OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OMBYGGNAD TAK MM Kv Kullan, Malung"

Transkript

1 TOTALENTREPRENAD Ansvarig Konsult: mob ; ;

2 Innehållsförteckning Sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM VVS- OCH KYLSYSTEM 7 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV ALLMÄNT ÖVRIGT 9 Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 10 QE FLÄKTAR 10 QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT FUNKTION 11 QGB LUFTFILTER LUFTFILTER 2 ST 11 QK LJUDDÄMPARE 11 QL VENTILATIONSKANALER M M 11 QLB VENTILATIONSKANALER AV METALL 11 QLB.1 METALLKANALER MED CIRKULÄRT TVÄRSNITT 11 QLF KANALGENOMFÖRINGAR M M 11 QM LUFTDON M M 11 QMA SAMMANSATTA LUFTDON 12 QMB.2 AVLUFTSHUV 12 QMF.2 UTELUFTSHUV 12 R ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 RBF TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL 13 RBA.21 SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV MINERALULL UTVÄNDIGT PÅ VENTILATIONSKANAL, MED KRAV PÅ AVSKILJANDE I BRANDTEKNISK KLASS. 13 UG MÄTARE 13 UGA MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION 13 UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR 13 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, MM. 14

3 YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 14 YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 15 YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER 16 YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 16 YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER. 16 YUG SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 16 YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 17 YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 17 YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL 17 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR 18 OPTIONER 21 OPTION 1 21 OPTION 2 21 Handlingsförteckning Bifogas separat

4 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 4 (21) 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Orientering om objektet Denna entreprenad omfattar: Byte av ventilationsfläktar samt injustering och OVK i samband med ombyggnad byte av tak för lägenhetsbyggnader. Omfattning: Entreprenaddelen omfattar ventilationssystem enligt denna rambeskrivning med tillhörande styrfunktioner. Beställaren avgör likvärdigheten vid eventuellt byte av föreskrivet material. Märkning, provning, teknisk dokumentation m m för samtliga anläggningar utförs enligt Y-kapitel. Entreprenören svarar för myndighetskrav, normkrav, materialval, dokumentation, avprovning, idrifttagning samt funktionsansvar över ingående delar i denna beskrivning. Hus A I nya fläktrum skall 3 st fläktar med tillhörande styrutrustning och återluftsspjäll demonteras och ersättas med nya(frånluftsfläkt för lägenheter och garage samt tilluftsfläkt för garage). Nya takhuvar med takgenomföring för nya fläktar. Befintlig takfläkt som betjänar frånluft för garage demonteras och ersätts med ny kanalfläkt och ny takhuv. Nya fläktar och befintligt kanalsystem anpassas till nya förutsättningar/planlösning. Hus B Frånluftsfläkt för lägenheter och tilluftsfläkt för garage är bytt sedan tidigare. Fläktar, kanalsystem och styrutrustning anpassas till nya förutsättningar/planlösning. Ny takhuv med takgenomföring för befintliga fläktar. Återluftsspjäll skall demonteras och ersättas med nytt. Befintliga fläktar anpassas till nya förutsättningar. Ny styrutrustning alternativt anpassning av befintlig styrutrustning för nytt återluftsspjäll Befintlig takfläkt som betjänar frånluft för garage demonteras och ersätts med ny kanalfläkt och ny takhuv.

5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 5 (21) Hus C I nya fläktrum skall 3 st fläktar med tillhörande styrutrustning och återluftsspjäll demonteras och ersättas med nya(frånluftsfläkt för lägenheter och garage samt tilluftsfläkt för garage). Befintlig takfläkt som betjänar frånluft för garage demonteras ersätts med ny kanalfläkt och ny takhuv. Nya fläktar och befintligt kanalsystem anpassas till nya förutsättningar/planlösning. Håltagning Entreprenören svarar för utsättning av de hål som behövs för att genomföra entreprenaden. Byggentreprenören utför håltagning samt efterlagning och tätning/brandtätning av hål. OVK Injustering och OVK-Besiktning för varje huskropp skall ingå i ventilationsentreprenaden. Förkortningar B = Beställaren TE= Byggentreprenör LE= Luftentreprenör

6 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 6 (21) Samordning av installationer För att samordning på arbetsplatsen skall kunna ske i tid före arbetenas påbörjande skall entreprenören i anslutning till samordningsmöten tillsammans med den för samordningen hos sidoentreprenör ansvarige detaljstudera kritiska passager och utrymmen med ritningar och beskrivningar som grund, samt bevaka att ledningar och apparater inte kolliderar med övriga installationer eller inredning och att placering inte blir oläglig med hänsyn till åtkomlighet och dörrhängning. Entreprenören är skyldig att kontrollera behov av ev. transportöppning. Entreprenören skall till Beställaren och TE redovisa samtliga data för motorer. Uppgifter att redovisa i anbud Utöver krav på redovisning enligt AF-del skall följande redovisas i anbud. A Fabrikat, typ, utförande etc för följande produkter - Ventilationsfläktar luftflöde, SFP, verkningsgrad och ljudnivå(dba). - Kombihuv - Avluftshuv B Sidoanbud skall lämnas enligt optioner längst bak i denna beskrivning.

7 VVS- OCH KYLSYSTEM 7 (21) 50. VVS- OCH KYLSYSTEM El Spänningssystem och strömart: 230/400 V, 50 Hz. Brandkrav Kanaler på vind brandisoleras. Fläktrum är egen brandcell. GRÄNSDRAGNING MOT ANNAN ENTREPRENAD Kraftmatning till apparatskåp/luftbehandlingsaggregat/fläktar ingår i TE. Styr för ventilationsentreprenaden ingår i LE.

8 Luftbehandlingssystem 8 (21) 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 57.1 UTFÖRANDE- OCH FUNKTIONSKRAV ALLMÄNT AMA 12 med tillägg enligt AMA-Nytt utgör miniminorm för material och utförande där inget annat sägs. Komponenter skall anpassas efter tillgängliga transportvägar inom befintlig byggnad. Enhetliga fabrikat skall väljas på komponenter med likartad funktion. Typgodkända produkter och system skall väljas där det är möjligt. Samtliga installationer skall utföras så att service och underhåll kan skötas utan att verksamheten i lokalerna störs, eller så att störningen minimeras. Utrymmen för apparater och liknande, som kräver skötsel eller som avses att bytas ut, skall anordnas på sådant sätt att tillsyn, skötsel och erforderligt byte lätt kan ske. Materialval redovisas för godkännande. Öppningar i brandcellsbegränsande byggnadsdelar, t ex för installationer eller andra ändamål, skall brandtätas med typgodkänd metod.

9 Luftbehandlingssystem 9 (21) 57.2 Materialkrav Följande korrosivitetsklasser skall gälla: -C1 inomhus i torr miljö -C2 inomhus i måttligt fuktig miljö -C3 utomhus; inomhus i fuktig miljö Produkter skall väljas för miljöklass M2, där ej annat anges. Stativ och upphängningar skall vara rostskyddsbehandlade ÖVRIGT Aggregat skall vibrationsisoleras. Alla fläktar, motorer och roterande element skall vara väl balanserade. Stum kontakt mellan vibrationsisolerad enhet och byggnadskonstruktion får ej förekomma. CE-märkning Installerad utrustning skall vara CE-märkt.

10 Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 10 (21) Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHAND- LINGSSYSTEM QE FLÄKTAR Samtliga fläktar skall vara av typ EC-lågenergifläktar och klara senaste ErP-direktiven. Fläkten skall varvtalsstyras. FF1A, FF1C 2 st Frånluftsfläkt som kanalanslutes ebmpapst typ MXK eller likvärdigt. Betjänar: Frånluft från lägenheter mm för Hus A och C. Flöde: Tryckfall i kanalsystem: Tillbehör: l/s ca 150 Pa - Luftfilter i filterskåp monteras före fläkt; filterklass G3 - Erforderligt installationsmaterial FF2A, FF2C 2 st Frånluftsfläkt som kanalanslutes ebmpapst typ MXK eller likvärdigt. Betjänar: Frånluft från garage för Hus A och C Flöde: Tryckfall i kanalsystem: Tillbehör: l/s ca 150 Pa - Luftfilter i filterskåp monteras före fläkt; filterklass G3 - Erforderligt installationsmaterial TF1A, TF1B, TF1C 3 st Tillluftsfläkt som kanalanslutes ebmpapst typ MXK eller likvärdigt. Betjänar: Tilluft till garage för Hus A, B och C Flöde: Tryckfall i kanalsystem: Tillbehör: l/s ca 150 Pa - Luftfilter i filterskåp monteras före fläkt; filterklass G3 - Erforderligt installationsmaterial

11 Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 11 (21) QEA FLÄKTAR AV SAMMANSATT FUNKTION QGB LUFTFILTER LUFTFILTER 2 ST Luftfilter i filterskåp monteras före fläkt före befintliga fläktar i hus B; filterklass G3 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON QJB LUFTSPJÄLL QJB.2 Irisspjäll QK LJUDDÄMPARE QL VENTILATIONSKANALER M M QLB VENTILATIONSKANALER AV METALL QLB.1 METALLKANALER MED CIRKULÄRT TVÄRSNITT QLF KANALGENOMFÖRINGAR M M QM LUFTDON M M MATERIAL- OCH VARUFÖRESKRIFTER Till samtliga don skall erforderliga infästningsramar och upphängningsanordningar levereras. Erforderliga ledskenor och sektionsplåtar skall ingå i entreprenaden.

12 Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM 12 (21) QMA SAMMANSATTA LUFTDON QMB.2 AVLUFTSHUV AVLUFTSHUV 3 st Avlufts-/uteluftshuv ABC-GH av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. I standard kulör, nyans bestäms i samråd med beställaren. Komplett med takgenomföring och bottenanslutning och erforderligt installationsmaterial. Dimensionerande tryckfall: Max 30 Pa(avluft). QMF.2 UTELUFTSHUV KOMBIHUV 3 st ABC-CHZ av ABC Ventilationsprodukter AB fabrikat. Utförd i abc Garantiplåt i korrosivitetsklass C4. I standard kulör, nyans bestäms i samråd med beställare. Komplett med takgenomföring och bottenanslutningar och erforderligt installationsmaterial. Dimensionerande tryckfall: Max 40 Pa(avluft).

13 R ISOLERING AV INSTALLATIONER 13 (21) R ISOLERING AV INSTALLATIONER RBF RBI.111 TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANAL Kanaler isoleras och förses med erfoderlig ångbroms Synliga isolerade kanaler ska vara försedda med ytskikt anpassade till brandkrav och placering. Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBI.121 Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass. RBA.21 SAMMANSATT TERMISK ISOLERING AV MINERALULL UTVÄNDIGT PÅ VENTILATIONSKANAL, MED KRAV PÅ AVSKILJANDE I BRANDTEKNISK KLASS. UG MÄTARE UGA MÄTARE MED SAMMANSATT FUNKTION UGB MÄTARE FÖR TEMPERATUR

14 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, MM. 14 (21) Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, MM. Projektering och installation skall omfattas av systematisk egenkontroll enligt en kontrollplan, som skall överlämnas till och godkännas av beställaren, innan arbetena påbörjas. Relevanta punkter ur den av byggnadsnämnden fastställda kontrollplanen enligt PBL skall ingå i entreprenörens kontrollplan och checklistor, så att, när arbetena är avslutade, sakkunnigintyg kan utfärdas och överlämnas till beställarens kvalitetsansvarige. YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER YTB.1 Märkning av installationer YTB.15 Märkning av VVS-, kyl- och processmedieinstallationer YTB.157 Märkning av luftbehandlingsinstallation Omfattning: Hela nyinstallationen skall märkas.

15 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, MM. 15 (21) YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM YTC.1 Kontroll av installationssystem Injustering skall föras in i tidplanen och dokumenteras med protokoll. YTC.157 Provning av luftbehandlingssystem Provning skall utföras före samordnad funktionsprovning. Vid funktionsprovning skall representant för beställaren kallas. Intyg och protokoll skall vara vidimerat av behörig kontrollant. Alla dörrar och fönster skall vara stängda under provning. Täthetsprovning skall ske innan kanaler isoleras. Samordnad funktionsprovning skall utföras på samtliga entreprenadöverskridande funktioner. Medverkan vid samordnad funktionsprovning ingår i denna entreprenad. YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem Omfattning: Hela nyinstallationen och befintlig installationer skall injusteras.

16 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, MM. 16 (21) YU TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER All teknisk dokumentation skall vara författad på svenska. Översatt handling skall även levereras på originalspråket. Original skall ha sådan struktur att tydliga reproduktioner erhålls. Handlingar skall dessutom levereras digitalt i form av pdf-filer på cd-skiva. Handlingar som inte finns att tillgå i pdf-format av leverantör, skall skannas in i pdf-format av LE. YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER Entreprenören upprättar erforderliga ritningar (skala 1:50) och beskrivningar i pappersform och digitalt format. A-underlag upprättas av beställaren. YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER. Skall upprättas av LE. YUG SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Entreprenören överlämnar dokumentation över CE-märkning av produkter. Sammansatt maskin skall CE-märkas. Erforderlig dokumentation överlämnas vid sådan CE-märkning.

17 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION, MM. 17 (21) YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Drift- och underhållsinstruktioner LE skall tillhandahålla två omg datablad, broschyrer, injusterings- och provningsprotokoll, reservdelsförteckningar, serviceinstruktioner etc insatta i drift- och skötselpärmar. Handlingar utförs enligt YUJ.5 resp YUK.5 i AMA 12. YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL Entreprenören informerar beställarens drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av ingående utrustning. All instruktion skall utföras med den tekniska dokumentationen som grund och ske vid tidpunkter enligt nedan. Genomgång på platsen utförs i samband med samordnad funktionsprovning.

18 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 18 (21) 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 81 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT Hänvisningar Med uttrycket Starkströmsföreskrifterna avses Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2004:1. Entreprenören skall utföra anläggningen så att samtliga gällande direktiv, lagar, förordningar och föreskrifter såsom t ex EMC-föreskrifter och elsäkerhetsföreskrifterna m fl. uppfylls. I de fall standarder, som nämns i denna handling, har upphävts så skall standarden som ersätter den nämnda gälla istället för den nämnda.

19 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 19 (21) Översikt över styr- och övervakningsfunktioner FUNKTIONSBESKRIVNING FLÄKTAR HUS A OCH C Styrutrustning för FF1A, FF1C, FF2A, FF2C, TF1C och TF1A placeras i fläktrum för respektive fläkt. Matning, styrning och larmer samt givare inklusive montagearbete ingår i denna entreprenad: Tryckreglering med kraftmatning från elcentral(te). STYRNING Konstant drift med växling mellan dag-(hög) och nattdrift(låg)( ) drifttider skall vara inställbara. REGLERING Konstanttryckreglering med utetemperaturbegränsning mellan två förinställda inställningsvärden för tryck. Detta gäller vid dagdrift vid nattdrift går den på minvärdet. Konstanttrycksregulator ansluts till utetemperaturgivare. Det höga inställningsvärdet för tryck sänks vid fallande utetemperatur (inställbart). Kompenseringen fortsätter linjärt mellan två inställbara temperaturer och tryck (högt/lågt). När kompenseringen är aktiv kan man avläsa detta på displayen. Återlufts-/blandningsspjäll reglerar tilluftstemperaturen till garaget till inställt värde(+18 C).

20 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 20 (21) FUNKTIONSBESKRIVNING FLÄKTAR HUS B Befintlig styrutrustning anpassas till nya förutsättningar /planlösning för FF1B(befintlig och TF1B(befintlig). Ny styrutrustning för FF2B placeras i fläktrum för respektive fläkt. Matning, styrning och larmer samt givare inklusive montagearbete ingår i denna entreprenad: Tryckreglering med kraftmatning från elcentral(te). Befintlig styrutrustning skall anpassas till nya förutättningar/planlösning. STYRNING Konstant drift med växling mellan dag-(hög) och nattdrift(låg)( ) drifttider skall vara inställbara. REGLERING Konstanttryckreglering med utetemperaturbegränsning mellan två förinställda inställningsvärden för tryck gäller vid dagdrift. Konstanttrycksregulator ansluts till utetemperaturgivare. Det höga inställningsvärdet för tryck sänks vid fallande utetemperatur(inställbart). Kompenseringen fortsätter linjärt mellan två inställbara temperaturer och tryck (högt/lågt). När kompenseringen är aktiv kan man avläsa detta på displayen. Återlufts/blandningsspjäll reglerar tilluftstemperaturen till garaget till inställt värde(+18 C).

21 Optioner 21 (21) OPTIONER OPTION 1 Separat sidoanbud per huskropp skall lämnas på utbyte av samtliga kanaler på kallvind för frånluftssystemet till lägenheter Hus A, B och C. Befintliga kanaler demonteras. Nya kanaler isoleras EI60 + värmematta med aluminiumfolie total tjocklek minst 120 mm. Befintliga lägenhetsstammar anluts till nya kanaler. Kanaler skall vara rensbara och rensluckor placeras ut i samråd med beställare. Varje huvudkanal skall utrustas med irisspjäll, ljuddämpare minst 900mm lång och renslucka. I BE ingår rivning/borttagning av befintlig byggnadsisolering på vind. Priset skall separeras per huskropp(a, B, C). OPTION 2 Separat sidoanbud per huskropp skall lämnas på utbyte av huvudkanaler på kallvind för tilluftssystemet till garage för Hus A, B och C. Nya kanaler isoleras EI60 + värmematta med aluminiumfolie total tjocklek minst 120 mm. Kanaler skall vara rensbara och rensluckor placeras ut i samråd med beställare. Varje huvudkanal skall utrustas med irisspjäll, ljuddämpare minst 900mm och renslucka. I BE ingår rivning/borttagning av befintlig byggnadsisolering på vind. Priset skall separeras per huskropp(a, B, C). C:\Users\jörgen\Dropbox\Kullan\RAM Vent - FU.doc

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB.

AB Bostäder FÖRFRÅGNINGSHANDLING. Rambeskrivning. Byte av frånluftsfläktar. 57 Luftbehandling. Borås 2013-05-31 ÅF Infrastruktur AB. AB Bostäder Byte av frånluftsfläktar Arbetsnr: Rambeskrivning 57 Luftbehandling Borås ÅF Infrastruktur AB 2 (14) Orientering Entreprenaden innefattar arbete med byte av frånluftsfläktar samt injustering

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Elanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE

06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE 06.6 RAMBESKRIVNING EL OCH TELE snr: Luleå WSP Systems WSP Systems SE- Tel: +46 10 722 50 00 Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm www.wspgroup.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 EL- OCH TELESYSTEM...

Läs mer

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01

Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 2253-M-015-100701 version 2 Projekteringskrav Märkning, Provning, Dokumentation mm 2010-07-01 Projekteringsanvisningen är avsedd som en hjälp vid projektering och är avsedd att läsas som en teknisk standard

Läs mer

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG

OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG OMBYGGNAD TAK MM Kv. KULLAN MALUNG TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING Huvuddelar A, B och C Kund/projekt nr: Ändringsdatum: RAMBESKRIVNING KULLAN Omb. Tak mm 160425 Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR

Läs mer

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter

LUFT. Bilaga till Projekteringsanvisning 2013. Utgåva 1 2013-01-31. Malmö stad Stadsfastigheter Malmö stad Stadsfastigheter Bilaga till Projekteringsanvisning 2013 LUFT Utgåva 1 2013-01-31 SERVICEFÖRVALTNINGEN Henrik Smithsgatan 13 205 80 Malmö Tel. 040-34 10 00 Org.nr. 212000-1124 stadsfastigheter@malmo.se

Läs mer

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler

Brandåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Boendesprinkler www.firetech.se Nora 2:6 Trängen 1 Hus 11 och 12 Rambeskrivning Boendesprinkler Status Förfrågningsunderlag Utgåva 1 Uppdragsbeteckning 3570.000 Handlingsbeteckning FT2-01 Sidor 11 anders.mansfeld@firetech.se

Läs mer

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD

C3D08 TORNPARKEN, SUND- BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG. Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD TQM710-A vvskylel C3D08 TORNPARKEN, SUND- C3D08 BYBERG TORNPARKEN, SUND- BYBERG Tornparken, Sbg 2:17 (del av) Tornparken, Sbg 2:17 (del av) NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD NYTT TEKNIKHUS TILL BARNBAD VVS BESKRIVNING

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 120120608 TEKNISK BESKRIVNING EL( OCH TELESYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda

Läs mer

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT

K0043 082 03/57 951 A. Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT Antal blad 43 Blad nr 1 BYGGHANDLING A PM-LUFT1 TJN 05-09-30 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST GENERALKONSULT A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727

Läs mer

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB

LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3

Läs mer

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev

Sjöfartsverket Dokument Sida Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) Upprättad av Datum Ver.rev Inköpsenheten Administrativa föreskrifter 1(9) UTFÖRANDE AV BERGVÄRMEANLÄGGNING SKELLEFTEÅ LOTSSTATION, TOTALENTREPRENAD Nedanstående föreskrifter ansluter till AF AMA 98. Föreskrifter i AF AMA 98 har

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: 2012-02-29 Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering

Läs mer

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER

OMBYGGNAD AV RECEPTION MM FÖR POLISEN LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Kv. VIPAN 14 ESKILSTUNA SINSTALLATIONER Daterad: Projektnummer Antal sidor 20 st : Vvs och Kylteknik i AB Munktellstorget 2 633 43 2 (20) Kod Innehåll sid 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3 57

Läs mer

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090

Stephan Johnzon FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0090 Västra Sälen 7:178 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 5 4 KÄLLARVÄGGAR

Läs mer

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012

Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Remissvar AMA VVS & Kyl 2012 Information om uppgiftslämnare Datum: 2012-08-17, 2012-08-22, 2012-08-22, 2012-08-29 Företag/organisation: Svensk Ventilation Kontaktperson: Erik Österlund, tel 08-7627556

Läs mer

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD

Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Kv LINNÉA 12 KLIPPANS KOMMUN SNYGGATORPSSKOLAN UPPFÖRANDE AV PULSARENA SAMT NY STOLPBELYSNING RAMBESKRIVNING EL FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TOTALENTREPRENAD Handlingsdatum 2010-06-16 Handläggare: Stefan Persson

Läs mer

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet

LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastighet 20151214 1 (12) LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastighet PTS INBROTTSLARMSYSTEM LANDSTINGET SÖRMLAND Daterad 20151214 LANDSTINGET SÖRMLAND FMenheten/Fastigheter, 611 88 NYKÖPING HUVUDKONTOR Nyköping besök

Läs mer

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING FÖRKORTNINGAR Entreprenör: Tidsskede: TE= Totalentreprenör SA:Permanent spänningssatt anläggning GE= Generalentreprenör ME = Markentreprenör E: Egenprovning RE = Rörentreprenör

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kommunfastigheter i Knivsta AB HÖGÅSSKOLAN NYBYGGNAD RAMBESKRIVNING LUFT och STYR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Knivsta 2012-12-10 Lind & Leijon Teknik AB Hyvelgatan 16 741 71 Knivsta Tel: 018-29 23 20 Upprättad

Läs mer

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL

PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL SPJÄLLTYPER ENERGIHUSHÅLLNING NOGGRANNHET ISOLERING FUNKTIONSPROV HAGAB PROJEKTERING SPJÄLL PROJEKTERING Spjäll GENERELLT OM SPJÄLL Valet av spjäll i en luftbehandlingsanläggning har blivit allt viktigare. I ett modernt luftbehandlingssystem har spjället och dess funktion en central roll i en

Läs mer

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD

Teknik brandskydd TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD TEKNIK BRANDSKYDD Teknik brandskydd Allmänt... 70 Projektering... 73 Dimensionering... 76 Redovisning... 77 Appendix 1 - Skyddsavstånd - Utrymmande personer (3kW/m 2 )... 78 Appendix 2 - Skyddsavstånd

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (9) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och s förvaltningsområde.

Läs mer

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION

Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR 06.3 RUMSBESKRIVNING-HUS Totalt antal sidor inkl. denna sida: 15 st Varav bilagor: Färgsättning Kontor 1 sida (A3) Färgsättning Reception 1 sida

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09

ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 BRF UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN, VÄRMDÖ ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR ABS 09 Tillbyggnad 20 radhus Ljung 1:4, Värmdö 2012-06-18 Upprättad av: Ingrid Westman 2012-06-18 ALLMÄN ORIENTERING Brf Utsikten Torsbyfjärden

Läs mer

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...

Läs mer

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING

AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING AB HUDIKSVALLS BOSTÄDER IGGESUND 14:51 HUDIKSVALLS KOMMUN NYBYGGNAD GRUPPBOSTÄDER RAMBESKRIVNING VVS ANLÄGGNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR TOTALENTREPRENAD Daterad: 2012-02-17 Rev: Antal sidor: 14 st Upprättad

Läs mer

Ny kaj Husarö brygga

Ny kaj Husarö brygga : Handling Sidantal 8 Vy från ångbåtsbryggan 2004-02-01 innan affären brann Rambeskrivning kaj-anläggning Bygghandling Upprättad 2009-10-12 Av : Sida 2 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING TYP AV BESKRIVNING 3 OBJEKTET

Läs mer

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15

Gymnasiesärskolan. Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Handling Sidantal Förfrågningsunderlag 15 st. Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Ombyggnad Teknisk beskrivning Luftbehandlingssystem Datum 2014-01-15 Arbetsnummer: 402 6923 000 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Från ingång till utgång med bra energival

Från ingång till utgång med bra energival Från ingång till utgång med bra energival Boverkets byggregler BBR BBR 9:1 Allmänt Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom: - Låga värmeförluster - Lågt kylbehov - Effektiv

Läs mer

Teknisk dokumentation

Teknisk dokumentation Teknisk dokumentation CombiWin Installations och underhållsanvisningar för Luftvärmeaggregat CombiWin. Beskrivning Aggregatuppbyggnad Luftvärmeaggregat CombiWin Hölje Aggregatet är uppbyggt av dubbla plåtar

Läs mer

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING

HUDIKSVALLS KOMMUN Kv BOKHANDELN 1 KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD RAMBESKRIVNING KULTURHUSET GLADA HUDIK TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK OMBYGGNAD Ansluter till Hus AMA 11 SÖDERHAMN 2014-05-20 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sid 1 (11) TÄTSKIKT PÅ YTTERTAK, OMBYGGNAD Sid 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid

Läs mer

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1.

K0043.206.05/56.981 BYGGHANDLING. MALMEN Anpassning för flygskolan BESKRIVNING YTTRE VÄRME. Antal blad 7 Blad nr 1. Antal blad 7 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP, GÖTEBORG 031-272572 M WSP, GÖTEBORG 031-272565 E SIDUS, ESKILSTUNA 016-183550

Läs mer

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX

Hkpflj Malmen K0043.082.06/57.951 Sid. 2 (8) Byggnad nr.82 Beskrivning Luftbehandlingssystem 2007-XX-XX Antal blad 8 Blad nr 1 FÖRHANDSKOPIA 070418 GENERALKONSULT RE V ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 Hkpflj MALMEN K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 CPT-ANLÄGGNING, HKP 15 SYSTEMET

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-JB

Brandgasspjäll EKO-JB Brandgasspjäll EKO-JB Beskrivning Brandgasspjäll EKO-JB är ett typgodkänt spjäll i klass E 60 avsett att förhindra brandgasspridning i ventilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag. Spjället

Läs mer

Kvalitet och miljö. Kvalitet

Kvalitet och miljö. Kvalitet Kvalitet och miljö Bilaga X, 19 sidor Då kompetensen finns inom bolaget har vi utvecklat ett eget kvalitet- och miljösystem. Nedan följer en beskrivning på hur vi arbetar med kvalitet och miljö frågor.

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG

Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT

K0043 021 03/57 951. Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 OMBYGGNAD BYGGNAD 021 BESKRIVNING LUFT Antal blad 35 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5)

2012-10-31. Ja Kommunalteknik AB. Vårberget LTA-pumper (12/5) Utvärderingsrapport 2012-10-31 Upphandlingsansvarig Stockholm Vatten VA AB Upphandling 12SV480 Vårberget LTA-pumper Ingrid Landquist 12/61 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler

SORDO. Allmänt. Ljuddämpare för cirkulära kanaler Ljuddämpare för cirkulära kanaler Allmänt En cirkulär ljuddämpare med cirkulär anslutning. Unika egenskaper avseende brandklass, fibersäkring och ljuddämpning. Patentsökt avseende självbärande fibersäkring

Läs mer

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER

4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Rev datum 2008-02-26 4 UNDERLAG FÖR DRIFT- OCH UNDERHÅLLS- INSTRUKTIONER Allmänt En driftinstruktion beskriver komponentens funktion och placering. I den ingår driftkort, betjäningsområden, situationsplaner,

Läs mer

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER

Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER MEDICINSKA GASER Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Datum 2013-10-24 Landstinget i Uppsala län Innehållsförteckning

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13

Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Anvisning Teknisk dokumentation 2015-11-13 Sida 2(6) Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i samband med ny- eller ombyggnation

Läs mer

Produktblad Montage Miljö

Produktblad Montage Miljö ABC TGCLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING COMBIHUVAR 2014-06 Produktblad Montage Miljö TAKGENOMFÖRING ABC TGCLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING COMBIHUVAR ANVÄNDNING Ljuddämpande takgenomföring ABC-TGCLD för combihuvar

Läs mer

R A M B E S K R I V N I N G

R A M B E S K R I V N I N G R A M B E S K R I V N I N G Förfrågningsunderlag Rivningsfri kanaltätning för luftbehandlingssystem Innehållsförteckning 5 Kanaltätning luftbehandlingssystem... 2 Entreprenörens kvalifikationer... 2 Personalens

Läs mer

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10)

LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 5 Scadasystem.doc. Dokument Scadasystem. Sidnr 1(10) 1(10) Sidantal 109 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 5.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(10) Innehållsförteckning Allmänt......

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun

STYRDOKUMENT EL OCH TELEANLÄGGNINGAR. Fastighet, Östersunds kommun Reviderad: Upprättad: 2007-08-15 : TEKNISK FÖRVALTNING STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (7) FÖRKLARING TILL STYRDOKUMENT Detta dokument skall användas vid all projektering och utförande

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

INSTALLATIONSTEKNIK VVS

INSTALLATIONSTEKNIK VVS INSTALLATIONSTEKNIK VVS Ämnet installationsteknik VVS behandlar uppbyggnad och funktion av system och installationer inom VVS-området. Det behandlar också hur dessa utformas för att ge ett tillfredsställande

Läs mer

Anvisning Teknisk Dokumentation

Anvisning Teknisk Dokumentation ANVISNING 1 (8) Anvisning Teknisk Dokumentation Datum: 2016-02-19 Rev: 2016-06-21 Introduktion och allmänna krav Allmänt Dessa anvisningar är upprättade i syfte att få alla handlingar som framställs i

Läs mer

Brandgasspjäll EKO-SRB1

Brandgasspjäll EKO-SRB1 Brandgasspjäll EKO-SRB1 Beskrivning Brandgasspjäll EKO-SRB1 är ett P- och CE godkänt spjäll i klass E60 avsett att förhindra brandgasspridning i vetilationskanalens genombrott av brandklassad vägg/bjälklag.

Läs mer

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020

Nils Alesund FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Om- och tillbyggnad fritidshus. Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD RAMBESKRIVNING. Kund/projekt nr: 2015-0020 Västra Sälen 2:74 TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Kund/projekt nr: Ändringsdatum: Innehållsförteckning Sid ALLMÄNT 3 1 HANDLINGAR TEKNISK DOKUMENTATION 4 2 RIVNINGSARBETEN 4 3 MARKARBETEN 4 4 BJÄLKLAG

Läs mer

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21

RABR / RABRR. Monteringsanvisning Drift & Underhåll. Monteringsanvisning M. Brandgasspjäll RABR 2015-01-21 Brandgasspjäll RABR 0-0- RABR / RABRR Drift & Underhåll BORÅS Tel 0-67 80 STOCKHOL Tel 08-4 70 Brandgasspjäll RABR ontageanvisning av RABR tillsammans med väggenomföring RBVG Byggnadsdel (vägg eller bjälklag)

Läs mer

Projekteringsanvisning

Projekteringsanvisning Projekteringsanvisning Luftbehandling Sammanställd av: Driftavdelningen Datum: 2017-03-01 Innehåll 1 Luftbehandlingssystem 5 1.1 Ventilationsbehov 5 1.2 Energihushållning 5 1.3 Märkning 5 1.4 Drift- och

Läs mer

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP

PPAM. Teknisk beskrivning. Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE. Reviderad 2, 2014-06-16, NP PPAM Teknisk beskrivning Nätansluten solcellsanläggning Thomas Einarsson 2014-04-22 Reviderad 1, 2014-04-28, TE Reviderad 2, 2014-06-16, NP Denna beskrivning omfattar installation av nätansluten solcellsanläggning

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Ändrings-PM 1 (6) Dokumentansvarig Aleksandra Stojcevska. Publicerat 2015-01-27 Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Ändrings-PM 1 (6) Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Luftbehandlingssystem. Dokument som bara får nytt revideringsdatum

Läs mer

Luftbehandling Funktion och underhåll

Luftbehandling Funktion och underhåll Luftbehandling Funktion och underhåll Leif Håkansson TAC Svenska AB Självdrag, S - 20 o C 25 o C Funktionen bygger på att varm luft är lättare än kall luft och härigenom vill stiga uppåt och drag skapas.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR

KNX SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR Bilaga 5 SWEDEN NYBYGGNAD AV KONTOR PROJEKT NR: KONSULT-UTBILDNING BILAGA 4 REV ANT AVSEENDE SIGN DATUM Företaget AB Elteknik sledare: : Företaget AB Box 50 090, -vägen 1 145 43 Stockholm Telefon 08-xx

Läs mer

Produktblad Montage Miljö

Produktblad Montage Miljö Produktblad Montage Miljö ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING 2014-06 TAKGENOMFÖRING ABC TGLD LJUDDÄMPANDE TAKGENOMFÖRING ANVÄNDNING Ljuddämpande takgenomföring ABC-TGLD avsedd att användas i kombination

Läs mer

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå

Inglasning Balkonger Sparven 17 Luleå Handling 6.4 Sidantal 21 Förfrågningsunderlag ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER - BYGG Totalentreprenad Bygg Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda

VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Handling nr: 02.6 VETAB kontor Upplandavägen 16 Vetlanda Om- och tillbyggnad av 2014 RAMBESKRIVNING för LUFTBEHANDLINGSINSTALLATIONER Växjö... Roland Gustavsson Tel: 0470 70 09 23 E-post: FLK Sverige AB

Läs mer

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING TEKNISKA ANVISNINGAR 2007-03-01 TEKNISK KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING 2(10) KRAVSPECIFIKATION VARUKYLANLÄGGNING ALLMÄNT Entreprenören skall vara certifierad. Systemorientering Systemorientering skall upprättas. Funktionsbeskrivning

Läs mer

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad

Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad Norra Neptunigatan 23, 211 23 Malmö Tel 040-57 95 00, Fax 040-97 06 90 Nedra Glumslöv 2:43 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA HANDLING 06.2.3 Rambeskrivning VVS Bilagor, bef. ritningar:

Läs mer

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN

RIKTLINJE EL UTGÅVA 2: 2016-02-01 KARLSTADS KOMMUN RIKTLINJE EL KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. Genomgripande ombearbetning Förändring i förord Upplysningar om innehållet kan lämnas

Läs mer

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE

ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE ÖSTHAMMAR VÅRD- & OMSORGSBOENDE Nybyggnad TOTALENTREPRENAD Förfrågningsunderlag 2012-10-05 3-11.1 RAMBESKRIVNING LUFTBEHANDLINGSOCH STYR-/ÖVERVAKNINGSSYSTEM Handläggare: Lars Berthilson / 026-515635 Innehållsförteckning

Läs mer

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10

VBX 400. Frånluftsåtervinning. Handledning i montage drifttagning och skötsel. Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 VBX 400 Frånluftsåtervinning Handledning i montage drifttagning och skötsel Art. nr: 6 720 640 739 Utgåva 2009/10 Handbok Frånluftsåtervinningsenhet VBX 400 Artikelnummer: 6 720 640 739 Utgåva: 2009/10

Läs mer

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD

BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD Nohag El & Styr konsult AB Handling nr. 06.2.5 Landskrona Stad OM- OCH TILLBYGGNAD AV GLUMSLÖV SKOLA BESKRIVNING PLATTFORMSHISS TOTALENTREPRENAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-12-12 Krister Nyman INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1

Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Brand/brandgasspjäll EKO-SRB1 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 2014-04 Monterings-, drift och underhållsanvisning EKO-SRB1 Innehåll Produkthantering...3 Allmänt montering...4 Monteringstillbehör...5

Läs mer

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun

Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun Enångers skola Ombyggnad Styr- och Övervakning Hudiksvalls Kommun RAMBESKRIVNING STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Ansluter till AMA VVS & Kyl 09 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Ljusdal 2014-11-26 Värmevent i Ljusdal

Läs mer

ALLHALLEN Kv Rapphönan 7 Örkelljunga Kommun

ALLHALLEN Kv Rapphönan 7 Örkelljunga Kommun ENERGI & VVS PLANERING I HELSINGBORG AB Konsulterande Ingenjörsbyrå Energi och VVS-teknik RAMBESKRIVNING LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Revidering: Datum: Uppdragsansvarig: Joakim Persson Handläggare:

Läs mer

Brandgasspjäll - reglerande

Brandgasspjäll - reglerande E -077 / Sept. 0 RABCR RABRR www.sp.se Två spjäll och ställdon i ett! Bevent Rasch har utvecklat ett brandgasspjäll P-märkt E med reglerande ställdon. Det innebär att man kan reglera luftflödet 0-00% med

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2016 /Rev. / Utfärdat av Projekteringsdirektiv, 2 (10) Allmänt Detta projekteringsdirektiv är ett av flera för anläggningar inom Malmö Stad och

Läs mer

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två

Energiteknik AB. Krav 1 (5) Byggår: Area: 5404 m 2 A temp Vårdcentral Byggnaden är uppförd. ett styr- och. Töreboda. I byggnaden finns två Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Fastigheten Blåklinten 1 Töreboda kommun Wermlandskonsult VVS & Energiteknik AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Byggår: 1970 (tillbyggd

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Allmänt om takhuvar och galler

Allmänt om takhuvar och galler Allmänt om takhuvar och galler Bevent Rasch har sedan många år utvecklat och tillverkat takhuvar och ytterväggsgaller till ventilationsanläggningar. Vi har levererat produkter till de flesta typer av projekt:

Läs mer

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM

Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Ljung 1:4 Värmdö Kommun Förfrågningsunderlag 20120608 UTGÅVA 1 20120608 TEKNISK BESKRIVNING VVS(SYSTEM Box 19111(Kungstensgatan 18) Tel: 08 120 03800 104 32 Stockholm Uppdragsansvarig: Wojtek Banda Teknikansvarig:

Läs mer

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL PBL KAPITEL 10 kap 6. DATUM: 20141230 rev.: FASTIGHETSBETECKNING: Umeå 7:4. Adress:Riddaregatan??, Umeå FÖRSLAG ILL KONROLLPLAN ENLIG PBL PBL KAPIEL 10 kap 6 FASIGHESBEECKNING: Umeå 7:4 Adress:Riddaregatan??, Umeå Ombyggnad för alternativt kulturhus, Ändring av verksamhet DAUM: 20141230 rev.: BYGGHERRE XXXX

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAA

Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA Ventilationsaggregat RDAA är försett med värmeåtervinning. Det är främst avsett för energisnål till- och frånluftsventilation av villor, daghem, kiosker mm. RDAA är huvudkomponent

Läs mer

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL

Brand-/brandgasspjäll EKO-JBL Brand-/brandgasspjäll - Beskrivning Brand-/brandgasspjäll - är ett typgodkänt spjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar. Spjället

Läs mer

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60

IGNIS EI60. Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60. Snabbfakta IGNIS EI60 Cirkulära brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60 Allmänt är ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll, brandklass EI60, med cirkulär anslutning. Används för att förhindra spridning av brand och brandgas via

Läs mer

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet

och ungdom 25 3 :22 Rummens tillgänglighet 1 Inledning 13 1 :1 Allmänt 13 1 :2 Föreskrifterna 14 1 :3 De allmänna råden 15 1 :4 Typgodkännande och tillverkningskontroll 15 1 :5 Standarder 15 1 :6 Terminologi 16 1 :7 Övrigt 16 2 Utförande och driftinstruktioner

Läs mer

Innovativ Projektledning KRESP

Innovativ Projektledning KRESP Innovativ Projektledning AGENDA AMA i projekteringen AMA i produktion Frågor och diskussion Innovapro och Rickard Borg Grundare av Projektledningsföretaget Innovapro Sverige AB Tidigare erfarenhet från

Läs mer

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag

Äldreboende, Nora 2:6, Trängen 1 Nora Fastigheter AB. Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar. Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag Brandskyddsåtgärder Hagby Ängar Rambeskrivning Brandlarmanläggning Förfrågningsunderlag AB adabacum Kaptensgatan 3 703 65 ÖREBRO Tel: 070-5862699 leif.akesson@abacum.se Upprättad: Reviderad: INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER

RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER RIKTLINJE PROJEKTERANDE KONSULTER KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1

TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1 Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 : 2012-10-30, Ver 2.0 : 2014-04-01,

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (16) ENÅNGERS SKOLA OMBYGGNAD STYR 20141126. DAT ANSLUTER TILL AF AMA 12 TOTALENTREPRENAD ENÅNGERS SKOLA, OMBYGGNAD STYR ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:3, HUDIKSVALLS KOMMUN Hudiksvall 20141126 Tekniska förvaltningen

Läs mer

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013

Brandgasspjäll ETPR-E-1. Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Monterings-, drift- och underhållsanvisning 07/2013 Innehåll Drift och underhåll...3 Montering...4 Speciala instruktioner som behövs vid genombrott av byggnadsdel i brandteknisk klass EI - isolering...6

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Totalmetodiken Kortrapport av Etapp 1 Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Åvestadalskolan högstadium Krylbo 6:20 Gamla Byn AB Ramböll Sverige AB april 2014 Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket

Läs mer