Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem"

Transkript

1 ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

2 Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera alternativa styrmöjligheter. Luftvärmare SDLV och WDLV för pumpvarmvatten är avsedda för uppvärmning av industri- och lagerlokaler, sporthallar, garage och liknande utrymmen. Luftvärmarna har en mycket låg ljudalstring varför de med fördel även kan placeras i butiker och andra offentliga miljöer. Luftvärmare består av en fläkt, ett vattenbatteri för anslutning till varmvatten samt ett hölje. I en recirkulerande process suger fläkten in lokalens luft på luftvärmarens sidor och trycker luften genom vattenbatteriet och ut på luftvärmarens framsida. Som tillbehör kan luftvärmare SDLV dels förses med blandningsdel för blandning av lokalens luft och uteluft, dels med returluftsdel för returluft från annan del av lokalen. Luftvärmare WDLV kan förses med förlängningsstos för ökad kastlängd. Styrutrustning för flera alternativa styrmöjligheter finns som tillbehör för båda luftvärmarna. 2

3 Luftvärmare SDLV Effektiv luftvärmare för pumpvarmvatten avsedd för väggmontage Luftvärmare SDLV med blandningsdel och extra luftriktare. Kapacitet Tabellen gäller vid friblåsande apparatan blandningsdel och vid fullt varvtal. För övriga temperaturer hänvisas till beräkningsprogram. Storlek Luftflöde Luft in 0 C Värmevatten 60/30 q l (m 3 /s) Luft in 0 C Värmevatten 70/40 Luft in 15 C Värmevatten 60/30 Luft in 15 C Värmevatten 70/40 SDLV-1 0, , , , , SDLV-2 0, , , , , SDLV-3 1, , , , , SDLV-4 1, , , , , Exempel på dimensionering 30 m Monteringsalternativ Vägg Tak 12 m Värmebehov: 360 m 2 golvyta x 50 W/m 2 = 18 kw Väljes: 3 st SDLV-1 vid luft in 15 C och värmevatten 60/30 C. Kastlängd Avståndet från luftvärmarens utlopp till den punkt då lufthastigheten är lika med 0,1 m/s, under förutsättning att apparat är väggmonterad, luftriktningen horisontell och rumstemperaturen 15 C. Storlek Horisontell kastlängd (m) SDLV-1 6,0 SDLV-2 6,2 SDLV-3 7,2 SDLV-4 12,3 Med blandningsdel Med returluftsdel 3

4 Luftvärmare WDLV Effektiv luftvärmare för pumpvarmvatten avsedd för takmontage Luftvärmare WDLV. Kapacitet Tabellen gäller vid friblåsande apparat och fullt varvtal. För övriga temperaturer hänvisas till beräkningsprogram. Storlek Luftflöde Luft in 10 C Värmevatten 60/30 q l (m 3 /s) Luft in 10 C Värmevatten 70/40 Luft in 15 C Värmevatten 60/30 Luft in 15 C Värmevatten 70/40 WDLV-1 0,81 13,7 0, ,8 0, ,2 0, ,4 18,4 0, WDLV-2 0,90 20,1 0, ,9 0, ,0 0, ,7 0, Exempel på dimensionering Monteringsalternativ Dikt an mot tak Mot tak med pendlar Värmebehov: 420 m 2 golvyta x 60 W/m 2 = 25,2 kw Väljes: 3 st WDLV-1 vid luft in 15 C och värmevatten 60/30 C. Kastlängd Avståndet från luftvärmarens utlopp till den punkt då lufthastigheten är lika med 0,1 m/s, under förutsättning att apparat är takmonterad, luftriktningen vertikal och rumstemperaturen 15 C. Mot vägg Storlek Vertikal kastlängd (m) Max varvtal Reducerat varvtal Vertikal kastlängd inkl. förlängningsstos (m) Max varvtal Reducerat varvtal WDLV-1 7,3 5,0 10,2 7 WDLV-2 8,5 6,3 11,8 8,7 4

5 Luftvärmare Styrutrustning och mekaniska tillbehör Reglerpaket MINI Funktion: Värmebehov indikeras av rumstermostaten. Fläkten startar och vätskeventilen öppnar. Vid uppnådd temperatur stoppar fläkten och vätskeventilen stänger. Ingående komponenter: Rumstermostat TDLV-10, ventil med ställdon TDLV-14. Komponenter vid behov: Rumstermostat TDLV-11 (för fuktig miljö). Reglerpaket MAXI Funktion Automatläge: Värmebehov indikeras av temperaturgivaren. Fläkten startar och vätskeventilen öppnar. Fläktvarvtalet ökar i steg upp till inställd temperatur. Vid uppnådd temperatur minskar fläktvarvtalet i steg och vätskeventilen stänger. Funktion fast varvtal: Regleringen kan låsas på ett fast fläktvarvtal, som väljes via reglage på locket. Vätskeventilen öppnar eller stänger för atppnå inställd temperatur. Avstängningsknapp finns på locket på fläktregleringen. MAXI-paketet rekommenderas i lokaler där människor vistas då den ger en jämnare temperatur än MINI-paketet. Ingående komponenter: Fläktreglering DLV Control TDLV- 12, ventil med ställdon TDLV-14. Komponenter vid behov: Temperaturgivare TDLV-13 (för fuktig miljö). Reglerpaket MIXI Används tillsammans med MINI eller MAXI reglerpaket, luftvärmare (SDLV) och blandningsdel (TDLV-01). Funktion: Värmebehov indikeras av rumstermostaten eller temperaturgivaren. Fläkten startar och vätskeventilen öppnar. Blandningsdelens spjäll öppnar till inställt blandningsförhållande (0-100% uteluft). Vid uppnådd temperatur stoppar fläkten, vätskeventilen och spjället stänger. Vid frysrisk bryter frysskyddstermostaten, monterad på värmarens returledning, fläkten stoppar och spjället stänger via fjäderåtergångsmotorn. Observera att när vätskeventil/ställdon används tillsammans med blandningsdel skall ställdonets min-begränsning användas så att ca 10 % av flödet alltid cirkulerar i kretsen. Ingående komponenter utöver dem i MINI eller MAXI: Spjällmotor TDLV-15, Frysskyddstermostat TDLV-19, kopplingsbox TDLV-20. Enskilda styrkomponenter Fläktreglering DLV Control TDLV-12 Funktion enligt MAXI-paket. Ingående komponenter: Kapslad styrlåda, rumstermostat TDLV-10, ventil med ställdon TDLV-14. Fläktreglering DLV Super Control TDLV-21 Funktioner för fläktstyrning i steg och styrning öppen/stängd av vätskeventil. Alternativa börvärden för dag-/nattempertur kan väljas. Kan styras via 0-10 V signal. Interna plintar för vätskeventil, frysskydd, tidur, spjällmotor och temperaturgivare. Ingående komponenter: Kapslad styrlåda inklusive extern temperaturgivare, ventil med ställdon TDLV-14. Kan kompletteras med Kopplingsur TDLV-18, frysskyddstermotat TDLV-19, spjällmotor TDLV-15, temperaturgivare TDLV-13 (för fuktig miljö). Rumstermostat TDLV-11 Start/stopp, temperaturområde C. För fuktig miljö. Temperaturgivare TDLV-13 Används till fläktreglering TDLV-12/21 vid fuktig miljö. Frysskyddstermostat TDLV-19 Monteras på returledningen, temperaturområde C. Transformator TDLV-16 Utspänningar 80/110/115 /130/180/230 V. Transformator trestegsomkopplare TDLV-17 Utspänningar 80/110/115 /130/180/230 V. Ventil med ställdon TDLV-14 On/off, kvs 4.0, ställbara ändlägen. Spjällmotor blandningsdel TDLV-15 Fjäderåtergångsmotor med ställbara ändlägen. Kopplingsur TDLV-18 Veckour för infästning på skena i elskåp. Kopplingsbox TDLV-20 Kopplingsbox för inkoppling av rumstermostat, ventilställdon, spjällmotor och frysskyddstermostat. Tvåstegsomkopplare TDLV-22 Omkopplare för att reglera fläktmotorn manuellt på fullt varvtal/reducerat varvtal/avstängd. Mekaniska tillbehör Luftvärmare SDLV Blandningsdel med filter Ytterväggsgaller Handreglage Returluftsdel med filter Extra luftriktare Reservfilter för blandningsdel Reservfilter för returluftsdel Luftvärmare WDLV Takpendlar Förlängningsstos TDLV-01 TDLV-03 TDLV-05 TDLV-02 TDLV-04 RDLV-30 RDLV-31 TDLV-06 TDLV-07 5

6 Värmestrips KVS Takvärmesystem för värmning Värmestrips KVS är ett takvärmesystem som klarar höga takhöjder. Värmer endast vistelsezonen sänker uppvärmningskostnaden. Kan kombineras med valfritt ventilationssystem, med fördel Swegons låghastighetsdon. Avsedd för hallbyggnader, industrier, idrottsanläggningar och punktvärmning. Kan installeras i mycket långa längder på endast en rörslinga. Nyckeltal Värmeeffekt: Upp till 400 W/lm. Längd: Valfri längd i steg om 0,5 m. Bredd: 615 mm och 900 mm. Färg: Grå grundfärg NCS 5502R. Kapacitet värme KVS Värmeeffekt v (W/m) vid t rörs rörs Värmestrips HDA Takvärmesystem för värmning och kylning Värmestrips HDA är en superlätt prefabricerad takpanel för kylning och värmning. Kan installeras frihängande eller integrerat i undertak. Flera bredder och seriekopplingsbar upp till 25 meter. Hygienisk, kapslad isolering. Nyckeltal Värmeeffekt: Upp till 250 W/m 2. Kyleffekt: Upp till 87 W/m 2. Längd: Upp till 6m, seriekopplingsbar upp till 25 m. Bredd: 400 mm, 800 mm och 1200 mm. Färg: Vit RAL Kapacitet värme Kapacitet kyla HDA Värmeeffekt v (W/m) vid t HDA Kyleffekt k (W/m) vid t

7 Komfortmoduler & Klimatbafflar ARASOL ARASOL är samlingsnamnet för en produktfamilj bestående av komfortmoduler med funktionen kyla, kyla och värme eller enbart ventilation Komfortmodulernas grundfunktion är nära besläktad med klimatbafflarnas. Skillnaden ligger främst i att komfortmodulen distribuerar luften åt fyra håll istället för två. Detta maximerar ytan för inblandning av tillförd luft med rumsluften, vilket gör att man kan ta ut en hög effektan att ta mer plats i taket än nödvändigt. BISCAY BISCAY är en aktiv klimatbaffel med kyla, värme och ventilation. BISCAY integreras i undertak och är modulanpassad till de flesta på marknaden förekommande bärverksvarianter. ADRIATIC ADRIATIC är en aktiv klimatbaffel med kyla, värme och ventilation. ADRIATIC är en snygg kylbaffel designad för frihängande montage. FRB FRB är en passiv klimatbaffel för kyla, speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. ARAGON ARAGON är en komfortmodul anpassad för montage i bakkant, med funktionen kyla och ventilation. ARAGON har mycket låg bygghöjd och ger stor effekt till låga lufttryck. Luften kan riktas horisontellt och vertikalt för bästa komfort. Certifikat nr Rumsreglering CONDUCTOR Uppkopplingsbart reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalitét. Rumsreglering LUNA Digitalt reglersystem för vattenburna klimatsystem. 7

8 Komplett dokumentation på SE-Luftvärmare&Vattenburna klimatystystem

Luftvärmare SDLV. Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Snabbfakta

Luftvärmare SDLV. Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Snabbfakta Luftvärmare SDLV Effektiv luftvärmare med pumpvarmvatten. Allmänt Luftvärmare SDLV för pumpvarmvatten är avsedd för uppvärmning av industrilokaler, sporthallar, lagerlokaler, garage och liknande utrymmen.

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Instruktion styrutrustning för luftvärmare

Instruktion styrutrustning för luftvärmare SE.Styrutrustning luftvärmare.09006 Instruktion styrutrustning för luftvärmare Sid Fläktreglering TDV-... Fläktreglering TDV-... Reglerpaket MII...6 Reglerpaket MAXI...7 Reglerpaket MIXI...8 Reglerpaket

Läs mer

Luftvärmare från Fläkt Woods

Luftvärmare från Fläkt Woods från Fläkt Woods Värmning/Kylning för moderna miljöer ATDA ATDC Kombinerad Luftkylare/ LVDV ATD med tillbehör Fläktluftvärmaren ATD är avsedd för uppvärmning och ventilation av industri-, verkstads-, butiksoch

Läs mer

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad

Luftvärmare ATD Luleå Skellefteå Umeå Uppsala Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Norrköping Jönköping Växjö Kalmar Göteborg Halmstad ATD Effekttabell, vattenvärmare Översiktsdiagram för snabbval Effekt 1,59 m3/s Ljudnivå db(a) Varvtal rpm Storlek-66-1 65 kw 51 kw 1,11m 3 /s 60 52 908 630 44 kw 0,9 m 3 /s 45 515 1,3 m 3 /s Storlek-55-1

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla

CAW Värmefläktar för takmontage med värmevatten som värmekälla Värmefläktar för takmontage med värme som värmekälla Värmefläktar för värme takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, garage och butiker.

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former, gör att -serien

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT. Fläktluftvärmare SWT. Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare 3 modeller Vattenburen värme Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

LUFTVÄRMARE LVDV >> TEKNISK KATALOG AIR COMFORT AIR DIFFUSSION LUFTVÄRMARE

LUFTVÄRMARE LVDV >> TEKNISK KATALOG AIR COMFORT AIR DIFFUSSION LUFTVÄRMARE AIR COMFORT AIR DIFFUSSION LUFTVÄRMARE LUFTVÄRMARE >> TEKNISK KATALOG 2 - TAKMONTERADE VÄRMEFLÄKTAR FÖR VÄRMEVATTEN takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder,

Läs mer

Fläktluftvärmare. för vatten, termisk olja eller ånga

Fläktluftvärmare. för vatten, termisk olja eller ånga Fläktluftvärmare för vatten, termisk olja eller ånga Vägghänga luftvärmare Fläktluftvärmare SAVAA-G för väggmontage Fläktluftvärmare för uppvärmning av t.ex. industri, lager och handelslokaler. Hölje av

Läs mer

Värmefläkt Panther 6 15

Värmefläkt Panther 6 15 Värmefläkt 6 15 Värmefläkt 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler Användningsområden 6-15 är en serie mycket tysta och effektiva värmefläktar för stationärt bruk. De är avsedda för uppvärmning,

Läs mer

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWT Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Fläktluftvärmare Vattenburen värme 3 modeller Fläktluftvärmare Takmonterad fläktluftvärmare med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler,

Läs mer

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör

Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör Instruktion för installation, drift och skötsel Luftvärmare SDLV med tillbehör 1. Allmänt Denna drift- och skötselanvisning gäller för luftvärmare SDLV och tillbehör för denna. Läs alltid igenom denna

Läs mer

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten Cirkulära kanalvärmare för värme Cirkulära kanalvärmare för värme Cirkulära kanalvärmare för värme med cirkulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsluften i

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten Cirkulära kanalvärmare för värme Cirkulära kanalvärmare för värme med cirkulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

HDA -----------------------------------------------------------

HDA ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Lightstrips Taksystem för värme och kyla ---------------------------------------------------------------------- LIGHTSTRIPS LIGHTSTRIPS är en

Läs mer

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler

Värmefläkt Panther Kraftfull värmefläkt för större lokaler 3 20 30 Elvärme 5 modeller Värmefläkt Panther 20 30 Kraftfull värmefläkt för större lokaler Användningsområden Panther 20 30 är en serie kraftfulla och tysta värmefläktar för stationärt bruk. De är avsedda

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar

EA Elektriska värmefläktar Elektriska värmefläktar Elektrisk värmefläkt för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, garage, torkrum, m.m.

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt kylning. Konvektorn

Läs mer

Fläktburen kyla och värme

Fläktburen kyla och värme Fläktburen kyla och värme Curant Estro samt Areo är ideala lösningar för att kyla och värma alla typer av utrymmen. I det breda modellprogrammet finner du produkter med modern design och låg ljudnivå.

Läs mer

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten Cirkulära kanalvärmare för värme Cirkulära kanalvärmare för värme med cirkulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används

Läs mer

Fläktluftvärmare. för vatten, termisk olja eller ånga

Fläktluftvärmare. för vatten, termisk olja eller ånga Fläktluftvärmare för vatten, termisk olja eller ånga Takhängda luftvärmare Fläktluftvärmare VEV för takmontage Avsedda för uppvärmning i industrin, i butiks lokaler och entréer. Fläktmotorerna är godkända

Läs mer

Fläktkonvektor Nimbus-ECM

Fläktkonvektor Nimbus-ECM Fläktkonvektor Nimbus-ECM För köldbärartemperatur 7/12 C Psens = 0,8-4,9 kw För köldbärartemperatur 7/17 C Psens = 0,8-4,8 kw För köldbärartemperatur 14/18 C Psens = 0,5-3,1 kw Nimbus-ECM Är utvecklad

Läs mer

SWEGONS VATTENBURNA KLI-

SWEGONS VATTENBURNA KLI- ---------------------------------------------------------------------- SWEGONS VATTENBURNA KLIMATSYSTEM PROJEKTERING MED SWEGONS KLIMATBAFFLAR Principen för Swegons klimatbafflar är att primärluften såväl

Läs mer

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten

CWW Cirkulära kanalvärmare för värmevatten Cirkulära kanalvärmare för värme Cirkulära kanalvärmare för värme med cirkulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används

Läs mer

PGK Rektangulära kanalkylare för kylvatten

PGK Rektangulära kanalkylare för kylvatten Rektangulära kanalkylare för kyl Rektangulära kanalkylare för kyl med rektangulär kanalanslutning har kyl som energibärare och används för att kyla ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används

Läs mer

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten Cirkulära kanalkylare för kyl Cirkulära kanalkylare för kyl med cirkulär kanalanslutning har kyl som energibärare och används för att kyla ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används för

Läs mer

PARAGONTM Komfortmodul för hotellrum och vårdrum

PARAGONTM Komfortmodul för hotellrum och vårdrum TM Komfortmodul för hotellrum och vårdrum Nu med ännu bättre kyl- och värmekapacitet www.swegon.com En PARAGON för varje behov Normal kapacitet NC, kyla värme, Termiska ventilställdon PARAGON NC har separata

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

CPA Passiv kylbaffel. Version:

CPA Passiv kylbaffel. Version: CPA Passiv kylbaffel Version: 13.06.2012 Modulär konvektor för fullt synligt montage eller integrerad i undertak Tyst drift Inga rörliga delar Långa underhållsintervaller och låga kostnader Individuell/multipel

Läs mer

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten Rektangulära kanalvärmare för värme Rektangulära kanalvärmare för värme med rektangulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan

Läs mer

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten

CWK Cirkulära kanalkylare för kylvatten Cirkulära kanalkylare för kyl Cirkulära kanalkylare för kyl med cirkulär kanalanslutning har kyl som energibärare och används för att kyla ventilationsen i ett ventilationssystem. kan också används för

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten

PGV Rektangulära kanalvärmare för värmevatten Rektangulära kanalvärmare för värme Rektangulära kanalvärmare för värme med rektangulär kanalanslutning har värme som energibärare och används för att värma ventilationsen i ett ventilationssystem. kan

Läs mer

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com TM - Applikationsguide Komfortmoduler för konferensrum och kontor VAV ADAPT Parasol www.swegon.com En lösning för varje behov Bilden nedan är ett exempel på hur man kan använda olika Parasol-produkter

Läs mer

För takmontage. Beskrivning. Installation och reglering

För takmontage. Beskrivning. Installation och reglering LVEV Fläktluftvärmare för takmontage - Alltid rätt inneklimat! LVEV För takmontage LVEV är avsedd för uppvärmning i industri, butikslokaler och entréer. Fläktmotorn är godkänd i sköljtätt utförande IP44.

Läs mer

Installation ventilsats TBVL GOLD/COMPACT

Installation ventilsats TBVL GOLD/COMPACT Installation ventilsats TBVL GOLD/COMPACT. Allmänt Ventilsats TBVL är en styrning av luftvärmare TBLA bestående av (3)-vägsventil, ställdon, anslutningskabel med snabbkoppling, frysvaktsgivare (typ dykgivare)

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användning PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt kylning. Kan monteras antingen

Läs mer

KVS ------------------------------------------------------------

KVS ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ Värmestrips ---------------------------------------------------------------------- Takvärmesystem för lager och industri VÄRMESTRIPS Värmestrips

Läs mer

Luftvärmare LVDV AEROTEMPER

Luftvärmare LVDV AEROTEMPER Luftvärmare LVDV AEROTEMPER Innehåll Produktbeskrivning 3 Dimensionering 4 Installationsanvisningar, mått och vikt 5 Emballage 5 Tekniska data 6 7 Kastlängd 8 Effekttabeller 9 10 Installationspaket 11

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning

Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning 2 Vattenburen värme 10 modeller Fläktkonvektor PCW Fläktkonvektor för effektiv uppvärmning/kylning Användningsområden PCW är en flexibel lösning där konvektorn kan användas för uppvärmning alternativt

Läs mer

Fläktluftvärmare SWX CS / CE / D / H

Fläktluftvärmare SWX CS / CE / D / H SWX CS/D SWX CE/H 2 Vattenburen värme Fläktluftvärmare för tuffa miljöer, för vattenanslning Användningsområden SWX är en serie fläktluftvärmare som passar i miljöer som ställer höga krav på material och

Läs mer

Fläktluftvärmare för takmontage

Fläktluftvärmare för takmontage LVEV Fläktluftvärmare för takmontage - Alltid rätt inneklimat! LVEV För takmontage LVEV avsedda för uppvärmning i industri, butikslokaler och entréer. Fläktmotorerna är godkända i sköljtätt utförande IP44.

Läs mer

Fläktluftvärmare SWTM

Fläktluftvärmare SWTM Fläktluftvärmare SWTM 3 modeller Vattenburen värme Takmonterad fläktluftvärmare i rostskyddat förande med vattenburen värme Användningsområden Fläktluftvärmare SWTM används för uppvärmning av tvätthallar

Läs mer

AW DX och AW K Fläktluftvärmare/kylare

AW DX och AW K Fläktluftvärmare/kylare AW DX och AW K Fläktluftvärmare/kylare AW DX Väggmonterad inomhusdel till värmepump. AW DX används tillsammans med en utomhusdel för att värma och kyla olika lokaler. Används med fördel i industrilokaler,

Läs mer

Vattenburna klimatsystem

Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Vattenburna klimatsystem Flexibelt, behovsstyrt och energieffektivt med Swegons vattenburna klimatsystem www.swegon.com Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många

Läs mer

Värmefläkt Panther 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler

Värmefläkt Panther 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler Värmefläkt 6 15 3 6 15 kw Elvärme 5 modeller Värmefläkt 6 15 Effektiv värmefläkt för medelstora lokaler Användningsområden 6-15 är är en serie mycket tysta och effektiva värmefläktar för stationärt bruk.

Läs mer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer

Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta fläktkonvektorer Kinnan AB som är generalagent för VENETO fläktkonvektorer erbjuder ett komplett sortiment för alla behov. Vår leverantör är Europas

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

WHS, WCS, SHS, DXES, DXCS och CS Kundanpassade kanalvärmare, kanalkylare och kondensorer

WHS, WCS, SHS, DXES, DXCS och CS Kundanpassade kanalvärmare, kanalkylare och kondensorer WHS, WCS, SHS, DXES, DXCS och CS Kundanpassade kanalvärmare, kanalkylare och kondensorer Kundanpassade rektangulära kanalvärmare, kanalkylare och kondensorer VEAB kundanpassade sortiment av kanalvärmare,

Läs mer

Installationspaket F-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel

Installationspaket F-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket F-box Bruksanvisning för installation, drift och skötsel Installationspaket F-box Blandningsdel för uteluft ATDZ-0-bb Spjällmotor Frysskyddstermostat (ATDZ-6- visas) Generell beskrivning

Läs mer

AW C, AW CE, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW CE, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW CE, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW CE, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är

Läs mer

Aktiv kylbaffel CBLA

Aktiv kylbaffel CBLA Aktiv kylbaffel CBLA CBLA Aktiv kylbaffel för synligt montage Kylbaffel CBLA CBLA är en sluten aktiv kylbaffel för spaltinblåsning längs ovandelen. Rumsluften sugs in genom baffelns perforerade undersida.

Läs mer

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering

Carisma CRC-MV. Vägg / takmontering. Beskrivning. Installation och reglering Carisma CRC-MV Vägg / takmontering Elegant och mycket tystgående fläktkonvektor för uppvärmning eller kyla i kontor, hotell och bostäder. Carisma finns i 9 storlekar och med eller radigt vattenbatteri.

Läs mer

Kylbaffel iq Star ASTRA

Kylbaffel iq Star ASTRA Kylbaffel iq Star ASTRA Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Sprinkler Boost-funktion Kylbaffel iq Star ASTRA är ett integrerat system för ventilation, kyla och

Läs mer

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll

Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Installation, användning och underhåll Luftvärmare Warmex Beskrivning Takmonterad fläktluftvärmare för vattenburen värme. Användningsområden Fläktluftvärmare Warmex är avsedd att användas

Läs mer

Systemair donprogram. www.systemair.se

Systemair donprogram. www.systemair.se Systemair donprogram www.systemair.se Sinus C Sinus A, dysdon för takmontage. Donet består av en spridarplåt med flera dysor, samt en spridardelslåda med anslutningsstos utrustad med täthetsprovad gummipackning.

Läs mer

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta

Elztrip EZ100. Elztrip EZ100. Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. Produktfakta Elztrip 00 Elztrip 00 Enpanels värmestrålare för kontor, butiker etc. 3 modeller 3 600 1500 W Användningsområden 00 används för totaluppvärmning, tillskottsvärme och skydd mot kallras i miljöer, såsom

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Fläktluftvärmare SWTC Takmonterad fläktluftvärmare i rostfritt utförande med vattenburen värme

Fläktluftvärmare SWTC Takmonterad fläktluftvärmare i rostfritt utförande med vattenburen värme Vattenburen värme 3 modeller Takmonterad fläktluftvärmare i rostfritt förande med vattenburen värme Användningsområden används för uppvärmning av tvätthallar och andra satta miljöer. Komfort Fricos fläktluftvärmare

Läs mer

CAW Takmonterade värmefläktar för värmevatten

CAW Takmonterade värmefläktar för värmevatten Takmonterade värmefläktar för värme Takmonterade värmefläktar för värme takmonterade fläktar används för uppvärmning av entréer, lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, garage och butiker. Den

Läs mer

HCV 404 Kombinationsaggregat

HCV 404 Kombinationsaggregat 6:1 HCV 404 Kombinationsaggregat HCV 404 är en värme, ventilations och kylenhet avsedd för mindre förarhytter. Med sina kompakta yttermått kan den lätt placeras utmed ytterväggen på hytten. I sitt grundutförande

Läs mer

AGI4500/6000 AGI4500/6000. Robust luftridå för större industriportar. Rekommenderad installationshöjd * AGI4500: 4,5 m AGI6000: 6 m

AGI4500/6000 AGI4500/6000. Robust luftridå för större industriportar. Rekommenderad installationshöjd * AGI4500: 4,5 m AGI6000: 6 m AGIH4500 AGI4500/6000 Robust luftridå för större industriportar Rekommenderad installationshöjd * AGI4500: 4,5 m AGI6000: 6 m AGI är en robust luftridå avsedd för horisontellt eller vertikalt montage vid

Läs mer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer

AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värmevatten i tuffa miljöer AW C, AW D, AW Ex, och AW H Värmefläktar för värme i tuffa miljöer VÄRMEFLÄKTAR FÖR TUFFA MILJÖER AW C, AW D, AW Ex och AW H Värmefläktar för tuffa miljöer AW fläktarna för tuffa miljöer är en serie värmefläktar

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

EIV. Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft. Snabbfakta. Snabbval EIV L U F T F L Ö D E L J U D N I V Å

EIV. Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft. Snabbfakta. Snabbval EIV L U F T F L Ö D E L J U D N I V Å Cirkulärt gallerdon för vägg och tilluft Snabbfakta Kan användas med anslutningslåda ALS Ställbara luftriktare Enkelt montage Rensbart Kan fås i alternativa färger Ingår i databasen till MagiCAD och CadVent

Läs mer

Aquaztrip Flex Flexibel värmestrålare med vattenburen värme

Aquaztrip Flex Flexibel värmestrålare med vattenburen värme 2 Vattenburen värme Längd: stråk upp till 25 meter Aquaztrip Flex Flexibel värmestrålare med vattenburen värme Användningsområden Aquaztrip Flex används för vattenburen uppvärmning alternativt kylning.

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Rotationsdon. Dimensioner

Rotationsdon. Dimensioner Dimensioner B H Ød H/ Beskrivning är ett rotationsdon (RCW) med integrerad låda, speciellt lämpligt för lokaler med stor takhöjd. Donet är försett med ställbara blad, vilket gör att inblåsningsmönstret

Läs mer

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning

Fläktluftvärmare SWS Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslutning Fläktluftvärmare Vattenburen värme 7 modeller Fläktluftvärmare Funktionell fläktluftvärmare för vattenanslning Användningsområden Fläktluftvärmare är avsedd för vattenanslning och är lämplig i lokaler

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFC

Kylbaffel Flexicool IQFC Kylbaffel Flexicool IQFC Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFC är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme som löser de flesta

Läs mer

ABC VAV CONTROL BLACK

ABC VAV CONTROL BLACK ABC VAV CONTROL BLACK 2017-08 Produktblad 250 V / 4kv / 3 24 V / 4kv / 3 Max 250 ma SPJÄLL ABC VAV CONTROL BLACK ANVÄNDNING ABC-VAV Control Black är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak Luftspridare för integrering i undertak Nyckeltal Anslutning: 25 mm Mått låda: 380 x 300 x 82 mm (l x b x h) Tilluftflöde: 4-45 l/s Tryckområde: 30-20 Pa Ljudnivå: Alltid under 28 db(a) Ytbehandling: RAL

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

Kylbaffel Flexicool IQFD

Kylbaffel Flexicool IQFD Kylbaffel Flexicool IQFD Funktioner FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Indirekt och direkt belysning Komfortreglage Värme Flexicool Kylbaffel IQFD är ett integrerat system för ventilation, kyla och värme

Läs mer

GDD - Tilluftsgaller med ställbara lameller. Halton GDD. Tilluftsgaller med ställbara lameller

GDD - Tilluftsgaller med ställbara lameller. Halton GDD. Tilluftsgaller med ställbara lameller Halton GDD Tilluftsgaller med ställbara lameller Horisontell lufttillförsel för kylning eller värmning. Kan även användas för frånluft Ställbara lameller, de främre vertikala och de bakre horisontella

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

EA Elektriska värmefläktar för väggmontage

EA Elektriska värmefläktar för väggmontage Elektriska värmefläktar för väggmontage Elektriska värmefläktar för väggmontage är en serie elektriska värmefläktar i ett brett effektområde avsedda för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler,

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

Styrsystem Comfort INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL

Styrsystem Comfort INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL Luftridå 20171005 Styrsystem Comfort INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL OBS! Använd endast den bipackade RJ45 kabeln vid installation. Användning av egentillverkade kablar som har annan trådföljd kan skada

Läs mer