AutoVVS LT Manual AutoVVS LT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014"

Transkript

1 1 AutoVVS LT 2014

2 2 Manual AutoVVS LT 2014 För AutoCAD LT 2014

3 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 AutoVVS LT Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik AutoVVS LT... 5 Ribbonflik Systeminställning... 6 Ribbonflik Ritningsstart... 7 Ribbonflik - Text... 8 Ribbonflik Rör... 9 Ribbonflik Ventilation Ribbonflik Schema Rör Ribbonflik Schema Ventilation STÄLLA IN VÄRDEN I SYSTEMET Systemvariabler, förklaring av variabler ARBETSMETOD I AUTOVVS LT VENTILATION ARBETSMETOD I AUTOVVS LT RÖR ARBETSMETOD I AUTOVVS LT SCHEMA

4 4 Förord Copyright 2013 NTI CADcenter All form av kopiering, hel eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt den 30 december 1960 förbjudet utan NTI CADcenter AB s medgivande. Varje licens gäller endast för en dator. Då programmet installeras, auktoriseras licensen och knyts till den aktuella AutoCAD licensen. Detta innebär att det inte går att installera applikationen på någon annan AutoCAD licens. NTI CADcenter AB förbehåller sig rätten att ändra och förbättra programmet. Ansvarsfrihet: Användaren förutsätts ha erforderliga kunskaper inom VVS-området, att korrekta indata anges samt att en korrekt utvärdering av resultatet sker. NTI CADcenter AB avsäger sig allt ansvar för beräkningsresultatet. Vi ger inga garantier, varken direkta eller indirekta med hänseende till detta program. Vi garanterar inte dess kvalité, prestanda eller dess användningsområden. NTI CADcenter AB är på inga villkor ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga eller därav följande skador som uppkommit p.g.a. någon defekt i programmet. Detta gäller även om vi blivit meddelade om möjligheterna till sådan skada.

5 5 Användargränssnittet AutoVVS LT 2014 AutoVVS LT 2014 består av åtta flikar i Ribbon. Ribbonflikarna (Tabs) som hör ihop med AutoVVS LT är AutoVVS LT, Systeminställning, Ritningsstart, Text, Rör, Ventilation, Schema Rör och Schema Ventilation. Beskrivning av modulens innehåll Ribbonflik AutoVVS LT Om AutoVVS LT Rapporterar versionsnummer för AutoVVS LT på kommandoraden. AutoVVS LT Manual Länk till manual och arbetsexempel i webläsare AutoVVS LT Variabler Inställning av AutoVVS LT grundinställningar till fabriksvärden. Efter grundinställning kan önskade värden för lager- och systeminställningar göras enligt nedan. Aktivera lagerstandarder I Ribbonfliken AutoVVS LT aktiveras önskad lagerstandard. Inställningarna gäller för samtliga applikationer. Valbara lagersystem: 2 varianter av Bygghandling 90; (ensam VVS-projektör eller separata V + VS-projektörer), Point VVS Svensk, Norsk och Dansk. Bygghandling 90 variant 1 är förvald. Vald lagerstruktur kommer att sparas i minnet till dess ett nytt val görs. Detta gäller även om nya ritningar påbörjas.

6 6 Linjetypsinställning Med ändrad lagerstandard ändras även linjestrukturen. De olika lagerstandarderna kommer från olika leverantörer och har sina definierade linjemönster. Varje enskild linjetyp kan bytas ut genom att klicka på raden och ange ett nytt linjetypsnamn på kommandoraden. OBS! Linjetypen som är namngiven här måste finnas på den ritning som är aktiv. Fördefinierade linjetypsnamn laddas med programmet vid ritningsstart. Ändras någon linjetyp i denna lista måste den laddas manuellt i ritningen. Ribbonflik Systeminställning Kanal- och rörinställningar Systeminställning för Avlopp, Tappvatten, Sprinkler, Gas och tryckluft, Kyla, Värme, Ventilation och Signalledning. Välj önskat system och skriv in systemnamn Enter variable name: SysName511 Value <S1>: Välj färg och linjetyp i knappmenyerna under systemvalet. Lagrets färg Enter variable name: LayCol511 Value <YELLOW>: Systemets färg Enter variable name: SysCol511 Value <BYLAYER>: Lagrets linjetyp Enter variable name: LayLT511 Value <Continuous>: Systemets linjetyp Enter variable name: SysLT511 Value <BYLAYER>: Systeminställning för Ventilation: OBS! Kanalfärg skall vara BYLAYER. Önskad färg på kanaler anges som LayCol, dvs. lagrets färg.

7 7 Ribbonflik Ritningsstart Symbolskala OBS! Symbolskala måste sättas i varje fil innan man börjar rita med AutoVVS! Ritram för layoutfliken Öppna Ritningsstart och aktivera utskriftsskalan. Dvs. den skala som linjer och textning skall förhålla sig till när modellen skall skrivas ut på ett pappersark. Tips! En 1:50 ritning ska i vissa fall skrivas ut i halvskala. Då är texthöjden 3,5 mm i skala 1:50 även läsbart i skala 1:100 som då är 1,75 mm hög. Välj 1:1, 1:2, osv. till 1:400 eller ange valfri skalfaktor genom att klicka på 1:? Annotation Scale ställs automatiskt till samma värde som symbol- och linjetypsskala. Vid valfri skala kommer inte Annotation Scale att följa skalfaktorn. Sätt in ritram i ny layoutflik. Ange namn för layoutfliken. Komplettera med ritningshuvud, handlingsstatus skalstockar och revideringstexter. Rensa defaultlayouter, dvs layouter med namnet Layout1 och Layout2 Ritram för modellfliken Sätt in ritram i modellfliken Komplettera med ritningshuvud, handlingsstatus skalstockar och revideringstexter. Då man väljer en ritram för modellfliken, kommer den att skalas upp i förhållande till den valda symbolskalan.

8 8 Ribbonflik - Text Textinställningar Återställ standardfärger för text eller ställ in önskad färg för olika texthöjder samt för hänvisningslinje Färgen väljs med med AutoCAD färgnummer: 1=röd, 2=gul, 3=grön, 4=cyan, 5=blå, 6=magenta, 7=vit/svart osv. Välj en av de fördefinierade textstilarna, eller skapa en egen inställning. Val för textning: Stan = Textstilen Txt med fonten Txt Iso1 = Textstilen Isocp med fonten Isocp Iso2 = Textstilen Isocp2 med fonten Isocp2 Rom = Textstilen Roman med fonten Romand Textstil öppnar dialogen för definition av textstilar Välj texthöjd. (Inställning med färgjustering för tjocklek). Texta i lager lika det objekt du väljer Texta i lager enligt valt rörsystem Modify / Redigera I Textfliken finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

9 9 Ribbonflik Rör Rita rör i AutoVVS LT Välj om rör ska ritas med linje eller polylinje Välj linjetyp beroende på förläggning. Till exempel ett rör vid tak (linje över snitt synlig) får en prickstreckad linje 3. Rita rör i önskat system: tappvatten, avlopp, sprinkler, gas- och tryckluft, kyla eller värme Välj dimension och sätt in rördetaljer (ventiler, pumpar mm) med storlek anpassad efter dimension, eller välj rördetaljer, markeringar osv. Innehåll i Rör Rördetaljer Pump, Dubbelpump, 2-vägs ventiler, 3-vägs avstängningsventil, Backventil, Magnetventil, Säkerhetsventil, Reduceringsventil. Filter, Ångfälla, Kondensavledare Flödesmätare, Flödesriktningspil, Golvbrunnar, Vattenlås, Radiator, Expansionstank, Renslucka, Rörfixering, Rörpropp, Rörfläns, Avtappningsventil, Avluftare, Termometer, Manometer, Badkar bidéer tvättställ WC, Generella styrenheter Markeringar Ringar och punkter i storlek enligt SS Ringar och punkter med dimension Rörisolering

10 10 Undercentral Värmepannor, Värmepump, Värmeväxlare, Expansionskärl, Varmvattenberedare, Elskåp. Sprinkler Ring, Punkt, olika Sprinklerhuvud, Avtappningsventil, Avluftare Styr & Regler Signalledningar, Givare, Termometer, Manuell inställning, Ställdon mm Modify / Redigera I Rörfliken finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

11 11 Ribbonflik Ventilation Välj ritsätt för kanaler. Detta påverkar vilken linjetyp som används. Det aktiverade valet visas på knapparna. Välj kanalsystem. Ritvinkeljustering och inställning för storlek på Pickbox. Välj diameter och system för cirkulära kanaler. Eller välj bredd och system för rektangulära kanaler. Här finns också markeringar för cirkulära och rektangulära kanalsnitt. Rita cirkulära böjar, detaljer och markeringar för upp- och nedgångar. Välj dimensionsförändringar för förminskning eller förstoring. Rita rektangulära böjar, detaljer och markeringar för upp- och nedgångar. Rita ventilationsdon och aggregatdelar Använd Systemuppritning för att snabbt rita upp enkla kanallinjer med bredd enligt vald dimension. Välj cirkulär dimension på samma sätt som vid övrigt kanalritande. (se Dimension och System ovan) Flödesriktningspil anpassad till gällande kanalbredd. Flödessymbol för Till/Frånluftsdon. Flödesriktningspil för överluft

12 12 Innehåll i Ventilation Till-, Från- och överluftsdon Tilluftsdon tak, vägg, lågimpuls och direkt på kanal Frånluftsdon tak, vägg, kontrollventil och direkt på kanal, Överluftsdon Cirkulära detaljer T-kors, X-kors, Avgreningar, Ändlock Ange dimension på kommandoraden. För T-Kors och X-kors anges genomloppsdimensionen (C_Size) och Anslutningsdimensionen (Brand_Size) Cirkulära spjäll och Ljuddämpare Spjäll och ljuddämpare för insättning i kanal. Ange dimension på kommandoraden. Rektangulära spjäll och Ljuddämpare Spjäll och ljuddämpare för insättning i kanal. Ange dimension på kommandoraden. Isolering Kanalisolering Aggregatdelar Spjälldel, Blandningsspjäll, Filterdel, Ljuddämpare (rak och vinklad uppåt), Tomdelar, Värmebatterier, Kylbatterier, Återvinningsbatterier, Befuktning, Diffusor, Fläkt (rakt och vinklat utlopp), Värmeväxlare, Cirkulära och Rektangulära fläktar, värmare i plan och sidvy Modify / Redigera I Ventilationfliken finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

13 Ribbonflik Schema Rör Linjebredd för rör: Ange vilken linjebredd som ska användas för rör. Välj systemtyp och systemnummer för Tappvatten, Avlopp, Gas / Tryckluft eller Värme. De olika kylsystemen 1-5 har sex undersystem med linjetyper för rörtyper. 13 Värmeväxlare, värme- och kylbatterier Styr & Regler Välj system för signalledning och rita kopplingspunkter Elutrustning Omkopplare, Brytare, Transformator DUC mm Isometrisk ritning ON/OFF Isometrisk ritning, ISO Toggle (F5). Rita från befintlig ledning. OBS! Kombinera dessa funktioner med Ortho-inställningen i Statusraden längst ner i programfönstret. Innehåll i Schema Rör Rördetaljer Punkt, Pump, Dubbelpump, 2-vägs ventiler, 3-vägs avstängningsventil, Backventil, Magnetventil, Säkerhetsventil, Reduceringsventil. Filter, Ångfälla, Kondensavledare Övriga rördetaljer Flödesmätare, Flödesriktningspil, Golvbrunn, Vattenlås, Radiator, Expansionstank, Renslucka, Rörfixering, Rörpropp, Rörfläns, Avtappningsventil, Blandare, Dusch, Avluftare, Brandposter, Generella styrenheter

14 14 Kyldetaljer (dynamiska block) Stängventiler, Backventiler, Reglerventiler, Säkerhetsventiler, Ställdon med ventiler, Ställdon, Rörledningstillbehör, Behållare och cisterner, Behållare med inv. utrustning, Hjälpmedel för värmning eller kylning, Värmeväxlare, Filter, Avskiljare, Omrörare, Vätskepumpar, Kompressorer fläktar, Lyftning transportering, Vägning, Anordning för spridare, Motorer, Maskiner, Drivkraft. De detaljer som är i form av dynamiska block sätts in i sin grundform och byts sedan till den typ som önskas. T.ex kan en generell ventil med ställdon bytas till en Strömlöst stängd genom att man markerar symbolen och klickar på den blå pilen som visas alldeles i närheten. Välj typ i listan. Styr & Regler Givare, Givare med intern mätpunkt, Givare med intern mätpunkt samt styrfunktion, Givare med extern mätpunkt, Utomhusgivare, Kapillärgivare, Differensgivare, Termometer, Manuell inställning, Ställdon, Ställdon - stannar., Ställdon - stänger, Ställdon - öppnar, Ställdon - kolv, Ställdon - fjäderbelastad, Ställdon viktbelastad Isometriska rördetaljer Ventiler Pumpar, Rördetaljer, Styr Regler, Övrig utrustning, Inredning i planvy. För vissa detaljer, tänds tillfälligt ett verktygsfält med vinkelangivelser. Välj insättningsvinkel och montera symbolen. Modify / Redigera I Schema Rör finns dessutom AutoCAD panel för redigering, Modify. Denna kan enkelt tändas / släckas genom högerklick på ribbon, då man kan välja Show Panels och välja vilka delar som ska visas.

15 Ribbonflik Schema Ventilation Linjebredd för kanaler: Ange den linjebredd som ska användas för huvudkanal, avgreningskanal och linjekanal. Välj systemnummer och typ av kanal (huvud-, avgrenings-, eller linjekanal), eller rita kanal från befintlig. 15 Flödesschema: Undercentraler Innehåller ett antal flödesscheman för shuntgrupper, fjärrvärmesystem, pannsystem mm Ventilation Innehåller ett antal flödesscheman för olika aggregat och fläktar med värmeväxlare, värme- och kylbatterier Styr & Regler Välj system för signalledning och rita kopplingspunkter Elutrustning Omkopplare, Brytare, Transformator DUC mm Innehåll i Schema Ventilation Kvadratisk kanaldetalj / Rektangulär kanaldetalj Kvadratiska resp. rektangulära symboler för ventilation Galler, ON/OFF spjäll, Justerbart spjäll, Brandspjäll, Ledskenor, Filter, Fläkt, Ljuddämpare, Diffusor, Tom del, Luftbefuktare, Luftavfuktare, Värmebatteri vattenburen, Värmebatteri EL, Kylbatteri vattenburen, Kylbatteri direktexpansion, Värmeväxlare roterande, Värmeväxlare enkel Övriga ventilationsdetaljer Tilluftsdon: Flödespil, Fyrkantstakspridare, Rund takspridare, Spridare sektion, Frånluftsdon: Flödespil, Fyrkantigt frånluftsdon, Runt frånluftsdon, Frånluftsdon sektion

16 STÄLLA IN VÄRDEN I SYSTEMET AutoVVS LT 2014 har en kraftfull lageruppbyggnadsmöjlighet. Varje system har egna variabler som byggs upp med lagrets namn, färg och linjestruktur samt att linjen som representerar ett rör kan ha en egen färg och linjestruktur. Denna uppbyggnad skapas när man klickar på att rita någon rör/kanal. Det finns två sätt att justera applikationens inställningar. Dessa redovisas här nedan. Systeminställning via Ribbon är den metod som kan användas om en eller två justeringar skall göras. Inställningar direkt i script är den metod som skall användas när mer genomgripande justeringar skall göras, och på flera datorer. Systemförändringar Att ändra i systemen för att anpassa systemnamnen och utseenden i form och färg är enkelt. Först skall vi förklara hur de hänger ihop. Lagernamn skapas som en kombination av systemets baslager och systemnamnet. Basbenämningen t.ex. V som är tappvattenledningens baslager. Systemets namn t.ex. Tappvattensystem 1 Namn: KV1 Dessa två variabler kommer att kombineras för att skapa systemets lager V KV1 Systeminställningar med hjälp av Ribbon Systeminställningar med hjälp av Ribbon görs på det sätt som beskrivits tidigare i manualen. (Kommandosekvensen visas nedan.) Fem frågor om systemet kommer att ställas på kommandoraden. 1. System namn Command: setenv Enter variable name: SysName525 Value <V525>: Skriv in KV5 och tyck enter. 2. Lagerfärg Command: setenv Enter variable name: LayCol525 Value <GREEN>: Klicka på eller skriv in 6 och tryck enter. 3. Rörets färg Command: setenv Enter variable name: SysCol525 Value <BYLAYER>: Klicka på eller skriv in 5 och tryck enter. 4. Lager linjetyp Command: setenv Enter variable name: LayLT525 Value <Continuous>: Klicka på eller skriv in HD-ACV-2 och tryck enter. 16

17 17 5. Rörets linjetyp Command: setenv Enter variable name: SysLT525 Value <BYLAYER>: Behåll detta värde genom att trycka enter. Systemförändringar direkt i scriptfilerna. Öppna utforskaren och gå till mappen där AutoVVS LT 2014 är installerad. Sök efter filer med ändelsen scr (*.scr) Grundinställning sätts vid installation Iso bygger på standarden med samma namn. Den tillämpas i Bygghandling 90 och vänder sig till projektörer som hanterar både ventilation och rör i samma projekt.scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Iso bygger på standarden med samma namn. Den tillämpas i Bygghandling 90 och vänder sig till projektörer som hanterar endast rör i ett projekt. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Point 045 s struktur kommer från IBB som är Danmarks likhet till Svensk Standard. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Point 046 s struktur kommer från Point 3.0 nivån. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. Point 047 s struktur kommer från NO som är Norges likhet till Svensk Standard. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna. CADvent13567 bygger på standarden med samma namn. Den tillämpas i Bygghandling 90 och vänder sig till projektörer som hanterar endas rör i ett projekt. Skillnaden med Iso är att linjestrukturen som används för att rita kanaler och rör på olika höjder kommer från Lindabs CADvent. Scriptet ställer in lageradresseringen samt namnet på linjestrukturerna.

18 18 iso scr iso scr Point-045.scr Point-046.scr Point-047.scr CADvent scr 5103 V W V52--Y V V V V W V532TYF 5203 V V V V W V532TYF 5121 V V V V W V532TYF 5221 V V V V W V532TYF 5123 V V V V W V523TL V V V V W V581-AYF V V V V W V532TYF V V V Kolumnerna visar utdrag från respektive script. Radsekvensen är tre rader per variabel. Rad 1 står setenv: Det är Autocad s kommando för att lagra information i registret. Rad 2 står ett namn: Det är denna variabel som man kallar på från menyn och det är värdet (rad 3) som variabeln som skickas tillbaka till menyn. Rad 3 Är värdet som varierar beroende på vilken lagerstruktur som är aktiverad. Grundinställning sätts vid installation.

19 Systemvariabler, förklaring av variabler Detta stycke vänder sig främst till CAD ansvarig på ett företag. Ett script är lätt att använda när program skall likställas i en projektgrupp. Innan ett arbete med förändring startas ta en kopia av filen och spara den på ett säkert ställe. Varje system har egna variabler som bär värdet för att bygga upp lagret, linjefärgen och linjestrukturen. Nedan visas upplägget för variablerna. Systemnamn Rörfärg Lagerfärg Rörlinjetyp Lagrets linjetyp Tappvattensystem 1 SysName521 SysCol521 LayCol521 LayLT521 LayLT521 Avloppsystem 1 SysName511 SysCol511 LayCol511 LayLT511 LayLT511 Sprinklersystem 1 SysName531 SysCol531 LayCol531 LayLT531 LayLT531 Gas/tryckluftssystem 1 SysName541 SysCol541 LayCol541 LayLT541 LayLT541 Kylsystem 1 SysName551 SysCol551 LayCol551 LayLT551 LayLT551 Värmesystem 1 SysName561 SysCol561 LayCol561 LayLT561 LayLT561 Ventilationsystem 1 SysName571 SysCol571 LayCol571 LayLT571 LayLT Med ovanstående struktur kan vi härleda fram variablerna för t.ex. Sprinkler 4. Systemnamn Rörfärg Lagerfärg Rörlinjetyp Lagretslinjetyp Sprinkler 4 SysName544 SysCol544 LayCol544 LayLT544 LayLT544

20 20 ARBETSMETOD I AUTOVVS LT VENTILATION. Ventilation arbetsexempel 1 DWG-fil: Ventilation-AE1.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom grundläggande handhavanden för att rita kanaler, aktivera kanaldimensioner, samt att infoga kanaldetaljer såsom böjar, dimensionsförändringar, spjäll, rensluckor och don. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala.

21 21 Rita kanal genom att klicka på höjdrepresentationen för kanalen. Aktivera kanalsystem 1. Om så önskas, sätt det värde på Pickbox som ska gälla i fortsättningen. Sätt gällande kanaldimension till 315 och välj Cirkulär Kanal Tips! Om denna kanalsträcka skall ha en viss längd, skriv då t.ex på kommandoraden, visa riktningen för kanalen med markören och tryck enter. Hämta en kanalböj 90 höger. Ange insättningspunkten i ändpunkten på kanalens centrumlinje. Rita en kanal från punkt 3 4. Hämta en kanalböj 45 vänster. Ange insättningspunkten i ändpunkten på kanalens centrumlinje. Kontrollera att vinkelsteget 45 är aktivt. Aktivera funktionen Polar Tracking i Statusraden. Rita en kanal från punkt 4 (efter böjen) 5. Hämta en dimensionsförändring Sätt in den i punkt 5. Tack vare insättningen av denna dimändring ändras nu även gällande kanaldimension till detaljens slutdimension, i detta fall dimension 200. Rita en kanal från punkt 6 7.

22 22 Hämta tilluftsdon och välj ø x500 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 7. Rita en kanal från punkt Hämta ett T-stycke ur Cirk. Detaljer. Ange huvuddim C_size 315 och avgrening Brand_size 160. Placera in T-stycket i punkt 8. Sätt gällande kanaldimension till 160 Hämta tilluftsdon ø160 ø400 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 10. Rita in ett avstick i dim 200, genom att ange detta på kommandoraden. Sätt gällande kanaldimension till 200 Rita en kanal från punkt Hämta tilluftsdon ø x500 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 13. Sätt in ett 315 spjäll i punkt 14 Sätt in ett 160 spjäll i punkt 16

23 23 Ventilation arbetsexempel 2 DWG-fil: Ventilation-AE2.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom uppritning av kanaler i flera system, tilluft och frånluft med olika färger. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. I detta exempel arbetar vi med två system; till- och frånluft. Vi bestämmer att system 1 är tilluft och system 2 är frånluft. När system 1 är aktivt kommer samtliga kanaldetaljer att placeras på lager som är knutna till detta system. Då vi lättare skall kunna följa kanaler på skärmen och skilja dem åt, ger vi systemen egna färger. Tilluft får färg 150 och frånluft färg 210. Detaljerna i kanalsystemet ligger på flera lager. Sätt nya värden på systemen Sys1 Tilluft, 150, Sys 2 Frånluft, 210

24 24 Rita kanal genom att klicka på höjdrepresentationen för kanalen. Aktivera kanalsystem 1. Om så önskas, sätt det värde på Pickbox som ska gälla i fortsättningen. Sätt gällande kanaldimension till 315 och välj Cirkulär Kanal Rita en kanal från punkt 1 2 Sätt gällande kanalbredd till 400 Rita en rektangulär kanal från punkt 3 4. Systemet blir detsamma som senast valdes för den cirkulära kanalen. Hämta ett T-stycke ange huvuddim C_size 315 och avgrening Brand_size 200. Placera in T-stycket i punkt 5. Sätt gällande kanaldimension till 200 Hämta en cirkulär kanalböj upp 45 från stam. Placera i punkt 6. Rita en kanal från punkt 7 8. Hämta en cirkulär kanalböj ned 45 från kanal. Placera i punkt 8. Hämta en cirkulär kanalböj ned 45 från stam. Placera i punkt 9. Rita en kanal från punkt Hämta tilluftsdon ø x500 ur ikonmenyn. Dubbelklicka på ikonbilden eller markera i texten och tryck OK. Fäst donet i punkt 11. Placera höjdförändringsmarkeringarna i punkt 7 och 8. Välj cirkulär avgrening från rektangulär kanal Ange dim 200 på kommandoraden. Placera in avgreningen i punkt 12. Rita en kanal, dim. 200 från punkt Fäst ett ändlock på kanalslutet.

25 25 Ventilation arbetsexempel 3 DWG-fil: Ventilation-AE4.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom uppritning av isolering till plana kanaler och stammar. Isolering är ett arbetsmoment som kan behöva en utförlig beskrivning. Funktionen måste utföras i en viss ordningsföljd. Korrekt sätt är utförligt beskrivet nedan: Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Använd AutoCAD kommandot Line eller Dline för att rita upp ett väggelement med bredd 100 mm enligt figuren. Aktivera Ribbonfliken Ventilation Sätt gällande kanaldimension till 315 Rita kanal med metod A. Genom att klicka på höjdrepresentationen för kanalen. Rita en dim. 315 kanal från punkt 1 2. Hämta en cirkulär kanalböj upp 90 från kanal. Placera i punkt 2.

26 26 Sätt gällande rektangulär kanaldimension till 400 Rita en dim. 400 kanal från punkt 3 4. Hämta en rektangulär kanalböj upp 90 från stam. Placera i punkt 4. Ange kanalhöjd 400 på kommandoraden. Aktivera ikonmenyn för isolering. Första delen av ikonmenyn är parametriskt skapade isoleringsdetaljer för cirkulära och rektangulära kanalsnitt. Den andra delen är isoleringsbitar som block. Dessa är tänkta att placeras ut på varsin sida av en kanal. Tips! Isoleringen som skall placeras ut på varsin sida av en kanal är block med längden 500 mm eller 1000 mm. För att passa övriga längder kan blocken skalas om med hjälp av Egenskaps knappen Detta kan vara bra vid t ex dragning av en kanal genom annan brandcell, där isoleringen skall ansluta mot vägg från två håll. Om avståndet mellan väggarna är 1832 mm ändras X skalan i blocket till för att isoleringen skall täcka hela sträckan. Den cirkulära kanalen på vänster sida skall nu isoleras med 50 mm tjock och 500 mm lång isolering. Välj isolering T50/L500mm. Det första isoleringsblocket som skall placeras vid kanalen har insättningspunkten i nedre vänstra hörnet. Det passar bäst att sätta in den på nedre sidan av kanalen med riktning vänster. När isoleringsblocket är inplacerat kommer automatiskt motstående sidas isolering in. Detta block har insättningspunkten i övre vänstra hörnet. Den cirkulära kanalen på höger sida skall isoleras med 100 mm tjock och 500 mm lång isolering, samt 50 mm tjock 500 mm lång isolering enligt figuren. Börja med isolering T50/1000 mm och komplettera sedan med T50/500 mm närmast väggen. Isolering av ett cirkulärt stamsnitt: Välj Isol. Ø200 -> Ange önskad innerdiameter för isoleringen. (denna skall vara samma som kanalens C_size 315). Ange därefter kanalens YD yttre diameter. (YD = innerdiametern + dubbla isoleringstjockleken)

27 27 OBS! Om isoleringen skall vara 50 mm tjock blir YD = kanal dim. => 415 Markören söker nu en mittpunkt för en cirkel. Ställ markören på kanten av cirkeln och klicka med vänster musknapp. Den inre och den yttre avgränsningscirkeln ritas ut. Isoleringen ritas upp med AutoCAD s hatchfunktion, varför gränserna för snittmarkeringen (isoleringen) måste markeras: Klicka på den inre och den yttre cyanfärgade ringen. Därefter ritas snittmarkeringen ut och isoleringen är klar. Tips! Det kan vara svårt att markera den inre cirkeln då den har samma storlek som kanalen. Zooma in ordentligt när den inre cirkeln skall markeras. En annan variant är att rita upp isoleringen på en annan plats och sedan flytta den till rätt plats! Aktivera ikonmenyn för isolering. Den rektangulära kanalen på vänster och höger sida skall nu isoleras med 100 mm tjock och 1000 mm lång isolering. Välj isolering T100/L1000mm. För isolering av båda sidorna om väggen. Det första isoleringsblock som skall placeras vid kanalen har insättningspunkten i nedre vänstra hörnet och passar bäst att sättas i på nedre sidan av kanalen med riktning vänster. När denna är placerad kommer motstående sidas isolering automatiskt för inplacering på motstående sida. Detta block har insättningspunkten i övre vänstra hörnet. Isolering av ett rektangulärt stamsnitt: Välj Isol. T= 100 mm Ange önskad R_size (kanalbredd) 400 och därefter R_Height (kanalhöjd) 400. Isoleringens tjocklek 100 mm är redan vald. Isoleringen ritas upp utifrån den inre rektangelns nedre vänstra hörn. Den inre och den yttre avgränsningsrektangeln ritas ut. Nu skall gränserna för snittmarkeringen (isoleringen) markeras. Klicka på den inre och den yttre cyanfärgade rektangeln. Därefter ritas snittmarkeringen ut och isoleringen är klar. Tips! Det kan vara svårt att markera den inre rektangeln då den har samma storlek som kanalen. Zooma in ordentligt när den inre rektangeln skall markeras.

28 28 Ventilation arbetsexempel 4 DWG-fil: Ventilation-AE5.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom hur uppritning av 3D-aggregat fungerar. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Ventilation. Info! Information om 3D detaljerna. 3D detaljerna har två punkter som är viktiga; insättningspunkten som på bilden markeras med spetsen på pilen, och nodpunkten som markeras med ringen som är placerad i motstående sida av detaljen på samma höjd. Dessa två punkter kommer att hjälpa till för korrekt placering av delarna vid uppbyggnaden av ett helt aggregat.

29 När en detalj skall placeras på ritningen söker markören efter en nodpunkt för att låsa insättningspunkten mot rätt plats. Varje aggregatdetalj innehåller två extra lager; V-3D-Face och V-3D-Symb. I Lager V-3D-Face är en yta lagd för att underlätta visningen av ett aggregat. Den grå ytan är inställd för att inte skrivas ut. I Lager V-3D-symb ligger VVS-tecknet för symbolen. När det finns cirklar i symbolen blir dessa ovala när värdena för längd, bredd och höjd är olika. Om man vill så kan lagret frysas och ett eget tecken ritas in istället! 29 Klicka på knappen för ljuddämpare. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 600 enter variable name: Width Value: 700 enter variable name: Height Value: 600 height Klicka på knappen för spjäll. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 220 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för tomdel. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 300 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för värmebatteri vattenburet. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 350 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för tomdel. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 300 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde

30 30 Klicka på knappen för fläkt. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 700 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för diffusor. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 700 enter variable name: Width Value: 700 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde enter variable name: Height Value: 600 eller tryck <enter> för att bekräfta angivet värde Klicka på knappen för ljuddämpare. Fyll i värden på kommandoraden enter variable name: Length Value: 600 enter variable name: Width Value: 700 enter variable name: Height Value: 600 Aktivera Ribbonfliken View och klicka på knappen Viewport Configurations. Välj Three: Right för att dela in ritfönstret i tre områden. Markera ett fönster i taget och ställ vyerna enligt bilden. Återgå till en vy med valet Single Knappen Top återställer aktiv ritningsvy till planvy. Tips! Klicka runt lite i detta verktygsfält vy ändring, och lär er att använda det. Det är till stor hjälp när ett aggregat skall ritas upp samt om en A-ritning i 3D skall kontrolleras.

31 31 ARBETSMETOD I AUTOVVS LT RÖR. Rör arbetsexempel 1 DWG-fil: Ror-AE1.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom grundläggande funktioner som används vid uppritning av rör i 2D. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Rör. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen Linje över snitt synlig Aktivera rör ritning med Pline eller med Line. Klicka på knappen Tappvattensystem 1. Rita ett rör mellan punkt 1 och 2. Infoga en Ring i punkt 2. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen Linje bortom snitt synlig

32 32 Klicka på knappen tappvatten system 1. Rita ett rör mellan punkt 2 och 3. Rita ett rör mellan punkt 3 och 4. Rita ett rör mellan punkt 4, 5och 6. Avbryt uppritandet med enter tangenten. Aktivera funktionen Polar Tracking i Statusraden. Kontrollera att vinkelsteget 45 är aktivt.

33 33 Rör arbetsexempel 2 DWG-fil: Ror-AE3.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom sprinklerfunktionerna. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Rör. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen för röret Linje över snitt synlig Aktivera sprinklersystem 1. Rita ett rör från punkt 1 via 2 till 3. Rita ett rör från punkt 4 till 5. Rita ett rör från punkt 6 till 7. Infoga punkt för lägesändring/röranslutning i punkterna 4 och 6. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 8. Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 0. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 9. Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 270. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 10 Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 270. Sätt in Sprinklerhuvud rakt nedåt i punkt 11. Placera in sprinklern på röret och ange insättningsriktning 270. Sätt in Avtappningsventil i punkt 12. Sätt in 2 st. horisontella väggsprinklers vid punkt 13.

34 34 Rör arbetsexempel 3 DWG-fil: Ror-AE4.dwg Exempelbeskrivning: I detta exempel inplaceras diverse rördetaljer. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. I detta exempel arbetar vi med två system; VS1 samt VS2. Då vi lättare skall kunna följa rören på skärmen och skilja dem åt, ger vi systemen egna färger. Aktivera Ribbonfliken Systeminställning. Sätt nya värden på systemen i Ribbonfliken Systeminställning. Värmesystem 1 VS1, Färg 210 Värmesystem 2 VS2, Färg 180 Aktivera Ribbonfliken Rör. Rita rör genom att klicka på höjdrepresentationen för röret. Linje bortom snitt synlig Aktivera värmesystem 1 benämnt VS1-50. Rita ett rör från punkt 1 till 2. Aktivera funktionen Polar Tracking i Statusraden. Kontrollera att vinkelsteget 15 är aktivt.

35 35 Fortsätt att rita värmeröret till punkt 3 Fortsätt att rita värmeröret till punkt 4 Aktivera värmesystem 2 benämnt VS1-50. Rita ett rör från punkt 5,6,7 och sluta i punkt 8. Klicka på Tvåvägsventil. Placera ventilen på linjen. Klicka på pump. Placera pumpen på linjen. Klicka på Tvåvägsventil. Placera ventilen på linjen mellan punkt 2 och 3 och rotera den lika röret. Klicka på Tvåvägsventil. Placera ventilen på linjen. Klicka på dubbelpump. Placera pumpen på linjen.

36 36 Rör arbetsexempel 4 DWG-fil: Rör-AE5.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom hur rörisoleringen fungerar. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:50 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. I detta exempel arbetar vi med två system; VS1 samt VS2. Då vi lättare skall kunna följa rören på skärmen och skilja dem åt, ger vi systemen egna färger. Aktivera Ribbonfliken Systeminställning. Sätt nya värden på systemen i Ribbonfliken Systeminställning. Värmesystem 1 VS1, Färg 210 Värmesystem 2 VS2, Färg 180 Metod A - Linje bortom snitt dold Rita rör med metod A genom att klicka på höjdrepresentationen för röret. Aktivera Ribbonfliken Rör. Aktivera värmesystem 1 benämnt VS1-65. Rita ett rör från punkt 1 till 2. Aktivera värmesystem 2 benämnt VS2-65. Rita ett rör från punkt 3 till 4. Fäst Ring i sidan i punkt 2 och i punkt 4. (Funktionen finns i panelen Markeringar)

37 37 Aktivera ikonmenyn för isolering. Första delen av ikonmenyn är parametriskt skapade isoleringsdetaljer för cirkulära rörsnitt. Den andra delen är isoleringsdelar som block. Dessa är tänkta att placeras ut på var sin sida om ett rör. Välj alternativet Isol. DN Ange isoleringstjockleken 50 Markören söker en mittpunkt för en cirkel. Ställ markören på kanten av cirkeln och klicka med vänster musknapp. Den inre och den yttre avgränsningscirkeln ritas ut. Nu skall gränserna för snittmarkeringen (isoleringen) markeras. Klicka på den inre och den yttre ringen. Därefter ritas snittmarkeringen ut och isoleringen är klar. Aktivera ikonmenyn för isolering. Välj alternativet Isol. DN Ange isoleringstjockleken 100. och rita ut isoleringen enligt ovan.

38 38 ARBETSMETOD I AUTOVVS LT SCHEMA. Schema arbetsexempel 1 DWG-fil: Schema-AE1.dwg Exempelbeskrivning: Detta exempel går igenom grundläggande funktioner som används vid uppritning av rör i 2D. Starta alla övningsexempel med att öppna en ny ritning som initieras enligt nedanstående: Öppna Ribbon Ritningstart Ställ in ritningen för utskrift i skalan 1:1 Tips! Initiering av aktiv ritning innebär att ritningen kompletteras med linjetyper och textfonter samt att ritningsberoende variabler ställs in efter vald skala. Aktivera Ribbonfliken Schema Ventilation. Rita in tilluftsdelarna av aggregatet: Rita in ett intagsgaller Rita in ett ON/OFF spjäll Rita in ett filter Rita in en ljuddämpare Rita in ett återvinningsbatteri Rita in ett värmebatteri Rita in ett kylbatteri Rita in en tomdel samt komplettera med fläktsymbolen Rita in en diffusor Rita in en ljuddämpare Rita in ett justerbartspjäll Rita in bägge tilluftsdonen

39 39 Rita ett schema i kanalsystem 1 med bredden för huvudkanal. Rita ett schema i kanalsystem 1 med bredden för avgreningskanal. Rita in frånluftsdelarna av aggregatet: Rita in ett intagsgaller Rita in ett ON/OFF spjäll Rita in en ljuddämpare Rita in kyldelen av återvinningsbatteri Rita in en tomdel samt komplettera med fläktsymbolen Rita in en ljuddämpare Rita in ett filter Rita in ett justerbart spjäll Rita in bägge frånluftsdonen Rita ett schema i kanalsystem 2 med bredden för huvudkanal. Rita ett schema i kanalsystem 2 med bredden för avgreningskanal.

AutoVVS 2013. Manual AutoVVS 2013

AutoVVS 2013. Manual AutoVVS 2013 1 AutoVVS 2013 2 Manual AutoVVS LT 2013 För AutoCAD LT 2013 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 AutoVVS 2013... 5 Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik AutoVVS... 5 AutoVVS Version...

Läs mer

NTItools VVS LT 2015

NTItools VVS LT 2015 1 NTItools VVS LT 2015 2 Manual NTItools VVS LT 2015 för AutoCAD LT 2015 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 NTItools VVS LT 2015... 5 Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik NTItools

Läs mer

www.caddirekt.se 2013-03-01

www.caddirekt.se 2013-03-01 MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR Ver. 1.0, 2014-03-01 2 3 INNEHÅLL. INNEHÅLL....3 FÖRORD....6 CADDIREKT VVS ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING....7 STARTA CADDIREKT VVS...7 STARTA CADDIREKT VVS VERKTYG...7 REGISTRERA

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR Ver. 1.0, 2015-01-01 2 3 INNEHÅLL. INNEHÅLL....3 FÖRORD....6 CADDIREKT VVS ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING....7 STARTA CADDIREKT VVS...7 STARTA CADDIREKT VVS VERKTYG...7 REGISTRERA

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 13.08.2012 Kapitel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt 7 Fönster och dörr Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 5 Relativ positionering... 7 Fasta fönster... 8

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3

Fönster och dörr. Kapitel 3 - Fönster och dörr... 3 25.05.2009 Kapitel 3... 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 -... 3 Fönster...3 Placera med gitter...5 Hur ser fasaden ut?...5 Öppningsbara fönster...7 Relativ positionering...7 Se på 3D-modell...9 Ytterdörrar...9

Läs mer

Kom igång med Autocad 2008

Kom igång med Autocad 2008 Kom igång med Autocad 2008 Följande text beskriver i korthet hur det lönar sig att starta en ny ritning eller ett projekt. (Med speciell på tanke på projekt1 i elcad kursen) Börja med en ny ritning För

Läs mer

Inställningar i vån.1 av projektet för grund

Inställningar i vån.1 av projektet för grund Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Väggsammanslagning... 3 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 5 Inställning för Grundritning... 6 Grundritning

Läs mer

Kapitel 2 Vägg/golv... 3

Kapitel 2 Vägg/golv... 3 2014.02.21 1 Vägg/golv Kapitel 2 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 2 Vägg/golv... 3 Yttervägg... 3 Golv... 8 Anpassa vägg till platta på mark... 12 Innervägg... 14 Hur ser väggarna ut?... 19 Ångra/göra

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR

Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Sophia Prosell DREAM WEAVER SKAPA OCH PUBLICERA EFFEKTIVA WEBBSIDOR Del 4 BILDER OCH TABELLER 0. Arbeta med bilder... 9. Redigera bilder... 96. Klickbara bilder/imagemaps... 0. Tabeller... 04 4. Skapa

Läs mer

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1

SCRIBUS grund. Guide och uppgifter. ITlyftet Gunnar Markinhuhta. Sida 1 SCRIBUS grund Guide och uppgifter ITlyftet Gunnar Markinhuhta Sida 1 Scribus grund del 1 Text och textramar Inställningar: 1. Gå till Fil/Inställningar 2. Välj Dokument 3. Ändra enheter till millimeter.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning

Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet. GeoGebra. ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Karlstads GeoGebrainstitut Institutionen för matematik och datavetenskap Karlstads universitet Mats Brunström Maria Fahlgren GeoGebra ett digitalt verktyg för framtidens matematikundervisning Invigning

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2005

NYHETER I AUTOCAD 2005 NYHETER I AUTOCAD 2005 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2005, jämfört med AutoCAD 2004. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. UTÖKADE HJÄLPFUNKTIONER Rullgardinsmenyn

Läs mer

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 2014.02.21 1 1 Fönster och dörr Kapitel 3 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Placera med gitter... 4 Relativ positionering... 8 Fasta fönster... 9 Se på 3D-modell...

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet.

Verktygsfält. Hantering av webbkarta Grundinstruktion. Sida 1 av 6. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. De olika verktygen och delarna förklaras i detalj längre ner i dokumentet. Flytta i sidled Zooma in Zooma ut Panorera Hela utbredningen Tillbaka Framåt Förstoring av kartdel Kartskikt Förstora/ förminska

Läs mer

Byggnet Viewer Version Oktober

Byggnet Viewer Version Oktober Byggnet Viewer Version Oktober 2016 1 Lathund för Byggnet Viewer Byggnet erbjuder två versioner av Brava viewer. Den förvalda versionen stöds av HTML och kräver ingen installation och därför kan den användas

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

Steg 8 OpenOffice Presentation

Steg 8 OpenOffice Presentation Steg 8 OpenOffice Presentation Mac OS X Sept -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 8 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2. Datorns funktion OpenOffice Presentation är ett program som du kan använda

Läs mer

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner

Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Manual till Båstadkartans grundläggande funktioner Webbfönstret När du klickar på kartlänken öppnas Båstadkartan i eget fönster eller egen flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

SymbolOrganizer - Användarhandledning

SymbolOrganizer - Användarhandledning SymbolOrganizer - Användarhandledning Funktioner i ritmiljön När tillägget aktiverats kommer ni, nästa gång riteditorn startas, att se ett nytt verktygsfält till vänster om ritytan. Funktionerna är uppifrån

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

CADvent+ RÖR en första test

CADvent+ RÖR en första test CADvent+ RÖR en första test CADvent+ tar steget till att rita rör förutom ventilation. Jag har därför ägnat lite tid att titta på programmet för att se vad det går för. Den version jag testar är CADvent+

Läs mer

CWPlot - Användarbeskrivning

CWPlot - Användarbeskrivning C/W CadWare CWPlot - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt Utskrift av ritning vanligen kallat Plotting kan ske med hjälp av MicroStations

Läs mer

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer.

Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Skapa mallar i CAXA Draft, utgångspunkt från befintliga DWG-/DXF- eller DWT*-filer. Med det här dokumentet kan man via några steg skapa 2D-ritningsmallar till CAXA Draft i IRONCAD. Som utgångspunkt är

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

AUTOSNAP & AUTOTRACKING

AUTOSNAP & AUTOTRACKING AUTOSNAP & AUTOTRACKING Med AutoSnap och AutoTracking kan Du filtrera ut specifika punkter vid varje tillfälle som AutoCAD frågar efter en punkt (from point eller to point). AutoSnap och AutoTracking ersätter

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson

KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD. Idé och produktion av: Oscar Torstensson KOMMA IGÅNG MED ARCHICAD Idé och produktion av: Oscar Torstensson Förord Kompendiet är främst avsett till de nybörjare som läser eller är utbildade till arkitekter eller byggnadsingenjörer. Grundtanken

Läs mer

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet

Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual GISportalen (MapGuide) På Internet Manual Internet 2006 Du måste ha installerat ett program (plugin) Det hittar du här: Spara filen, stäng kartan och installera programmet genom att dubbelklicka

Läs mer

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010

Storleksförändra figurer och bildobjekt - Word 2007 / 2010 Word (Textruta Figursättning, storleksförändra, beskära, Linjal, Sidhuvud/fot) 1:5 En textruta är en ram som kan innehålla text, bild, tabell etc. och kan precis som bilder, figursättas. Textrutan använder

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Innehåll Uppgifter ipad utbildning

Innehåll Uppgifter ipad utbildning Datum: 2015-03-09 Innehåll Uppgifter ipad utbildning ipad 1. Knappar 2. Hemskärmen & appar 3. Visa öppnade appar 4. Ordna appar 5. Skapa/ta bort mapp 6. Lägga till en app på ipaden 7. Ta bort en app på

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar AutoCAD 2002 är här! En betatestare berättar Innan en ny programrelease presenteras får ett antal användare av programmet över hela världen testa den. De kallas Betatestare och deras uppgift är att hitta

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3

Redigering. Kapitel 16 - Redigering... 3 13.05.2009 Kapitel 16... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Redigering Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 - Redigering... 3 Bodvägg...3 Golv i boden...6 Dörr...9 Skjutdörr...10 Stolpe...12 Frittdefinierat tak...15

Läs mer

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning

SHARP TWAIN AR/DM. Bruksanvisning SHARP TWAIN AR/DM Bruksanvisning Copyright 2001 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig tillåtelse är förbjuden,

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Vi börjar med en penna som ritar när du drar runt den på Scenen.

Vi börjar med en penna som ritar när du drar runt den på Scenen. Nivå 3 Målarlådan All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Läs mer

Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST

Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST Lindab vill stöda sina Comfort beräknings- och urvalsverktyg genom att koppla deras djupgående beräkningar och stora produktsortiment

Läs mer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Handledning RoofCon Viewer Handledning RoofCon Viewer Innehållsförteckning Handledning RoofCon Viewer... 1 Innehållsförteckning... 2 Installation... 3 Markera objekt... 3 Zoom... 3 Mät avstånd... 3 Verktygsfält och Ritalternativ...

Läs mer

3D-modellering. och. ritningsframställning

3D-modellering. och. ritningsframställning SolidWorks 2010 Övningsuppgift 1 3D-modellering och ritningsframställning Platta med hål Lektionen skänkt av F:a CADedu 070-394 55 99 Platta med hål Varning: Denna första övning kommer att bli ganska jobbig

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Rev 2. Manual för handterminal

Rev 2. Manual för handterminal Rev 2. Manual för handterminal Förord Tack för visat förtroende för våran produkt. Handterminalen ansluts till ledig USB port. Anslut aldrig via hub eller annan delad anslutning pga terminalen behöver

Läs mer

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager

Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Laboration1 Vektorgrafik med Illustrator Innehåll: Filter Text Objekt Knappar Kurvor Ritverktyget Formverktyget Symboler Övertoning Effekt Lager Uppgift 1 Designa en webbknapp Rita en form Håll ned musen

Läs mer

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil:

E-post. Safari och webbläsare. Öppna PDF-filer i Reader. Så här öppnar du en PDF-fil: Adobe Reader-hjälp för ios: Öppna PDF-filer i Reader Öppna PDF-filer i Reader v. 11.2.0, Jan. 21 2013 Så här öppnar du en PDF-fil: 1. Hämta PDF-filen på din enhet via valfritt program. 2. Gör en lång tryckning

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Dekorera fasad och sektion

Dekorera fasad och sektion 13.05.2009 Kapitel 12... 1 DDS-CAD Arkitekt 6.5 Dekorera fasad och sektion Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 12 - Dekorera fasad och sektion... 3 Fasad...3 Raderingsområde...6 Vektorfil...7 Skriv ut fasaden...7

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator

Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Exempel på hur man kan bygga enkla former i Illustrator Öppna ett nytt dokument (ctrl-n), storleken spelar ingen större roll eftersom innehållet är vektorbaserat kan det alltid skalas om senare. Välj Pennverktyget

Läs mer

Kapitel 17 Delritning... 3

Kapitel 17 Delritning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Delritning Kapitel 17 1 Innehåll Sida Kapitel 17 Delritning... 3 Starta delritning... 3 Vägg... 4 Golv... 6 Tak... 7 Automatiska taksymboler...11 Kantegenskaper...12 Delritning...13

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Manual DIMsilencer

lindab vi förenklar byggandet Manual DIMsilencer lindab vi förenklar byggandet Manual DIMsilencer Innehållsförteckning: Förord... Öppna dimsilencer... Lw: Sök ljuddämpare...... Fyll i kända uppgifter och sök... Projektinformation... 5 Utskrift... 5 Sök

Läs mer

Bemästra verktyget TriBall

Bemästra verktyget TriBall Bemästra verktyget TriBall I IRONCAD finns ett patenterat verktyg för 3D-positionering av objekt, kallat TriBall. Hyllad av en del som "Det mest användbara verktyget i CAD-historien" TriBall är otroligt

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner

Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Manual fö r webbkartörnas grundla ggande funktiöner Webbfönster När du klickar på en kartlänk öppnas kartan i ett nytt fönster eller en ny flik, beroende på inställningen i din webbläsare. Bilden nedan

Läs mer

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP

Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Att skapa en bakgrundsbild och använda den i HIPP Bakgrundsbilder i HIPP kan användas till olika saker, t ex som ett rutnät för en tabell eller en grundkarta. Här visas hur man gör en grundkarta som en

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2006

NYHETER I AUTOCAD LT 2006 NYHETER I AUTOCAD LT 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2006, jämfört med AutoCAD LT 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med

Läs mer

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com

CADMUM AB Mölndalsvägen 30 A ; 412 63 GÖTEBORG Tfn 031 / 83 20 30 ; Tfx 031 / 83 20 34 www.cadmum.com NYHETER I AUTOCAD 2002 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2002 (jämfört med AutoCAD 2000). Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. ASSOCIATIV MÅTTSÄTTNING I AutoCAD

Läs mer

HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F

HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F HANDHAVANDEMANUAL HANDTERMINAL IQNAVIGATOR GOLD RX/PX/CX/SD Generation F Innehåll 1 Handterminal IQnavigator... 3 1.1 Allmänt...3 1.2 Handhavande...4 1.3 Knappar...5 1.4 Indikatorsymboler...5 1.5 Tangentbord...6

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD LT 2008

NYHETER I AUTOCAD LT 2008 NYHETER I AUTOCAD LT 2008 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD LT 2008, jämfört med AutoCAD LT 2007. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. NYTT FÖRDEFINIERAT

Läs mer

Handledningsmaterial Visio 2010

Handledningsmaterial Visio 2010 4 april 14 Jonas Wallgren Utvecklingsavdelningen Regionservice Handledningsmaterial Visio 2010 VERSION 1.0 1 Skapa simbana... 3 1.1 Öppna Visio... 3 1.2 Skapa korsfunktionellt flödesschema... 4 1.3 Utöka

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Kom igång. Version 3

Kom igång. Version 3 Kom igång Version 3 Installation & Inställningar Om du läser den här filen, har du troligtvis redan tagit dig igenom installationsprocessen hos PMView Pro. Den här sektionen är tänkt att guida dig genom

Läs mer

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot.

AutoCAD LT 2012 ANVÄNDARVÄNLIGHET. Ribbon. Anpassa ribbon UCS. Ann-Sofie Lundström. Håll Dig uppdaterad www.autocadsverige.blogspot. AutoCAD LT 2012 Ann-Sofie Lundström ANVÄNDARVÄNLIGHET Ribbon Ribbon kom i AutoCAD/LT 2009 och har sedan dess uppdaterats liksom i 2012. Anpassa ribbon UCS Växla utseende på din Ribbon med pilen till höger

Läs mer

Utbildningsplaner AutoCAD LT

Utbildningsplaner AutoCAD LT Utbildningsplaner AutoCAD LT AutoCAD LT Grundkurs AutoCAD LT Fortsättning ELPROCAD Basic ELPROCAD Pro Mechanical LT AutoARK LT Point LT Bygg Point LT EL Point LT VVS AutoVVS LT Teleregistrering LT är:

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer