Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision Revision: 7 Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27"

Transkript

1 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision Revision: 7 Datum: Copyright AB REGIN, Sweden, 2010

2 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler, CorrigoEVentilation.apb och CorrigoEVentilation.xif Filerna CorrigoEVentilation.APB och CorrigoEVentilation.XIF finns inkluderade i E tooldistributionen. E tool kan kostnadsfritt laddas ner från Regins webbsida: Efter nerladdning och installation av E tool kan filerna hittas i mappen: Exo\Slib\Corrigo\VentilationProgram\Lon. Använd den fil CorrigoEVentilationX_Y som stämmer överens med den revision som finns i Corrigon. Filerna CorrigoEVentilationX_Y-S ska användas då enheten är märkt S. Tabell över utvariabler, Network Variables, Outputs (NVO) Namn SNVT typ Beskrivning nvooutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur nvosuppairtemp SNVT_temp_p Tilluftstemperatur nvoexstairtemp SNVT_temp_p Frånluftstemperatur nvoroomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur nvoextrasensor SNVT_temp_p Temperatur, extragivare nvosafpressure SNVT_press_p Tryck, Tilluftsfläkt nvoeafpressure SNVT_press_p Tryck, Frånluftsfläkt nvosafairflow SNVT_flow Flöde, Tilluftsfläkt (L/S) nvoeafairflow SNVT_flow Flöde, Frånluftsfläkt (L/S) nvodeicingtemp SNVT_temp_p Temp. Avfrostningsgivare VVX nvofrostprottemp SNVT_temp_p Temp. Frysvaktsgivare nvoco2 SNVT_ppm CO 2 nvoroomhumidity SNVT_lev_precent Rumsfukt nvorunindication SNVT_state Bit0 Driftindikering, Tilluftsfläkt Bit1 Driftindikering, Frånluftsfläkt Bit2 Driftindikering, Pump, värme Bit3 Avfrostning VVX aktiv nvoao1 SNVT_volt_f Utsignal Ao1 nvoao2 SNVT_volt_f Utsignal Ao2 nvoao3 SNVT_volt_f Utsignal Ao3 nvoao4 SNVT_volt_f Utsignal Ao4 nvoao5 SNVT_volt_f Utsignal Ao5 nvodo SNVT_state Bit0 Utsignal Do1 Bit1 Utsignal Do2 Bit2 Utsignal Do3 Bit3 Utsignal Do4 Bit4 Utsignal Do5 Bit5 Utsignal Do6 Bit6 Utsignal Do7 nvovvxexcheffi SNVT_lev_percent Verkningsgrad, VVX nvosetpoint SNVT_temp_p Börvärde, Tilluft nvocascadesetp SNVT_temp_p Börvärde kaskadreglering. Konfigurationsberoende (Rumstemp om rumsreglering är konfigurerat, Frånluftstemp om frånluftsreglering är konfigurerat) nvomaxlimit SNVT_temp_p Maxbegränsning Tilluftstemperatur nvominlimit SNVT_temp_p Minbegränsning Tilluftstemperatur 2 Corrigo E - Lon-interface variabellista

3 Namn SNVT typ Beskrivning nvoalarm SNVT_state_64 Bit0 Driftfel Tilluftsfläkt Bit1 Driftfel Frånluftsfläkt Bit2 Driftfel P1 Värme Bit3 Driftfel P1 Kyla Bit4 Driftfel P1 Värmeväxlare Bit5 Filtervakt Bit6 Flödesvakt Bit7 Extern frysvakt Bit8 Avfrostning VVX Bit9 Brandlarm Bit10 Externt stopp Bit11 Externt larm Bit12 Reglerfel Tilluftsregulator Bit13 Används ej Bit14 Hög tilluftstemperatur Bit15 Låg tilluftstemperatur Bit16 Tilluft maxbegränsning aktiverad Bit17 Tilluft minbegränsning aktiverad Bit18 Rumstemperaturen för hög Bit19 Rumstemperaturen för låg Bit20 Frånluftstemperaturen för hög Bit21 Frånluftstemperaturen för låg Bit22 Överkettningskyddet utlöst Bit23 Frysrisk Bit24 Frysvakten utlöst Bit25 Låg verkningsgrad VVX Bit26 Givarfel Bit26 Givarfel utetemperatur ****) Bit27 Analog avfrostning av VVX aktiverad Bit28 Rotationsvaktslarm VVX Bit29 Driftfel brandspjäll Bit30 Reglerfel Tilluftsfläkt Bit31 Reglerfel Frånluftsfläkt Bit32 Extern drift Tilluftsfläkt Bit33 Extern drift Frånluftsfläkt Bit34 Driftläge Manuell Bit35 Manuell drift Tilluftsregulator Bit36 Manuell drift Tilluftsfläkt Bit37 Manuell drift TF Frekvensomriktare Bit38 Manuell drift Frånluftsfläkt Bit39 Manuell drift FF Frekvensomriktare Bit40 Manuell utstyrning Värme Bit41 Manuell utstyrning VVX Bit42 Manuell utstyrning Kyla Bit43 Manuell drift P1-Värme Bit44 Manuell drift P1-Kyla Bit45 Manuell drift P1-VVX Bit46 Manuell drift Brandspjäll Bit47 Internt Batterifel Bit48 Givarfel Tilluftstemp ****) Bit49 Givarfel Frånluftstemp ****) Bit50 Givarfel Rumstemp 1 ****) Bit51 Givarfel Rumstemp 2 ****) Bit52 Givarfel Avluftstemp ****) Bit53 Givarfel Extra givare ****) Bit54 Givarfel TF tryck ****) Bit55 Givarfel FF tryck ****) Bit56 Givarfel Avfrostningstemp ****) Corrigo E - Lon-interface variabellista 3

4 Namn SNVT typ Beskrivning nvoalarm SNVT_state_64 Bit57 Givarfel Frysskyddstemp ****) Bit58 Givarfel CO2 ****) Bit59 Givarfel Fuktighet rum ****) Bit60 Givarfel Fuktighet kanal ****) nvorunmode SNVT_state Binärt 0 = Stopp 1 = Uppstart 2 = Start Reducerad drift 3 = Start Normaldrift 4 = Larmfördröjning 5 = Normal drift 6 = Stöddrift Värme 7 = Stöddrift Kyla 8 = CO 2 reglering 9 = Nattkyla 10 = Stoppar Normaldrift 11 = Stoppar fläktar 12 = Branddrift *****) 13 = Återluftsdrift *****) 14 = Avfrostning *****) Tabell över invariabler, Network Variables, Inputs (NVI) Namn SNVT typ Beskrivning nvioutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur. Ersätter signal från lokal givare nviroomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur. Ersätter signal från lokal givare nvifullspeedext SNVT_switch Tvinga högfart *) nviexternalstop SNVT_switch Externt stopp *) nvifirealarm SNVT_switch Brandlarm *) nvisetpoint SNVT_temp_p Börvärde Tilluft nvicascadsetp SNVT_temp_p Börvärde kaskadreglering. Konfigurationsberoende (Rumstemp om rumsreglering är konfigurerat, Frånluftstemp om frånluftsreglering är konfigurerat) nvimaxlimit SNVT_temp_p Maxbegränsning Tilluft nviminlimit SNVT_temp_p Minbegränsning Tilluft nviocccmd SNVT_occupancy ***) 0 = Tvångskörning 1/1-fart 1 = Avstängd. Stöddrift och nattkyla ej aktiva. Frysskydd aktivt om konfigurerat 2 = Går enligt inbyggda klockan. Stöddrift och nattkyla aktiva om konfigurerade 3 = Stoppat aggregat. Stöddrift och nattkyla aktiva om konfigurerade. Frysskydd aktivt om konfigurerat nvisndhrtb SNVT_time_sec Heart Beat (0 = disable) nvitemphyst SNVT_temp_p Hysteres för variabler av typ _temp_p **) nvico2hyst SNVT_ppm Hysteres för variabler av typ _ppm (CO 2 ) **) nvipercenthyst SNVT_lev_percent Hysteres för variabler av typ _lev_percent **) nvipreshyst SNVT_press_p Hysteres för variabler av typ _press_p (Tryck) **) nviairflowhyst SNVT_flow_p Hysteres för variabler av typ _flow_p (Luftflöde) **) nvivolthyst SNVT_volt_f Hysteres för variabler av typ _volt_f (Ao) **) nvisfpressetpnor SNVT_press_p Börvärde tryck tilluftsfläkt normal drift *****) nviefpressetpnor SNVT_press_p Börvärde tryck frånluftsfläkt normal drift *****) nvisfpressetptred SNVT_press_p Börvärde tryck tilluftsfläkt reducerad drift *****) nviefpressetptred SNVT_press_p Börvärde tryck frånluftsfläkt reducerad drift *****) nvisfairflowsetpnor SNVT_flow Börvärde flöde tilluftsfläkt normal drift *****) 4 Corrigo E - Lon-interface variabellista

5 nviefairflowsetpnor SNVT_flow Börvärde flöde frånluftsfläkt normal drift *****) nvisfairflowsetptred SNVT_flow Börvärde flöde tilluftsfläkt reducerad drift *****) nviefairflowsetptred SNVT_flow Börvärde flöde frånluftsfläkt reducerad drift *****) *) **) ***) ****) För dessa parametrar går det att använda både en kopplad lokal digital ingång och Lonparametern. Aktivering av båda alternativen utlöser funktionen. Om en funktion har ställts in med hjälp av Lonnätverket måste den dock även återställas med hjälp av Lon-nätverket eftersom nvi ingångsvärden inte går att återställa lokalt. Hysteresvariablerna har ingen påverkan på reglerfunktionen i Corrigo E. De används enbart internt i LON-interfacet för att minska kommunikationen på LON-nätverket. Endast Corrigo E version 1.8 eller senare. CorrigoEVentilation1_8.APB och CorrigoEVentilation1_8.xif krävs också. Endast Corrigo E version 2.1 eller senare. CorrigoEVentilation2_1.APB och CorrigoEVentilation2_1.xif krävs också. *****) Endast Corrigo E version 3.0 eller senare. CorrigoEVentilation3_0.APB och CorrigoEVentilation3_0.xif krävs också. Flödesvariablerna skrivs i L/S, d.v.s. man delar värdet med 3,6 för att få det i m 3 /h. Corrigo E - Lon-interface variabellista 5

6 Corrigo E Värme Applikationsfiler, CorrigoEHeating.apb och CorrigoEHeating.xif Filerna CorrigoEHeating.APB och CorrigoEHeating.XIF finns inkluderade i E tooldistributionen. E tool kan kostnadsfritt laddas ner från Regins webbsida: Efter nerladdning och installation av E tool kan filerna hittas i mappen: Exo\Slib\Corrigo\HeatingProgram\Lon. Använd den fil CorrigoEHeatingX_Y som stämmer överens med den revision som finns i Corrigon. Filerna CorrigoEHeatingX_Y-S ska användas då enheten är märkt S. Första gången en Corrigo E Värme-regulator skall driftsättas i ett LON-nätverk måste applikationsfilen CorrigoEHeating.apb laddas ner till Corrigo E. Använd Echelon LonMaker (eller annat valfritt LON-nätverksprogram som kan ladda ner applikationsprogramvara till en LON-regulator). Tabell över utvariabler, Network Variables, Outputs (NVO) Namn SNVT typ Beskrivning nvohs1supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur RAD1 nvohs2supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur RAD2 nvohs3supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur RAD3 nvohs1supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur RAD1 nvohs2supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur RAD2 nvohs3supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur RAD3 nvooutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur nvohs1roomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur RAD1 nvohs2roomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur RAD2 nvohs3roomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur RAD3 nvohw1supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur VV 1 nvohw2supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur VV 2 nvohw1supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur VV1 nvohw2supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur VV2 nvohp1supplytemp SNVT_temp_p Varmvattenberedare, Tilloppstemperatur nvohp1starttemp SNVT_temp_p Varmvattenberedare, Starttemperatur nvohp1stoptemp SNVT_temp_p Varmvattenberedare, Stopptemperatur nvoboilertemp SNVT_temp_p Panntemperatur, Ärvärde nvoboilstarttmp1 SNVT_temp_p Panna, Starttemperatur 1 nvoboilstarttmp2 SNVT_temp_p Panna, Starttemperatur 2 nvoboilerstoptmp SNVT_temp_p Panna, Stopptemperatur nvowindspeed SNVT_speed Vindhastighet nvodp SNVT_press_f Differenstryck nvodpsetp SNVT_press_f Börvärde, Differenstryck nvovolume SNVT_vol_kilo Volym, Varmvatten nvocw1volume SNVT_vol_kilo Volym, Kallvatten 1 nvocw2volume SNVT_vol_kilo Volym Kallvatten 2 nvoao1 SNVT_volt_f Utsignal Ao1 nvoao2 SNVT_volt_f Utsignal Ao2 nvoao3 SNVT_volt_f Utsignal Ao3 nvoao4 SNVT_volt_f Utsignal Ao4 nvoao5 SNVT_volt_f Utsignal Ao5 6 Corrigo E - Lon-interface variabellista

7 Namn SNVT typ Beskrivning nvorunind SNVT_state Bit0 RAD 1-P1A Driftindikering Bit1 RAD 1-P1B Driftindikering Bit2 RAD 2-P1A Driftindikering Bit3 RAD 2-P1B Driftindikering Bit4 RAD 3-P1A Driftindikering Bit5 RAD 3-P1B Driftindikering Bit6 VV1-P1 Driftindikering Bit7 VVB-P1 Driftindikering Bit8 Frekvensomriktare Driftindikering Bits9 15 används ej nvodovalue SNVT_state Bit0 Utsignal Do1 Bit1 Utsignal Do2 Bit2 Utsignal Do3 Bit3 Utsignal Do4 Bit4 Utsignal Do5 Bit5 Utsignal Do6 Bit6 Utsignal Do7 Bits7 15 används ej nvoalarm SNVT_state_64 Bit0 Driftfel P1A-RAD1 Bit1 Driftfel P1B-RAD1 Bit2 Driftfel P1A-RAD2 Bit3 Driftfel P1B-RAD2 Bit4 Driftfel P1A-RAD3 Bit5 Driftfel P1B-RAD3 Bit6 Driftfel P1-Varmvatten 1 Bit7 Driftfel P1-Varmvattenberedare Bit8 Driftfel frekvensomriktare Bit9 Expansionskärlslarm Bit10 Externt larm Bit11 Larm, Panna Bit12 RAD1 reglerfel Bit13 RAD2 reglerfel Bit14 RAD3 reglerfel Bit15 VV 1 reglerfel Bit16 VV 2 reglerfel Bit17 Givarfel Bit17 Givarfel utetemperatur ****) Bit18 Hög tilloppstemp. VV 1 Bit19 Hög tilloppstemp. Panna Bit21 Låg tilloppstemp. Panna Bit22 Pulsfel, volympuls Bit23 Pulsfel, Energipuls Bit24 Hög dygnsförbrukning Kallvatten Bit25 Hög energiförbrukning Bit26 Hög timförbrukning Kallvatten Bit27 Läckage Bit28 Driftfel P1A&B-RAD1 Bit29 Driftfel P1A&B-RAD2 Bit30 Driftfel P1A&B-RAD3 Bit31 Pulsfel KV1 Bit32 Pulsfel KV2 Bit33 Maxbegränsning tilloppstemp. RAD1 Bit34 Maxbegränsning tilloppstemp. RAD2 Bit35 Maxbegränsning tilloppstemp. RAD3 Bit36 Minbegränsning tilloppstemp. RAD1 Bit37 Minbegränsning tilloppstemp. RAD2 Bit38 Minbegränsning tilloppstemp. RAD3 Bit39 Maxbegränsning returtemp. RAD1 Bit40 Maxbegränsning returtemp. RAD2 Corrigo E - Lon-interface variabellista 7

8 Namn SNVT typ Beskrivning nvoalarm SNVT_state_64 Bit41 Maxbegränsning returtemp. RAD3 Bit42 Minbegränsning returtemp. RAD1 Bit43 Minbegränsning returtemp. RAD2 Bit44 Minbegränsning returtemp. RAD3 Bit45 Frysskydd RAD1 Bit46 Frysskydd RAD2 Bit47 Frysskydd RAD3 Bit48 Internt batterifel Bit49 Låg returtemp Panna ****) Bit50 Givarfel RAD1 Framledning ****) Bit51 Givarfel RAD2 Framledning ****) Bit52 Givarfel RAD3 Framledning ****) Bit53 Givarfel VV1 Framledning ****) Bit54 Givarfel VV2 Framledning ****) Bit55 Givarfel HP1 Framledning ****) Bit56 Givarfel RAD1 Rum ****) Bit57 Givarfel RAD2 Rum ****) Bit58 Givarfel RAD3 Rum ****) Bit59 Givarfel RAD1 Retur ****) Bit60 Givarfel RAD2 Retur ****) Bit61 Givarfel RAD3 Retur ****) Bit62 Givarfel VVB1 Retur ****) Bit63 Givarfel Vind ****) Tabell över invariabler, Network Variables, Inputs (NVI) Namn SNVT typ Beskrivning nvioutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur. Ersätter signal från lokal givare nvihs1roomtemp SNVT_temp_p Rumstemp RAD1. Ersätter signal från lokal givare nvihs2roomtemp SNVT_temp_p Rumstemp RAD2. Ersätter signal från lokal givare nvihs3roomtemp SNVT_temp_p Rumstemp RAD3. Ersätter signal från lokal givare nvihw1setp SNVT_temp_p Börvärde, Tillopp VV 1 nvihw2setp SNVT_temp_p Börvärde, Tillopp VV 2 nvidpsetp SNVT_press_f Börvärde Differenstryck nvisndhrtb SNVT_time_sec Heart Beat (0 = disable) nvitemphyst SNVT_temp_p Hysteres för variabeltyp _temp_p **) nvipreshyst SNVT_press_f Hysteres för variabeltyp _press_f **) nvispeedhyst SNVT_speed Hysteres för variabeltyp _speed **) nvivolthyst SNVT_volt_f Hysteres för variabeltyp _volt_f (Ao) **) **) ****) Hysteresvariablerna har ingen påverkan på reglerfunktionen i Corrigo E. De används enbart internt i LON-interfacet för att minska kommunikationen på LON-nätverket. Endast Corrigo E version 2.1 eller senare. CorrigoEHeating2_1.APB och CorrigoEHeating2_1.xif krävs också. 8 Corrigo E - Lon-interface variabellista

9 R E G I N T H E C H A L L E N G E R I N B U I L D I N G A U T O M A T I O N AB Regin Huvudkontor Box 116 Tel: S Kållered Fax: Tyskland RICCIUS + SOHN GmbH Haynauer Str. 49 D Berlin Tel: Frankrike Regin Controls SARL 32 rue Delizy F Pantin Tel: Spanien Regin Ibérica, S.A. C/Arganda 18 local E Madrid Tel: Singapore Regin Controls Asia Pacific Pte Ltd 66 Tannery Lane # Sindo Building Singapore Tel: Hongkong Regin Controls Hong Kong Ltd Room 2901 EW International Tower 120 Texaco Road Tsuen Wan, NT Hong Kong Tel:

E-Bacnet-V Manual Copyright AB Regin, Sweden, 2011

E-Bacnet-V Manual Copyright AB Regin, Sweden, 2011 E-Bacnet-V Manual Copyright AB Regin, Sweden, 2011 ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller

Läs mer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

Corrigo E. Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering för små till medelstora applikationer

Corrigo E. Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering för små till medelstora applikationer Corrigo E Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering för små till medelstora applikationer Smart, kraftfull och lätthanterad Corrigo E är en serie smarta och kraftfulla regulatorer som är

Läs mer

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O

O P T I G O R E G U L A T O R R E A D Y - S T E A D Y - G O Optigo Den kompakta och mångsidiga regulatorn för reglering av ventilation, värme, kyla eller tappvarmvatten Ratta dig enkelt fram Optigo har en ratt (1) som gör det mycket enkelt att ratta igenom menyn.

Läs mer

Corrigo E. Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering

Corrigo E. Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering C O R R I G O E S E C O N D G E N E R A T I O N d gg er by rv In bse e W Corrigo E Regulatorer för luftbehandling, värme och pannreglering Smart, kraftfull och lätthanterad Första generationen Corrigo

Läs mer

Corrigo E Användarhandledning. Värmeapplikation

Corrigo E Användarhandledning. Värmeapplikation Corrigo E Användarhandledning Värmeapplikation Copyright AB Regin, Sweden, 2011 Om denna handledning Denna användarhandledning omfattar alla Corrigo E-regulatorer som används med värmeapplikation. Dokumentet

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Igensatta filter försämrar ett ventilationsaggregats verkningsgrad och kvaliteten

Igensatta filter försämrar ett ventilationsaggregats verkningsgrad och kvaliteten G I V A R E O C H V A K T E R Regin har alla typer av temperaturgivare som NTC, PT100 och PT 1000 givare och transmittrar. Dessa finns för alla montagesätt: på vägg, på rör, i kanaler, dykgivare, golv

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Climatix Modbus Kommunikation modul

Climatix Modbus Kommunikation modul Climatix Modbus Kommunikation modul 1.1 Coil status Coil states Adress Beskrivning Värde/ Enhet 0x0001 Larmåterställning 01 Av*På 0x0002 Aktivera kommunikationstest 01 Nej*Ja Kommentar 0x0003 Kommunikationstest

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Corrigo E Användarhandledning. Ventilationsapplikation

Corrigo E Användarhandledning. Ventilationsapplikation Corrigo E Användarhandledning Ventilationsapplikation Copyright AB Regin, Sweden, 2009 Om denna handledning Denna användarhandledning omfattar alla Corrigo E-regulatorer som används med ventilationsapplikation.

Läs mer

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr

Injusteringsprotokoll eq Fläkt Woods Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Injusteringsprotokoll eq Projekts namn/objekt Anbudsnr Projektnr Installationsadress Kundnummer Kundens namn Kundens beställningsnr Kundens beställn datum Kundens referens Telefonnr Ansvarig Anst nr System

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Topvex CAV konvertering till VAV

Topvex CAV konvertering till VAV Dokument översatt från engelska 1255951-SE 2014-12-19 A001 Innehåll 1 Maskinvaruinstallation... 1 2 Programvaruinställning för Topvex-aggregat (Corrigo)... 2 2.1 Kablage VAV... 3 3 Tryckgivare... 4 3.1

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Corrigo E - Manual Värme

Corrigo E - Manual Värme Corrigo E - Manual Värme ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens innehåll. Användare

Läs mer

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme

Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme flik plats revision 9 550 04 2007 Regin product information Corrigo E (Värme) Regulatorer för styrning av värme Corrigo E-seriens värmeregulatorer är avsedda att reglera upp till tre radiatorkretsar. De

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Corrigo E Användarhandledning. Ventilationsapplikation

Corrigo E Användarhandledning. Ventilationsapplikation Corrigo E Användarhandledning Ventilationsapplikation Copyright AB Regin, Sweden, 2011 Om denna handledning Denna användarhandledning omfattar alla Corrigo E-regulatorer som används med ventilationsapplikation.

Läs mer

Copyright AB Regin, Sverige, 2013. Corrigo användarmanual Ventilationsapplikation

Copyright AB Regin, Sverige, 2013. Corrigo användarmanual Ventilationsapplikation Copyright AB Regin, Sverige, 2013 Corrigo användarmanual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar

Läs mer

Corrigo E - Manual Ventilation

Corrigo E - Manual Ventilation Corrigo E - Manual Ventilation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens innehåll.

Läs mer

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791

RMU710B-3 RMU720B-3 G3150.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMU710...730 2 RMZ790 3 RMZ791 G350. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70B-3 RMU720B-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700

B Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör. Välkommen till SYNCO700. sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 SYNCO700 B3140.2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Betjäning av RMU7 : Servicenivå / installatör Välkommen till SYNCO700 Building Technologies / HVAC Products SE1B3140sv2 060417 1/6 1 Behörighetsnivå

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Corrigo användarhandledning. Ventilationsapplikation

Corrigo användarhandledning. Ventilationsapplikation Corrigo användarhandledning Ventilationsapplikation Copyright AB Regin, Sweden, 2013 Om denna handledning Denna användarhandledning omfattar alla Corrigo-regulatorer som används med ventilationsapplikation.

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Optigo OP5U Manual. Copyright AB Regin, Sweden, 2011 R E A D Y - S T E A D Y - G O

Optigo OP5U Manual. Copyright AB Regin, Sweden, 2011 R E A D Y - S T E A D Y - G O O P T I G O Optigo OP5U Manual Copyright AB Regin, Sweden, 2011 R E A D Y - S T E A D Y - G O ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid

Läs mer

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation

Corrigo E - manual Ventilationsapplikation Corrigo E - manual Ventilationsapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens

Läs mer

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat

Topvex SR07, SR09, SR11 E Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat SE Corrigo ver. no. 2.1-1-02 Fig. 1 Vänster aggregat Höger aggregat Beskrivning 1. Tilluft 9. Värmeväxlare, Rotor 2. Frånluft 10. Rotor motor 3. Avluft 11. Filter, Frånluft 4. Uteluft

Läs mer

Corrigo E - manual Värmeapplikation

Corrigo E - manual Värmeapplikation Corrigo E - manual Värmeapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller manualens innehåll.

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat

Topvex TX03, TX04, TX06 Luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregat GB SE Corrigo ver. no. 1.2-1-00 Introduktion Den här drift- och skötselinstruktionen gäller för tilluftaggregat typ Topvex SX, tillverkat av Systemair AB. Anvisningen består av

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Copyright AB Regin, Sweden, E-BACNET2-V manual

Copyright AB Regin, Sweden, E-BACNET2-V manual Copyright AB Regin, Sweden, 2012 E-BACNET2-V manual ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier vad gäller

Läs mer

Corrigo E (Vent) Regulatorer för styrning av ventilation

Corrigo E (Vent) Regulatorer för styrning av ventilation flik plats revision 9 200 12 2007 Regin product information Corrigo E (Vent) Regulatorer för styrning av ventilation Corrigo E-seriens regulatorer för ventilation är avsedda att styra och reglera luftbehandlingssystem.

Läs mer

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem.

RC-DO. Rumsregulator med display. RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. revision 01 2011 RC-DO Rumsregulator med display RC-DO är en rumsregulator i Regio Mini-serien avsedd att styra värme och kyla i efterbehandlingssystem. Prisbelönad design Enkel installation On/Off eller

Läs mer

Qvantum Modbus. CCV Modbus. Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus. CCV programvara och senare MB1508

Qvantum Modbus. CCV Modbus. Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus. CCV programvara och senare MB1508 1 Qvantum Modbus CCV Modbus CCV programvara 200.12 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera med

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

GOLD-LON interface Version 1.4

GOLD-LON interface Version 1.4 Funktionsprofil: GOLD-LON interface Version 1.4 GOLD stl. 1 5, version 4 (PV 4.26) GOLD stl. 4 5, version 3 (PV 4.03) GOLD stl. 11 32, version A (PV 1.xx) GOLD-LON B LON-NET A Service request Service GOLD

Läs mer

SICLIMAT SAPHIR. Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual. Siemens Building Technologies HVAC Products

SICLIMAT SAPHIR. Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual. Siemens Building Technologies HVAC Products SICLIMAT SAPHIR Siemens Ventilationsapplikation LB10 v2.0x för ACX36.xxx/ALG Luftbehandling Snabbmanual CE2P3226sv/Siemens v2.0 April 2008 Siemens Building Technologies 2006 Siemens Building Technologies

Läs mer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer

flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer PDS 46.150 se produktdatablad flexotron 400 flexotron 400: Elektronisk regulator för enklare applikationer Användningsområden Används allmänt i ventilation, luftkonditionering och värmesystem, eller i

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD UNDERHÅLL & SERVICE

INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD UNDERHÅLL & SERVICE ggg INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD DRIFT & MANÖVER UNDERHÅLL & SERVICE FL filter art nr: Q4871 TL filter art nr: Q4872 1 INNEHÅLL Sid Installation & Injustering Säkerhet 3 Mottagning

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

RCFM-230TD. Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over

RCFM-230TD. Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over revision 12 2009 RCFM-230TD Rumsregulator för fan-coil-applikationer med utgångar för två termiska eller ett 3-punktställdon och manuell change-over RCFM-230TD är en rumsregulator för styrning av värme

Läs mer

1 Allmänt Hårdvara och anslutning Modbus/RTU allmänt...2

1 Allmänt Hårdvara och anslutning Modbus/RTU allmänt...2 Innehåll 1 Allmänt... 2 1.1 Hårdvara och anslutning...2 1.2 Modbus/RTU allmänt...2 1.3 Variabler...3 1.4 Sammanfattning variabler...4 1.5 Operation Card...5 1.6 Hantering av Modbus inställningar i Operatörspanelen...6

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Copyright AB Regin, Sverige, 2015. Corrigo manual Värmeapplikation

Copyright AB Regin, Sverige, 2015. Corrigo manual Värmeapplikation Copyright AB Regin, Sverige, 2015 Corrigo manual Värmeapplikation ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Regin inga garantier

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N RCF-serien Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N Energieffektiv styrning av fan-coil-aggregat RCF-seriens fristående regulatorer och termostater för

Läs mer

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation

RC-CDO. Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation flik plats revision 1 760 08 2007 RC-CDO Förprogrammerad rumsregulator med display och kommunikation RC-CDO är en komplett förprogrammerad rumsregulator i Regio Midi-serien avsedd att styra värme och kyla

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40

En Prefab från SweTherm. Gävle tel 026-66 24 40 En Prefab från SweTherm Gävle tel 026-66 24 40 Dokument avsedda för drift och skötsel Typ Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö Prefabspecifikation Prefab 3P/V31V, väggmodell "Stor villaprefab"växjö

Läs mer

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works.

CORRIGO L10 för styrning och reglering av luftbehandlingssystem finns med eller utan kommunikation via LON Works. L10 Användarmanual Inledning CORRIGO L10 är en ny regulator som utvecklats med enkelt handhavande som ledstjärna. Den har bakgrundsbelyst LCD-display, larmindikeringsdiod inbyggd på fronten och manövreras

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

Ventilationsaggregat RT 700S-EC-RS/1000S-RS INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD UNDERHÅLL & SERVICE

Ventilationsaggregat RT 700S-EC-RS/1000S-RS INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD UNDERHÅLL & SERVICE ggg INSTALLATION & INJUSTERING FUNKTION & UPPBYGGNAD DRIFT & MANÖVER UNDERHÅLL & SERVICE FL filter art nr: Q4871 TL filter art nr: Q4872 1 INNEHÅLL Sid Installation & Injustering Säkerhet 3 Mottagning

Läs mer

Kontrollpanel Curo Touch. Användar- och monteringsinstruktion

Kontrollpanel Curo Touch. Användar- och monteringsinstruktion Användar- och monteringsinstruktion Version 1.08 Januari 2014 Innehåll Användarinstruktion (för brukaren) Allmänt... 3 Rengöra display... 3 Generella knappar och symboler... 3 Startsidan, beskrivning...

Läs mer

MODBUSPROTOKOLL REGO 5001

MODBUSPROTOKOLL REGO 5001 MODBUSPROTOKOLL REGO 5001 Made by: Björn Nord IVT Revision 3.2-0-01 Date: 2007-04-20 REGO 5001 version 2.1-1-07 ------- Type, Scale, Offset & Function ----------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

WE TAKE BUILDING AUTOMATION PERSONALLY ANVÄNDARMANUAL CORRIGO

WE TAKE BUILDING AUTOMATION PERSONALLY ANVÄNDARMANUAL CORRIGO WE TAKE BUILDING AUTOMATION PERSONALLY ANVÄNDARMANUAL CORRIGO Copyright AB Regin, Sweden, 2016 ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

Inledning...3 Input Status Register...4 Coil Status Register...5 Input Register...6 Holding Register...14

Inledning...3 Input Status Register...4 Coil Status Register...5 Input Register...6 Holding Register...14 PASCAL Regula Master Lindab Pascal Regula master EXOline / Modbus Signaler Inledning...3 Input Status Register...4 Coil Status Register...5...6 Holding Register...14 Rev. Pascal-Signals 15-12-2014-3 Inledning

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling

TAC 2000 TAC 2411, TAC 2412, TAC 2413 Reglerenheter - luftbehandling TAC 000 TAC 000 TAC 4, TAC 4, TAC 43 Reglerenheter - luftbehandling I TAC 000-familjen ingår numera även en serie av avancerade systemlösningar för luftbehandling. Det är kompletta lösningar för fullständig

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

SAUTER flexotron 400 RDT410. Manual P100012103

SAUTER flexotron 400 RDT410. Manual P100012103 SAUTER flexotron 400 RDT410 Manual Innehållsförteckning ASVARSBEGRÄNSNING Informationen i detta dokument har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Fr. Sauter AG gör dock inga garantier vad gäller

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17

Installationsmanual. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Installationsmanual CTS 602 by Nilan Comfort 1200 Version: 8.00, 01-05-2012 Software-version: 2.17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmän information för installation... 3 Elmontage... 4

Läs mer