eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation"

Transkript

1 och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

2 Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare, ställdon och tillbehör. Se sidan Anslut inkommande matning. 4. Slå på spänning. Displayen startar. 5. Konfigurerar börvärden för fläktar och/eller temperatursekvens, samt inställningar för övriga funktioner. Se sidan Funktionen är klart för att användas. eq Fläktaggregat Rum 1 Temperaturzon 1 Extern fläkt 1 Rum 2 Temperaturzon 2 Extern fläkt 2 Rum 3 Temperaturzon 3 Extern fläkt 3 Rum 4 Temperaturzon 4 Extern fläkt 4

3 eq Innehåll Temperaturzon Inloggning...9 Elanslutningar och strömmar...4 inkoppling kommunikation mot eq fläktaggregat...5 Inkoppling av givare och tillbehör temperaturzon...5 Temperaturgivare...5 Värmevatten...5 Kylvatten...6 Ventilställdon och ventil för värme och kyla...6 Elvärm...6 DX-kyla...7 Inkoppling av givare och tillbehör extern fläkt...7 Fläkt...7 Tryck-/flödesgivare...7 Styringång extern fläkt (fläktforcering)...8 Externt börvärde...8 Datum och Tid...9 Driftinformation...9 Utetemperatur...9 Larm...9 Larmkvittering...9 Konfigurering via SD-kort eller via HMI...9 Återställ/spara igångkörnings- och fabriksinställningar...9 Temperaturbörvärden...10 Inställning av temperatur begränsning...10 Flödesvakt...11 Fläktbörvärden...11 Fläktdrift...11 Inställning av forceringstimer...11 Inställning av börvärdesförskjutningar i fläktaggregatet...12 Översikt över menystruktur...13 Fläkt Woods 8937 SE

4 Elanslutningar och strömmar Inkommande matning ansluts på lastfrånkopplare samt nollplint i elskåp. Skyddsjord ansluts direkt på jordplint. Inkommande matning skall förses med en låsbar handmanövrerad huvudbrytare/lastfrånskiljare enligt maskindirektivet 2006/42/EC och standarden SS-EN , Maskiners elutrustning. Lastfrånskiljare finns som tillbehör (STAZ-80). Avsäkra aggregatets inkommande matning i enlighet med gällande lagstiftning för aktuellt land. Zonstyrning och externa fläktar L1 L2 L3 N PE 230/400 VAC Inkommande matning Lastfrånkopplare 2. Motorskydd 3. Manöverbrytare 4. Duc 5. Transformator 6. Inkopplingsplint givare och tillbehör 7. Jordplint 8. Nollplint 9. Kontaktor, pump Fläkt Woods 8937 SE

5 Inkoppling kommunikation mot eq fläktaggregat Inkoppling mot fläktaggregatet görs via två trådig KNX bus. Ingen konfigurering krävs i fläkaggregatets duc. Om medföljande display kopplas mot KNX busen görs valet vilken av de båda ducarna som displayen skall anslutas till vid uppstart. Plint elplattan (eq) Plint PB reglerenhet Plint display (HMI) KNX CE + KNX 501 CE Inkoppling KNX bus Inkoppling av givare och tillbehör temperaturzon Givare och tillbehör ansluts via skruvplint i elskåpet. Information om hur olika givare och tillbehör ska monteras och anslutas finns beskrivet nedan, för mer information se monterings- och installationsmanualen för eq. Temperaturgivare Tillufttemperaturgivare(GT1) levereras med vid leverans av temperaturzon. Denna skall monteras med ett avstånd på minst 1.5 m från värme-/kylbatteri för att ge stabila mätvärden. Vid frånluftsreglering skall fråluftstemperaturgivaren (GT12) placeras i kanalen på ett sådant sätt att den ger relevanta mätvärden utifrån den zon den reglerar. Den skall alltså placeras på ett sådant sätt att övriga zoners temperaturer påverkar mätvärdet minimalt. Komponent Plint zon 1 Plint zon 2 Plint zon 3 Plint zon 4 Tilluftstemperaturgivare, GT1 101, , , , 402 Frånluftstemperaturgivare, GT12 103, , , , 404 Rumstemperaturgivare, GT2 103, , , , 404 Frysvakt, GT5 105, , , , 406 Värmevatten Cirkulationspump, frysskyddsgivare och ventilställdon för värmevatten kopplas in enligt tabell. Om pumpmotorn inte har inbyggd larmenhet kan motorskydd användas för att erhålla en larmsignal. Pump ansluts direkt på kontaktor. Komponent Signal Plint, värme 1 Plint, värme 2 Plint, värme 3 Plint, värme 4 Anmärkning CP Värme U, V, W 11, 12, 13 21, 22, 23 31, 32, 33 41, 42, 43 Pumpmatning (3x400VAC) Larm Värme NO, M Larm från motorskydd Potentilfri larmingång, NO SV Värme G, GO, Y, M 107, 108, 109, , 208, 209, , 308, 309, , 408, 409, 410 Styrsignal värme, 0-10 VDC Fläkt Woods 8937 SE

6 Kylvatten Cirkulationspump och ventilställdon för kylvatten kopplas in enligt tabell. Om pumpmotorn inte har inbyggd larmenhet kan motorskydd användas för att erhålla en larmsignal. Pump ansluts direkt på kontaktor. Komponent Signal Anmärkning CP Kyla U, V, W Pumpmatning (3x400 alt. 1x230 VAC) Larm Kyla NO, M Potentilfri larmutgång, NO SV Kyla G, GO, Y, M Styrsignal kyla, 0-10 VDC Ventilställdon och ventil för värme och kyla För monterings och installationsanvisningar för ventil och ventilställdon se montering och installationsdokumentationen för eq. Elvärme Elvärmaren matas med separat kraft. Se monterings och installationsanvisningar för eq, 8666, för inkoppling av kanalmonterad elvärme. Miniflöden för kanalmonterade elvärmare Anslutning Effektvarianter, kw Min. flöde Ø/(B x H) Variant 1 Variant 2 Variant 3 m 3 /s Ø ,12 Ø 400 1) ,19 (0,24 1) ) Ø 500 2) , x , x , x , x ,7 1) Rektangulär värmare (400x400) med rund anslutning för effektvariant 3 (15kW) 2) Rektangulär värmare (500x500) med rund anslutning, samtliga effektvarianter Komponent Signal Anmärkning Start Elvärme L, N Startsignal elvärme 230 VAC /Potentialfri Larm Elvärme C, NO Potentialfri larmutgång, NO Styrsignal Y, M Styrsignal värme, 0-10 VDC Fläkt Woods 8937 SE

7 DX-kyla Styrsignalen kopplas in på olika sätt beroende på hur många effektsteg DX-batteriet har. Den inbyggda regulatorn kan hantera 1-stegs, 2-stegs och binär DX-kyla. Komponent Funktion Leveransutförande* 1-stegs DX-kyla Start kyla Start: 20%, Stopp: 10% 2-stegs och binär DX-kyla Start steg 1 Start steg 2 *) Dessa inställningar är ändringsbara i regulatorns display. Start: 20%, Stopp: 10% Start: 70%, Stopp: 60% Komponent Signal Anmärkning Start DX1 NO, COM Startsignal DX1 (230 VAC) Start DX2 NO, COM Startsignal DX2 (230 VAC) Larm Kyla NO, COM Potentilfri larmingång, NO Inkoppling av givare och tillbehör extern fläkt Givare och tillbehör ansluts via skruvplint i elskåpet. Information om hur olika givare och tillbehör ska monter- as och anslutas finns beskrivet nedan, för mer information se monterings- och installationsmanualen för eq, Fläkt Extern fläkt kan användas till att följa aggregatets fläktsteg eller köras helt externt via en styringång. Se elschema för inkoppling Komponent Anmärkning Startsignal extern fläkt Startsignal steg 1 2-hastighet, extern fläkt Startsignal steg 2 Fläkt larm extern fläkt Potentilfri larmingång, NO Styrsignal Styrsignal, 0-10 VDC Tryck-/flödesgivare DPT1000/3000/5000/7000 Tryckgivare medlevereras som löst tillbehör. Flödesgivaren monteras vid fläkten. Vid tryckreglering regleras lufttrycket i indexkanalen. Första avgreningen i kanalen efter externa fläkten är vanligen index kanalen i zonen. Komponent Signal Anmärkning Tryck-/flödesgivare G, GO, Y, M Matning 24 VAC Tryckslangen som ansluts till givaren skall ha en innerdiameter som är 4 mm. Observera! När man ändrat tryckområde på givaren måste det nya tryckområdet anges i reglercentralen oavsett om man tryckeller flödesreglerar. Detta kan man läsa om i manualen för regulatorn. Fläkt Woods 8937 SE

8 Styringång extern fläkt (fläktforcering) Styringång för forcering/start av externa fläktar kopplas in enligt nedanstående tabell. För att ändra kontaktfunktion för styringång, gå till följande parameter. HUVUDMENY FLÄKT 1-4 INGÅNGAR EXTERN STYRINGÅNG Komponent Start av fläkt 1 Start av fläkt 2 Start av fläkt 3 Start av fläkt 4 Anmärkning 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC 0-10 VDC Externt börvärde Funktion på externt börvärde går att ställa till antingen överstyrt eller förskjutning av aktuellt temperatur börvärde. Går att koppla en specifik till varje temperaturzon. Vid externa fläktar förskjuts eller överstyrs börvärdet till fläkten. Likaså kan varje fläkt ha ett externt börvärde. HUVUDMENY FLÄKT 1-4 INGÅNGAR EXTERN STYRINGÅNG Komponent Signal Anmärkning Externt börvärde temperaturzon 1 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Externt börvärde temperaturzon 2 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Externt börvärde temperaturzon 3 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Externt börvärde temperaturzon 4 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Externt börvärde extern fläkt 1 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Externt börvärde extern fläkt 2 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Externt börvärde extern fläkt 3 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Externt börvärde extern fläkt 4 G, G0 +, VDC, temperaturinställning i DUC Fläkt Woods 8937 SE

9 Gemensamma och generella funktioner Datum och Tid HUVUDMENY SYSTEMÖVERSIKT Parameter Anmärkning dd.mm.yyyy Datum hh:mm:ss Tid Inloggning Larm Larm indikeras med blinkande röd lysdiod på larmknappen. För att visa larmet i displayen, tryck en gång på larmknappen. För att visa hela larmlistan tryck ytterliggare en gång till på larmknappen. Larmen presenteras i klartext i larmlistan. Bläddra i larmlistan med vridknappen. Genom att återupprepande trycka på larmknappen cirkulerar man i larmmenyerna enligt: Parameter Anmärkning **** Lösenordet är 2000 Genom att hålla vridknapp ned tryckt ett par sekunder snabblänkas man till Logga in. Driftinformation STARTSIDA LOGGA IN HUVUDMENY ZON 1-4/FLÄKT DRIFTINFORMATION DETALJERAD LARMLISTA LARMLISTA LARMHISTORIK INSTÄLLNINGAR DETALJERAD LARMLISTA... Återvänd till menyn med Esc-knappen. Larmkvittering Larm kvitteras genom att larm knappen trycks ned två gånger. Bekräftning/återsällning av larm ligger längst upp i larmlistan, där visas även antalet larm. Tryck på vridknappen och välj Active för att återställa larm. Om larm kvarstår lyser larmlampan med fast sken. I menyn Driftinformation presenteras zonens eller externa fläktens status. Börvärden, ärvärden, styrsignaler, status på fläktar, utsignaler till värme och kyla kan avläsas. För att bläddra upp och ned i menyn används vridknappen. Utetemperatur Är fläktaggregatet utrustat med utetemperaturgivare finns det möjlighet att visa dess värde i temperaturzonen. Externt stopp HUVUDMENY GENERELLA IN/UTGÅNGAR NÖDSTOPP Då det externa stoppet i fläktaggregatet dras kommer även externa fläktar och temperatur zoner att stanna. Det finns möjlighet att ansluta zonspecifika externa stopp. Konfigurering via SD-kort eller via HMI Normalt kommer regulatorn konfigurerad från fabrik men regulatorn är utrustad med en SD-kortläsare vilket man kan konfigurera regulatorn med i efterhand. Det går även att göra konfigureringar via HMI. Se eq styr- och reglermanual 8666 Återställ/spara igångkörnings- och fabriksinställningar Det finns möjlighet att återställa regulatorn till fabriksinställningar samt igångkörningsinställningar förutsatt att igångkörningsinställningar är sparade. HUVUDMENY SYSTEMÖVERSIKT SPARA/ÅTERSTÄLL Fläkt Woods 8666 SE

10 Funktioner temperaturzon Temperaturbörvärden Beroende på vald zonreglering visas olika menyer i displayen. Det finns fyra sätt att välja hur dödzon förhåller sig till börvärdet. Se nedan: HUVUDMENY FLÄKT 1-4 TEMPERATUR- REGLERING BÖRVÄRDE/TEMPERATUR Parameter Värme + Dz Värme Kyla Börvärde + Dz Kyla Dz Anmärkning Inställt som standard. Värmebörvärde med en dödzon till kyla Ett börvärde för både värme och kyla Ett börvärde med halva dödzonen på vardera sida Kylbörvärde med en dödzon till värme Parameter (ex. Värme+Dz) Värde Anmärkning Börv.värme 20 Temperaturregulatorns värmebörvärde Dödzon kyla 2 Dödzon mellan värme och kyla Börv.min till.temp 15 Börvärde för minsta tilluftstemperaturen Börv.max till.temp 25 Börvärde för maximala tilluftstemperaturen Anmärkning: Kylbörvärdet = Börvärdet + Dödzon Inställning av temperatur begränsning Temperaturzonen kan energioptimeras genom att förskjuta temperaturbörvärdet alternativt att blockera kyla/värme beroende på fläktaggregatets värme/kyla användande. Genom att justera zonbörvärdet kan energiåtgången begränsas, dock blockerar den ej kyla-/värmetillskottet vilket ger mer dynamik. Genom en klok inställning av fläktaggregatet kan en energibesparande funktionalitet fås på minimal bekostnad av komfort. HUVUDMENY ZON 1-4 TEMPERATUR- REGLERING BÖRVÄRDE/TEMPERATUR TEMPERATUR BEGRÄNSNING Parameter Ingen Flytande Full Förklaring Ingen begränsning på användande av kyla/värme i temperaturzon Vid värmebehov i fläktaggregatet maximeras kylbörvärdet i zonen till aggregatets tillufts temp. Vid kylbehov i fläktaggregatet minimeras värmebörvärdet i zonen till aggregatets tilluftstemp. Blockerar kyla i zon då fläktaggregat har värme behov. Blockerar värme i zon då fläktaggregat har kyl behov. Fläkt Woods 8937 SE

11 Flödesvakt Det finns möjlighet att förregla elvärme och/eller vattenkyla över en flödesvakt föra att inte skada utrustning vid låga luftflöden. HUVUDMENY KONFIGURATION KONFIGURATION 2 Parameter Flödesvakt Anmärkning Blockerar elvärme och/eller kyla vid lågt flöde. Funktioner externa fläktar Fläktbörvärden Beroende på vald fläktreglering anpassas visningen av är- och börvärden i displayen. HUVUDMENY FLÄKT 1-4 BÖRVÄRDEN/INSTÄLLNINGAR Parameter Steg 1 Steg 2 Värde (exempel, tryckreglerat) 200 Pa 400 Pa Anmärkning: Värdena avser l/s vid flödes reglering och Pa vid tryckreglering. Fläktdrift Externa fläktar kan konfigureras att följa fläktaggregatest fläktsteg. Det finns dock möjlighet att uppåt begränsa vilka fläktsteg den externa fläkten skall följa. Då en extern styrning är aktiverad sätts aggregatet i forcerat läge om ingången är aktivt. HUVUDMENY FLÄKT 1-4 BÖRVÄRDEN/INSTÄLLNINGAR ALLA INSTÄLLNINGAR Parameter BMS max steg Värde (exempel) Följ ej/steg1/steg2/steg3 Inställning av forceringstimer Då funktionen extern styrning av extern fläkt är konfigurerad kan dess drifttid ställas in under följande meny. HUVUDMENY FLÄKT 1-4 DRIFTFUNKTIONER Parameter Standard värde Område Ext.styrning.tid 0.0 tim 0-23 tim Fläkt Woods 8937 SE

12 Inställning av börvärdesförskjutningar i fläktaggregatet För att inte skapa undertyck i lokalen då forcerad drift av externa fläktar aktiveras finns det möjlighet att aktivera fläktbörvärdesförskjutning i fläktaggregatet. För varje extern fläkt kan ett kompenseringsvärde ställas in. Enheten på detta värde är beroende på reglertyp i fläktaggregatet. Summan av de externa fläktarnas kompenseringsvärden används till att sänka börvärdet i fläktaggregatet då flödeeller tryckreglering används. Kompenseringen är i fläktaggregatet begränsad av det börvärde som är satt för fläktsteg 1. Installatören av externa fläkten ställer in kompensationsvärdet för den externa fläkten till önskat värde. Då fläktaggregatet har 2-hastighetsfläkt kommer kompenseringsparametern att ställas in i procent och då summan av de externa fläktarna är större än 90 % samt då fläktaggregatet går i Steg 2 eller högre kommer fläktsteget att sänkas till Steg 1. HUVUDMENY FLÄKT 1-4 FLÄKTSTYRNING KOMP. HUVUDFLÄKT Parameter Standard värde Område Enhet Komp.fäkt Pa / l/s / % Komp.fäkt Pa / l/s / % Komp.fäkt Pa / l/s / % Komp.fäkt Pa / l/s / % Fläkt Woods 8937 SE

13 Översikt över menystruktur Menyrubrik Anmärkning ustartsida Första menyn vid spänningstillslag. Visar driftläge, driftomkopplare och ärvärden för temperaturer. u Logga in Lösenordet är: 2000 u Huvudmeny Huvudmenyn u Zon 1 4 Status och inställningar för temperaturzoner u Driftinformation Alla är- och börvärden samt styrsignaler och status. u Ingångar Status: Analoga och digitala ingångar. Larmstatus u Utgångar Status: Analoga och digitala utgångar. u Driftfunktioner Driftinformation u Aktuell Inställning av tidkanaler u Manuell styrning Inställningar för fri kyla utanför drift u Från BMS Inställningar för stöddrift värme och stöddrift kyla u Forcera Inställningar för boost u Börvärden/inställn. Börvärden för fläktstyrning u Temperaturreglering Styrning av värme/kyla sekvensen u Börvärden Börvärde och dödzoner för temperaturregulatorn u Min/Max tilluftreglering Minimiering/Maximering av temperaturbörvärden u Värme Status och inställningar för värmaren u Elvärme Status och inställningar för elvärmaren u Kyla Status och inställningar för kylaren u Regulatorer Status och inställningar på de aktuella regulatorerna u Drifttid Uppmätt drifttid på pump och reset av drifttidsmätaren u Fläkt 1 4 Status och inställningar för externa fläktar u Driftinformation Alla är- och börvärden samt styrsignaler och status u Ingångar Status: Analoga och digitala ingångar. Larmstatus u Utgångar Status: Analoga och digitala utgångar u Driftfunktioner Driftinformation u Aktuell Aktuellt driftläge u Manuell styrning Köra manuellt u Från BMS Aktuell drift från BMS u Forcera Forcering av externa fläktar u Börvärden/inställning Börvärden för fläktstyrning u Fläktstyrning Styrning av fläktar u Fläkt Status och inställning för tilluftsfläkt u Regulatorer Status och inställningar på de aktuella regulatorerna u Drifttid Uppmätt drifttid och reset av drifttidsmätaren u Generella funktioner Generella funktioner u Generella in/utgångar In och utgångar som är gemensamma u Sommar- och vinteromkoppling Inställningar med tid eller temp. då sommartid infaller u Manuell drift Köra externa fläktar/temperaturzoner manuellt u Larmhantering Larmåterställning samt larmutgångar u Systemöversikt Tid, språk, info mjukvara, spara/åters. inställn., kommunikation u Systeminställningar HMI, lösenordshantering, diagnos u Konfiguration Konfiguration via HMI u Konfiguration 1 Övergripande funktioner, tillbehör och givare u Konfiguration 2 Val av funktioner och tillbehör u Konfiguration In-/Utgångar Tilldelning av fysiska in- och utsignaler Fläkt Woods 8937 SE

14 eq Anteckningar Temperaturzon Fläkt Woods 8937 SE

15 eq Anteckningar Temperaturzon Fläkt Woods 8937 SE

16 We Bring Air to Life FWG-eQ SE Copyright 2010 Fläkt Woods Group Condesign Infocom AB Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Försäljningskontor Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad Helsingborg Malmö Support

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Luftvärmeaggregat ACJB Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel Luftvärmeaggregat ACJB för montering, drift och skötsel Mjukvaruversion: 1.2 November 2011 Luftvärmeaggregat ACJB Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) System, funktioner, huvuddelar... 3 Kontrollpanel,

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING I2858-S-07.02 STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. FELSÖKNING sid. 6 5. ELSCHEMA bilaga. 1 6. CE dokument

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Generell beskrivning Den automatiska fläktregleringen, FHC-1, reglerar varvtalet på en enfasfläkt i

Läs mer

Snabbguide Operatörspanel ER-ipx 12 Login? 2009-01-30 08:10:289

Snabbguide Operatörspanel ER-ipx 12 Login? 2009-01-30 08:10:289 Snabbguide Operatörspanel ER-ipx 12 Login? 2009-01-30 08:10:289 ElektroRelä AB 1 (9) Login 2 Komma till huvudmenyn 3 Kvittera larm 4 Ändra börvärde VV 5 Ändra börvärde RAD 6 Ändra värmekurva RAD 7 Appendix

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar.

REGLERINNEHÅLL. Reglerexempel. Rumsregulatorer. Matningsdosor. Reläenhet. Temperaturgivare. Ställdon. Ventiler. Rörkopplingar. REGLERINNEHÅLL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Reglerexempel Rumsregulatorer Matningsdosor Reläenhet Temperaturgivare Ställdon Ventiler Rörkopplingar Adapters Transformatorer Modularkablar och tillbehör Indikatorer

Läs mer

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val

A70T Ventilationsaggregat. Tryggt val A70T Ventilationsaggregat Tryggt val Allmänt a-collection ventilationsaggregat är konstruerat med senaste teknik för att ge hög luftkomfort med låg driftskostnad. Effektiv värmeåtervinning med roterande

Läs mer

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång

Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Unicon Typ CXE/AV Digital universalregulator för anslutning till motorstyrningar med 0-10V ingång Applikation: Tryckreglering, utetemperaturstyrning och utetemperaturkompenserad tryckreglering mm Äggelundavägen

Läs mer

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life

Kylenhet Cooler. We Bring Air to Life We Bring Air to Life Fläkt Woods Group kan erbjuda ett komplett sortiment av produkter och lösningar för ventilation, luftbehandling och industriell luftteknik Kylenhet Cooler Försäljningskontor Luleå

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Bruksanvisning IMSE Operatörspanel Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen kan bara anslutas

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

1. Beskrivning av ingående komponenter

1. Beskrivning av ingående komponenter C External 1/9 Installationsmanual för G-CTRL STYRSYSTEM Det här dokumentet beskriver hur G-CTRL styrsystem ska installeras. Manualen är generell och kan därmed användas oavsett om systemet ska användas

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad ATD Effekttabell, vattenvärmare Översiktsdiagram för snabbval Effekt 1,59 m3/s Ljudnivå db(a) Varvtal rpm Storlek-66-1 65 kw 51 kw 1,11m 3 /s 60 52 908 630 44 kw 0,9 m 3 /s 45 515 1,3 m 3 /s Storlek-55-1

Läs mer

Kallelse- och signalsystem

Kallelse- och signalsystem P P P P med signalknapp med dragkontakt Sladdtryckknapp med telepropp E 0 0 E 0 E 0 E 0 0 Anropsapparater: Spänningsmatas från ens systemspänningsutgång. Matningsspänning: Max DC. V AC/DC Optiskindikering:

Läs mer

Ventilationsaggregat. 5 års garanti

Ventilationsaggregat. 5 års garanti Ventilationsaggregat A70T 5 års garanti Produktbeskrivning Ventilationsaggregat A70T är av typ kryddhyllemodell och monteras i kök tillsammans med spiskåpa eller i annat utrymme med separat styrenhet.

Läs mer

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING

CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING CMT-24/230V INSTALLATIONSANVISNING SV 2011.11.02 Calectro AB HFE635 SVENSKA Universaltermostat med 10 inbyggda och valbara funktioner. Multispänning: 24V AC/DC och 230V AC.! VARNING: VIKTIG INFORMATION

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Universell regulator, 24 V~, 28 in-/utgångar, med LCD visning, med integrerad Webbserver

Universell regulator, 24 V~, 28 in-/utgångar, med LCD visning, med integrerad Webbserver PDS 46.300 se produktdatablad flexotron 800 flexotron 800: Programmerbar regulator för styrning av luftbehandlingsaggregat Användningsområden och värmesystem Används allmänt i ventilation, luftkonditionering

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4

Page: 1 of 14 Title: TouchCenter 2 & 4 Revision: 1 Type: User Manual Author: MK. Användarmanual. TouchCenter 2 & 4 Page: 1 of 14 Användarmanual TouchCenter 2 & 4 Styrsystem för alla typer av solskydd Page: 2 of 14 Innehållsförteckning 1 Detta är TouchCenter... 3 2 Elektrisk anslutning och Elektrisk data... 3 3 Viktig

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

El-styrningslåda EL 23 plc

El-styrningslåda EL 23 plc Beskrivning: Alt. 1. Succé silo med mittuttag som matar en pelletsbrännare/panna. Försedd med en separat, dragande alt. skjutande Maflex90-skruv från mittuttaget. Funktion: Drift 1. Den höger/vänstergängade

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19

Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP. Anläggning:. Datum:. Utgåva 2012-06-19 Utgåva 2012-06-19 Installationsanvisning för fläktkonvektor MVP Anläggning:. Datum:. 2012-06-19 OBS! Denna anvisning utgör komplement till tillverkarens anvisning. Om dessa står i strid med varandra har

Läs mer

SAUTER flexotron 400 RDT410. Manual P100012103

SAUTER flexotron 400 RDT410. Manual P100012103 SAUTER flexotron 400 RDT410 Manual Innehållsförteckning ASVARSBEGRÄNSNING Informationen i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Fr. Sauter AG gör dock inga garantier vad gäller

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

MSR. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen MSR www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Inledning Intabs MSR är en liten kraftfull datalogger med USB-anslutning som komponeras ihop efter behov. De olika modellerna

Läs mer

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå

OEM. Injusteringsprotokoll RVS46.530/1. Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av: Slutanvändarnivå. Parameterlista för Slutanvändarnivå OEM Injusteringsprotokoll RVS46.530/1 Installationsadress:.. Injusteringsdatum: Injusterat av:.... Slutanvändarnivå Denna nivå tillåter användaren att få tillgång till parametrarna 50 74. Här kan man bl.a.

Läs mer

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges

Inkoppling. ON/OFF, PWM, 3-läges RDG100. Värme och kyla -Fan Coil 4-rörs. Det svarta fältet Indikerar omkopplarens RDG100. ON/OFF, PWM, 3-läges G3181sv sv Installationsinstruktion Applikationer Rumsregulator Värme eller kyla - Kyltak / radiator Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Styrutgång Väljs med DIPomkopplare 4 och 5 DC

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

Argus-RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation revision 01 2011 Argus-RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation Argus-RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Argus serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

Läs mer

MAC10 Konstanttrycksregulator

MAC10 Konstanttrycksregulator 3002971-2013-02-01.fm Produkthandbok MAC10 Konstanttrycksregulator Bruksanvisning i original EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tlf +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation

Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation revision 06 2013 RC-CFO Förprogrammerad rumsregulator med kommunikation, fläktomkopplare och forcerad ventilation RC-CFO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra

Läs mer

IQHeat snabbguide Climatix display

IQHeat snabbguide Climatix display IQHeat snabbguide Climatix display Inloggning *1 Normal=1000 *2 Expert=2000 *3 Admin=6000 Logga in Huvudmeny > Logga in Logga ut Displayen loggar ut automatiskt efter 30 minuter. Eller håll inne OK knappen

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. Vent

Installations- och skötselanvisning. Vent Installations- och skötselanvisning Vent 1 Aggregatuppbyggnad............................... 2 2 Projektering- och monteringsanvisning.................. 3 2.1 Ventilation.............................................

Läs mer

eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS

eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS eq Hygien Air Magic by Fläkt Woods PLUS När kravet på hygien är extra viktigt I vissa situationer krävs ett hygieniskt inneklimat, garanterat fritt från bakterier för att verksamheten ska fungera. Fläkt

Läs mer

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument

Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Manual UDM 35/40 Digitalt panelinstrument Innehåll 1 Driftläge 1 2 Programmering 1 21 - Inställningar för mätingång 2 22 Kompensering (endast med BQ TRX) 2 23 Alternativ för display (endast UDM35) 2 24

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Injusteringsprotokoll eq Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Installationsadress Kundnummer Kundens namn Kundens beställningsnr Kundens beställn datum Kundens referens Telefonnr Ansvarig Anst nr System

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten Size -84 5 Fig. 4 5 4 6 7 9 7 8. Styrskåpet utv.. Styrskåp inv.. Avstängningsventil (ingår ej) 4. Vattenfilter, porositet max. 5 μm (ingår ej) 5. Vattenlås LQAZ-8 (tillbehör) 6. Utloppsledning 7. Fuktarinsats

Läs mer

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri

TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Vista TAC Xenta 102-VF VAV-regulator med värmevattenbatteri TAC Xenta 102-VF är en zonregulator som främst är avsedd för VAV-applikationer med värme och kyla som har värmevattenbatteri och till-frånstyrning

Läs mer

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 9416-060-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Bruksanvisning Reglercentral och Termostater, SE 946-060-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna

Läs mer

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning

SVM F4. Integrationsverk. Installationsanvisning SVM F4 Integrationsverk Installationsanvisning Inkopplingsanvisning F4 För fullständig inkopplingsanvisning, se manual för F4. Leverans Integreringsverket levereras i transportläge. Detta innebär att endast

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001

SAVE VTR 150/K. Användarhandbok. Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Document translated from English 2079971-SE 26-11-2012 A001 Originalspråket för dessa anvisningar är engelska. Om anvisningarna är författade på något annat språk, är de en översättning. (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Operatörsmanual JPI Driftpanel

Operatörsmanual JPI Driftpanel Operatörsmanual JPI Driftpanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(10) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPI Driftpanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control System DEM Ökad komfort och mindre energiförbrukning 5070 09 2009 Uponor Control System Radio Dynamic Energy Management (DEM) Uponor Control System

Läs mer

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA

INVERTERSTYRNING ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA INVERTERSTYRNING FÖR UTOMHUSPLACERADE LUFTKYLDA AGGREGAT ATW-C-INV MODUL AOY/AOYR/AOYA DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER ATW-C-INV modul för styrning av utomhusplacerade inverter aggregat från General ATW-C-INV

Läs mer

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE

Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Övervakningssystem EKO-MKE/SKE Beskrivning generellt Styr- och övervakningssystem EKO-MKE/SKE är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk. Dragbänksreglering. Innehållsförteckning. Mi-216Se_2001-11-09 catrone Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragbänk Dragbänksreglering Mi-16Se_001-11-09 AB MICATROE 001-11-09 [H: \ Apps \ Typeset \ Mima \ Mi-16Se_011109.vp] dragbänksreglering

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1

SE.LPINST.101104. Dokumentets ursprungsspråk är svenska. Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 INSTALLATIONSanvisning GOLD LP Dokumentets ursprungsspråk är svenska Reservation för ändringar. www.swegon.com 1 1. INSTALLATION 1.4 Montering av aggregat 1.1 Allmänt Berörd personal ska ta del av denna

Läs mer

Produktkatalog 2009 rev.2 kat006-0810-1.1-g18152. Produkter för ett behagligare inomhusklimat

Produktkatalog 2009 rev.2 kat006-0810-1.1-g18152. Produkter för ett behagligare inomhusklimat Produktkatalog 2009 rev.2 kat006-0810-1.1-g18152 Produkter för ett behagligare inomhusklimat INNEHÅLLSFÖRTECNING Termostat Rumstermostat R41... s.3 Rumsregulatorer Reglerenheter Rumsenheter Rumsregulator

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

EMN2 växelriktare 2 10 kva

EMN2 växelriktare 2 10 kva EMN2 växelriktare 2 10 kva Ih IP 21 230V AC VÄXELRIKTARE Växelriktarserien ger växelriktad spänning efter nätbortfall, 230V - 50Hz, sinus. Hög verkningsgrad ger låg värmeutveckling och därmed en längre

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Fakta trådlös Termostat XCR A 67340 Vit Temp.område: Luft 5-30 C Trådlös termostat ICR 67240 (vit) Temp.område: Luft 5-30 C trådlös Termostat ICR D med luftgivare 67280 (vit) 67281 (svart) Temp.område:

Läs mer

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8

BT-M6Z02-RF. BRUKSANVISNING Regelverteiler Funkline 2-8 BT-M6Z02-RF BRUKSANVISNING SE Regelverteiler Funkline 2-8 1. BRUKSANVISNING Trådlös (RF 868 MHz) kopplingsbox specialkonstruerad för att kontrollera din golvvärme styrd av styrdon av NC-typ (strömlöst

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD

Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD Installation luftvärmare vatten, förvärme TBLF/TCLF GOLD 1. Allmänt Luftvärmare TBLF/TCLF används till förvärmning av tilluften med varmvatten som media. TBLF/TCLF placeras i uteluftskanal. Lamellvärmeväxlare

Läs mer

Climatix Modbus Kommunikation modul

Climatix Modbus Kommunikation modul Climatix Modbus Kommunikation modul 1.1 Coil status Coil states Adress Beskrivning Värde/ Enhet 0x0001 Larmåterställning 01 Av*På 0x0002 Aktivera kommunikationstest 01 Nej*Ja Kommentar 0x0003 Kommunikationstest

Läs mer

Enervent EDA kylning. CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri

Enervent EDA kylning. CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri Installations- och kopplingsinstruktioner Enervent EDA kylning CG - Cooling Geo jordkyla CX - DX kylbatteri CG-MODELLERNAS KYLBATTERI PUMPENS ON/OFF STYRNING (POTENTIALFRI KONTAKT) 24/0-0VDC MATNING/REGLERING

Läs mer