SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SwegonSolutionsTM. Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort. www.swegon.com"

Transkript

1 TM Energieffektiva systemlösningar med högsta komfort

2 Inomhusklimatet spelar roll LUFTTEMPERATUR LUFTFUKTIGHET LUFTKVALITET DRAG LJUDNIVÅ Hur viktig är komforten för dig? Inomhusklimatet i en byggnad ska motsvara, och helst överträffa, brukarnas högt ställda krav. Miljön ska inte bara vara lugn och tyst, den ska även erbjuda maximal komfort. De flesta brukares komfortkrav är likartade när det gäller byggnadens inomhusklimat, bekvämligheter och flexibilitet. Med Swegon Solutions TM säkerställs ett perfekt inomhusklimat, med lägsta möjliga energiförbrukning, vilket gör att dess brukare kan fokusera på sin kärnverksamhet istället. Aula Medica, Stockholm

3 Energieffektivitet spelar roll INTEGRERAT SYSTEM EPBD & LAGSTIFTNING ENERGIKÄLLOR LIVSCYKELKOSTNAD (LCC) Hur viktig är driftskostnaden för dig? Det behovsstyrda inomhusklimatet, med energieffektiva produkter för luftbehandling och distribution tillsammans med kyl- och värmeproduktion, är grunden i systemet. Med produkternas integrerade funktionalitet möjliggörs optimal drift och övervakning, vilket tillsammans med effektiv energiåtervinning ger kostnadseffektiva system med högsta komfort. Kort installationstid och enkelt underhåll är ytterligare faktorer som ökar lönsamheten.

4 Framtiden spelar roll Vad är din klimatpåverkan? Det bästa sättet att sänka din energiförbrukning, och därmed även din klimatpåverkan, är att minska energibehovet som krävs för att skapa rätt komfort. Som ett första steg kan byggnadsskalet optimeras med rätt U-värden, lufttäthet och solskyddsfaktorer för fönsterglas. Swegon kan hjälpa dig att behovsstyra inomhusklimatet, i varje rum, för maximal komfort till lägsta möjliga energiförbrukning. Kombinationen av effektiv energiåtervinning och värmepumpssystem medför att mängden köpt energi kan minskas ytterligare. Låg energiförbrukning och hög grad av energiåtervinning säkerställer låg miljöpåverkan och minimala koldioxidutsläpp.

5 Tillförlitlighet spelar roll Har du allt under kontroll? Integrerade produkter och funktionalitet ger full kontroll i hela systemet, vilket även gör löpande underhåll enkelt och tidseffektivt. Kopplingar till överordnade system (BMS) är möjliga. Övervakning och loggning är även tillgängligt utan externa system, vilket skapar enkelhet och tillförlitlighet samt minskade investeringskostnader. Våra system kan enkelt nås via fjärråtkomst, vilket ger dig och dina samarbetspartners fullständig kontroll.

6 Kvalitet spelar roll Där kunskap, teknologi och erfarenhet möts Swegons mångåriga erfarenhet av att skapa rätt inomhusklimat till rätt kostnad utgör basen för din investering. Som en långsiktig samarbetspartner erbjuder vi säkerhet och stabilitet. Swegon är känt för sitt engagerade och drivna arbete med att utveckla högkvalitativa produkter och system för ventilation samt värme- och kylproduktion. Swegon utvecklar, producerar, levererar och driftsätter ditt system med garanti för optimal funktionalitet. Vi kan erbjuda skräddarsydda fullskaletest och CFD-simuleringar i våra egna laboratorier. Klimatbafflar, luftbehandlingsaggregat, kylmaskiner och värmepumpar är Eurovent-certifierade och testas noggrant innan leverans. Swegon har dessutom goda möjligheter till kunskapsutbyte och oberoende dialog via det världsomspännande nätverket som Swegon Air Academy erbjuder. Full scale testing at the Swegon factory in Arvika Swegon Air Academy attracts professors from universities as lecturers

7 Swegon Solutions Du har förmodligen redan upplevt våra systemlösningar och Solutions Swegon har framgångsrikt levererat Solutions för klimatsystem över hela världen. Ett fungerande klimatsystem, med perfekt inomhusklimat, är mer eller mindre osynligt för brukaren. Det uppmärksammas, och blir synligt, först när problem som bl.a. drag, oljud och lukt uppstår. För att infria högt ställda komfortkrav på inomhusklimatet levererar Swegon ofta behovsstyrda systemlösningar. Detta har många gånger lett till att byggnader, där Swegon Solutions installerats, har erhållit höga energiklassificeringar från bl.a. BREEAM och LEED. Många av våra produkter och system har fått prestigefulla utmärkelser och certifikat världen över, däribland Passive House Certificate. Swegon fokuserar på att möta de olika behov, krav och standarder som finns för olika byggnadstyper. Detta kallar vi Swegon Solutions.

8 HotelSolution Complete INVENTILATION Inomhusklimatet produceras av multifunktionsaggregat OMICRON tillsammans med luftbehandlingsaggregat GOLD, och distribueras av komfortmoduler PARAGON till respektive hotellrum. Den behovsstyrda funktionaliteten erhålls via styrenheterna CONDUCTOR och Super WISE. Detta kompletta paket av integrerade produkter gör Swegon Hotel Solution till den optimala inomhusklimatlösningen för hotell. Rummens kyla, värme och luftflöde behovsstyrs antingen manuellt via nyckelkort eller via överordnat styrsystem. Varje rum kan regleras var för sig för högsta möjliga komfort. Det tryckstyrda systemet säkerställer en konstant avfuktad och tempererad tilluft. För att minimera energiförbrukning och klimatpåverkan optimeras luftflödet kontinuerligt via Super WISE. Komfortmodulernas framledningstemperaturer, för såväl värme som kyla, optimeras och distribueras behovsstyrt. Produktion av tappvarmvatten kan integreras. citizenm, London, Storbritannien Luftbehandlingsaggregat, Komfortmoduler, Luftdon, Super Wise, Nestor

9 O ffi c esolution TM O ffi c esolution Kyl- och värmeproduktion med reversibel värmepump TETRIS, tillsammans med luftbehandlingsaggregat GOLD och aktiva tilluftsdon ADAPT Colibri, är stommen som tillsammans med styrenhet Super WISE utgör paketlösningen Office Solution Air, den optimala luftburna systemlösningen för inneklimat i kontorslokaler. I konferensrum, och i vissa fall kontorslandskap, används rumsregleringsspjäll ADAPT Damper och luftdon COLIBRI Ceiling. Rummets uppvärmningsbehov tillgodoses via TETRIS, med ett vattenburet radiatorsystem vars termostat styrs av WISE-systemet. Vid samtidigt kylbehov används frikyla i tilluften. Kyl- och ventilationsbehov, i respektive rum, regleras med hjälp av den inbyggda temperatur- och närvarogivaren i ADAPT Colibri. Varje rumsmodul kan regleras separat för högsta möjliga komfort. Västerport, Stockholm, Sverige Luftbehandlingsaggregat, Super Wise, Luftdon, spjäll, ljuddämpare

10 23 C 23 C TM SchoolSolution TM SchoolSolution Swegon erbjuder ett flertal School Solutions, anpassade för olika förutsättningar: En befintlig äldre skola, utan någon form av ventilation, som behöver utrustas med ett ventilationssystem En befintlig skola, med existerande till- och frånluftsventilation, som behöver renoveras En helt ny skola Cosumnes River College Winn Center, Sacramento, USA Vattenburna klimatsystem Swegons systemlösningar är mycket energieffektiva. Moderna roterande värmeväxlare med 85% värme- och kylåtervinning, smarta lösningar för behovsstyrd ventilation och låga livscykelkostnader gör våra produkter och system unika på marknaden.

11 RetailSolution TM RetailSolution TM Kyl- och värmebehov tillgodoses av reversibel värmepump EPSILON ECHOS+, vilket gör butiken oberoende av externa värmekällor som fjärrvärme och gas. Detta leder till avsevärda besparingar med avseende på installations- och driftskostnader samt behov av utrymme. Kyl- och värmetemperaturer optimeras kontinuerligt av luftbehandlingsaggregat GOLD. Luftbehandlingsaggregat GOLD är utrustat med en recirkulationsdel för luft. Nattetid körs systemet med intermittent drift, vanligtvis med ett par graders nattreducering, där recirkulationsdelen i GOLD används för att bibehålla värmen med 100% recirkulerad luft. Dagtid används RECO2-funktionen för att uppnå önskad blandning av uteluft och recirkulerad luft. Vid låga takhöjder används passiva luftdon som EAGLE, COLIBRI eller IBIS, medan BOOSTER eller FALCON passar bättre vid högre takhöjder. Detta garanterar dragfri distribution av kyla sommartid och effektiv uppvärmning vintertid, trots att höga temperaturskillnader tillåts. Allums Galleria, Göteborg, Sverige Luftbehandlingsaggregat, Super Wise, Luftdon, spjäll, ljuddämpare

12 Fler exempel på Swegons systemlösningar Debenhams, Storbritannien Retail Solution Skola Sögel, Tyskland School Solution Kerrostalo, Finland Home Solution Pruszków Welodrom, Polen Arena Solution Scandic Victoria Tower, Sverige Hotel Solution AMC Hospital, Nederländerna Hospital Solution Läs mer om Swegon Solutions på Fakta om Swegon Bildades 2005 som en sammanslagning av de två svenska ventilationsföretagen StifabFarex och PM-LUFT, vart och ett med mer än 50 år i branschen. Därefter har ett flertal bolag förvärvats för att öka produktsortiment och marknadsnärvaro. Numera ingår även ILTO, Luftmiljö, BlueBox, P.Lemmens och Vibro Acoustics i Swegon Group. Swegon ingår i Latourkoncernen och fortsätter att växa vidare mot sitt internationella mål: The Indoor Climate Company. Swegon har ca anställda med huvudkontor i Göteborg. År 2014 omsattes 3,3 miljarder SEK, där försäljningen utanför Norden uppgick till cirka 65%. Försäljning, Sverige: Försäljnings- och servicekontor som täcker hela landet. Försäljning utanför Sverige: Egna säljbolag och partners i ca. 50 länder, huvudsakligen i Europa men även i USA, Kanada, Indien, Kina m.fl. Tillverkning - Kvänum, Sverige - Luftbehandlingsaggregat - Tomelilla, Sverige - Luftdon och produkter för flödeskontroll - Arvika, Sverige - Vattenburna klimatsystem och akustik produkter - Lidköping, Sverige - Luftbehandlingsaggregat för bostadsventilation - St Karins, Finland - Produkter för bostadsventilation - Gemloux, Belgien Enhetsaggregat, fläktar och luftridåer - Cantarana, Italien Kylmaskiner och värmepumpar - Mumbai, Indien Datakyla - Kanada och USA Akustikprodukter och vibrationsdämpning SE-Swegon Solutions

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com

ÖVERSIKT. Luftdon. Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet. www.swegon.com ÖVERSIKT Luftdon Högsta produktkvalitet för bästa luftkvalitet www.swegon.com Har du aldrig sett våra luftdon? Det är inte konstigt om man inte lägger märke till Swegons luftdon. Det är nämligen ett tecken

Läs mer

TermoDeck modern uppvärmning

TermoDeck modern uppvärmning TermoDeck modern uppvärmning 1 En kakelugn magasinerar värme tack vare sin tyngd och massa. Värmen avges sedan långsamt i rummet. De varma rökgaserna leds i kakelugnen via en labyrint av rökgångar som

Läs mer

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Living. För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter Living För återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation 2 Living Energieffektiv ventilation

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

Energiprodukter för kommersiella fastigheter

Energiprodukter för kommersiella fastigheter Energiprodukter för kommersiella fastigheter Kontrollera inomhusklimatet. Vårda det globala. Miljön Har ni börjat planera? I genomsnitt sänker vi energiförbrukningen i befintliga fastigheter som installerar

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWSNEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare.

VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR. Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. VÄRMEPUMPSLÖSNINGAR Carriers värmepumpar är en lönsam och trygg investering för alla fastighetsägare. Carriers värmepumpar utnyttjar den fria energi som solen ger. Våra värmepumpslösningar är lönsamma

Läs mer

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab

Kontakt. Lindab Sverige AB - Comfort. lindab om lindab Kontakt Lindab Sverige AB - Comfort Askim 00 00 Gävle 0 0 Linköping 0 0 0 Malmö 00 0 Upplands Väsby 0 0 e-mail: sve@lindab.se lindab index Innehållsförteckning Produktöversikt Kontakt, översikt, index

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin

CombiWin. Kan kombineras med värmepump! Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ. Korta fakta om CombiWin... CombiWin Nytt utbytesaggregat som ersätter Bacho ACJ Kan kombineras med värmepump! Korta fakta om... ersätter Bacho ACJ luftvärmeaggregat Stämmer med de gamla måtten för enkelt utbyte Energieffektiv med EC motor

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter

Flexomix En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter En serie modulbyggda luftbehandlingsaggregat med många valmöjligheter Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio år Mästare på energieffektivitet Flygplatsen i Köpenhamn, konserthuset Harpa i Reykjavik,

Läs mer

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin

Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin INOMHUSDELAR PKFY-P-VBM-VGM PFFY-P-VKM-E PCFY-P-VGM-E Komplett, anpassningsbart och energisparande energisystem med den senaste miljövänliga teknologin PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E PLFY-P-VLMD-E PMFY-P-VBM-E

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning 2007/08 www.systemair.se Välkommen till Systemair Välkommen till Systemairs årsredovisning för räkenskapsåret 1 maj 2007-30 april 2008. Vi har bakom oss ett händelserikt år med Exportrådets

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i REHACT AB (publ) Rehact Energy System Det intelligenta energisystemet Informationsmemorandum April 2010 Informationsmemorandum från REHACT AB (publ) april 2010 1 Innehållsförteckning

Läs mer

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro

We Bring Air to Life Inneklimatsystem Försäljningskontor Inne Luleå Skellefteå Umeå Sundsvall Uppsala s y Västerås Sollentuna Karlstad Örebro Inneklimatsystem Inneklimatsystem Byggnadstyp/Verksamhet Luftbehandlingsanläggning Anl.typ Klimatanläggning Vent.anläggning Kylbärare Vatten Luft Kylprincip Torr Kyla Våt Kyla Evap. kyla Kompr. System

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

Värmepumpar & Luftkonditionering

Värmepumpar & Luftkonditionering Värmepumpar & Luftkonditionering En värmepump är ett av det mest rena och effektiva uppvärmningssystem du kan välja idag. Värmepumpen utvinner energin från utomhusluften som är en förnyelsebar energikälla

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Du behöver bara egain forecasting

Du behöver bara egain forecasting Spara energi Bättre miljö Jämnt inomhusklimat Lägre värmekostnad Effektivare drift Molnbaserad teknik Svårt att välja? Du måste inte. Du behöver bara egain forecasting egain Med över 30 års erfarenhet

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980.

renzero projektet renzero.se Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. renzero projektet Ett utvecklingsprojekt för energirenovering av en- och tvåfamiljshus byggda före 1980. Pilotobjekt i Sverige: Skarpnäck, Stockholm renzero.se Utvecklingspartners: Samarbetspartners i

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer