AutoVVS LT Manual AutoVVS LT 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014"

Transkript

1 1 AutoVVS LT 2014

2 2 Manual AutoVVS LT 2014 För AutoCAD LT 2014

3 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 AutoVVS LT Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik AutoVVS LT... 5 Ribbonflik Systeminställning... 6 Ribbonflik Ritningsstart... 7 Ribbonflik - Text... 8 Ribbonflik Rör... 9 Ribbonflik Ventilation Ribbonflik Schema Rör Ribbonflik Schema Ventilation STÄLLA IN VÄRDEN I SYSTEMET Systemvariabler, förklaring av variabler ARBETSMETOD I AUTOVVS LT VENTILATION ARBETSMETOD I AUTOVVS LT RÖR ARBETSMETOD I AUTOVVS LT SCHEMA

4 4 Förord Copyright 2013 NTI CADcenter All form av kopiering, hel eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt den 30 december 1960 förbjudet utan NTI CADcenter AB s medgivande. Varje licens gäller endast för en dator. Då programmet installeras, auktoriseras licensen och knyts till den aktuella AutoCAD licensen. Detta innebär att det inte går att installera applikationen på någon annan AutoCAD licens. NTI CADcenter AB förbehåller sig rätten att ändra och förbättra programmet. Ansvarsfrihet: Användaren förutsätts ha erforderliga kunskaper inom VVS-området, att korrekta indata anges samt att en korrekt utvärdering av resultatet sker. NTI CADcenter AB avsäger sig allt ansvar för beräkningsresultatet. Vi ger inga garantier, varken direkta eller indirekta med hänseende till detta program. Vi garanterar inte dess kvalité, prestanda eller dess användningsområden. NTI CADcenter AB är på inga villkor ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga eller därav följande skador som uppkommit p.g.a. någon defekt i programmet. Detta gäller även om vi blivit meddelade om möjligheterna till sådan skada.

5 5 Användargränssnittet AutoVVS LT 2014 AutoVVS LT 2014 består av åtta flikar i Ribbon. Ribbonflikarna (Tabs) som hör ihop med AutoVVS LT är AutoVVS LT, Systeminställning, Ritningsstart, Text, Rör, Ventilation, Schema Rör och Schema Ventilation. Beskrivning av modulens innehåll Ribbonflik AutoVVS LT Om AutoVVS LT Rapporterar versionsnummer för AutoVVS LT på kommandoraden. AutoVVS LT Manual Länk till manual och arbetsexempel i webläsare AutoVVS LT Variabler Inställning av AutoVVS LT grundinställningar till fabriksvärden. Efter grundinställning kan önskade värden för lager- och systeminställningar göras enligt nedan. Aktivera lagerstandarder I Ribbonfliken AutoVVS LT aktiveras önskad lagerstandard. Inställningarna gäller för samtliga applikationer. Valbara lagersystem: 2 varianter av Bygghandling 90; (ensam VVS-projektör eller separata V + VS-projektörer), Point VVS Svensk, Norsk och Dansk. Bygghandling 90 variant 1 är förvald. Vald lagerstruktur kommer att sparas i minnet till dess ett nytt val görs. Detta gäller även om nya ritningar påbörjas.

6 6 Linjetypsinställning Med ändrad lagerstandard ändras även linjestrukturen. De olika lagerstandarderna kommer från olika leverantörer och har sina definierade linjemönster. Varje enskild linjetyp kan bytas ut genom att klicka på raden och ange ett nytt linjetypsnamn på kommandoraden. OBS! Linjetypen som är namngiven här måste finnas på den ritning som är aktiv. Fördefinierade linjetypsnamn laddas med programmet vid ritningsstart. Ändras någon linjetyp i denna lista måste den laddas manuellt i ritningen. Ribbonflik Systeminställning Kanal- och rörinställningar Systeminställning för Avlopp, Tappvatten, Sprinkler, Gas och tryckluft, Kyla, Värme, Ventilation och Signalledning. Välj önskat system och skriv in systemnamn Enter variable name: SysName511 Value <S1>: Välj färg och linjetyp i knappmenyerna under systemvalet. Lagrets färg Enter variable name: LayCol511 Value <YELLOW>: Systemets färg Enter variable name: SysCol511 Value <BYLAYER>: Lagrets linjetyp Enter variable name: LayLT511 Value <Continuous>: Systemets linjetyp Enter variable name: SysLT511 Value <BYLAYER>: Systeminställning för Ventilation: OBS! Kanalfärg skall vara BYLAYER. Önskad färg på kanaler anges som LayCol, dvs. lagrets färg.

7 7 Ribbonflik Ritningsstart Symbolskala OBS! Symbolskala måste sättas i varje fil innan man börjar rita med AutoVVS! Ritram för layoutfliken Öppna Ritningsstart och aktivera utskriftsskalan. Dvs. den skala som linjer och textning skall förhålla sig till när modellen skall skrivas ut på ett pappersark. Tips! En 1:50 ritning ska i vissa fall skrivas ut i halvskala. Då är texthöjden 3,5 mm i skala 1:50 även läsbart i skala 1:100 som då är 1,75 mm hög. Välj 1:1, 1:2, osv. till 1:400 eller ange valfri skalfaktor genom att klicka på 1:? Annotation Scale ställs automatiskt till samma värde som symbol- och linjetypsskala. Vid valfri skala kommer inte Annotation Scale att följa skalfaktorn. Sätt in ritram i ny layoutflik. Ange namn för layoutfliken. Komplettera med ritningshuvud, handlingsstatus skalstockar och revideringstexter. Rensa defaultlayouter, dvs layouter med namnet Layout1 och Layout2 Ritram för modellfliken Sätt in ritram i modellfliken Komplettera med ritningshuvud, handlingsstatus skalstockar och revideringstexter. Då man väljer en ritram för modellfliken, kommer den att skalas upp i förhållande till den valda symbolskalan.

8 8 Ribbonflik - Text Textinställningar Återställ standardfärger för text eller ställ in önskad färg för olika texthöjder samt för hänvisningslinje Färgen väljs med med AutoCAD färgnummer: 1=röd, 2=gul, 3=grön, 4=cyan, 5=blå, 6=magenta, 7=vit/svart osv. Välj en av de fördefinierade textstilarna, eller skapa en egen inställning. Val för textning: Stan = Textstilen Txt med fonten Txt Iso1 = Textstilen Isocp med fonten Isocp Iso2 = Textstilen Isocp2 med fonten Isocp2 Rom = Textstilen Roman med fonten Romand Textstil öppnar dialogen för definition av textstilar Välj texthöjd. (Inställning med färgjustering för tjocklek). Texta i lager lika det objekt du väljer Texta i lager enligt valt rörsystem Modify / Redigera I Textfliken finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

9 9 Ribbonflik Rör Rita rör i AutoVVS LT Välj om rör ska ritas med linje eller polylinje Välj linjetyp beroende på förläggning. Till exempel ett rör vid tak (linje över snitt synlig) får en prickstreckad linje 3. Rita rör i önskat system: tappvatten, avlopp, sprinkler, gas- och tryckluft, kyla eller värme Välj dimension och sätt in rördetaljer (ventiler, pumpar mm) med storlek anpassad efter dimension, eller välj rördetaljer, markeringar osv. Innehåll i Rör Rördetaljer Pump, Dubbelpump, 2-vägs ventiler, 3-vägs avstängningsventil, Backventil, Magnetventil, Säkerhetsventil, Reduceringsventil. Filter, Ångfälla, Kondensavledare Flödesmätare, Flödesriktningspil, Golvbrunnar, Vattenlås, Radiator, Expansionstank, Renslucka, Rörfixering, Rörpropp, Rörfläns, Avtappningsventil, Avluftare, Termometer, Manometer, Badkar bidéer tvättställ WC, Generella styrenheter Markeringar Ringar och punkter i storlek enligt SS Ringar och punkter med dimension Rörisolering

10 10 Undercentral Värmepannor, Värmepump, Värmeväxlare, Expansionskärl, Varmvattenberedare, Elskåp. Sprinkler Ring, Punkt, olika Sprinklerhuvud, Avtappningsventil, Avluftare Styr & Regler Signalledningar, Givare, Termometer, Manuell inställning, Ställdon mm Modify / Redigera I Rörfliken finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

11 11 Ribbonflik Ventilation Välj ritsätt för kanaler. Detta påverkar vilken linjetyp som används. Det aktiverade valet visas på knapparna. Välj kanalsystem. Ritvinkeljustering och inställning för storlek på Pickbox. Välj diameter och system för cirkulära kanaler. Eller välj bredd och system för rektangulära kanaler. Här finns också markeringar för cirkulära och rektangulära kanalsnitt. Rita cirkulära böjar, detaljer och markeringar för upp- och nedgångar. Välj dimensionsförändringar för förminskning eller förstoring. Rita rektangulära böjar, detaljer och markeringar för upp- och nedgångar. Rita ventilationsdon och aggregatdelar Använd Systemuppritning för att snabbt rita upp enkla kanallinjer med bredd enligt vald dimension. Välj cirkulär dimension på samma sätt som vid övrigt kanalritande. (se Dimension och System ovan) Flödesriktningspil anpassad till gällande kanalbredd. Flödessymbol för Till/Frånluftsdon. Flödesriktningspil för överluft

12 12 Innehåll i Ventilation Till-, Från- och överluftsdon Tilluftsdon tak, vägg, lågimpuls och direkt på kanal Frånluftsdon tak, vägg, kontrollventil och direkt på kanal, Överluftsdon Cirkulära detaljer T-kors, X-kors, Avgreningar, Ändlock Ange dimension på kommandoraden. För T-Kors och X-kors anges genomloppsdimensionen (C_Size) och Anslutningsdimensionen (Brand_Size) Cirkulära spjäll och Ljuddämpare Spjäll och ljuddämpare för insättning i kanal. Ange dimension på kommandoraden. Rektangulära spjäll och Ljuddämpare Spjäll och ljuddämpare för insättning i kanal. Ange dimension på kommandoraden. Isolering Kanalisolering Aggregatdelar Spjälldel, Blandningsspjäll, Filterdel, Ljuddämpare (rak och vinklad uppåt), Tomdelar, Värmebatterier, Kylbatterier, Återvinningsbatterier, Befuktning, Diffusor, Fläkt (rakt och vinklat utlopp), Värmeväxlare, Cirkulära och Rektangulära fläktar, värmare i plan och sidvy Modify / Redigera I Ventilationfliken finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

13 Ribbonflik Schema Rör Linjebredd för rör: Ange vilken linjebredd som ska användas för rör. Välj systemtyp och systemnummer för Tappvatten, Avlopp, Gas / Tryckluft eller Värme. De olika kylsystemen 1-5 har sex undersystem med linjetyper för rörtyper. 13 Värmeväxlare, värme- och kylbatterier Styr & Regler Välj system för signalledning och rita kopplingspunkter Elutrustning Omkopplare, Brytare, Transformator DUC mm Isometrisk ritning ON/OFF Isometrisk ritning, ISO Toggle (F5). Rita från befintlig ledning. OBS! Kombinera dessa funktioner med Ortho-inställningen i Statusraden längst ner i programfönstret. Innehåll i Schema Rör Rördetaljer Punkt, Pump, Dubbelpump, 2-vägs ventiler, 3-vägs avstängningsventil, Backventil, Magnetventil, Säkerhetsventil, Reduceringsventil. Filter, Ångfälla, Kondensavledare Övriga rördetaljer Flödesmätare, Flödesriktningspil, Golvbrunn, Vattenlås, Radiator, Expansionstank, Renslucka, Rörfixering, Rörpropp, Rörfläns, Avtappningsventil, Blandare, Dusch, Avluftare, Brandposter, Generella styrenheter

14 14 Kyldetaljer (dynamiska block) Stängventiler, Backventiler, Reglerventiler, Säkerhetsventiler, Ställdon med ventiler, Ställdon, Rörledningstillbehör, Behållare och cisterner, Behållare med inv. utrustning, Hjälpmedel för värmning eller kylning, Värmeväxlare, Filter, Avskiljare, Omrörare, Vätskepumpar, Kompressorer fläktar, Lyftning transportering, Vägning, Anordning för spridare, Motorer, Maskiner, Drivkraft. De detaljer som är i form av dynamiska block sätts in i sin grundform och byts sedan till den typ som önskas. T.ex kan en generell ventil med ställdon bytas till en Strömlöst stängd genom att man markerar symbolen och klickar på den blå pilen som visas alldeles i närheten. Välj typ i listan. Styr & Regler Givare, Givare med intern mätpunkt, Givare med intern mätpunkt samt styrfunktion, Givare med extern mätpunkt, Utomhusgivare, Kapillärgivare, Differensgivare, Termometer, Manuell inställning, Ställdon, Ställdon - stannar., Ställdon - stänger, Ställdon - öppnar, Ställdon - kolv, Ställdon - fjäderbelastad, Ställdon viktbelastad Isometriska rördetaljer Ventiler Pumpar, Rördetaljer, Styr Regler, Övrig utrustning, Inredning i planvy. För vissa detaljer, tänds tillfälligt ett verktygsfält med vinkelangivelser. Välj insättningsvinkel och montera symbolen. Modify / Redigera I Schema Rör finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

15 Ribbonflik Schema Ventilation Linjebredd för kanaler: Ange den linjebredd som ska användas för huvudkanal, avgreningskanal och linjekanal. Välj systemnummer och typ av kanal (huvud-, avgrenings-, eller linjekanal), eller rita kanal från befintlig. 15 Flödesschema: Undercentraler Innehåller ett antal flödesscheman för shuntgrupper, fjärrvärmesystem, pannsystem mm Ventilation Innehåller ett antal flödesscheman för olika aggregat och fläktar med värmeväxlare, värme- och kylbatterier Styr & Regler Välj system för signalledning och rita kopplingspunkter Elutrustning Omkopplare, Brytare, Transformator DUC mm Innehåll i Schema Ventilation Kvadratisk kanaldetalj / Rektangulär kanaldetalj Kvadratiska resp. rektangulära symboler för ventilation Galler, ON/OFF spjäll, Justerbart spjäll, Brandspjäll, Ledskenor, Filter, Fläkt, Ljuddämpare, Diffusor, Tom del, Luftbefuktare, Luftavfuktare, Värmebatteri vattenburen, Värmebatteri EL, Kylbatteri vattenburen, Kylbatteri direktexpansion, Värmeväxlare roterande, Värmeväxlare enkel Övriga ventilationsdetaljer Tilluftsdon: Flödespil, Fyrkantstakspridare, Rund takspridare, Spridare sektion, Frånluftsdon: Flödespil, Fyrkantigt frånluftsdon, Runt frånluftsdon, Frånluftsdon sektion

16 STÄLLA IN VÄRDEN I SYSTEMET AutoVVS LT 2014 har en kraftfull lageruppbyggnadsmöjlighet. Varje system har egna variabler som byggs upp med lagrets namn, färg och linjestruktur samt att linjen som representerar ett rör kan ha en egen färg och linjestruktur. Denna uppbyggnad skapas när man klickar på att rita någon rör/kanal. Det finns två sätt att justera applikationens inställningar. Dessa redovisas här nedan. Systeminställning via Ribbon är den metod som kan användas om en eller två justeringar skall göras. Inställningar direkt i script är den metod som skall användas när mer genomgripande justeringar skall göras, och på flera datorer. Systemförändringar Att ändra i systemen för att anpassa systemnamnen och utseenden i form och färg är enkelt. Först skall vi förklara hur de hänger ihop. Lagernamn skapas som en kombination av systemets baslager och systemnamnet. Basbenämningen t.ex. V som är tappvattenledningens baslager. Systemets namn t.ex. Tappvattensystem 1 Namn: KV1 Dessa två variabler kommer att kombineras för att skapa systemets lager V KV1 Systeminställningar med hjälp av Ribbon Systeminställningar med hjälp av Ribbon görs på det sätt som beskrivits tidigare i manualen. (Kommandosekvensen visas nedan.) Fem frågor om systemet kommer att ställas på kommandoraden. 1. System namn Command: setenv Enter variable name: SysName525 Value <V525>: Skriv in KV5 och tyck enter. 2. Lagerfärg Command: setenv Enter variable name: LayCol525 Value <GREEN>: Klicka på eller skriv in 6 och tryck enter. 3. Rörets färg Command: setenv Enter variable name: SysCol525 Value <BYLAYER>: Klicka på eller skriv in 5 och tryck enter. 4. Lager linjetyp Command: setenv Enter variable name: LayLT525 Value <Continuous>: Klicka på eller skriv in HD-ACV-2 och tryck enter. 16

17 17 5. Rörets linjetyp Command: setenv Enter variable name: SysLT525 Value <BYLAYER>: Behåll detta värde genom att trycka enter. Systemförändringar direkt i scriptfilerna. Öppna utforskaren och gå till mappen där AutoVVS LT 2014 är installerad. Sök efter filer med ändelsen scr (*.scr) Grundinställning sätts vid installation Iso bygger på standarden med samma namn. Den tillämpas i Bygghandling 90 och vänder sig till projektörer som hanterar både ventilation och rör i samma projekt.scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Iso bygger på standarden med samma namn. Den tillämpas i Bygghandling 90 och vänder sig till projektörer som hanterar endast rör i ett projekt. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Point 045 s struktur kommer från IBB som är Danmarks likhet till Svensk Standard. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Point 046 s struktur kommer från Point 3.0 nivån. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Point 047 s struktur kommer från NO som är Norges likhet till Svensk Standard. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. CADvent13567 bygger på standarden med samma namn. Den tillämpas i Bygghandling 90 och vänder sig till projektörer som hanterar endas rör i ett projekt. Skillnaden med Iso är att linjestrukturen som används för att rita kanaler och rör på olika höjder kommer från Lindabs CADvent. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna.

18 18 iso scr iso scr Point-045.scr Point-046.scr Point-047.scr CADvent scr 5103 V W V52--Y V V V V W V532TYF 5203 V V V V W V532TYF 5121 V V V V W V532TYF 5221 V V V V W V532TYF 5123 V V V V W V523TL V V V V W V581-AYF V V V V W V532TYF V V V Kolumnerna visar utdrag från respektive script. Radsekvensen är tre rader per variabel. Rad 1 står setenv: Det är Autocad s kommando för att lagra information i registret. Rad 2 står ett namn: Det är denna variabel som man kallar på från menyn och det är värdet (rad 3) som variabeln som skickas tillbaka till menyn. Rad 3 Är värdet som varierar beroende på vilken lagerstruktur som är aktiverad. Grundinställning sätts vid installation.

19 Systemvariabler, förklaring av variabler Detta stycke vänder sig främst till CAD ansvarig på ett företag. Ett script är lätt att använda när program skall likställas i en projektgrupp. Innan ett arbete med förändring startas ta en kopia av filen och spara den på ett säkert ställe. Varje system har egna variabler som bär värdet för att bygga upp lagret, linjefärgen och linjestrukturen. Nedan visas upplägget för variablerna. Systemnamn Rörfärg Lagerfärg Rörlinjetyp Lagrets linjetyp Tappvattensystem 1 SysName521 SysCol521 LayCol521 LayLT521 LayLT521 Avloppsystem 1 SysName511 SysCol511 LayCol511 LayLT511 LayLT511 Sprinklersystem 1 SysName531 SysCol531 LayCol531 LayLT531 LayLT531 Gas/tryckluftssystem 1 SysName541 SysCol541 LayCol541 LayLT541 LayLT541 Kylsystem 1 SysName551 SysCol551 LayCol551 LayLT551 LayLT551 Värmesystem 1 SysName561 SysCol561 LayCol561 LayLT561 LayLT561 Ventilationsystem 1 SysName571 SysCol571 LayCol571 LayLT571 LayLT Med ovanstående struktur kan vi härleda fram variablerna för t.ex. Sprinkler 4. Systemnamn Rörfärg Lagerfärg Rörlinjetyp Lagretslinjetyp Sprinkler 4 SysName544 SysCol544 LayCol544 LayLT544 LayLT544

20 20 ARBETSMETOD I AUTOVVS LT VENTILATION. Ventilation arbetsexempel 1 DWG-fil: Ventilation-AE1.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom grundläggande handhavanden för att rita kanaler, aktivera kanaldimensioner, samt att infoga kanaldetaljer såsom böjar, dimensionsförändringar, spjäll, rensluckor och don. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala.

21 21 Rita kanal genom att klicka på höjdrepresentationen för kanalen. Aktivera kanalsystem 1. Om så önskas, sätt det värde på Pickbox som ska gälla i fortsättningen. Sätt gällande kanaldimension till 315 och välj Cirkulär Kanal Tips! Om denna kanalsträcka skall ha en viss längd, skriv då t.ex på kommandoraden, visa riktningen för kanalen med markören och tryck enter. Hämta en kanalböj 90 höger. Ange insättningspunkten i ändpunkten på kanalens centrumlinje. Rita en kanal från punkt 3 4. Hämta en kanalböj 45 vänster. Ange insättningspunkten i ändpunkten på kanalens centrumlinje. Kontrollera att vinkelsteget 45 är aktivt. Aktivera funktionen Polar Tracking i Statusraden. Rita en kanal från punkt 4 (efter böjen) 5. Hämta en dimensionsförändring Sätt in den i punkt 5. Tack vare insättningen av denna dimändring ändras nu även gällande kanaldimension till detaljens slutdimension, i detta fall dimension 200. Rita en kanal från punkt 6 7.

22 22 Hämta tilluftsdon och välj ø x500 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 7. Rita en kanal från punkt Hämta ett T-stycke ur Cirk. Detaljer. Ange huvuddim C_size 315 och avgrening Brand_size 160. Placera in T-stycket i punkt 8. Sätt gällande kanaldimension till 160 Hämta tilluftsdon ø160 ø400 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 10. Rita in ett avstick i dim 200, genom att ange detta på kommandoraden. Sätt gällande kanaldimension till 200 Rita en kanal från punkt Hämta tilluftsdon ø x500 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 13. Sätt in ett 315 spjäll i punkt 14 Sätt in ett 160 spjäll i punkt 16

23 23 Ventilation arbetsexempel 2 DWG-fil: Ventilation-AE2.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom uppritning av kanaler i flera system, tilluft och frånluft med olika färger. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. I detta exempel arbetar vi med två system; till- och frånluft. Vi bestämmer att system 1 är tilluft och system 2 är frånluft. När system 1 är aktivt kommer samtliga kanaldetaljer att placeras på lager som är knutna till detta system. Då vi lättare skall kunna följa kanaler på skärmen och skilja dem åt, ger vi systemen egna färger. Tilluft får färg 150 och frånluft färg 210. Detaljerna i kanalsystemet ligger på flera lager. Sätt nya värden på systemen Sys1 Tilluft, 150, Sys 2 Frånluft, 210

24 24 Rita kanal genom att klicka på höjdrepresentationen för kanalen. Aktivera kanalsystem 1. Om så önskas, sätt det värde på Pickbox som ska gälla i fortsättningen. Sätt gällande kanaldimension till 315 och välj Cirkulär Kanal Rita en kanal från punkt 1 2 Sätt gällande kanalbredd till 400 Rita en rektangulär kanal från punkt 3 4. Systemet blir detsamma som senast valdes för den cirkulära kanalen. Hämta ett T-stycke ange huvuddim C_size 315 och avgrening Brand_size 200. Placera in T-stycket i punkt 5. Sätt gällande kanaldimension till 200 Hämta en cirkulär kanalböj upp 45 från stam. Placera i punkt 6. Rita en kanal från punkt 7 8. Hämta en cirkulär kanalböj ned 45 från kanal. Placera i punkt 8. Hämta en cirkulär kanalböj ned 45 från stam. Placera i punkt 9. Rita en kanal från punkt Hämta tilluftsdon ø x500 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 11. Placera höjdförändringsmarkeringarna i punkt 7 och 8. Välj cirkulär avgrening från rektangulär kanal Ange dim 200 på kommandoraden. Placera in avgreningen i punkt 12. Rita en kanal, dim. 200 från punkt Fäst ett ändlock på kanalslutet.

25 25 Ventilation arbetsexempel 3 DWG-fil: Ventilation-AE4.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom uppritning av isolering till plana kanaler och stammar. Isolering är ett arbetsmoment som kan behöva en utförlig beskrivning. Funktionen måste utföras i en viss ordningsföljd. Korrekt sätt är utförligt beskrivet nedan: Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Använd AutoCAD kommandot Line eller Dline för att rita upp ett väggelement med bredd 100 mm enligt figuren. Aktivera Ribbonfliken Ventilation Sätt gällande kanaldimension till 315 Rita kanal med metod A. Genom att klicka på höjdrepresentationen för kanalen. Rita en dim. 315 kanal från punkt 1 2. Hämta en cirkulär kanalböj upp 90 från kanal. Placera i punkt 2.

26 26 Sätt gällande rektangulär kanaldimension till 400 Rita en dim. 400 kanal från punkt 3 4. Hämta en rektangulär kanalböj upp 90 från stam. Placera i punkt 4. Ange kanalhöjd 400 på kommandoraden. Aktivera ikonmenyn för isolering. Första delen av ikonmenyn är parametriskt skapade isoleringsdetaljer för cirkulära och rektangulära kanalsnitt. Den andra delen är isoleringsbitar som block. Dessa är tänkta att placeras ut på varsin sida av en kanal. Tips! Isoleringen som skall placeras ut på varsin sida av en kanal är block med längden 500 mm eller 1000 mm. För att passa övriga längder kan blocken skalas om med hjälp av Egenskaps knappen Detta kan vara bra vid t ex dragning av en kanal genom annan brandcell, där isoleringen skall ansluta mot vägg från två håll. Om avståndet mellan väggarna är 1832 mm ändras X skalan i blocket till för att isoleringen skall täcka hela sträckan. Den cirkulära kanalen på vänster sida skall nu isoleras med 50 mm tjock och 500 mm lång isolering. Välj isolering T50/L500mm. Det första isoleringsblocket som skall placeras vid kanalen har insättningspunkten i nedre vänstra hörnet. Det passar bäst att sätta in den på nedre sidan av kanalen med riktning vänster. När isoleringsblocket är inplacerat kommer automatiskt motstående sidas isolering in. Detta block har insättningspunkten i övre vänstra hörnet. Den cirkulära kanalen på höger sida skall isoleras med 100 mm tjock och 500 mm lång isolering, samt 50 mm tjock 500 mm lång isolering enligt figuren. Börja med isolering T50/1000 mm och komplettera sedan med T50/500 mm närmast väggen. Isolering av ett cirkulärt stamsnitt: Välj Isol. Ø200 -> Ange önskad innerdiameter för isoleringen. (denna skall vara samma som kanalens C_size 315). Ange därefter kanalens YD yttre diameter. (YD = innerdiametern + dubbla isoleringstjockleken)

27 27 OBS! Om isoleringen skall vara 50 mm tjock blir YD = kanal dim. => 415 Markören söker nu en mittpunkt för en cirkel. Ställ markören på kanten av cirkeln och klicka med vänster musknapp. Den inre och den yttre avgränsningscirkeln ritas ut. Isoleringen ritas upp med AutoCAD s hatchfunktion, varför gränserna för snittmarkeringen (isoleringen) måste markeras: Klicka på den inre och den yttre cyanfärgade ringen. Därefter ritas snittmarkeringen ut och isoleringen är klar. Tips! Det kan vara svårt att markera den inre cirkeln då den har samma storlek som kanalen. Zooma in ordentligt när den inre cirkeln skall markeras. En annan variant är att rita upp isoleringen på en annan plats och sedan flytta den till rätt plats! Aktivera ikonmenyn för isolering. Den rektangulära kanalen på vänster och höger sida skall nu isoleras med 100 mm tjock och 1000 mm lång isolering. Välj isolering T100/L1000mm. För isolering av båda sidorna om väggen. Det första isoleringsblock som skall placeras vid kanalen har insättningspunkten i nedre vänstra hörnet och passar bäst att sättas i på nedre sidan av kanalen med riktning vänster. När denna är placerad kommer motstående sidas isolering automatiskt för inplacering på motstående sida. Detta block har insättningspunkten i övre vänstra hörnet. Isolering av ett rektangulärt stamsnitt: Välj Isol. T= 100 mm Ange önskad R_size (kanalbredd) 400 och därefter R_Height (kanalhöjd) 400. Isoleringens tjocklek 100 mm är redan vald. Isoleringen ritas upp utifrån den inre rektangelns nedre vänstra hörn. Den inre och den yttre avgränsningsrektangeln ritas ut. Nu skall gränserna för snittmarkeringen (isoleringen) markeras. Klicka på den inre och den yttre cyanfärgade rektangeln. Därefter ritas snittmarkeringen ut och isoleringen är klar. Tips! Det kan vara svårt att markera den inre rektangeln då den har samma storlek som kanalen. Zooma in ordentligt när den inre rektangeln skall markeras.

28 28 Ventilation arbetsexempel 4 DWG-fil: Ventilation-AE5.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom hur uppritning av 3D-aggregat fungerar. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Ventilation. Info! Information om 3D detaljerna. 3D detaljerna har två punkter som är viktiga; insättningspunkten som på bilden markeras med spetsen på pilen, och nodpunkten som markeras med ringen som är placerad i motstående sida av detaljen på samma höjd. Dessa två punkter kommer att hjälpa till för korrekt placering av delarna vid uppbyggnaden av ett helt aggregat.

29 När en detalj skall placeras på ritningen söker markören efter en nodpunkt för att låsa insättningspunkten mot rätt plats. Varje aggregatdetalj innehåller två extra lager; V-3D-Face och V-3D-Symb. I Lager V-3D-Face är en yta lagd för att underlätta visningen av ett aggregat. Den grå ytan är inställd för att inte skrivas ut. I Lager V-3D-symb ligger VVS-tecknet för symbolen. När det finns cirklar i symbolen blir dessa ovala när värdena för längd, bredd och höjd är olika. Om man vill så kan lagret frysas och ett eget tecken ritas in istället! 29 Klicka på knappen för ljuddämpare. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 600 enter variable name: Width Value: 700 enter variable name: Height Value: 600 height Klicka på knappen för spjäll. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 220 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för tomdel. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 300 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för värmebatteri vattenburet. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 350 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för tomdel. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 300 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde

30 30 Klicka på knappen för fläkt. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 700 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för diffusor. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 700 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för ljuddämpare. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 600 enter variable name: Width Value: 700 enter variable name: Height Value: 600 Aktivera Ribbonfliken View och klicka på knappen Viewport Configurations. Välj Three: Right för att dela in ritfönstret i tre områden. Markera ett fönster i taget och ställ vyerna enligt bilden. Återgå till en vy med valet Single Knappen Top återställer aktiv ritningsvy till planvy. Tips! Klicka runt lite i detta verktygsfält vy ändring, och lär er att använda det. Det är till stor hjälp när ett aggregat skall ritas upp samt om en A-ritning i 3D skall kontrolleras.

31 31 ARBETSMETOD I AUTOVVS LT RÖR. Rör arbetsexempel 1 DWG-fil: Ror-AE1.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom grundläggande funktioner som används vid uppritning av rör i 2D. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Rör. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen Linje över snitt synlig Aktivera rör ritning med Pline eller med Line. Klicka på knappen Tappvattensystem 1. Rita ett rör mellan punkt 1 och 2. Infoga en Ring i punkt 2. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen Linje bortom snitt synlig

32 32 Klicka på knappen tappvatten system 1. Rita ett rör mellan punkt 2 och 3. Rita ett rör mellan punkt 3 och 4. Rita ett rör mellan punkt 4, 5och 6. Avbryt uppritandet med enter tangenten. Aktivera funktionen Polar Tracking i Statusraden. Kontrollera att vinkelsteget 45 är aktivt.

33 33 Rör arbetsexempel 2 DWG-fil: Ror-AE3.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom sprinklerfunktionerna. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Rör. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen för röret Linje över snitt synlig Aktivera sprinklersystem 1. Rita ett rör från punkt 1 via 2 till 3. Rita ett rör från punkt 4 till 5. Rita ett rör från punkt 6 till 7. Infoga punkt för lägesändring/röranslutning i punkterna 4 och 6. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 8. Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 0. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 9. Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 270. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 10 Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 270. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 11. Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 270. Sätt in Avtappningsventil i punkt 12. Sätt in 2 st. horisontella väggsprinklers vid punkt 13.

34 34 Rör arbetsexempel 3 DWG-fil: Ror-AE4.dwg Exempelbeskrivning: I detta exempel inplaceras diverse rördetaljer. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. I detta exempel arbetar vi med två system; VS1 samt VS2. Då vi lättare skall kunna följa rören på skärmen och skilja dem åt, ger vi systemen egna färger. Aktivera Ribbonfliken Systeminställning. Sätt nya värden på systemen i Ribbonfliken Systeminställning. Värmesystem 1 VS1, Färg 210 Värmesystem 2 VS2, Färg 180 Aktivera Ribbonfliken Rör. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen för röret. Linje bortom snitt synlig Aktivera värmesystem 1 benämnt VS1-50. Rita ett rör från punkt 1 till 2. Aktivera funktionen Polar Tracking i Statusraden. Kontrollera att vinkelsteget 15 är aktivt.

35 35 Fortsätt att rita värmeröret till punkt 3 Fortsätt att rita värmeröret till punkt 4 Aktivera värmesystem 2 benämnt VS1-50. Rita ett rör från punkt 5,6,7 och sluta i punkt 8. Klicka på Tvåvägsventil. Placera ventilen på linjen. Klicka på pump. Placera pumpen på linjen. Klicka på Tvåvägsventil. Placera ventilen på linjen mellan punkt 2 och 3 och rotera den lika röret. Klicka på Tvåvägsventil. Placera ventilen på linjen. Klicka på dubbelpump. Placera pumpen på linjen.

36 36 Rör arbetsexempel 4 DWG-fil: Rör-AE5.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom hur rörisoleringen fungerar. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. I detta exempel arbetar vi med två system; VS1 samt VS2. Då vi lättare skall kunna följa rören på skärmen och skilja dem åt, ger vi systemen egna färger. Aktivera Ribbonfliken Systeminställning. Sätt nya värden på systemen i Ribbonfliken Systeminställning. Värmesystem 1 VS1, Färg 210 Värmesystem 2 VS2, Färg 180 Metod A - Linje bortom snitt dold Rita rör med metod A genom att klicka på höjdrepresentationen för röret. Aktivera Ribbonfliken Rör. Aktivera värmesystem 1 benämnt VS1-65. Rita ett rör från punkt 1 till 2. Aktivera värmesystem 2 benämnt VS2-65. Rita ett rör från punkt 3 till 4. Fäst Ring i sidan i punkt 2 och i punkt 4. (Funktionen finns i panelen Markeringar)

37 37 Aktivera ikonmenyn för isolering. Första delen av ikonmenyn är parametriskt skapade isoleringsdetaljer för cirkulära rörsnitt. Den andra delen är isoleringsdelar som block. Dessa är tänkta att placeras ut på var sin sida om ett rör. Välj alternativet Isol. DN Ange isoleringstjockleken 50 Markören söker en mittpunkt för en cirkel. Ställ markören på kanten av cirkeln och klicka med vänster musknapp. Den inre och den yttre avgränsningscirkeln ritas ut. Nu skall gränserna för snittmarkeringen (isoleringen) markeras. Klicka på den inre och den yttre ringen. Därefter ritas snittmarkeringen ut och isoleringen är klar. Aktivera ikonmenyn för isolering. Välj alternativet Isol. DN Ange isoleringstjockleken 100. och rita ut isoleringen enligt ovan.

38 38 ARBETSMETOD I AUTOVVS LT SCHEMA. Schema arbetsexempel 1 DWG-fil: Schema-AE1.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom grundläggande funktioner som används vid uppritning av rör i 2D. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:1 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Schema Ventilation. Rita in tilluftsdelarna av aggregatet: Rita in ett intagsgaller Rita in ett ON/OFF spjäll Rita in ett filter Rita in en ljuddämpare Rita in ett återvinningsbatteri Rita in ett värmebatteri Rita in ett kylbatteri Rita in en tomdel samt komplettera med fläktsymbolen Rita in en diffusor Rita in en ljuddämpare Rita in ett justerbartspjäll Rita in bägge tilluftsdonen

39 39 Rita ett schema i kanalsystem 1 med bredden för huvudkanal. Rita ett schema i kanalsystem 1 med bredden för avgreningskanal. Rita in frånluftsdelarna av aggregatet: Rita in ett intagsgaller Rita in ett ON/OFF spjäll Rita in en ljuddämpare Rita in kyldelen av återvinningsbatteri Rita in en tomdel samt komplettera med fläktsymbolen Rita in en ljuddämpare Rita in ett filter Rita in ett justerbart spjäll Rita in bägge frånluftsdonen Rita ett schema i kanalsystem 2 med bredden för huvudkanal. Rita ett schema i kanalsystem 2 med bredden för avgreningskanal.

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

Introduktion... i Digital Prototyping... iii

Introduktion... i Digital Prototyping... iii Innehåll Del 1 Introduktion... i Digital Prototyping... iii KAPITEL 1 Komma igång... 1 Lektion: Användargränssnittet i Autodesk Inventor... 1 Om olika miljöer... 2 Om projektfiler... 5 Inventors filtyper...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI

Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Liten användarhandledning för textbehandlaren Word Thomas Anderssén IT-instruktör / BI Formatering av text i Word A Innehållsförteckning Innehållsförteckning... A Begrepp...1 Rubriker...1 Formatering av

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB

Användarhandledning. NetDoc Mobile. Vitec Energy AB Användarhandledning NetDoc Mobile Vitec Energy AB Innehållsförteckning Referens 1 Generellt om NetDoc Mobile... 1 Programstart... 1 Rullgardinsmenyer... 3 Generellt om Rullgardinsmenyer... 3 Arkiv...

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Copéma Tips version 6

Copéma Tips version 6 Copéma Tips version 6 Innehåll Kort om tips 2 Huvudskärmbild 3 Info-delen i huvudskärmbilden 4 Folkets tips, odds mm 5 Komma igång 6 Gardera med procent 6 Begränsa rader 7 Konstruera systemet 8 Spara systemet

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KWordQuiz. Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll Peter Hedlund Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 6 1.1 Enkelt att använda..................................... 6 1.1.1 Övningslägen.................................... 6 1.1.2 Provlägen......................................

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång

En tjänst från. Byggnet Manual. En viktig pusselbit för framgång En tjänst från Byggnet Manual En viktig pusselbit för framgång Version Juni 2013 ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad

Läs mer

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel

Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson. Första hjälpen i. Excel Umeå universitet 2004-01-15 Tillämpad fysik och elektronik Åke Fransson Första hjälpen i Excel Kapitel Innehåll Sida 1 VERKTYGSFÄLT OCH KOMMANDON 4 2 ARBETSYTAN 7 2.1 Kalkylblad 2.2 Markera 2.3 Radhöjd

Läs mer

Medlem & Organisation

Medlem & Organisation STUDIEMATERIAL IT-KUNSKAPER I HJÖRDIS Medlem & Organisation EXCEL 2013 Grunder Äntligen är PRO:s nya medlemssystem redo för sjösättning. PRO har alltid haft ambitionen att ligga i framkant såväl när det

Läs mer

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor

REDAKTÖRSMANUAL. Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor REDAKTÖRSMANUAL Användarhandbok Redigering av brf-hemsidor Version 1.0 2015-01-08 2 (37) Innehållsförteckning Redaktörsmanual... 1 1. Inledning... 5 1.1 Begreppsförklaring... 5 1.2 Sidtyper... 6 1.2.1

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5.

BERNINA Broderisoftware Version 5.0. i texten nedan kallat BBS. BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Snabbguide. v5. BERNINA Broderisoftware Version 5.0 i texten nedan kallat BBS BERNINA EditorLite BERNINA EditorPlus BERNINA DesignerPlus Snabbguide 1 Innehåll Kapitel 1 Introduktion BERNINA Broderisoftware - programnivåer

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer