Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1"

Transkript

1 B SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång Styrning Tilluft- och frånluftsfläkt startas / stoppas via tidkanal i regulatorn. Cirkulationspumpen är i kontinuerlig drift. Reglering Rumsgivaren konstanthåller rumstemperaturen till inställt värde via den roterande värmeväxlaren och styrventilen i sekvens (kaskad). Tilluftsgivaren min.- och max.begränsar tilluften. Frysvakten tar över regleringen av den roterande värmeväxlaren och styrventilen när temperaturen i batterikretsen sjunker under inställt börvärde för att undvika att frysvakten löser ut. Fortsätter temperaturen att sjunka i batterikretsen stoppas aggregatet, spjällen stänger och larm avges. Vid stillastående aggregat varmhålls batterikretsen till inställt värde. Larm Ö-ström TF Ö-ström FF Ö-ström Pump Frysvakt Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

2 1 2 Måndag :00 LB01 i Information Huvudmeny Knapp 1 (OK) = Huvudknapp med den gör du alla justeringar och ändringar i regulatorn. Knapp 2 (INFO) = Titta på fördefinierade värden i regulatorn. Knapp 3 (ESC) = Backa ett steg. Knapp 4 (Larm) = Indikerar larm i regulatorn samt kvitteringsknapp för larm. Tryck in ESC- och OK-knappen samtidigt för att välja behörighetsnivå: Slutanvändare Service Passerord 2 Användarnivåer Användarnivå Servicenivå Passerord Vrid OK-knappen tills du kommer till önskad rad, tryck därefter på OK-knappen för att bekräfta ditt val. 3 Välj passerord Ange passerord 7 Välj passerord 7 och tryck därefter på OK knappen för att verkställa kommandot. 2/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

3 4 Huvudmeny Idrifttagning Tidprogram Driftläge Aktuellt driftläge Välj Idrifttagning och tryck därefter på OK-knappen. 5 Varning! Anl. stoppas ESC OK Välj OK och anläggningen stoppas och nu kan du börja konfigureringen. 6 Idrifttagning Baskonfiguration Extra konfiguration Inställningar Kommunikation Välj Baskonfiguration och tryck därefter på OK-knappen. 7 Baskonfiguration Anl. Typ. A Position 1: Position 2: Position 3: Välj Anl.Typ. Grundtyp A = Ventilation Grundtyp C = Kyla Grundtyp U = Universell Välj Grundtyp A och tryck på OK-knappen för att verkställa. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

4 8 Varning! Ny konfiguration ESC OK Välj OK och tryck därefter på OK-knappen. 9 Baskonfiguration Anl. Typ. A Position 1: Position 2: Position 3: Tryck på ESC-knappen. 10 Idrifttagning Baskonfiguration Extra konfiguration Inställningar Kommunikation Välj Extra konfiguration och tryck därefter på OK-knappen. 11 Extra konfiguration Konfiguration ingång Funktionsblock Regulator 1 AQ regulator Välj Konfiguration ingång och tryck därefter på OK-knappen. 4/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

5 12 Konfiguration ingång N.X1: C N.X2: Digital N.X3: Digital N.X4: Digital Välj N.X2: och tryck därefter på OK-knappen. 13 N.X2 Universell 0000 Digital Frysskydd Välj Frysskydd och tryck därefter på OK-knappen. 14 Konfiguration ingång N.X1: C N.X2: Frys N.X3: Digital N.X4: Digital Välj N.X3: och tryck därefter på OK-knappen. 15 Konfiguration ingång Rumstemperatur Utetemperatur C Välj Rumstemperatur och tryck därefter på OK-knappen. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

6 16 Konfiguration ingång N.X1: C N.X2: Frys N.X3: Rumstemp. N.X4: Digital Eftersom resten av ingångarna är digitala så ska du inte ändra dessa. Alla ingångar som inte ska användas lämnas som digitala. För att komma till nästa meny tryck på ESC-knappen för att backa. 17 Extra konfiguration Konfiguration Ingång Funktionsblock Regulator 1 Regulator 2 Välj Funktionsblock och tryck därefter på OK-knappen. 18 Funktionsblock Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt Pumpar Analoga utgångar Välj Tilluftsfläkt och tryck därefter på OK-knappen. 19 Tilluftsfläkt Fläkthastighet 1: Fläkthastighet 2: Utsignal: Tryckgivare: Välj Fläkthastighet 1 eftersom fläkten i det här exemplet är 1-hastighetsfläkt, tryck därefter på OK-knappen. 6/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

7 20 Fläkthastighet 1 _ N.Q1 N.Q2 Välj N.Q1 för att koppla fläkten till en reläutgång, tryck därefter på OK-knappen. 21 Tilluftsfläkt Fläkthastighet 1: N.Q1 Fläkthastighet 2: ---- Utsignal: ---- Tryckgivare: ---- Vrid på OK-knappen för att komma längre ner i menyn. 22 Tilluftsfläkt Överström: ---- Startvillkor 1: ---- Startvillkor 2: ---- Stoppvillkor 1: ---- Välj Överström och tryck på OK-knappen för att koppla in överströmslarmet från motorskyddet TF. 23 Överström N.X4 N.X5 N.X6 Välj N.X6, på denna ingång är larmet från tilluftsfläktens motorskydd inkopplat, tryck därefter på OK-knappen. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

8 24 Tilluftsfläkt Överström: N.X6 Startvillkor 1: ---- Startvillkor 2: ---- Stoppvillkor 1: ---- Välj Stoppvillkor 1 och tryck på OK. Detta måste du göra för att fläkten ska stoppa när pumpen löser ut på överström. 25 Stoppvillkor 1 N.X6 N.X7 N.X8 Välj N.X8, på denna ingång är pumpens larm från motorskyddet inkopplat, tryck därefter på OK-knappen. 26 Tilluftsfläkt Överström N.X6 Startvillkor Startvillkor Stoppvillkor 1 N.X8 När du är klar med detta, så är villkoren för tilluftsfläkten klara. Tryck på ESC-knappen för att backa ett steg. Fortsätt med frånluftsfläkten på samma vis. 27 Funktionsblock Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt Pumpar Analoga utgångar Välj Frånluftsfläkt och tryck därefter på OK-knappen 8/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

9 28 Frånluftsfläkt Fläkthastighet 1 N.Q2 Fläkthastighet Utsignal: Tryckgivare: Välj Fläkthastighet 1 eftersom fläkten i det här exemplet är 1-hastighetsfläkt, tryck därefter på OK-knappen. Vrid på OK-knappen för att komma längre ner i menyn. 29 Frånluftsfläkt Överström: N.X7 Startvillkor 1: ---- Startvillkor 2: ---- Stoppvillkor 1: N.X8 Välj Överström och tryck på OK-knappen för att koppla in överströmslarmet från motorskyddet FF. Välj N.X7, på denna ingång är larmet från tilluftsfläktens motorskydd inkopplat, tryck därefter på OK-knappen. För att även frånluftsfläkten ska stoppa när pumpen löser ut på överström ska ingång N.X8 anslutas till Stoppvillkor 1. Backa ett steg i menyn med ESC-knappen. 30 Funktionsblock Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt Pumpar Analoga utgångar Välj Pumpar. 31 Pumpar Pump 1 Pump 2 Pump 3 Pump 4 Välj Pump 1 för att ansluta den till en reläutgång. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

10 32 Pump 1 Utgång: N.Q3 Flödessignal: --- Överström: N.X8 Startvillkor 1: --- Koppla Utgång till N.Q3 för start / stopp av pumpen, koppla även in överströmskyddet som ligger på ingång N.X8 så att pumpen stoppar vid utlöst överströmskydd. Tryck därefter på ESC-knappen två gånger. 33 Funktionsblock Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt Pumpar Analoga utgångar... Välj Analoga utgångar för att koppla styrventilen för värme till en 0 10 V:s utgång. 34 Analoga utgångar Analog utgång A: ---- Analog utgång B: ---- Analog utgång C: Välj Analog utgång A:. 35 Analog utgång A N.Y1 N.Y2 Anslut styrventil värme till N.Y1. Tryck på ESC-knappen. 10/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

11 36 Funktionsblock Analoga utgångar... Värmeåtervinning... Blandspjäll.. Stegkopplare.. Välj Värmeåtervinning för att ansluta den roterande värmeväxlaren till en 0 10 V:s utgång. 37 Värmeåtervinning Utgång: --- MECH ingång 1: --- MECH ingång 2 : --- V-grad givare 1: --- Välj Utgång. 38 Utgång --- N.Y2 N.Y3 Anslut den roterande värmeväxlaren till utgång N.Y2 Tryck därefter ESC-knappen två gånger. 39 Extra konfiguration Konfiguration ingång Funktionsblock Regulator 1 Regulator 2 Välj Regulator 1 för att ansluta givare och utgångar till regulatorn, regulator 1 är alltid huvudregulator och ska därför väljas. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

12 40 Regulator 1 Ingångar Utgångar \ \ \_ Utgångar _/ / Välj Ingångar för att koppla tilluftsgivaren till regulatorn, givare rum / frånluft är märkt som rumsgivare på ingången behöver inte anslutas till regulatorn här. Den kommer automatiskt att anslutas till regulatorn eftersom den har namnet Rum på ingången. 41 Ingångar TF (konst/kask): N.X1 Generell begr.: --- Sekv.begränsning: --- Välj att ansluta ingång N.X1 till TF (konstant / kaskad). Tryck därefter på ESC-knappen. 42 Regulator 1 Ingångar Utgångar \ \ \_ Utgångar _/ / Välj Utgångar värme för att ansluta den roterande värmeväxlaren och styrventilen värme till regulatorn. 43 Utgångar \ \ \_ (Sekv 1) Y-signal: -- (Sekv 1) pump: --- (Sekv 2) Y-signal: -- (Sekv 2) pump: --- Välj (Sekvens 1) Y-signal. 12/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

13 44 (Sekvens 1) Y-signal Stegkopplare 3 Stegkopplare 4 Värmeåtervinning Välj Värmeåtervinning eftersom den går som första sekvens. 45 Utgångar \ \ \_ (Sekv 1) Y-signal: VÅV (Sekv 1) pump: --- (Sekv 2) Y-signal: --- (Sekv 2) pump: --- Sedan är det dags att välja (Sekv 2) Y-signal så att styrventil värme kommer att gå i sekvens 2 efter den roterande värmeväxlaren. 46 (Sekvens 2) Y-signal --- Analog utgång A Analog utgång B Välj Analog utgång A 47 Utgångar \ \ \_ (Sekv1) Y-signal: VÅV (Sekv1) pump: --- (Sekv2) Y-signal A (Sekv2) pump: --- Nu är reglersekvenserna valda för den roterande värmeväxlaren och för styrventil värme. Tryck på ESC-knappen. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

14 48 Regulator 1 Ingångar Utgångar \ \ \_ Utgångar _/ / Tryck på ESC-knappen. 49 Extra konfiguration Konfiguration ingång Funktionsblock Regulator 1... Regulator 2... Vrid på OK-knappen fram till Larm. 50 Extra konfiguration Regulator 2 AQ regulator Driftläge... Larm... Välj Larm för att ansluta summalarmet från den roterande värmeväxlaren. 51 Larm Larmingång 1: --- Larmingång 2: --- Larmingång 3: --- Larmingång 4: --- Välj Larmingång 1 och koppla ingång N.X5. 14/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

15 N.X4 N.X5 Larmingång 1 Välj ingång N.X5 för att här ligger summalarmet från den roterande värmeväxlaren anslutet. Tryck därefter på ESC-knappen. 53 Larm Larmingång 1: N.X5 Larmingång 2: --- Larmingång 3: --- Larmingång 4: --- Vrid på OK-knappen fram till Larmrelä 1: 54 Larm Filterövervakning: --- Brandlarm: --- Rökevakuering: --- Larmrelä 1: N.Q5 Välj reläutgång N.Q5 för att få ut ett summalarm från regulatorn. Tryck därefter på ESC-knappen. 55 Extra konfiguration Larm Värmebehov Kylbehov Diverse Vrid på OK-knappen tills du kommer till Diverse. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

16 56 Diverse Visitkort Nej Välj här ifall att du vill ha ditt visitkort med namn och telefonnummer. Visitkortet består av fyra rader. Tryck därefter på ESC-knappen två gånger för att komma ut ur konfigureringsmenyn, den konfigurering som du gjort kommer att sparas så snart som du trycker ESC-knappen två gånger. 57 Nu när alla funktioner är sammankopplade i regulatorn är det dags att göra alla erfoderliga inställningar som t.ex.: Sommarnattkyla Kylåtervinning Stöddrift Ställa in tidkanalen så att den passar anläggningen Ställa in regulatorns: Börvärden, reglerparametrar, avvikelselarm, osv. 58 Idrifttagning Baskonfiguration Extra konfiguration Inställningar Kommunikation 59 Välj Inställningar och tryck OK-knappen för att anpassa regulatorns inställningar till anläggningen. Inställningar Apparat Ingångar Funktionsblock Regulator 1 Välj Apparat och tryck på OK-knappen. 16/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

17 60 Apparat Språk: Sv Sort: C Tidformat: 24 h Kontrast: 50 % Under menyn Apparat är det möjligt att ändra språk, sort, tidformat och kontrast. Välj en rad genom att vrida på OK-knappen och trycka därefter på den för att ändra det önskar. När du är klar med den här menyn backa ett steg med ESC-knappen. 61 Inställningar Apparat: Ingångar: Funktionsblock: Regulator 1: Välj Ingångar: och tryck på OK-knappen 62 Ingångar N.X1 N.X2 N.X3 N.X4 Välj N.X1 och tryck på OK-knappen 63 N.X1 Typ: Undre värde: Övre värde: Korrigering: Ni C 250 C 0.0 K Här har du möjlighet att välja 5 olika givartyper, Ni1000, 2xNi1000, T1, Pt1000 och 0 10 V. Välj Ni1000. Här kan du justera undre och övre värde för givartypen. Det finns möjlighet att korrigera mätfelsavvikelse. Det finns möjlihet att skriva in egen text på ingångarna (21 tecken). När du är klar, tryck på ESC-knappen för att backa ett steg. Fortsätt med de andra ingångarna på samma sätt. När alla är klara, tryck på ESC-knappen. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

18 64 Inställningar Apparat Ingångar Funktionsblock Regulator 1 Välj Funktionblock för att göra inställningar för Till-/frånluftsfläkt, Pump1, Analog utgång A och Värmeåtervinning. Börja med Tilluftsfläkt. 65 Tilluftsfläkt Tilluftsfläkt: Uppstartsfördr: ms Här finns det möjlighet att ställa in tillslagsfördröjning för uppstart, ställa in tidsfördröjningar för fläktvakt och återluftsdrift när aggregatet går på Stöddrift nattetid, vilket gör att endast tilluftsfläkten är i drift (gäller endast om det är 1-hastighetsdrift på fläktarna). När du är klar, tryck på ESC-knappen och gör inställningar på Frånluftsfläkten 66 Funktionblock Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt Pump 1 Analog utgång A Välj Pump 1 för att göra inställningar som berör pumpen om den ska vara behovsstyrd, om den ska startas efter utetemperaturen, frånslagsfördröjning och pumpmotion. 67 Pump 1 Pump 1: Bhv styr TILL: 5 % Bhv styr FRÅN: 0 % Uteberoende TILL: +50 C Välj Uteberoende TILL för detta exemplet ska pumpen vara i drift kontinuerligt. Sätt uteberoende TILL till +50 C. Tryck därefter på OK-knappen. 18/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

19 68 Funktionsblock Tilluftsfläkt Frånluftsfläkt Pump 1 Analog utgång A Välj Analog utgång A. 69 Analog utgång A Min utsignal: 0 % Max utsignal: 100 % Invertering: Nej Normalt behöver du inte ändra något under den här menyn. Det finns dock möjlighet att min.-/max.begränsa ventilen eller invertera signalen till den. Tryck därefter på ESC-knappen för att backa ett steg i menyn. 70 Funktionblock Frånluftsfläkt Pump 1 Analog utgång A Värmeåtervinning... Välj Värmeåtervinning för att göra erfoderliga inställningar för den roterande värmeväxlaren. 71 Värmeåtervinning Min utsignal: 0 % Max utsignal: 100 % Invertering: Nej Normalt behöver du inte ändra något under den här menyn. Det finns dock möjlighet att min.-/max.begränsa signalen till den roterande värmeväxlaren eller invertera signalen till den. Tryck därefter på ESC-knappen två gånger för att backa i menyn. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

20 72 Inställningar Apparat Ingångar Funktionsblock Regulator 1 Välj Regulator 1 för att ställa in: Börvärden, sommar/vinterkompensering, kaskad eller konstant tilluft, P-band, I- tid och ifall du önskar, blockera någon sekvens efter utetemperaturen. 73 Regulator 1 Börvärden Börv. Som/Vin-komp Kaskadregulator Reglerparametrar Välj Börvärden. 74 Börvärden Kylbörv. BSK: 28 C Kylbörv.KOMF: 24 C Värmebörv.KOMF 21 C Värmebörv.BSK: 19 C BSK = beredskap, dvs. sänkt temperatur eller växling mellan hel-/halvfart. KOMF = dagdrift Tryck på ESC-kanappen och fortsätt att ställa in övriga parametrar under menyn Regulator 1. När alla parametrar är inställda, tryck på ESC-knappen. 75 Inställningar Funktionsblock.. Regulator 1 Regulator 2 Frysvakt Välj Frysvakt och tryck på OK-knappen för att ställa in rätt funktion för frysvakten. 20/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

21 76 Frysvakt Identifiering: Frysskydd Larmkvitt: Kvitt+Åst Frysvakt: 5.0 C Deltatemp.(Xp): 5 K Rad 1 Identifiering ändras till Passiv Ni1000 eftersom du har en temp.givare ansluten. Rad 2 Larmkvitt behöver du inte ändra eftersom utlöst frysvakt ska kvitteras och återställas på RMU:n Rad 3 Frysvakt 5.0 C = utlöst frysvakt, stopp av aggregatet Rad 4 Deltatemp. (Xp) 5 K. = Frysvakt 5 C + deltatemp 5 K kommer ventilen att börja öppna vid drift. Rad 5 Varmhållning 20 C = varmhållning vid stillastående aggregat. Rad 6 P-band frysvakt 7 K = P-band för frysvakt under varmhållningsfunktionen. Rad 7 Tn frysvakt min.sek = I-tid för frysvakt under varmhållningsfunktionen. Rad 8 Reglerloop frys Reg 1 = Vilken regulator som frysvakten ska ha påverkan på. När du är klar tryck på ESC-knappen. 77 Inställningar Förvärmn.funktion.. Stöddrift Nattkyla Larm Förvärmningsfunktion = Ventilen kan öppna inställd tid innan aggregatet startar för att spola igenom långa rörledningar med varmt vatten för att undvika att frysvakten löser ut vid uppstart av aggregatet (utegivare erfodras) Stöddrift = Intermitent nattdrift av aggregatet under nattetid (rumsgivare erfodras) Nattkyla = Sommarnattkyla (rumsgivare och utegivare erfodras) Larm = Här ställer du in funktionen för de fria larmingångarna som finns. Tryck på OK-knappen för att komma in i den här meny för att göra erfoderliga inställningar för larmen. 78 Larm Larmingång 1 Larmrelä Välj Larmingång 1 och tryck på OK-knappen Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

22 79 Larmingång 1 Larmfrd: m.s Larmkvitt: Kvitt+Åst Larmprioritet: A-larm Larmpåverkan: Stopp Larmfrd = larmfördröjning av larmet när det blir aktivt. Larmkvitt = Hur vill du kvittera larmet (Ingen, Kvittera eller Kvittera och återstarta) Larmprioritet = Här kan du välja om du vill att larmet ska vara A- eller B-larm. Larmpåverkan = Här väljer du om larmet ska eller inte stoppa aggregatet vid larm. Tryck på ESC-knappen och välj Larmrelä Larm Larmprioritet: Felkälla: Alla Intern Här väljer man vilka larm som ska kopplas ut på summalarmutgången. Larmprioritet: Alla = är både A-och B-larm. Felkälla: Intern = endast larm i den RC:n 81 Inställningar Stöddrift Nattkyla Larm Text Välj Text för att skriva in apparatnamn dvs. aggregatets namn. Här skriver du också in vad som skall stå i ditt visitkort. Efter att du gjort det backa med ESC-knappen. 22/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

23 82 Idrifttagning Extra konfiguration. Inställningar Kommunikation Inkopplingstest Under Kommunikation ställer du in apparatadresser men det är inte aktuellt i det här exemplet. Det blir aktuellt när du kopplar ihop flera regulatorer på kommunikationsslinga för att utbyta data i mellan dem, eller för att koppla upp dem till övervakningsprogrammet ACS. Under Inkopplingstest kan du kontrollera alla in- och utgångar innan du kör igång din anläggning. När du är klar trycker du på ESC-knappen. 83 Varning! Anl.startas ESC OK Tryck på OK-knappen för att starta upp anläggningen 84 Huvudmeny Idrifttagning Tidprogram Driftläge Aktuellt driftläge Nu kan du ställa in drifttider och prova av din anläggning så att den går optimalt. När allt detta är klart, bör du spara din applikation på ett eget ställe i regulatorn, på så sätt har du möjlighet att återskapa den vid ett senare tillfälle ifall att någon ändrar alla dina inställningar som du gjorde vid idrifttagningen. Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv /24

24 85 Huvudmeny Larm Inställningar Apparatinformation. Datalagring Välj Datalagring och tryck på ESC-knappen. 86 Datalagring Lagringsdatum Lagringsår Återskapa Spara Välj Spara men innan du gör det, se till att rätt datum är inställt eftersom det kommer att stå vilket datum som du sparade din applikation. Välj därefter Spara. 87 Varning! Lagrad data Kommer att skrivas över. ESC. OK Tryck på OK-knappen och din applikation sparas. Tryck därefter på ESC-knappen två gånger för att komma tillbaka till Huvudmenyn. För att undvika misstag som på något sätt kan förstöra din applikation, byter du till Servicenivå och det gör du på följande sätt: Tryck på ESC- och OK-knappen samtidigt och välj därefter Servicenivå. Lycka till Siemens AB, Building Technologies. Tryckt i Sverige Rätt till ändringar förbehålles 24/ SE1B3140sv3 Building Technologies / HVAC Products

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700 B3140.2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör Välkommen till SYNCO700 Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv2 060417 1/6 1 Behörighetsnivå

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Injusteringsprotokoll eq Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Installationsadress Kundnummer Kundens namn Kundens beställningsnr Kundens beställn datum Kundens referens Telefonnr Ansvarig Anst nr System

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur.

KMK Float. Ingångar: Analoga (passiva) Carel NTC. B1 Kylmedel in ( till kondensor efter reglerventilen ) Kylmedel ut Utomhustemperatur. KMK Float Regulator för flytande kylmedelreglering. Reglering av kylmedeltemperaturen sker med hjälp av en temperaturgivare i rörledningen till maskinen samt en utetemperaturgivare. Enheten har även parpumpsautomatik

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

IQHeat snabbguide Climatix display

IQHeat snabbguide Climatix display IQHeat snabbguide Climatix display Inloggning *1 Normal=1000 *2 Expert=2000 *3 Admin=6000 Logga in Huvudmeny > Logga in Logga ut Displayen loggar ut automatiskt efter 30 minuter. Eller håll inne OK knappen

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

BAS-REG 2 manual. Vers

BAS-REG 2 manual. Vers BAS-REG 2 manual Vers. 2.1.3 111011 Innehållsförteckning Anslutningar och tryckknappar 3 Funktion 4-5 Inkoppling 6-7 Driftsättning 8-20 Huvudmeny 8 Larm 8 Givare 8 Värden utgångar 9 Ställbara börvärden

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. och 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. och 24 V a.c. V5-04 Beskrivning Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator ECL Comfort 110 har display med bakgrundsljus. För

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ Beskrivning och applikation kan integreras med Danfoss Link i värmeapplikationer via DLG-gränssnittet och användas i enfamiljsbostäder. Regulatorn är designad för enkel installation: en

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~

ECL Comfort 110 230 V~ och 24 V~ 230 V~ och 24 V~ V5-04A Beskrivning och applikation Regulatorn är designad för enkel installation: en kabel, en anslutning. Regulator har en kundanpassad display med bakgrundsljus. För att ge en snabb

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges G3181sv sv Installationsinstruktion Applikationer Rumsregulator Värme eller kyla - Kyltak / radiator Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Styrutgång Väljs med DIPomkopplare 4 och 5 DC

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN

Tappvarmvatten. Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD ECO Z0 2. Ändring av menyrader. Manuell styrning TILL/FRÅN 1 RC avtängd (frostskydd) Rad, autoläge Rad, ej ur-funktion och eco Tappvarmvatten Pump RAD (Blandnings vent.) Stänger VV Öppnar RAD 1 2 5 6 7 8 1 3 7 Pump VVC Pump Laddning Autodrift Nattsänkning Sänkning

Läs mer

Synco 200 Igångkörningsinstruktion

Synco 200 Igångkörningsinstruktion Igångkörningsinstruktion Building echnologies Building echnologies Igångkörningsinstruktion /48 2009-09-23 Igångkörningsinstruktion Den här instruktionen innehåller grundläggande anvisningar för att konfigurera

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Climatix Modbus Kommunikation modul

Climatix Modbus Kommunikation modul Climatix Modbus Kommunikation modul 1.1 Coil status Coil states Adress Beskrivning Värde/ Enhet 0x0001 Larmåterställning 01 Av*På 0x0002 Aktivera kommunikationstest 01 Nej*Ja Kommentar 0x0003 Kommunikationstest

Läs mer

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27

Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0 Revision: 7 Datum: 10-10-27 Copyright AB REGIN, Sweden, 2010 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler,

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

RVD265/109-A Anläggningstyp 1-4. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM. Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten

RVD265/109-A Anläggningstyp 1-4. Råd idrifttagning. CPS Control Products & Systems OEM. Regulator för fjärrvärme och tappvarmvatten 1 Knappar för val av driftprogram 2 Indikering (LCD) 3 Knappar för val av betjäningsrader 4 Knapp för manuell drift TILL/FRÅN 5 Knapp för tappvarmvattenberedning TILL/FRÅN 6 Inställningsratt för normalbörvärde

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer PDS 46.150 se produktdatablad flexotron 400 flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer Användningsområden Används allmänt i ventilation, luftkonditionering och värmesystem, eller i

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Välj ingång "Puls" för en ingång. Inkoppling av pulssignal (mekanisk eller elektronisk) Pulstyp kan väljas för ingången

Välj ingång Puls för en ingång. Inkoppling av pulssignal (mekanisk eller elektronisk) Pulstyp kan väljas för ingången Z3150.1 SYNCO 700 sv Blockbeskrivning Universalregulator RMU..B Ingångar Tilluftstemperatur För Bastyp A är Tillutstemp. Förvald för ingång N.X1 Reglervariabel för tilluftstemperatur ( behöver ej knytas

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

Styrsystem Curo. Utökade reglerfunktioner för RDAF, RDAS och RDKS

Styrsystem Curo. Utökade reglerfunktioner för RDAF, RDAS och RDKS Utökade reglerfunktioner för RDAF, RDAS och RDKS Mjukvaruversion: 2.04 Augusti 2014 Inledning, placering av in- och utgångar på styrkort Inledning Denna instruktion beskriver ett antal reglerfunktioner

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works.

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works. L10 Användarmanual Inledning CORRIGO L10 är en ny regulator som utvecklats med enkelt handhavande som ledstjärna. Den har bakgrundsbelyst LCD-display, larmindikeringsdiod inbyggd på fronten och manövreras

Läs mer

Universell regulator, 24 V~, 28 in-/utgångar, med LCD visning, med integrerad Webbserver

Universell regulator, 24 V~, 28 in-/utgångar, med LCD visning, med integrerad Webbserver PDS 46.300 se produktdatablad flexotron 800 flexotron 800: Programmerbar regulator för styrning av luftbehandlingsaggregat Användningsområden och värmesystem Används allmänt i ventilation, luftkonditionering

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2. Utetemperaturstyrning/ Rumstemperaturreglering. Installation och drifttagning. Tel Fax.

UNIVERSALREGULATOR FR-2. Utetemperaturstyrning/ Rumstemperaturreglering. Installation och drifttagning. Tel Fax. UNIVERSALREGULATOR FR-2 Utetemperaturstyrning/ Rumstemperaturreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-7 Väddö Tel. 0176-765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 04-01 Innehållsförteckning

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion

Övervakningssystem FICO-128 Användarinstruktion Användarinstruktion Övervakningssystem FICO-128 för övervakning och motionering av brandspjäll. Denna instruktion innehåller de avsnitt som brukaren av systemet vanligen har användning för. För utförligare

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-0 (SE), 1998-02-16. Kylåtervinning 100 % Neutralzon 0 % Regulator TAC4 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 00 % Kylåtervinning Värmebatteri VVX Kylbatteri 0 % Neutralzon Värmebehov Kylbehov 0-004-7549-0 (SE), 998-0-6 Innehåll TAC4 Handbok

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller

8:550 DIGITAL REGULATOR R204. Digitala reglersystem. Övriga modeller 8:550 DIITAL REULATOR FÖR VÄRERELERIN AV VATTENBURNA ELLER ELEKTRISKA VÄRESYSTE Beskrivning, regulator (v2.40*) Reglerar olika typer av värmesystem enligt ett programval vid uppstart Reglerar öka/minska-

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Copyright AB Regin, Sverige, 2013. Corrigo användarmanual Ventilationsapplikation

Copyright AB Regin, Sverige, 2013. Corrigo användarmanual Ventilationsapplikation Copyright AB Regin, Sverige, 2013 Corrigo användarmanual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar

Läs mer

Användarmanual del 1, EC2

Användarmanual del 1, EC2 Användarmanual del 1, FAQ EC2 ECHEAT-R 1 Innehåll 1. Hur gör jag inställningar i EC2?... 3 2. Hur ändrar jag min behörighetsnivå till drift?... 3 3. Hur ser jag att jag har värde på mina givare?... 3 4.

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Reglerschema och driftinstruktioner. För objekt:... Ordernummer:... Luftbehandlingsaggregat. Envistar E981116S

Reglerschema och driftinstruktioner. För objekt:... Ordernummer:... Luftbehandlingsaggregat. Envistar E981116S Reglerschema och driftinstruktioner För objekt:... Ordernummer:... Luftbehandlingsaggregat Envistar E981116S 1 Principiell flödesbild ESE och ESB 2 Principiell flödesbild ESC 3 Funktionsbeskrivning 4

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

PDS2-V Ventilation/Allmän Regulator med Modbus Kommunikation

PDS2-V Ventilation/Allmän Regulator med Modbus Kommunikation 12.3.2008 ver 1.0 PDS2-V PDS2-V Ventilation/Allmän Regulator med Modbus PDS2-V är en ventilations regulator för att styra temperatur i luftbehandlings aggregat och i ventilation anläggningar. Regulatorn

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

SICLIMAT SAPHIR. Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual. Siemens Building Technologies HVAC Products

SICLIMAT SAPHIR. Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual. Siemens Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual CE2P3226sv/Siemens v2.0 April 2008 Siemens Building Technologies 2006 Siemens Building Technologies

Läs mer

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 100 % 0 %

Regulator TAC2411. Handbok. TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 100 % 0 % Regulator TAC2411 Handbok TAC förbättrar inomhusmiljö och driftsekonomi. + + 100 % 0 % 0-004-7549-1 (SE), 2000-02-04 Innehåll TAC2411 Handbok Detta dokument innhåller information som är TACs egendom och

Läs mer

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Introduktion Den här drift- och skötselinstruktionen gäller för tilluftaggregat typ Topvex SX, tillverkat av Systemair AB. Anvisningen består av

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

Kontrollpanel Curo Touch. Användar- och monteringsinstruktion

Kontrollpanel Curo Touch. Användar- och monteringsinstruktion Användar- och monteringsinstruktion Version 1.08 Januari 2014 Innehåll Användarinstruktion (för brukaren) Allmänt... 3 Rengöra display... 3 Generella knappar och symboler... 3 Startsidan, beskrivning...

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Principflödesbild. Frysskydds automatik L07-009-01. Rune E

Principflödesbild. Frysskydds automatik L07-009-01. Rune E GT3 Tillbehör ST1 ES TF1 GT2 GT1 FF1 (max4a) -- P-TF1 GT8 Funktion : SV1 Luftvärmare TF1 och FF1 ( enbart föregling ) startas och stoppas via tidkanal ( inställning på TK1 i DUC ) i apparatskåp, vid låg

Läs mer

FR-2/S5. Stegregulator. Installation och drifttagning. Tel Fax

FR-2/S5. Stegregulator. Installation och drifttagning. Tel Fax FR-2/S5 Stegregulator Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning. 1 Reglerprincip,

Läs mer