HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL"

Transkript

1 HUDIKSVALLS KOMMUN SANDVALLA 1:171, FINKVÄGEN 40 HUDIKSVALL ENTREPENADBESKRIVNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Daterad: Rev: Antal sidor: 10 st Upprättad av: Vent.Planering i Hudik Johnny Andersson Telefon Hudiksvalls Kommun Tekniska Förvaltningen Bengt-Arne Bengter Håstaängsvägen Hudiksvall Tfn: alt

2 HUDIKSVALLS KOMMUN Finkvägen 40, Hudiksvall Förfrågningsunderlag behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 5 VA, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 2 B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN MM... 2 BEC DEMONTERING... 2 BED RIVNING... 2 Q APPARATER, KANALER DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 2 QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON... 4 QK LJUDDÄMPARE... 5 QLB VENTILATIONSKANALER AV METALL... 5 QM LUFTDON MM... 6 RB TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER... 8 Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION... 9 YT MÄRKNING, PROVNING, INJUSTERING M M AV INSTALLATIONER... 9 YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING (7)

3 5 VA, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM Omfattning Tillhörande ritningar Vent.planering arb. nr V57:1 och V57:2 daterade Typ av beskrivning Beskrivningen är upprättad som fullständig beskrivning men utan mängduppgifter för rör och rördetaljer samt för kanaler, kanaldetaljer, spjäll och isolering. Reglerbara mängder betecknas med R. Där ej annat anges skall utförandet vara enligt AMA 09 och AMA- Nytt. Orientering Projektet avser : Installation av nytt FTX aggregat i nybyggt fläktrum vid entre. Nya till- och frånluftskanaler ut till nya till- och frånluftsdon. Demontering av befintliga ej använda kanaler, don samt aggregat. Ljudkrav Anläggningen är planerad för ljudnivå enligt BBR Entrepenören svarar för att ljuddata enligt katalog garanteras. Avvikelser från handling måste anmälas omgående till beställaren. Tekniska data VS Värmebärare sekundär ventilation EL 60 / 40 grader 230 / 400 V, 50 Hz dpk = lufttryckfall i kanaler jämte don gt = tilluftsluftflöde l/s. gf = frånluftsluftflöde l/s. tgi = ingående lufttemperatur tgi = ingående lufttemperatur tgu = utgående lufttemperatur twi = ingående lvattentemperatur 1 (7)

4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSSTEM B FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGS-ARBETEN FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING MM Utrustning som beställaren vill behålla märks av beställaren och placeras på anvisad plats. BEC DEMONTERING 2 st befintliga återvinningsaggregat samt tilluftsaggregat med R tillhörande styrutrustning För samtliga demonteringsarbeten gäller att anbudslämnare på plats förvissar sig om verkliga förhållanden. Upprättade ritningar kan avvika från verkligheten. BED RIVNING Samtliga kanaler och don som saknar funktion efter ombyggnaden demonteras på vind. R För samtliga rivningsarbeten gäller att anbudslämnare på plats förvissar sig om verkliga förhållanden. Upprättade ritningar kan avvika från verkligheten. Befintliga ytterväggsgaller för 2 st VÅ samt TA demonteras. Befintliga avluftshuvar för 2 st VÅ tätas. Huv kvar på tak. Plåttätning nere i takgenomföringen på vind. Isoleras mellan tätningarna samt plåttätas i övre takgenomföring på yttertak. 3 st 2 st Q APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGS- SYSTEM Allmänt Erforderliga anslutnings-, uppställnings- och isolerdon skall ingå i entrepenaden. I angivet tryckfall ( dpk ) ingår tryckfall över kanalsystem inklusive huvar, galler, till- och frånluftsdon, ljuddämpare Filter skall förses med märkskylt som anger sluttryckfall. Motor dimensioneras så att fläktens varvtal kan ökas med 15 %. 2 (7)

5 Q LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT. VÅ 1 Typ Produktkod Industriventilation Envistar Top 10 leveransform H ATER NO-0-00 Ingående delar : Roterande VVX, Normal rotor Filter tilluft, klass F7 892x380 L= 520 ATEF-10-F7 Manometer U-RÖR MIET-FB-01 Fläkt tilluft, 1-fas 230 v 1,48 Kw EC motor Luftvärmare vatten ATEV-10-2 Fläkt frånluft, 1-fas 230 v 1,48 Kw EC motor Filter frånuft, klass F5 892x380 L= 520 ATEF-10-F5 Manometer U-RÖR MIET-FB-01 Spjäll exkl. motor och handreglage, SP2 ETET-UM-10 2 st Styrutrustning Climatix CST-V111-R-CX Elkoppling ATEK-10-0 Energioptimerad reglering STA-00 Tryckreglering TF/FF STB-02 Uteluftställdon ON/OFF fjäderretur STC-01-1 Avluftställdon ON/OFF fjäderretur STC-02-1 Vattenvärme anläggningsgivare STD-01 Ventil med ställdon för värmebatteri STD-03-2V Modbus TCP/IP standard Webserver i textformat via TCP/IP standard Ställfot sats med 4 st ETET-01 Termometer i kanal 4 st 3 (7)

6 TEKNISKA DATA Tilluft qt = 710 l/s dpk = 200 Pa exkl. aggregat Frånluft qf = 710 l/s dpk = 200 Pa exkl. aggr. Vinter tgi/tgu = -24 / 20 Värmebärare twi/twu = 60 / 40 Kontroll av transport öppningar göres före aggregatbeställning. QJ SPJÄLL, FLÖDESDON OCH BLANDNINGSDON Injusteringsspjäll märkes och låses i inställt läge Motorställdon skall vara fast förankrade QJB.11 Vridspjäll med helt blad SP3 Bevent/Rasch Typ Bevent/Rasch BRTA Motor LM 230A QJJ FLÖDESMÄTDON Mätdon typ Irisspjäll SP1 Systemair Typ SPI 160 C Typ SPI 400 C 4 st 4 (7)

7 QK LJUDDÄMPARE QKB.1 Raka ljuddämpare med cirkulärt tvärsnitt Cirkulär rak ljuddämpare med baffel 100 mm LD1 Lindab Typ SLCBU LD2 Lindab Typ SLCBU LD3 Lindab Typ SLCBU st Cirkulär rak ljuddämpare isolering 100 mm LD4 Lindab Typ SLCU QLB VENTILATIONSKANALER AV METALL Frånluftsystem som ska återanvändas skall rensas Rensning göres av anslutande donkanal samt del av huvudkanal R QLB.11 Spiralfalsade metallkanaler med cirkulärt tvärsnitt F1-, T1- Cirkulära spiralfalsade kanaler och detaljer av varmförzinkad stålplåt. Täthetsklass C. Enl ritn. QLB.211 Längsfalsade metallkanaler med rekt. tvärsnitt och gejdskarv F1-, T1- Rektangulära spiralfalsade kanaler och detaljer av varmförzinkad stålplåt. Täthetsklass B. Enl ritn. 5 (7)

8 QLE LUCKOR I VENTILATIONSKANAL FÖR RENSNING Lucka utföres i samma brandklass som brandisolerad kanal R Storlek st st st QM QMB LUFTDON MM UTELUFTSDON Kombinerad ute- och avluftshuv med takgenomföring TH1 Bevent / Rasch Typ Kombihuv BRKH Tillbehör Takgenomföring BRTF Anslutning 2 st 600 x 600 OBS: EXTRA LÅNG BRTF SAMT MED BAFFEL QMC TILLUFTSDON Spridningsbild anges på ritning med pilar Dysorna i dysdonen inställes i riktning enligt pilar på ritning. TD1 Typ Dysluftsspridare DYKH st Anslutningslåda ATTB st TD2 Typ Dysluftsspridare DYKH st Anslutningslåda ATTB st 6 (7)

9 TD3 Typ Dysluftsspridare DYKH st Anslutningslåda ATTB st TD4 Typ Dysluftsspridare DYKH Anslutningslåda ATTB TD5 REC Indovent Typ Textilkanal Aerotex TTS med perf. Hålrader 2 m st Så lågt tryckfall som möjligt OBS: 2m strumpa i reserv. QME FRÅNLUFTSDON FD1 Typ GPDF 100 med fästram 10 st FD2 Typ GPDF 125 med fästram 4 st FD3 Typ GPDF 160 med fästram 1 FK1 7 (7)

10 Systemair Typ FGR 125 Fiilterkasett + KF 125 NYTREL Extra tillbehör reservfilter, KF 125 NYTREL 3 st QMD ÖVERLUFTSDON ÖD2 Typ BYSE 300 med fästram 7 st ÖD3 Typ BYSE 500 med fästram 10 st ÖD4 Typ USR 500x100 + Fästram K 2 st R RB ISOLERING AV INSTALLATIONER TERMISK ISOLERING AV INSTALLATIONER Montering av all isolering skall ske enligt fabrikantens anvisningar. RBF.212 Termisk isolering med nätmatta av mineralull på cirkulär och rektangulär ventilationskanal utan krav på brandklass Kanaler betecknade T3- och F3- Enl. ritn. Nätmatta av mineralull typ PAROC Vent mat Comfort Tjocklek 100 mm Kanaler betecknade F4- Enl. ritn. Nätmatta av mineralull typ PAROC Vent mat Comfort Tjocklek 50 mm Endast extra isolering på gamla 200 huvud frånluftskanaler som ligger ovan lösullen. Ej på mindre dimensioner. 8 (7)

11 RBF.2131 Termisk isolering med lamellmatta av mineralull på rektangulär ventilationskanal utan krav på brandklass Kanaler betecknade T2- och F2- Enl. ritn. Nätmatta av mineralull typ PAROC Vent mat Comfort Tjocklek 30 mm, kondenssäkert utförande, täta skarvar. Alternativt : AF Armaflex 19 mm kondenssäkert uförande, täta skarvar Y YTB.157 MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION Märkning av luftbehandlingsinstallationer Huvudkanaler märkes med till- och frånluft på vind. YTB.257 Skyltning av luftbehandlingsinstallationer YTC PROVNING OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM Alla ingående funktioner för aggregatets drift provas. Inställning av börvärden för temperatur. Luftflöde / tryck. Drifttider. Larm frysvakt. Funktion styrventil roterande värmeväxlare. Inställda värden framtages vid kontakt med beställare. Enkelt protokoll upprättas med ovanstående data. Entrepenören svarar för att övriga funktioner för en fungerande anläggning samt larmer enligt funktionsbeskrivning IV fungerar YTC. 25 INJUSTERING AV VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Injusteringsprotokoll upprättas för alla ingående rum med beräknat och injusterat flöde. Protokoll ska även innehålla rumsnamn o eventuella rumsnummer 9 (7)

12 YTC.157 Provning av luftbehandlingssystem Täthetsprovning Täthetsprovning skall göras på kanalsystem. Minst 10 % av kanalytan skall provtryckas. Rektangulära kanaler täthetsklass B, cirkulära täthetsklass C Provning av flöde Delluftflöden i kanalsystem kontrolleras i huvudkanal eller på spjäll. Totalluftflöde för systemet skall kontrolleras. Kontroll av sämst belägna don i varje huvudgrenkanal. YTC.257 Injustering av luftbehandlingssystem Injustering ska göras med referensdonen fullt öppna för lägsta ljud Injustering göres samtidigt och med fönster och dörrar stängda. Spridningsbild inställes enligt ritning, OBS även dysdon. Mätslangar skall gå att få fram utan att donen demonteras. Spjällaxlar eller slangar skall stoppas in i donen. YU YUC.57 TEKNISK DOKUMENTATION MM FÖR INSTALLATIONER Bygghandlingar för luftbehandlingsinstallationer Entreprenör ska tillhandahålla ritningar / anvisningar för håltagning YUE YUE.5 UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATION Underlag för relationshandlingar för vvs-installation Ändringar ska löpande införas på papperkopior. Underlaget överlämnas senast vid slutbesiktningen YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER Driftinstruktioner ska överlämnas i 3 omgångar till beställare Insatta i A4 pärmar med innehållsförteckning + märkning på rygg Enklare underhållsinstruktion skall finnas i pärmen. Överlämnas senast en vecka före slutbesiktningen. 3 st 10 (7)

13 CE märkning av aggregat och don. YUP YUP.5 INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLS-PERSONAL Information till drift och underhållspersonal för luftbehandling Entrepenören ska informera beställarens driftpersonal om 4 tim drift och underhåll av anläggningen. Teoretisk genomgång vid entrepenadens färdigställlande ( 2 tim ) Genomgång på platsen vid entrepenadens färdigställlande samt vid garantitidens utgång. YY YYV ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER Tillsyn, skötsel och underhåll av installationer skall omfatta minst 2 servicebesök jämt fördelade under garantitiden. Varje besök skall dokumenteras och skrivas under av fastighetens driftpersonal. 11 (7)

14 HUDIKSVALLSBOSTÄDER Senaste rev Dat Rev nr Sida Rambeskrivning Luft Förfrågningsunderlag (7)

K0043 007/008 04/57 951

K0043 007/008 04/57 951 Antal blad 30 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG 031-727 25 65 E SIDUS, ESKILSTUNA

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

Beskrivning avseende VVS & KYL

Beskrivning avseende VVS & KYL Beskrivning avseende VVS & KYL MALMÖ STADSTADSFASTIGHETER 2(7) Innehållsföreteckning: Allmänt... 3 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 4 56 VÄRMESYSTEM... 4 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 4 8 STYR-

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG V= Antal sidor 33 Inarbetade PM: LANDSTINGSSERVICE-FASTIGHETER VÄRMLAND SJUKHUSET I ARVIKA ARVIKA HUS 4, OPERATION Diarienr: LK/052268 Projekt: V-450 TEKNISK BESKRIVNING 11.6 STYRINSTALLATIONER FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson

MÖLNDALS STAD DATORISERADE STYR- OCH ÖVERVAKNINGSANLÄGGNINGAR TEKNISK STANDARD. Endast värme BENGT DAHLGREN AB. Urban Carlsson Endast värme Antal blad: 29 : Göteborg 2008-10-01 U Carlssson/EF BENGT DAHLGREN AB Urban Carlsson www.bengtdahlgren.se Göteborg tel: 031-720 25 00 Stockholm tel: 08-588 881 00 Borås tel: 033-430 97 00

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0

Teknisk anvisning 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Sidantal 8 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 57 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 3 QAB LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT...

Läs mer

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17

VÄRMEPUMPAR VRY. TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER Denna beskrivning ansluter till AMA 12 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-04-17 VÄRMEPUMPAR VRY Installation av värmepumpar inom fastigheterna: - Vallberga 9:17 (Bredgatan 16) - Ränneslöv 23:16 (Byvägen 44) - Ysby 10:1 (Perstorpsvägen 1) Laholms Kommun TEKNISK BESKRIVNING RÖRINSTALLATIONER

Läs mer

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: 2014-02-14 Senast ändrad: 2014-02-14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23

Ormen 7 Sidan 1 av 10 Kommunals A-kassa Förfrågningsunderlag Luleå 2014-01-23 Ormen 7 Sidan 1 av 10 Ormen 7 Lokalanpassning Kommunal A-kassa 6.3 RUMSBESKRIVNING - & ILATION Datum: 2014-01-23 Senast ändrad: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och Simon Sundström Uppdragsansvarig:

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING

K0043 015 03/59 951. Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING Antal blad 28 Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-14 07 35 K WSP, Göteborg 031-727 25 72 M WSP, Göteborg 031-727 25 65 E SIDUS, Eskilstuna

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador.

Apparater ska vara försedda med don för montering. Skarvar, hörn och dylikt på apparater ska vara avgradade för att förhindra personskador. Q APPARATER, KANALER, DON M M I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM Montering ska utföras enligt tillverkarens dokumenterade anvisningar. Anvisningar för montering, drift och underhåll ska levereras med vara. Föreskriven

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Polismyndigheten i Norrbotten HIPPGÄRDAN 6:9, ARVIDSJAUR OMBYGGNATION 06.5 RAMBESKRIVNING EL- OCH TELESYSTEM TOTALENTREPRENAD Luleå 2102-06-29 Upprättad av: Ramböll Sverige AB Uppdragsnr: BET ÄNDRINGEN

Läs mer

6.4 TEKNISK BESKRIVNING

6.4 TEKNISK BESKRIVNING Diarienummer 6.4 TEKNISK BESKRIVNING Utbyte av gatubelysning i Ödeshögs tätort Beställare Ödeshögs kommun 599 80 Ödeshög Org.nr: 21 20 00-0373 Datum: 2011-05-03 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG TEKNISK BESKRIVNING

Läs mer

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL

Dokument Sidnr. TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33. Kod Text Rev BORÅS STAD. AB Bostäder Kv Präntaren Margaretagatan 5 TEKNISK BESKRIVNING- EL TEKNISK BESKRIVNING-EL 1 av 33 BORÅS STAD AB Bostäder TEKNISK BESKRIVNING- EL Ikkab Upprättad av Leif Svensson G:\Installation\Projekt\2012\, Kypegläntan AB Bostäder\20. Teknisk beskrivning\el\ Teknisk

Läs mer

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20

HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING. Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING VS HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY Sidan 1 av 10 HÖGLEKARDALENS SEMESTERBY ÅRE KOMMUN 05.2:5 RAMBESKRIVNING - VS TOTALENTREPRENAD VÄRME- OCH SANITETSANLÄGGNING Östersund 2009-04-20 RAMBESKRIVNING

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall

Gymnasiesärskolan Bromangymnasiet, Hudiksvall Bromangymnasiet, Hudiksvall TEKNISK BESKRIVNING Upprättad 2014-01-15 Rev. SWECO Systems AB Gävle Uppdragsnummer 4026881000 Uppdragsansvarig Teknikansvarig Erik Jansson Erik Jansson 1 (39) Sweco Norra Skeppsbron

Läs mer

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel

Ventilationsaggregat RDAE. Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel för montering, drift och skötsel Mars 2010 Innehåll Drift & skötsel (för brukaren) Funktioner... 3 Kontrollpanel, handhavande... 4 Skötsel och regöring av värmeväxlare och fläktar... 5 Filterbyte... 6

Läs mer