Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Instruktion styrutrustning för luftvärmare"

Transkript

1 SE.Styrutrustning luftvärmare Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket MII-MIXI...9 Reglerpaket MAXI-MIXI...0 Reservation för ändringar.

2 SE.Styrutrustning luftvärmare Fläktreglering TDV-. Allmänt Fläktreglering TDV- reglerar luftvärmarens fläktvarvtal och vätskeventil styrd av en rumstermostat och inställning av önskad temperatur (börvärde). Regleringen kan ske med automatiskt fläktvarvtal eller med manuellt valt fläktvarvtal.. Funktion. Automatisk fläktreglering Önskad temperatur (börvärde) ställs in i området 5-5 C på en potentiometer under locket till kontrollenheten. Vid värmebehov, indikerat av rumstermostaten och aktuell börvärdesinställning, startar fläkten och vätskeventilen öppnar. Fläktvarvtalet ökar i tre steg upp till inställd temperatur. Vid uppnådd temperatur minskar fläktvarvtalet i steg och vätskeventilen stänger. Den automatiska fläktregleringen väljs genom att trycka in knappen på frontpanelen en eller flera gånger tills lysdiod AUT lyser. Vid spänningstillslag blir AUT automatiskt reglerläge. ysdioden HEAT lyser när vätskeventilen är öppen. För att undvika frysskador är vätskeventilen alltid öppen i spänningslöst tillstånd. 4. In In sker enligt sschema nedan. Kraftmatning 0 VAC ± 0 %, 50 Hz, max 0A. Intern säkring 4 AT. ström max A vid 0 VAC. Kapslingsklass IP54.. Manuell fläktreglering Önskad temperatur (börvärde) ställs in i området 5-5 C på en potentiometer under locket till kontrollenheten. Fläktvarvtalet ställs manuellt mellan tre hastigheter eller stängs av helt. Vid värmebehov, indikerat av rumstermostaten och aktuell börvärdesinställning, öppnar vätskeventilen. Vid uppnådd temperatur stänger vätskeventilen. Önskat fläktvarvtal väljs genom att trycka in knappen på frontpanelen en eller flera gånger tills lysdiod I, II eller III (för fläkthastighet, och ) lyser. Om ingen av lysdioderna AUT, I, II eller III lyser är fläkten manuellt avstängd. ysdioden HEAT lyser när vätskeventilen är öppen. För att undvika frysskador är vätskeventilen alltid öppen i spänningslöst tillstånd.. Styrning via temperatur En så kallad hysteresfunktion tillämpas på uppmätt temperatur, som öppnar vätskeventilen och startar fläkten på varvtal efter behovet. Fläkttransformator 0 V Fläkt Vätskeventil Kraftmatning 0 V 0 A Tre olika typer av vätskeventiler kan anslutas. Fläkt max A Brun - Hastighet Röd - Hastighet Vit - Hastighet Termoventil Magnetventil ventil Rumstermostat Temp. givare Reservation för ändringar.

3 SE.Styrutrustning luftvärmare Fläktreglering TDV-. Allmänt Fläktreglering TDV- reglerar luftvärmarens fläktvarvtal och vätskeventil styrd av en rumstermostat och inställning av önskad temperatur (börvärde). Regleringen kan fjärrstyras och övervakas av en dator i en kommunikationsslinga. Reglerläge och aktuellt börvärde kan även styras av en väggmonterad eller en infraröd fjärrkontroll. är regleringen arbetar i automatikläge kan den styras av ett överordnat system via en 0-0 Volt styrsignal. är en frysskyddstermostat finns inkopplad kan den även hantera ett blandluftspjäll.. Reglering. Manuell reglering uftvärmarens fläktvarvtal regleras i tre hastigheter automatiskt, samtidigt som vätskeventilen styrs automatiskt, baserat på aktuellt börvärde och uppmätt temperatur på tillhörande rumstermostat. Fläktvarvtalet kan väljas manuellt mellan tre hastigheter eller stopp. Om fläktmotorn är igång styrs vätskeventilen mellan öppet och stängt läge automatiskt och ett relä indikerar drift av fläktmotorn. Vätskeventilen styrs endast till eller från utan mellanliggande lägen och drivs med 0 VAC matningsspänning. Styrning 0-0 Volt kan inte ske.. Automatisk reglering är regleringen arbetar i automatikläge kan den styras av ett överordnat system via en 0-0 Volt styrsignal. Styrsignalen används då för att styra både fläktens hastighet och vätskeventilens läge. är denna funktion är aktiverad har inställda börvärden på dagtemperatur, nattemperatur eller den uppmätta rumstemperaturen ingen betydelse för regleringen. Frysskyddstemperaturen arbetar dock som vanligt för att säkerställa systemets funktion.. Temperaturer Börvärdesinställningar för rumstemperatur och frysskyddstemperatur utförs i parameterlistan. Rumstemperaturen har separata börvärden för dagtid och nattetid, vilket styrs av en ingång för sur. Om ingången är kortsluten mellan terminal Z och M är det börvärdet för nattemperatur som gäller, annars är det börvärdet för dagtemperatur som gäller. Vid användning av fjärrkontroll ändras det aktuella börvärdet (dagtemperaturen dagtid och nattemperaturen nattetid). Om en frysskyddstermostat är ansluten kan luftblandningsfunktionen aktiveras i parameterlistan. Cirka två minuter efter att dagtid inträder öppnas blandningsdelens spjäll enligt inställning i parameterlistan. Spjället stängs omedelbart när nattetid inträder. För att undvika frysskador i spänningslöst tillstånd är då vätskeventilen öppen..4 arm arm utlöses när fläktmotorn drar oväntat lite ström, det vill säga när en spänning läggs ut på motorutgången och slingan till fläkten är bruten. Detta indikeras på EDdisplayen med texten A 0. arm kan även utlösas när frysskyddstermostaten avläser en temperatur som är lägre än motsvarande börvärde. Detta larmläge indikeras på ED-displayen med texten A 0. Utöver dessa larmindikeringar avges larm på därför avsedd reläutgång. Vätskeventilen öppnar när frysskyddstemperaturen sjunker under motsvarande börvärde plus +5 C. Om temperaturen fortsätter att sjunka ned till börvärdet för frysskyddstemperatur så löser larmet ut. är larm har lösts ut stängs fläkten av och blandluftspjället stänger helt för att undvika frysskador. Återgång till normal funktion kan endast ske genom att bryta matningsspänningen till regleringen. Givaringången skall kortslutas när frysskyddstermostat ej används, annars kommer larmet att utlösas kontinuerligt. Reservation för ändringar.

4 SE.Styrutrustning luftvärmare Parametrar. Redigering av parametrar Byte av indikeringsläge och redigering av parametrar sker genom att trycka på frontpanelens knappar. Om en parameter kan redigeras, tryck på SET-knappen och sedan på pilknapparna för att redigera parameterns värde. För att gå ur redigeringsläget, tryck på SET igen. Parametrarna kan även redigeras från en dator eller via en väggmonterad eller en infraröd fjärrkontroll.. Parameterlista Parameter Initialt värde 0 Indikering av fläkthastighet (0 - ) FS x ej 0 Indikering av ärvärde rumstemperatur 0 xx ej 0 40 Indikering av ärvärde frysskyddstemperatur 0 xx ej 0 40 Beskrivning ED-display Redigerbar Minvärde Maxvärde Indikering av ventilläge (öppen/stängd eller %) 0 xx ej C 0 op 99 4 Indikering av blandningsförhållande uteluft (%) 05 x ej Val av fläktstyrningsläge (AUT eller 0 - ) 06 x Ja Val av hastighet i minläge 06 x Ja Val av börvärde rumstemperatur dagtid 07 xx Ja Val av börvärde rumstemperatur nattetid 08 xx Ja Val av börvärde frysskyddstemperatur 09 xx Ja Aktivering av 0-0 V styrsignal in 0 xx Ja of of on Aktivering av blandningsfunktion (kräver frysskyddsgivare) xx Ja of of on Val av blandningsförhållande uteluft xx Ja Val av adress för gruppanslutning xx Ja 0 0 FF 4. Styrning via temperatur En så kallad hysteresfunktion tillämpas på uppmätt temperatur, som öppnar vätskeventilen och startar fläkten på varvtal efter behovet. 5. Styrning via 0-0 Volt signal En så kallad hysteresfunktion tillämpas, varför man bör lägga styrsignalen mitt i nedan angivna signalområden för att erhålla väntat resultat enligt nedan. 5. Fläkt Under, 8 Volt: Fläkten stängs av..0-4,0 Volt: Fläkten startar på varvtal ,0 Volt: Fläkten startar på varvtal. Över 6,0 Volt: Fläkten startar på varvtal. 5. Vätskeventil Under, V eller fläkten är avstängd: Vätskeventilen stänger. Över,4 V och fläkten är aktiverad: Vätskeventilen öppnar Kommunikation För att kunna kommunicera med en enhet ansluten i en kommunikationsslinga måste den tilldelas en unik adress. Adressen är ett nummer mellan 0-55 och representeras på regleringens ED-display i hexadecimal form 00 FF. Vid varje försök att kommunicera med en enhet måste korrekt adress användas för att få svar. För direktkommunikation räcker det med ett enkelt kablage för RS- (maximalt 5 m) och den avsedda kommunikationsprogramvaran. För anslutning av flera enheter i en slinga måste kommunikationen ske över RS-485 (maximalt 00 m). En ADAM 450 anslutes till datorn och sedan anslutes en UIFACEmodul vid varje ATC--. En kortare kabel kopplas mellan UIFACE och ATC-- och mellan de olika UIFACEmodulerna och ADAM 450 kopplas en tvåtrådsslinga där alla UIFACE-moduler kopplas parallellt med varandra. Utöver detta krävs den för ändamålet avsedda kommunikationsprogramvaran. Varje enhet måste tilldelas en unik adress i sin respektive parameterlista. För att styra och övervaka enheterna används kommunikationsprogramvaran ATC Control. Programmet är avsett för bruk i operativsystemet Windows 95/98/T/000/XP. Reservation för ändringar.

5 SE.Styrutrustning luftvärmare In 7. Allmänt In sker enligt sschema nedan. Kraftmatning 0 VAC ± 0 %, 50 Hz, max 0A. Intern säkring 4 AT. ström max A vid 0 VAC. Kapslingsklass IP Fläkt Enheten har inga anslutningar för in av fläktmotorns termokontakt, men den är utrustad med övervakning av motorström till fläktmotorn, vilket tillåter in av fläktmotorns termokontakt i serie med dess anslutning för motorström för likvärdig funktion. 7. Styrsignal 0-0 Volt För att utrustningen skall reglera enligt uppmätt temperatur istället för styrsignalens värde så måste funktionen Aktivering av 0-0 V styrsignal stängas av, se kapitlet Parameterlista. För att utrustningen skall reglera enligt styrsignalens värde istället för uppmätt rumstemperatur måste funktionen väljas. 7.4 Frysskyddstermostat En frysskyddstermostat måste placeras på returvattenledaren om funktionen för blandning av uteluft skall kunna aktiveras. Om frysskyddstermostad inte används skall terminalerna GT och M kortslutas för att undvika frysskyddslarm. 7.5 Spjäll blandningsdel Ett spjäll för blandningsdel med 0-0 Volt insignal kan anslutas till regleringen. Erforderlig matningsspänning till spjällmotorn tillhandahålls ej av temperaturregleringen. För att kunna använda sig av funktionen krävs att frysskyddstermostat placeras på returvattenledaren, att funktionen aktiveras och att önskat blandningsförhållande anges. 7.6 Driftindikering Driftindikeringsreläet för fläktmotorn har tre potentialfria terminaler för anslutning av spänningar upp till 0 VAC med F-c som gemensam terminal. 7.7 armrelä armreläet har tre potentialfria terminaler med M-c som gemensam terminal. Driftindikering fläkt Fläkttransformator 0 V Fläkt Vätskeventil Brun - Hastighet Röd - Hastighet Vit - Hastighet Fjärrstyrn. utgång Slavstyrn. utgång RS- armrelä Kraftmatning 0 V 0 A Fläkt max A Tre olika typer av vätskeventiler kan anslutas. Termoventil Magnetventil ventil TDV-4 Rumstemperaturtermostat Frysskyddstermostat attemp. stängd = att Styrning 0-0 V Spjäll blandn. del 0-0 V ut Ventil 0-0 V ut Reservation för ändringar. 5

6 SE.Styrutrustning luftvärmare Reglerpaket MII Funktion Värmebehov indikeras av rumstermostaten. Fläkten startar och vätskeventilen öppnar. Vid uppnådd temperatur stoppar fläkten och vätskeventilen stänger. TDV-7 Fläkttransformator 0V 80V 00V 5V 0V 50V Brun=lågfart Röd=mellanfart Vit=högfart Ingående komponenter Rumstermostat TDV-0, ventil med ställdon TDV-4, trestegsomkopplare TDV TDV-0 Rumstermostat t SDV, SDV,WDV, WDV 0VAC 0A TDV-4 Ventilmotor (Belimo R0A) W4E5CP8 och W4E400CP0 Svart U Blå U Kopplingsbox SDV, WDV 4 W6E500DT055 W6E560 Svart U Blå U 6 Reservation för ändringar.

7 SE.Styrutrustning luftvärmare Reglerpaket MAXI Automatisk fläktreglering Vid värmebehov startar fläkten och vätskeventilen öppnar via termostaten. Fläktvarvtalet ökar i steg upp till inställd temperatur. Vid uppnådd temperatur stänger vätskeventilen och fläktvarvtalet minskar i steg. Fast fläktvarvtal Regleringen kan låsas på ett fast fläktvarvtal, som väljes via reglage på locket. Vätskeventilen öppnas eller stängs för att uppnå inställd temperatur. Avstängningsknapp finns på locket på fläktregleringen. Ingående komponenter Fläktreglering TDV-, temperaturgivare TDV-, ventil med ställdon TDV-4. TDV- Fläkttransformator 0V 80V 00V 5V 0V 50V 0V~ FA MOTOR HEAT VAVE TEMP. SESOR 0VAC 0A m m v v v v TDV-4 Ventilmotor (Belimo R0A) Brun=lågfart Röd=mellanfart Vit=högfart Rumsgivare (RG-:S) v v v W4E5CP8 och W4E400CP0 GT M SDV, SDV, WDV, WDV C Svart U Blå U SDV, SDV 4 W6E500DT055 W6E560 Svart U Blå U Reservation för ändringar. 7

8 SE.Styrutrustning luftvärmare Reglerpaket MIXI Funktion Värmebehov indikeras av rumstermostaten. Fläkten startar och vätskeventilen öppnar. Vid uppnådd temperatur stoppar fläkten och vätskeventilen stänger. Ingående komponenter Rumstermostat TDV-0, ventil med ställdon TDV-4. Svart U Blå U 0 VAC Reducerat varvtal W4E5CP8 och W4E400CP0 TDV-4 Ventilmotor (Belimo R0A) Svart U Blå U Kopplingsbox t TDV-0 Rumstermostat W6E500DT055 W6E560 Svart U Blå U Reducerat varvtal Svart U Blå U SDV SDV WDV WDV SDV SDV Reservation för ändringar.

9 SE.Styrutrustning luftvärmare Reglerpaket MII-MIXI Funktion Värmebehov indikeras av rumstermostaten. Fläkten startar och vätskeventilen öppnar. Blandningsdelens spjäll öppnar till inställt blandningsförhållande (0-00% uteluft). Vid uppnådd temperatur stoppar fläkten, vätskeventilen och spjället stänger. Vid frysrisk bryter frysskyddstermostaten, monterad på värmarens returledning, fläkten stoppar och spjället stänger via fjäderåtergångsmotorn. Observera att när vätskeventil/ställdon används tillsammans med blandningsdel skall ställdonets min-begränsning användas så att ca 0% av flödet alltid cirkulerar i kretsen. Ingående komponenter Utöver dem i MII eller MAXI: Spjällmotor TDV- 5, Frysskyddstermostat TDV-9, sbox TDV-0. TDV-9 (Frysskyddstermostat) TDV-5 (Belimo F0) TDV-4 Ventilmotor (Belimo R0A) W4E5CP8 och W4E400CP0 t Svart U Blå U Blå Brun 9 Brun Reducerat varvtal Freeze port. Svart U Blå U W6E500DT055 W6E560 m 6 0 VAC Svart U Blå U Reducerat varvtal t TDV-0 (Rumstermostat) Svart U Blå U SDV SDV WDV WDV SDV SDV 4 c o SV F Controller Damper Valve Actuator Fan motor 0 Blå m TDV-0 (Kopplingsbox) Reservation för ändringar. 9

10 SE.Styrutrustning luftvärmare Reglerpaket MAXI-MIXI Funktion Värmebehov indikeras av rumstermostaten eller temperaturgivaren. Fläkten startar och vätskeventilen öppnar. Blandningsdelens spjäll öppnar till inställt blandningsförhållande (0-00% uteluft). Vid uppnådd temperatur stoppar fläkten, vätskeventilen och spjället stänger. Vid frysrisk bryter frysskyddstermostaten, monterad på värmarens returledning, fläkten stoppar och spjället stänger via fjäderåtergångsmotorn. TDV- Fläkttransformator 0V 80V 00V 5V 0V 50V 0V~ FA MOTOR HEAT VAVE TEMP. SESOR 4 m Brun=lågfart Röd=mellanfart Vit=högfart Observera att när vätskeventil/ ställdon används tillsammans med blandningsdel skall ställdonets min-begränsning användas så att ca 0% av flödet alltid cirkulerar i kretsen. Ingående komponenter Utöver dem i MII eller MAXI: Spjällmotor TDV-5, Frysskyddstermostat TDV-9, sbox TDV-0. m v v v v 5 GT M TDV-9 (Frysskyddstermostat) TDV-5 (Belimo F0) t Blå Brun 9 C Rumsgivare (RG-:S) 0 VAC TDV-4 Ventilmotor (Belimo R0A) Brun Freeze port. c o SV F Controller m Damper Valve Actuator Fan motor 0 Blå m 5 4 W4E5CP8 och W4E400CP0 TDV-0 (Kopplingsbox) SDV, SDV, WDV, WDV Svart U Blå U SDV, WDV 4 W6E500DT055 W6E560 Svart U Blå U 0 Reservation för ändringar.

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel

Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket B-box Generell beskrivning Den automatiska fläktregleringen, FHC-1, reglerar varvtalet på en enfasfläkt i

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

Luftvärmare SDLV. Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Snabbfakta

Luftvärmare SDLV. Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Snabbfakta Luftvärmare SDLV Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Allmänt Luftvärmare SDLV för pumpvarmvatten är avsedd för uppvärmning av industrilokaler, sporthallar, lagerlokaler, garage och liknande utrymmen.

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Luftvärmare från Fläkt Woods

Luftvärmare från Fläkt Woods från Fläkt Woods Värmning/Kylning för moderna miljöer ATDA ATDC Kombinerad Luftkylare/ LVDV ATD med tillbehör Fläktluftvärmaren ATD är avsedd för uppvärmning och ventilation av industri-, verkstads-, butiksoch

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3

G3076.1 RDF600 RDF600T RDF600KN. Applikationer. sv Installationsinstruktion Rumsregulator. Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 G3076.1 sv Installationsinstruktion Rumsregulator T Applikationer Applikation väljs med DIP-omkopplare 1 3 DIP-omkopplare Ställdonets funktion Typbeteckning - Kyltak / radiator T - 2-rörs Fan Coil T med

Läs mer

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180

INKOPPLINGSANVISNING. MicroMax180 INKOPPLINGSANVISNING STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax180 2003-09-09 Version 1.1 F21018901 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET

Läs mer

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad ATD Effekttabell, vattenvärmare Översiktsdiagram för snabbval Effekt 1,59 m3/s Ljudnivå db(a) Varvtal rpm Storlek-66-1 65 kw 51 kw 1,11m 3 /s 60 52 908 630 44 kw 0,9 m 3 /s 45 515 1,3 m 3 /s Storlek-55-1

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE2

Övervakningssystem EKO-KE2 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till två brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE VariMax45 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Funktionsbeskrivning 1 Tekniska data 2 Funktioner 2-4 - DIP-omkopplare - Manuell körning (vid test) - Driftindikeringar - Larm

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

Installationspaket C-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel

Installationspaket C-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Allmänt C-box består av luftvärmare, väggkonsoler, automatisk luftvärmarreglering ATC samt ventil med ställdon öppen/stängd. Luftvärmarregleringen reglerar

Läs mer

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort

BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort BAS STRÖMFÖRSÖRJNING Slingövervakningsmodul-EXT/Kretskort FUNKTION / PRESTANDA Monteringsalternativ: Slingövervakningsmodulen kan anslutas till alla 24Vdc strömförsörjningsenheter. I vissa modeller av

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE16

Övervakningssystem EKO-KE16 Övervakningssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till 16 (två spjäll/grupp) brand-/ brandgasspjäll, brandgasspjäll

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

Regleröversikt. Luftridåer - Reglering. Eveco I Tel I Fax I www. eveco.se SM DM RC2 DA. Manuell. Manuell.

Regleröversikt. Luftridåer - Reglering. Eveco I Tel I Fax I www. eveco.se SM DM RC2 DA. Manuell. Manuell. Regleröversikt SM DM RC2 DA Reglerpanel Manuell Manuell Automatisk Automatisk Fläkthastighet 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter 3 hastigheter Reglering av elvärme 2 steg 2 steg 2 steg 2 steg Anslutning

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

VARd

VARd --------------------------------------------------------- MONTERING - INKOPPLING ---------------------------------------------------------------------- Figur 1. Tillåten omgivningstemperatur. Figur 4.

Läs mer

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MANUAL STYRENHET FÖR ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE MicroMax750 Tillverkardeklaration Tillverkarens försäkran om produktens överensstämmelse med kraven i EMC-DIREKTIVET 2004/108/EG. Tillverkare Produkt Typbeteckning

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE8

Övervakningssystem EKO-KE8 ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till åtta brand-/brandgasspjäll, brandgasspjäll eller tryckavlastningsspjäll

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

BAS-95N Installation och bruksanvisning

BAS-95N Installation och bruksanvisning BAS-95N Installation och bruksanvisning Vill du mötas av ett varmt och skönt hus? De flesta som har ett fritidshus har någon gång upplevt den otrevliga känslan av fuktig, råkall luft och isande golv! Skulle

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning

UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning UNIVERSALREGULATOR FR-2 Tryckreglering Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning.

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

RLS RÖKLUCKESTYRNING

RLS RÖKLUCKESTYRNING RLS40-100-500-600 RÖKLUCKESTYRNING BESKRIVNING Styrenheter manövrering av rökluckor med omkopplare och elektronik för styrning från brandlarmcentral eller liknande. RLS40 med inbyggd strömförsörjning och

Läs mer

Övervakningssystem EKO-KE4

Övervakningssystem EKO-KE4 Styr- och övervakning ssystem Beskrivning Styr- och övervakningssystem är avsett att användas för automatisk övervakning och funktionskontroll av upp till fyra st (två st spjäll/grupp) brand-/brandgasspjäll,

Läs mer

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION

LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION LEDNINGSFÖRMÅGEMÄTARE LF1004 SVENSK INSTRUKTION 1. Lysdioder för ärvärdesvisning. 2. Ratt för inställning av gränsvärde. 3. Omkopplare för avläst värde ( x1, x3, x10 ) 4. Nätspänningsindikering. 5. Indikering

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version)

Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Manual Regulator för EC-motorer (förkortad version) Baserat på: programvarudokumentation (alg000228423.doc) ebm-papst AB Äggelundavägen 2 Florettgatan 29B Backabergögatan 8 Bodavägen 73 175 62 JÄRFÄLLA

Läs mer

FR-2/S5. Stegregulator. Installation och drifttagning. Tel Fax

FR-2/S5. Stegregulator. Installation och drifttagning. Tel Fax FR-2/S5 Stegregulator Installation och drifttagning Industrivägen 3 S-760 40 Väddö Tel. 0176-50765 Fax. 0176-52322 E-mail: info@luftreglering.se 2004-01 Innehållsförteckning Inledning. 1 Reglerprincip,

Läs mer

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr.

ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. 2012-02-15 Sida: 1 / 12 ÅF-manual för styrsystem 3002 till kamin Tyr. Status: Drift Rumstemp Konvektion Drifttid 20.0 C AUTO 234 tim 2012-02-15 Sida: 2 / 12 Innehållsförteckning Inledning 2 2. Inkoppling

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Aquasol Reglercentral 01D

Aquasol Reglercentral 01D Aquasol Reglercentral 01D FÖR AUT. VÄXLANDE VISNING AV T1 OCH T2 1. TRYCK OCH HÅLL 2. TRYCK / SLÄPP GULA LYSDIODER BLINKAR OCH LÄGET ÄR AKTIVERAT TRYCK DISPL C IGEN FÖR STEGAD VISNING FÖR INSTÄLLNINGSLÄGEN

Läs mer

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16

Instruktionsbok. Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 Instruktionsbok Program ExciControl Admin för ExciControl 16-16 ExciControl Innehåll ExciControl 16-16 styrenhet 1 Inledning Sida 1 1.1 Systemöversikt 1 2 Säkerhetsföreskrifter 2 2.1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Trådlös rumsreglering

Trådlös rumsreglering Installationsanvisning Trådlös rumsreglering Serie Basic 1 Inledning Med Flooré trådlös reglering överförs signalerna mellan termostater och basenhet genom radiosignaler. Installationen blir snabb och

Läs mer

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA

Instruktion Roterande värmeväxlare BCEA Instruktion Roterande värmeväxlare 1. Allmänt Värmeåtervinnaren är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad på upp till 82% vid lika

Läs mer

SEHA Styr- och övervakningsenhet

SEHA Styr- och övervakningsenhet 1. INKOPLLIN AV TÄLLDON (BRANDPJÄLL PJ1 PJ8, TRYCKAVLATNINPJÄLL PJ9) BYLAR FR VALBARA INTÄLLNINAR KABELTYP en kan anslutas med t.ex. EKKX 1x4x0.5 om avståndet mellan ställdon och övervakningsenhet understiger

Läs mer

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages.

Original instructions. SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide. SIReB. For wiring diagram, please see last pages. Original instructions SIRe Basic Fan Heaters Water With quick guide SIReB C For wiring diagram, please see last pages. SE Quick guide / Uppstart Kontrollera att alla ingående beståndsdelar finns med (se

Läs mer

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog

Läs mer

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK

TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK TERMOMAT 1 LADDNINGSAUTOMATIK FÖR DUBBELPANNA - ACKUMULATORTANK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FÖR ART.NR 8001, 8011, 8012, 8014 och 8015 TERMOMAT 1 är en elektronisk laddningsautomatik avsedd för ackumulatoranläggningar

Läs mer

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra.

R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. R.S.E Belastningsvakt. Vakten med pris som de billiga men funktion som de dyra. Belastningsvakten används för att koppla bort vissa oprioriterade laster under kortare belastningstoppar. Vakten arbetar

Läs mer

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

TERMOMAT. Solvärmeautomatik TM 5 G5 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING TERMOMAT Solvärmeautomatik TM 5 G5 2005.09 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Termomat 5 är en elektronisk differenstemperaturregulator avsedd för styrning av cirkulationspump i solvärmeanläggningar. Den har

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones

WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones WFHC MASTER RF 6 Zones 868MHz & SLAVE RF 4 or 6 Zones MONTERINGSANVISNING S WFHC Trådlös kopplingsbox 6 uttag 7-10 & Slavmodul med4 eller 6 uttag 868MHz 1. MONTERINGSANVISNING Trådlös kopplingsbox med

Läs mer

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1

SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 B5996.7 sv Betjäningsinstruktion Övervakningssystem för övervakning och motionering av brandspjäll SOC7-128 SOC7-M2 SOC7-R1 1 Allmänt Denna instruktion innehåller de avsnitt som användaren av övervakningssystemet

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus

CCV Modbus CCV programvara och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 1 Modbus CCV Modbus CCV programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Modbus MB1302 2 1 Allmänt Den här manualen är avsedd att ge handledning i att koppla in och kommunicera

Läs mer

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055

Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare BCVA, storlek 004 055 Instruktion BASIC Roterande värmeväxlare, storlek 004 055 1. Allmänt värmeåtervinnare är en roterande värmeväxlare med hög temperatur- och fuktverkningsgrad. Värmeväxlaren arbetar med en verkningsgrad

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning

.00 E00. Innehåll: Kablage allmänt. Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00 E00 Joystickstyrning för kran manual. Innehåll: Kablage allmänt Kablage anslutning & funktion Tillägg för drift Radiostyrning Igångkörning Programmering Vinschradio Elschema Felsökning B-555300..00

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

5-29 Distribuerade I/O

5-29 Distribuerade I/O 5-29 Distribuerade I/O XFL 521, 522, 523 AND 524 MODULER AMA 8, UFB.5 BESKRIVNING SPECIFIKATION DATA 2-tråds LON bus mellan regulatorer och I/O Inga ytterligare plintar behövs Addresseras med hexadecimal

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48

2009-11-19. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 ABC-KSUB/KSUB-LIGHT STYR OCH ÖVERVAKNINGSENHET. Gäller från tillverkningsvecka 2005.48 beskrivning: KSUB är en styr och övervakningsenhet avsedd för att styra olika typer av brand/ brandgasspjäll och fläktar

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8

Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 öppnar för ett tryggare samhälle Användarmanual för pollare, styrda av logik U200 eller U 201 Version V8 DENNA MANUAL ÄR AVSEDD FÖR KVALIFICERADE ELLER UTBILDADE TEKNIKER. ALLT ICKE AUKTORISERAT ARBETE

Läs mer

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1

Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 B3133sv2 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Värmeregulator RMH760B-1 Betjäning av värmeregulator RMH760B-1 1. Första menysidan 2. 1:a tryck på INFO Här visas vilket driftläge som värmekretsen har. Driftläget

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

CMS-11/12/13/14/15 SDU /5/6/7/8 CONTROL MOTOR SYSTEM MANUAL. CMS-11-15_Sve.doc / BL 1(7)

CMS-11/12/13/14/15 SDU /5/6/7/8 CONTROL MOTOR SYSTEM MANUAL. CMS-11-15_Sve.doc / BL 1(7) SDU0088/5/6/7/8 CONTROL MOTOR SYSTEM MANUAL CMS--5_Sve.doc 006--0 / BL (7) INNEHÅLL. BESKRIVNING. ARTIKEL OCH RESERVDELSLISTA. TEKNISK SPECIFIKATION. JUSTERING OCH INSTÄLLNING 5. ANSLUTNINGSSCHEMA 6. ANSLUTNINGSRITNING.

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

Tekniska data. NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1

Tekniska data.  NVKC24A-SZ-TPC S Med reservation för tekniska ändringar 1 Ventilställdon NVKC24A-SZ-TPC Ventilställdon med nödfunktion passande 2- och 3-ports Belimoventiler med upp till 2 mm lyfthöjd Kraft N 24 V AC/DC V... V DC styrsignal 2 mm lyfthöjd 35 s / 2 mm gångtid

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer