BILAGA 1 Beteckningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA 1 Beteckningssystem"

Transkript

1 Sidantal 22 BILAGA 1 Beteckningssystem Märkbilaga till TEKNISK ANVISNING - 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax :, Ver.1.0

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 FÖRKLARING... 3 HUVUDPRINCIPER... 3 MÄRKNING AV INSTALLATIONER... 3 SYSTEMBETECKNINGAR... 4 SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER... 6 KOMPONENTBETECKNINGAR... 7 ALLMÄNT... 7 KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER... 9 TEMPERATUR... 9 TRYCK/VAKUUM... 9 FLÖDE... 9 FUKT LJUS (LUX) NIVÅ, LÄGE HALT, MÄNGD, KONCENTR HASTIGHET, VARVTAL VARVTAL MÄTSTYRDON MÄTINSTRUMENT STÄLLDON STÄLLDON MED VENTIL EXEMPEL: RÖRINSTALLATION: EXEMPEL: LUFTBEHANDLING: ALLMÄNT SKYLTAR UTFÖRANDE PLACERING MONTERING MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING SKYLT EX YTTRE APPARATER... 21

3 3(22).dat Allmänt Denna bilaga avser anvisningar för beteckningar och märkning av VA-, VVS-, KYLoch processmediesystem. Denna bilaga har tidigare varit redovisade i del av tekniska anvisningar för styr- och övervakningssystem benämnt 4_ Beteckningssystem. Dessa föreskrifter skall utgöra grund för konsulter och entreprenörer gällande märkning av installationer. Märkning skall utföras enligt nedan. Hus nummer System beteckning Löp nummer Komponent beteckning Löp nummer Komponen t kvalificerar Förklaring Husnummer Fyra siffror anger husnummer. Systembeteckning Se vidare under Systembeteckningar. Löpnummer Eventuellt systemnummer/löpnummer, fyll ut till fyra tecken. Komponentbeteckning Se vidare under Komponentbeteckningar. Löpnummer Löpnummer som börjar på 01. Komponentkvalificerare Se vidare under Komponentkvalificerare. HUVUDPRINCIPER MÄRKNING AV INSTALLATIONER För drift och underhåll av byggnader, anläggningar och installationer samt för orientering utföres en ändamålsenlig och enhetlig märkning av installationer. Märkning skall vara väl synlig och utförd av material som inte förändras med tiden. Där komponent är dold måste märkning dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att komponenten lätt kan hittas. Där det är uppenbart vilket system som komponenten hör till räcker det att bara märka med komponentbeteckning. Tydigt exempel på detta är komponenter i ett apparatskåp där komponenterna sitter bakom en tydligt uppmärkt dörr (system). För information om var befintliga apparatskåp för styr och övervakning är placerade, och eller hur märkningen av detsamma är ser ut, kan projektledare och eller representant för projektet kontakta ansvarig systemförvaltare för att få information om efterfrågade apparatskåp.

4 4(22).dat SYSTEMBETECKNINGAR 52.B Tappvattensystem Beteckning... Förklaring KV... Kallvatten KVM_... Kallvatten, Mjukgjort KVT_... Kallvatten, Tryckstegrat KVMT... Kallvatten, Mjukgjort tryckstegrat KVA_... Kallvatten, Avjoniserat VV... Varmvatten VVC_... Varmvatten, Cirkulation VVT_... Varmvatten, Tryckstegrat VVCT... Varmvatten, Tryckstegrat cirkulation BA... Bevattningsanläggning HV1... Hetvatten HVC... Hetvatten, Cirkulation HVT_... Hetvatten, Tryckstegrat HVCT... Hetvatten, Cirkulation, tryckstegrat 52.E Ångsystem Beteckning... Förklaring Å Ånga, 3 bar Å Ånga, 8 bar Å Ånga, 14 bar 52.H Gas och tryckluftssystem Beteckning... Förklaring GG1_... Gas, gasol LT1_... Luft, tryckluft LV1_... Luft, vakuum 52.HB Medicinska gaser och gasblandningar Se Teknisk anvisning Medicinska gaser 52.J Olje och drivmedelsystem Beteckning no1_ Förklaring Oljan = typ av olja, t ex DO = Dieselolja

5 5(22).dat 53.B Avloppsvattensystem Beteckning... Förklaring SA... Spillvatten, Allmänt SP... Spillvatten, Trycksatt efter pump SB... Spillvatten, Till bensinavskiljare SO... Spillvatten, Till oljeavskiljare SF... Spillvatten, Till fettavskiljare DA... Dagvatten, Allmänt DP... Dagvatten, Trycksatt efter pump 54 Sprinklersystem Beteckning... Förklaring BR1_... Sprinkler, Våt BR2_... Sprinkler, Torr BRL_... Brandvattenledning BC1_... Brandsläckningssystem, CO2 BI1_... Brandsläckningssystem, Inergen BA1_... Brandsläckningssystem, Argonite 55 Kyla -/och värmepumpsystem Beteckning... Förklaring KP... Fjärrkyla, extern leverantör KB01... Köldbärare primär från extern kylcentral KB10... Köldbärare sekundär nr 1 i byggnad KB11... Köldbärare sekundär nr 1 i system KB10 KB12... Köldbärare sekundär nr 2 i system KB10 KB20... Köldbärare sekundär nr 2 i byggnad KB21... Köldbärare sekundär nr 1 i system KB20 KB22... Köldbärare sekundär nr 2 i system KB20 KM10... Kylmedelkrets från kylmaskin 1 KM20... Kylmedelkrets från kylmaskin 2 56 Värmesystem Beteckning... Förklaring VP... Fjärrvärme VS10... Primärvärme efter värmeväxlare 1 VS11... Sekundärvärme nr 1 i system VS10 VS12... Sekundärvärme nr 2 i system VS10 VS20... Primärvärme efter värmeväxlare 2 VS21... Sekundärvärme nr 1 i system VS20 VS22... Sekundärvärme nr 2 i system VS20 VS30... Primärvärme efter värmeväxlare 3 VS31... Sekundärvärme nr 1 i system VS30 VS32... Sekundärvärme nr 2 i system VS30

6 6(22).dat VÅ... Värmeåtervinning 57 Luftbehandlingssystem Beteckning... Förklaring LB Luftbehandlingssystem, plan och löpnummer 60 Sammansatta elanläggningar Beteckning Förklaring Se Teknisk anvisning, Märkning av el-, tele- och transportsystem 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Se Tekniska krav för styr och övervakning, YTB. SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER 50 Sammansatta VVS - och kylsystem Tekniska system t ex luftbehandlingsaggregat, värmegrupper etc. som betjänar mer än ett enskilt enhet / rum skall ges löpnummer från 01 t o m 99 inom respektive hus. System t ex aggregat, fläkt etc som betjänar enbart en enskild enhet t ex rum märkes med systembeteckning och löpnummer samt rumsnummer. Ex. fläktkonvektorer, kylbaffel. 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Se Tekniska krav för styr och övervakning, YTB.

7 7(22).dat KOMPONENTBETECKNINGAR ALLMÄNT Komponentbeteckning och komponenttyp efterföljs som oftast av ytterligare löpnr. I de fall tecken är utelämnat enligt denna handling användes alltid _ understrykningstecken). 52, 53, 54, 56 Rör, sprinkler, värme Beteckning... Benämning... Specifikt för PV... Pump Värme PÅ... Pump Värmeåtervinning PF... Pump Fuktare PS... Pump Spillvatten P _... Pump Allm. vatten t ex tryckstegring, SGV_... Shuntgrupp... Värme SGÅ_... Shuntgrupp... Värmeåtervinning VVB_... Varmvattenberedare ACK_... Ackumulator EXP_... Expansionskärl VVX_... Värmeväxlare MF4_... Flödesmätare MQ4_... Integreringsverk HYD_... Hydrofor _T01_... Tank, behållare, grop.. Media anges som första bokstav KL... Kompressor luft TR... Tryckluftsreducering AV... Avstängningsventil RV... Strypventil, injusteringsventil SVV_... Självverkande ventil STB_... Stabilisator medicinska gaser 55 Kyl - och värmepumpsystem Beteckning... Benämning... Specifikt för PK... Pump Kyla KA... Kylaggregat... Direktexpansion KK... Kylkompressor KMK_... Kylmedelskylare, kondensor VKA_... Vattenkylaggregat EV... Förångare SGK_... Shuntgupp kyla TB *... Kyltak eller kylbaffel CK *... Cirkulationskylare, rumskylare eller kondensorfläkt

8 8(22).dat 57 Luftbehandlingssystem Beteckning... Benämning Specifikt för ÖF... Överluftfläkt ÅF... Återluftfläkt FF... Frånluftsfläkt TF... Tilluftsfläkt CF... Cirkulationsfläkt BVÅ_... Värmeåtervinning Tvåfasmedia VVÅ_... Korsströmsvärmeväxlare RVÅ_... Roterande värmeväxlare LF... Luftfuktare LV... Luftvärmare Vattenburen media LK... Luftkylare LVE _... Luftvärmare Elektrisk LR... Luftrenare LT... Lufttork LD... Ljuddämpare MF1_... Mätfläns För mätning av luftflöde SP1 _... Spjäll Manuella injusterinsspjäll SP2 _... Spjäll Motordrivet SP3... Spjäll Backspjäll SP4... Spjäll Manuella avst.spjäll BGS_... Brandgasspjäll BBS_... Brand/brandgasspjäll KD... Konstantflödesdon VD... Variabelflödesdon FLV... Cirkulationsvärmare i separat betjänande enskilt rum. FLK... Cirkulationskylare i separat betjänande enskilt rum.

9 9(22).dat KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER Styr och regler komponenter betecknas enligt VVS & EL AMA 12, EL AMA 09. Styr och reglerkomponenters beteckning efterföljs i de flesta fall alltid av ytterligare en siffra S för löpnr t ex GT11 alt en bokstav B specifik för placering t ex GT3N (utegivare placerad på nordfasad) där annan specifik placering -/användning inte redovisats t ex GP41. UBB UBC Temperatur GT Givare för temperatur GT1_ Kontinuerlig reglering GT2_ Begränsande GT3_ Styrande, kompens GT4_ Mätande GT5_... Termostater... Stegvis, reglerande/styrande läges GT6_... Temperaturvakt... Stegvis, larmande GT7_ Larmande brandvakt GT8_ Larmande frysvakt GT9_ Överhettning Tryck/Vakuum GP Givare för Tryck GP1_ Kontinuerlig reglering GP2_ Begränsande GP3_ Styrande GP4_ Mätande GP5_... Pressostater... Stegvis, reglerande/styrande GP6_... Tryckvakt..... Larmande GP7_ Fläktvakt GP8_ Differenstryck GP9_ Enligt specifikation UBE Flöde GF Givare för Flöde GF1_ Kontinuerlig reglering GF2_ Begränsande GF3_ Styrande GF4_ Mätande

10 10(22).dat GF5_... Flödostat... GF6_... Flödesvakt GF7_ GF8_ GF9_ Stegvis, reglerande/styrande... Larmande... Flödesvakt... Enligt specifikation UBD Fukt GM Givare för Fukt GM1_... Fuktgivare.... Kontinuerlig reglering GM2_ begränsande GM3_ Styrande GM4_ Mätande GM5_... Hygrostat..... Stegvis, reglerande/styrande GM6_... Hygrostat..... Larmande GM7_... Fuktvakt... GM8_ GM9_... Snögivare.... Enligt specifikation UBL Ljus (Lux) GX Givare för elektrisk storhet GX1_... Ljusgivare.... Kontinuerlig reglering GX3_... Ljusrelä Stegvis, styrande, allmänt GX4_... Ljusgivare.... Kontinuerlig mätning lux UBF Nivå, läge GL Givare för läge GL1_ Kontinuerlig reglering GL2_ Begränsande GL3_ Styrande (vindriktn) GL4_ Mätande GL5_... Nivåstat Stegvis, reglerande -/ styrande... pumpgrop GL6_... Lägesvakt.... Larmande GL7_... Nivåvakt Larmande fettavskiljare GL8_ Larmande bensinavskiljare GL9_ Enligt specifikation, ex gränsläge, i port, spjäll, vent

11 11(22).dat UBK Halt, mängd, koncentr. GQ Givare för Gas GQ1_... Nox-givare... Kontinuerlig reglering, mätande GQ2_... Freon GQ3_... Explosionsvarnare GQ4_... CO-givare GQ5_... Givare Stegvis -/ styrande GQ6_... Gasvarnare Freon, Kontinuerlig -/ styrande... Ammoniak etc. GQ7_... Rökdetektor, jonisk Styrande, larmande GQ8_... CO2-givare kontinue. regl.... Mätande GQ9_... enligt specifikation UBH Hastighet, varvtal GS Givare för Hastighet GS1_ Kontinuerlig reglering GS2_ Begränsande GS3_ Styrande Vindhastighet GS4_ Mätande GS5_ Stegvis -/ styrande UBJ Varvtal GS6_ Larmande GS7_... Rot. vakt RVÅ... GS9_ Enligt specifikation. UB Mätstyrdon GT -HD Hjälpdon GT8_-HD1... Styr För GT8_ Frysvakt GT8_-HD Omv. för GT8_ GL5_-HD För GL5_ Nivågivare

12 12(22).dat GL6_-HD För GL6_ GL7_-HD För GL7_ Givare Fettavskiljare GL8_-HD För GL8_ Bensinavskilj. GQ7_-HD För GQ7_ Rökdetektor GS7_-HD För GS7_ Rotationsvakt Mätinstrument UG MT Termometer MT4_... MP... Manometer MP_... Manometer MP4_... Differanstryckmätare MP5_... Manometer med en larmkontakt MP6_... Manometer med två larmkontakter Styrfunktions enheter UC RC Styrdon RC5_... Styrdon För rumsenhet till zonereg. MD5_... Matningsdon... För rumsenhet till zonereg. RC6_-8_... Styrdon Enligt specifikation RC9_... Styrdon För roterande VVX Ställdon UEB ST Spjällställdon ST1 _... Spjällställdon,... 2-läges ST2 _... Spjällställdon,... 2-läges med fjäder, energilöst Stängt ST3 _... Spjällställdon... 2-läges med fjäder, energilöst öppet ST4 _... Spjällställdon... Kontinuerlig, utan fjäderåtergång ST5 _... Spjällställdon... Kontinurligt med fjäderåtergång ST6 _... Spjällställdon... Kontinurligt utan fjäderåtergång ST7X *... Spjällställdon,... 2-läges, energilöst stängt, för brandgasspjäll med krav på motionskörning och lägesindikering. ST8... Spjällställdon,... Enligt specifikation.

13 13(22).dat ST9_... Spjällställdon... Enligt specifikation. VD4_... Variabelflödesdon... Kontinuerlig verkan med ställdon KD3_... Konstantflödesdon... Med ställdon för forcering flöde SDX_... Ställdon Med programverk (t ex binärkopplare X anger antal steg) * X ersätts med våningsplanet där spjället är monterat, följt av ett löpnummer med början 01. Exempelvis ST7205, femte spjället på plan 2. UE Ställdon med ventil Beteckning: SV + utförande + löpnummer Utförande SV2_ 2-vägs SV3_ 3-vägs 80 Styr - och övervakningssystem Se Tekniska krav för styr och övervakning, YTB.

14 14(22).dat Exempel: Rörinstallation: R1. Värmeshuntgrupp för byggnad 1141, våning 01 (hus B11) Akademiska Sjukhuset. Huvudsystem VS50 betjänar undersystem VS V S S G V 1 R2. Tvåvägs styrventil nummer 1 i värmeshuntgrupp för hus B11 Akademiska Sjukhuset V S S V 2 1 R3. Värmehuvudpump 1 för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S P V 0 1 R4. Fjärrvärmeväxlare för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S V V X 1 R5. Shuntgrupp köldbärare för LB01 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B S G K 1 R6. Köldbärarpump i shuntgrupp LB01-SGK1 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P K 0 1 R7. Flödesmätare för KB10 systemet i hus B11 Akademiska Sjukhuset K B M F 4 1

15 15(22).dat R8. Fläktluftkylare 2 av tot 3, med enbart kyla, placerad i konferensrum på plan 2 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset rum Nedanstående avser bl. märkskyltens text C A 0 2 Exempel: Luftbehandling: L1. Luftbehandlingsaggregat byggnad 1141, våning 1 (Hus B11) Akademiska Sjukhuset, aggregaten numreras internt i resp. hus L B 0 1 L2. Återvinningspump i luftbehandlingsaggregat LB01 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P Å 0 1 L3. Brandspjäll, klassat för brand samt brandgas betjänar rum 2033, tillhörande LB01, spjället är placerat på plan 1 och har löpnummer 01. Ställdonets märkskylt 1141-LB01-ST L B S T Brandspjället bet på ritning 1141-LB01-BBS x200. Nedanstående avser brandspjällets märkskylt L B B B S Plan 02 nr 19, på plan 02

16 16(22).dat L4. Frånluftfläkt, betjänande rökrum, tilluften tas från LB01. Fläkten är nummer 3 i system LB L B F F 0 3 L5. Frånluftfläkt betjänande Hissmaskinrum 1678, tilluft via uteluftspjäll. Egen systembeteckning t.ex nummer 14 i hus B L B F F 0 1 L6. Frånluftsfläkt i frånluftsaggregat placerat på plan 04, tilluftsaggregatet TA2 (system LB02) är placerat på plan L B F F 0 1 Exempel: Styr- och övervakning S1. Temperaturgivaren GT12 i frånluften för luftbehandlingsaggregat nummer ett i hus B11 Akademiska Sjukhuset avger ett larm för hög temperatur L B G T 1 2 S2. Frysskyddsgivaren i luftbehandlingsaggregatets värmebatteri GT81 avger ett larm för låg returtemperatur och påfrysningsrisk L B G T L L- S3. Styrventil för VS50 systemet (1 st tvåvägs ventil i systemet) V S S V 2 1

17 17(22).dat S4. Tvåvägs styrventil nummer 2 för värmebatterier i luftbehandlingsaggregat nummer ett L B S V 2 2 S5. Rumsgivare i rum 3021 ej tillhörande något system G T 4 1 S6. Brandspjällställdon tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B S T S7. Rökdetektor tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B G Q S8. Tvåvägs styrventil i system 1413 i rum 1413 betjänar CA01 i rum S V 2 1

18 18(22).dat ALLMÄNT SKYLTAR Se YTB Märkning i respektive teknisk beskrivning där krav på utförande skall anges. UTFÖRANDE Samtliga skyltar skall vara utförda av laminerad plast i 3-skikt, tjocklek 1,5 mm. Skyltar i allmänhet gällande rum och installationer skall vara vita med svart text. Varningsskyltar skall vara gula med svart text. PLACERING Där märkobjekt är dold t ex av undertak eller inom aggregat skall märkskylt placeras både vid dold komponent och synligt på t ex undertaks ram eller vid lucka till aggregatdel. Om inte yttre skylt kan sättas så att lokalisering av komponent kan göras entydigt (t ex installationsolv) skall skylt kombineras med pil som visar riktning mot komponentplaceringen. Märkdataskylt för fläktmotor som är placerad i aggregatet placeras i anslutning till aggregatskylt. Märkdataskylt skall innehålla samma uppgifter som anges på dataskylt på motor. MONTERING Samtliga skyltar skall skruvas på fast underlag, där fast underlag ej finns vid objektet används plaststrips för fastsättning på t ex kabel, VP-rör eller på ventilationskanal där isoleringen är fastsatt med nät.

19 19(22).dat RUMSMÄRKNING: Graverad plastskylt limmas fast på dörrkarmens överdel (låssidan) RUMSMÄRKNING TEKNISKA UTRYMMEN: Graverad plastskylt limmas fast mitt på dörr 1,7m över golv, på utsidan t.ex. Fläktrum. EX:

20 20(22).dat MÄRKNING UTFÖRES I HUVUDSAK ENLIGT SS 741, SIS MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR EX.1: EX.2: MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING EX.

21 21(22).dat VENTILMÄRKNING FÖR ALLMÄN VVS Samtliga avstängningsventiler AV resp. strypventiler RV skall märkas med bricka av treskikts plastlaminat. Märkningen skall ange systembeteckning, plan där ventil är placerad samt löpnr inom resp. plan, för AV resp.rv. Vita brickor med svart text. Avstängningsventil Strypventil SKYLT EX YTTRE APPARATER

22 22(22).dat

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-25 Version 2.3 Kod Text

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-25 Version 2.3 Kod Text 1(33) Sidantal 33 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4_.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(33) Innehållsförteckning Allmänt......4

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

4. Beteckningssystem

4. Beteckningssystem 1(38) Sidantal 38 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(38) Innehållsförteckning Allmänt......5

Läs mer

4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3

4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3 Handling Sidantal 37 4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3 Landstingsservice i Uppsala län 753 09 Uppsala Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2011-11-18 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT 2007-10-22 BETECKNINGSSYSTEM Landstinget i Östergötland BILAGA B DRIFTKORT Fastighetsförvaltning/Byggavdelning SID 1/19 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 DRIFTKORT... 2.1 Blad 01 Värmesystem

Läs mer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MÄRKNING 2013-02-01 Rev 2013-09-17 Rev 2014-11-05

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MÄRKNING 2013-02-01 Rev 2013-09-17 Rev 2014-11-05 Sida 1 av 11 INNEHÅLL ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2 Märkning av rum 2 Märkning av driftrum 2 Märkning av sammansatt aggregat 3 Märkning OVK 3 Märkning av injusteringsspjäll, konstantflödesdon, variabelflödesdon

Läs mer

ENTREPRENADSANVISNING

ENTREPRENADSANVISNING 1(16) ENTREPRENADSANVISNING MÄRKSYSTEM sid 2-16 Bilaga 1 Bilaga 2 2(16) BETECKNINGSSYSTEM FÖR KYL- OCH VVS-INSTALLATIONER SAMT STYRNING OCH ÖVERVAKNING Beteckningssystemet skall bygga på följande delbeteckningar:

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123

DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123 INNEHÅLLSBESKRIVNING Denna driftinstruktion behandlar installationerna tillhörande Exempelskolan. Driftinstruktionen är indelad i tre huvudavsnitt med följande innehåll. Innehållsbeskrivning. Innehållsförteckning.

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad.

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad. FORTIFIKTIONSVERKET PM-SÖ1 2005-10-10 (5) PM-typ: Teknikfack: Nr: Datum: PM SÖ 1 2006-03-28 Projektidentifikation Etab. beteckn. Milo Objekt K0043.014.03 Hkpflj Malmen By 14 Hkp Hangar och flygtjänstbyggnad

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr)

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr) Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (ygg, VVS och Styr) 2005-04-07 2011-07-13 Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för märkning och beteckning

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 1 (5) 2015-05-15 Dnr Nr Systemförvaltning Peter Jonsson 018-611 61 63 peter.jonsson@lul.se PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 Allmänt Detta PM sammanfattar de

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2015-11-01 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2. 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING 3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING. ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014. Per Grudén 4 SH VS-ANLÄGGN BESKR 548333 KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 VS-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51 Göteborg.

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Beteckningar, märkning och skyltning

Beteckningar, märkning och skyltning PROJEKTERINGSANVISNINGAR Beteckningar, märkning och skyltning 2015-11-01 Innehåll Förord 4 1 Allmänt 5 2 Huvudprinciper 6 2.1 Märkning av installationer efter löpnummer 6 2.2 Märkning efter placeringsbetjäning

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Märkbilaga 2014-06-17

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Märkbilaga 2014-06-17 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Märkbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 4 1 Allmänt 5 2 Huvudprinciper 6 2.1 Märkning av installationer efter löpnummer 6 2.2 Märkning efter placeringsbetjäning 6 2.3 Hexadecimal

Läs mer

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

MÄRKANVISNING FÖR VVS, STYR & ÖVERVAKNINGSSYSTEM VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION

MÄRKANVISNING FÖR VVS, STYR & ÖVERVAKNINGSSYSTEM VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION Sida 1 av 6 MÄRKANISNING FÖR S, STYR & ÖERAKNINGSSYSTEM ID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION ersion Sida 2 av 6 Denna märkanvisning för styr & övervakningssystem inom MKB Fastighets AB gäller för ombyggnad och

Läs mer

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341.

Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. TD.doc 1(13) Villacentral typ 2000/03. Art.nr 55142922/980309/986341. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning TD.doc 2(13) Komponentförteckning-

Läs mer

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND

BRANDSPJÄLL UTFÖRANDE. www.abcvent.se PRODUKTER BRAND För att förhindra att brand och rök sprids i ventilationssystemet i en byggnad används brand/brandgasspjäll för att spärra av individuella brandceller om brand skulle bryta ut. Brandspjällets blad är öppna

Läs mer

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/

ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr /980300/ a(9) ABB Villacentral typ 2000/98. Art.nr 43141221/980300/986301. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning b(9) Komponentförteckning - typ 2000/98.

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.2

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.2 Sidantal 19 Version 3.2 Rev. Stockholms hamn AB Box 27314 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se 2(19) FÖR BETECKNINGAR OCH SYMBOLER GÄLLER GENERELLT SS 03 22

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18

TEKNISK ANVISNING. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

ABC VAV CONTROL BLACK

ABC VAV CONTROL BLACK ABC VAV CONTROL BLACK 2017-08 Produktblad 250 V / 4kv / 3 24 V / 4kv / 3 Max 250 ma SPJÄLL ABC VAV CONTROL BLACK ANVÄNDNING ABC-VAV Control Black är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD

Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD EKO-SRB EKO-SRBD Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB/SRBD är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 : 2012-10-30, Ver 2.0 : 2014-04-01,

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10

Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10 Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10 1(19) Innehåll 1 MÄRKNINGENS UTFÖRANDE OCH INNEHÅLL 4 1.1 Generellt 4 1.1.1 Omfattning 4 1.1.2 Tekniskt utförande 4 1.1.3 Montage 4 1.1.4 Placering 5 1.2 Särskilda

Läs mer

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning

ABC-Protect 60. Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02. Monteringsanvisning ABC-Protect 60 Självverkande brandspjäll med backströmningsskydd 2014-02 Monteringsanvisning Användning/Utförande... sid 1 Innan montering... sid 2 Funktionskontroll... sid 3 Kanalmontage (ABC-Protect

Läs mer

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Anvisning Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Översikt Leveransen av drift- och underhållsinstruktioner sker precis som vanligt enligt entreprenörens/konsultens egna struktur men endast

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 400 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 00 RT-00 Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT00 Allmänt REC Temovex 00 är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall

Fjärrvärmecentral Alfa Laval Midi Wall Användningsområde Standardiserad komplett fjärrvärmecentral för uppvärmning och tappvarmvattenberedning för flerfamiljshus(10-30 lgh). Enheten kopplas direkt till fjärrvärmenätet och den kombinerade reglercentralen/rumsgivaren

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Bilaga Utformning driftkort

Bilaga Utformning driftkort Bilaga Utformning driftkort Sida 2(5) Sida 3(5) 1.1 Ritningsdokument (flödesbilder) Projekterade driftkort skall revideras till relationsutförande samt kompletteras efter levererad utrustning. Samtliga

Läs mer

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD Objekt 6007, : 9048 6.3 VVS RIVNING ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENAD HELSINGBORGSSTAD DROTTNINGGATAN7 251 89 HELSINBORG HANDLÄGGARE:

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1

Brandgasspjäll ETPR-E-1 Brandgasspjäll ETPR-E-1 ETPR-E-1 är ett CE märkt brandgasspjäll. Spjället har också svenskt P-märket från SP/SITAC. Spjället monteras i ventilationskanalsystem för att förhindra brandgas spridning (BBR

Läs mer

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning

Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning Thermia vv-beredare KB/KBE Skötsel & Installationsanvisning S-54097-1 Produktbeskrivning... 2 Tekniska data... 3 Montering och installation... 4-5 Skötsel... 6 Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till

Läs mer

- Mät temperaturen på vattnet i vvc- ledningen strax innan beredaren/värmeväxlaren. Temperaturen ska vara minst 50 C.

- Mät temperaturen på vattnet i vvc- ledningen strax innan beredaren/värmeväxlaren. Temperaturen ska vara minst 50 C. Checklistor Checklista Legionella i tappvarmvattensystem - Mät temperaturen vid de tappställen som ligger längst från blandningsventilen. I bostäder ska temperaturen vara minst 50 C vid tappstället. -

Läs mer

LCC - ett verktyg för ständig förbättring

LCC - ett verktyg för ständig förbättring 1 LCC - ett verktyg för ständig förbättring Teknikval och erfarenheter i egenutvecklade projekt hos Skanska Projektutveckling i Sverige Jonas Gräslund, Skanska Projektutveckling Kontorsbyggnader 2 LCC

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad

RIRS Roterande värmeväxlare. Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad Bättre inomhusmiljö till lägre energikostnad 400-1900 Om du har en smartphone kan du läsa av koden för mer information om produkterna på vår webbplats! 400-1900 aggregaten finns nu med nya styrfunktioner

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412.

Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Villaväxlare 18 kw Danfoss PTC 2010 1(12) 10-09-21 Villacentral typ 2000/10 Danfoss ECL110 / Redan PTC Art.nr 41321412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 :, Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kvittens/Journal, Utfört arbete Ordernummer O1140189-1938

Kvittens/Journal, Utfört arbete Ordernummer O1140189-1938 Tel 047070 27 00 Fax 047070 27 10 C431 Kvittens/Journal, Utfört arbete Ordernummer O11401891938 Arbetsplats Deichmann 0007 Sergelgång Gallerian Stockholm Fakturaadress Rugmarken 46 DK623 Rödekro Kontaktperson

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5

Kylma Compacta. Produktblad. Innehållsförteckning. Måttritning...s. 4 Flödesschema...s. 5 Produktblad Version: 1.0010.13 Uppdaterad: 2012-11-13 Ersätter: 1.0010.12 Kylma Compacta Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 3 Tekniska data...s. 4 Måttritning...s. 4 Flödesschema...s.

Läs mer

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412.

Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Villa år 2005 Danfoss 18kW.doc 1(8) 09-07-08 Villacentral typ 2000/05. Art.nr 41121412. Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Villa år 2005

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

BILAGA 2.3 KOMPONENTBENÄMNING Senast reviderad: 2007-12-20. Accumulator - kyla Accumulator - värme

BILAGA 2.3 KOMPONENTBENÄMNING Senast reviderad: 2007-12-20. Accumulator - kyla Accumulator - värme BILAGA 2.3 KOMONENTBENÄMNING Senast reviderad: 2007-12-20 Accumulator - kyla Accumulator - värme Angreppsväg Antenn - Centralutrustning Apparatskåp Arbetsplattform - mobil Avstängningsventil - kyla Avstängningsventil

Läs mer

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!

LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering! Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer