MSR Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MSR-1000. Servoregulator (Lägesregulator) Drift- och Montageinstruktion. ANVÄNDNING MSR-1000 är en servoregulator med två användningsområden."

Transkript

1 Drift- och ontageinstruktion Servoregulator (Lägesregulator) i-200se / Trimpotentiometrar Anslutning för återföringssignal från ställdon. Omkopplare för val av styr och återföringssignal Anslutning för styrsignaler AB ICATRE [H:\Apps\Typeset\ima\i-200se_ vp] ätpunkt för justering av påverkan Anslutning för matning och styrsignaler till ställdon ANVÄNDNING är en servoregulator med två användningsområden. 1. När läget på ett slavställdon skall följa läget på ett styrt huvudställdon i medfas eller motfas. 2. När en kontinuerlig ström-, spänning- eller resistanssignal skall styra ett ställdon med öka eller minska signaler. FUNKTI jämför den inkommande styrsignalen med en återföringssignal från slavställdonet och styr slavställdonet till balansläget. Inkommande styrsignal skall vara 0/ ma, 0/ Volt eller en potentiometer mellan 100 och10k. Återföringssignalen skall vara 0/ ma eller en potentiometer mellan 100 och10k. Startläget för slavställdonet (START) är inställbart % av vridningsvinkeln. ed denna inställning kan t.ex. ett minsta flöde genom en ventil justeras när styrsignalen är noll. Lysdioder: INC=öka, BAL=balans, DEC=minska Omkopplare för levande nolla (4 ma eller 2 Volt) samt val av sriktning. Byglingar för borttagning av kontaktskydd. åste klippas vid låga belastningar (små ställdon). Startpunkten (ZERO), då slavställdonet börjar reagera på styrsignalen, är inställbar % av styrsignalens område. Styrsignalens förstärkning (SPAN) är inställbar % för slavställdonets vridningsvinkel. Dessa två inställningar används vid så kallad "sekvenskörning" då två parallellt kopplade ventiler ska öppna en i taget. När styrsignalen är 0% så är båda ventilerna stängda. Från 0% upp till 50% öppnar en ventil och är helt öppen vid 50% styrsignal. Då börjar den andra ventilen att öppna och är helt öppen vid 100% styrsignal. ed ytterligare en styrsignal kan balansläget förskjutas. Denna styrsignal skall vara ma och storleken av dess påverkan är inställbar (INF) %. Neutralzonen (NZ) runt balansläget är inställbar % av området. För enkel injustering är försedd med lysdioder som indikerar när slavställdonet får ökarespektive minska-signal samt när slavställdonet är i balansläge.

2 INSTÄLLNINGAR OCH INJUSTERING Steg 1: Inkommande styrsignal ed omkopplarna nr 3 & 5 vid inkopplingsplinten och LZ på fronten ställs enhet och område in för inkommande styrsignal. (LZ = levande nolla, t.ex. 4mA eller 2 Volt.) Potentiometer k : Steg 2: Återföringssignal ed omkopplaren nr 2 vid inkopplinsplinten ställs enhet och område in för återföringssignalen. Potentiometer k : Ström ma: Ström ma: Spänning Volt: Spänning Volt: figur 1 figur 2 figur 3 figur 4 Ström ma: När både styrsignal och återföringssignal är ma skall såväl insignal som återföringssignal sättas till ma. (Se figur 2 och 7) Steg 3: Rotationsriktning För att skall kunna komma i balansläge måste inkommande styrsignal och återföringssignalen gå åt samma håll, dvs. en ökande styrsignal skall ge en ökande återföringssignal. Om återföringssignalen går åt "fel" håll så kan sriktningen på slavställdonet växlas med omkopplare ROT på fronten. Slavställdon minskar när styrsignal ökar: figur 6 figur 7 AB ICATRE REGULATOR [H:\Apps\Typeset\ima\i-200se_ vp] figur 8 Slavställdon ökar när styrsignal ökar: figur 5 figur 9 2

3 AB ICATRE REGULATOR [H:\Apps\Typeset\ima\i-200se_ vp] Steg 4: Trimpotentiometrar NZ SPAN Neutralzon % efter balans. Vridningsvinkel % på slavställdonet vid max. inkommande styrsignal. 50% innebär att slavställdonet är halvöppet vid max. styrsignal. 200 % innebär att slavställdonet är helt öppen vid halv styrsignal. ZERO Förskjutning av startpunkt %. Slavställdonet reagerar först då inkommande styrsignal nått önskad nivå, t.ex. vid sekvenskörning. 50% innebär att styrsignalen måste vara mer än halv för att slavställdonet ska börja öppna. INF Storleken % av extra styrsignal för påverkan av balansläget. 0% innebär att ingen påverkan kan ske med extra styrsignal. 100% innebär att den extra styrsignalen påverkar med hela sin signal. START Startläget % för slavställdonet. 50 % innebär att slavställdonet står halvöppet när styrsignalen är noll. Vrid potentiometrarna NZ, SPAN, ZERO och INF helt medurs. Potentiometrarna är flervarviga (15 varv) vrid därför minst 15 varv. Steg 5 (OBS! Steg 3 måste vara utfört.) Alternativ 1: Slavställdonet ökar när styrsignalen ökar. 1 Sätt styrsignalen till min.värde och ställdonet i min.läge. 2 Justera potentiometer START så att lysdioden 3 Sätt styrsignalen till max värde och ställdonet i max läge. 4 Justera potentiometer SPAN så att lysdioden Alternativ 2: Slavställdonet minskar när styrsignalen ökar. 1 Sätt styrsignalen till max.värde och ställdonet i min.läge. 2 Justera potentiometer START så att lysdioden 3 Sätt styrsignalen till min värde och ställdonet i max läge. 4 Justera potentiometer SPAN så att lysdioden FÖRSKJUTNING AV STARTPUNKT PÅ STYR- SIGNALEN Justera enligt nedan: 1 Sätt ställdonet till min.läge och förhindra att ställdonet kan röra sig (t.ex. lossa tråd på plint 5). 2 Sätt styrsignalen till önskat värde där ställdonet skall börja röra sig (0 50% av ställdonets område). 3 Justera potentiometer ZERO så att lysdioden 4 styrsignalen till max och sätt ställdonet i max läge. 5 Justera potentiometer SPAN så att lysdioden BAL lyser. DELÖPPET NÄR STYRSIGNALEN ÄR NOLL Justera enligt nedan: 1 Sätt styrsignalen till min. värde 2 Justera potentiometer START så att ställdonet går till önskat min. läge 3 styrsignalen till max.värde och sätt ställdonet i max. läge 4 Justera potentiometer SPAN så att lysdioden BAL lyser PÅVERKAN ED YTTRE STYRSIGNAL När potentiometer INF står helt medurs har en signal på plintar ingen påverkan. När Potentiometer INF står helt moturs kommer påverkanssignalen att påverka med hela sitt värde. Om signalen är 20 ma motsvarar detta hela ställdonets vridningsvinkel. Potentiometer INF har 15 varv. Varje varv motsvarar c:a 7% påverkan. Exempel: Om man vrider 4 varv moturs påverkar man med 30% av signalen, 7 varv blir c:a 50% o.s.v. Påverkan kan även mätas med ett universalinstrument i område större än 2 Volt DC. Sätt påverkningssignalen till 20 ma och mät mellan plint 16(-) och det lilla test hålet på fronten (). 2 Volt är lika med 100% påverkan, 1 volt lika med 50%, 0,5 Volt lika med 25% o.s.v. Påverkan kan ske både som ökning och minskning av huvudstyrsignalen. Detta sker genom att byta polaritet på påverkansignalen. OBS! Signalerna måste vara galvaniskt skilda. 3

4 N L atning för slavställdon Påverkansignal ska-signal till slavställdon -signal till slavställdon L Utgående fas via säkring Inkommande styrsignal från huvudställdon eller t.ex. annan regulator Återföringssignal från slavställdon N Utgående nolla till slavställdon INKOPPLINGSSCHEA B1 B Reläskydden kan tas bort genom att byglingarna B1 och B2 klippes. Detta kan vara nödvändigt om belastningen är mindre än 10 ma. TEKNISKA DATA Allmänt atningsspänning: 230 VAC, 50/60 Hz Effektförbrukning: 2 VA exkl. ställdon Omgivningstemperatur: C Elanslutningar: Skruvplint för 1,5 mm 2 Kapslingsgrad: IP 20 Dimensioner: h x b x d 96 x 93 x 42 mm Vikt: 0,4 kg ontering: DIN-skena Reglerutgång Reläutgång: Potentialfri belastning: 250 VAC, 2A, 1.0 RC-krets: 100, 68nF Vid låg belastning måste RC-kretsarna tas bort. Det utförs genom att klippa bort byglingarna B1 och B2 som sitter till höger om inkopplingsplinten. Återföringssignal Ström: Belastning strömkälla: Potentiometer: Spänning över potentiometer: ma k 2 Volt DC V Inkommande styrsignal Ström: 0/ ma Belastning strömkälla: 100 Spänning: 0/ Volt DC Belastning spänningskälla: 25 k Potentiometer: k Spänning över potentiometer: 2 Volt DC Insignal påverkan Ström: ma Belastning strömkälla: 100 OBS! Anslutna signaler är ej galvaniskt skilda från varandra men skilda från matning och jord. Inställningar Neutralzon vid rörelse: 0% Neutralzon efter balans: % Startläge: % Startpunkt: % Vridningsvinkel: % Påverkan med yttre signal: % AB ICATRE REGULATOR [H:\Apps\Typeset\ima\i-200se_ vp] 4

5 - APPLIKATISEXEPEL: S-33 3/P G1 G AB ICATRE REGULATOR [H:\Apps\Typeset\ima\i-200se_ vp] 1. Ställdon med potentiometeråterföring G1 ska G2 S-33 LT4 Rörlig edurs oturs L G4 LT4 Utsignal Fas ska 2. Ställdon med lägesgivare som har lokal matning 5

6 - S-33 LT2 LT G4 G1 G Utsignal ska G1 G2 3 4 ska S-33 3/P1 Huvudställdon atningsdon 12VDC Rörlig edurs oturs 3. Ställdon med lägesgivare av tvåtråds typ G1 G ska S-33 3/P1 Slavställdon Rörlig edurs oturs AB ICATRE [H:\Apps\Typeset\ima\i-200se_ vp] 4. Huvudställdon som styr slavställdon AB ICATRE Telefon: Åldermansvägen 3 Fax: SOLNA Internet: SVERIGE 6