4. Beteckningssystem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4. Beteckningssystem"

Transkript

1 1(38) Sidantal 38 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4. Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax

2 2(38) Innehållsförteckning Allmänt Anvisning Tekniska krav...5 Exempelmallar...5 (Denna del)...5 Scadasystem...5 ALLMÄNT Förklaring HUVUDPRINCIPER...7 MÄRKNING AV INSTALLATIONER...7 SYSTEMBETECKNINGAR B... Tappvattensystem E... Ångsystem H... Gas och tryckluftssystem HB... Medicinska gaser och gasblandningar J... Olje och drivmedelsystem B... Avloppsvattensystem Sprinklersystem Kyla -/och värmepumpsystem Värmesystem Luftbehandlingssystem Sammansatta elanläggningar Sammansatta styr- och övervakningssystem...12 SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER Sammansatta VVS - och kylsystem Sammansatta styr- och övervakningssystem...12 KOMPONENTBETECKNINGAR...13 ALLMÄNT Hus , 53, Rör sprinkler Kyl - och värmepumpsystem Luftbehandlingssystem...15 KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER...16 Temperatur UBB... GT Givare för temperatur...16 Tryck/Vakuum...16 UBC... GP Givare för Tryck...16 Flöde UBE... GF Givare för Flöde...17 Fukt UBD... GM Givare för Fukt...17 Ljus (Lux) UBL... GX Givare för elektrisk storhet...17 Nivå, läge

3 3(38) UBF... GL Givare för läge...18 Halt, mängd, koncentr...18 UBK... GQ Givare för Gas...18 Hastighet, varvtal...19 UBH... GS Givare för Hastighet...19 Varvtal UBJ Mätstyrdon UB... GT -HD Hjälpdon...19 Mätinstrument...20 UG... MT Termometer...20 Beteckning... Benämning Funktion / specifikt...20 UC... RC Styrdon...20 Ställdon UEB... ST Spjällställdon...20 Ställdon med ventil...21 UE Styr - och övervakningssystem...21 Övrigt... Lokalbrukares utrustning...22 Löpnummer komponentbeteckningar...22 Komponentkvalificerare...23 INSTÄLLNINGSVÄRDEN...23 REGULATOR...23 INDIKERING...23 MÄTVÄRDE MÄTNING MEDIA...24 PULSER STYRNING LARM TID LARMINDELNING...25 A-larm B-larm Exempel: Rörinstallation:...26 Exempel: Luftbehandling:...28 Exempel: Styr- och övervakning...29 ALLMÄNT SKYLTAR...30 UTFÖRANDE...30 PLACERING...30 MONTERING...30 MÄRKNING VID DISTRIBUTIONSCENTRALER...31 MÄRKNING AV ELLEDNINGAR...31 MÄRKNING AV KABLAR / ELLEDNINGAR...32 Kabelnr serier...32 Kyl - och värmepumpsystem...32 Sammansatta styr - och övervakningssystem...32

4 4(38) Övrigt MÄRKNING AV PLINTAR OCH LEDNINGAR...32 Plintnummer i apparatskåp...32 Ledningsfärger i apparatskåp (inre förbindningar)...33 RUMSMÄRKNING...34 RUMSMÄRKNING TEKNISKA UTRYMMEN...34 MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR...35 MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING...35 VENTILMÄRKNING...36 MÄRKNING MEDICINSKA GASER...37 SKYLT EX YTTRE APPARATER...38

5 5(38) Allmänt Personer som kommer att arbeta i och eller med projekt där styr och eller övervakningssystem ingår skall ha kännedom om nedanstående dokument. Anvisning Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Anvisningar i denna handling skall även användas som kontrollista där respektive punkt och dess inverkan skall värderas för sig. Tekniska krav Innehåller övergripande tekniska krav för styr- och övervakningssystemen. Bifogas beskrivning. Exempelmallar Innehåller exempel på hur driftkort skall se ut. Bifogas beskrivning. (Denna del) Innehåller anvisningar för hur beteckningar i driftkort, skyltmärkning och eller variabler inom tekniska system skall se ut. Bifogas beskrivning. Scadasystem Innehåller anvisningar för hur arbete med scadasystem tillhörande Landstingsservice i Uppsala skall genomföras. Bifogas beskrivning.

6 6(38) ALLMÄNT Dessa föreskrifter utgör ett komplement till VVS & EL AMA 12, EL AMA 09 samt till respektive teknisk beskrivning avsnitt YTB gällande märkning. Omfattning samt ändringar och tillägg till dessa föreskrifter skall anges under avsnitt YTB i respektive teknisk beskrivning. Med teknisk beskrivning avses: 3 hus 5 VVS och kylsystem 6 Elanläggningar 7 transportanläggningar 8 styr- och övervakningssystem. Vidare skall dessa föreskrifter utgöra grund för konsulter och entreprenörer gällande märkning av installationer. Märkning skall utföras enligt nedan. Hus nummer System beteckning Löp nummer Komponent beteckning Löp nummer Komponent kvalificerare Förklaring Husnummer Fyra siffror anger husnummer Systembeteckning Se vidare under Systembeteckningar Löpnummer Systemnummer/Löpnummer Komponentbeteckning Se vidare under Komponentbeteckningar Löpnummer Löpnummer som börjar på 01 Komponentkvalificerare Se vidare under Komponentkvalificerare

7 7(38) HUVUDPRINCIPER MÄRKNING AV INSTALLATIONER För drift och underhåll av byggnader, anläggningar och installationer samt för orientering utföres en ändamålsenlig och enhetlig märkning av installationer. Märkning skall vara väl synlig och utförd av material som inte förändras med tiden. Där komponent är dold måste märkning dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att komponenten lätt kan hittas. Där det är uppenbart vilket system som komponenten hör till räcker det att bara märka med komponentbeteckning. Tydigt exempel på detta är komponenter i ett apparatskåp där komponenterna sitter bakom en tydligt uppmärkt dörr (system). För information om vart apparatskåpen för styr och övervakning är placerade och eller märkning av detsamma kan delaktiga i projektet leta själv -/a, eller mot en kostnad på en (1) arbetsdag få informationen av driftens personal eller utav Teknikansvarig för styr och övervakningssystem.

8 8(38) SYSTEMBETECKNINGAR 52.B Tappvattensystem Beteckning...Förklaring KV...Kallvatten KVM_...Kallvatten, Mjukgjort KVT_...Kallvatten, Tryckstegrat KVMT...Kallvatten, Mjukgjort tryckstegrat KVA_...Kallvatten, Avjoniserat VV...Varmvatten VVC_...Varmvatten, Cirkulation VVT_...Varmvatten, Tryckstegrat VVCT...Varmvatten, Tryckstegrat cirkulation BA...Bevattningsanläggning HV1...Hetvatten HVC...Hetvatten, Cirkulation HVT_...Hetvatten, Tryckstegrat HVCT...Hetvatten, Cirkulation, tryckstegrat 52.E Ångsystem Beteckning...Förklaring Å003...Ånga, 3 bar Å008...Ånga, 8 bar Å014...Ånga, 14 bar

9 9(38) 52.H Gas och tryckluftssystem Beteckning...Förklaring GG1_...Gas, gasol LT1_...Luft, tryckluft LV1_...Luft, vakuum 52.HB Medicinska gaser och gasblandningar Beteckning...Förklaring AL7_...Andningsluft, 7bar AL5_...Andningsluft, 5bar IL...Instrumentluft TL7_...Tekniskluft, 7bar TL2_...Tekniskluft, 2bar OX7_...Andningsoxygen, 7bar OX5_...Andningsoxygen, 5bar LG5_...Lustgas, 5bar LG4_...Lustgas, 4bar GÖ...Gasutlopp KD...Medicinsk koldioxid NI...Nitrogen BG20,21...Blandgaser 52.J Olje och drivmedelsystem Beteckning Förklaring no1_ Oljan = typ av olja, t ex DO = Dieselolja

10 10(38) 53.B Avloppsvattensystem Beteckning...Förklaring SA...Spillvatten, Allmänt SP...Spillvatten, Pumpat SB...Spillvatten, Bensinavskiljare SO...Spillvatten, Oljeavskiljare SF...Spillvatten, Fettavskiljare DA...Dagvatten, Allmänt DP...Dagvatten, Pumpgrop 54 Sprinklersystem Beteckning...Förklaring BR1_...Sprinkler, Våt BR2_...Sprinkler, Torr BRL_...Brandvattenledning BC1_...Brandsläckningssystem, CO2 BI1_...Brandsläckningssystem, Inergen BA1_...Brandsläckningssystem, Argonite 55 Kyla -/och värmepumpsystem Beteckning...Förklaring KP...Fjärrkyla KB01...Köldbärare primär från kylmaskin 1/efter växlare fjärrkyla KB10...Köldbärare sekundär nr 1 i system KB1 KB20...Köldbärare sekundär nr 2 i system KB10 KB20...Köldbärare primär från kylmaskin 2/efter växlare fjärrkyla KB21...Köldbärare sekundär nr 1 i system KB20 KB22...Köldbärare sekundär nr 2 i system KB20 KM10...Kylmedelkrets från kylmaskin 1 KM20...Kylmedelkrets från kylmaskin 2

11 11(38) 56 Värmesystem Beteckning...Förklaring VP...Fjärrvärme VS10...Primärvärme efter värmeväxlare 1 VS11...Sekundärvärme nr 1 i system VS10 VS12...Sekundärvärme nr 2 i system VS10 VS20...Primärvärme efter värmeväxlare 2 VS21...Sekundärvärme nr 1 i system VS20 VS22...Sekundärvärme nr 2 i system VS20 VS30...Primärvärme efter värmeväxlare 3 VS31...Sekundärvärme nr 1 i system VS30 VS32...Sekundärvärme nr 2 i system VS30 VÅ...Värmeåtervinning 57 Luftbehandlingssystem Beteckning...Förklaring LB...Luftbehandlingssystem TA...Tilluftsaggregat sammansatt, äldre benämning...på befintlig installation FA...Frånluftsaggregat sammansatt, äldre benämning...på befintlig installation 60 Sammansatta elanläggningar Beteckning Förklaring Se Teknisk anvisning, Märkning av el-, tele- och transportsystem

12 12(38) 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Beteckning...Förklaring ÖS...Överordnat system för fastighetsövervakning DUC...Autonom Datorundercentral PLC...Programmable Logic Controller DC...Driftcentral AS...Apparatskåp med DUC/PLC för VVS...Apparatskåp för Värme...Apparatskåp för Kyla...Apparatskåp för Glastak...Apparatskåp för Röranläggning...Apparatskåp för Luftbehandling LS...Apparatskåp för Larm, ej relaterade för -/till HVAC SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER 50 Sammansatta VVS - och kylsystem Tekniska system t ex luftbehandlingsaggregat, värmegrupper etc. som betjänar mer än ett enskilt enhet / rum skall ges löpnummer från 01 t o m 99 inom respektive hus. System t ex aggregat, fläkt etc som betjänar enbart en enskild enhet t ex rum märkes med systembeteckning och löpnummer samt rumsnummer. Ex. fläktkonvektorer, kylbaffel. 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Apparatskåp för sammansatta VVS- och kylsystem betecknas med husbeteckning, två siffror för våningsplan och ett tvåsiffrigt löpnummer inom respektive våningsplan AS01 (hus B11, våning 01, första apparatskåpet).

13 13(38) KOMPONENTBETECKNINGAR ALLMÄNT Komponentbeteckning och komponenttyp efterföljs som oftast av ytterligare löpnr. I de fall tecken är utelämnat enligt denna handling användes alltid _ understryckningstecken). 3 Hus Beteckning...Benämning DS1_...Dörrstängare TK...Tryckknapp nödlarmhiss och nödstopp rulltrappa LC...Låscylinder GLF_...Gränsläge för fönsterparti eller fönster och port 52, 53, 54 Rör sprinkler Beteckning...Benämning...Specifikt för PV...Pump......Värme PK...Pump......Kyla PÅ...Pump......Värmeåtervinning PF...Pump......Fuktare PS...Pump......Spillvatten P _...Pump......Allm. vatten t ex tryckstegring, SGV_...Shuntgrupp...Värme SGÅ_...Shuntgrupp...Värmeåtervinning VVB_...Varmvattenberedare ACK_...Ackumulator EXP_...Expansionskärl VVX_...Värmeväxlare MF4_...Flödesmätare MQ4_...Integreringsverk HYD_...Hydrofor _T01_...Tank, behållare, grop..media anges som första bokstav KL...Kompressor luft TR...Tryckluftsreducering AV...Avstängningsventil RV...Strypventil, injusteringsventil SVV_...Självverkande ventil STB_ Stabilisator medicinska gaser

14 14(38) 55 Kyl - och värmepumpsystem Beteckning...Benämning...Specifikt för PK...Pump......Kyla KA...Kylaggregat...Direktexpansion KK...Kylkompressor KMK_...Kylmedelskylare VKA_...Vattenkylaggregat EV...Förångare SGK_...Shuntgupp kyla TK *...Kyltak eller kylbaffel CK *...Cirkulationskylare, rumskylare eller kondesorfläkt

15 15(38) 57 Luftbehandlingssystem Beteckning...Benämning Specifikt för ÖF...Överluftfläkt ÅF...Återluftfläkt FF...Frånluftsfläkt TF...Tilluftsfläkt BVÅ_...Värmeåtervinning Tvåfasmedia VVÅ_...Korsströmsvärmeväxlare RVÅ_...Roterande värmeväxlare LF...Luftfuktare LV...Luftvärmare Vattenburen media LK...Luftkylare LVE _...Luftvärmare Elektrisk LR...Luftrenare LT...Lufttork LD...Ljuddämpare MF1_...Mätfläns För mätning av luftflöde SP1 _...Spjäll Manuella injusterinsspjäll SP2 _...Spjäll Motordrivet SP3...Spjäll Backspjäll SP4...Spjäll Manuella avstängningsspjäll BGS_*...Brandgasspjäll BBS_*...Brand/brandgasspjäll KD *...Konstantflödesdon VD *...Variabelflödesdon CF...Cirkulationsfläkt CV *...Cirkulationsvärmare i separat kanalsystem betjänande enskilt...rum. CK *...Cirkulationskylare i separat kanalsystem betjänande enskilt...rum. CA *...Cirkulationsaggregat i separat kanalsystem med värme / kyla...betjänande enskilt rum. *För t ex komponent i system som betjänar ex. rum betecknas systemet med systemkomponent samt rumsnr, där rumsnummer anger betjänad lokal, oavsett var komponent är placerad t ex om denna är placerad i schakt, yttertak eller vind. Vid avsaknad av rumsnummer skall förkortning för betjäningsområdet användas med max 5 stycken tecken.

16 16(38) KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER Styr och regler komponenter betecknas enligt VVS & EL AMA 12, EL AMA 09. Styr och reglerkomponenters beteckning efterföljs i de flesta fall alltid av ytterligare en siffra S för löpnr t ex GT11 alt en bokstav B specifik för placering t ex GT3N (utegivare placerad på nordfasad) där annan specifik placering -/användning inte redovisats t ex GP41. UBB UBC Temperatur GT Givare för temperatur Beteckning Benämning Funktion / specifikt GT1_ Kontinuerlig reglering GT2_ Begränsande GT3_ Styrande, kompens GT4_ Mätande GT5_...Termostater...Stegvis, reglerande/styrande läges GT6_...Temperaturvakt...Stegvis, larmande GT7_ Larmande brandvakt GT8_ Larmande frysvakt GT9_ Överhettning Tryck/Vakuum GP Givare för Tryck Beteckning Benämning Funktion / specifikt GP1_ Kontinuerlig reglering GP2_ Begränsande GP3_ Styrande GP4_ Mätande GP5_...Pressostater...Stegvis, reglerande/styrande GP6_...Tryckvakt.....Larmande GP7_ Fläktvakt GP8_ Differenstryck GP9_ Enligt specifikation

17 17(38) UBE UBD UBL Flöde GF Givare för Flöde Beteckning Benämning Funktion / specifikt GF1_ Kontinuerlig reglering GF2_ Begränsande GF3_ Styrande GF4_ Mätande GF5_...Flödostat......Stegvis, reglerande/styrande GF6_...Flödesvakt...Larmande GF7_ Flödesvakt GF8_ GF9_ Enligt specifikation Fukt GM Givare för Fukt Beteckning Benämning Funktion / specifikt GM1_...Fuktgivare....Kontinuerlig reglering GM2_ begränsande GM3_ Styrande GM4_ Mätande GM5_...Hygrostat.....Stegvis, reglerande/styrande GM6_...Hygrostat.....Larmande GM7_...Fuktvakt... GM8_ GM9_...Snögivare.....Enligt specifikation Ljus (Lux) GX Givare för elektrisk storhet Beteckning Benämning Funktion / specifikt GX1_...Ljusgivare....Kontinuerlig reglering GX3_...Ljusrelä......Stegvis, styrande, allmänt GX4_...Ljusgivare....Kontinuerlig mätning lux

18 18(38) UBF UBK Nivå, läge GL Givare för läge Beteckning Benämning Funktion / specifikt GL1_ Kontinuerlig reglering GL2_ Begränsande GL3_ Styrande (vindriktn) GL4_ Mätande GL5_...Nivåstat......Stegvis, reglerande -/ styrande...pumpgrop GL6_...Lägesvakt....Larmande GL7_...Nivåvakt......Larmande fettavskiljare GL8_ Larmande bensinavskiljare GL9_ Enligt specifikation, ex gränsläge,...i port, spjäll, vent Halt, mängd, koncentr. GQ Givare för Gas Beteckning Benämning Funktion / specifikt GQ1_...Nox-givare...Kontinuerlig reglering, mätande GQ2_...Freon GQ3_...Explosionsvarnare GQ4_...CO-givare GQ5_...Givare Stegvis -/ styrande GQ6_...Gasvarnare Freon, Kontinuerlig -/ styrande...ammoniak etc. GQ7_...Rökdetektor, jonisk Styrande, larmande GQ8_...CO2-givarekontinue. regl.... Mätande GQ9_...enligt specifikation

19 19(38) UBH Hastighet, varvtal GS Givare för Hastighet Beteckning Benämning Funktion / specifikt GS1_ Kontinuerlig reglering GS2_ Begränsande GS3_ Styrande Vindhastighet GS4_ Mätande GS5_ Stegvis -/ styrande UBJ Varvtal Beteckning Benämning Funktion / specifikt GS6_ Larmande GS7_...Rot. vakt RVÅ... GS9_ Enligt specifikation. UB Mätstyrdon GT -HD Hjälpdon Beteckning Benämning Funktion / specifikt GT8_-HD1...Styr För GT8_ Frysvakt GT8_-HD Omv. för GT8_ GL5_-HD För GL5_ Nivågivare GL6_-HD För GL6_ GL7_-HD För GL7_ Givare...Fettavskiljare GL8_-HD För GL8_ Bensinavskilj. GQ7_-HD För GQ7_ Rökdetektor GS7_-HD För GS7_ Rotationsvakt

20 20(38) Mätinstrument UG MT Termometer Beteckning Benämning Funktion / specifikt MT4_... MP...Manometer MP_...Manometer MP4_...Differanstryckmätare MP5_...Manometer med en larmkontakt MP6_...Manometer med två larmkontakter Beteckning Benämning Funktion / specifikt Styrfunktions enheter UC RC Styrdon Beteckning Benämning Funktion / specifikt RC5_...Styrdon......För rumsenhet till zonereg. MD5_...Matningsdon...För rumsenhet till zonereg. RC6_-8_...Styrdon......Enligt specifikation RC9_...Styrdon......För roterande VVX Ställdon UEB ST Spjällställdon Beteckning Benämning Funktion / specifikt ST1 _...Spjällställdon,...2-läges ST2 _...Spjällställdon,...2-läges med fjäder, energilöst stängt ST3 _...Spjällställdon...2-läges med fjäder, energilöst...öppet ST4 _...Spjällställdon...Kontinuerlig, utan fjäderåtergång ST5 _...Spjällställdon...Kontinurligt med fjäderåtergång ST6 _...Spjällställdon...Kontinurligt utan fjäderåtergång ST7 _...Spjällställdon,...2-läges, energilöst stängt, för brandgasspjäll med krav på motionskörning och...lägesindikering. ST8...Spjällställdon,...Enligt specifikation. ST9_...Spjällställdon...Enligt specifikation. VD4_...Variabelflödesdon...Kontinuerlig verkan med ställdon KD3_...Konstantflödesdon...Med ställdon för forcering flöde SDX_...Ställdon......Med programverk (t ex binärkopplare X anger antal steg)

21 21(38) UE Ställdon med ventil Beteckning: SV + utförande + löpnummer Utförande SV2_ SV3_ 2-vägs 3-vägs 80 Styr - och övervakningssystem Beteckning...Benämning...Specifikt för TL1 _...Tryckknapp...Funktion via PLC, med indikering TL2 _...Tryckknapp...Elektronisk med inbyggd timer funktion och med indikering. FS...Automatsäkring, dvärgbrytare F1...Säkring (diazed) GD...Drivmotor för generator (diesel) H _...Driftind (lysdiod, lampa) KD...Impulsrelä K...Kontaktor KF...Handmanövrerad motorskyddsbrytare K1...Relä KT...Tidrelä MS...Manöverställare utanför apparatskåp OK...Omkopplare BO...Börvärdesomställare P...Mätutrustning, instrument QB...Batteribrytare QF...Frånskiljare i ställverk QS...Brytare i ställverk och huvudbrytare i central Q _...Säkerhetsbrytare S _...Manöverströmställare, elkopplare SR...Rusningsskydd för t ex diselaggregat för reservkraft T _...Transformator X _...Uttag anslutningsdon Y _...El pneum.relä ÅK...Återställningsknapp för t ex överhettningsskydd, manöver av...fläktaggregat och återställning av frysvakt och förreglingar. VG...Diodplatta

22 22(38) NK_ RK X _ TS UR _ Nätkontaktor Reservkraftkontaktor Kopplingsplint Termiskt skydd bimetall (överströmsskydd), (clickson) Spänningsrelä Övrigt Lokalbrukares utrustning Beteckning...BenämningSpecifikt för FRYS Frys BLODKYL...Blodkyl FRYS_...Frysbox KYL_...Kylskåp R _...Motstånd V _...Likriktare U1...Frekvensomriktare U2...Omformare,...UPS-utrustning U3...Omformareenl specifikation U _...Signalomvandlare...Spänning MX4 _...Energimätning MX5 _...Reaktiv Energimätning KPL_...Kopplingslåda JF...Jordfelsbrytare...(Max 30 ma) JR...Jordfelsrelä AA...Signaldon aukustiskt AV...Signaldon visuellt...t ex blixtlampa B _...Batteri BE...Belysning BLC_...Brandlarmcentral IR...Strömrelä LR...Fasbrottsrelä Löpnummer komponentbeteckningar Efter kompenentbeteckning anges vid behov löpnummer ( funktionstext ), detta löpnummer skall förklaras i respektive teknisk beskrivningen.

23 23(38) Komponentkvalificerare INSTÄLLNINGSVÄRDEN...Beteckning... Förklaring Börvärde......BV Börvärde beräknat......bbv Börvärde förskjutning......fbv Börvärde array X-led......X[n] n=brytpunktsnummer,0 4 Börvärde array Y-led...Y[n]...n=brytpunktsnummer, 0 4 Gränsvärde min......min Gränsvärde max......max Gränsvärde övriga......gv Gränsvärde start......sta Utetemp Gränsvärde stopp......sto Utetemp Start/stoppfördröjning......FD REGULATOR......Beteckning... Förklaring P-konstant......KP I-tid......KI D-tid......KD Samplingstid......KS Filtrering......FT INDIKERING......Beteckning... Förklaring Driftindikering......I Digital ingång Larmindikering......LI Digital ingång MÄTVÄRDE......Beteckning... Förklaring Mätvärde......MV Medelvärde......MMV Beräknat mätvärde......bmv Motorfrekvens......HZ Frekvensomriktare Motorstöm......A Frekvensomriktare Motoreffekt......P Frekvensomriktare

24 24(38) MÄTNING MEDIA...Beteckning...Förklaring Energimängd...MWH......MWh Energimängd kalibrera..kmwh Volym...M m3 Volym kalibrera...km3 PULSER...Beteckning...Förklaring Inkommande puls...pu STYRNING...Beteckning...Förklaring Manöver...M......Digital utgång Styrsignal...SS......Analog utgång Man/&Auto, analog man Manuell styrsignal, analog......mss Auto/man från/man till man Man till/från on LARM...Beteckning...Förklaring Höglarm...HL......Digitalt Höglarm gränsvärde...gvh Höglarm gränsavvikelse BV......GAH Låglarm...LL......Digitalt Låglarm gränsvärde...gvl Låglarm gränsavvikelse BV......GAL Larm (övriga)...l......digitalt Larm fördröjning...fdl Larm givarfel...gfl Larm frek.omf, felkod...fk Komm.larm frek.omf...coml Summalarm givare...gsl......för symbol i OP-panel TID...Beteckning...Förklaring Kalender array...kal Uppdatering...UPD År...YYYY Månad dag...mmdd Timme minut...hhmm Veckodag...D Tidkanal status...tk Tidkanal array grupp 1..TKG1...Tidgrupp 1 Tidkanal array grupp 2..TKG2...Tidgrupp 2 Tidkanal array grupp 3..TKG3...Specialdagar och perioder

25 25(38) LARMINDELNING A-larm Beteckning...Förklaring A...Frysvakter A...Expansionskärl lågt systemtryck värmesystem A...Nivåtryck lågt systemtryck värmesystem A...Rökdetektorer A...Pumpgrop hög nivå A...Brandlarmcentral A...Sprinkler A...Avbrott i kommunikation med DUC -/PLC från scada el motsv. A...Spänningsbortfall, fasbrott (0-sp) A...Automatsäkringar för manöver AS, AP A...Driftfel två parpumpar A...Instängningslarm kylrum, RWC, hissar A...Larm temperatur från frysar och kylar, likrum A...Larm tryck från ångsystem A...Generella driftsfel vid prioriterade verksamheter B-larm Beteckning...Förklaring B...Störning kylsystem B...Konfliktlarm (avvikande driftläge) där objekt styrs från DUC/PLC...och driftindikering erhålls till DUC/PLC B...Samtliga analoga givare skall larma vid kortslutning resp avbrott B...Larm låg verkningsgrad vid värmeåtervinning B...Driftfel pumpar och fläktar B...Larm avvikelse från börvärde

26 26(38) Exempel: Rörinstallation: R1. Värmeshuntgrupp för byggnad 1141, våning 01 (hus B11) Akademiska Sjukhuset. Huvudsystem VS50 betjänar undersystem VS V S S G V 1 R2. Tvåvägs styrventil nummer 1 i värmeshuntgrupp för hus B11 Akademiska Sjukhuset V S S V 2 1 R3. Värmehuvudpump 1 för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S P V 0 1 R4. Fjärrvärmeväxlare för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S V V X 1 R5. Shuntgrupp köldbärare för LB01 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B S G K 1 R6. Köldbärarpump i shuntgrupp LB01-SGK1 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P K 0 1 R7. Flödesmätare för KB10 systemet i hus B11 Akademiska Sjukhuset K B M F 4 1

27 27(38) R8. Fläktluftkylare 2 av tot 3, med enbart kyla, placerad i konferensrum på plan 2 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset rum Nedanstående avser bl. märkskyltens text C A 0 2 På ritning skrivs ex Konferensrum CA02-CK2 typ löpnummer rumsnummer

28 28(38) Exempel: Luftbehandling: L1. Luftbehandlingsaggregat byggnad 1141, våning 1 (Hus B11) Akademiska Sjukhuset, aggregaten numreras internt i resp. hus L B 0 1 L2. Återvinningspump i luftbehandlingsaggregat LB01 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P Å 0 1 L3. Brandspjäll, klassat för brand samt brandgas betjänar rum 2033, tillhörande LB01, spjället är placerat på plan 02. Ställdonets märkskylt 1141-LB01-ST L B S T Brandspjället bet på ritning 1141-LB01-BBS x200. Nedanstående avser brandspjällets märkskylt L B B B S Plan 02 nr 19, på plan 02 L4. Frånluftfläkt, betjänande rökrum, tilluften tas från LB01. Fläkten är nummer 3 i system LB L B F F 0 3 L5. Frånluftfläkt betjänande Hissmaskinrum 1678, tilluft via uteluftspjäll. Egen systembeteckning t.ex nummer 14 i hus B L B F F 0 1 L6. Frånluftsfläkt i frånluftsaggregat placerat på plan 04, tilluftsaggregatet TA2 (system LB02) är placerat på plan L B F F 0 1

29 29(38) Exempel: Styr- och övervakning S1. Temperaturgivaren GT12 i frånluften för luftbehandlingsaggregat nummer ett i hus B11 Akademiska Sjukhuset avger ett larm för hög temperatur L B G T 1 2 S2. Frysskyddsgivaren i luftbehandlingsaggregatets värmebatteri GT81 avger ett larm för låg returtemperatur och påfrysningsrisk L B G T L L- S3. Styrventil för VS50 systemet (1 st tvåvägs ventil i systemet) V S S V 2 1 S4. Tvåvägs styrventil nummer 2 för värmebatterier i luftbehandlingsaggregat nummer ett L B S V 2 2 S5. Rumsgivare i rum 3021 ej tillhörande något system G T 4 1 S6. Brandspjällställdon tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B S T S7. Rökdetektor tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B G Q S8. Tvåvägs styrventil i system 1413 i rum 1413 betjänar CA01 i rum S V 2 1

30 30(38) ALLMÄNT SKYLTAR Se YTB Märkning i respektive teknisk beskrivning där krav på utförande skall anges. UTFÖRANDE Samtliga skyltar skall vara utförda av laminerad plast i 3-skikt, tjocklek 1,5 mm. Skyltar i allmänhet gällande rum och installationer skall vara vita med svart text. Skyltar för brandlarmanläggning skall vara röda med vit text. Varningsskyltar skall vara gula med svart text. Kontrollera även mot Teknisk anvisning, Märkning El-, Tele och transportsystem så att apparatur och eller installationer som ligger i gränslandet mellan el och styr och övervakning märks på rätt sätt. PLACERING Skyltar placeras i anslutning till avsedd komponent etc. Vid elcentraler skruvas skylten fast på respektive centralkapsling. Där märkobjekt är dold t ex av undertak eller inom aggregat skall märkskylt placeras både vid dold komponent och synligt på t ex undertaks ram eller vid lucka till aggregatdel. Om inte yttre skylt kan sättas så att lokalisering av komponent kan göras entydigt (t ex installationsolv) skall skylt kombineras med pil som visar riktning mot komponentplaceringen. Märkdataskylt för fläktmotor som är placerad i aggregatet placeras i anslutning till aggregatskylt. Märkdataskylt skall innehålla samma uppgifter som anges på dataskylt på motor. MONTERING Samtliga skyltar skall skruvas på fast underlag, där fast underlag ej finns vid objektet används plaststrips för fastsättning på t ex kabel, VP-rör eller på ventilationskanal där isoleringen är fastsatt med nät.

31 31(38) MÄRKNING VID DISTRIBUTIONSCENTRALER Vid varje gruppcentral uppsätts gruppförteckningar alt. gruppschema, som anger centralbeteckning, gruppnummer, betjänat objekt, ledningsarea samt max avsäkring. Vid matning av motorgrupper anges även max inställning av överlastskydd (märkström motor). Ytterligare information: Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem. MÄRKNING AV ELLEDNINGAR Samtliga elledningar (kablar) gäller även gruppledningar för belysning (märkning till första kopplingspunkt, dosa) märks med gula märkhylsor (partex), uppträdda på nylonplatta som fastsättes med nylonstrips, så att numret kommer i kabelns riktning. Ledning mellan säkerhetsbrytare och motor märks ej. Samtliga elledningar förutom gruppledningar partmärks i båda ändar. Första part i samtliga elledningar förses med kabelnummer i båda ändar. Märkningen på första parten ska alltså ha kabelnummer + partnummer + plintnummer, de följande parterna behöver bara partnummer + plintnummer. Ledningar i apparatskåp skall förses med partmärkning, ledare mellan apparater inom elskåp skall förses med löpande nollnummer. Högsta nollnummer skall anges på apparatskåpsritningarna. Ledare som går från plint till apparat i elskåp märks med plintnummer. Ytterligare information: Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem.

32 32(38) MÄRKNING AV KABLAR / ELLEDNINGAR Kabelnr serier Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem. Kyl - och värmepumpsystem * t o m Grupp och styrledningar Sammansatta styr - och övervakningssystem ** t o m Kommunikationsledningar ** t o m Grupp och styrledningar Övrigt Se Teknisk anvisning, Märkning el-, tele- och transportsystem. Övriga installationer märks enligt BSAB-systemet. MÄRKNING AV PLINTAR OCH LEDNINGAR Plintnummer i apparatskåp Nummerserie...Benämning Specifikation Gruppledningar /230V Manöver och styrledningar /230 V Manöver och styrledningar... < 50 V Kommunikationsledning... DUC, PLC Terminal eller telefonledningar.

33 33(38) Ledningsfärger i apparatskåp (inre förbindningar) Beteckning...Färg... Specifikation L1...Svart... Fasmärkning L2...Svart... Fasmärkning L3...Svart... Fasmärkning N...Blå... Nolla PE...Gul/grön... Skyddsjord...Vit VAC...Orange... 0 VAC...Röd VDC...Brun... 0 VDC...Grå... Digital signal...violett... Analog signalspänning SK...Transparent Skärm E...Transparent Jord TE...Transparent Störningsfri jord

34 34(38) RUMSMÄRKNING: Graverad plastskylt limmas fast på dörrkarmens överdel (låssidan) 8mm RUMSMÄRKNING TEKNISKA UTRYMMEN: Graverad plastskylt limmas fast mitt på dörr 1,7m över golv, på utsidan t.ex. Fläktrum. EX:

35 35(38) MÄRKNING UTFÖRES I HUVUDSAK ENLIGT SS 741, SIS MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR EX.1: EX.2: MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING EX.

36 36(38) VENTILMÄRKNING Samtliga avstängningsventiler AV resp. strypventiler RV skall märkas med bricka av treskikts plastlaminat. Märkningen skall ange systembeteckning, plan där ventil är placerad samt löpnr inom resp. plan, för AV resp.rv. Vita brickor med svart text. VS12 4mm VS12 4mm AV31 4mm RV41 4mm Avstängningsventil Strypventil

37 37(38) MÄRKNING MEDICINSKA GASER Skyltning av avstängningsventiler och nödavstängningsventiler Vid nödavstängningslådor skall skylt med följande text sättas upp i övrigt gäller kapitel 10 i SIS HB 370. Skyltarna skall utföras av vit gravyrisolit med svart text. EXEMPEL: I samtliga rum med gasuttag ska det vid ingångsställe sättas en skylt med text som anger var nödavstängningslådan är placerad. Vid flera nödavstängningslådor inom samma verksamhetsområde numreras dessa löpande. EXEMPEL:

38 38(38) SKYLT EX YTTRE APPARATER

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-25 Version 2.3 Kod Text

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-25 Version 2.3 Kod Text 1(33) Sidantal 33 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4_.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(33) Innehållsförteckning Allmänt......4

Läs mer

BILAGA 1 Beteckningssystem

BILAGA 1 Beteckningssystem Sidantal 22 BILAGA 1 Beteckningssystem Märkbilaga till TEKNISK ANVISNING - 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3

4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3 Handling Sidantal 37 4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3 Landstingsservice i Uppsala län 753 09 Uppsala Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2011-11-18 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Märkning och skyltning av installationer

Märkning och skyltning av installationer Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision

Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer

SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

Beteckning, märkning och skyltning

Beteckning, märkning och skyltning Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Beteckning, märkning och skyltning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Läs mer

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT 2007-10-22 BETECKNINGSSYSTEM Landstinget i Östergötland BILAGA B DRIFTKORT Fastighetsförvaltning/Byggavdelning SID 1/19 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 DRIFTKORT... 2.1 Blad 01 Värmesystem

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2015-11-01 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,

Läs mer

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9

Innehåll 1 Bakgrund och syfte LKAB:s krav, tillämpning och tolkning Referenser Förbättringsförslag... 9 Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 2017--17 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

ENTREPRENADSANVISNING

ENTREPRENADSANVISNING 1(16) ENTREPRENADSANVISNING MÄRKSYSTEM sid 2-16 Bilaga 1 Bilaga 2 2(16) BETECKNINGSSYSTEM FÖR KYL- OCH VVS-INSTALLATIONER SAMT STYRNING OCH ÖVERVAKNING Beteckningssystemet skall bygga på följande delbeteckningar:

Läs mer

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr)

Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr) Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (ygg, VVS och Styr) 2005-04-07 2011-07-13 Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för märkning och beteckning

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3

Borås Lasarett STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 2001 1. Revisionsdatum. 040406. Ver 1:3 STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 Borås Lasarett CCD Engineering Erik Andersen Ängsjövägen 0 Rydboholm ENGINEERING STANDARDMÄRKNING BORÅS LASARETT 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNK RUBRIK SIDA Innehållsförteckning

Läs mer

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST

B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd

Läs mer

Inkopplingsanvisning styrskåp

Inkopplingsanvisning styrskåp Inkopplingsanvisning styrskåp VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 02 21 Sida 1 av 8 Doc. r. D1044 04 Innehåll 1. Allmänt... 3 Ytterligare information...

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

ABC VAV CONTROL BLACK

ABC VAV CONTROL BLACK ABC VAV CONTROL BLACK 2017-08 Produktblad 250 V / 4kv / 3 24 V / 4kv / 3 Max 250 ma SPJÄLL ABC VAV CONTROL BLACK ANVÄNDNING ABC-VAV Control Black är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Allmänt Optisk rökdetektor med inbyggd kontrollenhet TBLZ-1-72-a används för att mäta rökgaser i ventilationskanaler.

Läs mer

SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema. Kontakter 1-polig slutande kontakt. 2-polig slutande kontakt. 3-polig slutande kontakt.

SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema. Kontakter 1-polig slutande kontakt. 2-polig slutande kontakt. 3-polig slutande kontakt. SYMBOLER (IEC 617) Symboler kretsschema Kontakter 1-polig slutande kontakt 2-polig slutande kontakt 3-polig slutande kontakt Slutande (sl) kontakt, allmän Brytande (br) kontakt, allmän N.O (normaly open)

Läs mer

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad.

Revidering A. K-numret rättat. 3 st nya system tillkommer. Skrafferad text ändrad. FORTIFIKTIONSVERKET PM-SÖ1 2005-10-10 (5) PM-typ: Teknikfack: Nr: Datum: PM SÖ 1 2006-03-28 Projektidentifikation Etab. beteckn. Milo Objekt K0043.014.03 Hkpflj Malmen By 14 Hkp Hangar och flygtjänstbyggnad

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar

G Inkopplingsanvisning. 1.4 Spjällställdon. 1.1 Allmänt. 1.5 Rökdetektorer / Brandtermostat. 1.2 Ingångar. 1.3 Utgångar G5996.8 Sv Installationsanvisning Övervaknings- och motioneringssystem 1 Inkopplingsanvisning 1.1 Allmänt Kontrollenhet innehåller elektroniska komponenter som vid felaktigt handhavande kan skadas. Innan

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc 1(18) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. 1 Sidantal 1815 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 55 KYLSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 55 KYLSYSTEM... 3 PJB VÄRMEVÄXLARE... 4 PKB PUMPAR... 5 PN RÖRLEDNINGAR

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla

Förbättringsguide fjärrkyla. Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Förbättringsguide fjärrkyla Anpassning av befi ntliga kylsystem till fjärrkyla Innehåll 1. Analys av fastighetssystem...3 2. Statistik analys...4 2.1 Kortslutning KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKR

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MÄRKNING 2013-02-01 Rev 2013-09-17 Rev 2014-11-05

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MÄRKNING 2013-02-01 Rev 2013-09-17 Rev 2014-11-05 Sida 1 av 11 INNEHÅLL ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2 Märkning av rum 2 Märkning av driftrum 2 Märkning av sammansatt aggregat 3 Märkning OVK 3 Märkning av injusteringsspjäll, konstantflödesdon, variabelflödesdon

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791

RMH760B-3 G3133.1. a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO 700 1 RMH760B-3 2 RMZ790 3 RMZ791 G3133.1 sv Installationsanvisning Värmeregulator SYNCO 700 RMH760B-3 Montering A 49...70 mm 3110Z10 min. 110 mm 49...70 mm 3110Z11 B 44...65 mm 3110Z12 min. 105 mm 44...65 mm 3110Z13 min. 105 mm 44...65

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc. 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(21) Innehållsförteckning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Teknisk anvisning MEDICINSKA GASER Ver. 1.0

Teknisk anvisning MEDICINSKA GASER Ver. 1.0 Sidantal 8 MEDICINSKA GASER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : 2011-08-11 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rubrik Sida Allmänt 3 Krav 3 Dimensionering

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1

Programmering av SYNCO700 N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 B3140.3 SYNCO700 sv Betjäningsinstruktion Universalregulator RMU7 Programmering av SYNCO700 N.Q2 ST22 N.X7 ÖS N.X3 N.X2 N.Q1 N.X1 ST21 N.Y2 N.X5 =larm N.Q3 N.X8 ÖS N.Y1 N.X6 ÖS N.Q5 = summalarm utgång

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg

Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10

Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10 Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10 1(19) Innehåll 1 MÄRKNINGENS UTFÖRANDE OCH INNEHÅLL 4 1.1 Generellt 4 1.1.1 Omfattning 4 1.1.2 Tekniskt utförande 4 1.1.3 Montage 4 1.1.4 Placering 5 1.2 Särskilda

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND

LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND 1 (6) LANDSTINGSFASTIGHETER SÖRMLAND PTS-ELINSTALLATIONSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINTEKNISK UTRUSTNING Datum: 1996-03-07 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 FASTIGHETSKNUTNA ANLÄGGNINGAR...

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.2

STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.2 Sidantal 19 Version 3.2 Rev. Stockholms hamn AB Box 27314 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se 2(19) FÖR BETECKNINGAR OCH SYMBOLER GÄLLER GENERELLT SS 03 22

Läs mer

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02

Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Anvisning Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Översikt Leveransen av drift- och underhållsinstruktioner sker precis som vanligt enligt entreprenörens/konsultens egna struktur men endast

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01

PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 1 (5) 2015-05-15 Dnr Nr Systemförvaltning Peter Jonsson 018-611 61 63 peter.jonsson@lul.se PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 Allmänt Detta PM sammanfattar de

Läs mer

Manual Nödljusaggregat MAPOWER

Manual Nödljusaggregat MAPOWER Manual Nödljusaggregat MAPOWER Sida Innehållsförteckning 1 Säkerhet, Presentation, 2 Funktionsbeskrivning 3 Driftsättning 4 Kopplingsexempel 4/5 Tekniska data / Interna säkringar 5 Batterimontage 6 Felsökning

Läs mer

Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll

Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll 5 AMA 8 Styr- och övervakningssystem UC Styrfunktionsenheter 996.6 Övervakningssystem för övervakning och motionering av brand- och brandgasspjäll FCLA-128 Elektronisk styr- och övervakningssystem för

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer