Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.caddirekt.se 2013-03-01"

Transkript

1 MANUAL

2 CADdirekt VVS CADdirekt VVS är inte NY! CADdirekt VVS hette tidigare AutoVVS för AutoCAD. CADdirekt VVS har behållit samma grundutseende och arbetsflöde, programkoden är däremot helt ny. Ger programmet en bättre stabilitet i funktioner och flexiblare systemkonfigurering. Styrkan i CADdirekt VVS är att den är utvecklad för flera CAD plattformar. AutoCAD, AutoCAD MEP och ProgeCAD. För er som redan idag har investerat i en Autodesk produkt är det bara att installera och börja projektera. Men sitter ni i ett läge att nyinvestera i flera arbetsstationer eller börja med VVS projektering eller dokumentering av VVS, Styr&Relger är valet lätt. ProgeCAD är fullt DWG kompatibelt CAD program. Klassiskt AutoCAD utseende på skärmen. ProgeCAD har samma programmerings stöd som Autodeskprodukter. CADdirekt VVS är samma oavsett CAD program. Skillnaden ligger i priset ProgeCAD kostar ca 1/7 av AutoCAD. CADdirekt VVS innehåller, Ventilation, Rör och Schema. VVS direkt har nu en användarvänligare systeminställnings dialog som underlättar definitionen av VVS systemen. Alla system inställningar kan lätt ändras till egen struktur. Spara gjorda ändringar utifrån en grundstruktur, delas med andra inom ett projekt/företag. Funktionaliteten är nu bättre och stabilare samt mer alternativ för strukturerade system i färg form och systemnamn. CAD modellerna blir tydligare att följa och det underlättar mycket vid projekteringen. CADdirekt VVS är en 2D applikation. Enkelt beskrivet, CADdirekt VVS gör inget som du inte själv har valt att göra och sätter inga begränsningar för hur dina handlingar skall se ut. CADdirekt VVS är lite av den gamla skolans ordning. Du måste förstå VVS och kunna dimensionera VVS system själv för att rita rätt. Därför är CADdirekt VVS ett perfekt projektering verktyg för konsulter, entreprenörer som vill ha kontroll över det som ritas. Schema har alltid varit mycket uppskattad, alla grund mallar i ventilation och rör har snabb kompletterats med specifika avvikelser kompletterats med text och sen varit färdig.

3 CADdirekt VVS huvudmeny CADdirekt VVS utgår från en verktygsrad. System inställningar, Ventilation, Rör och Schema. CADdirekt VVS Ventilation CADdirekt VVS Ventilation är strukturerad efter arbetsmomenten för projektering. Strukturen i verktygen är grupperade på ett genomtänkt sätt, lätt att följa den röda tråden och därigenom få ett naturligt arbetsflöde. Ventilation Aggregat Ventilationsdon Cirkulära kanaler Rektangulära kanaler Verktyg för skiss och systemhandling Textning Arbetsytan är viktig att den är fri från dialoger som täcker det som ritas därför alla verktyggrupper dockningsbara mot ytterkanterna.

4 CADdirekt VVS Rör CADdirekt VVS Rör är strukturerad efter arbetsmomenten för projektering. Strukturen i verktygen är grupperade på ett genomtänkt sätt, lätt att följa den röda tråden och därigenom få ett naturligt arbetsflöde. Rör Detaljer för undercentraler Rörsystem med 10 undergrupper Rördetaljer. Ventiler, pumpar mm. Övriga rördetaljer och inredning Styr & Regler Textning Arbetsytan är viktig att den är fri från dialoger som täcker det som ritas därför alla verktyggrupper dockningsbara mot ytterkanterna.

5 CADdirekt VVS Schema CADdirekt VVS Schema. Styrkan sitter i enkelheten. Ett verktyg. Tusentals kombinationer. Utifrån ett 30 talet grundstrukturer för VVS system arbetar du snabbt fram en egen lösning. Samma färgkodning på schema systemen som är inställda för konstruktion. Ett urval av verktygen i Schema Arbetsytan är viktig att den är fri från dialoger som täcker det som ritas därför alla verktyggrupper dockningsbara mot ytterkanterna.

6 CADdirekt VVS struktur och funktion VVSdirek Inställnings dialog. System dialogen är navet i CADdirekt VVS. Dialogen är indelad i fyra meny flikar Grundläggande inställningar, Inställningar linjetyper, Inställningar kanal och rörinställningar och Om CADdirekt VVS Det är dessa inställningar som utgör grunden för hur applikationen CADdirekt VVS kommer att skapa objekten med CADdirekt VVS s verktygsknappar. CADdirekt VVS s inställnings dialog kan öppnas på tre sätt. Meny raden. Huvudverktygsraden Commandoraden: VVSD <enter> Hjälp filen är uppbyggd som funktionsbeskrivande och användarmanual. Denna menyrad beskriver versions nummer av CADdirekt VVS

7 Grundläggande inställningar Meny flik 1. Aktivera Lagerstandard. 2 st. Standard inställningar finns med som grund i CADdirekt VVS. Utifrån dessa kan egna varianter sparas och sedan aktiveras. Iso / Iso Med utgångspunkt för Bygghandlingar 90, är 1:a delen i lagernamnet enligt den disciplin om lagret skall tillhöra. VVS projektör när det bara är en projektör i ett projekt. Nr 2 skall användas när det är Ventilation och rör projektering är uppdelad mellan 2 parter. Nr 2 skall då användas av den part som projekterar rör.

8

9 Inställningar textning Ange texthöjd: Ställ in text höjd. Fysisk texthöjd är detta värde gånger LTSCALE i modellen. Text stil: Denna lista är hämtad från aktuell ritningsfil. Färg för hänvisningslinje: När textning med hänvisningslinje aktiveras gäller denna variabel endast linje textens färg varierar med texthöjden. Varje texthöjd har individuella inställningar för färg och textstil. Inställningar Texthöjd/färg och textstil I denna dialog ställs symbolskallan för de olika VVS grupperna. Samtliga variabler påverkas även av modellens LTSCALE. Linejtyp skalan (LTScale) är en variabel i som styr upprepningsmöntret för en linje. Linejtyp skalan = 1 Linejtyp skalan = 2 Symbol skala är storleken på alla symboler som sätts in i ritningen. Detaljer som har en storlek utifrån sin verkliga storlek påverkas inte av dessa inställningar Skalfaktor 1 är anpassad till linjetyp skalan.

10 Linjetyp skala = 50, Symbol skala 1 ger storlek 50 på symbolen Linjetyp skala = 50, Symbol skala 2 ger storlek 100 på symbolen Inställningar Linjetyper Meny flik 2. Önskas annan linjetyp för att presentera objektets vertikala placering skrivs linjetypens namn i fältet. OBS! denna linjetyp måste finnas i aktuell ritning för att kunna användas.

11 Inställningar Kanaler och rörsystem Meny flik 3. Varje VVS delsystem Tappvatten, Sprinkler Värme osv. har 10 st undersystem med möjlighet för egna specifika inställningsvärden. Lagernamn: Innehåller lagernamnet för de enskilda objekten

12 Systemfliken Inställningar för det enskilda systemet. Namn utgör en del av lagernamnets uppbyggnad. V är lagernamnet för ventilationskanaler detta värde kombineras med system namnet T och bygger lager V T Lagerfärgen: är det värde som systemets använder när lagret skapas. Linjefärg: skall vara Bylayer om kanaler skall följa lagrets färg. Om annan inställning önskas skall detta värde vara en siffra mellan Lagretslinjetyp: Utgör värdet när lagret skapas för detta system. Linjen linjetyp: Utgör värdet för linjer när systemet ritas. Om CADdirekt VVS Meny flik 4. Denna flik visar programfakta om programmet. Versionen av CADdirekt VVS Licensnummer CAD program som applikationen är knuten Användaruppgifter.

13 För support kontakta din återförsäljare. Vid support kommer dessa uppgifter att ett underlag för hjälp. Visa CADdirekt VVS Denna knapp tar fram Huvudverktygslådan på skärmen. Hämta inställningar Denna knapp öppnad en dialog för att hämta en inställningsfil som tidigare har sparats Spara Inställningar Denna knapp sparar nuvarande inställningar till en egen fil. Används när specifika inställningar efterfrågas i ett projekt. Återställ inställningar. Denna knapp åter ställer samtliga värden för systemen till ursprungliga värden. OK Denna knapp stänger Inställnings dialogen och arbetar med den inställning som är satt i alla dialoger. OBS! värdet sparas inte i någon fil och kommer endast att gälla så länge CAD programmet är igång Avbryt. Bortser från alla ändringar som gjorts och stänger Inställnings dialogen och använder föregående inställningar. Hjälp Öppnar hjälp programmet CADdirekt VVS Huvudverktygdfältet. Öppnar Inställnings dialogen Ventilation tar fram verktygsfält för ventilation konstruktion Rör tar fram verktygsfält för rör konstruktion Schema tar fram verktygsfält för schemaritning

14 CADdirekt VVS Ventilation Verktygsfältet utgör basen för Ventilation Varje knapp tar fram ett underverktygsfält. Strukturen för verktygsfälten bygger på arbetsflöden och delmoment i projekteringen. Ventilationsaggregat Detaljer är skapade och objekt med storleken 1x1x1 mm dessa skalas till önskad storlek när de skall ritas in. Värdet för Längd, Bredd och höjd ställs på commandoraden. Till- och Frånluftsdon Öppnar en dialogruta där önskad detalj kan väljas från lista eller bild. För insättning av detalj, markera rad klicka OK eller dubbelklicka på textrad eller bild. Cirkulära kanaler Ställ in önskad kanaldimension. Standard dim eller valfri.

15 Ställ in linjetyp som representerar detalj i höjdled Starta kanal ritning. Välj system 1-10 Detaljer för kanaler i snitt Kanaldetaljer, dimändringar upp och ner, kanalavgreningar, injusteringsspjäll, brandspjäll och ljuddämpare.

16 Rektangulära kanaler Ställ in önskad kanaldimension. Standard dim eller valfri. Ställ in linjetyp som representerar detalj i höjdled Välj utbredningsriktning för kanal ritning

17 Starta kanal ritning. Välj system 1-10 Detaljer för kanaler i snitt Kanaldetaljer, injusteringsspjäll, brandspjäll och ljuddämpare. Isolering Öppnar en dialogruta där önskad detalj kan väljas från lista eller bild. För insättning av detalj, markera rad klicka OK eller dubbelklicka på textrad eller bild.

18 Styr och Regler detaljer ventilation Insättning av syr och regler symboler. Föreslagen skala senast ritade cirkulär kanal dim Ventilation systemuppritning Verktyg för att rita en systemhandling för ventilation. Kanaler ritas som polyline (pline) med en fysisk bredd likt en kanal. System inställning är samma som för konstruktion. Flödesriktningspil på kanal Tunn pil för till och frånlufts markering Konturpil för luftströmmar Textning Samma textningsverktygsfält för ventilation och rör. Inställning texthöjd ställs i inställningsdialogen. Systemval för text: Aktivering av system som skall textas. Standard text. Aktivtsytem s grundlager för text sätts till nuvarande. Därefter kan ett aktivt val göras. Placera text i samma lager som en detalj. Klicka på ett objekt. Linje eller symbol. Lagret som valt objekt tillhör blir aktivt och text skrivs in. Vill man inte placera text i lager enl objekt trycker man <enter> och textkommandot startar. Text med hänvisning följer samma arbetsflöde som Standard text. Dock med skillnaden att 1:a delen av textkommandot är att rita hänvisningslinjen. Text med markerad hänvisning följer samma arbetsflöde som Standard text. Dock med skillnaden att 1:a delen är att placera in markeringen ange dess rotation, hänvisningslinjen ange textens placering. CADdirekt VVS Rör Verktygsfältet utgör basen för Rör Varje knapp tar fram ett underverktygsfält. Strukturen för verktygsfälten bygger på arbetsflöden och delmoment i projekteringen. Detaljer för undercentraler Öppnar verktygsfält

19 Detaljer är skapade och objekt med storleken 1x1x1 mm dessa skalas till önskad storlek när de skall ritas in. Värdet för Längd, Bredd och höjd ställs på commandoraden. Rörsystem Här är ritverktygen för rör. Tappvatten Avlopp, Sprinkler Gas Kyla och Värme. De har en under struktur med 10 delsystem samt inställning för rörets placering i höjd Ställ in linjetyp som representerar detalj i höjdled Starta uppritning av rörsystem. Sprinkler Ställ in linjetyp som representerar detalj i höjdled Starta uppritning av rörsystem. Sprinkler symboler

20 Ventiler Ventiler och pumpar som skalas efter utskriftskala (LTSCALE) Välj detalj, välj linje/objekt (rörsystem) som detaljen skall tillhöra. Visa rotation för detalj. Bakomvarande linje bryts upp. Storlek för detalj är anpassad till utskriftskala (LTSCALE) Ventiler fysiskstorlek Ventiler och pumpar som skalas efter rördimension Välj detalj, välj linje/objekt (rörsystem) som detaljen skall tillhöra. Visa rotation för detalj. Bakomvarande linje bryts upp. Storlek för detalj är anpassad dim Rördetaljer och inredning Välj detalj, välj linje/objekt (rörsystem) som detaljen skall tillhöra. Visa rotation för detalj. Storlek för detalj är anpassad till utskriftskala (LTSCALE) Styr och Regler detaljer rör Välj detalj, välj linje/objekt (rörsystem) som detaljen skall tillhöra. Visa rotation för detalj. Storlek för detalj är anpassad till utskriftskala (LTSCALE) Textning Samma textningsverktygsfält för ventilation och rör. Inställning texthöjd ställs i inställningsdialogen. Systemval för text: Aktivering av system som skall textas. Standard text. Aktivtsytem s grundlager för text sätts till nuvarande. Därefter kan ett aktivt val göras. Placera text i samma lager som en detalj. Klicka på ett objekt. Linje eller symbol. Lagret som valt

21 objekt tillhör blir aktivt och text skrivs in. Vill man inte placera text i lager enl objekt trycker man <enter> och textkommandot startar. Text med hänvisning följer samma arbetsflöde som Standard text. Dock med skillnaden att 1:a delen av textkommandot är att rita hänvisningslinjen. Text med markerad hänvisning följer samma arbetsflöde som Standard text. Dock med skillnaden att 1:a delen är att placera in markeringen ange dess rotation, hänvisningslinjen ange textens placering. Isolering rör Öppnar en dialogruta där önskad detalj kan väljas från lista eller bild. För insättning av detalj, markera rad klicka OK eller dubbelklicka på textrad eller bild. CADdirekt VVS Schema Schema ventilation

22 Fördefinierade flödesscheman Öppnar en dialogruta där önskad detalj kan väljas från lista eller bild. För insättning av detalj, markera rad klicka OK eller dubbelklicka på textrad eller bild. Schematisk kanalritning. 3 val av linjebredd De olika bredderna på linjen kan representera huvudkanaler och avgreningar. Systeminställningen för schematiska kanaler är samma som för konstruktion.

23 Ritar i samma lager/system som befintlig detalj. Ventilationssymboler Kvadratiska och Rektangulära. 2 varianter av samma symboler. Kvadratiska symboler och rektangulära symboler. Välj detalj, välj linje/objekt (rörsystem) som detaljen skall tillhöra. Visa rotation för detalj. Storlek för detalj är anpassad till utskriftskala (LTSCALE) Schema don och flödespilar Öppnar en dialogruta där önskad detalj kan väljas från lista eller bild. För insättning av detalj, markera rad klicka OK eller dubbelklicka på textrad eller bild. Schema rör Fördefinierade flödes scheman

24 Öppnar en dialogruta där önskad detalj kan väljas från lista eller bild. För insättning av detalj, markera rad klicka OK eller dubbelklicka på textrad eller bild. Schema Rör Tappvatten, avlopp, gas värme. Ritar i samma lager/system som befintlig detalj Systeminställningen för schematiska kanaler är samma som för konstruktion. Schema kyla 5 kylsystem, 6 st linjetyper.

25 Kyl Symboler i grupper. Varje knapp öppnar dialogrutan för en egen grupp. Välj specifik symbol från lista eller bild. Öppnar en dialogruta där önskad detalj kan väljas från lista eller bild. För insättning av detalj, markera rad klicka OK eller dubbelklicka på textrad eller bild. Välj detalj, välj linje/objekt (rörsystem) som detaljen skall tillhöra. Visa rotation för detalj. Storlek för detalj är anpassad till utskriftskala (LTSCALE) Schema Styr & Regler Välj detalj, välj linje/objekt (rörsystem) som detaljen skall tillhöra. Visa rotation för detalj. Storlek för detalj är anpassad till utskriftskala (LTSCALE) Inställning texthöjd utförs i inställningsdialogen. Standard text i samma lager som valt objekt. Hänvisad text i samma lager som valt objekt.

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR Ver. 1.0, 2015-01-01 2 3 INNEHÅLL. INNEHÅLL....3 FÖRORD....6 CADDIREKT VVS ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING....7 STARTA CADDIREKT VVS...7 STARTA CADDIREKT VVS VERKTYG...7 REGISTRERA

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR Ver. 1.0, 2014-03-01 2 3 INNEHÅLL. INNEHÅLL....3 FÖRORD....6 CADDIREKT VVS ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING....7 STARTA CADDIREKT VVS...7 STARTA CADDIREKT VVS VERKTYG...7 REGISTRERA

Läs mer

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01

MANUAL. Ver. 1.0, 2015-01-01 MANUAL Ver. 1.0, 2015-01-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT SKALAFORMAT ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING.... 4 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT... 6 STARTA CADDIREKT SKALAFORMATLT VERKTYG... 7

Läs mer

INSTALLATIONS MANUAL

INSTALLATIONS MANUAL INSTALLATIONS MANUAL www.caddirekt.se 2013-03-01 1 Innehåll CADdirekt VVS Installation... 3 CADdirekt VVS Registrering... 5 CADdirekt VVS Reparera installation... 7 CADdirekt VVS Flytta licens... 7 CADdirekt

Läs mer

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning.

ZWCAD har stöd för VBA och Lisp program så alla funktioner som ni tidigare har skapat kan användas direkt utan anpassning. ZWCAD+ 2015 pro ZWCAD+ 2015 pro är ett mycket bra och stabilt CAD-program som har fullständigt DWG-filformat och skapar framtidssäkrade handlingar utan några låsta filformat eller tilläggsfiler. Alla kommer

Läs mer

AutoVVS 2013. Manual AutoVVS 2013

AutoVVS 2013. Manual AutoVVS 2013 1 AutoVVS 2013 2 Manual AutoVVS LT 2013 För AutoCAD LT 2013 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 AutoVVS 2013... 5 Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik AutoVVS... 5 AutoVVS Version...

Läs mer

NTItools VVS LT 2015

NTItools VVS LT 2015 1 NTItools VVS LT 2015 2 Manual NTItools VVS LT 2015 för AutoCAD LT 2015 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 NTItools VVS LT 2015... 5 Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik NTItools

Läs mer

AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014

AutoVVS LT 2014. Manual AutoVVS LT 2014 1 AutoVVS LT 2014 2 Manual AutoVVS LT 2014 För AutoCAD LT 2014 Innehåll Förord... 4 Användargränssnittet... 5 AutoVVS LT 2014... 5 Beskrivning av modulens innehåll... 5 Ribbonflik AutoVVS LT... 5 Ribbonflik

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER FÖR Ver. 1.0, 2015-01-01 2 3 INNEHÅLL. INNEHÅLL....3 FÖRORD....5 CADDIREKT EL ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING....6 STARTA CADDIREKT EL...6 STARTA CADDIREKT EL VERKTYG...6 REGISTRERA

Läs mer

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0

lindab comfort Step by step manual till DIMcomfort 4.0 Step by step manual till DIMcomfort 4.0 1 Innehållsförteckning Uppstart av DIMcomfort 4.0 3 Rums setup 4 Rumsinformation 4 Dimensioner 5 Vistelsezon 6 Dimensioneringskrav 7 Val av don 8 Leta donsort manuellt

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program

Programinställningar. Kapitel 5 Inställningar-Program Kapitel 5 Inställningar-Program Inställningar finns för att styra hur ZoomTexts ska starta, avsluta och visas på skrivbordet när det är Igång. Du kan också aktivera automatisk uppdatering, vilket gör att

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Grundritning Platta på mark

Grundritning Platta på mark Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 4 Inställning för Grundritning... 5 Grundritning för golvvärme

Läs mer

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte

Stockholm. IT MANUAL Bilaga B. Ritningar. OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte Stockholm IT MANUAL Bilaga B Ritningar OBS Gulmarkerad text är ämnen för diskussion på Cadsamordningsmöte 2011-08-26 Godkänd LMM Datum Status Beskrivning Utförd av Senaste revideringens ändringar/tillägg

Läs mer

Inställningar i vån.1 av projektet för grund

Inställningar i vån.1 av projektet för grund Grundritning Platta på mark Inställning för grund i vån. 1 av projektet... 2 Väggsammanslagning... 3 Ritningsnummer Grundritning... 4 Startfil för Grundritning... 5 Inställning för Grundritning... 6 Grundritning

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010

Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 Information efter genomgång av Microsoft Word 2010 I går (måndagen den 21 januari 2013) visade vi lite hur Word fungerar och lovade då att skriva samman ett dokument som visar vad vi anser att man kan

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Home Nerladdning typsnitt Ladda Ladda fonter Menyn Skrivare Menyn teckensnitt Menyn Verktygsfält Menyn Hjälp Snabbtangenter

Home Nerladdning typsnitt Ladda Ladda fonter Menyn Skrivare Menyn teckensnitt Menyn Verktygsfält Menyn Hjälp Snabbtangenter Nerladdning typsnitt Ladda 2 Ladda fonter 2 Menyn Skrivare 3 Avsluta programmet 3 Menyn teckensnitt 3 Välj Teckensnitt 4 Ladda ner ett teckensnitt 7 Ta bort teckensnitt 7 Teckensnitt Information 8 Menyn

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald)

WWAAC Layout Editor. 1. Standard för knapp (kolla att fliken Standard för knapp är vald) WWAAC Layout Editor Layout Editor För att ändra en befintlig layout eller göra en ny kan du antingen öppna Layout Designer for the Browser via Start Program wwaac eller nå den via knappen Inst i browsern

Läs mer

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se

UngO teket. Banläggning i OCAD. ungoteket.se Ung teket Banläggning i CAD Ung teket Övning 1 - banläggning i CAD Nu är det dags att testa på CAD för banläggning. I CAD kan du som banläggare göra allt ifrån träningar och övningar till att sköta banläggning

Läs mer

Kapitel 1 Komma i gång... 5

Kapitel 1 Komma i gång... 5 DDS-CAD Arkitekt 10 Komma i gång Kapitel 1 1 Kapitel Sida Kapitel 1 Komma i gång... 5 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljö Windows... 6 Begrepp... 6 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett

Läs mer

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde

Utskrift av karta. Skriv ut en karta. Skriv ut skärmområde Skriv ut en karta Förutsättningar Kartan kan skrivas ut som den ser ut på skärmen, dvs. visas texter på fälten blir de också utskrivna. Vid utskrift öppnas alltid en förhandsgranskning där anpassning av

Läs mer

Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST

Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST Lindab Plug-In till MagiCAD för DIMcomfort, DIMsilencer och LindQST Lindab vill stöda sina Comfort beräknings- och urvalsverktyg genom att koppla deras djupgående beräkningar och stora produktsortiment

Läs mer

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun

CAD-standard rev 2015-09-28. CAD-standard för Skellefteå kommun CAD-standard för Skellefteå kommun 1. ALLMÄNT 23 1.1 Syfte 24 1.2 CAD-standard 28 1.3 Förändringar och tillägg till programvara 29 2 PROGRAM OCH APPLIKATIONER 31 2.1 CAD-program 31 2.2 CAD-applikationer

Läs mer

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING

HANDBOK DIGITAL DOKUMENTHANTERING HJÄLPBOK 2009-10-03 Ändringar markerade med gul överstrykning RUTINER FÖR SAMORDNAD ARBETSHANDLING Datum 2006-12-30 Upprättad av Fastställd av Status Utgåva Dokumentnummer Thomas Malmberg Jan Thelander

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

CADvent+ RÖR en första test

CADvent+ RÖR en första test CADvent+ RÖR en första test CADvent+ tar steget till att rita rör förutom ventilation. Jag har därför ägnat lite tid att titta på programmet för att se vad det går för. Den version jag testar är CADvent+

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär.

I programmet används det en rad ord som det är bra om du känner till vad de innebär. Kom i gång Allmänt Manualen för kartmodulen omfattar alla versioner av Näsgård Karta. Därför finns beskrivit funktioner som inte finns i den version av programmet som du köpt. Manualen är uppdelad i olika

Läs mer

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4

Kapitel 4 Tak... 3. Tak Kapitel 4 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 4 Tak... 3 Tak i våning 2... 3 Underlagsritning... 4 Tak... 5 Hur ser taket ut?... 7 Yttervägg... 8 Gavel fönster... 11 Golv i takvåning... 12 Koppla golv

Läs mer

Grundritning Torpargrund

Grundritning Torpargrund Grundritning Torpargrund Ritningsnummer Grundritning... 2 Startfil för Grundritning... 3 Inställning för Grundritning... 4 Rita rektangulär torpargrund baserad på två punkter... 6 Fri Yttermur/Hjärtmur...

Läs mer

Scribus fortsättning

Scribus fortsättning Scribus fortsättning Guide och uppgifter Gunnar Markinhuhta ITLyftet ~ 1 ~ Scribus forts del 1 Hantera text och objekt Text längs bana 1. Rita ut en vågig linje med Frihandspennan eller Bezier-verktyget

Läs mer

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar

AutoCAD 2002 är här! Vad är nytt med AutoCAD 2002? En betatestare berättar AutoCAD 2002 är här! En betatestare berättar Innan en ny programrelease presenteras får ett antal användare av programmet över hela världen testa den. De kallas Betatestare och deras uppgift är att hitta

Läs mer

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014

Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Nyheterna i AutoCAD MEP 2014 Automatiska Property Set Definitioner I AutoCAD MEP 2014 kan du nu applicera Property sets automatiskt till objekt genom att kryssa i en kryssruta i Optionsdialogen.Dessa kan

Läs mer

Tips & tricks för redigering

Tips & tricks för redigering Tips & tricks för redigering Det har kommit flera nyheter och förbättringar i redigeringsmiljön och användargränssnittet för version 10.0. Den första stora skillnaden som märks är att redigeringsverktygsfältet

Läs mer

Patrik Calén 2014-03-24

Patrik Calén 2014-03-24 PVF PLÅT & VENT FORUM AB PVF-Kalkyl Byggplåt Kom igång manual Patrik Calén 2014-03-24 1 Innehå ll Kom igång o Skapa ett projekt 3 Nytt projekt 4 Nytt projekt från mall 5 Ritningsinläsning 6 o Objektträd

Läs mer

Plottning med Autocad

Plottning med Autocad Bygghandlingar 90 Del 7 Webbilaga: Autocad-plottning, v.1 1 Plottning med Autocad För att underlätta tolkningen av ritningar redovisas objekt med varierande linjebredd och linjekaraktär ( linjetyp ). Ytterligare

Läs mer

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER MED

MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER MED MANUAL OCH ÖVNINGSUPPGIFTER MED Ver. 1.0, 2014-03-01 2 INNEHÅLL. INNEHÅLL.... 2 FÖRORD.... 3 CADDIREKT BRAND.... 7 CADdirekt BRAND Inställningsdialog/Verktygsfält.... 8 Inställningsdialog.... 10 Rullgardinsmeny...

Läs mer

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0

PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV. Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se. Utgåva 1.0 PÄRMEN.SE LATHUND ARKIV Telefonsupport: 019-205460 E-Post: support@parmen.se Utgåva 1.0 Hur kommer jag igång?... 3 Välkommen till Pärmen.se... 3 Internet Explorer... 3 IKEA Arkiv... 3 Hur kommer jag in

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3

Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 7 Skorsten, trappa och inredning... 3 Skorsten... 3 Trappa... 5 Möbler... 8 Automatisk rotation... 10 Köksinredning polyline [F2]... 14 Köksinredning Skåpsfigur...

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Kapitel 6 Måttsättning... 3

Kapitel 6 Måttsättning... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 6 Måttsättning... 3 Måttsätt utvändig vägg... 3 Inställning av måttsättning... 7 Ändra inställning på textstil...10 Flytta och ändra måttsättningstext...15 Två-punkts måttsättning...18

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

Lathund - Årshantering i Entré Windows

Lathund - Årshantering i Entré Windows Lathund - Årshantering i Entré Windows Innan du börjar på ett nytt år är det några saker du bör gå igenom. VARJE ÅR Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året.

Läs mer

Användarmanual OnTag GIT. 1. Utskrift av greenfeetaggar/etiketter i GIT Kassa

Användarmanual OnTag GIT. 1. Utskrift av greenfeetaggar/etiketter i GIT Kassa Användarmanual OnTag GIT Välkommen till användarmanualen för OnTag GIT. Manualen beskriver hur ni skriver ut med OnTag från GIT, hur de automatiska utskrifterna i GIT Kassan fungerar samt hur ni ändrar

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.

AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13. SnabbCAD ver 6.0. SnabbCAD ver 6.0 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1. AVANCERAD TABLETT-MENY FÖR AUTOCAD VER 10,11, 12 OCH 13 S N A B B C A D MÄNGDNINGSMODUL VER 1.0 2000 SNABBCAD SnabbCAD - DET PROFESSIONELLA - Det professionella VERKTYGET verktyget för FÖR alla ALLA AutoCAD-användare

Läs mer

Kapitel 16 Situationsplan... 3

Kapitel 16 Situationsplan... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 16 Situationsplan... 3 Vectorfil av huskropp... 3 Infoga situationsplan/nbk... 6 Markera nytt origo på situationsplan/nbk... 10 Skala... 13 Skaleringsuträknare...

Läs mer

Inställningstips Windows

Inställningstips Windows @ Inställningstips Windows 7 2015 07-14 Ändra muspekare: 1. Tryck på Windows knappen för att öppna Start menyn och skriv: mus i sökfältet. 2. Välj: Mus. Inställningstips - Windows 7 2(11) 3. Välj fliken:

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef

Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Nyheter i Norstedts Tidbok 2008.2 Mattias Claesson Produktchef Välkommen till en ny version av Norstedts Tidbok. Till denna version har vi gjort en del större ändringar samt en rad mindre justeringar,

Läs mer

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05

1(15) Bilaga 1. Av Projekt Neuronnätverk, ABB Industrigymnasium, Västerås Vt-05 1(15) Bilaga 1 2(15) Neuronnätslaboration Räknare Denna laboration riktar sig till gymnasieelever som går en teknisk utbildning och som helst har läst digitalteknik samt någon form av styrteknik eller

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Kapitel 1 Komma igång... 3

Kapitel 1 Komma igång... 3 2014.02.21 1 Kapitel Innehåll... Sida Kapitel 1 Komma igång... 3 Välkommen... 3 Är DDS-CAD Arkitekt installerat?... 5 Operativmiljön Windows... 5 Begrepp... 5 Starta DDS-CAD Arkitekt... 6 Starta ett nytt

Läs mer

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint.

I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint I högskolans nätverk hittar du programmet PowerPoint genom Startmenyn, Huvudmeny XP, Kontorsprogram, Microsoft Office, Microsoft PowerPoint. Allmänt Det första du ser i programmet

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Importera utskriftsinställningar och Tips och tricks för Disgen 8.2d

Importera utskriftsinställningar och Tips och tricks för Disgen 8.2d Innehåll Importera utskriftsinställningar och Tips och tricks för Disgen 8.2d... 2 Importera utskriftsinställningar... 2 Tips och tricks... 6 Utskriftsinställningarnas uppbyggnad... 6 Förstörd inställningsmall...

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Förenklad. mindre projekt

Förenklad. mindre projekt Förenklad DWGhantering för mindre projekt 1. OLIKA ALTERNATIV FÖR ATT HÄMTA IN EN DWG-FIL... 3 1.1 Om man endast behöver ha DWGn i bakgrunden, och inte editera i den... 3 1.2 Om man behöver editera individuella

Läs mer

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall

Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Offert i Pyramid med Microsoft Wordmall Pyramid Business Studio från version 3.40B (2015-08-27) Skapa offert med Microsoft Wordmall Vid offertregistrering i Pyramid kan du välja att skriva ut offerten

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

IndraView - VCPXX.2. Recepthantering Version 1

IndraView - VCPXX.2. Recepthantering Version 1 IndraView - VCPXX.2 Recepthantering Version 1 1 Förberedelser i IndraLogic Skapa en struktur som innehåller alla variablerna för ditt recept. I manualen används följande. Skapa nu en ny variabel lista

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr

ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM. Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr ANVÄNDARMANUAL SKÖVDE GRAVYR BESTÄLLNINGSPROGRAM Gustav Adolfs g. 46 541 45 Skövde Tel: 0500-484555 Fax: 0500-484547 Mail: info@skovdegravyr Innehåll Starta programmet... 2 Flikarna...2 Fliken Material...

Läs mer

NYHETER I AUTOCAD 2006

NYHETER I AUTOCAD 2006 NYHETER I AUTOCAD 2006 Nedan följer en kort beskrivning av nyheter och förbättringar i AutoCAD 2006, jämfört med AutoCAD 2005. Nyheterna är inte ordnade i speciell ordning. KOMMANDOT JOIN Med det nya kommandot

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)

Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download) Photoscape (http://photoscape.sv.softonic.com/download)..har ett antal trevliga funktioner som dessutom är lätta att använda. Det är lite annorlunda uppbyggt en andra program men jag tycker att man ganska

Läs mer

Topocad Systeminställningar

Topocad Systeminställningar Topocad Systeminställningar Systemfiler Visa dolda mappar Vissa filer lagras i en dold mapp, Program Data. För att kunna se innehållet i denna mapp behöver du aktivera visning av dolda mappar. Om du inte

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning

BuildingPortalSuite. Beskrivning. 2012-09-03 BuildingPortalSuite - Beskrivning Beskrivning 1 Komma igång Följ dessa steg för att enkelt komma igång med BuildingPortalSuite: 1. Installera BuildingPortalSuite 2. Använd Setup Tool BuildingPortalSuite för att ställa in uppkopplingen

Läs mer

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING

INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING INSTÄLLNINGAR FÖR IRONCADS 2D-RITNING Innehållsförteckning Justera storlek och antalet decimaler för måttsättning...2 Ändra färg på ritningselement...4 Justera färg för ett enskilt element genom att byta

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida

Dokumenttyp Dokumentbeteckning Diarienummer Sida KRAVSPECIFIKATION KRAVSPEC 7.2 BILAGA 8 LSU2014-0028 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESKRIVNING AV INNEHÅLLET... 2 2 HANDLEDNING FÖR UTRYMMESVERKTYG... 3 3 HANDLEDNING FÖR NAMNRUTA LSU_ST1 OCH LSU_ST5...

Läs mer

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram

En introduktion till WeavePoint 7 demo version. Att använda ett vävprogram En introduktion till WeavePoint 7 demo version Demoversionen är det fullständiga WeavePoint med undantag för att det inte går att spara egna mönster. Det går att testa olika sätt att skriva ut de exempel

Läs mer

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3

Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 1 Innehåll Sida Kapitel 3 Fönster och dörr... 3 Fönster... 3 Relativ positionering... 6 Infogad fil... 7 Hur ser fasaden ut?... 9 Ytterdörrar...11 Ändra standardvärde för hela våningen....17 Innerdörrar...18

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1

SymPrint. Manual. Artikelnummer: 12020, 12021, 12022. v.1.0.10 1 SymPrint Manual Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1.0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 4 2 Att använda SymPrint för att göra överlägg, mallar och mera...... 4 Exempel på vad du kan göra i SymPrint...

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ... - 1 - Varje år... - 1 - Skapa ett nytt redovisningsår... - 1 - Föra över Utgående balanser... - 1 - Vid

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

CW RefLevel - Användarbeskrivning

CW RefLevel - Användarbeskrivning C/W CadWare CW RefLevel - Användarbeskrivning OBS: Listan under CadWare kan variera mellan olika system. Modul i exemplet här kan saknas i vissa system. Allmänt Rationell hantering av modellfiler i ett

Läs mer

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001

Personlig anpassning av Microsoft Word 2003. Vers 20101001 Personlig anpassning av Microsoft Word 2003 Vers 20101001 Innehållsförteckning Startåtgärdsfönster... 3 Anpassa antalet ikoner... 3 Lägga till ett nytt verktygsfält... 4 Återställ till normalläge... 4

Läs mer

CWPlot - Användarbeskrivning

CWPlot - Användarbeskrivning C/W CadWare CWPlot - Användarbeskrivning NB Exempel på tillgängliga moduler. Kan variera beroende på installation. Allmänt Utskrift av ritning vanligen kallat Plotting kan ske med hjälp av MicroStations

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning

CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning CPM-100 Mjukvara Bruksanvisning Innehåll Sidnummer: Öppna mjukvaran 2 Ändra sidans storlek 3 Infoga text 4 Redigera text 5 Infoga grafik 6-8 Klippa former 9-11 Duplicera Etiketter 12-14 Flerfärg utskrift

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer