Vattenburna klimatsystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenburna klimatsystem"

Transkript

1 ÖVERSIKT Vattenburna klimatsystem Flexibelt, behovsstyrt och energieffektivt med Swegons vattenburna klimatsystem

2 Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många anledningar till att välja vår naturliga livskälla vatten som kylmedium eller värmebärare i klimatsystem. Vatten kan bära mer energi än luft och ger på så sätt ett effektivare system där mindre utrymme krävs. Utöver låga installations- och driftkostnader är vatten dessutom en bra alternativ ur miljösynpunkt. Ingen fläkt Med Swegons vattenburna klimatsystem finns inga fläktar i rummet, vilket innebär minimalt ljud, minimalt underhåll och minimal energianvändning! Hög komfort Ett klimatsystem ska helst inte märkas. Utöver låg ljudnivå har Swegons vattenburna system väldesignat utseende och förmågan att leverera luften utan drag. De har alla förutsättningar för att varken höras, synas eller kännas. Kort sagt: Bra klimatsystem som ger ett gott inomhusklimat utan att störa. Det är vad vi kallar hög komfort! Flexibilitet När verksamheten i en lokal ändras kan behovet av luftflöde bli annorlunda. Då ska klimatsystemet inte behöva bytas ut och inga dyra investeringar ska vara nödvändiga. Med ställbar spridningsbild och med ställbart luftflöde utefter alla sidorna kan man enkelt anpassa produkterna efter de nya förutsättningarna. Med Swegons justerbara klimatsystem är man säker på att klara framtidens behov. PARASOL är en banbrytande komfortmodul med 4-vägs inblåsning. Tekniken ger mycket hög kapacitet och stor flexibilitet. Hög komfort Tyst, dragfritt och estetiskt tilltalande! Individuell reglering av temperatur Kontrollera klimatet på rumsnivå! Ingen fläkt Inga rörliga delar, inget underhåll, ingen energianvändning! Inget filter Ingen effektsänkning och inget underhåll! Ingen dränering Inget underhåll! Ventilation, kyla och värme Allt i samma enhet! Hög flexibilitet Lätt anpassning till lokalens verksamhet! 2 Fasadsystem PRIMO ger möjlighet till anpassade inklädnader med integrerade kanaler för el- och datakablar.

3 Innovationer med mervärde Ställbar spridningsbild Med Swegons ADC (Anti Draught Control) undviks risken för drag. Innovationen innebär en stor flexibilitet för placering och för framtida ändringar. På varje sida av enheten sitter ett antal ADC-sektioner. Varje sektion är enkelt inställbar för att kunna styra den distribuerade luftens spridningsbild. Därmed undviks risken för drag. Varje ADC-sektion är inställbar från rak till 40 åt höger eller vänster i steg om 10. Induktion ger hög kapacitet Induktionsprincipen ger mycket hög kyl- och värmekapacitet. Primärluften forceras genom dysor. Det undertryck som skapas suger till sig rumsluft som cirkulerar genom vattenbatteriet och kyls eller värms efter behov. Den cirkulerade luften blandas med tilluften och förs ut i rummet. På komfortmodulen PARASOL kan alla fyra sidor justeras individuellt både vad gäller spridningsbild och luftflöde. Därmed är placeringen flexibel och framtida ändringar kan enkelt göras. Exemplet ovan visar placering i bakkant. Ställbart luftflöde Swegons inbyggda flödesreglering Variflow innebär också stor flexibilitet för placering och för framtida ändringar. Flödesregleringen görs mycket enkelt genom att flytta en fördelningslist över dysor med olika storlek. Luftdistribution: 95 l/s (340 m 3 /h) 16,9 C Exempel: PARASOL 1200 Kylkapacitet vatten: 685 W Induktionsgrad 3,75 Primärluft: 20 l/s (70 m 3 /h) 15 C Inducerad luft: 75 l/s (270 m 3 /h) 25 C Högflöde Lågflöde Certifierad av Eurovent Medelflöde Medelflöde Högflöde Högflöde Swegon deltar i ECC-programmet för klimatbafflar (chilled beams). Kontrollera löpande certifikatets giltighet på www. eurovent-certification.com eller Stängt Lågflöde Exempel på olika flödesinställningar som kan göras i PARASOL. 3

4 PARASOL Banbrytande komfortmodul med stor kapacitet och flexibilitet PARASOL med 4-vägs ställbart luftflöde och justerbar spridningsbild. PARASOL är en banbrytande komfortmodul som kombinerar klimatbafflarnas effektivitet med luftdonens flexibilitet. PARASOL kan kyla, värma och ventilera. Den monteras i undertak eller som frihängande (PARASOL EX). Underplåten finns i olika perforeringsmönster och andra mönster kan specialbeställas. För optimal komfort kan både luftmängd och spridningsbild regleras sektionsvis utefter alla fyra sidor. Därmed blir valfriheten mycket stor för placering utan problem med drag. Om verksamheten i en lokal förändras kan PARASOL enkelt justeras så att komforten blir maximal utifrån de nya förutsättningarna. PARASOL med 4-vägs ställbart luftflöde och justerbar spridningsbild. PARASOL EX, variant för montage frihängande eller dikt an mot undertak. Optimal komfort Swegons tekniska lösning gör det möjligt att på plats styra spridningsbilden att varje håll. Även luftmängden kan styras individuellt åt varje håll. Hög kapacitet Parasol kan klara kylan i ett rum med upp till 50% mindre använd takyta än vanliga klimatbafflar. Moduluppbyggd Kompakta modulenheter i två storlekar förenklar installationen. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 4

5 ADAPT Parasol Energisparande behovsstyrd komfortmodul ADAPT Parasol är utrustad med funktioner för behovsstyrd ventilation och klimatisering. ADAPT Parasol EX, variant för montage frihängande eller dikt an mot undertak. Med behovsstyrd ventilation ventileras och klimatiseras ett rum exakt så mycket som behövs, varken mer eller mindre. Besparingspotentialen är mycket stor, framför allt i lokaler där närvarograden är låg och där variationen är stor mellan låg och hög belastning vilket stämmer in på många lokaler. Kontor har till exempel ofta en närvarograd på under 50 %! ADAPT Parasol kombinerar det bästa från två världar behovsstyrd ventilation med all dess besparingspotential kombinerat med komfortmodulens kraftfullhet och prestanda för klimatisering av rummet. Allt detta paketerat i en kompakt enhet som är enkel att installera. Optimal behovsstyrd komfort Kan behovsstyra luften i ett rum antingen som en enskild produkt eller som en del i ett system för behovsstyrd ventilation. Hög kapacitet Parasol kan klara kylan i ett rum med upp till 50% mindre använd takyta än vanliga klimatbafflar. Funktionsprincipen för kyla. Moduluppbyggd Kompakta modulenheter i två storlekar förenklar installationen. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 5

6 Swegon PACIFIC Klimatbaffel med hög komfort och flexibilitet Swegon PACIFIC består av en kapcitetsmodul och en designmodul som kan beställas med olika mått för att enkelt komma åt kopplingar etc. Som tillägg finns även tilläggsmodul SA/EA med extra tilluft (SA) och extra frånluft (EA) Swegon PACIFIC är en ny aktiv klimatbaffel med hög kapacitet. Den är moduluppbyggd fòr att passa alla krav och alla typer av undertak. Swegon PACIFIC kan kyla, värma och ventilera. För bästa komfort kan både luftmängd och spridningsbild regleras sektionsvis utefter långsidorna. Därmed blir valfriheten mycket stor för placering utan problem med drag. Om verksamheten i en lokal förändras kan PACIFIC enkelt justeras så att komforten blir maximal utifrån de nya förutsättningarna. Swegon PACIFIC består av en kapacitetsmodul och en designmodul. Designmodulen kan enkelt fällas ner. Det är möjligt att beställa designmodulen längre för att t.ex. erhålla inspektionsutrymme för röranslutningar och eventuella spjäll. Luftanslutningens dimension kan väljas efter behov. Seriekoppling är möjlig och beräkning av antal enheter och kanaldimensioner görs i dataprogrammet ProSelect. En standard Pacific kan också utrustas med en tilläggsmodul SA/EA vilket är en inbyggd till och frånluftsmodul. SA/EA modulen kan också kompletteras med olika typer av tillbehörspaket för att erhålla olika funktioner. Optimal komfort Swegons tekniska lösning gör det möjligt att på plats styra spridningsbilden sektionsvis utmed vardera långsida. Även luftmängden kan styras individuellt för varje långsida. Hög kapacitet PACIFIC har utvecklats för att generera hög kyl- och värmekapacitet utan komfortproblem. Flexibilitet Med stor inbyggd flexibilitet kan såväl dagens som morgondagens behov klaras. Måttanpassade moduler finns för att integreras i de flesta innertakssystem på marknaden. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 6

7 Vattenburna klimatsystem PARAGON Komfortmodul för hotellrum, vårdrum och kontorsrum PARAGON är en kompakt komfortmodul för kylning, värmning och ventilering av exempelvis hotellrum och vårdrum där enheten placeras i takvinkel vid entrén. PARAGON Wall är en variant för exempelvis kontorsrum där enheten placeras i korridorens undertak och med bara ett galler i rummet. Genom patentsökt teknik optimeras kyl- och värmekapaciteten samtidigt som höjdmåttet hålls till ett absolut minimum. PARAGON för exempelvis hotell- och vårdrum. PARAGON Wall för exempelvis kontorsrum. PARAGON är anpassad för Plug and Play-installation. All nödvändig styrutrustning ingår som standard. Alla anslutningar finns enkelt åtkomliga vid enhetens baksida. PARAGON innehåller inga rörliga delar och har ingen egen fläkt. Primärluften distribueras av ett centralt luftbehandlingsaggregat vilket innebär mycket låg ljudnivå i rummet. Högsta komfort Optimerad kyl- och värmekapacitet med mycket låg ljudnivå. Funktionsprincipen för kyla, PARAGON. Behovsstyrt inneklimat PARAGON tillsammans med rumsstyrsystemet CONDUCTOR ger optimal individuell rumskomfort och ekonomisk drift. Platsbesparande Enhetens låga höjd ger utrymme att skapa mer rymd och släppa in mer ljus i exempelvis en hotellrumsentré. I extrema fall innebär den låga bygghöjden att man kan vinna ett helt våningsplan. Funktionsprincipen för kyla, PARAGON Wall. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft Frånluft 7

8 PRIMO Fasadapparat för maximal rumskomfort på minimalt utrymme Trots sitt kompakta format har PRIMO alla de funktioner som ett modernt klimatsystem ska ha; hög luftkvalitet utan vare sig buller eller drag. PRIMO kan både kyla, värma och ventilera. Låg tryckuppsättning gör att PRIMO är tyst och att energikostnaderna blir låga. Den inbyggda styrutrustningen ger en förinställd och behaglig rumstemperatur med individuell reglering. Kärnan i fasadsystemet består av fasadapparater i olika längder. Aktuell apparatlängd bestäms av aktuellt luftflöde, kyl-/ värmebehov samt ljudkrav. För att förenkla installationen och säkra kvalitéten måttanpassas prefabricerade rör och kanaler efter önskemål. Flera olika inklädnader kan väljas efter behov och utseende. PRIMO - ett kompakt klimatsystem med många funktioner. Dolda kablar Under inklädnad finns utrymme att dölja elkabel, datakabel eller andra kablar. Ingen extra kabellist nödvändig. Moduluppbyggd Förenklar installationen. Enkelt att ändra befintligt system genom att lägga till eller ta bort komponenter. Platsbesparande Kompakta yttermått och flera olika längder gör PRIMO lättplacerad. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 8

9 Snabbguide Integrerade i undertak ADAPT Parasol Aktiv komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE eller stand alone. PARASOL Aktiv, flexibel, komfortmodul för ventila tion, kyla och värme. Finns även med elvärme. Swegon PACIFIC Aktiv klimatbaffel för ventila tion, kyla och värme. Finns även med elvärme. Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet. Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå. Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC ger maximal komfort och flexibilitet. Enkel installation, igångkörning och skötsel. Komplett produkt med alla komponenter och tillbehör monterade från fabrik. Inbyggd styrning som helt automatiskt kontrollerar klimatet. Upp till 85 l/s (300 m 3 /h) Kyla: Upp till 2055 W Värme, Vatten: Upp till 2700 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W 600x600 eller 1200x600 med anpassningar till ett flertal taksystem. 4-vägs luftdistribution med flexibel luftmängd och ställbar luftriktning för högsta komfort. PlusFlow-variant med extra stora luftflöden för exempelvis konferensrum. Luftspridning med högsta komfort oberoende av installationsplats i rummet. Kan erhållas med monterad styrutrustning och trådlös kommunikation. Upp till 85 l/s (300 m 3 /h) Kyla: Upp till 2055 W Värme, vatten: Upp till 2700 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W 600x600 eller 1200x600 mm. Höjd: 220 mm. (PlusFlow: 240 mm.) Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Anpassningsbar till rådande behov före, under och efter installationen. Hög effekt och goda komfortegenskaper. Serie koppling är möjlig. Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Kyla: Upp till 2600 W Värme, vatten: Upp till 3000 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W Längd: mm. Bredd: mm. Höjd: mm. 9

10 Snabbguide Frihängande i tak ADAPT Parasol EX Aktiv komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE eller stand alone. PARASOL EX Aktiv, flexibel, komfortmodul för ventila tion, kyla och värme. ADRIATIC VF Aktiv klimatbaffel för ventila tion, kyla och värme. FRB Passiv kylbaffel för komfort kyla där ventilation och värme redan finns installerat. Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet. Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå. Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC ger maximal komfort och flexibilitet. Inbyggd styrning som helt automatiskt kontrollerar klimatet. 4-vägs luftdistribution med flexibel luftmängd och ställbar luftriktning för högsta komfort. Luftspridning med högsta komfort oberoende av installationsplats i rummet. Flera perforeringsmönster som standard. Därutöver kan egen design erhållas. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Hög effekt och goda komfortegenskaper. Låg bygghöjd. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser mellan tillopp och retur. Inga rörliga delar och ingen ljudalstring. Litet utrymmesbehov. Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Upp till 60 l/s (220 m 3 /h) Kyla: Upp till 1930 W Värme: Upp till 2450 W 690x690 eller 1290x690 mm. Höjd: 230 mm. Kyla: Upp till 1930 W Värme: Upp till 2450 W 690x690 eller 1290x690 mm. Höjd: 230 mm. Kyla: Upp till 2800 W Värme: Upp till 2600 W Längd: mm. Bredd: 363 mm. Höjd: 172 mm. Kyla: Upp till 1000 W Längd: mm. Bredd: 290, 430 mm. Höjd: 123, 133 mm. 10

11 Snabbguide Vägg Fasad Bakkant Vinkel PARAGON Wall Aktiv komfortmodul för venti lation, kyla och värme för exempelvis kontor. PARAGON Aktiv komfortmodul för ventilation, kyla och värme för exempelvis hotellrum och vårdrum. PRIMO Aktivt klimatiseringssystem för ventilation, värme (el eller vatten) och kyla för placering utmed fasad. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Kostnadseffektiv lösning vid renovering eftersom installationen görs i korridor. Unik lösning där distributionsluft och cirkulationsluft använder samma galler. Endast ett galler i rummet. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Plug and play-installation med integrerad styrutrustning. Låg bygghöjd. Värmer även utan ventilation via egen konvektion. Stor möjlighet till objektspecifik anpassning av utseende. Upp till 10 apparater kan seriekopplas. Upp till 72 l/s (260 m 3 /h) Kyla: Upp till 2500 W Värme, vatten: Upp till 3900 W Bredd: mm. Höjd: 264 mm. Djup: 750 mm. Upp till 72 l/s (260 m 3 /h) Kyla: Upp till 2600 W Värme, vatten: Upp till 3900 W Bredd: mm. Höjd: 180 mm. Djup: 765 mm. Upp till 45 l/s (160 m 3 /h) Värme, vatten: Upp till 2030 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W Kyla: Upp till 1930 W Längd: mm. Höjd: Från 365 mm. Djup: Från 183 mm. 11

12 OK Vattenburna klimatsystem Snabbguide Styrutrustning Temperatur, luftflöden och kommunikation Temperatur CONDUCTOR Den optimala lösningen för separat styrning i varje rum av temperatur och luftflöde. Kan enkelt anpassas för antingen behovsstyrda eller konstanta luftflöden. Kommunikation möjlig med Swegons system WISE och med externa övervakningssystem via Modbus. LUNA Styrutrustning i enklare system med konstanta luftflöden och utan möjlighet till kommunikation. Styrutrustningen arbetar helt fristående och styr rummets temperatur C = Regulator 2 = Rumsenhet med trådlös eller trådbunden kommunikation 3 = Ventilställdon för kyl- och värmevatten 4 = Kondensgivare Vid behov: 5 = Kommunikation via Modbus 6 = Transformator 7 = Motordrivna ventilationsspjäll 8 = Extern temperaturgivare 9 = Fönsterkontakt 10 = Nyckelkortshållare eller närvarogivare 1 = Rumsregulator med rumstermostat 2 = Ventilställdon för kyl- och värmevatten 3 = Kondensgivare Vid behov: 4 = Transformator 5 = Extern temperaturgivare 6 = Handenhet för ändring av fabriksinställning 12

13 Swegon systemleverantören! Swegon kan erbjuda enskilda produkter inom de flesta produkt områden som omfattas av luft behandling. Men bäst nytta av våra produkter får man med hela systemlösningar. Vi tar då ansvaret för att produkterna är enkla att installera, sparar utrymme och fungerar tillsammans med högsta möjliga komfort och minsta möjliga energi användning. Våra styrsystem med öppen kommunikation sparar dessutom stora kostnader för extern styrutrustning. Swegons personal hjälper till med skräddarsydda systemlösningar för specifika objekt i den omfattning som önskas. Swegon erbjuder dessutom kompletta plattformslösningar, Swegon Solutions. Alla Swegon Solutions har en samverkande styr- och reglerfunktionalitet som kan användas som stand alone -system tack vara sina inbyggda webbsidor, eller kan enkelt kommunicera med ett överordnade styrsystem. Dessa plattformar medför inte bara en enklare dimensionering utan möjliggör även en väsentligt lägre driftskostnad, tack vare tryckoptimering, behovsstyrda luftflöden, styrning av belysning och vattendistribution med mera. SwegonSolutionsTM Exempel: Kylmaskin&värmepump multifunktionsmaskin Luftbehandlingsaggregatgat Luftkylare Luftvärmare Klimatbafflar och komfortmoduler Luftbehandlingsaggregatet tillför frikyla när temperaturförhållandena tillåter. Närhelst kyla eller värme behövs förser multifunktionsmaskinen simultant luftkylaren, luftvärmaren och klimatbafflarna med kallt eller varmt vatten. 13

14 Vattenburna klimatsystem Här finns redan vattenburna klimatsystem från Swegon Johns Hopkins, Baltimore, USA ANZ Tower, Auckland, Nya Zeeland Main Point Karlin, Prag, Tjeckien Siege de Etde, Saint Herblain, Frankrike PWC, Oslo, Norge 14

15 Vattenburna klimatsystem Green Hall, Vilnius, Litauen citizenm, London, Storbritannien Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 15

16 SE-Overview waterborne 2015

Vattenburna klimatsystem

Vattenburna klimatsystem Översikt Vattenburna klimatsystem Optimalt inomhusklimat med behovsstyrda, energieffektiva produkter. Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många anledningar till att välja

Läs mer

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com

PARASOLTM. - Applikationsguide PARASOL VAV PARASOL. ADAPT Parasol. Komfortmoduler för konferensrum och kontor. www.swegon.com TM - Applikationsguide Komfortmoduler för konferensrum och kontor VAV ADAPT Parasol www.swegon.com En lösning för varje behov Bilden nedan är ett exempel på hur man kan använda olika Parasol-produkter

Läs mer

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem

Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem ÖVERSIKT Luftvärmare & Vattenburna klimatsystem www.swegon.com Luftvärmare Effektiv uppvärmning av industri- och lagerlokaler, butiker, sporthallar mm. Ansluts till pumpvarmvatten. Låg ljudalstring. Flera

Läs mer

SWEGONS VATTENBURNA KLI-

SWEGONS VATTENBURNA KLI- ---------------------------------------------------------------------- SWEGONS VATTENBURNA KLIMATSYSTEM PROJEKTERING MED SWEGONS KLIMATBAFFLAR Principen för Swegons klimatbafflar är att primärluften såväl

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat

lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat lindab vi förenklar byggandet Plexus Ta ansvar för ditt inomhusklimat Kostnads-och energieffektivitet Reduced investment and installation costs Plexus levereras med inbyggda ekonomiska fördelar. Hur skulle

Läs mer

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell.

Hotel Solution. Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Hotel Solution Komplett paketlösning för ett energigivande inomhusklimat i hotell. Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten? Forskning

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS GOLV! Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med kyla, värme och ventilation. Maximus installeras i kontorsmiljöer och som ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL

LONGUS LONGUS 2014-06-25. Fasadapparat för väggmontage. LONGUS är en helt ny generation av fasadapparat, NYCKELTAL Fasadapparat för väggmontage är en helt ny generation av fasadapparat, där värmeutbytet koncentreras till värmekällorna och som är utvecklat för låga drivtryck (- 00 Pa). monteras på fasadvägg bakom platsbyggda

Läs mer

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Stockholm. www.swegon.com

HotelSolutionTM. Friends Quality Hotel, Stockholm. www.swegon.com TM Friends Quality Hotel, Stockholm www.swegon.com TM Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet i ett hotell ska

Läs mer

AIAS. Den energieffektiva vägen

AIAS. Den energieffektiva vägen Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar AIAS Den energieffektiva vägen 2 AIAS - Energieffektiv behovsstyrd

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods

iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star från Fläkt Woods Energisnål kylning för moderna miljöer Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Översikt. Swegon Solutions. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort

Översikt. Swegon Solutions. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort Översikt Swegon Solutions Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten? Forskning visar

Läs mer

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi

EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi EC-Vent skapar ett perfekt inomhusklimat och spar energi Högre energieffektivitet med automatisk anpassning för lunchrusningen EC-Vent med timer-styrning gör det enkelt för en restaurang att anpassa ventilationen

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal

lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal lindab vi förenklar byggandet Lindab Pascal - Förenklad VAV lösning med full potential... Enkel projektering... Enkel driftsättning... Låg energiförbrukning... Nästa generations VAV-system Efterfrågan

Läs mer

Induktionsluftkylare AURORA för hotell

Induktionsluftkylare AURORA för hotell Induktionsluftkylare INDUKTIONSLUFTKYLARE Aurora för hotell DATABLAD Datablad Induktionsluftkylare AURORA för hotell Single Chamber för konstant luftflöde Dual Chamber för sparflöde Denna variant passar

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet

Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Högre energieffektivitet och behaglig luftfuktighet Stora och snabba variationer i luftfuktigheten är typiska för ett duschrum. Genom direkt ventilationsstyrning med EC-Vent och hygrostatsensorer säkerställer

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv

MAXIMUS MAXIMUS 2015-02-06. Ventilationsapparat för installationsgolv 1 Ventilationsapparat för installationsgolv är en kanalansluten golvapparat med ventilation och värme (som tillval). Maimus installeras i kontorsmiljöer och ersätter dagens konventionella golvdon, konvektorer

Läs mer

Centrala FTX-lösningar

Centrala FTX-lösningar Swegon Home Solutions Centrala FTX-lösningar www.swegonhomesolutions.se HOME VENTILATION www.swegonhomesolutions.se Centrala FTX-lösningar för bostadsventilation SVENSKA BOSTADSMARKNADEN Statistiken visar

Läs mer

LYRA » ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT AIR COMFORT AIR DIFFUSION

LYRA » ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT AIR COMFORT AIR DIFFUSION AIR COMFORT AIR DIFFUSION LYRA» ENERGIEFFEKTIV KYLKASSETT SPARA ENERGI, KOSTNADER OCH MILJÖ MED FLÄKT WOODS Optimering av energiförbrukning är en viktig aspekt av ventilation, och ett område där Fläkt

Läs mer

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren

Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur även på sommaren 2 Att andas är att leva Eftersom vi tillbringar

Läs mer

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Astra Energieffektiv integrerad kylbaffel Astra Alltid rätt kyleffekt. Smart och energisnålt. Moderna kontor förändras ständigt. Tack vare bärbara datorer och mobiltelefoner

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com TM Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort www.swegon.com Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet

Läs mer

Behovsstyrd ventilation Spetsprodukterna för behovsstyrd ventilation

Behovsstyrd ventilation Spetsprodukterna för behovsstyrd ventilation Översikt Behovsstyrd ventilation Spetsprodukterna för behovsstyrd ventilation Behovsstyrd ventilation ger hög komfort och låg driftskostnad När rummet används styrs ventilation och klimatisering av behovet.

Läs mer

Plexus 360º naturligt-vis

Plexus 360º naturligt-vis lindab comfort Plexus 360º naturligt-vis Plexus Comfortenheten Plexus kombinerar klimatbafflarnas kyl-, och värme-funktion med tilluftsdonens inblåsningsteknik. Genom att dessutom tillföra luften i ett

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs...

lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... lindab vi förenklar byggandet Premum & Premax Flexibilitet när den behövs... Nå era mål med full flexibilitet Vill ni säkerställa möjligheten till funktion även vid förändring av byggnaden? Behöver ni

Läs mer

lindab Lindab Vi förenklar byggandet

lindab Lindab Vi förenklar byggandet lindab lindab Vi vi förenklar förenklar byggandet byggandet Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter

Läs mer

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem

BLBd. Blandningsbox för tvåkanalssystem d Blandningsbox för tvåkanalssystem Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Finns i sju storlekar Inspektionsglas för enkel funktionskontroll Levereras med elektriskt ställdon

Läs mer

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning

Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Combi Cooler Integrerad Systemlösning Energieffektiv kylning Ett unikt sätt att enkelt och energieffektivt generera kyla till ett kylbaffelsystem. Combi Cooler är ett integrerat system som består av en

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

TUBUS TUBUS. Nyckeltal. Funktion Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer

TUBUS TUBUS. Nyckeltal. Funktion Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer Vägghängda tilluftsdon för samtliga miljlöer Nyckeltal Anslutning: Tilluftflöde: Tryckområde: Ljudnivå: Ytbehandling: 100,,160, 200, 250, 315 & 00 (mm) 10-350 l/s 70-100 Pa Alltid under 30 db(a) vid 100

Läs mer

Fläktluftkylare AURORA Carisma

Fläktluftkylare AURORA Carisma Fläktluftkylare AURORA Carisma Komplett hotellaggregat för måttliga effekter Denna hotellapparat kan användas vid våt kylning vid måttliga effekter. Vid större effekter används Aurora hotellapparat. Eftersom

Läs mer

Kylbaffel IQ Star STELLA

Kylbaffel IQ Star STELLA Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och

Läs mer

Aktiv kylbaffel CBLA

Aktiv kylbaffel CBLA Aktiv kylbaffel CBLA CBLA Aktiv kylbaffel för synligt montage Kylbaffel CBLA CBLA är en sluten aktiv kylbaffel för spaltinblåsning längs ovandelen. Rumsluften sugs in genom baffelns perforerade undersida.

Läs mer

Det enda du inte kan mäta är potentialen

Det enda du inte kan mäta är potentialen lindab vi förenklar byggandet Det enda du inte kan mäta är potentialen Uppdaterad teknologi Lindab Revolutionerande teknologi för exakt mätning och reglering av luftflöde utan ökat tryckfall i ventilationssystem

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet

COOLPACK COOLPACK. Nyckeltal. Funktion Tilluftsbaffel med extrem kapacitet 20-04-11 Tilluftsbaffel med extrem kapacitet Nyckeltal Anslutning: 0 mm (luft), 12 mm (vatten) Mått: 230 x 488 x 1 mm (b x h x l) Tilluftflöde: upp till 5 l/s Tryckområde: 40-0 Pa Ljudnivå (Lp): < 30 db(a)

Läs mer

CPA Passiv kylbaffel. Version:

CPA Passiv kylbaffel. Version: CPA Passiv kylbaffel Version: 13.06.2012 Modulär konvektor för fullt synligt montage eller integrerad i undertak Tyst drift Inga rörliga delar Långa underhållsintervaller och låga kostnader Individuell/multipel

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

1 2013-12-13 NYCKELTAL

1 2013-12-13 NYCKELTAL 1 Klimatapparat för montage i undertak är en helt ny typ av klimatapparat som är estetiskt tilltalande och som använder sig av INVENTIAIR-teknik. L NYCKELTAL monteras integrerat i standard undertak eller

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods

iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Wega/Wega Power/Nova Energieffektiva kylbafflar Maximal luftkvalitet med minimal energiförbrukning det är dagens baskrav i moderna fastigheter Det perfekta inomhusklimatet uppnås

Läs mer

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi

SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar SAVE ger utmärkt inomhusklimat och sparar energi 2 Ren, frisk luft

Läs mer

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt

Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Flexit fläktar med tillbehör - tar effektivt bort fukt och lukt Badrumsfläktar Kanalfläktar Värmeflyttare FOR EN SUND INNEMILJÖ Moderna och effektiva badrumsfläktar Flexit badrumsfläktar avlägsnar fukt

Läs mer

MBB. - När prestanda är avgörande...

MBB. - När prestanda är avgörande... lindab comfort MBB - När prestanda är avgörande... MBB - När prestanda är avgörande I och med lanseringen av marknadens första riktiga donlåda för korrekt injustering, MBB så sätter vi en ny standard för

Läs mer

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval

BLBd. Allmänt. Blandningsbox för tvåkanalssystem. Snabbval Blandningsbox för tvåkanalssystem Allmänt Blandningsbox för blandning av varm och kall luft i tvåkanalssystem. Snabbfakta Lågt tryckfall oberoende av spjällposition värme/kyla Kan levereras med elektriskt

Läs mer

Skiktad SBL-laminärbaffel - med NFT-teknologi

Skiktad SBL-laminärbaffel - med NFT-teknologi Skiktad SBL-laminärbaffel - med NFT-teknologi AIR-CONDITIONING En ny generation luftkylare, SBL-laminärbaffel med NFT-teknologi Chiller Oy har utvecklat en helt ny typ av luftkylare, SBL-laminärbaffel

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Balanserad ventilation för lokaler

Balanserad ventilation för lokaler Balanserad ventilation för lokaler Flexit Albatros-serien 280-1400 lit/sek Albatros S10 R toppanslutning Aggregat Luftvolym Kanalmotstånd S10 R 280 l/s 200 Pa Aggregat: S10 R Automatik: CS 2000 Höjd: 1360

Läs mer

Användarmanual CONDUCTOR

Användarmanual CONDUCTOR CONDUCTOR NIVÅ 1 W1 1 2 Rätten till ändringar förbehålls. 20090214 www.swegon.com Om CONDUCTOR CONDUCTOR är ett reglersystem för styrning av rumstemperatur. Du kan själv skapa ett komfortabelt inneklimat

Läs mer

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning

CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning CSW Kompakt klimatmodul med virvelinblåsning Version: 28.02.2011 CSW är en kompakt klimatmodul som ger tilluft genom virvelinblåsning. Ett kombinerat don för kylning och tilluft för infällt montage i undertak.

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare

Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare Brett sortiment av vattenvärmda fläktluftvärmare intelligent flexibel lättanvänd tyst Intelligent Ställer om sig automatiskt efter din lokal SWH anpassar sig automatiskt till förutsättningarna i din lokal.

Läs mer

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat

RCF-serien. Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N RCF-serien Regulatorer och termostater för fan-coil-aggregat R C F - S E R I E N Energieffektiv styrning av fan-coil-aggregat RCF-seriens fristående regulatorer och termostater för

Läs mer

DOMO S/E/R. Till- och frånluftsdon SNABBFAKTA

DOMO S/E/R. Till- och frånluftsdon SNABBFAKTA Till- och frånluftsdon SNABBFAKTA Injusteringsfritt till- respektive frånluftsdon med snabbkoppling mot kanalsystem. Material i Polypropen. Tilluftsdon med justerbar inblåsningsriktning. Frånluftsdon med

Läs mer

Super WISETM. Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation

Super WISETM. Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation TM Systemprodukt till Swegons system för behovsstyrd ventilation Snabbfakta Tryckoptimering av till- och frånluftsfläkt Addering och subtrahering av flöden inom zon Hanterar 80 zonspjäll fördelat på 10

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid

Henåns skola. Ventilationen och inomhusklimatet. Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company. Historik - framtid Henåns skola Ventilationen och inomhusklimatet Energy Management AB A Chalmers Industriteknik Company Historik - framtid Inneklimatproblem 2011-12 Utredning av ventilation 2013 Åtgärder 2014-2015 Kontroller

Läs mer

Höga hallar. En helhet från Lindab

Höga hallar. En helhet från Lindab lindab ventilation Höga hallar En helhet från Lindab Har du högt i tak? Lindab har klimatlösningen! Hur väljer Ni att lösa inneklimatet i Era projekt med höga hallar? Skall det vara flexibelt? Har lokalen

Läs mer

WEGA II/NOVA II med Pi

WEGA II/NOVA II med Pi INOMHUSKOMFORT KYLBAFFLAR OCH DON WEGA II/NOVA II med Pi» KYLBAFFLAR MED TRYCKOBEROENDE DCV-FUNKTION UTMÄRKT KOMFORT OCH ENKEL INSTALLATION Spara energi, pengar och miljö med Fläkt Woods Energioptimering

Läs mer

TTF Aktivt taktilluftsdon

TTF Aktivt taktilluftsdon Introduktion Det aktiva tilluftsdonet TTF är takmonterat och framtaget för att kunna styra inomhusklimat med undertempererad tilluft utan att få dragproblem vid reducerade luft flöden. Donet är utrustat

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning

Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Halton CBX En kompakt klimatmodul med fyrvägs luftinblåsning Haltons klimatmodul CBX med fyrvägs luftinblåsning Fungerar som en aktiv kylbaffel men med fyrvägs luftinblåsning i stället för tvåvägs. Fyrvägs

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Halton Rex for Vario. R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde. Halton Rex for Vario kylbaffel är:

Halton Rex for Vario. R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde. Halton Rex for Vario kylbaffel är: Halton Rex for Vario R6O - Kylbaffel för variabel luftflöde Halton Rex for Vario kylbaffel är: Ett kombinerat kyl-, värme- och tilluftsbaffel för infällt montage i undertak Väl lämpad för behovsstyrd ventilation

Läs mer

Topvex luftbehandlingsaggregat

Topvex luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdon Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex luftbehandlingsaggregat Optimal luftkvalitet där du befinner dig mest 2 Topvex Topvex passar allt

Läs mer

Systemair donprogram. www.systemair.se

Systemair donprogram. www.systemair.se Systemair donprogram www.systemair.se Sinus C Sinus A, dysdon för takmontage. Donet består av en spridarplåt med flera dysor, samt en spridardelslåda med anslutningsstos utrustad med täthetsprovad gummipackning.

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

HDA -----------------------------------------------------------

HDA ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- Lightstrips Taksystem för värme och kyla ---------------------------------------------------------------------- LIGHTSTRIPS LIGHTSTRIPS är en

Läs mer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer

R E G I O R U M S R E G U L A T O R E R. Regio rumsregulatorer. Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Regio rumsregulatorer Flexibla system för rumsreglering på alla nivåer Rumsreglering på alla nivåer... Regio är en ny serie rumsregulatorer för värme, ventilation, luftkonditionering och motsvarande funktioner.

Läs mer

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem

Solvärmesystem. Upptäck vårt eget solsystem THERMOTECH Solvärmesystem Upptäck vårt eget solsystem Välkommen Till Thermotechs värld Användarvänlighet, design och miljö. Det har varit ledstjärnor när vi skapat vårt solvärmesystem. Resultatet är kompletta

Läs mer

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval

Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval Halton CHB Aktiv kylbaffel med boostfläkt som tillval o o o o Kylbaffel för hotellrum. Kombinerad enhet för kylning, värmning och tillluft. Installeras infälld i tak/vägg. Olika storlekar som tillfredsställer

Läs mer

iq Star Stella Energisnål multi-servicebaffel Star by Fläkt Woods

iq Star Stella Energisnål multi-servicebaffel Star by Fläkt Woods Star by Fläkt Woods iq Star Stella Energisnål multi-servicebaffel Flexibelt, bekvämt och energisnålt inomhusklimat för moderna kontor Stella är vår frihängande multi-servicebaffel i den nya iq Star-familjen.

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet

URURU SARARA. Total. komfortlösning. Daikin sätter ny standard för klimatet URURU SARARA Total komfortlösning Daikin sätter ny standard för klimatet Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på temperaturen på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

Aktiv kylbaffel för synligt montage sid 4-5. Aktiva kylbafflar för dolt montage sid 6-7. Passiva kylbafflar för synligt montage sid 8-9

Aktiv kylbaffel för synligt montage sid 4-5. Aktiva kylbafflar för dolt montage sid 6-7. Passiva kylbafflar för synligt montage sid 8-9 Inneklimat Det är av stor vikt att man redan på planerings- och projekteringsstadiet tillgodoser kraven på en god termisk arbetsmiljö och samtidigt skapar en gynnsam energihushållning. Rätt tillämpad är

Läs mer

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE

R7-H Comfort CASA. Swegon Home Solutions LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Swegon Home Solutions CASA R7-H Comfort LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT MED ROTERANDE VÄRMEVÄXLARE Avsett för större villor och fritidsbostäder. Aggregatets maximala luftflöde är 220 l/s med en temperaturverkningsgrad

Läs mer

IN:LINE -----------------------------------------------------

IN:LINE ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Linjärt spaltdon för Gyprocs IN: tak ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION är ett linjärt spaltdon för estetisk

Läs mer

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET

ThermoCon Konvektorer THERMOPANEL. ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET THERMOPANEL ThermoCon Konvektorer ThermoCon KOMPAKTA VÄRMEPAKET Stora glaspartier och öppna planlösningar. Det är 2000-talets boende, både i exklusiva villor och vanliga lägenheter. Här är det låga och

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid

lindab vi förenklar byggandet Utforma en hållbar framtid lindab vi förenklar byggandet ehybrid Utforma en hållbar framtid Varför förbrukar vi värdefull energi när den inte egentligen behövs? Lindabs nya ehybrid, som normalt ger energibesparingar på över 30 %,

Läs mer

Fläktkonvektor CARISMA ECM

Fläktkonvektor CARISMA ECM LGG Inneklimat AB Fläktkonvektor CARISMA ECM För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur För köldbärartemperatur 7/12 C 0,6 4,6 kw sens 7/17 C 0,5 3,3 kw sens 14/18 C 0,3 2,5 kw sens CARISMA ECM för

Läs mer

Primo Hotel. Allmänt. Klimatapparat för hotellrum

Primo Hotel. Allmänt. Klimatapparat för hotellrum Klimatapparat för hotellrum Allmänt Klimatapparat Primo Hotel Takmonterad klimatiseringsapparat för ventilation, kyla och värme Hög kapacitet och litet utrymmesbehov Torrt system utan dränage Kräver ringa

Läs mer

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt

Fläktkonvektor EFCT/EFCV. Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå 3-hastighetsfläkt Fläktkonvektor / Ny design Vägg eller takmontage Låg ljudnivå -hastighetsfläkt Modellprogrammet motsvarar marknadens högt ställda krav på låg ljudnivå, funktion, kvalité och design. Modell är avseddd för

Läs mer

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak

SUPRA SUPRA. Nyckeltal. Funktion 2015-11-04. Luftspridare för integrering i undertak Luftspridare för integrering i undertak Nyckeltal Anslutning: 25 mm Mått låda: 380 x 300 x 82 mm (l x b x h) Tilluftflöde: 4-45 l/s Tryckområde: 30-20 Pa Ljudnivå: Alltid under 28 db(a) Ytbehandling: RAL

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation För fullständiga garantivillkor se www.flexit.com Flexit SPIRIT K2 R (upp till ca 100 m 2 bostadsyta) Luftbehandlingsaggregat med effektiv roterande värmeåtervinnare och lågenergifläktar.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer