mindre får vi färre olyckor, lägre kostnader för sjukvård och minskade utsläpp. Som en av de anställda på Canon uttrycker sig: Det kan även vara lättare att koncentrera sig borta från kontoret. Med telefon, fax, dator, modem och annat kan jag ändå bli nådd lika fort som om jag satt där på min stol. Och med flexjobb kan jag inte hävda att jag finns till genom att vara social eller allmänt trevlig. Jag signalerar min existens genom att producera bra och mycket. Nackdelar för den anställde Man saknar lagandan, stimulansen och stödet från medarbetarna och känner sig isolerad. Man kan ju inte ha en dator som sin bäste vän. Vissa chefer besväras av att inte kunna hålla koll på personalen när de inte är fysiskt närvarande. Det kan även vara lättare att skilja arbete från fritid om man har en tydlig gräns mellan arbetsplatsen och hemmet. En anställd uttrycker sig så här när han ska beskriva några nackdelar: Hur ska chefen veta att jag uträttar något när han eller hon inte ser mig? Närvaro på kontoret speciellt efter arbetstid visar att jag är framåt. Verkar inte proffsigt att ha kontoret hemma, jag skulle känna mig konstig inför mina kunder. Jag vill kunna tala med folk öga mot öga, inte via telefon, fax och annan elektronik. Arbetslivet är tillräckligt automatiserat och fullt av maskiner ändå. Kan inte koncentrera mig hemma. Det är för mycket som pockar på uppmärksamheten, huset, trädgården, hunden och naturligtvis familjen, inte minst. Gemensamma fördelar Om personalen arbetar flexibelt en dag i veckan, skulle behovet av kontorsyta teoretiskt, och som de har visat i många fall även praktiskt, minska med 30 50%. Det minskade lokalbehovet är bara en av en mängd tänkbara fördelar. Ökad produktivitet och tillgänglighet är andra fördelar. Individen, den anställde får fördelarna i att kunna styra sin tid bättre, vilket ger balans mellan arbete och fritid. Arbetar en person med fyra mil till jobbet hemma en dag i veckan innebär detta en minskad restid med fem veckor och en minskad resekostnad med kronor per år. 5

6 Vilka jobb passar för att flexa? Att arbeta på flexibel plats är egentligen inte något nytt. I princip har alla gjort det som tagit med sig jobbet hem någon gång när det kört ihop sig och tiden blivit knapp. Den som har eget företag har ofta ganska flytande gränser mellan kontoret och hemmet. Om jobbet passar handlar om vad du själv önskar dig. Det involverar också beslut av ditt företag. Flexibilitet fungerar bäst för en person som har lätt för att jobba självständigt. Till stor del handlar det om informationsjobb. Det hävdas allt oftare att vi lever i en brytningstid mellan industrisamhälle och informationssamhälle. Allt fler jobb idag handlar om att samla, hantera och vidareförmedla information. Ju mer informationsinriktat ditt jobb är, desto lättare kan det utföras var du vill. En viktig fråga är hur du får arbetsmaterial, att det kan transporteras per post, fax, diskett, datanät eller annat sätt. Datorerna har bidragit till att allt fler arbetar på distans. Bland föregångarna hittar vi därför dataspecialisterna. Som informationsteknologins mästare kan de lättast göra sig oberoende av geografiskt avstånd. Sammanfattning Att jobba flexibelt kan innebära att man känner sig isolerad och saknar lagandan, som gör att det kan vara svårt att jobba på det här sättet. I och för sig är man på jobbet två till tre gånger i veckan. Om jag är på jobbet hela arbetsveckan finns det en risk att jag är för social och pratar om privata angelägenheter under arbetstid vilket gör att jag inte jobbar lika effektivt. Jag tycker det verkar bra att jobba flexibelt. Det är ett arbetssätt som tilltalar mig. Jag skulle själv vilja ha ett sådant arbete i framtiden där jag kan jobba på det sättet. Det skulle antagligen passa mig, för om jag kunde, skulle jag föredra att jobba på natten. Jag tycker att grannskapscentral verkar praktiskt. Det blir ett komplement till min arbetsplats i hemmet. Där har jag möjlighet att träffa andra människor som jobbar under samma förutsättningar som jag. Fler företag kommer säkert att välja det här sättet att arbeta på i framtiden. I det stora hela verkar det vara ett väldigt positivt och effektivt sätt att arbeta på. De som jag har pratat med om de här olika arbetssätten har sett väldigt positivt på det hela, med tanke på att vi inte behöver bygga så många stora fula byggnader överallt, och att vi inte förstör naturen lika mycket. Är väldigt positivt just i de här tiderna när det är sådana diskussioner om miljön. 6

HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU?

HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU? HÄR JOBBAR JAG VAR JOBBAR DU? En broschyr om distansarbete OM DU TRIVS NÄR DU ARBETAR ÄR DU EFFEKTIVARE; MERA PRODUKTIV, MERA KREATIV. ORGANISATIONEN VINNER PÅ ATT MEDARBETARNA TRIVS OCH ÄR PRODUKTIVA.

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

En telefonväxel för alla företag.

En telefonväxel för alla företag. Powered by En telefonväxel för alla företag. En enkel telefonväxel för krävande företag. Tele2 Direct gör ditt företag effektivare och dina medarbetare mer tillgängliga. Ni behöver inte missa några inkommande

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Stämmer sällan i mitt fall

Stämmer sällan i mitt fall Dansa på deadline Mycket sällan eller stämmer inte alls i mitt fall Stämmer sällan i mitt fall Stämmer ibland i mitt fall Stämmer ofta i mitt fall Mycket ofta eller stämmer helt och hållet i mitt fall

Läs mer

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Fria eller förvirrade. En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation 1 Fria eller förvirrade En studie av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Förord.................................................................................................................................................

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system:

Här nedan försöker jag sammanfatta hur jag utifrån filmerna förstår vårt monetära system: Klimat 4AQ: Pengar och Konsumtion (Grupp X) Den här uppgiften handlar om något som är väldigt viktigt men som jag är väldigt osäker på. Därför skickar jag först det här mailet där jag beskriver problemet

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson

Balans Vår byrå. resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon. Text: Charlotta Marténg Foto: Christian Gustavsson resan har pågått i flera år, och frågan är om det finns någon slutdestination. Ett steg närmare målet kom dock Deskjockey Revision när de fick utmärkelsen Årets framtidsbyrå 2014, i samband med FAR:s branschdagar.

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer