LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3"

Transkript

1 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum Landstingsservice i Uppsala län UPPSALA Tel Fax

2 SFÖRTECKNING DRIFTKORT AVSER/OBJEKT BETJÄNAR APPARATSKÅP REV 52:01 VVT1 Tappvarmvaten plan 5-12, AS08 hus XXX 55:01 KB11 Kylbafflar AS08 56:02 VS22 Radiatorer västfasad AS08 hus XX 57:01 LB01 Avdelning XXX plan 2-3, AS02 hus XXX 57:02 LB02 Avdelning XXX plan 1, AS08 hus XXX 81:01 AS08 KB11, VS22, LB02 AS08 EXEMPEL SJUKHUSET EXEMPELSTAD, PROJEKT XXXX, BYGGNAD A1999 PROJEKTERINGS- ANVISNING REV DATUM BILAGA X DRIFTKORTSFÖRTECKNING SIGNATUR ARB NR DATUM SENASTE REV ANTAL BLAD BLAD NR p:4119\ \ord\bil\a1999-dfkfrt.doc

3 P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-VVT1.DOC A1999-VVT1 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 1/2 Rev

4 ALLMÄNT : A :01 Betjänar: Tryckstegrat varmvatten för plan 5-12 byggnad A1999 hus B99. Placering: Värmeundercentral 2702 plan 2 byggnad A1999 hus B99. STYRNING Pumpen PV01 kan manövreras via omkopplare (MAN-0-AUTO) på operatörspanel i apparatskåpsfront. I läge 0 är pumpen stoppad, i läge MAN är pumpen kontinuerligt i drift och i läge AUTO styrs pumpen via PLC. Säkerhetsbrytaren förreglar manövern till pumpen. Vid omkopplare i 0-läge alt. läge MAN utgår larm. Förreglingar Säkerhetsbrytaren förreglar manövern till pumpen. REGLERING TEMPERATUR Temperaturgivare GT11 reglerar via PLC styrventil SV21 så att inställd framledningstemperatur erhålles. Temperaturgivare GT12 reglerar via PLC styrventil SV31 så att inställd framledningstemperatur erhålles. INSTÄLLNINGSVÄRDEN Beteckning Förklaring Inst GT11 BV +65 C GT12 BV +60 C LARM Beteckning Larmtext Inst Fördr Klass PV01 Driftfel B GT11 Hög tilloppstemp BV +10 C 1 min B GT11 Låg tilloppstemp BV -5 C 1 min B GT12 Hög tillopps- GT12 temp BV +10 C 1 min B Låg tilloppstemp BV -5 C 1 min B GT41 Låg returtemp 50 C 10 min B GT11 Givarfel B GT12 Givarfel B GT41 Givarfel B MÄTNING Beteckning Förklaring Samtliga givare INDIKERINGAR Objekt PV01 Typ Driftindikering ANMÄRKNING Larm driftfel PV01 omfatttar även frånslagen säkerhetsbrytare. P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-VVT1.DOC A1999-VVT1 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 2/2 Rev

5 P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-KB11.DOC A1999-KB11 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 1/2 Rev

6 ALLMÄNT : A :01 Betjänar: Kylbafflar byggnad A1999 hus B99. Placering: Förråd 2817B plan 2 byggnad A1999 hus B99. GM31 och GT31 är placerade i rum 5729 plan 5. Apparatskåp AS08 är placerat i värmeundercentral 2702 plan 2. Apparatskåp och PLC matas med normalkraft från elcentral XXXX STYRNING Pump PK01 kan manövreras via omkopplare (MAN-0-AUTO) på operatörspanel i apparatskåpsfront. I läge MAN är pump kontinuerligt i drift, i läge 0 är pump stoppad och i läge AUTO styrs pump via tidkanal i PLC. Vid omkopplare i 0-läge alt. läge MAN utgår larm. Förreglingar Säkerhetsbrytaren förreglar manövern till pumpen. REGLERING TEMPERATUR Temperaturgivare GT11 och reglerar via PLC styrventil SV21 så att inställd framledningstemperatur erhålles. Temperaturgivare GT31 och fuktgivare GM31 förskjuter börvärdet för GT11 till inställt värde över daggpunkten (daggpunktskompenserad framledningstemperatur, beräkning sker i PLC). REGLERING TRYCK Tryckgivare GP11 styr via PLC inbyggd frekvensomrikriktare i Pump PK01 så att inställt differenstryck erhålles. DRIFTTIDER Objekt Drifttid Anm PK01 Må-Sö 00-24, Helgdagsaft 00-24, Helgdag 00-24, INSTÄLLNINGSVÄRDEN Beteckning Förklaring Inst GT11 BV +14 C GT31/GM31 Förskjutn. BV GT11 +1 C GP11 BV 40 kpa LARM Beteckning Larmtext Inst Fördr Klass PK01 Driftfel B GT11 Hög tilloppstemp BV +3 C 20 min B GT11 Givarfel B GT41 Givarfel B GP11 Lågt differenstryck BV -10 kpa 20 min B GP11 Givarfel B GM11 Givarfel B GP61 Lågt tryck KB11 XXX kpa B MÄTNING Beteckning Förklaring Samtliga givare BERÄKNING Daggpunkten beräknas enligt nedanstående formler: Mättnadsångtryck p m (Pa) p m =610,8 *e(t*17,27/(t+238,3)) t = temperatur ( C) Ångtryck p å (Pa) p å = φ* p m /100 = φ = relativ fuktighet i %. INDIKERINGAR Objekt PK01 Typ Driftindikering Daggpunkt t d ( C) t d = In(p å /610,8 *238,3/(17,29-In(p å /610,8)) ANMÄRKNING Larm driftfel omfatttar även frånslagen säkerhetsbrytare. P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-KB11.DOC A1999-KB11 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 2/2 Rev

7 P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-VS22.DOC (JNOL) A1999-VS22 (TYPDRIFTKORT A :01 Bl. 1/2 Rev

8 ALLMÄNT : A :01 Betjänar: Radiatorer västfasad byggnad A1999 hus B99. Placering: Undercentral 2702 plan 2 byggnad A1999 hus B99. Utetemperaturgivare AS08-GT3N är placerad på norrtfasad. Apparatskåp AS08 är placerat i värmeundercentral 2702 plan 2. Apparatskåp och PLC matas med normalkraft från elcentral XXXXX. STYRNING Pump PV01 kan manövreras via omkopplare (MAN-0-AUTO) på operatörspanel i apparatskåpsfront. I läge MAN är pump kontinuerligt i drift, i läge 0 är pump stoppad och i läge AUTO styrs pump via PLC att starta när temperaturen AS08-GT3N underskrider inställt värde under inställd tid. Pump PV01 stoppar när temperaturen AS08-GT3N överstiger inställt värde under inställd tid. När pump PV01 är stoppad skall styrventil SV21 vara stängd. Vid omkopplare i 0-läge alt. läge MAN utgår larm. Pump PV01 motionskörs via gemensam tidkanal i AS08. Förreglingar Säkerhetsbrytaren förreglar manövern till pumpen. REGLERING TEMPERATUR Temperaturgivare GT11 reglerar via PLC styrventil SV21 så att beräknad framledningstemperatur enligt inställd kurva erhålles. REGLERING TRYCK Tryckgivare GP11 styr via PLC frekvensomrikriktare U101 varvtalet på pump PV01 så att inställt differenstryck erhålles. INDIKERINGAR Objekt Typ PV01 Driftindikering INSTÄLLNINGSVÄRDEN Beteckning Förklaring Inst GP11 BV 40 kpa GT11 Framledn.temp. *) Kurva *) Kurva AS08-GT3V -20 C -5 C +0 C +5 C +20 C GT C +57,5 C +50 C +42,5 C +20 C LARM Beteckning Larmtext Inst Fördr Klass PV01 Driftfel B U101 S:a fel, felkod B GT11 Hög tilloppstemp BV +10 C 20 min B GT11 Låg tilloppstemp BV -5 C 20 min B GT11 Givarfel B GT41 Givarfel B GP11 Lågt differenstryck BV -10 kpa 20 min B GP11 Givarfel B MÄTNING Beteckning Förklaring U101 Styrsignal % U101 Frekvens Hz U101 Maxfrekvens Hz U101 Minfrekvens Hz U101 Ström A U101 Effekt kw Samtliga givare ANMÄRKNING Larm driftfel omfatttar även frånslagen säkerhetsbrytare. P:\4119\\ \ORD\DFK \A1999-VS22.DOC A1999-VS22 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 2/2 Rev

9 P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-LB01_REV1.DOC A1999-LB01 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 1/3 Rev

10 ALLMÄNT : A :01 Betjänar: Avdelning xxxxx plan 2-3. Placering: Apparatskåp AS02 och LB01 i fläktrum 4705 plan 4 TL11är placerad i personalrum 2106 plan 2. Apparatskåp AS02 och PLC matas med normalkraft från elcentral XXXX. STYRNING Aggregat LB01 manövreras via serviceomkopplare OK1 (0- AUTO) i apparatskåpsfront. I läge 0 är aggregatet stoppat och i läge AUTO styrs aggregatet via tidkanal i PLC. Fläktarna TF01, FF01 och pump PV01 och roterande värmeväxlare RVÅ1 kan manövreras (MAN-0-AUTO) på operatörspanel i apparatskåpsfront. I läge MAN är pump kontinuerligt i drift, resp fläkt kontinuerligt i drift, i läge 0 är pump resp fläkt stoppad och i läge AUTO styrs aggregatet via tidkanal i PLC. I läge AUTO styrs pump PV01 via PLC att starta när utetemperaturgivare AS02-GT3N underskrider inställt värde under inställd tid eller när ventil SV21 börjar öppna. Pump PV01 stoppar när utetemperaturgivare AS02-GT3N överstiger inställt värde och ventil SV21 är stängd. Pump PV01 motionskörs via gemensam tidkanal i AS02. När fläkt TF01 startar/stoppar öppnar/stänger spjäll ST21. När fläkt FF01 startar/stoppar öppnar/stänger spjäll ST22. Vid start av aggregatet öppnar först ST22, FF01 startar, RVÅ1 maxfart och därefter startar TF01. Vid valt driftfall 0 alt. MAN i operatörspanel utgår summalarm (gemensamt 1999-AS02). Förreglingar PV01 förreglar TF01 om temperaturen AS02-GT3N undskrider inställt värde. TF01 och FF01 är inbördes förreglade. Resp säkerhetsbrytare förreglar manövern till resp. fläkt och pump. Frysvaktsfunktion Frysvakten GT81 stoppar via PLC aggregatet om inställd temperatur underskrides. Manuell återställning i operatörspanel. Förlängd drift Via tryckknapp TL11 kan aggregatet efter ordinarie drifttid styras till drift med det högre tryckbörvärdet under inställd tid i PLC. Återgång efter inställd tid i PLC eller manuellt via tryckknapp TL11. Brandfunktion Vid signal BRAND från central brandlarmcentral BLC1 skall aggregatet vara i drift. REGLERING TEMPERATUR Temperaturgivare GT11 reglerar vid värmebehov via PLC ventil SV22, varvtalet på roterande värmeväxlare RVÅ1, och ventil SV21 i sekvens så att tilluftstemperatur enligt inställd kurva erhålles. Temperaturgivare GT81 minbegränsar (stöttar) returtemperaturen under drift. Temperaturgivare GT81 övertar regleringen (varmhållning) av SV21 via PLC när TF01 är stoppad. REGLERING TRYCK Tryckgivaren GP11 reglerar via PLC och frekvensomriktare U101 varvtalet på fläkten TF01 så att inställt tilluftstryck för fullflöde resp delflöde erhålles. Tryckgivaren GP12 reglerar via PLC och frekvensomriktare U102 varvtalet på fläkten FF01 så att inställt frånluftstryck för fullflöde resp delflöde erhålles. Vid start av fläktarna skall frekvensomriktarna alltid börja att reglera från 0. Villkor för fullflöde gäller före villkor för delflöde. KYLÅTERVINNING När temperaturen vid GT42 är enligt inställt värde lägre än AS02- GT3N styrs RVÅ1 till maxvarvtal för återvinning kyla. PÅFRYSNING Vid låg verkningsgrad styrs RVÅ1 till minvarvtal för avfrostning kyla. DRIFTTIDER Objekt Drifttid Anm LB01 Må-Sö BVH, fullflöde LB01 Må-Sö BVL, delflöde LB01 Helgdagsaft BVH, fullflöde LB01 Helgdagsaft BVL, delflöde LB01 Helgdag BVH, fullflöde LB01 Helgdag BVL, delflöde INDIKERINGAR Objekt Typ LB01-TL11 Driftvillkor dagdrift TF01 Driftindikering FF01 Driftindikering PV01 Driftindikering INSTÄLLNINGSVÄRDEN Beteckning Förklaring Inst GT11 Tilluftstemp BV *) Kurva GT21 Returtemp GVL +9 C GT42 <AS02-GT3N -3 C GT81 Stöttning BVL +12 C GT81 Varmhålln. BVH +20 C GP11 Fullflöde BVH 450 Pa GP11 Delflöde BVL xxx Pa GP12 Fullflöde BVH 265 Pa GP12 Delflöde BVL xxx Pa AS02-GT3N Pumpstart +5 C AS02-GT3N Pumpstopp +7 C PV01 Fördröjd in/ urkoppling 60 min TL11 Förlängd drift 120 min *) Kurva AS02-GT3N -20 C -5 C +0 C +5 C +20 C GT C +20 C +20 C +20 C +20 C P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-LB01_REV1.DOC A1999-LB01 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 2/3 Rev

11 LARM Beteckning Larmtext Inst Fördr Klass OK1 Service omkopplare i läge från 15 min B TF01 Driftfel B FF01 Driftfel B PV01 Driftfel B RVÅ1 Summalarm <70% B RVÅ1 Låg verkningsgrad 20 min B U101 S:a fel, felkod B U102 S:a fel, felkod B GT11 Hög tilluftstemp BV +5 C 20 min B GT11 Hög tilluftstemp BV -5 C 20 min B GT42 Hög frånlufts- GT42 temp +50 C 60 min B Låg frånluftstemp +15 C 60 min B GF41 Givarfel B GF42 Givarfel B GT11 Givarfel B GT41 Givarfel B GT43 Givarfel B GT81 Frysvakt 8 C A GT81 Givarfel B GP11 Avvikande difftryck BV ±25 Pa 20 min B GP11 Givarfel B GP12 Avvikande difftryck BV ±25 Pa 20 min B GP12 Givarfel B MÄTNING Beteckning Förklaring U101 Styrsignal % U101 Frekvens Hz U101 Maxfrekvens Hz U101 Minfrekvens Hz U101 Ström A U101 Effekt kw U102 Styrsignal % U102 Frekvens Hz U102 Maxfrekvens Hz U102 Minfrekvens Hz U102 Ström A U102 Effekt kw Samtliga givare BERÄKNING Verkningsgrad återvinning beräknas via temperaturgivare AS02- GT3N, GT41 och GT42 enligt formel: ח= 100 t2-tute x t1-tute t1 t2 tute =Ärvärde i C vid LB02-GT42 =Ärvärde i C vid LB02-GT41 =Ärvärde i C vid AS2-GT3N ANMÄRKNING Larm driftfel omfatttar även frånslagen säkerhetsbrytare. P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-LB01_REV1.DOC A1999-LB01 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 3/3 Rev

12 P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-LB02_REV1.DOC A1999-LB02 (TYPDRIFTKORT) A :02 Bl. 1/3 Rev

13 ALLMÄNT : A :02 Betjänar: Avdelning xxxxx plan 1. Placering: Apparatskåp AS08 och LB02 i värmeundercentral 2702 plan 2 TL11är placerad i korridor1061 plan 1. Brandlarmcentral BLC1 är placerad i entre 1051 plan 1. Apparatskåp AS08 och PLC matas med normalkraft från elcentral XXXX. STYRNING Aggregat LB02 manövreras via serviceomkopplare OK1 (0- AUTO) i apparatskåpsfront. I läge 0 är aggregatet stoppat och i läge AUTO styrs aggregatet via tidkanal i PLC. Fläktarna TF01, FF01 och pumpar PV01 och PÅ01 kan manövreras via resp. omkopplare (MAN-0-AUTO) på operatörspanel i apparatskåpsfront. I läge MAN är pump kontinuerligt i drift, resp fläkt kontinuerligt i drift, i läge 0 är pump resp fläkt stoppad och i läge AUTO styrs aggregatet via tidkanal i PLC. I läge AUTO styrs pump PV01 via PLC att starta när utetemperaturgivare AS08-GT3N underskrider inställt värde under inställd tid eller när ventil SV21 börjar öppna. Pump PV01 stoppar när utetemperaturgivare AS08-GT3N överstiger inställt värde och ventil SV21 är stängd. I läge AUTO styrs pump PÅ01 via PLC att starta när ventil SV31 börjar öppna och stänger efter inställd tid när ventil SV31 stängt. Pump PV01 och PÅ01 motionskörs via gemensam tidkanal i AS08. När fläkt TF01 startar/stoppar öppnar/stänger spjäll ST21. När fläkt FF01 startar/stoppar öppnar/stänger spjäll ST22. Vid start av aggregatet öppnar först ST22, FF01 startar och ventil SV31 öppnar för full återvinning. Vid valt driftfall 0 alt. MAN i operatörspanel utgår summalarm (gemensamt 1999-AS08). P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-LB02_REV1.DOC Förreglingar PV01 förreglar TF01 om temperaturen AS08-GT3N undskrider inställt värde. TF01 och FF01 är inbördes förreglade. Resp säkerhetsbrytare förreglar manövern till resp. fläkt och pump. Frysvaktsfunktion Frysvakten GT81 stoppar via PLC aggregatet om inställd temperatur underskrides. Manuell återställning i operatörspanel. Förlängd drift Via tryckknapp TL11 kan aggregatet efter ordinarie drifttid styras till drift med det högre tryckbörvärdet under inställd tid i PLC. Återgång efter inställd tid i PLC eller manuellt via tryckknapp TL11. Brandfunktion Vid signal BRAND från central brandlarmcentral BLC1 skall aggregatet vara i drift REGLERING TEMPERATUR Temperaturgivare GT11 reglerar vid värmebehov via PLC ventiler SV22, SV31 ochl SV21 i sekvens så att tilluftstemperatur enligt inställd kurva erhålles. Temperaturgivare GT21 minbegränsar via PLC returtemperaturen i återvinningskretsen.så att påfrysning ej sker på frånluftsbatteriet. Temperaturgivare GT81 minbegränsar (stöttar) returtemperaturen under drift. Temperaturgivare GT81 övertar regleringen (varmhållning) av SV21 via PLC när TF01 är stoppad. REGLERING TRYCK Tryckgivaren GP11 reglerar via PLC och frekvensomriktare U101 varvtalet på fläkten TF01 så att inställt tilluftstryck för fullflöde resp delflöde erhålles. Tryckgivaren GP12 reglerar via PLC och frekvensomriktare U102 varvtalet på fläkten FF01 så att inställt frånluftstryck för fullflöde resp delflöde erhålles. Vid start av fläktarna skall frekvensomriktarna alltid börja att reglera från 0. Villkor för fullflöde gäller före villkor för delflöde. KYLÅTERVINNING När temperaturen vid GT42 är enligt inställt värde lägre än AS08- GT3N öppnar ventil SV31 för återvinning. DRIFTTIDER Objekt Drifttid Anm LB02 Må-Sö BVH, fullflöde LB02 Må-Sö BVL, delflöde LB02 Helgdagsaft BVH, fullflöde LB02 Helgdagsaft BVL, delflöde LB02 Helgdag BVH, fullflöde LB02 Helgdag BVL, delflöde INDIKERINGAR Objekt Typ LB02-TL11 Driftvillkor dagdrift TF01 Driftindikering FF01 Driftindikering PV01 Driftindikering PÅ01 Driftindikering INSTÄLLNINGSVÄRDEN Beteckning Förklaring Inst GT11 Tilluftstemp BV *) Kurva GT21 Returtemp GVL +9 C GT81 Stöttning BVL +12 C GT81 Varmhålln. BVH +20 C GT42 <AS02-GT3N -3 C GP11 Fullflöde BVH 450 Pa GP11 Delflöde BVL xxx Pa GP12 Fullflöde BVH 265 Pa GP12 Delflöde BVL xxx Pa AS08-GT3N Pumpstart +5 C AS08-GT3N Pumpstopp +7 C PV01 Fördröjd in/ urkoppling 60 min PÅ01 Fördröjd urkoppling 60 min TL11 Förlängd drift 120 min *) Kurva AS02-GT3N -20 C -5 C +0 C +5 C +20 C GT C +20 C +20 C +20 C +20 C A1999-LB02 (TYPDRIFTKORT) A :02 Bl. 2/3 Rev

14 LARM Beteckning Larmtext Inst Fördr Klass OK1 Service omkopplare i läge från 15 min B TF01 Driftfel B FF01 Driftfel B PV01 Driftfel B PÅ01 Driftfel B U101 S:a fel, felkod B U102 S:a fel, felkod B GT11 Hög tilluftstemp BV +5 C 20 min B GT11 Låg tilluftstemp BV -5 C 20 min B GT42 Hög frånlufts- GT42 temp +50 C 60 min B Låg frånluftstemp +15 C 60 min B GF41 Givarfel B GF42 Givarfel B GT11 Givarfel B GT41 Givarfel B GT43 Givarfel B GT81 Frysvakt 8 C A GT81 Givarfel B GP11 Avvikande difftryck BV ±25 Pa 20 min B GP11 Givarfel B GP12 GP12 Lågt frånlufttryck BV ±25 Pa 20 min B Avvikande difftryck BV ±25 Pa 20 min B GP61 Lågt tryck GVL xxx kpa B VÅ Låg verkningsgrad <50% 20 min B MÄTNING Beteckning Förklaring U101 Styrsignal % U101 Frekvens Hz U101 Maxfrekvens Hz U101 Minfrekvens Hz U101 Ström A U101 Effekt kw U102 Styrsignal % U102 Frekvens Hz U102 Maxfrekvens Hz U102 Minfrekvens Hz U102 Ström A U102 Effekt kw Samtliga givare BERÄKNING Verkningsgrad återvinning beräknas via temperaturgivare AS08- GT3N, GT41 och GT42 enligt formel: ח= 100 t2-tute x t1-tute t1 t2 tute =Ärvärde i C vid LB02-GT42 =Ärvärde i C vid LB02-GT41 =Ärvärde i C vid AS08-GT3N ANMÄRKNING Larm driftfel omfatttar även frånslagen säkerhetsbrytare. P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-LB02_REV1.DOC A1999-LB02 (TYPDRIFTKORT) A :02 Bl. 3/3 Rev

15 P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-AS08.DOC A1999-AS08 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 1/2 Rev

16 ALLMÄNT : A :01 Betjänar: VVT1, KB11, VS22, LB02. Placering: Undercentral 2702 plan 2 byggnad A1999 hus B99. AS08-GT3N är placerad på nordfasad. Apparatskåp och PLC matas med normalkraft. APPARATSKÅP AS08 INSTÄLLNINGSVÄRDEN Beteckning Värde AS08-GT3N Pumpar i värmesystem stopp AS08-GT3N Pumpar i värmesystem start PV01 Pumpar i värmesystem fördröjning Start/stopp Anm +16 C +14 C 60 min MÄTNING Beteckning Förklaring Anm AS08-GT3N Temperatur C Nordfasad ute ANMÄRKNING Tidkanaler för växling och motion är gemensamma för pumpar i AS08. Motionskörning samt växling av pump skall ej ske på helgafton/helgdag. Normalkraft: Inkommande huvudledning: FKKJ 4Xxxx/XX mm 2 Centralbeteckning: XXXX Matande lednings säkring: XXX A Prioriterad kraft: Inkommande huvudledning: FKKJ 4Xxxx/XX mm 2 Matande lednings säkring: XXX A TIDKANALER Tidkanal nr Typ Tider Anm 1 Reserv 2 Reserv 3 Reserv Motion Pumpar Måndag Växling Pump ½ Tisdag LARM Beteckning Larmtext Inst Fördr Klass FS01 S:a aut.säkr. B LR01 Nollspänning/ fasbrott 1 min A KF01 S:a överström. B AS08-GT3N Givarfel B PLC Låg batterispänning B PLC Fel i PLC 30 sek A PLC Kommunikationsfel 1 min A P:\4119\ \ORD\DFK\A1999-AS08.DOC A1999-AS08 (TYPDRIFTKORT) A :01 Bl. 2/2 Rev

17 OBJEKT EL-DATA VVS-DATA ANM. REV 1/3 P I Q dp Kvs A FAS kw A l/s kpa m² DRIFTKORT 52:01 VVT1-PV01 3 0,255 0,55 VVT1-SV VVT1-SV DRIFTKORT 55:01 KB11-PK01 3 0,25 0,87 KB11-SV ,5 DRIFTKORT 56:01 VS22-PV01 3 0,15 0,60 VS22-SV DRIFTKORT 57:02 LB02-TF ,4 LB02-FF ,4 LB02-PV01 1 0,080 0,38 LB02-SV ,5 LB02-PÅ01 3 0,37 0,96 LB02-SV ,5 Glykol LB02-ST21 1,2 Täthetsklass 4 LB02-ST22 1,2 Täthetsklass 4 A1999-APPARATSKÅP AS08 placerat i värmeundercentral 2702 PLAN 2 Huvudmatning XXXX 4xXX/XX mm2, Max huvudsäkring XX A Kortslutningsström Ik XXX A EXEMPEL SJUKHUSET EXEMPELSTAD, PROJEKT XXXX, BYGGNAD A1999 APPARATSKÅP AS08 DATASAMMANSTÄLLNING EL/VVS PROJEKTERINGS- ANVISNING REV DATUM S SIGNATUR ARB NR DATUM SENASTE REV DATASAMMANSTÄLLNING BLAD D80:01 1 (3) P:\4119\ \ORD\BIL\A1999-DATASAM-AS08.doc

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2015-11-01 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT

EXP GP61 VVX VS10- SV11 VVX VV01- SV11 KV01-MF41 KV01. Se separat insamlingssystem Ingår i EE. OBJEKT AS01- GT31 VVX EXP GP61 VS10- GT41 VS10- PV01 VS10- GT11 VS10 Radiatorer Ventilation VP01 VP01 VP01-ME41 VP01- MF41 VP01- GT41 VP01- GT42 VS10- SV11 VV01- SV11 VVX KV01 KV01-MF41 VV01- GT41 VV01-MF41 VVC01

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ FUNKTIONSÖVERSIKT VÄRMEPUMP Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Värmecentral xxxx/ System 5501/5504 betjänar VMP System 5201 betjänar tappvarmvattenkrets System 5601 betjänar hetvatten/värmekrets

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.2

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.2 Sidantal 19 Version 3.2 Rev. Stockholms hamn AB Box 27314 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se 2(19) FÖR BETECKNINGAR OCH SYMBOLER GÄLLER GENERELLT SS 03 22

Läs mer

Filnamn Beskrivning Rev. datum. 0123-DK-LB11 Luftbehandlingsaggregat som betjänar lektionssalar. 2014-06-05

Filnamn Beskrivning Rev. datum. 0123-DK-LB11 Luftbehandlingsaggregat som betjänar lektionssalar. 2014-06-05 25 september 2014 REFERENS Driftkort Denna referens syftar till att visa hur SISAB:s driftkort utformas. De driftkorts som presenteras är även goda exempel på hur system kan utformas enl. SISAB:s projekteringsanvisningar.

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

1. ANVISNING Version 3.2

1. ANVISNING Version 3.2 Sidantal 38 Version 3.2 Stockholms Hamn AB Box 273 14 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT 3 2 MÅL 5 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 6

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT 2007-10-22 BETECKNINGSSYSTEM Landstinget i Östergötland BILAGA B DRIFTKORT Fastighetsförvaltning/Byggavdelning SID 1/19 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 DRIFTKORT... 2.1 Blad 01 Värmesystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Injusteringsprotokoll eq Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Installationsadress Kundnummer Kundens namn Kundens beställningsnr Kundens beställn datum Kundens referens Telefonnr Ansvarig Anst nr System

Läs mer

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad.

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad. FORTIFIKTIONSVERKET PM-SÖ1 2005-10-10 (5) PM-typ: Teknikfack: Nr: Datum: PM SÖ 1 2006-03-28 Projektidentifikation Etab. beteckn. Milo Objekt K0043.014.03 Hkpflj Malmen By 14 Hkp Hangar och flygtjänstbyggnad

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner

TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2000 TAC 2232 Värme- och tappvarmvattenregulator för trestegskoppling, med optimeringsfunktioner TAC 2232 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Regulatorn

Läs mer

Styrsystem 9. Styrsystem

Styrsystem 9. Styrsystem 9 104 9 en används för start och stopp av pumpar och fläktar. De styr filterrensning och driftindikering. I apparatskåpen kan ytterligare funktioner byggas in genom tillval. Anläggningsautomatiken måste

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Daggpunktsreglering ecos D

Daggpunktsreglering ecos D Daggpunktsreglering är ett system för att undvika kondensutfällning på köldbärarsystemet. Problem med kondens uppstår då yttemperaturen på framledningsrören är lägre än omgivande lufts daggpunkt. Från

Läs mer

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö

AB KG Karlssons Rörledningsfirma Enebybergsvägen 14 182 36 Danderyd Tel 08 7551605. Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 7551605 Värmepumpanläggning Ekgården Ekerö AB KG Karlssons Rörledningsfirma Tel 08 751605 Funktionsbeskrivning Oljepanna: Temperaturregleringen av pannan sker från

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.3

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.3 Sidantal 18 Version 3.3 Rev. Stockholms hamn AB Box 27314 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se 2(18) FÖR BETECKNINGAR OCH SYMBOLER GÄLLER GENERELLT SS 03 22

Läs mer

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc 1(18) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. 1 Sidantal 1815 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-25 Version 2.3 Kod Text

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-25 Version 2.3 Kod Text 1(33) Sidantal 33 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4_.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(33) Innehållsförteckning Allmänt......4

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat 100

Princip/ Driftkort IQHeat 100 Princip/ Driftkort IQHeat 100 Värmekrets T sekundär värme Framledning T Ute Styrventil/ Ställdon T sekundär värme retur Exp. PIA Prim. Retur Pump Tryck-/ nivålarm expansionskärl eller Tryckgivare sekundärsida

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Anvisning Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Översikt Leveransen av drift- och underhållsinstruktioner sker precis som vanligt enligt entreprenörens/konsultens egna struktur men endast

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

Projekt: Mölndals Sjukhus, Mölndal. Automatikprodukter

Projekt: Mölndals Sjukhus, Mölndal. Automatikprodukter Rumsreglering DK1 (Driftfall VF_MS_D1) 2232 Pausrum/Rapportering 2315 Ankomstrum 2316 Ankomstrum 2317 Ankomstrum 2622 Reception RTU,, i rum reglerar styrventil, S-nnnn-SV4, att stänga successivt mot S-KB-501

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Drift- och Sköteselanvisning RGSP SERIEN

Drift- och Sköteselanvisning RGSP SERIEN Innehåll 1. BRUKSANVISNING... 3 1.1. ALLMÄNT... 4 1.2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 4 1.3. SÄKERHETSANVISNINGAR... 4 1.4. FUNKTIONSBESKRIVNING- GENERELL... 5 1.5. ALTERNATIVA UTFÖRANDEN... 6 2. ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE

Läs mer

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme

BRUKSANVISNING. Luftridå MTH1-V För vattenburen värme BRUKSANVISNING För vattenburen värme Objekt: 1 Komponentlista 2 Måttritning 3 Teknisk data 4 Värmedata 5 Zonventil 6 Frostskydd 7 Montage och anslutningar av el. och rör 8 Drift och underhåll 9 Garanti

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 1.2 AGGREGATETS DELAR OCH BIFOGADE KOMPONENTER

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 1.2 AGGREGATETS DELAR OCH BIFOGADE KOMPONENTER 1 ALLMÄNT 1.1 ALLMÄN INFORMATION Läs genom denna instruktion innan arbeten med aggregatet påbörjas. Skada på aggregatet eller del där av orsakat av felaktigt handhavande kan ej anses vara föremål för garanti.

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

GreenMaster. Luftbehandlingsaggregat

GreenMaster. Luftbehandlingsaggregat GreenMaster Luftbehandlingsaggregat PRODUKTKATALOG 15 Air-Site Air-Site AB är ett kompetensföretag med tiotals år av innovationer, nytänkande och kvalitativ produktutveckling. Vårt huvudkontor med produktion,

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 003 April 2005 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer