Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Temperaturregulatorer Drews Electronic. Komponenter för automation. Nordela V08.04"

Transkript

1 Temperaturregulatorer Drews Electronic Komponenter för automation

2 Indikerings & kontrollinstrument Indikering och kontrollinstrument Basfunktion antal absolutvärdeslarm programmerbar givaringång analog ärvärdesutgång mjuk / hårdvaran ärvärde larmvärde Pt 100: o C termoelement E/J/K/L/R/S/T analog ingång: 0/ 20 ma, 0 10 V DC Pt 100: 0,20 % termoelement: 0,25 % analog: 0,20 % linearitetsfel: 0,20 % 0/ 20 ma, 0 10 V DC antal absolutvärdeslarm med hysteres och fördröjning med återställning (reset) utgång skruvplint IP20 ckbar skruvplint 2 V AC 2 V DC 2 V AC/DC 115 / 230 V AC V AC 230 V AC relä: 250 V AC, max. 3 A bistabil: 0/18 V DC, max 10 ma * Tillval (kod) SGmC ,5 x 75 x 105 mm 96 x 8 x 112 mm 96 x 8 x 112 mm absolutvärdeslarm m/u återställning 1 absolutvärdeslarm med indikering absolutvärdeslarm med indikering m/u återställning 1 * (601) * (611) *RS 85 (0) *RS 85 (0) / / / (vridomkopplare), + N st röda, 1 mm (omkopplingsbar till ovan) st röda, 7,6 mm * (601) * (611) 1 (hög/låg) endast fördröjning 1 (hög/låg/sym) (hög/låg/sym) och 1 bistabil 1 relä NO alt. 1 bistabil och 2 relä CO och 1 bistabil (om tillval 0 inaktiv) * (8) montering på DINskena * (8) * (8) tillvalen 611 & 0 har slagits ihop 2 tfn fax

3 Kompletterande komponenter Kompletterande komponenter Applikation Montering HCC Strömövervakningsmodul SSU Intelligent gränssnittsomvandlare 67 x 8 x 3 mm 75 x 55 x 110 mm speciellt avsedd för bortfallsövervakning hos uppvärmningsanordningar med fl era värmeelement övervakar strömkretsar (1,25 0 A) som styrs via halvledarreläer (SSR) avviker strömmen mer än ± 15% från märkströmmen, utlöses ett larm defekta säkringar och SSR detekteras en inställbar fördröjning på mellan 2 och 0 sekunder förhindrar onödiga larm larm med återställning nödvändig vid anslutning av en digital reglering/display till en PC. Enkel mjukvara (Windows) på förfrågan omvandling av RS 232C eller en 0 20 ma signal till RS 85 eller RS 22 in och utgångar är galvaniskt åtskilda max. överföringshastighet 38, kbaud direkt på halvledarrelä (SSR) DINskena DINskena 2 V AC/DC 2 V AC alt. 115 V AC alt. 230 V AC TSA Halvledarrelä maskinstyrning, reglerteknik, effektstyrning, signalstyrning, testautomater mm. vid matningsspänningar mellan 8 och 510 V AC kan laster mellan 50 ma och 75 A styras för att undvika elektromagnetiska störningar kopplas lasten in i spänningens nollgenomgång inkopplingstid 10 ms (vid 50 Hz nätfrekvens) alla typer är uppbyggda som en kompakt enhet: halvledarrelä (SSR eller tyristormodul) med kylfl äns och fäste för DINskena styrsignalen (2 32 V DC) är galvaniskt åtskild från lasten speciella fördelar: helt tyst inga rörliga delar styrs via en bistabil spänning enkel att montera delvis beröringsskyddad (VBG ) 3 32 V DC tfn fax

4 1kanaliga temperaturregulatorer Extra litet inbyggnadsdjup! 1kanaliga temperaturregulatorer Dimensioner, mm (BxHxD) Reglermetod värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) Reglering P, PD, PI, PID med självoptimering prog. givaringång / reglerutgång RGmC 22,5 x 75 x 105, till/från självoptimering / relä x 96 x x 8 x 112 / x 96 x 67 / x 8 x 112 / Börvärdesinställning programmerbar via extern analog signal börvärdesbegränsningar börvärdesramp mjukstart ett andra börvärde mjuk / hårdvaran ärvärde börvärde Pt 100: o C Pt 100: o C termoelement J/K/L analog ingång: 0/ 20 ma, 0 10 V DC Pt 100: 0,20 % termoelement: 0,25 % analog: 0,20 % linearitetsfel: 0,20 % 0/ 20 ma, 0 10 V DC Reglerutgång värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) avvikelselarm (hög/låg alt. symmetriskt**) alt. absolutvärdeslarm alt. dito** med larmblockering vid start utgång värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) skruvplint IP20 ckbar skruvplint IP20 2 V AC 2 V DC 2 V AC/DC 115 V AC 115 / 230 V AC V AC 230 V AC *Tillval (kod) / + E/N/R/S/T 1 relä * (8) monteras på DINskena / (omkopplingsbar till ovan) + S * (2) 1 relä NO alt. *1 bistabil (22) 2 relä NO alt. *2 bistabil (22) 1 relä NO alt. *1 bistabil (22) * (8) / 3 st röda, 10 mm 3 st röda, 10 mm 1 relä NO alt. *1 bistabil (211) 2 relä NO alt. 1 relä NO + *1 bistabil (211) 2 relä NO 1 relä NO * (3) * (2) litet inbyggnadsdjup * (80) *RS 85 (0) / st röda, 7,6 mm 1 bistabil alt. 1 relä NO alt. *1 analog (60) 2 bistabil alt. 1 relä NO + *1 relä NO (10) 1 bistabil alt. 1 relä NO + *1 relä NO (10) + *1 relä NO (10) * (8) *1 av 10/0/60/80 tfn fax

5 1kanaliga temperaturregulatorer 1kanaliga temperaturregulatorer Reglermetod värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) Reglering P, PD, PI, PID med självoptimering prog. givaringång / reglerutgång Börvärdesinställning programmerbar via extern analog signal börvärdesbegränsningar börvärdesramp mjukstart ett andra börvärde mjuk / hårdvaran ärvärde börvärde Pt 100: o C Pt 100: o C termoelement J/K/L analog ingång: 0/ 20 ma, 0 10 V DC Pt 100: 0,20 % termoelement: 0,25 % analog: 0,20 % linearitetsfel: 0,20 % 0/ 20 ma, 0 10 V DC Reglerutgång värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) x 96 x 112 mm 96 x 8 x 112 mm 96 x 96 x 122 mm / * (S) 1 ) *RS 85 (0) / + E/R/S/T * (811) 1 av: 1 relä NO / 1 bistabil / *1 analog (611) 2 av: 2 relä NO / 2 bistabil / *1 analog (611) 2 av: 2 relä NO / 2 bistabil / *1 analog (611) TWRT 96 x 96 x 122 mm mikroprocessorstyrd regler och styrinstrument vid svetsning av folie, för temp.reglering av svetstrådar eller band men utan självoptimering separat temperaturgivare behövs ej mjukvarustyrd anpassning till ansluten svetstråd kontinuerlig eller pulsad drift * *RS 85 (INT01) / vid temperaturmätning utnytts att svetstrådens resistans är temperaturberoende * (INT01) tyristor 3 A kont. alt. 12 A pulsad (ED25%) avvikelselarm (hög/låg alt. symmetriskt**) alt. absolutvärdeslarm alt. dito** med larmblockering vid start utgång värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) skruvplint IP20 ckbar skruvplint IP20 2 V AC 2 V DC 2 V AC/DC 115 / 230 V AC V AC 230 V AC *Tillval (kod) 2 relä CO * (2) * (8) *1 av: ( ) / ) inkl. hjälpspänning för givare 2 V, max. 50 ma Timer och larm relä (NO): max. 250 V AC, 3 A vid cos φ = 1 bistabil: max. 20 ma galvaniskt åtskild tfn fax

6 Flerkanaliga temperaturregulatorer Temperaturregulatorerna på denna sida bör ej användas vid nykonstruktion. betaversion. Tabellerna nedan är ej kompletta. Bilden gäller typerna 000 / 8000 Flerkanaliga temperaturregulatorer Reglermetod värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) Reglering P, PD, PI, PID med självoptimering antal kanaler, max prog. givaringång / reglerutgång Börvärdesinställning programmerbar via analog signal börvärdesbegränsningar börvärdesramp mjukstart ett andra börvärde mjuk / hårdvaran ärvärde börvärde Pt 100: o C Pt 100: o C termoelement J/K/L analog ingång: 0/ 20 ma, 0 10 V DC Pt 100: 0,20 % termoelement: 0,25 % analog: 0,20 % linearitetsfel: 0,20 % 0/ 20 ma, 0 10 V DC Reglerutgång värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) avvikelselarm (hög/låg alt. symmetriskt**) alt. absolutvärdeslarm alt. dito** med larmblockering vid start utgång värme alt. kyla (2pkt reglering) värme och kyla (3pkt reglering) värme och kyla (3pkt stegreglering) skruvplint IP20 ckbar skruvplint IP20 2 V AC 2 V DC 2 V AC/DC 115 / 230 V AC V AC 230 V AC *Tillval (kod) kanaler RCQ 96 x 96 x 165 mm x 2pkt reglering alt. 2 x 3pkt reglering alt. 2 x 2pkt reglering och 1 x 3pkt stegreglering / / st röda, 13 mm + S 0,15 % 0,15 % 0,05 % 1 relä NO alt. 1 bistabil 2 relä NO alt. 2 bistabil 1 relä NO * (2) ytterligare anslutningsspänningar fi nns kanaler x 96 x 21 mm x 2pkt reglering alt. x 3pkt reglering alt. x 3pkt stegreglering (motor) / RS 85, RS 232C / x 3 st röda, 10 mm x 3 st röda, 10 mm 0,10 % 1 relä NO alt. 1 bistabil 2 relä NO alt. 1 relä NO + 1 bistabil 2 relä NO 1 relä NO 8 kanaler x 96 x 21 mm 8 x 2pkt reglering alt. x 3pkt reglering (relutg.) alt. 8 x 3pkt reglering (bistabil utg.) 8 / RS 85, RS 232C / 8 x 3 st röda, 10 mm alt. 8 x 3 st röda, 10 mm 0,10 % 6 tfn fax

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Torfors LonWorks System X4

Torfors LonWorks System X4 Torfors LonWorks System X4 Reglersystemet för fastigheten byggs upp så att intelligensen distribueras d.v.s. man placerar en s.k. reglernod där något skall utföras (övervakning, inhämtning av data m.m.).

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning:

Normer: EMC: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 LVD: EN 60950 Matning: Datoriserad Styr- och Övervakningsenhet (DUC) för Fastighetsautomation Teknisk Beskrivning Operatörspanel UCF48 / UCF32 UCF32 Max 96/48 signaler med lokal indikering, 3-färgade lysdioder (röd-gul-grön)

Läs mer

Med reservation för eventuellt feltryck 09-07-01

Med reservation för eventuellt feltryck 09-07-01 Med reservation för eventuellt feltryck 09-07-01 Innehåll Innehåll... 3 Vad är smart-house?... 4 Komponenter för installation av smart-house... 5 Centralenhet... 5 Ingångar tryckknappar och slutningar

Läs mer

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare

CV Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare Elektriska cirkulära kanalvärmare VEAB:s cirkulära elektriska kanalvärmare används för att värma ventilationsluften till enskilda rum och zoner med individuellt styrda

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer

MultiModem V3 Manual

MultiModem V3 Manual MultiModem V3 Manual MultiModem V3 - Manual ver. 1.3.1 - Fw: 3.1 - Sw: 1.7.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgång 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter 4 2.5 Batteribackup

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden. Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / 2005-09-05 Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning

Läs mer

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning

8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Bruksanvisning D8 95043/95043 spec. 8-stegs effektvakt med cirkulerande styrning Innehåll SYSTEMÖVERSIKT 1 INSTALLATION 2 Kabelförläggning 2 FUNKTIONSBESKRIVNING

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda

www.calectro.se Växel Tel: 031-69 53 00 Fax: 031-29 32 91 E-post: info@calectro.se Postadress Box 4113 426 04 Västra Frölunda Calectro är det kundnära företaget med de många möjligheterna genom ett brett produktutbud blandat med en mångårig erfarenhet att specialdesigna produkter utifrån kundens specifika önskemål. Vi säljer

Läs mer

Allmänt om installation av spårväxelvärme

Allmänt om installation av spårväxelvärme VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme VELOX Växelvärme ansluts till 230V växelspänning Elementen är strömbesparande (självbegränsande typ sänker effekten vid stigande temperatur) Elementen är av dubbelisolerad

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 - Manual ver. 1.8.3 - Fw: 3.0.7 - Sw: 1.6.2 Innehåll Sida 1. Introduktion 3 2. Anslutningar 3 2.1 Ingångar 3 2.2 Utgångar 3 2.3 Strömförsörjning 3 2.4 Kontakter

Läs mer

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer

Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer DIGITRACE NGC-30 Panelmonterat elektroniskt system för reglering, övervakning och kraftdistribution i värmekabelapplikationer Kabelkanal Kortrackmoduler PLINTSKENA PLINT HUVUDSTRÖM- BRYTARE 800 mm OPERATÖRS-

Läs mer

TAC Xenta 280 Programmerbar regulator

TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Vista TAC Xenta 280 Programmerbar regulator TAC Xenta 280 är en serie programmerbara regulatorer för zonstyrning eller styrning av mindre värme- och ventilationssystem. I en TAC Xenta 280 ingår grundläggande

Läs mer

www.jumo.net JUMO Koncernen

www.jumo.net JUMO Koncernen PRODUKTKATALOG 18 www.jumo.net JUMO Koncernen Det första JUMO-företaget startade redan 1907 med tillverkning av glastermometrar. Moder-bolaget i Fulda, grundat 1948, har utvecklats till en av de ledande

Läs mer

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE

MICROMASTER 420/440. Svensk. Snabbstartguide. Innehåll: Snabbstartguide Augusti 2002 G85139-K1790-SWE Svensk MICROMASTER 420/440 Snabbstartguide Denna snabbstartguide beskriver en enkel och effektiv idriftsättning av frekvensomriktaren MICROMASTER 420/440. Ytterligare teknisk information finns i betjäningsmanualen

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SRD3000. Revision: Användarmanual SRD3000. SRD3011b SRD3211b. www.ktc.se

ANVÄNDARMANUAL SRD3000. Revision: Användarmanual SRD3000. SRD3011b SRD3211b. www.ktc.se ANVÄNDARMANUAL SRD3000 Revision: B Användarmanual SRD3000 SRD3011b SRD3211b www.ktc.se Innehåll Introduktion 4 Tekniska data 5 Installation 6 Inkoppling 8 Relämoduler 9 Beskrivning av in- och utgångar

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H

INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H INNEHÅLL: VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat VEX350H/360H VEX350H/360H Kompaktaggregat/Bostadsaggregat Allmänt VEX350/VEX360 kompaktaggregat VEX350/VEX360 är en serie ventilationsaggregat med

Läs mer

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon

PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El typ WV-109 & WV-110 Elektriska ställdon PI-El WV-109 / WV-110 Låg vikt i kombination med stora ställkrafter och enkelt montage Minimalt underhåll Hög reglernoggrannhet Driftsäker & robust konstruktion

Läs mer

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm

Integreringsverk för energiberäkning PolluTherm Användningsområde För mätning och registrering av förbrukad energi i värmesystem/lågtemperatursystem med vatten som värmebärare. Skall användas tillsammans med flödesmätare samt temperaturgivare på tilloppoch

Läs mer

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL)

MIKROPROCESSORSTYRD DOSERINGSENHET KONTROLL) Lagerhålls i Sverige av: VODAK AB Ventil- och donapplikationer Postadress: Box 5005, 141 05 Huddinge Tel: 08-464 90 30 Fax: 08-464 91 30 Hemsida: http://www.vodak.se (.com;.nu) eller vad???/// MIKROPROCESSORSTYRD

Läs mer

Transformatorer och drivers

Transformatorer och drivers Transformatorer och drivers Skyddstransformatorer för halogenbelysning, allmänt 12V-armaturer är i regel alltid av Klass III-typ. Det innebär att de inte är beröringsskyddade utan att säkerheten till stor

Läs mer