LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. Projekteringsanvisning. Dokument Projekteringsanvisning.doc."

Transkript

1 1(21) Sidantal 21 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Projekteringsanvisning Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tel Fax

2 2(21) Innehållsförteckning Allmänt...4 Anvisning (Denna del)...4 Tekniska krav...4 Exempelmallar...4 Beteckningssystem...4 Scadasystem...4 Mål...5 Organisation...6 Projektör...6 Projektledare...6 Fastighetsägare...6 Styr- och övervakningsentreprenör...6 Systemintegratör...6 Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem...6 Driftsentreprenör...6 Hyresgäster...6 Inhämtande av uppgifter...7 Underlag för projektering...7 Förutsättningar för den aktuella entreprenaden...7 PLC-program och Scada...7 Avvikelser...7 IP-adresser...7 Datauttag...8 Låscylindrar...8 Projektering...8 Handlingar...8 Beskrivning...8 Driftkort...8 Ritning...9 Tekniska krav...9 Mallar...9 Beteckningssystem...9 Operatörspanel och eller scadasystem...9 Tekniska system...10 Mjukvara och programkod...10 Operatörspanel...10 Scadasystem...10 Funktioner...11 Pumpstyrning...11 Tidsstyrning av luftbehandlingssystem...11

3 3(21) Reglering av temperatur enligt kurva...11 Reglering av tryck i rörsystem...12 Reglering av tryck i luftbehandlingssystem...12 Reglering av tryck i luftbehandlingssystem via kurva...12 Varvtalsreglering av fläktar...12 Reglering av temp i luftbehandlingssystem...12 Reglering av torrkyla...13 Motionskörning av Brand -/Brandbrandgasspjäll...13 Lastfördelning efter spänningsbortfall...13 Apparatskåp...14 Givare...15 Luftbehandlingssystem...15 Värmesystem...15 Tappvattensystem...15 Kylsystem...15 Apparatskåp...15 Larmgrupp och larmklass...16 Larmfördröjning...16 Fältbussar...16 Entreprenad...17 Tillhandahållande av handlingar...17 Driftskort...17 Ritningsfiler...17 Överlämning av handlingar...17 Utbildning av berörd personal...18 Utbildning/information skall innehålla...18 Anmälan till driften för att arbeta i anläggningen...19 Bilaga 1, Beställning av datauttag...20 Bilaga 2, Anmälan vid arbete emot projekt för styr och övervakning...21

4 4(21) Allmänt Personer som kommer att arbeta i och eller med projekt där styr och eller övervakningssystem ingår skall ha kännedom om nedanstående dokument. Anvisning (Denna del) Innehåller övergripande anvisningar om projekteringens genomförande. Anvisningar i denna handling skall även användas som kontrollista där respektive punkt och dess inverkan skall värderas för sig. Tekniska krav Innehåller övergripande tekniska krav för styr- och övervakningssystemen. Bifogas beskrivning. Exempelmallar Innehåller exempel på hur driftkort skall se ut. Bifogas beskrivning. Beteckningssystem Innehåller anvisningar för hur beteckningar i driftkort, skyltmärkning och eller variabler inom tekniska system skall se ut. Bifogas beskrivning. Scadasystem Innehåller anvisningar för hur arbete med scadasystem tillhörande Landstingsservice i Uppsala skall genomföras. Bifogas beskrivning.

5 5(21) Mål Följande målsättningar gäller för styr- och övervakningssystemens utförande: Skall kunna styra, reglera och övervaka de tekniska installationssystemen. Skall vara anpassade till betjänade lokaler och verksamhet. Skall fungera så att betjänande installationssystem blir energieffektiva. Skall vara ett aktivt stöd för driftsorganisationens verksamhet. Skall integrera de underordnade styr- och övervakningssystemen väl mot det överordnade systemet med full funktionalitet.

6 6(21) Organisation Projektör Den konsult som ansvarar för och utför projektering av styr- och övervakningssystemen. Projektledare Den som är utsedd av fastighetsägaren att övergripande leda ett projekts genomförande. Fastighetsägare Uppsala läns landsting. Styr- och övervakningsentreprenör Den entreprenör som utför styr- och övervakningsentreprenaden förutom applikationerna i det överordnade systemet. Systemintegratör Då leverantörer av hård- och eller mjukvara har program för att kvalitetssäkra sina integratörer skall systemintegratören vara delaktig i nämnda program. Systemintegratören utför applikationen och eller applikationerna i det berörda systemet och eller systemen. Denne installerar och konfigurerar också drivrutiner, mjukvara och därtill tillkommande funktioner för nya PLC-fabrikat/typer, tillsammans med Landstingsservice driftpersonal. Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem är beställarens representant och övergripande ansvarige för styr och övervakningssystemen. Teknikansvarig har ett övergripande ansvar för det överordnade systemet. Teknikansvarig är också ansvarig för original- och projekthantering av filer både för det överordnade systemet och både de underordnade systemen. Driftsentreprenör Driftsentreprenör har fastighetsägarens/beställarens uppdrag att tekniskt förvalta sjukhuset och dess installationer. Hyresgäster De olika verksamheter som finns inom sjukhuset.

7 7(21) Inhämtande av uppgifter Underlag för projektering Projektör skall från teknikansvarig inhämta mallar för driftkort som filer i format DOC och DWG. Förutsättningar för den aktuella entreprenaden Projektören skall från projektledare inhämta uppgifter om förutsättningar för projekteringen. Projektör skall från teknikansvarig inhämta den aktuella systemkonfigurationen samt uppgift om var och hur anslutning till nätverk LULNET skall ske. Vid mindre ombyggnader kan det i vissa fall vara mer lämpligt att komplettera befintliga styr- och övervakningsinstallationer, istället för att installera helt nya. Projektör skall från projektledare inhämta uppgift om när detta är aktuellt. Vissa larm inom, i första hand, gällande central elförsörjning skall tidsmärkas i PLC. Projektör skall från teknikansvarig inhämta uppgifter om vilka. Erfarenheter från Landstingsservice driftpersonal skall inhämtas och dokumenteras. PLC-program och Scada I de fall som fastighetsägaren och eller motsvarande representant för denna har program och eller kod som behövs för att utföra uppdraget lämnas den ut vid begäran från projektören. Detta uttag signeras av projektören eller entreprenören med datum, namn, företag. Avvikelser Eventuella avvikelser från projekteringsanvisning får endast ske efter skriftligt godkännande från teknikansvarig. IP-adresser Beställning utav IP-adresser görs till MSI senast fyra veckor före samordnad provning, följande information skall utöver deras (MSIs) önskemål framgå vid beställning: Fabrikat och modell på PLC, operatörspanel eller motsvarande som installeras i skåpet. Placering, byggnad, våning, apparatskåp.

8 8(21) Datauttag Se bilaga Beställning av Datauttag. Beställning skall göras senast fyra veckor före samordnad provning. Beställning av datauttag görs av projektledaren med för ändamålet avsedd blankett som finns på navet. Se bilaga 1. Låscylindrar Till apparatskåpen skall det beställas iloq C10S cylinder, med tillhörande montering av detsamma på följande telefonnummer eller via e-post Behörigheten på låscylindern skall vara styr och cylindern monteras vid slutbesiktning. Projektering Fastighetsägaren skall äga allt som produceras, både materiellt och immateriellt Handlingar Handlingar skall vara utförda dels som CAD-filer enligt Landstingets CAD-anvisningar och dels som filer kompatibla med program ingående i Office XP Beskrivning Objektsanpassad styr- och övervakningsbeskrivning upprättas enligt de styrande dokumenten för styr och övervakning. Beskrivningen skall ansluta till AMA 09. Projektören skall stämma av den objektsanpassade beskrivningen mot andra, för projektet, eller närliggande känsliga punkters styrande dokument. Motstridiga uppgifter får inte förekomma. Information om detta inhämtas på Driftkort Funktioner skall beskrivas i för anläggningen och eller objektet anpassade driftkort innehållande flödesbild samt funktionsbeskrivning av. Utförande skall vara enligt Exempelmallar. Systemens tillopp alternativt tilluft skall redovisas från vänster till höger. I de fall ombyggnad eller komplettering utförs av befintliga installationer skall detta tydligt framgå av funktionsbeskrivningen. För anläggningar, objekt eller funktioner utanför apparatrum skall rumsbeteckning framgå.

9 9(21) Ritning Handlingar skall överensstämma med Landstingets CAD-regler. Se bifogad länk, Vid ombyggnadsprojekt skall konsulten ansvara för att befintliga relationshandlingar i angränsande ytor och berörda system uppdateras till relationsstatus. Tekniska krav Projekteringsanvisningens Tekniska krav och Scadasystem skall bifogas objektsanpassad beskrivning för styr- och övervakningssystem. Följande text skall föras in i beskrivningen: För anläggningen gäller LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN, TEKNISKA KRAV Eventuella avvikelser från Tekniska krav skall redovisas klart och tydligt på samma sätt som hanteringen av avvikelse från AMA enligt RA. Avvikelse skall vara skriftligt godkänd av teknikansvarig. Mallar Exempelmallar skall användas som mallar för utformning av driftkort. Beteckningssystem Beteckningssystem skall ligga till grund för projektering samt bifogas beskrivning. Anvisningen skall presenteras i projektgruppen i samband med projekteringsstart och skall ligga till grund för namnsättning av enskilda system. För beteckningar som saknas, skall Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem alltid tillfrågas så att denne ges möjlighet att godkänna förslagen beteckning och lägga till den i beteckningsbilagan, eller möjligen ge tillrättavisanden. Operatörspanel och eller scadasystem I apparatskåpsfront skall en operatörspanel i enlighet med Tekniska krav installeras. För scadasystem skall Scadasystem användas som anvisning.

10 10(21) Tekniska system Dessa krav skall arbetas in i berörda handlingar i tillämpliga delar. Mjukvara och programkod Fastighetsägaren skall äga allt som produceras, både materiellt och immateriellt. Mjukvara -/or med tillhörande licens -/er som krävs för att fastighetsägaren skall kunna arbeta i systemen skall ingå, och eventuella kostnader för dessa skall tydligt redovisas i underlaget. Se även Tekniska krav och Scadasystem. Operatörspanel I apparatskåpsfront skall en operatörspanel i enlighet med Tekniska krav installeras. Scadasystem Samtliga system som installeras skall anslutas mot ett Scadasystem beskrivet i Scadasystem. Om sådan information ej finns tillgänglig skall Teknikansvarig för styr och övervakningssystem skriftligen informeras om detta.

11 11(21) Funktioner Vid projektering skall nedanstående funktionskrav beaktas i tillämpliga delar. Skulle nedanstående krav kollidera med andra funktioner skall detta skriftligen dokumenteras, överlämnas till Teknikansvarig för styr och övervakningssystem och bekräftas av densamme innan arbetet fortlöper. Pumpstyrning Pumpar med förväntat långa driftsstopp skall förses med regelbunden motionsdrift. Motionsdrift skall ske tisdag till fredag någon gång mellan kl 07:00 och 09:00. Exakt tid skall Specificeras i driftkort. Parpumpar eller parallellt installerade pumpar skall styras med tidsstyrd växling. Detta skall ske någon gång från och med tisdag till och med fredag mellan 07:00 och 09:00. Exakt tid skall specificeras i driftkort. Motionsdrift samt växling skall ske med hjälp av tidkanaler i respektive apparatskåp. Generellt gäller att när det inte finns något behov så ska pumpar stoppas. Pumpstopp för värmesystem (radiatorer, golvvärme etc.) gäller när utetemperatur överstiger inställt värde +16 under längre tid än 1h. Återgång till drift sker när utetemperatur understiger inställt värde +14 C under längre än inställd tid än 1h. Pumpstopp skall ske enligt villkor för respektive apparatskåp. Tidsstyrning av luftbehandlingssystem Luftbehandlingssystem skall tidsstyras enligt tidkanal och eller närvarostyrning. Beroende på verksamhet ska närvarostyrning beaktas som möjlig energisparande åtgärd. Detta gäller även för system som projekteras för att vara i drift dygnet runt. Reglering av temperatur enligt kurva Kurvor skall vara utförda med minst fem brytpunkter. Funktion för automatisk kurvjustering skall, om det inte emotstrider energibesparingsåtgärder implementeras. Temperatur under första brytpunkten X1 gäller värdet för Y1. Temperatur över sista brytpunkten X5 gäller värdet för Y5.

12 12(21) Reglering av tryck i rörsystem Vid konstanthållning av tryckskillnad mellan fram- och returledning skall reglerfunktion i PLC/DUC styra frekvensomformaren. Börvärdet skall kunna påverkas av en utetemperaturkurva. Reglering av tryck i luftbehandlingssystem Vid konstanthållning av statiskt tryck i ventilationskanal skall reglerfunktion i PLC/DUC styra frekvensomformaren. För till- och frånluftsfläktar i luftbehandlingssystem skall ändringsbara börvärden för tryck, hög respektive låg implementeras för styrning med tidkanal och eller rörelsedetektor och eller annan funktion. Börvärde för hög skall prioriteras framför börvärde för låg. Reglering av tryck i luftbehandlingssystem via kurva Trycket i kanal skall kunna påverkas av sex brytpunkter för att minska kanaltrycket vid olika tider på dygnet. Reglering av tryck och flöde skall följa utetemperatur med erforderligt antal brytpunkter. PLC n skall själv kunna reglera tryck så att rätt temperatur upprätthålls. Varvtalsreglering av fläktar Varvtalsreglering med frekvensomformare skall alltid föredras. Vid styrning av motorer, främst äldre där risk för skador och eller brand i stator eller andra kritiska delar måste drifttemperatur på motorn övervakas. Börvärde för när motorn skall stanna på grund av hög drifttemperatur skall kunna ställas in antingen via operatörspanel eller berört scadasystem. Reglering av temp i luftbehandlingssystem Tilluftstemperatur skall konstanthållas, enligt kurva i förhållande till utetemperaturen, genom reglering av kyla-återvinning-värme i sekvens. Om rums- eller frånluftsreglering är lämpligare för uppgiften skall denna utföras som kaskadreglering med beräknat börvärde för tilluftstemperatur. Tilluftstemperatur skall vara max- och minbegränsad.

13 13(21) Reglering av torrkyla Framledningstemperatur för köldbärare minbegränsas så att den ej underskrider framräknad daggpunkt för berörda lokaler med inställd marginal 1 C. Daggpunkt beräknas enligt följande (formler skrivs in i driftkort): Mättnadsångtryck p m (Pa) (t * 17,27/(t + 238,3) P m = 610,8 * e t = temperatur i C Ångtryck p å (Pa) p å = f * p m / 100 f = relativ luftfuktighet i % Daggpunkt t d (C ) t d = ln(p å / 610,8) * 238,3 / (17,29 ln(p å / 610,8)) Motionskörning av Brand -/Brandbrandgasspjäll Styrning av spjäll skall ske från den PLC -/DUC som styr det luftbehandlingssystemet spjällen sitter monterade på. Kontrollen består av funktionstest av gränslägesbrytare i spjällställdon. Vid användning av fältbussen SIOX skall brandspjället -/en gå att styra individuellt. Motionskörning av brandspjäll skall antingen kunna ställas in via tidkanal, eller via manuell körning från operatörspanel. Vid motionskörning skall indikering för öppet respektive stängt brandspjäll visas i både operatörspanel och överordnad scada. Fläktarna skall vara förreglade över brandspjäll så att de ej kan starta då spjäll är i fel läge. Lastfördelning efter spänningsbortfall Efter spänningsbortfall ska anslutna objekt återstarta automatiskt och vissa effektkrävande objekt med differentierade starttider. Fördröjning skall redovisas i driftkort. System som betjänar operationssalar och lokaler med akutsjukvård skall prioriteras. Funktionalitet inhämtas från teknikansvarig.

14 14(21) Apparatskåp Utöver drifttekniska larm skall följande övervakas: Fasbrott/nollspänning Utlöst A-larm Automatsäkring Utlöst B-larm Omkopplare eller Fel läge B-larm säkerhetsbrytare summalarm Transformatorer Bortfall av spänning B-larm

15 15(21) Givare Förutom givare som behövs för att erhålla önskade funktioner och larmpunkter skall systemen kompletteras med mätgivare för att erhålla lämpliga referensvärden. Enligt nedan: Luftbehandlingssystem Frånluftskanal centralt samt från respektive våningsplan förses med temperaturgivare. Vid tilluftstemperatur enligt kurva i förhållande till utetemperatur skall vid behov installeras representativa mätgivare i lokal som komplement till frånluftsgivare. Dessa skall användas som referenser vid kalibrering av kurva. Flödesgivare för respektive fläkt. Temperaturgivare mellan värmeåtervinnare och luftvärmare. Avluftskanal förses med temperaturgivare. Returledning från VS och KB-slinga förses med temperaturgivare. Värmesystem Vid undercentral för fjärrvärme skall tillopps- och returledning förses med temperaturgivare (utöver energileverantörens givare). Vid fler parallellkopplade värmeväxlare förses primär returledning från respektive växlare med temperaturgivare. Returledning från VS och KB-slinga förses med temperaturgivare. Tappvattensystem Returledning från VVC förses med temperaturgivare. Inkommande kallvattenledning till varmvattensystem förses med flödesmätare som kommunicerar via M-bus. Kylsystem Vid undercentral för fjärrkyla skall tillopps- och returledning förses med temperaturgivare (utöver energileverantörens givare). Apparatskåp Givare skall finnas för övervakning av temperaturen i apparatskåpet.

16 16(21) Larmgrupp och larmklass Aktuell larmgrupp och larmklass projekteras för respektive larmpunkt. Larmklass (i fallande prioritet): A-larm B-larm Där utöver finns för EL också klass: Indikering Larmfördröjning Utöver gängse larmfördröjningar för övervakning av funktioner, skall följande larm vara utförda med inställbara fördröjningar: Fasbrott/nollspänning Fördröjning 1 min Rökdetektor Fördröjning 1 min Spjäll i fel läge Fördröjning 5 min För fasbrottsrelä och rökdetektor gäller ingen fördröjning för larmfunktion. Fördröjning avser endast larm i PLC. Fältbussar För kommunikation mot Citect skall BACnet användas vid nyinstallation av PLC -/DUC. Beroende på systemets art skall systemet antingen anslutas till B-Net, LSUs bussbaserade larmnät som är under uppbyggnad via KNX eller BACnet. Eller för kommunikation direkt mot Citect via BACnet. Om något av ovanstående bussystem inte är tillämpligt skall Teknikansvarig för styr och övervakningssystem skriftligt informeras om detta, samt lämna skriftligt godkännande till integratören för avsteg ifrån ovanstående.

17 17(21) Entreprenad Tillhandahållande av handlingar Driftskort Projektör skall till entreprenör tillhandahålla driftkort i form av originalfiler och Acrobat pdf-filer, samt rättigheter att ändra i och använda dessa. Ritningsfiler Projektör skall till entreprenör tillhandahålla ritningsfiler samt rättigheter att ändra i och använda dessa. Överlämning av handlingar Representant för fastighetsägaren och eller teknikansvarig för styr och övervakningssystem skall vid önskemål och eller projektets avslutande tillhandahållas följande information: Driftkort Originalformat Acrobat pdf-filer Ritningsfiler Originalformat Acrobat pdf-filer El och kabelscheman Originalformat Acrobat pdf-filer DUC -/PLC, HMI och eller Scada Program Källkod Funktionsblock, funktioner, makron, objekt Driftbilder Allt som behövs för att återskapa, ändra eller på annat sätt förvalta anläggningen.

18 18(21) Utbildning av berörd personal Före slutbesiktning skall personal på Landstingsservice utsedd av Driftchef eller motsvarande av leverantören genomgå utbildning i programvara och eller hårdvara för att kunna gå in och felsöka i program respektive hårdvara och eller göra ändringar i anläggningen efter garantiperiodens utgång, eller vid akuta händelser. Kursen skall vara på minst en arbetsdag för moment 1 respektive 2, intyg om kursens innehåll, samt tillbörlig litteratur skall medfölja deltagarna. Utbildningen skall baseras på den anläggningsdokumentation som levereras av entreprenören och kompletteras i den mån det behövs av utbildningar och eller material från generalagent eller motsvarande. Styrentreprenören utarbetar schema för utbildning/information och skall samordna detta med övriga installationsentreprenader. Schema för information/undervisning presenteras för beställaren senast fyra veckor före aktuellt informations- och utbildningstillfälle. Utbildning/information skall innehålla: Moment 1,Utbildning avseende levererad datoriserad styr-, regler-, och övervakningsutrustning. Grundläggande begrepp, systemets hårdvaru- och programvarumässiga uppbyggnad. Kontroll och ändring av drifttider, drifttillstånd, börvärden och viktiga parametrar. Larmhantering. Insamling av mätvärden. Moment 2, Felsökning på hårdvara, byte av I/O, ställdon, givare etc. Underhållsåtgärder, före respektive efter garantiperioden. Fältbussprotokoll, felsökning och inställning. Programändringar, hur man gör ändringar i programmet. Genomgång på plats. Komplett underlag omfattande utbildning överlämnas före utbildningen till varje deltagare.

19 19(21) Anmälan till driften för att arbeta i anläggningen För entreprenörens säkerhet och Fastighetsägarens kännedom skall entreprenören i samband med projekt initierade från och med detta dokument (version 2.2) anmäla sig hos driftcentralen i samband med arbeten i lokaler som ägs av Landstinget i Uppsala län. Teknikansvarig för styr- och övervakningssystem ansvarar att det i varje anläggning finns blanketter för entreprenören att använda. Av entreprenören ifylld blankett är ett krav för att vederbörande skall få ut eventuella nycklar som möjligen kan krävas för att utföra arbetet. För lås som monteras i apparatskåp vid slutbesiktning ges ingen nyckel till entreprenören, tillträde till dessa skåp ges endast då personal från LSU låser upp apparatskåpet. Dock skall entreprenören av säkerhetsskäl anmäla sig vid för det aktuella projektet närmaste driftcentral i vanlig ordning.

20 20(21) Bilaga 1, Beställning av datauttag

21 21(21) Bilaga 2, Anmälan vid arbete emot projekt för styr och övervakning

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-19 Version 2.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN 1(16) Sidantal 16 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(16) Innehållsförteckning Allmänt...4

Läs mer

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.

Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning. 1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc

Dokument 1 Projekteringsanvisning_2_4.docx1 Projekteringsanvisning.doc 1(18) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. 1 Sidantal 1815 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 9 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......3

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(9) 1(9) Sidantal 99 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(9) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1

STOCKHOLMS HAMN. 1. ANVISNING Version 1.1 Sidantal 9 PREFABRICERADE SYSTEM FÖR ENKLARE FASTIGHETER Version. Stockholms Hamn AB Box 273 4 02 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 9 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 10 Styr- och övervakningssystem 5 Scadasystem.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10) 1(10) Sidantal 109 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(10) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3

Status 2013-03-11 Version 1.3 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 5. Scadasystem Version 1.3 1(12) Sidantal 12 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5. Version 1.3 Reviderat datum 2013-02-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58

Läs mer

1. ANVISNING Version 3.2

1. ANVISNING Version 3.2 Sidantal 38 Version 3.2 Stockholms Hamn AB Box 273 14 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT 3 2 MÅL 5 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 6

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR

PROJEKTERINGSANVISNINGAR 1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.

Läs mer

STADSFASTIGHETER MALMÖ

STADSFASTIGHETER MALMÖ A1 A2 FUNKTIONSÖVERSIKT Apparatskåpsbeteckning xxxx-x-as1 Placering/betjänar Fjärrvärmecentral xxxx/ System 5600 betjänar fjärrvärmecentralens primärsida. System 5601-VVX011 betjänar värmekrets. System

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 12 Mall 1. Fjärrvärme & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611

Läs mer

Driftinstruktion REFERENS

Driftinstruktion REFERENS REFERENS Driftinstruktion Denna referens beskriver hur SISAB:s driftinstruktion ska upprättas, vad den ska innehålla samt exempel på hur den ska se ut. Om SISAB:s referenser SISAB:s referenser är en serie

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB

GUMMIFABRIKEN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN STYR-PROJEKTERING. ÅF-Infrastructure AB 7 SH STYR-ALÄGGN BESKR KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN SYSTEMHANDLING ETAPP 2 STYR-PROJEKTERING ÅF-Infrastructure AB Borås den 31 Mars 2014 ÅF-Infrastructure AB Mariedalsgatan 5, 503 38 Borås. Telefon 010-505

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Ändrings-PM 1 (9) Dokumentansvarig Kent Svanholm. Publicerat 2016-02-05

Tekniska krav och anvisningar. SRÖ-system. Ändrings-PM 1 (9) Dokumentansvarig Kent Svanholm. Publicerat 2016-02-05 Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Ändrings-PM 1 (9) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Styr- och övervakningssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-02-08 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Inventeringsbilaga styr

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Inventeringsbilaga styr PROJEKTERINGSANVISNINGAR Inventeringsbilaga styr 2015-11-01 Inventeringsbilaga styr: 2015-11-01 Ansvarig specialist: Per Schrewelius Telefon: 010-4787084 E-post: per.schrewelius@sfv.se Innehåll Förord

Läs mer

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT PASSAGESYSTEM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (5) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering

Läs mer

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC

xxxx-b-5702 xxxx-b-as1, DDC xxxx-b-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) ST11 GT11 GP11 GP22 GP21 GT21 GQ21 FF1 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 FO21 GP91 GT81 P1 FO11 SV61 B-5702-SHG1 PREFAB TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN. (EE) PRINCIPIELL FLÖDESBILD

Läs mer

LSU, Systemförvaltning, Styr- och övervakning Sida 1 Robert Hansson Version 1.0

LSU, Systemförvaltning, Styr- och övervakning Sida 1 Robert Hansson Version 1.0 LSU, Systemförvaltning, Styr- och övervakning Sida 1 5b, Utveckling Citect och HMI LSU, Systemförvaltning, Styr- och övervakning Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Anvisning... 3 Tekniska krav (Denna del)...

Läs mer

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS

STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING

Läs mer

Styr- och övervakningssystem

Styr- och övervakningssystem Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 11 Styr- och övervakningssystem 3 Exempelmallar.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 INFORMATION...

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Adobe Placering: SYSTEM VP-VP1, VV-VV1, VS-VS1 och VS2 Värme Rad Ventkrets Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 Värme Radiatorer Pumpen stoppas och styrventilen stänger vid inställd pumpstoppgräns Pumpmotion

Läs mer

2.6 Bildhantering Bilaga 2

2.6 Bildhantering Bilaga 2 2.6 Bildhantering Bilaga 2 Samtliga bilder skall lagras på ny server för byggnaden. Systembilder skall upprättas för samtliga system beskrivna i entreprenadhandling. Även övriga indikeringar, styrningar

Läs mer

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER

Teknisk anvisning KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Sidantal 6 KONTROLLSKÅP I NÄTSTATIONER Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 2014-10-01 Ver 3.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar

Tekniska krav och anvisningar Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Ändrings-PM 1 (10) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Styr- och övervakningssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter

DRIFTKORT. Projekt: Sjukhus. Automatikprodukter Projekt: Sjukhus Rumsreglering på sjukhus På ett sjukhus finns det olika behov av rumsreglering och detta kräver en flexibilitet med styrning och övervakning. Med de produkter som erbjuder finns det inbyggd

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

det intelligenta nätverket

det intelligenta nätverket det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer, brandgasfläktar och andra larm Det intelligenta nätverket För styrning och övervakning av brandspjäll, rökdetektorer,

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat 100

Princip/ Driftkort IQHeat 100 Princip/ Driftkort IQHeat 100 Värmekrets T sekundär värme Framledning T Ute Styrventil/ Ställdon T sekundär värme retur Exp. PIA Prim. Retur Pump Tryck-/ nivålarm expansionskärl eller Tryckgivare sekundärsida

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD

FORTIFIKATIONSVERKET LOGISTIKBYGGNAD Handling Sidantal 6 KOMPLETTERANDE FÖRESKRIFTER Upprättad av NP VVS Unr 2 (6) VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Allmänna förutsättningar Dessa föreskrifter är ej fullständiga utan har endast översiktlig

Läs mer

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA

UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 CHECKLISTA UPPHANDLING FÖR INSTALLATIONER I BIM-PROJEKT 2016 Upphandling av projektörer Administrativa föreskrifter Informationsleveranser Checklista Bilagor September 2016 CHECKLISTA Underlag för vilka krav som

Läs mer

Förvaltningsstandard för Desigo Insight

Förvaltningsstandard för Desigo Insight FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight Sida 1 av 13 FUTURUM FASTIGHETER I ÖREBRO AB Förvaltningsstandard för Desigo Insight i Futurum Fastigheters fastighetsbestånd Box

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer

Svenska Kraftnät 04-04-13 TR2-03-4 rev A Tekniska riktlinjer 1(6) 04-04-13 A TR2-03-4 KONTROLL OCH PROVNING Innehåll 1 Allmänt 2 Prov i fabrik (FAT) 3 Prov i anläggning (SAT) 1 ALLMÄNT I detta dokument anges omfattningen av kontroll och provning som ska utföras

Läs mer

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0

Teknisk anvisning STATISK UPS Ver. 3.0 Sidantal 6 STATISK UPS Ver. 3.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 1.0 2012-10-30 Ver 2.0 2014-03-31 Ver 3.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0. INLEDNING... 3 0.1

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE LUFTBEHANDLINGS- INSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11

Läs mer

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX

Bilaga 6. KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control. Rumsfunktioner KNX SWEDEN Oliver Larsson. Apparatskåp/PLC: KNX KNX Standard / Features of KNX and ETS / Load Control Bilaga 6 KNX-SWEDEN_TYP1.DOC Betjänar: Kontor 1 UTBILDNINGSHANDLING System: TYP1 Bet Rev Dat Sign KNX-858-001 Sida 1 av 3 100 FUNKTIONSÖVERSIKT REGLERING

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL

INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL Styr- och övervakningsenhet INSTALLATIONSANVISNING DRIFT OCH UNDERHÅLL 2011-05-25 info@hagabindustri.se Install 130626 Styr- och övervakningsenhet INKOPPLING AV SPJÄLL ellan spjäll och används 4-ledare

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema.

SYSTEM TA1-FF1. Apparatskåp: AS1 STYRNING TA1-FF1. Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. SYSTEM Betjänar: Placering: Kontor Fläktrum Apparatskåp: AS1 STYRNING Drifttider Aggregatet styrs via tidsschema. Vid uppstart startar först frånluftsfläkten FF1 och avluftspjäll ST22 öppnar. Värmeåtervinning

Läs mer

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny

Styrutrustning. Climatix. Instruktion till snabbmeny Styrutrustning Climatix Instruktion till snabbmeny Innehållsförteckning Allmänt Enkel driftsättning... 1 Säkerhet... 1 Handenhet... 1 Driftsättning Spänning på... 2 Start/stopp... 2 Avläsa status och värden...

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

1. ANVISNING Version 3.3

1. ANVISNING Version 3.3 Sidantal 34 Version 3.3 Stockholms Hamn AB Box 273 14 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT 3 2 MÅL 5 3 FÖRUTSÄTTNINGAR 6

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004

värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 värmemätare dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus Tekniska bestämmelser F:111 Mars 2004 VÄRMEMÄTARE DYNAMISK FUNKTIONSKONTROLL AV VÄRMEMÄTARE FÖR SMÅHUS Tekniska bestämmelser F:111 Mars

Läs mer

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2

Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Digitala Informationsleveranser till och från Förvaltning Tillämpningsanvisning:Fi2 baserad på Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 Bilaga 6 Regionservice ID 6_D001_-_001_04 Ver 2012-08-01 Ansvarig Per Erlandsson

Läs mer

1. ANVISNING Version 3.2

1. ANVISNING Version 3.2 Sidantal 34 1. ANVISNING Version 3.2 2005-10-28 Locum AB Box 17201 104 62 STOCKHOLM Tel 08-690 70 00 Fax 08-690 70 10 E-post locum@locum.sll.se Huddinge_sjukhusområde 1_Anvisning 3.2 Innehållsförteckning

Läs mer

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös

Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera

Läs mer

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60

IGNIS CR60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Snabbfakta är ett brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via ventilationssystemet.

Läs mer

Teknisk anvisning Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. 1.0

Teknisk anvisning Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. 1.0 Sidantal 8 Elsystem i klassade medicinska utrymmen Ver. Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Ver 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 RUTINER VID NY- OCH

Läs mer

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA

C-10-71. TAC Xenta 3200. Reglerenheter - Värme 2000-02-08 TEKNISKA DATA TAC Xenta 3200 Reglerenheter - Värme C-10-71 2000-02-08 TAC Xenta 3200 är en familj av regulatorer, anpassad till små och medelstora applikationer. Ett antal regulatorer kan kopplas samman i ett nätverk.

Läs mer

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 C-10-44 Värme- och tappvarmvattenregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2222 erbjuder kombinerad värme- och tappvarmvattenreglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras

Läs mer

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FASTIGHETSAUTOMATION. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FASTIGHETSAUTOMATION Ämnet fastighetsautomation behandlar underhåll, mätning, styrning och reglering av klimatoch belysningsanläggningar i fastigheter. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet fastighetsautomation

Läs mer

Användarmanual del 1, EC2

Användarmanual del 1, EC2 Användarmanual del 1, FAQ EC2 ECHEAT-R 1 Innehåll 1. Hur gör jag inställningar i EC2?... 3 2. Hur ändrar jag min behörighetsnivå till drift?... 3 3. Hur ser jag att jag har värde på mina givare?... 3 4.

Läs mer

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE

Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst övervakningssystem EKO-TME/TSE Trådlöst styr- och övervakningssystem Det trådlösa Styr- och övervakningssystemet EKO-TME/TSE används för automatisk övervakning och funktionskontroll av olika brandspjäll

Läs mer

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer]

Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer. Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] 1 (8) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 2013-03-26 2.0 Dokumenttitel

Läs mer

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun

Reviderad: 2011-08-30 Upprättad: 2007-08-15 Handläggare: Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT BRANDLARM. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : Jan-Ove Fransson STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande på

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se

Bevent Rasch RCMU8. - Brand Övervakningssystem - www.bevent-rasch.se Bevent Rasch - Brand Övervakningssystem - RCMU8 Kontrollenhet RCMU8 / -MOD / -LW Upp till 8 st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper Indikering av varje enskilt spjäll Möjlighet till externt

Läs mer

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791

RMU710-3 RMU720-3 G a1 a2 3110J02. b2 b1. b6 b5. Montering SYNCO RMU RMZ790 3 RMZ791 G340. sv Installationsanvisning Universalregulator SYNCO 700 RMU70-3 RMU720-3 Montering A 49...70 mm 30Z0 min. 0 mm 49...70 mm 30Z B 44...65 mm 30Z2 min. 05 mm 44...65 mm 30Z3 min. 05 mm 44...65 mm 30Z4

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14

Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Tekniska anvisningar Inbrottslarm 2015-12-14 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING

SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1. Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING SYSTEM VP-VP1, VV-VV1 och VS-VS1 Placering: Apparatskåp: AS-UC RADIATORKRETS VS1 STYRNING Rumskompensering Framledeningstemperaturens förskjuts om rumstemperaturen avviker från inställt värde under normaldrift.

Läs mer

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s

7:1 KOMPAKTAGGREGAT. 0-400 l/s 7:1 KOMPAKTAGGREGAT 0-400 Welair Mini är ett komplett luftbehandlingsaggregat för snabb installation och minimala underhållskrav. Filter av pås-modell i klass F5 enligt CEN EN 779 säkerställer en god inomhusmiljö

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: GE/TE= General/Totalentreprenör BE = Byggentreprenör/ Generalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning ME = Markentreprenör E:

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik

Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Cetetherm IQHeat fjärrvärmecentral Smart värmestyrning färdig från fabrik Inbyggd webbserver. Fjärrstyr/övervaka från Internet Explorer. Inga licenser, inga extra program. Alfa Laval Slide 2 www.alfalaval.com

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12

Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 C-10-42 Värmeregulator med optimeringsfunktioner 1999.12 TAC 2112 erbjuder värmereglering för vattenburna värmesystem. Radiatorkretsen regleras efter utekompenserad styrkurva och referensgivare.

Läs mer

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral

Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral 1 (5) Kopplingsprinciper för anslutning av värmepump mot fjärrvärmecentral Oavsett kopplingsprincip skall en installation av värmepump mot fjärrvärmecentral alltid granskas och godkännas av Södertörns

Läs mer

Monteringsanvisning Drift & Underhåll

Monteringsanvisning Drift & Underhåll Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 M Drift & Underhåll www.sp.se BORÅS Tel 033-23 67 80 STOCKHOLM Tel 08-54 55 12 70 1 M Brand-/Brandgasspjäll BSKC60 Byggnadsdel (vägg eller bjälklag) i brandteknisk klass EI60.

Läs mer

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning

Installationsanvisning. Elinstallationer för utomhusvarning Installationsanvisning Elinstallationer för utomhusvarning 2 MSB:s kontaktpersoner: Lars Olsson, 010-240 51 59 Alf Lidén, 010-240 36 95 Publikationsnummer MSB 0183-10 3 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...

Läs mer