Beskrivning avseende VVS & KYL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning avseende VVS & KYL"

Transkript

1 Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER

2 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM VÄRMESYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM... 4 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING m.m BB FÖRARBETEN... 5 P APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT... 5 PA APPARATER M.M. MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT 5 PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGGNING... 5 PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M. M. PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING... 6 PD BRUNNAR O.D. I MARK... 6 Q APPARATER, KANALER, DON m.m. I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON... 6 QL VENTILATIONSKANALER m.m R ISOLERING AV INSTALLATIONER... 7 RC YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER... 7 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION m.m YT MÄRKNING, kontroll, INJUSTERING m.m. AV INSTALLATIONER... 7 YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING... 7

3 3(7) Allmänt Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS & kyl 12. För alla arbeten gäller toleranskrav enligt respektive avsnitt i AMA. Där ej annat anges skall minst lägsta klass enligt AMA gälla. Entreprenaden skall utföras till fullt färdig funktion. Text i denna beskrivning, som är utöver text i AMA, utgör en komplettering till AMA-text. Om text i denna beskrivning anger annat än vad som anges i AMA så gäller denna beskrivning före AMA-texten men enbart i det avseende och i den tillämpning som avvikelsen avser.

4 4(7) 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 56 VÄRMESYSTEM Vid dimensionering av nya samt förändring av befintliga värmesystem skall den riktade operativa temperaturen alltid beräknas och redovisas. 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Energieffektivitet Filterdel i tilluftsaggregat skall vara utförd i rostfritt stål. Fläktmotorer skall om möjligt väljas som EC motorer. Vid variabla luftflöden skall motorer frekvensstyras. 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM RUMSSTYRNING GENERELLT Samtliga rumsfunktioner El, Vs och Ventilation skall knytas samman via KNX. Behovet av manöverpanel bedöms vid projektering. Tiden då rummet används (närvaro) skall loggas. OVK-omkopplare som säkerställer fullflöde vid besiktning monteras i fläktrum (forceringstiden ska vara 4 tim). I projektering skall ingå upprättande av underlag för samordnad funktionsprovning. RUMSSTYRNING VÄRME Vid nybyggnation installeras en (1) styrventil per rum ovan undertak för radiatorerna. Vädringsfunktion ska installeras, då fönster är öppet skall styrventil för värme stänga. Börvärde för rumstemperatur vid tom lokal +21 Börvärde för rumstemperatur vid närvaro +19 Vid öppet fönster skall börvärde för värme vara +7 I grund och gymnasieskolor ska mjukstängande magnetventiler installeras i KV och VV som styrs via belysningen, magnetventiler öppnas vid närvaro och stängs 5 min efter att belysningen har slocknat. Detta ska även gälla elev- WC, laboratoriesalar och liknande. Bedöms från fall till fall.

5 5(7) RUMSSTYRNING LUFTBEHANDLING Till och frånluft förses med spjäll för styrning, grundflöde, 0,35 l/s*m2 då lokalen är tom. Vädringsfunktion ska installeras, då fönster är öppet skall spjäll för till och frånluft styras ner till grundflöde. Vid närvaro styrs luftflöde via luftkvalitetsgivare. Närvarogivare tillåter luftkvalitetsgivare att steglöst öka flödet till projekterat vid förhöjt värde. Närvarogivare ställer ventilationen i grundflöde då lokalen varit tom i 10 minuter, alternativt att luftkvalitetsgivare indikerar värde under inställt. Maxflöde 900 ppm Grundflöde 400 ppm B BB BBB BBC.57 P PA PAK PB FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING m.m. FÖRARBETEN UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR o.d. Undersökningar av luftbehandlingssystem Innan ombyggnad av luftbehandlingsystem skall befintliga flöden och tryckfall mätas samt redovisas mi protokoll. APPARATER, LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT APPARATER M.M. MED SAMMANSATT FUNKTION I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT AGGREGAT MED PUMPAR ELLER KOMPRESSORER Motorer till pumpar och dylikt skall i första hand väljas som EC motorer. I kretsar med variabelt flöde skall tryckstyrda pumpar väljas. RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGGNING Material - och varuföreskrifter PVC material i rörledningar, brunnar mm skall undvikas.

6 6(7) PC ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, PROVNINGAR M. M. PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Dagvatten och avloppsledningar skall filmas före samt efter ombyggnad av anläggning. Filmerna överlämnas till beställarens kontrollant. PD PDF PDF.3 BRUNNAR O.D. I MARK AVSKILJNINGSBRUNNAR Fettavskiljare Vid nyinstallation samt vid arbete med fettavskiljare skall råttspärr typ TJ-brunnen eller likvärdig installeras. Q QJ QJB QL APPARATER, KANALER, DON m.m. I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON LUFTSPJÄLL VENTILATIONSKANALER m.m. QJB.12 QLC QLC.2 Vridspjäll med perforerat blad I rumstyrningsystem skall vridspjäll med perforerat blad användas. VENTILATIONSKANALER AV ICKE-METALLISKT MATERIAL Kanaler av textilmaterial Textildon skall ej användas.

7 7(7) R RC ISOLERING AV INSTALLATIONER YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ INSTALLATIONER RCF RCF.4 YTBEKLÄDNADER PÅ TERMISK ISOLERING PÅ VENTILATIONSKANAL Ytbeklädnader av plast på isolerad ventilationskanal Plastplåt av PVC skall undvikas Y YT YTB YTC MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION m.m. MÄRKNING, kontroll, INJUSTERING m.m. AV INSTALLATIONER MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER All märkning skall ske enligt Stadsfastigheters märkanvisning. kontroll OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YTC.1 YTC.257 Kontroll av installationssystem I projektering skall ingå att upprätta underlag för samordnatfunktionsprov. Injustering av luftbehandlingssystem Samtliga tilluftsdon skall justeras så att lufthastigheten i vistelsezonen ej överstiger 0.15 m/s. Injustering av luftbehandlingsystem skall utföras enligt proportionalitetsmetoden. YY YYV ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Tillsyn, skötsel och underhåll skall ej föreskrivas. YYV.57 Tillsyn, skötsel och underhåll av luftbehandlingsinstallationer Ingen tillsyn eller skötsel skall föreskrivas under garantitiden.

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 1. AnvisningarKNX.doc. Dokument 6 AnvisningarKNX_2.doc. Sidnr 1(18) 1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 1. AnvisningarKNX.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet Handläggare Kjell Leijon Fastställd av J. Niskanen Sign Datum 20100910 Utgåva Nr 1 Flik nr Antal sidor 1 (14) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS PASSERKONTROLLSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012

fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 fjärrkylcentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 FJÄRRKYLCENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:102 Mars 2012 ISSN 978-91-85775-08-8 2012 Svensk

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

Boverket. Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK 2009 Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK Boverket 2009 1 Titel: Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem,

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

IVT 490 ELEKTRO STANDARD

IVT 490 ELEKTRO STANDARD IVT 490 ELEKTRO STANDARD Handledning i montage drifttagning skötsel Art. nr: 9518055 Version 1.1 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM

TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM TEKNISKA ANVISNINGAR FÖR MÄRKNING AV: VVS OCH STYRSYSTEM Märkbilaga VVS Anvisningar gäller för märkning av VVS, STYR och EL i STYR Märkningen innebär att varje komponent betecknas i ett trädsystem. Exempel

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer