Vattenburna klimatsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenburna klimatsystem"

Transkript

1 ÖVERSIKT Vattenburna klimatsystem Flexibelt, behovsstyrt och energieffektivt med Swegons vattenburna klimatsystem

2 Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många anledningar till att välja vår naturliga livskälla vatten som kylmedium eller värmebärare i klimatsystem. Vatten kan bära mer energi än luft och ger på så sätt ett effektivare system där mindre utrymme krävs. Utöver låga installations- och driftkostnader är vatten dessutom en bra alternativ ur miljösynpunkt. Ingen fläkt Med Swegons vattenburna klimatsystem finns inga fläktar i rummet, vilket innebär minimalt ljud, minimalt underhåll och minimal energianvändning! Hög komfort Ett klimatsystem ska helst inte märkas. Utöver låg ljudnivå har Swegons vattenburna system väldesignat utseende och förmågan att leverera luften utan drag. De har alla förutsättningar för att varken höras, synas eller kännas. Kort sagt: Bra klimatsystem som ger ett gott inomhusklimat utan att störa. Det är vad vi kallar hög komfort! Flexibilitet När verksamheten i en lokal ändras kan behovet av luftflöde bli annorlunda. Då ska klimatsystemet inte behöva bytas ut och inga dyra investeringar ska vara nödvändiga. Med ställbar spridningsbild och med ställbart luftflöde utefter alla sidorna kan man enkelt anpassa produkterna efter de nya förutsättningarna. Med Swegons justerbara klimatsystem är man säker på att klara framtidens behov. PARASOL är en banbrytande komfortmodul med 4-vägs inblåsning. Tekniken ger mycket hög kapacitet och stor flexibilitet. Hög komfort Tyst, dragfritt och estetiskt tilltalande! Individuell reglering av temperatur Kontrollera klimatet på rumsnivå! Ingen fläkt Inga rörliga delar, inget underhåll, ingen energianvändning! Inget filter Ingen effektsänkning och inget underhåll! Ingen dränering Inget underhåll! Ventilation, kyla och värme Allt i samma enhet! Hög flexibilitet Lätt anpassning till lokalens verksamhet! 2 Fasadsystem PRIMO ger möjlighet till anpassade inklädnader med integrerade kanaler för el- och datakablar.

3 Innovationer med mervärde Ställbar spridningsbild Med Swegons ADC (Anti Draught Control) undviks risken för drag. Innovationen innebär en stor flexibilitet för placering och för framtida ändringar. På varje sida av enheten sitter ett antal ADC-sektioner. Varje sektion är enkelt inställbar för att kunna styra den distribuerade luftens spridningsbild. Därmed undviks risken för drag. Varje ADC-sektion är inställbar från rak till 40 åt höger eller vänster i steg om 10. Induktion ger hög kapacitet Induktionsprincipen ger mycket hög kyl- och värmekapacitet. Primärluften forceras genom dysor. Det undertryck som skapas suger till sig rumsluft som cirkulerar genom vattenbatteriet och kyls eller värms efter behov. Den cirkulerade luften blandas med tilluften och förs ut i rummet. På komfortmodulen PARASOL kan alla fyra sidor justeras individuellt både vad gäller spridningsbild och luftflöde. Därmed är placeringen flexibel och framtida ändringar kan enkelt göras. Exemplet ovan visar placering i bakkant. Ställbart luftflöde Swegons inbyggda flödesreglering Variflow innebär också stor flexibilitet för placering och för framtida ändringar. Flödesregleringen görs mycket enkelt genom att flytta en fördelningslist över dysor med olika storlek. Luftdistribution: 95 l/s (340 m 3 /h) 16,9 C Exempel: PARASOL 1200 Kylkapacitet vatten: 685 W Induktionsgrad 3,75 Primärluft: 20 l/s (70 m 3 /h) 15 C Inducerad luft: 75 l/s (270 m 3 /h) 25 C Högflöde Lågflöde Certifierad av Eurovent Medelflöde Medelflöde Högflöde Högflöde Swegon deltar i ECC-programmet för klimatbafflar (chilled beams). Kontrollera löpande certifikatets giltighet på www. eurovent-certification.com eller Stängt Lågflöde Exempel på olika flödesinställningar som kan göras i PARASOL. 3

4 PARASOL Banbrytande komfortmodul med stor kapacitet och flexibilitet PARASOL med 4-vägs ställbart luftflöde och justerbar spridningsbild. PARASOL är en banbrytande komfortmodul som kombinerar klimatbafflarnas effektivitet med luftdonens flexibilitet. PARASOL kan kyla, värma och ventilera. Den monteras i undertak eller som frihängande (PARASOL EX). Underplåten finns i olika perforeringsmönster och andra mönster kan specialbeställas. För optimal komfort kan både luftmängd och spridningsbild regleras sektionsvis utefter alla fyra sidor. Därmed blir valfriheten mycket stor för placering utan problem med drag. Om verksamheten i en lokal förändras kan PARASOL enkelt justeras så att komforten blir maximal utifrån de nya förutsättningarna. PARASOL med 4-vägs ställbart luftflöde och justerbar spridningsbild. PARASOL EX, variant för montage frihängande eller dikt an mot undertak. Optimal komfort Swegons tekniska lösning gör det möjligt att på plats styra spridningsbilden att varje håll. Även luftmängden kan styras individuellt åt varje håll. Hög kapacitet Parasol kan klara kylan i ett rum med upp till 50% mindre använd takyta än vanliga klimatbafflar. Moduluppbyggd Kompakta modulenheter i två storlekar förenklar installationen. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 4

5 ADAPT Parasol Energisparande behovsstyrd komfortmodul ADAPT Parasol är utrustad med funktioner för behovsstyrd ventilation och klimatisering. ADAPT Parasol EX, variant för montage frihängande eller dikt an mot undertak. Med behovsstyrd ventilation ventileras och klimatiseras ett rum exakt så mycket som behövs, varken mer eller mindre. Besparingspotentialen är mycket stor, framför allt i lokaler där närvarograden är låg och där variationen är stor mellan låg och hög belastning vilket stämmer in på många lokaler. Kontor har till exempel ofta en närvarograd på under 50 %! ADAPT Parasol kombinerar det bästa från två världar behovsstyrd ventilation med all dess besparingspotential kombinerat med komfortmodulens kraftfullhet och prestanda för klimatisering av rummet. Allt detta paketerat i en kompakt enhet som är enkel att installera. Optimal behovsstyrd komfort Kan behovsstyra luften i ett rum antingen som en enskild produkt eller som en del i ett system för behovsstyrd ventilation. Hög kapacitet Parasol kan klara kylan i ett rum med upp till 50% mindre använd takyta än vanliga klimatbafflar. Funktionsprincipen för kyla. Moduluppbyggd Kompakta modulenheter i två storlekar förenklar installationen. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 5

6 Swegon PACIFIC Klimatbaffel med hög komfort och flexibilitet Swegon PACIFIC består av en kapcitetsmodul och en designmodul som kan beställas med olika mått för att enkelt komma åt kopplingar etc. Som tillägg finns även tilläggsmodul SA/EA med extra tilluft (SA) och extra frånluft (EA) Swegon PACIFIC är en ny aktiv klimatbaffel med hög kapacitet. Den är moduluppbyggd fòr att passa alla krav och alla typer av undertak. Swegon PACIFIC kan kyla, värma och ventilera. För bästa komfort kan både luftmängd och spridningsbild regleras sektionsvis utefter långsidorna. Därmed blir valfriheten mycket stor för placering utan problem med drag. Om verksamheten i en lokal förändras kan PACIFIC enkelt justeras så att komforten blir maximal utifrån de nya förutsättningarna. Swegon PACIFIC består av en kapacitetsmodul och en designmodul. Designmodulen kan enkelt fällas ner. Det är möjligt att beställa designmodulen längre för att t.ex. erhålla inspektionsutrymme för röranslutningar och eventuella spjäll. Luftanslutningens dimension kan väljas efter behov. Seriekoppling är möjlig och beräkning av antal enheter och kanaldimensioner görs i dataprogrammet ProSelect. En standard Pacific kan också utrustas med en tilläggsmodul SA/EA vilket är en inbyggd till och frånluftsmodul. SA/EA modulen kan också kompletteras med olika typer av tillbehörspaket för att erhålla olika funktioner. Optimal komfort Swegons tekniska lösning gör det möjligt att på plats styra spridningsbilden sektionsvis utmed vardera långsida. Även luftmängden kan styras individuellt för varje långsida. Hög kapacitet PACIFIC har utvecklats för att generera hög kyl- och värmekapacitet utan komfortproblem. Flexibilitet Med stor inbyggd flexibilitet kan såväl dagens som morgondagens behov klaras. Måttanpassade moduler finns för att integreras i de flesta innertakssystem på marknaden. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 6

7 Vattenburna klimatsystem PARAGON Komfortmodul för hotellrum, vårdrum och kontorsrum PARAGON är en kompakt komfortmodul för kylning, värmning och ventilering av exempelvis hotellrum och vårdrum där enheten placeras i takvinkel vid entrén. PARAGON Wall är en variant för exempelvis kontorsrum där enheten placeras i korridorens undertak och med bara ett galler i rummet. Genom patentsökt teknik optimeras kyl- och värmekapaciteten samtidigt som höjdmåttet hålls till ett absolut minimum. PARAGON för exempelvis hotell- och vårdrum. PARAGON Wall för exempelvis kontorsrum. PARAGON är anpassad för Plug and Play-installation. All nödvändig styrutrustning ingår som standard. Alla anslutningar finns enkelt åtkomliga vid enhetens baksida. PARAGON innehåller inga rörliga delar och har ingen egen fläkt. Primärluften distribueras av ett centralt luftbehandlingsaggregat vilket innebär mycket låg ljudnivå i rummet. Högsta komfort Optimerad kyl- och värmekapacitet med mycket låg ljudnivå. Funktionsprincipen för kyla, PARAGON. Behovsstyrt inneklimat PARAGON tillsammans med rumsstyrsystemet CONDUCTOR ger optimal individuell rumskomfort och ekonomisk drift. Platsbesparande Enhetens låga höjd ger utrymme att skapa mer rymd och släppa in mer ljus i exempelvis en hotellrumsentré. I extrema fall innebär den låga bygghöjden att man kan vinna ett helt våningsplan. Funktionsprincipen för kyla, PARAGON Wall. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft Frånluft 7

8 PRIMO Fasadapparat för maximal rumskomfort på minimalt utrymme Trots sitt kompakta format har PRIMO alla de funktioner som ett modernt klimatsystem ska ha; hög luftkvalitet utan vare sig buller eller drag. PRIMO kan både kyla, värma och ventilera. Låg tryckuppsättning gör att PRIMO är tyst och att energikostnaderna blir låga. Den inbyggda styrutrustningen ger en förinställd och behaglig rumstemperatur med individuell reglering. Kärnan i fasadsystemet består av fasadapparater i olika längder. Aktuell apparatlängd bestäms av aktuellt luftflöde, kyl-/ värmebehov samt ljudkrav. För att förenkla installationen och säkra kvalitéten måttanpassas prefabricerade rör och kanaler efter önskemål. Flera olika inklädnader kan väljas efter behov och utseende. PRIMO - ett kompakt klimatsystem med många funktioner. Dolda kablar Under inklädnad finns utrymme att dölja elkabel, datakabel eller andra kablar. Ingen extra kabellist nödvändig. Moduluppbyggd Förenklar installationen. Enkelt att ändra befintligt system genom att lägga till eller ta bort komponenter. Platsbesparande Kompakta yttermått och flera olika längder gör PRIMO lättplacerad. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 8

9 Snabbguide Integrerade i undertak ADAPT Parasol Aktiv komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE eller stand alone. PARASOL Aktiv, flexibel, komfortmodul för ventila tion, kyla och värme. Finns även med elvärme. Swegon PACIFIC Aktiv klimatbaffel för ventila tion, kyla och värme. Finns även med elvärme. Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet. Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå. Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC ger maximal komfort och flexibilitet. Enkel installation, igångkörning och skötsel. Komplett produkt med alla komponenter och tillbehör monterade från fabrik. Inbyggd styrning som helt automatiskt kontrollerar klimatet. Upp till 85 l/s (300 m 3 /h) Kyla: Upp till 2055 W Värme, Vatten: Upp till 2700 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W 600x600 eller 1200x600 med anpassningar till ett flertal taksystem. 4-vägs luftdistribution med flexibel luftmängd och ställbar luftriktning för högsta komfort. PlusFlow-variant med extra stora luftflöden för exempelvis konferensrum. Luftspridning med högsta komfort oberoende av installationsplats i rummet. Kan erhållas med monterad styrutrustning och trådlös kommunikation. Upp till 85 l/s (300 m 3 /h) Kyla: Upp till 2055 W Värme, vatten: Upp till 2700 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W 600x600 eller 1200x600 mm. Höjd: 220 mm. (PlusFlow: 240 mm.) Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Anpassningsbar till rådande behov före, under och efter installationen. Hög effekt och goda komfortegenskaper. Serie koppling är möjlig. Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Kyla: Upp till 2600 W Värme, vatten: Upp till 3000 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W Längd: mm. Bredd: mm. Höjd: mm. 9

10 Snabbguide Frihängande i tak ADAPT Parasol EX Aktiv komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE eller stand alone. PARASOL EX Aktiv, flexibel, komfortmodul för ventila tion, kyla och värme. ADRIATIC VF Aktiv klimatbaffel för ventila tion, kyla och värme. FRB Passiv kylbaffel för komfort kyla där ventilation och värme redan finns installerat. Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet. Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå. Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC ger maximal komfort och flexibilitet. Inbyggd styrning som helt automatiskt kontrollerar klimatet. 4-vägs luftdistribution med flexibel luftmängd och ställbar luftriktning för högsta komfort. Luftspridning med högsta komfort oberoende av installationsplats i rummet. Flera perforeringsmönster som standard. Därutöver kan egen design erhållas. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Hög effekt och goda komfortegenskaper. Låg bygghöjd. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser mellan tillopp och retur. Inga rörliga delar och ingen ljudalstring. Litet utrymmesbehov. Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Upp till 60 l/s (220 m 3 /h) Kyla: Upp till 1930 W Värme: Upp till 2450 W 690x690 eller 1290x690 mm. Höjd: 230 mm. Kyla: Upp till 1930 W Värme: Upp till 2450 W 690x690 eller 1290x690 mm. Höjd: 230 mm. Kyla: Upp till 2800 W Värme: Upp till 2600 W Längd: mm. Bredd: 363 mm. Höjd: 172 mm. Kyla: Upp till 1000 W Längd: mm. Bredd: 290, 430 mm. Höjd: 123, 133 mm. 10

11 Snabbguide Vägg Fasad Bakkant Vinkel PARAGON Wall Aktiv komfortmodul för venti lation, kyla och värme för exempelvis kontor. PARAGON Aktiv komfortmodul för ventilation, kyla och värme för exempelvis hotellrum och vårdrum. PRIMO Aktivt klimatiseringssystem för ventilation, värme (el eller vatten) och kyla för placering utmed fasad. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Kostnadseffektiv lösning vid renovering eftersom installationen görs i korridor. Unik lösning där distributionsluft och cirkulationsluft använder samma galler. Endast ett galler i rummet. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Plug and play-installation med integrerad styrutrustning. Låg bygghöjd. Värmer även utan ventilation via egen konvektion. Stor möjlighet till objektspecifik anpassning av utseende. Upp till 10 apparater kan seriekopplas. Upp till 72 l/s (260 m 3 /h) Kyla: Upp till 2500 W Värme, vatten: Upp till 3900 W Bredd: mm. Höjd: 264 mm. Djup: 750 mm. Upp till 72 l/s (260 m 3 /h) Kyla: Upp till 2600 W Värme, vatten: Upp till 3900 W Bredd: mm. Höjd: 180 mm. Djup: 765 mm. Upp till 45 l/s (160 m 3 /h) Värme, vatten: Upp till 2030 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W Kyla: Upp till 1930 W Längd: mm. Höjd: Från 365 mm. Djup: Från 183 mm. 11

12 OK Vattenburna klimatsystem Snabbguide Styrutrustning Temperatur, luftflöden och kommunikation Temperatur CONDUCTOR Den optimala lösningen för separat styrning i varje rum av temperatur och luftflöde. Kan enkelt anpassas för antingen behovsstyrda eller konstanta luftflöden. Kommunikation möjlig med Swegons system WISE och med externa övervakningssystem via Modbus. LUNA Styrutrustning i enklare system med konstanta luftflöden och utan möjlighet till kommunikation. Styrutrustningen arbetar helt fristående och styr rummets temperatur C = Regulator 2 = Rumsenhet med trådlös eller trådbunden kommunikation 3 = Ventilställdon för kyl- och värmevatten 4 = Kondensgivare Vid behov: 5 = Kommunikation via Modbus 6 = Transformator 7 = Motordrivna ventilationsspjäll 8 = Extern temperaturgivare 9 = Fönsterkontakt 10 = Nyckelkortshållare eller närvarogivare 1 = Rumsregulator med rumstermostat 2 = Ventilställdon för kyl- och värmevatten 3 = Kondensgivare Vid behov: 4 = Transformator 5 = Extern temperaturgivare 6 = Handenhet för ändring av fabriksinställning 12

13 Swegon systemleverantören! Swegon kan erbjuda enskilda produkter inom de flesta produkt områden som omfattas av luft behandling. Men bäst nytta av våra produkter får man med hela systemlösningar. Vi tar då ansvaret för att produkterna är enkla att installera, sparar utrymme och fungerar tillsammans med högsta möjliga komfort och minsta möjliga energi användning. Våra styrsystem med öppen kommunikation sparar dessutom stora kostnader för extern styrutrustning. Swegons personal hjälper till med skräddarsydda systemlösningar för specifika objekt i den omfattning som önskas. Swegon erbjuder dessutom kompletta plattformslösningar, Swegon Solutions. Alla Swegon Solutions har en samverkande styr- och reglerfunktionalitet som kan användas som stand alone -system tack vara sina inbyggda webbsidor, eller kan enkelt kommunicera med ett överordnade styrsystem. Dessa plattformar medför inte bara en enklare dimensionering utan möjliggör även en väsentligt lägre driftskostnad, tack vare tryckoptimering, behovsstyrda luftflöden, styrning av belysning och vattendistribution med mera. SwegonSolutionsTM Exempel: Kylmaskin&värmepump multifunktionsmaskin Luftbehandlingsaggregatgat Luftkylare Luftvärmare Klimatbafflar och komfortmoduler Luftbehandlingsaggregatet tillför frikyla när temperaturförhållandena tillåter. Närhelst kyla eller värme behövs förser multifunktionsmaskinen simultant luftkylaren, luftvärmaren och klimatbafflarna med kallt eller varmt vatten. 13

14 Vattenburna klimatsystem Här finns redan vattenburna klimatsystem från Swegon Johns Hopkins, Baltimore, USA ANZ Tower, Auckland, Nya Zeeland Main Point Karlin, Prag, Tjeckien Siege de Etde, Saint Herblain, Frankrike PWC, Oslo, Norge 14

15 Vattenburna klimatsystem Green Hall, Vilnius, Litauen citizenm, London, Storbritannien Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 15

16 SE-Overview waterborne 2015

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com TM Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort www.swegon.com Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

PARASOLTM VAV. Energisparande komfortmodul för behovsstyrd ventilation PARASOL VAV

PARASOLTM VAV. Energisparande komfortmodul för behovsstyrd ventilation PARASOL VAV PARASOLTM VAV Energisparande komfortmodul för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Snabbfakta Komfortmodul som tillsammans med styrutrustningen Conductor W4.1 VAV ger

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder

Easy-Vent ROT. Dragfri ventilation för äldre bostäder Easy-Vent ROT Dragfri ventilation för äldre bostäder Luftdonet Easy-Vent ROT monteras i anslutning till befintlig radiator och tillför bostaden skönt tempererad friskluft. Med våra smarta modeller behöver

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren

Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Med en Thermiapump kan du få skön svalka från din egen villatomt på sommaren Thermiapumpen är mycket mer än enbart värmepump Ett helt klimatsystem som ger värme på vintern och svalka på sommaren Passiv

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se

Fläktkonvektorer. Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO. www.kinnan.se Fläktkonvektorer Sprid värme och kyla med våra tysta produkter VENETO www.kinnan.se Fläktkonvektorer Ett effektivare element Med en VENETO fläktkonvektor får man ut betydligt mer värmeeffekt än med en

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR URURU SARARA Total komfortlösning VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR EN NY KOMPLETT SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat

Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftkonditioneringssystem Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Tunnelfläktar Luft- & vätskekylda vätskekylaggregat Produktsortiment 2 Systemair världen runt Systemair

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

AT3 Ventilationsvärmepump

AT3 Ventilationsvärmepump AT3 Ventilationsvärmepump från TerraTerm-Air AB Informationshäfte Innehåll Vad är AT3 Ventilationsvärmepump 2 Vem behöver AT3; Användningsområden 4 Funktion & Styrning 5 Tekniska data 6 Kontakt 7 1 Vad

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Ventilationsanvisning. för Klädskåp

Ventilationsanvisning. för Klädskåp Ventilationsanvisning för Klädskåp Torra kläder och frisk luft. Glöm alla problem med fuktiga kläder som inte torkar och dålig lukt i omklädningsrummet. Välj istället något av våra tre olika ventilations

Läs mer

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET!

EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! EN LITE SMARTARE SKOLA NYHET! Behovsstyrd ventilation KLOSS SMART KLOSS heter vårt specialdesignade modulsystem för förskola och grundskola. Det är flexibelt och utbyggbart i ett eller två plan och kan

Läs mer

Teknik & Råd. Komfortventilation. version 2005-1

Teknik & Råd. Komfortventilation. version 2005-1 Teknik & Råd Komfortventilation version 2005-1 sida 2 - Lågimpulsdon i komfortinstallationer sida 9 - Omblandande don i komfortinstallationer 1 Deplacerande ventilation i korthet Deplacerande ventilation

Läs mer

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION

SwegonCASATM. spiskåpor. Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer BOSTADSVENTILATION SwegonCASATM spiskåpor Effektiva och tysta spiskåpor för skilda miljöer Flera olika modeller för skilda miljöer och smaker. Vit eller rostfritt. För väggmontage eller frihängande över köksö. Arbetar tyst.

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Behovsstyrd ventilation

Behovsstyrd ventilation ÖVERSIKT Behovtyrd ventilation Spetprodukterna för behovtyrd ventilation! www.wegon.com Behovtyrd ventilation Behovtyrd ventilation ger hög komfort och låg driftkotnad När rummet använd tyr ventilation

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION

ROOFTM. takprodukter. Takprodukter för ett komplett ventilationssystem BOSTADSVENTILATION TM takprodukter Takprodukter för ett komplett ventilationssystem Takfläkt, radonfläkt, avluftshuv, luftningshuv. Med takgenomföringar för olika takbeläggningar. Smart lösning klarar alla taklutningar.

Läs mer

www.swegon.se Företagspresentation

www.swegon.se Företagspresentation www.swegon.se Företagspresentation Varför är vi idag villiga att betala för luft? Jo, för att även vid små avvikelser från ett optimalt inomhusklimat sjunker vår prestationsförmåga. Ett bra inomhusklimat

Läs mer

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul

NIBE SAM 40. Tilluftsmodul till NIBE F750 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK. Funktionsprincip. Fördelar. Tilluftsmodul PBD SE 1223-2 NIBE SAM 639494 Tilluftsmodul TM NIBE SAM 3 FLIK 3 FLIK 4 FLIK 5 FLIK 6, 7 FLIK 8 FLIK Tilluftsmodul till NIBE F750 Funktionsprincip NIBE SAM är en tilluftsmodul speciellt framtagen för att

Läs mer

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com ÖVERSIKT Luftdon Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet www.swegon.com Har du aldrig sett våra luftdon? Det är inte konstigt om man inte lägger märke till Swegons luftdon. Det är nämligen ett tecken

Läs mer

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige.

I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. I 20 länder heter vi redan Systemair. Nu byter vi namn också i Sverige. Vi är kända under namnet Kanalfläkt. Vi omsätter i år 1 850 Mkr och har 35 dotterbolag i 21 länder med totalt 1200 anställda. Huvudkontor

Läs mer

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab Kontakt Lindab Sverige AB - Comfort Askim 00 00 Gävle 0 0 Linköping 0 0 0 Malmö 00 0 Upplands Väsby 0 0 e-mail: sve@lindab.se lindab index Innehållsförteckning Produktöversikt Kontakt, översikt, index

Läs mer

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab

FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab FLÄKTKÅPOR Utvalt sortiment i samarbete med Thermex scandinavia ab Thermex BresT - skåpsmodell TFP - skåpsmodell Bredd: 524 eller 724 mm. Belysning: 2 x 1,2 W Led. Brest levereras med inbyggd motor. tillbehör.

Läs mer

FTX med placering i trapphus

FTX med placering i trapphus FTX med placering i trapphus REC Temovex Motströmsvärmeväxlare Lösning för ROT & nyinstallation Med brandlösning för upp till 8 lägenheter Experter på inneklimat i lågenergihus FTX med placering i trapphus

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek

VENTILATION. Frisk luft eller bara problem. ProjTek VENTILATION Frisk luft eller bara problem Ventilation, principer Aggregat och fläktar Styrsystem OVK Obligatorisk ventilationskontroll Förväntningar påp bra ventilation Brukarens förvf rväntningar Frisk

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden

Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden Ventilationsdon av hög kvalitet med enkelt inställbara luftflöden 1 Uteluften tas in genom en rund eller rektangulär kanal till VENTPLUS. 3 Den kalla, renade luften faller till botten bakom radiatorn.

Läs mer

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI

60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 Klassisk Stålhylla DESIGN BCI 60/30 KLASSISK STÅLHYLLA Funktionell, flexibel och estetisk 60/30 klassisk stålhylla är ett fristående hyllsystem som är resultatet av många års erfarenhet och framgång.

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem

Bygga nytt. Påverka energianvändningen i ditt nya hem 1 Bygga nytt Påverka energianvändningen i ditt nya hem Du som bygger nytt har chansen att göra rätt från början, vilket är mycket lättare än att korrigera efteråt. Den här broschyren är tänkt att ge en

Läs mer

Bostadsanpassning av dörrar och portar

Bostadsanpassning av dörrar och portar FAAC Scandinavia AB Bostadsanpassning av dörrar och portar Standardfunktioner - Självlärande av dörrens öppningvinklar och vikt. - Automatisk reversering vid hinder av öppning och stängning. - Push and

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen

Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Styr klimatet med surfplattan eller mobilen Samsung SMART HEATING & COOLING Samsung Smart HEATING & COOLING värd att längta hem till Det är något med våra nordliga breddgrader. Mitt i kalla vintern är

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Fläktar Ventilation Tillbehör

Fläktar Ventilation Tillbehör FLEXIT SORTIMENT Fläktar Ventilation Tillbehör www.flexit.com Varför ventilera? När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra bostäder förändrades för

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

TITAN Digitalt reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité

TITAN Digitalt reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité AUTO TITAN Digitalt reglersystem för styrning av rumstemperatur och luftkvalité Allmänt Rumsreglerutrustning TITAN För individuell styrning av både rumstemperatur och luftmängd Speciellt anpassad för hotellrum

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

En bok om LUFT. Lars Ekberg, CIT Energy Management AB

En bok om LUFT. Lars Ekberg, CIT Energy Management AB En bok om LUFT En bok om LUFT En bok om LUFT Luften vi andas och miljön vi skapar i våra hus Människors hälsa, välbefinnande och produktivitet De ekonomiska intressena - Samhällets intressen Energin och

Läs mer

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION

Swegon CASA 400M. Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare BOSTADSVENTILATION Swegon CASA 400M Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare Värmeåtervinningsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare för villor, radhus och fritidsbostäder under 160 m². Även lämplig

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 25S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus REC Temovex 25S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med:

GV-HR110. Värmeåtervinningsaggregat. Princip. Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM PBD SE 1335-3. NIBE GV-HR110 levereras med: PBD SE 1335-3 Värmeåtervinningsaggregat NIBE TM GV-HR110 NIBE TM 639556 GV-HR110 3 Värmeåtervinningsaggregat Upp till 96% återvinning. Låg ljudnivå. Lågenergifläktar. Tydlig displayenhet. Kompakta yttermått.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 7S-EC-RS Experter på inneklimat i lågenergihus RT 7S-EC-RS REC Temovex 7S-EC-RS Svensktillverkat ECO2 styrsystem för lågenergi- och passivhus Innehåller: - Forcerat värme och kylflöde - Bras/spisfläktsfunktion

Läs mer

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft

FALCONTM. High Flow. Snabbval Horisontell spridning, kylfall. Cirkulärt takdon för tilluft TM Cirkulärt takdon för tilluft Snabbfakta Tilluftsdon för stora lokaler med högt i tak Manuell omställning av spridning horisontell/vertikal som standard Motormanövrerad omställning som tillbehör Samma

Läs mer