Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision Revision: 7 Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Corrigo E. Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision 1.2-1-0. Revision: 7 Datum: 10-10-27"

Transkript

1 Corrigo E Lon-interface variabellista Täcker alla varianter av Corrigo E.-LON från revision Revision: 7 Datum: Copyright AB REGIN, Sweden, 2010

2 Corrigo E Ventilation Applikationsfiler, CorrigoEVentilation.apb och CorrigoEVentilation.xif Filerna CorrigoEVentilation.APB och CorrigoEVentilation.XIF finns inkluderade i E tooldistributionen. E tool kan kostnadsfritt laddas ner från Regins webbsida: Efter nerladdning och installation av E tool kan filerna hittas i mappen: Exo\Slib\Corrigo\VentilationProgram\Lon. Använd den fil CorrigoEVentilationX_Y som stämmer överens med den revision som finns i Corrigon. Filerna CorrigoEVentilationX_Y-S ska användas då enheten är märkt S. Tabell över utvariabler, Network Variables, Outputs (NVO) Namn SNVT typ Beskrivning nvooutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur nvosuppairtemp SNVT_temp_p Tilluftstemperatur nvoexstairtemp SNVT_temp_p Frånluftstemperatur nvoroomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur nvoextrasensor SNVT_temp_p Temperatur, extragivare nvosafpressure SNVT_press_p Tryck, Tilluftsfläkt nvoeafpressure SNVT_press_p Tryck, Frånluftsfläkt nvosafairflow SNVT_flow Flöde, Tilluftsfläkt (L/S) nvoeafairflow SNVT_flow Flöde, Frånluftsfläkt (L/S) nvodeicingtemp SNVT_temp_p Temp. Avfrostningsgivare VVX nvofrostprottemp SNVT_temp_p Temp. Frysvaktsgivare nvoco2 SNVT_ppm CO 2 nvoroomhumidity SNVT_lev_precent Rumsfukt nvorunindication SNVT_state Bit0 Driftindikering, Tilluftsfläkt Bit1 Driftindikering, Frånluftsfläkt Bit2 Driftindikering, Pump, värme Bit3 Avfrostning VVX aktiv nvoao1 SNVT_volt_f Utsignal Ao1 nvoao2 SNVT_volt_f Utsignal Ao2 nvoao3 SNVT_volt_f Utsignal Ao3 nvoao4 SNVT_volt_f Utsignal Ao4 nvoao5 SNVT_volt_f Utsignal Ao5 nvodo SNVT_state Bit0 Utsignal Do1 Bit1 Utsignal Do2 Bit2 Utsignal Do3 Bit3 Utsignal Do4 Bit4 Utsignal Do5 Bit5 Utsignal Do6 Bit6 Utsignal Do7 nvovvxexcheffi SNVT_lev_percent Verkningsgrad, VVX nvosetpoint SNVT_temp_p Börvärde, Tilluft nvocascadesetp SNVT_temp_p Börvärde kaskadreglering. Konfigurationsberoende (Rumstemp om rumsreglering är konfigurerat, Frånluftstemp om frånluftsreglering är konfigurerat) nvomaxlimit SNVT_temp_p Maxbegränsning Tilluftstemperatur nvominlimit SNVT_temp_p Minbegränsning Tilluftstemperatur 2 Corrigo E - Lon-interface variabellista

3 Namn SNVT typ Beskrivning nvoalarm SNVT_state_64 Bit0 Driftfel Tilluftsfläkt Bit1 Driftfel Frånluftsfläkt Bit2 Driftfel P1 Värme Bit3 Driftfel P1 Kyla Bit4 Driftfel P1 Värmeväxlare Bit5 Filtervakt Bit6 Flödesvakt Bit7 Extern frysvakt Bit8 Avfrostning VVX Bit9 Brandlarm Bit10 Externt stopp Bit11 Externt larm Bit12 Reglerfel Tilluftsregulator Bit13 Används ej Bit14 Hög tilluftstemperatur Bit15 Låg tilluftstemperatur Bit16 Tilluft maxbegränsning aktiverad Bit17 Tilluft minbegränsning aktiverad Bit18 Rumstemperaturen för hög Bit19 Rumstemperaturen för låg Bit20 Frånluftstemperaturen för hög Bit21 Frånluftstemperaturen för låg Bit22 Överkettningskyddet utlöst Bit23 Frysrisk Bit24 Frysvakten utlöst Bit25 Låg verkningsgrad VVX Bit26 Givarfel Bit26 Givarfel utetemperatur ****) Bit27 Analog avfrostning av VVX aktiverad Bit28 Rotationsvaktslarm VVX Bit29 Driftfel brandspjäll Bit30 Reglerfel Tilluftsfläkt Bit31 Reglerfel Frånluftsfläkt Bit32 Extern drift Tilluftsfläkt Bit33 Extern drift Frånluftsfläkt Bit34 Driftläge Manuell Bit35 Manuell drift Tilluftsregulator Bit36 Manuell drift Tilluftsfläkt Bit37 Manuell drift TF Frekvensomriktare Bit38 Manuell drift Frånluftsfläkt Bit39 Manuell drift FF Frekvensomriktare Bit40 Manuell utstyrning Värme Bit41 Manuell utstyrning VVX Bit42 Manuell utstyrning Kyla Bit43 Manuell drift P1-Värme Bit44 Manuell drift P1-Kyla Bit45 Manuell drift P1-VVX Bit46 Manuell drift Brandspjäll Bit47 Internt Batterifel Bit48 Givarfel Tilluftstemp ****) Bit49 Givarfel Frånluftstemp ****) Bit50 Givarfel Rumstemp 1 ****) Bit51 Givarfel Rumstemp 2 ****) Bit52 Givarfel Avluftstemp ****) Bit53 Givarfel Extra givare ****) Bit54 Givarfel TF tryck ****) Bit55 Givarfel FF tryck ****) Bit56 Givarfel Avfrostningstemp ****) Corrigo E - Lon-interface variabellista 3

4 Namn SNVT typ Beskrivning nvoalarm SNVT_state_64 Bit57 Givarfel Frysskyddstemp ****) Bit58 Givarfel CO2 ****) Bit59 Givarfel Fuktighet rum ****) Bit60 Givarfel Fuktighet kanal ****) nvorunmode SNVT_state Binärt 0 = Stopp 1 = Uppstart 2 = Start Reducerad drift 3 = Start Normaldrift 4 = Larmfördröjning 5 = Normal drift 6 = Stöddrift Värme 7 = Stöddrift Kyla 8 = CO 2 reglering 9 = Nattkyla 10 = Stoppar Normaldrift 11 = Stoppar fläktar 12 = Branddrift *****) 13 = Återluftsdrift *****) 14 = Avfrostning *****) Tabell över invariabler, Network Variables, Inputs (NVI) Namn SNVT typ Beskrivning nvioutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur. Ersätter signal från lokal givare nviroomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur. Ersätter signal från lokal givare nvifullspeedext SNVT_switch Tvinga högfart *) nviexternalstop SNVT_switch Externt stopp *) nvifirealarm SNVT_switch Brandlarm *) nvisetpoint SNVT_temp_p Börvärde Tilluft nvicascadsetp SNVT_temp_p Börvärde kaskadreglering. Konfigurationsberoende (Rumstemp om rumsreglering är konfigurerat, Frånluftstemp om frånluftsreglering är konfigurerat) nvimaxlimit SNVT_temp_p Maxbegränsning Tilluft nviminlimit SNVT_temp_p Minbegränsning Tilluft nviocccmd SNVT_occupancy ***) 0 = Tvångskörning 1/1-fart 1 = Avstängd. Stöddrift och nattkyla ej aktiva. Frysskydd aktivt om konfigurerat 2 = Går enligt inbyggda klockan. Stöddrift och nattkyla aktiva om konfigurerade 3 = Stoppat aggregat. Stöddrift och nattkyla aktiva om konfigurerade. Frysskydd aktivt om konfigurerat nvisndhrtb SNVT_time_sec Heart Beat (0 = disable) nvitemphyst SNVT_temp_p Hysteres för variabler av typ _temp_p **) nvico2hyst SNVT_ppm Hysteres för variabler av typ _ppm (CO 2 ) **) nvipercenthyst SNVT_lev_percent Hysteres för variabler av typ _lev_percent **) nvipreshyst SNVT_press_p Hysteres för variabler av typ _press_p (Tryck) **) nviairflowhyst SNVT_flow_p Hysteres för variabler av typ _flow_p (Luftflöde) **) nvivolthyst SNVT_volt_f Hysteres för variabler av typ _volt_f (Ao) **) nvisfpressetpnor SNVT_press_p Börvärde tryck tilluftsfläkt normal drift *****) nviefpressetpnor SNVT_press_p Börvärde tryck frånluftsfläkt normal drift *****) nvisfpressetptred SNVT_press_p Börvärde tryck tilluftsfläkt reducerad drift *****) nviefpressetptred SNVT_press_p Börvärde tryck frånluftsfläkt reducerad drift *****) nvisfairflowsetpnor SNVT_flow Börvärde flöde tilluftsfläkt normal drift *****) 4 Corrigo E - Lon-interface variabellista

5 nviefairflowsetpnor SNVT_flow Börvärde flöde frånluftsfläkt normal drift *****) nvisfairflowsetptred SNVT_flow Börvärde flöde tilluftsfläkt reducerad drift *****) nviefairflowsetptred SNVT_flow Börvärde flöde frånluftsfläkt reducerad drift *****) *) **) ***) ****) För dessa parametrar går det att använda både en kopplad lokal digital ingång och Lonparametern. Aktivering av båda alternativen utlöser funktionen. Om en funktion har ställts in med hjälp av Lonnätverket måste den dock även återställas med hjälp av Lon-nätverket eftersom nvi ingångsvärden inte går att återställa lokalt. Hysteresvariablerna har ingen påverkan på reglerfunktionen i Corrigo E. De används enbart internt i LON-interfacet för att minska kommunikationen på LON-nätverket. Endast Corrigo E version 1.8 eller senare. CorrigoEVentilation1_8.APB och CorrigoEVentilation1_8.xif krävs också. Endast Corrigo E version 2.1 eller senare. CorrigoEVentilation2_1.APB och CorrigoEVentilation2_1.xif krävs också. *****) Endast Corrigo E version 3.0 eller senare. CorrigoEVentilation3_0.APB och CorrigoEVentilation3_0.xif krävs också. Flödesvariablerna skrivs i L/S, d.v.s. man delar värdet med 3,6 för att få det i m 3 /h. Corrigo E - Lon-interface variabellista 5

6 Corrigo E Värme Applikationsfiler, CorrigoEHeating.apb och CorrigoEHeating.xif Filerna CorrigoEHeating.APB och CorrigoEHeating.XIF finns inkluderade i E tooldistributionen. E tool kan kostnadsfritt laddas ner från Regins webbsida: Efter nerladdning och installation av E tool kan filerna hittas i mappen: Exo\Slib\Corrigo\HeatingProgram\Lon. Använd den fil CorrigoEHeatingX_Y som stämmer överens med den revision som finns i Corrigon. Filerna CorrigoEHeatingX_Y-S ska användas då enheten är märkt S. Första gången en Corrigo E Värme-regulator skall driftsättas i ett LON-nätverk måste applikationsfilen CorrigoEHeating.apb laddas ner till Corrigo E. Använd Echelon LonMaker (eller annat valfritt LON-nätverksprogram som kan ladda ner applikationsprogramvara till en LON-regulator). Tabell över utvariabler, Network Variables, Outputs (NVO) Namn SNVT typ Beskrivning nvohs1supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur RAD1 nvohs2supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur RAD2 nvohs3supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur RAD3 nvohs1supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur RAD1 nvohs2supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur RAD2 nvohs3supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur RAD3 nvooutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur nvohs1roomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur RAD1 nvohs2roomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur RAD2 nvohs3roomtemp SNVT_temp_p Rumstemperatur RAD3 nvohw1supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur VV 1 nvohw2supplytemp SNVT_temp_p Ärvärde, Tilloppstemperatur VV 2 nvohw1supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur VV1 nvohw2supplysetp SNVT_temp_p Börvärde, Tilloppstemperatur VV2 nvohp1supplytemp SNVT_temp_p Varmvattenberedare, Tilloppstemperatur nvohp1starttemp SNVT_temp_p Varmvattenberedare, Starttemperatur nvohp1stoptemp SNVT_temp_p Varmvattenberedare, Stopptemperatur nvoboilertemp SNVT_temp_p Panntemperatur, Ärvärde nvoboilstarttmp1 SNVT_temp_p Panna, Starttemperatur 1 nvoboilstarttmp2 SNVT_temp_p Panna, Starttemperatur 2 nvoboilerstoptmp SNVT_temp_p Panna, Stopptemperatur nvowindspeed SNVT_speed Vindhastighet nvodp SNVT_press_f Differenstryck nvodpsetp SNVT_press_f Börvärde, Differenstryck nvovolume SNVT_vol_kilo Volym, Varmvatten nvocw1volume SNVT_vol_kilo Volym, Kallvatten 1 nvocw2volume SNVT_vol_kilo Volym Kallvatten 2 nvoao1 SNVT_volt_f Utsignal Ao1 nvoao2 SNVT_volt_f Utsignal Ao2 nvoao3 SNVT_volt_f Utsignal Ao3 nvoao4 SNVT_volt_f Utsignal Ao4 nvoao5 SNVT_volt_f Utsignal Ao5 6 Corrigo E - Lon-interface variabellista

7 Namn SNVT typ Beskrivning nvorunind SNVT_state Bit0 RAD 1-P1A Driftindikering Bit1 RAD 1-P1B Driftindikering Bit2 RAD 2-P1A Driftindikering Bit3 RAD 2-P1B Driftindikering Bit4 RAD 3-P1A Driftindikering Bit5 RAD 3-P1B Driftindikering Bit6 VV1-P1 Driftindikering Bit7 VVB-P1 Driftindikering Bit8 Frekvensomriktare Driftindikering Bits9 15 används ej nvodovalue SNVT_state Bit0 Utsignal Do1 Bit1 Utsignal Do2 Bit2 Utsignal Do3 Bit3 Utsignal Do4 Bit4 Utsignal Do5 Bit5 Utsignal Do6 Bit6 Utsignal Do7 Bits7 15 används ej nvoalarm SNVT_state_64 Bit0 Driftfel P1A-RAD1 Bit1 Driftfel P1B-RAD1 Bit2 Driftfel P1A-RAD2 Bit3 Driftfel P1B-RAD2 Bit4 Driftfel P1A-RAD3 Bit5 Driftfel P1B-RAD3 Bit6 Driftfel P1-Varmvatten 1 Bit7 Driftfel P1-Varmvattenberedare Bit8 Driftfel frekvensomriktare Bit9 Expansionskärlslarm Bit10 Externt larm Bit11 Larm, Panna Bit12 RAD1 reglerfel Bit13 RAD2 reglerfel Bit14 RAD3 reglerfel Bit15 VV 1 reglerfel Bit16 VV 2 reglerfel Bit17 Givarfel Bit17 Givarfel utetemperatur ****) Bit18 Hög tilloppstemp. VV 1 Bit19 Hög tilloppstemp. Panna Bit21 Låg tilloppstemp. Panna Bit22 Pulsfel, volympuls Bit23 Pulsfel, Energipuls Bit24 Hög dygnsförbrukning Kallvatten Bit25 Hög energiförbrukning Bit26 Hög timförbrukning Kallvatten Bit27 Läckage Bit28 Driftfel P1A&B-RAD1 Bit29 Driftfel P1A&B-RAD2 Bit30 Driftfel P1A&B-RAD3 Bit31 Pulsfel KV1 Bit32 Pulsfel KV2 Bit33 Maxbegränsning tilloppstemp. RAD1 Bit34 Maxbegränsning tilloppstemp. RAD2 Bit35 Maxbegränsning tilloppstemp. RAD3 Bit36 Minbegränsning tilloppstemp. RAD1 Bit37 Minbegränsning tilloppstemp. RAD2 Bit38 Minbegränsning tilloppstemp. RAD3 Bit39 Maxbegränsning returtemp. RAD1 Bit40 Maxbegränsning returtemp. RAD2 Corrigo E - Lon-interface variabellista 7

8 Namn SNVT typ Beskrivning nvoalarm SNVT_state_64 Bit41 Maxbegränsning returtemp. RAD3 Bit42 Minbegränsning returtemp. RAD1 Bit43 Minbegränsning returtemp. RAD2 Bit44 Minbegränsning returtemp. RAD3 Bit45 Frysskydd RAD1 Bit46 Frysskydd RAD2 Bit47 Frysskydd RAD3 Bit48 Internt batterifel Bit49 Låg returtemp Panna ****) Bit50 Givarfel RAD1 Framledning ****) Bit51 Givarfel RAD2 Framledning ****) Bit52 Givarfel RAD3 Framledning ****) Bit53 Givarfel VV1 Framledning ****) Bit54 Givarfel VV2 Framledning ****) Bit55 Givarfel HP1 Framledning ****) Bit56 Givarfel RAD1 Rum ****) Bit57 Givarfel RAD2 Rum ****) Bit58 Givarfel RAD3 Rum ****) Bit59 Givarfel RAD1 Retur ****) Bit60 Givarfel RAD2 Retur ****) Bit61 Givarfel RAD3 Retur ****) Bit62 Givarfel VVB1 Retur ****) Bit63 Givarfel Vind ****) Tabell över invariabler, Network Variables, Inputs (NVI) Namn SNVT typ Beskrivning nvioutdoortemp SNVT_temp_p Utetemperatur. Ersätter signal från lokal givare nvihs1roomtemp SNVT_temp_p Rumstemp RAD1. Ersätter signal från lokal givare nvihs2roomtemp SNVT_temp_p Rumstemp RAD2. Ersätter signal från lokal givare nvihs3roomtemp SNVT_temp_p Rumstemp RAD3. Ersätter signal från lokal givare nvihw1setp SNVT_temp_p Börvärde, Tillopp VV 1 nvihw2setp SNVT_temp_p Börvärde, Tillopp VV 2 nvidpsetp SNVT_press_f Börvärde Differenstryck nvisndhrtb SNVT_time_sec Heart Beat (0 = disable) nvitemphyst SNVT_temp_p Hysteres för variabeltyp _temp_p **) nvipreshyst SNVT_press_f Hysteres för variabeltyp _press_f **) nvispeedhyst SNVT_speed Hysteres för variabeltyp _speed **) nvivolthyst SNVT_volt_f Hysteres för variabeltyp _volt_f (Ao) **) **) ****) Hysteresvariablerna har ingen påverkan på reglerfunktionen i Corrigo E. De används enbart internt i LON-interfacet för att minska kommunikationen på LON-nätverket. Endast Corrigo E version 2.1 eller senare. CorrigoEHeating2_1.APB och CorrigoEHeating2_1.xif krävs också. 8 Corrigo E - Lon-interface variabellista

9 R E G I N T H E C H A L L E N G E R I N B U I L D I N G A U T O M A T I O N AB Regin Huvudkontor Box 116 Tel: S Kållered Fax: Tyskland RICCIUS + SOHN GmbH Haynauer Str. 49 D Berlin Tel: Frankrike Regin Controls SARL 32 rue Delizy F Pantin Tel: Spanien Regin Ibérica, S.A. C/Arganda 18 local E Madrid Tel: Singapore Regin Controls Asia Pacific Pte Ltd 66 Tannery Lane # Sindo Building Singapore Tel: Hongkong Regin Controls Hong Kong Ltd Room 2901 EW International Tower 120 Texaco Road Tsuen Wan, NT Hong Kong Tel:

E tool och Corrigo Web Användarmanual

E tool och Corrigo Web Användarmanual E tool och Corrigo Web Användarmanual 1. Användarmanual E tool... 2 2. Om denna manual... 3 3. Installation... 3 4. Om E tool... 3 5. Startup... 4 6. Menyfält... 5 6.1 Arkiv... 5 6.2 Redigera... 5 6.3

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1

CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 AI3 Frnlufttemperatur! AI4 Avlufttemperatur AI5 Utetemperatur AI6 Tillufttemperatur AI7 Rumstemperatur AI8 Frysvaktsgivare CORRIGO C20-LON INSTRUKTION INSTRUKTION 1 Corrigo C20-LON är en regulator för

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Styrutrustning Climatix. Basdokumentation Climatix Styrenhet

Styrutrustning Climatix. Basdokumentation Climatix Styrenhet Styrutrustning Climatix Basdokumentation Climatix Styrenhet Innehåll 1. Om detta dokument...7 1.1 Revisionshistorik...7 1.2 Referensdokument...7 1.3 Innan du börjar...7 2. Filosofin för standardluftbehandlingssystem...9

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120

Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 Installationsanvisning, apparatlåda TBLZ-2-66 för styrning av två aggregat (Twin Function) GOLD 04-120 1. Allmänt Tillbehör TBLZ-2-66 är ett styrsystem inbyggt i en apparatlåda. Apparatlådan är avsedd

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

IQHeat ModBus. Innehåll

IQHeat ModBus. Innehåll Innehåll 1 Allmänt... 1 1.1 Hårdvara och anslutning... 1 1.2 ModBus/RTU allmänt... 1 1.1 Variabler... 2 1.1 Sammanfattning variabler... 3 1.2 Operation Card... 4 1.3 Hantering av ModBusinställningar i

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare

Manual för webbsida. GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion 2.00 eller senare Manual för webbsida GOLD RX, PX, CX, SD programversion 5.00 eller senare GOLD LP/COMPACT programversion.00 eller senare. ALLMÄNT Aggregatet har inbyggd webbserver för att kunna övervaka, göra inställningar

Läs mer

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE

DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE DOMEKT styrsystem C4 installation och användarmanual SE Innehåll 1. INSTALLATION...3 1.1. Elanslutning...3 1.2. Anslutning av kontrollpanel...3 1.3. Anslutning till spiskåpa...4 1.4. Anslutning av extern

Läs mer

Installation/DS-manual

Installation/DS-manual Installation/DS-manual 3x400V/50Hz (INNOVA Heat A6) INNOVA Heat A8 INNOVA Heat A10 DS131:0902 Var god läs denna driftsmanual innan användning av värmepumpen. Innehåll s. 1. Viktig information 1 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

Aggregat GOLD, storlek 11-32

Aggregat GOLD, storlek 11-32 Drift- och skötselanvisning Aggregat GOLD, storlek 11-32 Version A 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt... 3 1.1 Användningsområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Inbyggt styrsystem...

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Andra produktnamn som förekommer i denna bok används enbart i identifieringssyfte och kan vara ägarens registrerade varumärken.

Andra produktnamn som förekommer i denna bok används enbart i identifieringssyfte och kan vara ägarens registrerade varumärken. ED10 Användarmanual ANSVARSBEGRÄNSNING All information i denna handbok har kontrollerats noggrant och bedöms vara korrekt. Emellertid lämnar Larmia Control AB inga garantier vad gäller manualens innehåll.

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok

Reglerdator CCV PRO. Användarhandbok 1 Reglerdator CCV PRO Användarhandbok Programvara 1.00.88 2 Innehåll Allmän information...4 1.1 DET KOMPLETTA STYRSYSTEMET...4 1.2 SYSTEMLÖSNINGAR...5 1.2.1 Reglerfunktion flytande kondensering...5 1.2.2

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

Aermec ANL kontrollpanel

Aermec ANL kontrollpanel Instruktionsmanual Version: 1.8082.40 Uppdaterad: 2009-12-03 Ersätter: Aermec ANL kontrollpanel Innehållsförteckning Igångkörning...s. 4 Felsökning...s. 5 Allmänt Igångkörning Funktion Aermecregulatorn

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning

Värmeåtervinningsaggregat CBX-XLE och CBX-XLV. Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning Drift- och skötselinstruktioner samt Projektering monteringsanvisning 1. Aggregatuppbyggnad 2. Projektering och monteringsanvisning 3. Injustering 4. Drift- och skötselinstruktioner Datum 2011-10-01 1.

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer