Vattenburna klimatsystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vattenburna klimatsystem"

Transkript

1 ÖVERSIKT Vattenburna klimatsystem Flexibelt, behovsstyrt och energieffektivt med Swegons vattenburna klimatsystem

2 Flexibelt och underhållsfritt med Swegons klimatsystem! Det finns många anledningar till att välja vår naturliga livskälla vatten som kylmedium eller värmebärare i klimatsystem. Vatten kan bära mer energi än luft och ger på så sätt ett effektivare system där mindre utrymme krävs. Utöver låga installations- och driftkostnader är vatten dessutom en bra alternativ ur miljösynpunkt. Ingen fläkt Med Swegons vattenburna klimatsystem finns inga fläktar i rummet, vilket innebär minimalt ljud, minimalt underhåll och minimal energianvändning! Hög komfort Ett klimatsystem ska helst inte märkas. Utöver låg ljudnivå har Swegons vattenburna system väldesignat utseende och förmågan att leverera luften utan drag. De har alla förutsättningar för att varken höras, synas eller kännas. Kort sagt: Bra klimatsystem som ger ett gott inomhusklimat utan att störa. Det är vad vi kallar hög komfort! Flexibilitet När verksamheten i en lokal ändras kan behovet av luftflöde bli annorlunda. Då ska klimatsystemet inte behöva bytas ut och inga dyra investeringar ska vara nödvändiga. Med ställbar spridningsbild och med ställbart luftflöde utefter alla sidorna kan man enkelt anpassa produkterna efter de nya förutsättningarna. Med Swegons justerbara klimatsystem är man säker på att klara framtidens behov. PARASOL är en banbrytande komfortmodul med 4-vägs inblåsning. Tekniken ger mycket hög kapacitet och stor flexibilitet. Hög komfort Tyst, dragfritt och estetiskt tilltalande! Individuell reglering av temperatur Kontrollera klimatet på rumsnivå! Ingen fläkt Inga rörliga delar, inget underhåll, ingen energianvändning! Inget filter Ingen effektsänkning och inget underhåll! Ingen dränering Inget underhåll! Ventilation, kyla och värme Allt i samma enhet! Hög flexibilitet Lätt anpassning till lokalens verksamhet! 2 Fasadsystem PRIMO ger möjlighet till anpassade inklädnader med integrerade kanaler för el- och datakablar.

3 Innovationer med mervärde Ställbar spridningsbild Med Swegons ADC (Anti Draught Control) undviks risken för drag. Innovationen innebär en stor flexibilitet för placering och för framtida ändringar. På varje sida av enheten sitter ett antal ADC-sektioner. Varje sektion är enkelt inställbar för att kunna styra den distribuerade luftens spridningsbild. Därmed undviks risken för drag. Varje ADC-sektion är inställbar från rak till 40 åt höger eller vänster i steg om 10. Induktion ger hög kapacitet Induktionsprincipen ger mycket hög kyl- och värmekapacitet. Primärluften forceras genom dysor. Det undertryck som skapas suger till sig rumsluft som cirkulerar genom vattenbatteriet och kyls eller värms efter behov. Den cirkulerade luften blandas med tilluften och förs ut i rummet. På komfortmodulen PARASOL kan alla fyra sidor justeras individuellt både vad gäller spridningsbild och luftflöde. Därmed är placeringen flexibel och framtida ändringar kan enkelt göras. Exemplet ovan visar placering i bakkant. Ställbart luftflöde Swegons inbyggda flödesreglering Variflow innebär också stor flexibilitet för placering och för framtida ändringar. Flödesregleringen görs mycket enkelt genom att flytta en fördelningslist över dysor med olika storlek. Luftdistribution: 95 l/s (340 m 3 /h) 16,9 C Exempel: PARASOL 1200 Kylkapacitet vatten: 685 W Induktionsgrad 3,75 Primärluft: 20 l/s (70 m 3 /h) 15 C Inducerad luft: 75 l/s (270 m 3 /h) 25 C Högflöde Lågflöde Certifierad av Eurovent Medelflöde Medelflöde Högflöde Högflöde Swegon deltar i ECC-programmet för klimatbafflar (chilled beams). Kontrollera löpande certifikatets giltighet på www. eurovent-certification.com eller Stängt Lågflöde Exempel på olika flödesinställningar som kan göras i PARASOL. 3

4 PARASOL Banbrytande komfortmodul med stor kapacitet och flexibilitet PARASOL med 4-vägs ställbart luftflöde och justerbar spridningsbild. PARASOL är en banbrytande komfortmodul som kombinerar klimatbafflarnas effektivitet med luftdonens flexibilitet. PARASOL kan kyla, värma och ventilera. Den monteras i undertak eller som frihängande (PARASOL EX). Underplåten finns i olika perforeringsmönster och andra mönster kan specialbeställas. För optimal komfort kan både luftmängd och spridningsbild regleras sektionsvis utefter alla fyra sidor. Därmed blir valfriheten mycket stor för placering utan problem med drag. Om verksamheten i en lokal förändras kan PARASOL enkelt justeras så att komforten blir maximal utifrån de nya förutsättningarna. PARASOL med 4-vägs ställbart luftflöde och justerbar spridningsbild. PARASOL EX, variant för montage frihängande eller dikt an mot undertak. Optimal komfort Swegons tekniska lösning gör det möjligt att på plats styra spridningsbilden att varje håll. Även luftmängden kan styras individuellt åt varje håll. Hög kapacitet Parasol kan klara kylan i ett rum med upp till 50% mindre använd takyta än vanliga klimatbafflar. Moduluppbyggd Kompakta modulenheter i två storlekar förenklar installationen. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 4

5 ADAPT Parasol Energisparande behovsstyrd komfortmodul ADAPT Parasol är utrustad med funktioner för behovsstyrd ventilation och klimatisering. ADAPT Parasol EX, variant för montage frihängande eller dikt an mot undertak. Med behovsstyrd ventilation ventileras och klimatiseras ett rum exakt så mycket som behövs, varken mer eller mindre. Besparingspotentialen är mycket stor, framför allt i lokaler där närvarograden är låg och där variationen är stor mellan låg och hög belastning vilket stämmer in på många lokaler. Kontor har till exempel ofta en närvarograd på under 50 %! ADAPT Parasol kombinerar det bästa från två världar behovsstyrd ventilation med all dess besparingspotential kombinerat med komfortmodulens kraftfullhet och prestanda för klimatisering av rummet. Allt detta paketerat i en kompakt enhet som är enkel att installera. Optimal behovsstyrd komfort Kan behovsstyra luften i ett rum antingen som en enskild produkt eller som en del i ett system för behovsstyrd ventilation. Hög kapacitet Parasol kan klara kylan i ett rum med upp till 50% mindre använd takyta än vanliga klimatbafflar. Funktionsprincipen för kyla. Moduluppbyggd Kompakta modulenheter i två storlekar förenklar installationen. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 5

6 Swegon PACIFIC Klimatbaffel med hög komfort och flexibilitet Swegon PACIFIC består av en kapcitetsmodul och en designmodul som kan beställas med olika mått för att enkelt komma åt kopplingar etc. Som tillägg finns även tilläggsmodul SA/EA med extra tilluft (SA) och extra frånluft (EA) Swegon PACIFIC är en ny aktiv klimatbaffel med hög kapacitet. Den är moduluppbyggd fòr att passa alla krav och alla typer av undertak. Swegon PACIFIC kan kyla, värma och ventilera. För bästa komfort kan både luftmängd och spridningsbild regleras sektionsvis utefter långsidorna. Därmed blir valfriheten mycket stor för placering utan problem med drag. Om verksamheten i en lokal förändras kan PACIFIC enkelt justeras så att komforten blir maximal utifrån de nya förutsättningarna. Swegon PACIFIC består av en kapacitetsmodul och en designmodul. Designmodulen kan enkelt fällas ner. Det är möjligt att beställa designmodulen längre för att t.ex. erhålla inspektionsutrymme för röranslutningar och eventuella spjäll. Luftanslutningens dimension kan väljas efter behov. Seriekoppling är möjlig och beräkning av antal enheter och kanaldimensioner görs i dataprogrammet ProSelect. En standard Pacific kan också utrustas med en tilläggsmodul SA/EA vilket är en inbyggd till och frånluftsmodul. SA/EA modulen kan också kompletteras med olika typer av tillbehörspaket för att erhålla olika funktioner. Optimal komfort Swegons tekniska lösning gör det möjligt att på plats styra spridningsbilden sektionsvis utmed vardera långsida. Även luftmängden kan styras individuellt för varje långsida. Hög kapacitet PACIFIC har utvecklats för att generera hög kyl- och värmekapacitet utan komfortproblem. Flexibilitet Med stor inbyggd flexibilitet kan såväl dagens som morgondagens behov klaras. Måttanpassade moduler finns för att integreras i de flesta innertakssystem på marknaden. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 6

7 Vattenburna klimatsystem PARAGON Komfortmodul för hotellrum, vårdrum och kontorsrum PARAGON är en kompakt komfortmodul för kylning, värmning och ventilering av exempelvis hotellrum och vårdrum där enheten placeras i takvinkel vid entrén. PARAGON Wall är en variant för exempelvis kontorsrum där enheten placeras i korridorens undertak och med bara ett galler i rummet. Genom patentsökt teknik optimeras kyl- och värmekapaciteten samtidigt som höjdmåttet hålls till ett absolut minimum. PARAGON för exempelvis hotell- och vårdrum. PARAGON Wall för exempelvis kontorsrum. PARAGON är anpassad för Plug and Play-installation. All nödvändig styrutrustning ingår som standard. Alla anslutningar finns enkelt åtkomliga vid enhetens baksida. PARAGON innehåller inga rörliga delar och har ingen egen fläkt. Primärluften distribueras av ett centralt luftbehandlingsaggregat vilket innebär mycket låg ljudnivå i rummet. Högsta komfort Optimerad kyl- och värmekapacitet med mycket låg ljudnivå. Funktionsprincipen för kyla, PARAGON. Behovsstyrt inneklimat PARAGON tillsammans med rumsstyrsystemet CONDUCTOR ger optimal individuell rumskomfort och ekonomisk drift. Platsbesparande Enhetens låga höjd ger utrymme att skapa mer rymd och släppa in mer ljus i exempelvis en hotellrumsentré. I extrema fall innebär den låga bygghöjden att man kan vinna ett helt våningsplan. Funktionsprincipen för kyla, PARAGON Wall. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft Frånluft 7

8 PRIMO Fasadapparat för maximal rumskomfort på minimalt utrymme Trots sitt kompakta format har PRIMO alla de funktioner som ett modernt klimatsystem ska ha; hög luftkvalitet utan vare sig buller eller drag. PRIMO kan både kyla, värma och ventilera. Låg tryckuppsättning gör att PRIMO är tyst och att energikostnaderna blir låga. Den inbyggda styrutrustningen ger en förinställd och behaglig rumstemperatur med individuell reglering. Kärnan i fasadsystemet består av fasadapparater i olika längder. Aktuell apparatlängd bestäms av aktuellt luftflöde, kyl-/ värmebehov samt ljudkrav. För att förenkla installationen och säkra kvalitéten måttanpassas prefabricerade rör och kanaler efter önskemål. Flera olika inklädnader kan väljas efter behov och utseende. PRIMO - ett kompakt klimatsystem med många funktioner. Dolda kablar Under inklädnad finns utrymme att dölja elkabel, datakabel eller andra kablar. Ingen extra kabellist nödvändig. Moduluppbyggd Förenklar installationen. Enkelt att ändra befintligt system genom att lägga till eller ta bort komponenter. Platsbesparande Kompakta yttermått och flera olika längder gör PRIMO lättplacerad. Funktionsprincipen för kyla. Primärluft Cirkulationsluft Tilluft 8

9 Snabbguide Integrerade i undertak ADAPT Parasol Aktiv komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE eller stand alone. PARASOL Aktiv, flexibel, komfortmodul för ventila tion, kyla och värme. Finns även med elvärme. Swegon PACIFIC Aktiv klimatbaffel för ventila tion, kyla och värme. Finns även med elvärme. Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet. Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå. Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC ger maximal komfort och flexibilitet. Enkel installation, igångkörning och skötsel. Komplett produkt med alla komponenter och tillbehör monterade från fabrik. Inbyggd styrning som helt automatiskt kontrollerar klimatet. Upp till 85 l/s (300 m 3 /h) Kyla: Upp till 2055 W Värme, Vatten: Upp till 2700 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W 600x600 eller 1200x600 med anpassningar till ett flertal taksystem. 4-vägs luftdistribution med flexibel luftmängd och ställbar luftriktning för högsta komfort. PlusFlow-variant med extra stora luftflöden för exempelvis konferensrum. Luftspridning med högsta komfort oberoende av installationsplats i rummet. Kan erhållas med monterad styrutrustning och trådlös kommunikation. Upp till 85 l/s (300 m 3 /h) Kyla: Upp till 2055 W Värme, vatten: Upp till 2700 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W 600x600 eller 1200x600 mm. Höjd: 220 mm. (PlusFlow: 240 mm.) Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Anpassningsbar till rådande behov före, under och efter installationen. Hög effekt och goda komfortegenskaper. Serie koppling är möjlig. Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Kyla: Upp till 2600 W Värme, vatten: Upp till 3000 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W Längd: mm. Bredd: mm. Höjd: mm. 9

10 Snabbguide Frihängande i tak ADAPT Parasol EX Aktiv komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons system WISE eller stand alone. PARASOL EX Aktiv, flexibel, komfortmodul för ventila tion, kyla och värme. ADRIATIC VF Aktiv klimatbaffel för ventila tion, kyla och värme. FRB Passiv kylbaffel för komfort kyla där ventilation och värme redan finns installerat. Energieffektiv drift eftersom ventilation, värme och kyla sker exakt efter behovet. Högsta möjliga komfort med möjlighet till individuell reglering på produkt eller rumsnivå. Dragfritt inneklimat, 4-vägs luftdistribution och Swegons ADC ger maximal komfort och flexibilitet. Inbyggd styrning som helt automatiskt kontrollerar klimatet. 4-vägs luftdistribution med flexibel luftmängd och ställbar luftriktning för högsta komfort. Luftspridning med högsta komfort oberoende av installationsplats i rummet. Flera perforeringsmönster som standard. Därutöver kan egen design erhållas. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Hög effekt och goda komfortegenskaper. Låg bygghöjd. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser mellan tillopp och retur. Inga rörliga delar och ingen ljudalstring. Litet utrymmesbehov. Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Upp till 55 l/s (200 m 3 /h) Upp till 60 l/s (220 m 3 /h) Kyla: Upp till 1930 W Värme: Upp till 2450 W 690x690 eller 1290x690 mm. Höjd: 230 mm. Kyla: Upp till 1930 W Värme: Upp till 2450 W 690x690 eller 1290x690 mm. Höjd: 230 mm. Kyla: Upp till 2800 W Värme: Upp till 2600 W Längd: mm. Bredd: 363 mm. Höjd: 172 mm. Kyla: Upp till 1000 W Längd: mm. Bredd: 290, 430 mm. Höjd: 123, 133 mm. 10

11 Snabbguide Vägg Fasad Bakkant Vinkel PARAGON Wall Aktiv komfortmodul för venti lation, kyla och värme för exempelvis kontor. PARAGON Aktiv komfortmodul för ventilation, kyla och värme för exempelvis hotellrum och vårdrum. PRIMO Aktivt klimatiseringssystem för ventilation, värme (el eller vatten) och kyla för placering utmed fasad. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Kostnadseffektiv lösning vid renovering eftersom installationen görs i korridor. Unik lösning där distributionsluft och cirkulationsluft använder samma galler. Endast ett galler i rummet. Flexibel luftmängd och ställbar luftriktning. Plug and play-installation med integrerad styrutrustning. Låg bygghöjd. Värmer även utan ventilation via egen konvektion. Stor möjlighet till objektspecifik anpassning av utseende. Upp till 10 apparater kan seriekopplas. Upp till 72 l/s (260 m 3 /h) Kyla: Upp till 2500 W Värme, vatten: Upp till 3900 W Bredd: mm. Höjd: 264 mm. Djup: 750 mm. Upp till 72 l/s (260 m 3 /h) Kyla: Upp till 2600 W Värme, vatten: Upp till 3900 W Bredd: mm. Höjd: 180 mm. Djup: 765 mm. Upp till 45 l/s (160 m 3 /h) Värme, vatten: Upp till 2030 W Värme, elektrisk: Upp till 1000 W Kyla: Upp till 1930 W Längd: mm. Höjd: Från 365 mm. Djup: Från 183 mm. 11

12 OK Vattenburna klimatsystem Snabbguide Styrutrustning Temperatur, luftflöden och kommunikation Temperatur CONDUCTOR Den optimala lösningen för separat styrning i varje rum av temperatur och luftflöde. Kan enkelt anpassas för antingen behovsstyrda eller konstanta luftflöden. Kommunikation möjlig med Swegons system WISE och med externa övervakningssystem via Modbus. LUNA Styrutrustning i enklare system med konstanta luftflöden och utan möjlighet till kommunikation. Styrutrustningen arbetar helt fristående och styr rummets temperatur C = Regulator 2 = Rumsenhet med trådlös eller trådbunden kommunikation 3 = Ventilställdon för kyl- och värmevatten 4 = Kondensgivare Vid behov: 5 = Kommunikation via Modbus 6 = Transformator 7 = Motordrivna ventilationsspjäll 8 = Extern temperaturgivare 9 = Fönsterkontakt 10 = Nyckelkortshållare eller närvarogivare 1 = Rumsregulator med rumstermostat 2 = Ventilställdon för kyl- och värmevatten 3 = Kondensgivare Vid behov: 4 = Transformator 5 = Extern temperaturgivare 6 = Handenhet för ändring av fabriksinställning 12

13 Swegon systemleverantören! Swegon kan erbjuda enskilda produkter inom de flesta produkt områden som omfattas av luft behandling. Men bäst nytta av våra produkter får man med hela systemlösningar. Vi tar då ansvaret för att produkterna är enkla att installera, sparar utrymme och fungerar tillsammans med högsta möjliga komfort och minsta möjliga energi användning. Våra styrsystem med öppen kommunikation sparar dessutom stora kostnader för extern styrutrustning. Swegons personal hjälper till med skräddarsydda systemlösningar för specifika objekt i den omfattning som önskas. Swegon erbjuder dessutom kompletta plattformslösningar, Swegon Solutions. Alla Swegon Solutions har en samverkande styr- och reglerfunktionalitet som kan användas som stand alone -system tack vara sina inbyggda webbsidor, eller kan enkelt kommunicera med ett överordnade styrsystem. Dessa plattformar medför inte bara en enklare dimensionering utan möjliggör även en väsentligt lägre driftskostnad, tack vare tryckoptimering, behovsstyrda luftflöden, styrning av belysning och vattendistribution med mera. SwegonSolutionsTM Exempel: Kylmaskin&värmepump multifunktionsmaskin Luftbehandlingsaggregatgat Luftkylare Luftvärmare Klimatbafflar och komfortmoduler Luftbehandlingsaggregatet tillför frikyla när temperaturförhållandena tillåter. Närhelst kyla eller värme behövs förser multifunktionsmaskinen simultant luftkylaren, luftvärmaren och klimatbafflarna med kallt eller varmt vatten. 13

14 Vattenburna klimatsystem Här finns redan vattenburna klimatsystem från Swegon Johns Hopkins, Baltimore, USA ANZ Tower, Auckland, Nya Zeeland Main Point Karlin, Prag, Tjeckien Siege de Etde, Saint Herblain, Frankrike PWC, Oslo, Norge 14

15 Vattenburna klimatsystem Green Hall, Vilnius, Litauen citizenm, London, Storbritannien Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige 15

16 SE-Overview waterborne 2015

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation

ADAPT Parasol EX b Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation Energisparande frihängande komfortmodul till Swegons system WISE för behovsstyrd ventilation www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Frihängande komfortmodul för behovsstyrd ventilation och Swegons

Läs mer

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com ÖVERSIKT Luftdon Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet www.swegon.com Har du aldrig sett våra luftdon? Det är inte konstigt om man inte lägger märke till Swegons luftdon. Det är nämligen ett tecken

Läs mer

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com

ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE. Swegon CASA. Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort. www.swegon.com ÖVERSIKT och SYSTEMGUIDE Swegon CASA Bostadsventilation med optimal driftsekonomi och högsta komfort www.swegon.com Swegon står för erfarenhet, lång siktighet och miljötänkande Under 80 år har Swegon och

Läs mer

Frihängande komfortmodul

Frihängande komfortmodul Frihängande komfortmodul www.eurovent-certification.com www.certiflash.com Komfortmodul Parasol EX Parasol EX är benämningen på produktfamiljen komfortmoduler för frihängande installation. Modulerna är

Läs mer

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab Kontakt Lindab Sverige AB - Comfort Askim 00 00 Gävle 0 0 Linköping 0 0 0 Malmö 00 0 Upplands Väsby 0 0 e-mail: sve@lindab.se lindab index Innehållsförteckning Produktöversikt Kontakt, översikt, index

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com

SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com TM Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort www.swegon.com Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft!

Teknikguide för inneklimat 2014-03-13. Draft! Teknikguide för inneklimat 2014-03-13 Draft! Förord Ambitionen med denna Teknikguide är att tillhandahålla ett uppslagsverk som är användbart för såväl den praktiserande teknikern som på olika utbildningar.

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ Kan kombineras med värmepump! Korta fakta om... ersätter Bacho ACJ luftvärmeaggregat Stämmer med de gamla måtten för enkelt utbyte Energieffektiv med EC motor

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i fastigheter

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400S-EC Nyproduktion Energieffektivt toppboende Vi bygger lågenergihus i kombination med CO2 besparande ventilation och luft/vatten värmepump för komfort och säkerhet för familjens värme och varmvatten även under

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO

Vi är ISO 9001 Kvalitetscertifierade och ISO 14001 Miljöcertifierade av SEMKO Vasatherm är ett ISO 9002- och Välkommen 14001 certifierat till Vasatherm företag Vasatherm möjligheternas företag Vasatherm har konstruerat fläktkonvektorer sedan 1988, då det första jobbet Vasaterminalen

Läs mer

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem

Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Otroligt men sant! Marknadens mest energieffektiva luftbehandlingssystem Luftbehandling i världsklass VoltAir System luftbehandlingsaggregat levererar marknadens bästa återvinning av tempererad luft i

Läs mer

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon

Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon Ventilera bort dålig lukt, fukt och radon BEHOV När bekymren är som värst, eller när bara misstankarna finns där. Har du fukt i betongplattan? Känner du av lukt och emissioner? Är du orolig för radon?

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation

Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation Luftmiljö Free Så fungerar FTX-ventilation 365 Produktserien MiniWin Lägenheter & villor upp till 120 m² vid placering i kök, eller upp till 160 m² vid placering i tvättstuga, groventré eller liknande.

Läs mer

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning

Pax hjälper din bostad att andas. Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas Fläktar Tilluftsventiler Ventilation med värmeåtervinning Pax hjälper din bostad att andas På en punkt är ni ganska lika varandra, du och ditt hus, ni behöver båda andas

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer