TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM"

Transkript

1 TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel på märkning: TF71: P201: CF78: GT10:01 Fastighetsnummer med fyra tecken anges innan systemnummer. Fastighetsnummer tillhandahålls av Beställaren. Förklaring pos. 1-4 = Fastighetsnummer pos. 6-7(8) = Systemnummer pos. (8)9-10 = Löpnummer system pos = slag av komponent pos = komponenter som har lika funktion i samma system i löpnummer POS. 6 7 VVS OCH KYLSYSTEM TF71:01 Med avvikelse från AMA98 skall följande systembeteckningar användas tills vidare: 5 VA, VVS, KYL- och processmediasystem 52B Tappvattensystem 52D Processvattensystem 52F Tryckluftssystem 53B Avloppsvattensystem 53C Sop- och dammsugningssystem 54B Vattensläcksystem (Sprinkler) 55 Kylsystem 56 Värmesystem 57 Luftbehandlingssystem

2 ELANLÄGGNINGAR 60 Sammansatta elanläggningar 62 Kraftförsörjningsanläggningar 63 Belysnings-, elvärme- och motordriftanläggningar 64 Teletekniska anläggningar 66 Spänningsutjämningsanläggningar 69 Övriga elanläggningar STYR OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 8 Styr- och övervakningssystem 81 Styr- och övervakningssystem för fastighetsdrift 82 Styr- och övervakningssystem för processinstallationer 84 Övervakningssystem 85 Brandlarmssystem 89 Övriga styr- och övervakningssystem POS ANTAL SYSTEM / AGGREGATNUMMER 00 Allmänt ej spec. antal eller övergripande system Antal system POS ENERGIMÄTARE EM10 EM20 EM30 EM50 EM60 EM70 EM80 FLÄKTAR TF71 FF72 FF73 FF74 CF71 Energimätare, allmänt Energimätare i tappvattensystem Energimätare i kylsystem Energimätare i kyl- och värmepumpsystem Energimätare i värmesystem Energimätare i luftbehandlingssystem Energimätare i elsystem Tilluftsfläktar, aggregat Frånluftsfläktar, aggregat Frånluftsfläktar, allmänt (ej aggregat) Frånluftsfläktar, lokalt utsug t ex stoft eller svets.. Cirkulationsfläkt, aerotemper mm LÄGES OCH NIVÅGIVARE GL10 GL20 GL21 GL22 GL23 GL24 Lägesgivare, allmänt Lägesgivare i tappvatten- och avloppssystem Nivågivare i pumpgropar Larmgivare för högnivå i pumpgropar Larmgivare för högnivå i bensin- och oljeavskiljare Larmgivare för högnivå i fettavskiljare

3 GL70 GL71 GL74 GL75 Lägesgivare- el, allmänt Gränslägesbrytare Dörrkontakt (magnet/mikrobrytare) Fönsterkontakt (magnet/mikrobrytare) FUKTGIVARE GM10 Fuktgivare, allmänt GM15 Rumsfuktgivare, allmänt GM70 Fuktgivare i luftbehandlingssystem, allmänt GM71 Fuktgivare i luftbehandlingssystem, tilluft GM72 Fuktgivare i luftbehandlingssystem, frånluft GM73 Fuktgivare i luftbehandlingssystem, uteluft GM74 Fuktgivare i luftbehandlingssystem, avluft GM75 Fuktgivare i luftbehandlingssystem, rumsplacerad NÄRVAROGIVARE GN15 Närvarogivare, rum TRYCKGIVARE GP10 Tryckgivare, allmänt GP20 Tryckgivare i tappvatten- och avloppssystem, allmänt GP50 Tryckgivare i kyl- och värmepumpsystem, allmänt GP60 Tryckgivare i värmesystem, allmänt GP70 Tryckgivare i luftbehandlingssystem, allmänt GP71 Tryckgivare i luftbehandlingssystem, tilluft GP72 Tryckgivare i luftbehandlingssystem, frånluft GP80 Tryckvakt, allmänt GP81 Tryckvakt i luftbehandlingssystem, tilluft GP82 Tryckvakt i luftbehandlingssystem, frånluft TEMPERATURGIVARE GT10 Utetemperaturgivare, allmänt GT15 Rumstemperaturgivare, allmänt GT20 Temperaturgivare i tappvatten- och avloppssystem, allmänt GT21 Temperaturgivare i tappvatten- och avloppssystem, tillopp GT22 Temperaturgivare i tappvatten- och avloppssystem, retur GT50 Temperaturgivare i kyl- och värmepumpsystem, allmänt GT51 Temperaturgivare i kyl- och värmepumpsystem, tillopp GT52 Temperaturgivare i kyl- och värmepumpsystem, retur GT55 Temperaturgivare, kylsystem, framledning GT60 Temperaturgivare i värmesystem, rumsplacerad GT61 Temperaturgivare i värmesystem, tillopp GT62 Temperaturgivare i värmesystem, retur GT70 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, allmänt GT71 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, tilluft GT72 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, frånluft GT73 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, uteluft GT74 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, avluft, placerad innan fläkt GT75 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, rumsplacerad

4 GT76 GT77 GT78 GT80 GT81 GT82 Temperaturgivare i luftbehandlingssystem, temp efter VVX, tilluft Temperaturgivare i luftbehandlingssystem värmebatteri Temperaturgivare i luftbehandlingssystem kylbatteri Temperaturvakt, allmänt Frysvakt Påfrostningsgivare LUFTKVALITETSGIVARE GQ10 Luftkvalitetsgivare allmänt GQ72 Luftkvalitetsgivare i luftbehandlingssystem, frånluft GQ75 Luftkvalitetsgivare i luftbehandlingssystem, rumsplacerad ÖVRIGA GIVARE OCH VAKTER GX10 Rökdetektor, allmänt GX11 Rökdetektor i luftbehandlingssystem tilluft GX12 Rökdetektor i luftbehandlingssystem frånluft GX15 Rökdetektor i rum GX20 Värmedetektor, allmänt GX21 Värmedetektor i luftbehandlingssystem tilluft GX22 Värmedetektor i luftbehandlingssystem frånluft GX25 Värmedetektor i rum GX41 Givarenhet för marktemperatur och markfukt GX60 Pulskontakt GX70 Fasvinkelvakt GX71 Nätvakt (underspänningsrelä) GX72 Effektvakt GX74 Skymningsrelä GX75 Rökdetektor i luftbehandlingssystem, rumsplacerad ROTATIONSVAKT GS80 Rotationsvakt för VVS FREKVENSOMFORMARE FO01 Frekvensomformare fläkt tilluft FO02 Frekvensomformare fläkt frånluft FO03 Frekvensomformare pump FLÖDESMÄTARE GF10 Flödesmätare, allmänt GF20 Flödesmätare i tappvatten- och avloppssystem GF30 Flödesmätare i kylsystem GF50 Flödesmätare i kyl- och värmepumpsystem GF60 Flödesmätare i värmesystem GF70 Flödesmätare i luftbehandlingssystem allmänt GF71 Flödesmätare i luftbehandlingssystem tilluft GF72 Flödesmätare i luftbehandlingssystem frånluft

5 PUMPAR P201 Pumpar för tappvatten- och avloppssystem P501 Pumpar för kylsystem P601 Pumpar för värmesystem P701 Pumpar för luftbehandlingssystem P901 Pumpar för grundvattensystem STÄLLDON, SPJÄLL ST10 Ställdon för brandspjäll, allmänt ST11 Ställdon för brandspjäll, tilluft (även kombispjäll brand/vav) ST12 Ställdon för brandspjäll, frånluft (även kombispjäll brand/vav) ST70 Ställdon för spjäll, allmänt ST71 Ställdon för spjäll, tilluft ST72 Ställdon för spjäll, frånluft ST73 Ställdon för spjäll, uteluft ST74 Ställdon för spjäll, avluft ST75 Ställdon för spjäll, över- och återluft ST76 Ställdon för spjäll, rökutluftning ST77 Ställdon för ledskenereglering STÄLLDON, VENTILER SV10 Ställdon för ventiler, allmänt SV20 Ställdon för tappvattensystem SV30 Ställdon för kylvatten, allmänt SV50 Ställdon för kyl- och värmepumpsystem SV60 Ställdon för värmesystem SV64 Magnetventil för värmesystem SV70 Ställdon för luftbehandlingssystem ÖVRIGT (allmänna komponenter numreras med 00_XX) AS00 Apparatskåp BS63 Belysningsstyrning DUC00 Datorundercentral KM50 Kylmaskin LV71 Luftvärmare LK71 Luftkylare MB00 Miljöbrytare M701 Roterande VVX (värmeväxlare i luftbehandlingssystem) OK00 Omkopplare (ej i apparatskåp), (tidigare timer) RC00 Reglercentral, allmänt RR00 Rumsregulator SB00 Säkerhetsbrytare TI00 Timer YB00 Yttre börvärdesomställning POS Antal komponenter

6 NEDANSTÅENDE FÖRKORTNINGAR KAN FÖREKOMMA ÖS ÅF DI MN SL NC NO LARM SKYLTAR Överströmslarm Återföring Driftsindikering Manöver Summalarm Normalt stängd vid strömlöst tillstånd Normalt öppen vid strömlöst tillstånd Komponenten skall vara skyltad med text t ex: GT71 : 01 Tilluftstemperaturgivare AS00_01 Skylten skall vara utförd med graverad svart beständig text på vit botten. Texthöjd skall vara 6 mm på rad 1 och 4 mm på rad 2 och 3. Skyltstorlek min 40 x 80 mm Texthöjd skall vara 6 mm på rad 1 och 4 mm på rad 2 och 3. På undertak 20 x 60 mm Texthöjd skall vara 4 mm på rad 1 och 3 mm på rad 2 och 3. På vägg min 20 x 60 mm (Skylt med förklarande text) Texthöjd skall vara 4 mm på rad 1 och 3 mm på rad 2 och TI00 01 TIMER ÖKAD VENTILATION AS00_01 Rad 1 utgörs av komponentens beteckning Rad 2 beskriver komponentens funktion i klartext Rad 3 beskriver till vilket apparatskåp enheten är ansluten

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA W130. Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA W130 Ventilationsaggregat med motströms plattvärmeväxlare Ventilaitonsaggregat för villor under 250 m². Aggregatet har en motströms plattvärmeväxlare. Även lämplig för renoveringsobjekt. Maximal

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat KLASIK

Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat KLASIK Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat Aggregatserien KLASIK erbjuder kunden en pålitlig och kvalitativ utrustning med tekniska parametrar som gör det möjligt att

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00S RT-00S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-00S Allmänt REC Temovex 00S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning.

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE

DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE DOMEKT REGO / RECU LT EN RU CZ PL DK FI NO SE FR DE Elektros montavimo ir eksploatavimo instrukcija 3 Electrical installation and Operation Manual 14 Инструкция по электромонтажу и эксплуатации 25 Elektroinstalační

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt

Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Flexit luftbehandlingsaggregat K2 R med spisfläkt Två i ett Energieffektiv Tystgående Patenterad Användningsområde två i ett! Flexit K2 R är ett ventilationsaggregat och spisfläkt i en och samma enhet.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla

Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla PBD SE 244-3 Bergvärmepump IBE TM FIGHTER 5 IBE TM 639284 FIGHTER 5 4 Värmepump med berg, mark eller sjö som värmekälla Optimal årsvärmefaktor tack vare den inverterstyrda kompressorn. Inverterstyrd köldbärarpump

Läs mer

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, GENERATION E Från och med programversion 1.13 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer